Культура античностіСкачати 256.51 Kb.
Дата конвертації21.03.2019
Розмір256.51 Kb.

ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ І САМОСТІЙНИХ ЗАНЯТЬ

З КУРСУ “КУЛЬТУРОЛОГІЯ”

Практичне заняття 1

Тема: Культура античності

Мета: поглибити знання слухачів про античну культуру.

Час: 2 години.

Основні поняття: агон, архітектурний ордер, ателлана, базиліка, діонісії, еллінізм, епікуреїзм, калокагатія,космос, Меценат, пайдейя, пластичність, сатурналії, стоїцизм, теократія, фесценніни.

Основні питання


 1. Історичні та соціальні особливості розвитку давньогрецької культури.

 2. Особливості архітектури Стародавньої Греції

 3. Ідеал людини у творчості давньогрецьких письменників й у літературі Стародавнього Риму.

 4. Особливості давньоримського пластичного мистецтва.

Навчальні завдання

 1. Зробіть порівняний опис систем виховання у Афінах і Спарті.

 2. Покажіть, які погляди та ідеали лежать в основі давньогрецького
  мистецтва і як вони відображалися у творчості відомих майстрів.

 3. Розкажіть, як виникло театральне мистецтво у Давньій Греції.

 4. Дослідіть, який вплив мала міфологія на давньогрецьке мистецтво.

 5. Розкрийте сутність ідеалу гармонійної людини, що був створений еллінами.

 6. Використайте певні уривки з "Іліади" і "Одіссеї" для характеристики образів героїв і богів.

 7. Визначте, які ідеї давньогрецьких філософів про людину актуальні і сьогодні.

 8. Розкрийте таємниці класичного мистецтва Давньої Греції та силу його впливу на людей.

 9. Проаналізуйте процес формування культури Давнього Риму.

 10. Визначте, що нового дав Рим античній культурі.

 11. Розкажіть про творчість видатних італійських поетів Вергілія, Горація, Овідія.

 12. Порівняйте розвиток римської культури у республіканський та імператорський період і проаналізуйте зміни, що відбулися у культурному житті.

Питання для самоконтролю

 1. У яких витворах античної скульптури найбільш яскраво виявилась фізична і духовна краса людини?

 2. Що означає термін "егейська цивілізація"?

 3. Чому культуру давнього Кріту називають мінойською?

 4. Які міфи давньої Греції Вам відомі?

 5. Яке мистецтво Еллади називають класичним і чому саме?

 6. Коли виникла філософія і чим вона відрізняється від міфа?

 7. Про що розповідають поеми "Іліада", "Одісея"?

 8. Яку роль зіграв Г.Шліман у дослідженні культури Давньої. Греції?

 9. Якими формами писемності користувались народи егейської культури?

 10. Коли почалась велика грецька колонізація та які міста були засновані еллінами на північному березі Чорного моря?

 11. Що уявляв собою Афінський Акрополь і яке культурне значення він мав для еллінів?

 12. Яку назву мають типові скульптурні зображення людини у архаїчний період та в чому їх особливість?

 13. Який мистецький канон створив Поліклет?

 14. Який зв'язок мають діонісії з театральним мистецтвом?

 15. Який тип храмової споруди створили елліни та якими є її основні елементи?

 16. Хто такі софісти і який внесок в духовну культуру вони зробили?

 17. Хто такі музи у давньогрецькій міфології та яку роль вони грали у культурному житті еллінів?

 18. У чому виявився вплив етрусків і еллінів на розвиток Римської культури?

 19. Яка легенда існує про створення Риму?

 20. Яку роль у житті римлян грали генії, пенати, лари?

 21. Яким дисциплінам навчали у римській школі?

 22. Чому час правління Августа звуть "золотим сторіччям" літератури і мистецтва?

 23. Який новий тип скульптури з'явився у Римі?

 24. Коли і для чого були побудовані Колізей і Пантеон?

 25. Які твори написали Вергілій, Горацій, Овідій?

 26. Чим славетний Марк Тулій Цицерон?

 27. Які видовища були популярними у імператорському Римі?

 28. Що являв собою римський пантеон?

 29. Хто такий Меценат і чим він прославився?

 30. Хто з римських імператорів прославився як філософ?

 31. Коли виникло християнство і коли воно стало державною релігією на теренах Римської імперії?

 32. Які видатні твори давньоримського мистецтва і літератури вам відомі?

Література

Анпеткова-Шарова Г.Г., Чекалова Е.И. Античная литература. – Л., 1980.

Античность как тип культуры. – М.,1988.Болотова В.В. Історія світової культури. – Севастополь, 2003. – С. 71-119.

Боннар А. Греческая цивилизация. – М., 1991.

Винничук Л. Люди, нравы и обычаи Древней Греции и Рима. – М., 1988.

Виппер Б.Р. Искусство Древней Греции. – М.,1972.

Ильина Т.В. История искусств: Западноевропейское искусство. – М., 1990.

Кессиди Ф. От мифа к логосу. – М., 1972.

Куманецкий К. История культуры Древней Греции и Рима. – М., 1990.

Левек П. Эллинистический мир. – М.,1989.

Лосев А.Ф. Античная мифология в ее историческом развитии. – М.,1967.

Фролов Е.Д. Факел Прометея. – Л., 1991.

Самостійне занятя 1

Тема: Середньовічна культура Західної Європи та культура Візантії

Мета: поглибити уявлення студентів про головні здобутки та історичний сенс культури Візантії та культуру середньовіччя.

Час: 2 години.

Основні поняття: варвари, васал, вітраж, готичний стиль, епос, ікона, іконоборство, іконографічний канон, іконопис, інквізиція, ісихазм, канон, карнавал, куртуазна література, куртуазність, міракль, містерія, мозаїка, мораліте, псевдоготика, романський стиль, станкове мистецтво, схоластика, фреска.

Основні питання


 1. Християнство та його вплив на форму і зміст середньовічного мистецтва.

 2. Романський період та готика.

 3. Архітектура храмів Візантії.

Навчальні завдання

 1. Розкрийте суть питання про співвідношення розуму і віри у духовній культурі Середньовіччя.

 2. Покажіть прогресивну роль університетів у розвитку культури.

 3. Проаналізуйте ставлення католицької церкви до античної культурної спадщини.

 4. Визначте основні риси рицарської та міської культури.

Питання для самоконтролю

 1. Яка мова і чому була мовою середньовічної освіти і науки?

 2. Яким був вплив католицької церкви на духовну і матеріальну культуру Середньовіччя?

 3. Коли з'явились перші університети у країнах Західної Європи?

 4. Які види і жанри літератури та мистецтва були популярними серед феодалів та міського населення?

 5. Що означав символізм і алегоризм середньовічної культури?

 6. Які навчальні дисципліни складали "сім вільних мистецтв"?

 7. Які історичні події привели до початку середньовічного етапу розвитку європейської культури?

 8. Чому перше піднесення культури у середньовічній Європі має назву "Каролінгське відродження"?

 9. Хто такий Боеций?

 10. Чому католицька церква дбала про розвиток освіти?

 11. Які навчальні предмети вивчали у середньовічних школах і університетах?

 12. Які факультети мали середньовічні університети?

 13. Хто такі ваганти?

 14. Що таке схоластика?

 15. Які епічні твори літератури були популярними у середньовічній Західній Європі та коли вони виникли?

 16. Що таке куртуазний роман?

 17. Хто такі трубадури, трувери, мінезінгери?

 18. Що таке фабліо і шванки?

 19. Хто такі жонгльори?

 20. У чому полягає сутність релігійного канону мистецтва?

 21. Чим відрізняється готичний стиль від романського?

 22. Чому готичний собор називали "Біблією для неграмотних"?

 23. У яких формах існувала народна культура Середньовіччя?

 24. У чому вбачала пересічна людина середньовічної Європи сенс свого життя?

 25. Хто такі єретики і як до них ставилась християнська церква?

 26. Який вплив на розвиток культури мали середньовічні університети?

Література

Бычков В.В. Смысл искусства в византийской культуре.– М., 1990.

Гуревич А.Я. Средневековый мир: культура безмолвствующего большинства.– М., 1990.

Даркевич В.П. Народная культура Средневековья. - М., 1988.

Добиаш-Рождественская О.А. Культура западноевропейского средневековья. – М.,1987.

Дюби Ж. Европа в средние века. – Смоленск, 1994.

Иванов К.А. Трубадуры, труверы и миннезингеры. – М., 1997.

Ильина Т.В. История искусств. Западноевропейское искусство. – М., 1989.

История зарубежной литературы: Средние века. Возрождение. – М., 1978.Каждан А.П. Византийская культура. – М.,1968.

Кардни Ф. Истоки средневекового рыцарства. – М., 1987.

Карсавин Л.П. Культура средних веков. – К., 1995.

Культура и искусство западноевропейского Средневековья. – М., 1981.Курбатов Г.Л. История Византии: От античности к феодализму. – М.,1984.

Лихачева В.Д. Искусство Византии XIVXV веков. – М.,1986.

Лінч Джозеф Г. Середньовічна церква: Коротка історія. – К.,1994.

Любимов Л. Искусство Западной Европы. – М., 1982.

Медведев И.П. Византийский гуманизм XIV – XV вв. – Л., 1976.

Муратова К.М. Мастера французской готики XII-XIII веков. – М.,1988.

Оссовская М. Рыцарь и буржуа. – М., 1987.

Тяжелов В.Н. Искусство средних веков в Западной и центральной Европе. – М., 1981.

Удальцова З.В. Византийская культура. – М., 1988.

Уколова В.И. Античное наследие и культура раннего средневековья. – М.,1989.

Хейзинга Й. Осень Средневековья. – М., 1988.

Ястребицкая А. Л. Западная Европа XI – XIII веков. – М., 1978.
Практичне заняття 2

Тема: Культура епохи Відродження

Мета: поглибити уявлення студентів про головні здобутки та історичний сенс культури Відродження.

Час: 2 години.

Основні поняття: Відродження, гуманізм, комедія дель арте, літографія, мадригал, маньєризм, офорт, Північне Відродження, Плеяда, Реформація

Основні питання


 1. Гуманізм культури Відродження.

 2. Ідеал людини у творчості художників та скульпторів Італійського й Північного Відродження.

 3. Література Західної Європи епохи Відродження.

 4. Роль Реформації у розвитку культури Північного Відродження.

Навчальні завдання

1. Дайте характеристику Ренесансу як художньо-естетичному феномену.

2. Розкрийте філософський зміст ренесансного гуманізму.

3. Покажіть зв'язок гуманістичної культури епохи Відродження з античною культурною спадщиною. 1. Розкажіть про життя і творчість титанів Відродження.

 2. Проаналізуйте концепцію гуманізму ренесансної культури з точки зору її актуальності для сучасного суспільства.

Питання для самоконтролю

 1. Як виникло поняття "Ренесанс" і що воно означає?

 2. У чому проявився зв'язок між античною культурою і Відродженням?

 3. Який ідеал людини створило Високе Відродження?

 4. У чому полягає специфіка Північного Відродження?

 5. Кого і чому прийнято називати "титанами Відродження"?

 6. Чому мистецтво середньовічної Європи було названо гуманістами епохи Відродження "готичним" і який зміст вони вкладами у цей термін?

 7. Чи вплинуло готичне мистецтво на ренесансну культуру?

 8. У чому проявилось вільнодумство ренесансної культури?

 9. Які нові види мистецтв та жанри з'явились в епоху Відродження?

 10. Які характерні риси ренесансної культури?

 11. Якими були культурні наслідки Відродження для європейських країн.

 12. Якими є основні положення ренесансного гуманізму?

 13. Чим художній образ ренесансної мадонни відрізняється від середньовічного іконописного образу Божої матері?

 14. У чому полягає різниця між християнською богословською та світською ренесансною концепціями людини?

Література

Алпатов М.В. Художественные проблемы итальянского Возрождения. – М., 1976.

Алпатов М.В. Этюды по всеобщей истории искусств. – М., 1979.

Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса. – М., 1965.

Болотова В.В. Історія світової культури. – Севастополь, 2003. – С. 156-191.

Бояджиев. Вечно прекрасный театр эпохи Возрождения. – М., 1984.

Вазари Дж. Жизнеописание наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих эпохи Возрождения. – С.-Пб., 1992.

Гейсер Л. История Реформации. – М., 1982.

Герси Т. Шедевры немецкого Возрождения. – М., 1984.

Григулевич И.Р. История инквизиции . – М., 1970.

Ильина Т.В. История искусств. Западноевропейское искусство. Т. 1. – М., 1989.

История зарубежной литературы: Средние века, Возрождение. – М., 1978.

История искусств. Высокое Возрождение. Т.2. – М., 1989.

История искусств. Раннее Возрождение. Т. 1. – М., 1987.Кудрявцев О.Ф. Ренессансный гуманизм и “Утопия”. – М., 1991.

Либман М.Я. Искусство Германии XV-XVI вв. – М., 1964.

Лившиц Н.А. Французское искусство XV-XVIII веков (очерки). – Л., 1967.

Любимов Л. Великая живопись Нидерландов. – М., 1963.

Никулин Н.Н. Золотой век Нидерландской живописи XV в. – М., 1981.

Ревуненкова Н.Ф. Ренессансное свободомыслие и идеология Реформации. – М., 1988.

Рутенбург В.И. Титаны Возрождения. – М., 1991.

Тарасов Л. Волшебство оперы. Очерки. – Л., 1979.

Практичне заняття 3

Тема: Західноєвропейська культура XVII-XVIII століть

Мета: поглиблення знань студентів щодо особливостей головних стилів мистецтва Європи XVII-XVIII ст.

Час: 2 години.

Основні поняття: барокко, енциклопедисти, Камерата, класицизм, космополітизм, опера, пастораль, Просвітництво, раціоналізм, регулярний парк, рококо

Основні питання


 1. Ідейно-філософські основи культури епохи Просвітництва.

 2. Живопис “малих” голландців. Творчість Рембрандта.

 3. Класицизм і просвітницький реалізм в західноєвропейському образотворчому мистецтві (М. Пуссен, К. Лоррен, У. Хогарт, Дж. Рейнолдс, Ж.Б. Шарден).

 4. Стиль класицизму в музиці Європи: Й. Гайдн, В.А. Моцарт, Л. ван Бетховен.

Навчальні завдання

1. Розкрийте суть ідеології Просвітництва.

2.Покажіть, як втілювались ідейно-художні принципи класицизму в літературі та мистецтві.

3. Докажіть, що ХVIII ст. було "століттям розуму".

4.Ознайомтесь з літературною спадщиною просвітителів ХVIII ст. та виявіть спільне і особливе у їх творах.

5. Дослідіть, як складалось поняття культурної людини в епоху Просвітництва та які критерії цього поняття були вироблені.

6. Порівняйте, яким був ідеал культурної людини в античності, середньовіччі, епоху Відродження і епоху Просвітництва, дослідіть як він втілювався у літературі та мистецтві.

Питання для самоконтролю


 1. У чому полягає головна ідея епохи Просвітництва?

 2. Хто такі просвітителі та якою була головна мета їх діяльності?

 3. Які прогресивні ідеї щодо культурного розвитку суспільства і особистості висунули просвітителі?

 4. Які заслуги належать французьким просвітителям в секуляризації культури?

 5. Які художні стилі існували в епоху Просвітництва?

 6. Які історичні умови сприяли виникненню просвітницьких ідей?

 7. Чому ХVIII століття у Західній Європі отримало назву Віку Розуму?

 8. Якою була мета діяльності просвітителів?

 9. З якими якостями особистості пов'язували поняття культурною людини в епоху Просвітництва?

 10. Які літературні та філософські твори написав Вольтер?

 11. Хто був головним редактором "Енциклопедії наук, мистецтв і ремесел"?

 12. Яке значення мало видання у Франції "Енциклопедії наук, мистецтв і ремесел"?

 13. Хто з просвітителів розробляв ідею суспільно-культурного прогресу?

 14. У чому полягала секуляризація духовної культури в епоху Просвітництва?

 15. Які погляди на роль культури мав Ж.-Ж. Руссо?

 16. Який художній стиль був головним напрямком розвитку літератури і мистецтва в епоху Просвітництва?

 17. Що таке барокко і рококо?

 18. У якому жанрі працював Ж.Б.Мольєр і яку назву мають його видатні твори мистецтва?

 19. Чим відрізняється реалізм від класицизму?

 20. Які опери написав В.А. Моцарт?

 21. Які музикальні жанри з'явились у музичному мистецтві Нового часу?

 22. Який художній ідеал відбився у класичному каноні мистецтва?

 23. У чому полягає різниця між поняттями "просвітництво" і “просвітницький абсолютизм”?

 24. Що нового у порівнянні з ренесансним гуманізмом з'явилось у поглядах на людину в епоху Просвітництва?

 25. Яким уявляли собі "царство Розуму" просвітителі?

 26. Які нові літературні жанри з'явились у епоху Просвітництва?

 27. У яких формах розвивався класицизм у мистецтві та літературі протягом ХVIII ст.?

Література

Алпатов М.В. Этюды по всеобщей истории искусств. – М., 1979.

Артамонов С.И. История зарубежной литературы XVII–XVIII в. – М., 1978.

Болотова В.В. Історія світової культури. – Севастополь, 2003. – С. 191-227.

Долгополов И. Мастера и шедевры (в 3-х т.). Т. 1. – М., 1986.

Европейское Просвещение и французская революция XVIII в. – М., 1988.Ильина Т.В. История искусств. Западноевропейское искусство. – М., 1983.

Лазарев В.Н. Старые европейские мастера. – М., 1984.

Тураев С.Н. От Просвещения к романтизму. – М., 1983.

Философия эпохи ранних буржуазных революций. – М., 1983.Практичне заняття 4

Тема: Західноєвропейська культура ХІХ ст.

Мета: поглиблення знань слухачів про особливості культури XIX ст.

Час: 2 години.

Основні поняття: ампір, еклектика, імпресіо­нізм, натуралізм, неоімпресіонізм, пленер, постімпресіонізм, реалізм, романтизм, символізм

Основні питання


 1. Основні напрямки розвитку архітектури Західної Європи та США ХІХ ст.

 2. Художній метод романтизму в образотворчому мистецтві Західної Європи ХІХ ст. (Жеріко, Делакруа, Гойя)

 3. Поняття критичного реалізму і творчість Курбе.Французький живопис XIX століття (Міллє, Коро, Домьє).

 4. Особливості живопису імпресіонізму, неоімпресіонізму та постімпресіонізму.

 5. Література Західної Європи і США XIX ст.

Навчальні завдання

1. Охарактеризуйте історичний образ XIX ст.

2. Простежте вплив наукових ідей кінця XIX ст. на розвиток художньої культури.

3 .Порівняйте романтизм та символізм (спільне і відмінне), зробіть у вигляді таблиці.

4. Спробуйте визначити розбіжності між стилем модерн та модернізмом.

5. Визначте основні тенденції культури кінця XIX ст.Питання для самоконтролю

 1. Що лежить в основі реалізму як методу пізнання і відображен­ня світу?

 2. Якими є досягнення і недоліки реалістичного світоба­чення?

 3. Що характеризує романтичне світовідчуття?

 4. Які критерії краси у романтичному мистецтві?

 5. Яким чином виявив себе поглиблений інтерес до національно­го минулого у творчості романтиків?

 6. Що лежить в основі реалізму як методу пізнання і відображен­ня світу?

 7. Як розуміють завдання художньої творчості імпресіоністи?

 8. В чому сутність імпресіоністичного світогляду?

 9. Якою є постімпресіоністична модель світорозуміння?

 10. У чому спеціфіка культури декадансу? Які її основні напрямки?


Література

Алпатов М.В. Этюды по всеобщей истории искусств. – М., 1979.

Берковский Н.А. Романтизм в Германии. – М., 1973.

Болотова В.В. Історія світової культури. – Севастополь, 2003. – С. 227-256.

Вейс Д.О. Роден. – М, 1969.

Вентури Л. Импрессионизм. – Л., 1969.

Ветури Л. От Мане до Лотрека. – М., 1969.

Емохонова Л.Г. Мировая художественная культура 2-е изд-е. – М., 1999.

Зарубежная эстетика и теория литературы XIX-XX веков: Трактаты, статьи, эссе. – М.,1987.Ильина Т.В. История искусств: Западноевропейское искусство. – М., 1983.

История зарубежной литературы ХІХ века/ Под ред. М.Е. Елизаровой. – М., 1972.Наливайко Д.С. Искусство: направления, течения, стили. – М., 1985.

Неупокоева И. Общие черты европейского романтизма и своеобразие его национальных путей// Европейский романтизм. – М., 1973.

Яворская Р.В. Романтизм и реализм во Франции в ХІХ в. – М., 1989.

Практичне заняття 5

Тема: Культура Західної Європи ХХ ст.

Мета: поглиблення знань слухачів про особливості культури XX ст.

Час: 2 години.

Основні поняття: абстракціонізм, авангардизм. Алеаторика. Баухауз, гіперреалізм, дадаїзм, дріппінг, екзистенціалізм, експресіонізм, кітч, колаж, конкретна музика, кубізм, ленд-арт, модерн, оп-арт, поп-арт, постмодернізм, променізм, реді-мейд, супрематизм, сюрреалізм, театр абсурду, фовізм, футуризм, хепенінг

Основні питання


 1. Живопис I половини XX століття.

 2. Функціоналізм в архітектурі XX ст.

 3. Масова культура та її вплив на формування свідомості.

 4. Постмодерністська модель світу

Навчальні завдання

 1. Поміркуйте, як змінилося світорозуміння і світовідчуття людини у XX ст. і чому.

 2. Назвіть основні ознаки масової культури.

 3. Спробуйте порівняти модерністську і постмодерністську моделі світу.

 4. Охарактеризуйте суперечності тоталітарних культур.

Питання для самоконтролю

 1. Які особливості культури XX ст. ви можете виділити?

 2. Що характерне для мистецтва авангарду в цілому і для окре­мих його течій?

 3. Якою є концепція людини в абсурдизмі?

 4. У чому відмінність між театром Б. Брехта і театром абсурду?

 5. Яким чином культура протистояла фашизму і тоталітаризму?

 6. Який художній прийом є специфічним для мистецтва кіно?

 7. Чому кінематограф став найвпливовішим мистецтвом XX ст.?

 8. У чому полягають особливості архітектури модерну? Назвіть основних архітекторів стилю модерн.

 9. Який новий зміст привніс в мистецтво модерн?

 10. Яким чином в стилі модерн виявилася орієнтація на органічне, природне начало?

 11. Які назви модерну в різних країнах? Назвіть його представ­ників.

 12. Чому новітня культура повертається до міфологічного бачення світу?

 13. Якою є концепція героя в поп-арті і концептуалізмі?

 14. З чим пов'язане виникнення абстракціонізму?

 15. Яким є світ і людина в сюрреалізмі?

 16. Чи бачите ви розбіжності між стилем модерн та модерніз­мом?

 17. Назвіть основні риси стилю модерн.

 18. Якими представлено взаємовідносини людини і світу в експресіонізмі?


Література

Актуальные проблемы культуры XX века/ Под ред. В.И. Добрынина. – М., 1993.Алпатов М.В. Этюды по всеобщей истории искусств. – М., 1979.

Белза И.Ф. О музыкантах XX века. – М., 1979.

Болотова В.В. Історія світової культури. – Севастополь, 2003. – С. 256-284.

Емохонова Л.Г. Мировая художественная культура 2-е изд-е. – М., 1999.

Зарубежная литература ХХ века/ Под ред. Э.Т. Гражданской. – М., 1973.

Зарубежная эстетика и теория литературы XIX-XX веков: Трактаты, статьи, эссе. – М.,1987.

Ильина Т.В. История искусств: Западноевропейское искусство. – М., 1983.

Козловский П. Культура постмодерна. – М., 1997.

Куликова И.С. Философия и искусство модернизма. – М., 1980.

Модернизм. Анализ и критика основных направлений. – М., 1980.Наливайко Д.С. Искусство: направления, течения, стили. – М., 1985.

Панасье Ю. Становление джаза. – Л., 1979.

Постмодернизм и культура// Вопросы философии. – 1993. – №5.Рожин А. Сальвадор Дали: миф и реальность. – М., 1993.

Самосознание европейской культуры XX века. – М., 1991.Сарабьянов Д.В. Стиль модерн. – М., 1989.

Швейцер А. Культура и этика. – М.,1973.

Экспрессионизм. – М., 1966.Практичне заняття 6

Тема: Українська культура сер. ХІVXVIII ст.

Мета: поглиблення знань студентів з української історії та культури. XIV-XVIII ст., зокрема про художній стиль “українське бароко”.

Час: 2 години.

Основні поняття: агіографія, апокрифи, вертеп, вотивні ікони, Гардарика, голосіння, графіті, думи, зернь, ізборники, календарно-обрядова поезія, Київська Русь, літописання, народні звичаї та обряди, народні ікони, Оранта, парсуна, перегородчаста емаль, полемічна література, портрет, “сарматський стиль”, скань, скоморох, українське бароко, чорніння.

Основні питання


 1. Образотворче мистецтво України сер. XIV – XVIII ст. і його зв’язок з релігійним культом: монументальний живопис, іконопис, портрет.

 2. Особливості художнього стилю “українське бароко” в українському пластичному мистецтві ІІ пол. XVII – XVIII ст.

 3. Класицизм в українській архітектурі ІІ пол. XVIII ст.

 4. Українська література й фольклор сер. ХІV– XVIII ст.

Навчальні завдання

 1. Назвіть особливості архітектури, живопису і художніх ремесел XIV – І пол. XVII ст.

 2. Простежте характерні особливості літературного і видавничого проце­су в українських землях за часів феодальної роздрібненості.

 3. Визначте форми народної творчості українців і розкрийте зміст й особливості художнього фольклору.

 4. Поясніть, чому в добу староукраїнської культури посада вчителя була невід'ємною від посади священника та як це впливало на характер освіти і виховання.

 5. Дайте визначення українській народній думі та зробіть порівняльний аналіз найбільш відомих із них.

 6. Розкажіть про музично-пісенну творчість і репертуар кобзарів.

 7. Поясніть, чому наприкінці ХVI-початку ХVІІ ст. в українських землях виникла так звана полемічна література.

 8. Доведіть доречність і правомірність вживання поняття ''козацьке бароко" щодо української художньої культури ХVII ст.

 9. Назвіть прізвища українських поетів і драматургів XVII ст. і дайте загальну характеристику їх творам.

 10. Дослідіть, як була створена Києво-Могилянська академія та яким за організацією і змістом був у ній навчальний процес.

 11. Зробіть аналіз концепції “двох натур” Григорія Сковороди і визначте, який ідеал духовної людини з неї витікає.

Питання для самоконтролю

 1. У чому полягають гуманістичні ідеали давньоукраїнського іконопису?

 2. Як виявила себе ренесансна традиція на терені України?

 3. Коли і де заявилось перше православне церковне братство?

 4. Чому і як вчили у братських школах?

 5. Яку культурну працю проводили православні братства?

 6. У яких українських містах працював першодрукар Іван Федоров?

 7. Які книги надрукував Іван Федоров в українських землях?

 8. Хто написав "Євангеліє Учительное" 1619 р.?

 9. Хто є автором першої української граматики, яку назву вона має і коли була видана?

 10. У якому столітті зародились історичні пісні та думи українського народу?

 11. Якими були теми народних дум?

 12. Хто така Маруся Чурай та якими рисами характеру наділений її образ в народній легенді?

 13. Що символізує в українській культурі образ козака Мамая?

 14. Що свідчить про появу світських мотивів у живопису України ХV-ХVI ст.?

 15. Що таке "шкільна поезія", де і коли вона виникла в Україні?

 16. Що значить для української ментальності поняття "козак" стосовно оцінки людської особистості?

 17. Хто із козацької старшини взявся першим опікувати куль­турні потреби суспільства?

 18. У чому полягала реформа церкви та освіти в XVII ст.?

 19. Якою була роль Петра Могили у відновленні культурних па­м'яток у Києві?

 20. Як виражала себе "емблематичність" українського бароково­го доробку?

 21. Назвіть основні види театральних вистав.

 22. Що зумовлює національну специфіку іконопису XVII-XVIII ст.?

 23. Що визначало національну своєрідність дерев'яних і кам'я­них ("козацьких") храмів XVII ст.?

 24. Назвіть основні барокові архітектурні ансамблі XVIII сто­ліття.

 25. Які дисципліни вивчали у Київському колегіумі?

 26. Яку роль зіграв Петро Могила в організації Київського колегіуму?

 27. Який український гетьман був членом Київського братства і підтримував його культурну діяльність?

 28. Якою мовою велося викладання в Києво-Могилянській академії?

 29. У якому стилі збудований Троїцький собор в Самарі (сучасний Новомосковськ), чим він знаменитий?

 30. Які гуманістичні погляди розвивав у своїх літературних і філософських творах Григорій Сковорода?

Література


Асеев Ю.С. Архітектурні пам’ятки України. – К., 1970.

Білецький П.О. Українське мистецтво ІІ пол. XVII - XVIII ст. – К., 1981.

Бокань В.А., Польовий Л.П. Історія культури України. - К., 1998.

Видашенко М.В. та ін. Місцями Івана Федорова на Україні. – Л., 1982.

Від Вишенського до Сковороди: Зб. статей. - К., 1972.Грушевский М.С. Очерк истории украинского народа. – К., 1990.

Жаборюк А.А. Український живопис доби середньовіччя. – К., 1978.

Історія світової та української культури/ В.А. Греченко, І.В. Чорний, В.А. Кушнерук, В.А. Режко. – К., 2002.

Історія української культури/ За ред. І. Крип'якевича. - К., 1995.

Логвин Г.Н. Украинское искусство Х - ХVІІІ вв. – М., 1963.

Макаров А.М. Світло українського бароко. - К., 1994.

Огієнко І. Українська культура. – К., 1991.

Попович М.В. Нарис історії культури України. - К., 1998. - С. 7-55.

Українська культура: Лекції /За ред. Д.М. Антоновича. - К., 1993.

Українська література ХVІІ ст. - К., 1987.

Українська та зарубіжна культура/ М.М. Закович, І.А. Зязюн, О.М. Семашко та ін. – К., 2001.Українське бароко та європейський контекст. – К., 1991.

Ушкалов Л.В. Григорій Сковорода і антична культура. - X., 1993.

Ушкалов Л.В. Світ українського бароко: Філологічні етюди. -X., 1994.

Юрченко П.Г. Дерев‘яна архітектура України. – К., 1970.

Яворницький Д.І. Історія запорізьких козаків (у 3-х т.). – К., 1990-91.
Практичне заняття 7

Тема: Українська культура ХІХ -XX ст.

Мета: поглибити знання студентів з української культури ХІХ-ХХ ст., зокрема – про розвиток національної ідеї України.

Час: 2 години.

Основні поняття:Молодий театр, національна ідея, неоукраїнський стиль, розстріляне відродження”, соборність

Основні питання


 1. Культурне відродження в Україні в першій половині ХІХ ст.

 2. Тенденції культурного розвитку в Україні другої половини ХІХ – початку ХХ ст.

 3. Національно-культурний ренесанс 20-х рр. ХХ ст.

 4. Здобутки і втрати української культури в другій половині ХХ ст.

 5. Проблеми і перспективи розвитку культури України в умовах незалежності.

Навчальні завдання

 1. Охарактеризуйте здобутки української суспільної думки XIX ст.

 2. Назвіть визначних діячів української науки XIX ст.

 3. Виявіть основні екзистенційні проблеми у художній традиції зламу століть.

 4. Охарактеризуйте основні стилі та напрямки літератури і мистецтва в Україні на початку XX ст.

 5. Дайте характеристику культурно-політичній ситуації в Україні часів Радянського Союзу.

 6. Виявіть проблеми у розвитку школи і освіти в Україні у XX ст.

 7. Перерахуйте літературні угрупування 20-х років XX ст.

 8. Назвіть нові тенденції в українській художній літературі XX ст.

Питання для самоконтролю


 1. Що означає поняття "національна самосвідомість"?

 2. Чому ми вважаємо Тараса Шевченка засновником сучасної культури українського народу?

 3. Як можна сформулювати парадигму української культури кінця XIX - початку XX ст.?

 4. Які взаємозв'язки української культури з авангардним пошу­ком у світі мистецтва?

 5. У чому виявилась національна своєрідність української куль­тури зазначеного періоду?

 6. Яким є ідеал людини у художній культурі України кінця XIX - початку XX ст.?

 7. У чому виявилось входження української культури зазначено­го періоду в загальноєвропейський контекст?

 8. Яким є значення української культури зламу століть?

 9. Які художники - вихідці з України були вихованцями Російської Академії мистецтв?

 10. Хто з українських письменників вважається засновником української повісті?

 11. Хто з українських письменників написав перший історичний роман з вітчизняної тематики, яку назву має цей твір?

 12. Коли і де було видано перший український "товстий" літературний журнал, яку назву він мав?

 13. Хто був першим ректором Київського університету, яким був його внесок в українську культуру?

 14. Які вищі навчальні заклади були створені в українських містах протягом XIX ст.?

 15. Чому, де і коли в Україні виник суспільно-культурний рух під назвою "москвофільство"?

 16. Коли виникла “Галицько-руська матиця” і чим вона займалась?

 17. Де і коли було створене “Наукове товариство ім. Шевченка”?

 18. Якою культурною діяльністю займалися українські товариства “Просвіта” в XIX ст.?

 19. Які мистецькі об'єднання і заклади виникли в Україні протягом XIX ст.

 20. Які ідеї щодо культурної спільності словенських народів висунуло “Кирило-Мефодіївське Братство”?

 21. Де і коли виникли в Україні перші недільні школи?

 22. Який культурний внесок зробив Т.Г.Шевченко щодо недільних шкіл в Україні?

 23. У яких поетичних і живописних образах втілені гуманістичні погляди Т.Г.Шевченка?

 24. Який собор розписав В.М. Васнєцов у Києві?

 25. Коли і хто створив пам'ятник князю Володимиру у Києві?

 26. Коли і хто створив пам’ятник Б. Хмельницькому у Києві?

 27. Які картини створені російськими художниками з української тематики і яку назву вони мають?

 28. Хто був першим ректором української Академії мистецтв?

 29. Коли і хто створив пам’ятник Т Шевченко у Полтаві?

 30. Які українські поети, прозаїки, драматурги, художники розвивали реалістичні традиції відображення життя?

 31. Що ви знаєте про творчість М. Бойчука та його групи?

 32. Що таке “розстріляне Відродження”, у чому його вплив на сучасну українську культуру?

 33. У чому особливості розвитку образотворчого мистецтва України XX ст., зокрема як відбувалась взаємодія модерних і традиційних явищ?

 34. Що ви знаєте про так зване “поетичне кіно” та про С. Параджанова й І.Миколайчука?Література


Архімович Л. Українська класична опера. Історичний нарис. – К., 1957.

Білецький О.І., Дейч О. Тарас Шевченко. Літературний портрет. – О., 1971.

Винниченко В. Заповіт борцям за визволення. - К., 1991.

Врублевська В. Соломія Крушельницька. – О., 1979.

Говдя П. Т.Г. Шевченко – художник. – О., 1955.

Другий міжнародний конгрес україністів (Історіографія україно­знавства, етнологія, культура). - Львів, 1994.Жаборюк А.А. Мистецтво живопису і графіки на Україні в І пол. і середині ХІХ ст. – К., 1983.

Жулинський М. Із забуття в безсмертя (Сторінки призабутої спадщини). - К., 1990.

Забужко О. Філософія української ідеї та європейський кон­текст. – К.,1993.

Історія українського мистецтва: У 6 т. - К., 1967. - Т. 5-6.

Історія української культури / За ред. І. Крип'якевича. - К., 1994.

Історія української культури / За ред. І. Крип'якевича. - К., 1994.

Історія української літератури: У 2 т. - К., 1988. - Т. 2.

Касьянов Г. Українська інтелігенція на рубежі XIX-XX століть. – К.,1993.

Культурна політика України. - К., 1995.Курбас Л. Березіль: Із творчої спадщини. - К., 1988.

Нариси історії архітектури Української РСР (Дожовтневий період). – К., 1957.Павличко С. Дискурс модернізму в українській літературі. - К.,1997.

Попович М.В. Нарис історії культури України. - К., 1998. - С. 536-715.

Українська культура. Лекції/ За ред. Д. Антоновича. – Л., 1993.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка