Кримінальна злочинність І боротьба з нею в донбасіСторінка12/12
Дата конвертації11.05.2018
Розмір2.7 Mb.
ТипКнига
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

ПОСИЛАННЯ ДО РОЗДІЛУ 3
1. Правоохранительные органы: Учебник для вузов. / Под ред. проф. К.Ф.Гуценко. - М.: Издательство БЕК, 1995.- С.270.

2. Бугай Н.Ф. Чрезвычайные органы Советской власти: ревкомы.1918-1921 гг.-М.:Наука, 1990.-320с.- С.12-13; 30-31;62-84.

3. Маймескулов Л.Н., Рогожин А.И., Сташис В.В. Всеукраинская чрезвычайная комиссия 1918-1922. - Х.: Основа, 1990.- С.57-58.

4. Там само.-С.38; ЦДАГОУ.-Ф.1, оп.20, спр.640, арк.42.

5. Держархів Донецької області.-Ф.Р-1146, оп.2, спр.95, арк.251.

6. Там само.-Спр.77, арк.6.

7. Там само.-Ф.Р-2295, оп.1, спр.32, арк.12-13.

8. Там само.-Ф.Р-1146, оп.1, спр.4, арк.3.

9. Там само.-Ф.Р-1459, оп.1, спр.1, арк.28.

10. Там само.-Арк.29.

11. Там само.-Ф.Р-1146, оп.2, спр.77, арк.20.

12. Там само.

13. Там само.

14. Там само.-Арк.2.

15. Там само.-Ф.Р-1459, оп.1, спр.3, арк.2.

16. Там само.-Спр.6, арк.1-14; спр.7, арк.1-26.

17. Там само.-Ф.Р-1146, оп.1, спр.33, арк.6.

18. ЦДАГОУ.-Ф.1, оп.20, спр.640, арк.39 зв.

19. Держархів Донецької області.-Ф.Р-1146, оп.2, спр.127, арк.253; ЦДАГОУ.-Ф.1, оп.20, спр.1410, арк.430.

20. Кульчицький С. Комунізм в Україні: перше десятиріччя (1919-1928).-К.:Основи, 1996.-С.251-260.

21. Сборник постановлений и распоряжений Всеукраинского Центрального исполнительного комитета Советов Рабочих, Крестьянских и Красноармейских депутатов IV созыва (18 дек.1921 – 10 дек. 1922).- Харьков: Изд-во ВУЦИК, 1922.-арк.13.-Ст.9.

22. Держархів Донецької області.-Ф.Р-1146, оп.2, спр.127, арк.76.

23. Там само.-Ф.1п, оп.1, спр.2342.

24. ЦДАГОУ.-Ф.1, оп.20, спр.1757, арк.1.

25. Держархів Донецької області.-Ф.Р-1154, оп.1, спр.80, арк.60-62.

26. ЦДАГОУ.-Ф.1, оп.20, спр.1734, арк.5, 22.

27. Там само.-Ф.1, оп.20, спр.1752, арк.3; Шаповал Ю., Пристайко В., Золотарьов В. ЧК-ГПУ-НКВД в Україні: особи, факти, документи.-К.: Абрис, 1997.-С.16.

28. Держархів Донецької області.-Ф.Р-1145, оп.1, спр.157, арк.59; Спр.392, арк.17.

29. Там само.-Ф.Р-1154, оп.1, спр.80, арк.25.

30. ЦДАГОУ.-Ф.1, оп.20, спр.1734, арк.134.

31. Держархів Донецької області.- Ф.Р-327, оп.1, спр.23, арк.11.

32. Білас І.Г. Репресивно-каральна система в Україні. 1917-1953: Суспільно-політичний та історико-правовий аналіз: У 2 кн. Кн.1.- К.:Либідь-Військо України, 1994.-С.81.

33. Шаповал Ю., Пристайко В., Золотарьов В. ЧК-ГПУ-НКВД в Україні: особи, факти, документи.-К.: Абрис, 1997.-С.26.

34. ЦДАГОУ.-Ф.1, оп.20, спр.1980, арк.83-84, 90.

35. Маймескулов Л.Н., Рогожин А.И., Сташис В.В. Всеукраинская чрезвычайная комиссия (1918-1922).-Х.: Основа, 1990.-С.76.

36. Держархів Донецької області.-Ф.1п, оп.1, спр.600, арк.13-15.

37. Там само.

38. Там само.-Арк.75-76.

39. Маймескулов Л.Н., Рогожин А.И., Сташис В.В. Всеукраинская чрезвычайная комиссия (1918-1922).-Х.: Основа, 1990.-С.76.

40. Держархів Донецької області.-Ф.Р-1145, оп.2, спр.135, арк.353-361.

41. Там само.-Ф.1п, оп.1, спр.277, арк.9.

42. Там само.- Спр.277, арк.9 зв.

43. Там само.-Спр.600, арк.76.

44. Там само.-Спр.277, арк.9 зв.

45. Див.: Волошенко В.О., Міхеєва О.К. Правоохоронний аспект діяльності КНС (на матеріалах Донбасу) //Вісник Донецького Національного університету. Серія Б. Гуманітарні науки. – 2001. – №2. – С.179-188.

46. Усков В.Ф. Комнезами України в період воєнного комунізму і переходу до непу. – К., 1950; Загорський П.С., Стоян П.К. Нариси історії Комітетів незаможних селян. – К., 1960; Березовчук М.Д. Комнезами України в боротьбі за соціалізм. – К., 1965 та інші.

47. Ганжа О.І. Українське селянство в період становлення тоталітарного режиму (1917 – 1927). - К., 2000; Кульчицький С. Комунізм в Україні: перше десятиріччя (1919 - 1928).-К., 1996; Мельничук О.А. Комнезами у боротьбі із селянським повстанським рухом на Поділлі // Актуальні проблеми вітчизняної і всесвітньої історії. – Луганськ, 2001 та інші.

48. Держархів Донецької області.- Ф.Р-1280. - Оп.1. - Спр.34. - Арк.15-20.

49. Там само.- Ф.П.1, оп.1, спр.1259, арк.44-47; Ф.Р-1280, оп.1, спр.34, арк.15-20.

50. Там само.- Ф.Р-1280, оп.1, спр.34, арк.15-20.

51. Там само.

52. Лях Р.Д. Участь комітетів незаможних селян у завершенні аграрних перетворень на Україні (1920-1923 рр.) // Питання історії народів СРСР. – Вип.16. – Х., 1973. – С. 27.

53. ЦДАГО. – Ф.1, оп. 20, спр. 1666, арк. 340-351.

54. Держархів Донецької області. - Ф.П.1, оп.1, спр.42, арк. 133 об.

55. Там само. -Ф.Р-1146, оп.2, спр.91, арк. 419.

56. Там само. - Ф.П.1, оп.1, спр.167, арк.100.

57. Там само. – Ф.Р-1146, оп.2, спр. 21, арк. 44-48; 49-52; 81-93.

58. Там само. – Ф.П.1, оп.1, спр.167, арк. 100.

59. Там само. – Ф.Р-1146, оп.2, спр.64, арк. 41; Спр. 215, арк. 113-115.

60. Гребеннікова О.В. Комітети незаможних селян Донецької губернії в 1920-1925 рр. // Південна Україна ХХ століття. – ЗДУ, 1998. - № 1 (4). – С.186-187.

61. Держархів Донецької області. – Ф.Р-1280, оп.1, спр.34, арк.15-20.

62. Там само. – Ф.Р – 1146, оп. 2, спр. 21, арк. 44-48.

63. Там само. – Ф.Р – 1259, оп.1, спр. 8, арк. 10.

64. Там само. – Спр. 13, арк. 28; спр. 22, арк. 29; спр. 25, арк. 41; спр.26, арк.141-142; Ф.Р-57, оп. 1, спр. 1, арк. 1-5.

65. Там само. – Ф.Р – 1145, оп.1, спр. 93, арк. 24.

66. Там само. – Ф.Р –1148, оп. 1, спр. 28, арк. 43.

67. Там само.

68. Там само.

69. Там само.

70. Там само. – Ф.Р – 1145, оп. 1, спр. 93, арк. 67.

71. Там само. – Ф.Р – 1146, оп.2, спр. 64, арк. 25.

72. Там само. – Ф.Р-1145, оп. 1, спр. 93, арк. 27-32.

73. Там само. – Арк. 19.

74. Там само. – Ф.П.1, оп. 1, спр. 660, арк. 63.

75. Ганжа О.І. Українське селянство в період становлення тоталітарного режиму (1917 – 1927). - К., 2000. – С. 143-144.

76. Держархів Донецької області. – Ф.Р-1145, оп.1, спр. 320, арк. 41.

77. Загорський П.С., Стоян П.К. Нариси історії Комітетів незаможних селян. – К., 1960. – С. 40.

78. Ганжа О.І.Українське селянство... – С. 144.

79. Держархів Донецької області. – Ф.Р – 1245, оп. 1, спр. 86, арк. 81-84.

80. Там само. – Ф.Р – 1146, оп. 2, спр. 64, арк. 56.

81. Там само. – Ф.Р – 1259, оп. 1, спр. 3, арк. 127.

82. Табл. склад. за: Комнезамы Донбасса. – Х., 1923. – С. VII, XI; 5-6.

83. ЦДАГО. – Ф.1, оп. 20, спр. 1666, арк. 22-34.

84. Іжевський В. Коротка історія Комітетів незаможних селян на Україні. – Х., 1924. – С. 11.

85. Держархів Донецької області. – Ф.Р – 1146, оп. 2, спр. 64, арк. 41; спр. 215, арк. 113-115.

86. Там само. – Спр. 214, арк. 2.

87. ЦДАГО. – Ф.1, оп. 20, спр. 1666, арк. 42.

88. Пігідо Ф. Україна під більшовицькою окупацією. – Мюнхен, 1956. – С. 13.

89. ЦДАГО. – Ф.1, оп. 20, спр. 1666, арк. 22-34.

90. Мельничук О.А. Комнезами у боротьбі із селянським повстаньким рухом на Поділлі // Актуальні проблеми вітчизняної і всесвітньої історії. – Луганськ, 2001. – С. 131.

91. ЦДАГО. – Ф.1, оп.20, спр. 300, арк. 16-29.

92. Там само. – Арк. 260-261.

93. Держархів Донецької області. – Ф.Р – 1146, оп. 2, спр. 64, арк. 14-19.

94. ЦДАГО. – Ф.1, оп. 20, спр. 1666, арк. 25.

95. Держархів Донецької області. – Ф.Р – 1146, оп. 2, спр. 64, арк. 56.

96. Там само. – Ф.П.1, оп.1, спр. 600, арк. 75.

97. Там само. – Арк. 95.

98. Кульчицький С. Комунізм в Україні: перше десятиріччя (1919 - 1928).-К.: Основи, 1996.-С.273.

99. Держархів Донецької області. – Ф.Р – 1146, оп. 2, спр. 253, арк. 176 – 199.

100. Там само. – Спр. 320, арк. 39-50.

101. Там само. – Ф.Р – 1245, оп.1, спр. 1-а, арк. 15.

102. Правоохранительные органы: Учебник для вузов / Под ред. проф. К.Ф.Гуценко.-М.: Издательство БЕК, 1995.-С.8.

103. Сборник постановлений и распоряжений Всеукраинского Центрального Исполнительного Комитета Советов Рабочих, Крестьянских и Красноармейских депутатов VI созыва 18 декабря 1921 – 10 декабря 1922гг.- ст.20. - арк.305.

104. Держархів Донецької області.-Ф.Р-2470, оп.1, спр.1, арк.23.

105. Там само.-Ф.Р-1146, оп.1, спр.53, арк.191,206; Ф.Р-2470, оп.1, спр.172, арк.1-14.

106. Там само.-Ф.Р-2470, оп.1, спр.1, арк.23; Ф.Р-2295, оп.1, спр.1, арк.112; Ф.Р-1146, оп.1, спр.53, арк.191, 206; опис справ Донецького губернського революційного трибуналу м.Бахмут: справи 689 – 7009.

107. Держархів Донецької області.-Ф.Р-2470, оп.1. спр.1, арк.1.

108. Там само.-Арк.2.

109. Там само.-Арк.3.

110. Там само.-Спр.2, арк.39.

111. Там само.-Арк.54.

112. Смирнов Н.Г.Высшие суды революции.-М.: Знание,1990.-С.51; Держархів Донецької області.-Ф.Р-2470, оп.1, спр.2, арк.163.

113. Держархів Донецької області.-Ф.Р-2470, оп.1, спр.8, арк.36, 48.

114. Там само.-Арк.48.

115. ЦДАВОУ.-Ф.24, оп.1, спр.544, арк.307; Держархів Донецької області.-Ф.Р-2470, оп.1, спр.8, арк.1, 15; оп.2, спр.22, арк.8, 15, 22.

116. ЦДАВОУ.-Ф.24, оп.1, спр.543, арк.33.

117. Держархів Донецької області.-Ф.Р-2470, оп.1, спр.75, арк.20.

118. Там само.-Спр.172, арк.1-14.

119. ЦДАВОУ.-Ф.24, оп.1, спр.544, арк.338-341.

120. ЦДАВОУ.-Ф.24, оп.1, спр.543, арк.34-36.

121. Держархів Донецької області.- Ф.1п, оп.1, спр.2059, арк.6-40; Статистика Донбасса.-1923.-№2 (11).-С.44-47.

122. Там само.-Ф.Р-2, оп.1, спр.332, арк.7-8.

123. Там само.-Ф.Р-2470, оп.2, спр.22, арк.22.

124. Там само.-Арк.23.

125. Там само.-Спр.42, арк.76.

126. Там само.-Арк.83.

127. ЦДАВОУ.-Ф.8, оп.1, спр.947, арк.9.

128. Держархів Донецької області.-Ф.1п, оп.1, спр.2059, арк.36.

129. ЦДАВОУ.-Ф.8, оп.1, спр.1521, арк.3.

130. Там само.-Арк.5.

131. Там само.-Спр.947, арк.309.

132. Там само.-Спр.1521, арк.5.

133. Держархів Донецької області.-Ф.Р-2, оп.1, спр.718, арк.783.

134. Там само.-Ф.Р-2, оп.1, спр.773, арк.5; спр.834, арк.498.

135. Там само.-Спр.332, арк.7-8; спр.718, арк.783.

136. ЦДАГОУ.-Ф.1, оп.20, спр.2309, арк.11.

137. Держархів Донецької області.-Ф.Р-1171, оп.2, спр.23, арк.93.

138. Держархів Луганської області.-Ф.4п, оп.1, спр.77, арк.12-15.

139. ЦДАГОУ.-Ф.1, оп.20, спр.1410, арк.44.

140. Держархів Донецької області.-Ф.Р-2, оп.1, спр.332, арк.7-8.

141. Там само.

142. Там само.-Ф.9п, оп.1, спр.648, арк.100.

143. Держархів Донецької області.- Ф.Р-1164, оп.1, спр.61, арк.7.

144. Комуністична партія України в резолюціях та рішеннях з’їздів, конференцій і пленумів ЦК.- К.:Вид-во політ.літ.Укр., 1976.-С.70-71.

145. Держархів Донецької області.-Ф.Р-2295, оп.2, спр.15, арк.141; Ф.Р-2470, оп.1, спр.2, арк.54.

146. Держархів Луганської області (ДАЛО).-Ф.Р-1154, оп.1, спр.48, арк.12.

147. ЦДАВОУ.-Ф.6, оп.1, спр.149, арк.27, 30.

148. Держархів Донецької області.-Ф.Р-2295, оп.1, спр.1, арк.24.

149. Держархів Луганської області.-Ф.Р-435, оп.3, спр.27, арк. 35-40; Ф.Р-1164, оп.1, спр.48, арк.13-14.

150. Там само.-Ф.Р-435, оп.3, спр.27, арк.1-68.

151. Держархів Донецької області.-Ф.1п, оп.1, спр.524, арк.4.

152. ЦДАГОУ.-Ф.1, оп.20, спр.653, арк.50.

153. Держархів Донецької області.-Ф.1п, оп.1, спр.374, арк.17; Ф.1п, оп.1, спр.524, арк.1; Ф.1п, оп.1, спр.661, арк.27-28.

154. ЦДАГОУ.-Ф.1, оп.20, спр.653, арк.56; Держархів Донецької області.-Ф.1п, оп.1, спр.660, арк.30.

155. Держархів Донецької області.-Ф.1п, оп.1, спр.660, арк.63.

156. Там само.-Ф.1п, оп.1, спр.524, арк.4; Ф.Р-1145, оп.1, спр.93, арк.24; ДАЛО.- Ф.Р- 435, оп.3, спр.27, арк.1-3.

157. Держархів Луганської області.-Ф.Р-435, оп.3, спр.27, арк.2-3.

158. ЦДАВОУ.-Ф.6, оп.1, спр.384, арк. 8 (м/ф); Ф.6, оп.1, спр.1197, арк.82.

159. Держархів Донецької області.-Ф.1п, оп.1, спр.661, арк.27-28.

160. Держархів Луганської облатсі.-Ф.Р-435, оп.3, спр.27, арк.2-4.

161. ЦДАВОУ.-Ф.6, оп.1, спр.384, арк.5 (м/ф).

162. ЗУ УСРР. 1920. №2. ст.70.

163. ЦДАВОУ.-Ф.6, оп.1, спр.1197, арк.80.

164. Держархів Донецької області.-Ф.Р-1145, оп.1, спр.157, арк.8.

165. ЦДАВОУ.-Ф.6, оп.1, спр.1197, арк.80; Держархів Донецької області.-Ф.Р-1145, оп.1, спр.320, арк.111.

166. Держархів Донецької області.-Ф.Р-1145, оп.1, спр.279, арк.132-134.

167. Там само.-Ф.Р-1145, оп.1, спр.157, арк.59; спр.392, арк.17.

168. Держархів Луанської області.-Ф.Р-435, оп.3, спр.27, арк.32; ДАДО.-Ф.Р-2295, оп.1, спр.20, арк.21.

169. Там само.-Ф.Р-435, оп.3, спр.27, арк.32; ДАДО.-Ф.Р-1145, оп.1, спр.321, арк.88; оп.2, спр.135, арк.41,42.

170. Держархів Донецької області.-Ф.Р-1145, оп.2, спр.135, арк.39.

171. Там само.-Оп.1, спр.279, арк.67,68.

172. Там само.-Ф.Р-2, оп.1, спр.718, арк.30-32.

173. ЦДАГОУ.-Ф.1, оп.20, спр.1908, арк.83, 84, 90.

174. Там само.

175. Білас І.Г. Репресивно-каральна система в Україні. 1917-1953. Кн.1. К.: Либідь-Військо України, 1994.-432с. Шаповал Ю., Пристайко В., Золотарьов В. ЧК-ГПУ-НКВД в Україні: особи, факти, документи. - К.: Абрис, 1997.-С.26, 435 – 437.

176. Держархів Донецької області.-Ф.Р-1145, оп.2, спр.135, арк.353-361.

177. Держархів Луганської області.-Ф.Р-435, оп.3, спр.27, арк.35.

178. ЗУ УСРР.- 1920.-№2.-Ст.70.

179. ЗУ УСРР.-1922.-№15.-Ст.248.

180. Там само.-1924.-№52.-Ст.325.

181. Там само.-1925.-№66.-Ст.373.

182. Держархів Донецької області.-Ф.9п, оп.1, спр.530, арк.29-32.

183. Держархів Луганської області.-Ф.Р-435, оп.3, спр.27, арк.23-29.

184. Держархів Донецької області.-Ф.Р-1145, оп.1, спр.27, арк.17.

185. Там само.

186. Там само.-Спр.129, арк.3-80.

187. Там само.-Арк.3.

188. Там само.-Арк.16.

189. Там само.-Арк. 3-80.

190. Там само.-Арк.73.

191. Там само. – Арк.47-50.

192. Там само.-Ф.Р-1146, оп.1, спр.28, арк.43.

193. Там само.

194. Там само.

195. Там само.-Ф.Р-1145, оп.1, спр.93, арк.67.

196. Там само.-Ф.Р-1146, оп.2, спр.64, арк.25.

197. Там само.-Ф.1п, оп.1, спр.660, арк.63.

198. Там само.-Ф.Р-1145, оп.1, спр.93, арк.19.

199. ЦДАВОУ.-Ф.6, оп.1, спр.899, арк.3-4 (м/ф).

200. Держархів Донецької області.-Ф.Р-1145, оп.1, спр.327, арк.1-37.

201. Там само.-Ф.Р-1154, оп.1, спр.80, арк.55-64.

202. Там само.-Ф.1п, оп.1, спр.1091, арк.8.

203. Там само.-Ф.Р-1145, оп.1, спр.117, арк.10а-135.

204. Там само.

205. ЦДАВОУ.-Ф.6, оп.1, спр.1197, арк.82.

206. Держархів Донецької області.-Ф.Р-1145, оп.1, спр.117, арк.10а-135.

207. Там само.-Ф.Р-2295, оп.2, спр.1, арк.6.

208. Там само.

209. Там само.-Ф.1п, оп.1, спр.195, арк.198.

210. Там само.-Ф.Р-1145, оп.2, спр.20, арк.36.

211. Там само.- Оп.1, спр.320, арк.40.

212. Там само.-Спр.256, арк.33.

213. Там само.

214. Там само.-Ф.Р-1154, оп.1, спр.80, арк.55-64.

215. Там само.-Ф.Р-1145, оп.2, спр.82, арк.2.

216. Там само.-Ф.Р-1169, оп.2, спр.10, арк.30; Ф.Р-2295, оп.2, спр.25, арк.44.

217. Там само.-Ф.Р-2295, оп.2, спр.27, арк.117-118, 143-146; Ф.Р-1145, оп.1, спр.327, арк.1-37.

218. Там само.-Ф.Р-1169, оп.2, спр.8, арк.2.

219. Там само.-Ф.Р-1154, оп.1, спр.80, арк.55-64.

220. Там само.

221. Там само.

222. Там само.-Ф.Р-1145, оп.1, спр.327, арк.1-37.

223. Там само.-Оп.2, спр.82, арк.68.

224. Там само.-Спр.135, арк.90.

225. Там само.-Оп.1, спр.320, арк.90.

226. Там само.-Спр.193, арк.8.

227. Там само.-Спр.320, арк.90.

228. Там само.-Спр.193, арк.8.

229. Там само.-Оп.2, спр.135, арк.353-361.

230. Там само.-Ф.1п, оп.1, спр.1091, арк.8.

231. Там само.-Ф.1п, оп.1, спр.82, арк.68.

232. Там само.-Спр.1091, арк.8.

233. Там само.-Ф.Р-1145, оп.1, спр.193, арк.4.

234. Там само.-Ф.Р-1154, оп.1, спр.80, арк.55-64.

235. Там само.- Ф.Р-1145,оп.1, спр.193, арк.21, 33.

236. Там само.-Ф.Р-1169, оп.2, спр.87, арк.76-79.

237. Держархів Луганської області.-Ф.Р-435, оп.3, спр.27, арк.15-17.

238. Там само.-Ф.34п, оп.1, спр.204, арк.8.

239. ЦДАВОУ.-Ф.Р-5, оп.2, спр.2326, арк.9; Держархів Луганської області.-Ф.Р-1168, оп.1, спр.955, арк.47.

240. Держархів Донецької області.-Ф.Р-1145, оп.1, спр.321, арк.372.

241. Там само.-Ф.Р-2, оп.1, спр.648, арк.777.

242. Там само.-Ф.Р-2, оп.1, спр.440, арк.10; Ф.9п, оп.1, спр.648, арк.100.

243. Там само.-Ф.Р-1145, оп.1, спр.117, арк.71.
ПОСИЛАННЯ ДО РОЗДІЛУ 4
1. Гринберг М.С. Уголовное право и массовые репрессии 20-х и последующих годов // Государство и право.-1993.-№1.-С.63-73.

2. СУ РСФСР. 1918. № 65. Ст.710.

3. Держархів Луганської області.-Ф.Р-1164, оп.1, спр.48, арк.14.

4. Кульчицький С. Комунізм в Україні: перше десятиріччя (1919-1928).-К.: Основи, 1996.-С.223-242.

5. Бажанов М.И. Уголовное право Украины. Общая часть.-Днепропетровск: Пороги, 1992.-С.9.

6. Сборник документов по уголовному законодательству СССР и РСФСР (1917-1952) /под ред. И.Т.Голякова.-М.: Гос. издат. юрид. лит, 1953.-С.57-60.

7. Там само.

8. Держархів Луганської області.-Ф.Р-435, оп.3, спр.27, арк.1-68.

9. Там само.-Ф.34п, оп.1, спр.203, арк.11.

10. Держархів Донецької області.-Ф.1п, оп.1, спр.1259, арк.1-2.

11. Там само.-Ф.1п, оп.1, спр.277, арк.6-8.

12. Там само.-Ф.Р-2295, оп.1, спр.25, арк.3.

13. Там само.-Ф.Р-2470, оп.1, спр.2, арк.176.

14. Бажанов М.И.Уголовное право Украины. Общая часть.-Днепропетровск: Пороги, 1992.-С.9.

15. Сборник документов по уголовному законодательству СССР и РСФСР (1917-1952) / Под ред. И.Т.Голякова.-М.: Гос. издат. юрид. лит, 1953.-С.116-143.

16. Там само.- С.123-128.

17. Там само.-С.129-130.

18. Держархів Донецької області.-Ф.Р-1154, оп.1, спр.80, арк.55-64; Мироненко А.Н., Бенько А.П. Создание рычагов силового давления на украинское общество на рубеже 20-30-х гг.-К.-Днепропетровск: Ин-т г-ва и права АН Украины, 1992.-С.4.

19. Мироненко А.Н., Бенько А.П. Создание рычагов силового давления на украинское общество на рубеже 20-30-х гг.-К.-Днепропетровск: Ин-т г-ва и права АН Украины, 1992.-С.6.

20. Бажанов М.И.Уголовное право Украины. Общая часть.-Днепропетровск: Пороги, 1992.-С.9.

21. Держархів Луганської області.-Ф.Р-435, оп.3, спр.27, арк.1-68.

22. ЦДАВОУ.-Ф.6, оп.1, спр.1197, арк.77-83.

23. Там само.-Ф.Р-1146, оп.2, спр.1, арк.419-420; Ф.1п, оп.1, спр.167, арк.43; Спр.13, арк.62.

24. ЦДАГОУ.-Ф.1, оп.20, спр.640, арк.21.

25. Держархів Донецької області.-Ф.Р-2470, оп.1, спр.193, арк.81.

26. Держархів Донецької області.-Ф.1п, оп.1, спр.627, 2341, 2342.

27. Первое Всеукраинское совещание работников милиции // Коммунист.-№ 64 (18 марта 1922 р.).

28. ЦДАВОУ.-Ф.6, оп.1, спр.1197, арк.79.

29. Держархів Донецької області.-Ф.Р-1145, оп.1, спр.1, арк.248.

30. Там само.-Спр.93, арк.12,37.

31. Там само.-Ф.Р-2295, оп.1, спр.32, арк.13, 18; Ф.Р-2, оп.1, спр.562, арк.54.

32. Там само.-Ф.Р-1145, оп.1, спр.93, арк.12, 37; Ф.Р-1170, оп.2, спр.10а, арк.881.

33. Держархів Луганської області.-Ф.Р-435, оп.3, спр.27, арк.42-56.

34. Держархів Донецької області.-Ф.Р-327, оп.1, спр.186, арк.22-80.

35. Там само.-Ф.Р-2, оп.1, спр.560, арк.13.

36. Держархів Луганської області.-Ф.Р-435, оп.3, спр.27, арк.45-55.

37. Держархів Донецької області.-Ф.Р-1170, оп.2, спр.10а, арк.888.

38. Там само.-Ф.Р-1170, оп.2, спр.10а, арк.887; Ф.Р-327, оп.1, спр.172, арк.35; Держархів Луганської області.-Ф.Р-435, оп.3, спр.27, арк.42-55.

39. Держархів Луганської області.-Ф.Р-1168, оп.1, спр.995, арк.38-39.

40. Там само.-Ф.Р-435, оп.3, спр.27, арк.42-56.

41. Держархів Донецької області.-Ф.Р-1145, оп.2, спр.135, арк.353-361.

42. Держархів Луганської області.-Ф.Р-435, оп.3, спр.18, арк.461.

43. Держархів Донецької області.-Ф.Р-1170, оп.2, спр.10а, арк.884.

44. Держархів Луганської області.-Ф.Р-435, оп.3, спр.29, арк.20.

45. Там само.-Спр.18, арк.461; Спр.29, арк.20.

46. Там само.-Спр.29, арк.20.

47. Держархів Донецької області.-Ф.Р-1146, оп.2, спр.1, арк.419-420.

48. Там само.-Ф.Р-1170, оп.2, спр.10а, арк.671.

49. ЦДАГОУ.-Ф.1, оп.20, спр.2309, арк.11.

50. Держархів Донецької області.-Ф.Р-1169, оп.2, спр.87.

51. Держархів Луганської області.-Ф.Р-1168, оп.1, спр.955, арк.40.

52. Там само.-Ф.34п, оп.1, спр.4, арк.64.

53. Там само.-Ф.Р-435, оп.3, спр.33, арк.14 зв.

54. Держархів Донецької області.-Ф.Р-2295, оп.2, спр.15, арк.38; Ф.Р-2295, оп.2, спр.14, арк.12.

55. Держархів Луганської області.-Ф.Р-435, оп.3, спр.33, арк.15 зв; Ф.Р-1168, оп.1, спр.955, арк.40.

56. Держархів Донецької області.-Ф.Р-327, оп.1, спр.173, арк.16; Ф.Р-1171, оп.2, спр.3, арк.29-29; Ф.Р-2, оп.1, спр.262, арк.234; Держархів Луганської області.-Ф.Р-435, оп.3, спр.16, арк.300.

57. Держархів Донецької області.-Ф.р-2, оп.2, спр.834, арк.505.

58. Держархів Луганської області.-Ф.Р-1168, оп.1, спр.893, арк.40,45.

59. Держархів Донецької області.-Ф.Р-1146, оп.2, спр.127а, арк.48.

60. ЦДАГОУ.-Ф.1, оп.20, спр.1001, арк.14.

61. ЦДАВОУ.-Ф.8, оп.1, спр.947, арк.181.

62. Там само.- Арк.196.

63. Там само.-Арк.195.

64. Держархів Донецької області.-Ф.Р-2, оп.1, спр.263, арк.204-205.

65. Там само.-Спр.834, арк.782.

66. Там само.-Ф.Р-1170, оп.2, спр.3. арк.11.

67. Філонов В.П. Причини злочинності. - Дніпропетровськ: Січ, 1996.-С.159.

68. ЦДАВОУ.-Ф.6, оп.1, спр.1484, арк.243-244; Держархів Донецької області.-Ф.1п, оп.1, спр.1658, арк.2; Ф.Р-1145, оп.2, спр.135, арк.42.

69. ЦДАВОУ.-Ф.6, оп.1, спр.1484, арк.243-244; Дон. Ф.Р-2295, оп.1, спр.44, арк.2-91; Ф.Р-1145, оп.1, спр.320, арк.36; Моральная статистика //Статистика Донбасса.-1924.-№4-5.-С.64-65; № 6-7.-С.27-28; Дон.Ф.Р-1170, оп.2, спр10а, арк.885; Ф.Р-2, оп.1, спр.332, арк.2; Луг.Ф.Р-435, оп.3, спр.18, арк.475; Статистичний бюлетень Маріупольщини.-1928.-№2(13).-С.29.

70. Там само.

71. Там само.

72. Держархів Донецької області.-Ф.Р-2295, оп.1, спр.44, арк.2-91.

73. Там само.

74. ЦДАВОУ.-Ф.6, оп.1, спр.1484, арк.223.

75. ЦДАГОУ.-Ф.1, оп.20, спр.2099, арк.268.

76. Держархів Луганської області.-Ф.Р-1168, оп.1, спр.955, арк.28-30.

77. Держархів Донецької області.-Ф.Р-327, оп.1, спр.173, арк.16.

78. Держархів Луганської області.-Ф.Р-1168, оп.1, спр.955, арк.27-28.

79. ЦДАВОУ.-Ф.6, оп.1, спр.1484, арк.243-244; Ф.5, оп.2, спр.2326, арк.104; Держархів Донецької області.-Ф.Р-1145, оп.1, спр.320, арк.39.

80. Держархів Донецької області.-Ф.Р-2470, оп.1, спр.172, арк.1-14

81. Там само.-Спр.193, арк.23.

82. Там само.-Спр.171, арк.1-24.

83. Там само.-Спр.53, арк.191, 206.

84. Там само.-Ф.1п, оп.1, спр.1658, арк.2.

85. Там само.-Ф.1п, оп.1, спр.2059, арк.15-16.

86. Держархів Луганської області.-Ф.Р-1165, оп.1, спр.24, арк.4-16; Держархів Донецької області.-Ф.Р-1171, оп.2, спр.3, арк.1-3, 11; Ф.Р-1171, оп.2, спр.23, арк.24.

87. Держархів Донецької області.-Ф.Р-1146, оп.2, спр.127а, арк.48.

88. Там само.-Ф.Р-2, оп.1, спр.560, арк.186.

89. ЦДАГОУ.-Ф.1, оп.20, спр.2099, арк.129.

90. Держархів Донецької області.-Ф.1п, оп.1, спр.2059, арк.19-20.

91. Там само.-Ф.Р-2, оп.1, спр.332, арк.7-8.

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ

БУПР - Будинок примусової праці

ВУЦВК - Всеукраїнський Центральний Виконавчий Комітет

ВНК - Всеросійська надзвичайна комісія

ВУНК - Всеукраїнська надзвичайна комісія

Губвиконком - губернський виконавчий комітет

Губпартком - губернський партійний комітет

ДПУ (політуправління) - Державне політичне управління

ДГО ДПУ - Донецький губернський відділ (рос.-отдел) Державного політичного управління

КК - Кримінальний Кодекс

КНС, комнезами, комнезаможі - комітети незаможних селян

Комосередок - комуністичний осередок

Неп - нова економічна політика

НК - надзвичайна комісія

НКЮ - Народний комісаріат юстиції

НКВС - Народний комісаріат внутрішніх справ

ОДПУ - Об’єднане державне політичне управління

Ревком - революційний комітет

РВТ, ревтрибунал - революційний трибунал

Рупи ЦПКП - районні управління Центрального правління кам’яновугільної промисловості

РСІ - Робітничо-селянська інспекція

РНК, раднарком - Рада народних комісарів

УСРР - Українська Соціалістична Радянська Республіка

ХВО - Харківська військова округа

Цупрнадзвичком (Цупнадзком) - Центральне управління надзвичайних комісій

ЦИТО - Центральний виправничо-трудовий відділ (Центральній исправительно-трудовой отдел)
Наукове видання

Міхеєва Оксана Костянтинівна

КРИМІНАЛЬНА ЗЛОЧИННІСТЬ І БОРОТЬБА

З НЕЮ В ДОНБАСІ (1919-1929)

Редакція авторська

Комп’ютерна верстка А.П. Тимофеєв

Коректор К.Ф.Саливон

Обкладинка О.О.Мізько

Технічний редактор О.О.Мізько

Підп. до друку 29.06.2004. Формат 60х84 1/16. Папір офсетний.

Друк трафаретний. Гарнітура Times. Ум. друк. арк. 14,6.

Обл. вид. арк. 9,3. Зам. 1-062904. Наклад 1000 прим.
Видавниче підприємство "Східний видавничий дім"

(Державне свідоцтво № ДК 697 від 30.11.2001)

83086, м. Донецьк, вул. Артема, 45

тел./факс (062) 338-06-97, 337-04-80e-mail: svdm@skif.net

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка