Контрольні завдання (тести) до практичних занятьСкачати 107.78 Kb.
Дата конвертації04.01.2018
Розмір107.78 Kb.


Контрольні завдання

(тести)

до практичних занять

із

світової літератури
спеціальність 5.01010201 «Початкова освіта»

5. 01010301 «Технологічна освіта»

5.02010501 «Діловодство»

Практичне заняття № 1

Тема. Лев Толстой «Анна Кареніна»

Тести

1. Л.Толстого за головним жанром творчості можна назвати:

а) Новелістом;


б) майстром оповідання;

в) романістом.2. Л.Толстой написав роман про родинні стосунки:

а) «Домбі і син»;

б) «Анна Кареніна»;

в) «Пані Боварі».3. Письменник народився в:

а) Царському селі;

б) Ясній Поляні;

в) Спаському - Лутовинові.4. Першим друкованим твором Толстого був:

а) «Севастополь у грудні 1854 року;

б) «Дитинство»;

в) «Люцерн».5. Хто мав найбільший вплив на Толстого у дитячі роки?

а) Дідусь із бабусею;

б) батьки;

в) тітка.6. Толстой навчався в:

а) Петербурзькому університеті;

б) Казанському університеті;

в) Московському університеті.7. Під час бойових дій у Криму (оборони Севастополя) письменник був:

а) Учасником бойових дій;

б) кореспондентом;

в) військовий наглядач.8. У своїй педагогічній діяльності Толстой був викладачем:

а) Гімназії;

б) ліцею;

в) школи для сільських дітей.9. Роман-епопея Л.Толстого:

а) «Війна і мир»;

б) «Воскресіння»;

в) «Козаки».10. Толстой вважав, що:

а) «Не можна протистояти злу насильством»;

б) «Краса врятує світ»;

в) «Що Наполеон не зробив мечем, я зроблю пером».11. Назвіть твір, який розпочинається такими словами: «Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастна по-своему».

а) «Війна і мир»;

б) «Анна Кареніна»;

в) «Злочин і кара»;

г) «Брати Карамазови».

12. Назвіть єдину щасливу родину в романі «Анна Кареніна».

а) Кареніни;

б) Облонські;

в) Левіни;

г) Вронські.

13. Після якої події відбувається переродження К. Левіна?

а) Після одруження з Кіті;

б) Після відмови Кіті вийти за нього заміж;

в) Після смерті дружини.14. З ким Анна Кареніна знайшла своє щастя?

а) З Кареніним;

б) З Вронським;

в) З Левіним;

г) Ні з ким.

15. Хто є прототипом Толстого в романі «Анна Кареніна»?

а) Каренін;

б) Облонський;

в) Левін.16. Яку думку любить Л. Толстой в романі «Анна Кареніна»?

а) Сімейну; б) Народну;

в) Військову.

17. Зображення яких вчинків Левіна вважалися нетиповими у ХІХ столітті?

а) Одруження;

б) Відмова Кіті у шлюбі;

в) Робота на рівні з селянами.18. Причиною трагічної розв’язки в романі Л. Толстого «Анна Кареніна» стають не лишеивчинки Анни, а й її:

а) Неприйняття неправди, лицемірства;

б) Небажання з’ясувати становище, яке склалося в її родині;
в) Неможливість сказати правду;
г) Безтурботність.

19. Хто винен в нещасливому сімейному житті Анни?

а) Каренін;

б) Вронський;

в) Сама Анна.20. Написати твір-роздум «Суперечливий образ Анни Кареніної».
Практичне заняття № 2

Тема. Із поезії французького символізму П. Верлен, А. Рембо

Тести

1. На межі ХІХ- ХХ ст.. провідним літературним напрямом стає:

а) реалізм;

б) натуралізм;

в) імпресіонізм;

г) модернізм.

2. Символізм – один із найвизначніших напрямів у літературі останньої третини ХІХ ст, для якого характерна орієнтація на:

а) непроясненість і багатозначність художнього слова;

б) смислову точність художнього слова;

в) інформаційну-розповідну роль художнього слова.3. Зачинателем символізму у французькій поезії вважають:

а) Ш.Бодлер;

б) А.Рембо;

в) П.Верлена;4. Творчість Бодлера, Верлена, Рембо певним чином була пов’язана:

а) з «Прерафаелітським братством»;

б) з групою «Парнас»;

в) зі школою «чистого мистецтва».5. Віршованим маніфестом символізму вважають:

а) «Поетичне мистецтво» П.Верлена;

б) «Голосівки» А.Рембо;

в) «Альбатрос» Ш.Бодлера.6. У вірші «Осіння пісня» П.Верлена намагається:

а) відобразити осінній пейзаж;

б) передати внутрішній стан ліричного героя;

в) створити твір для співу.7. Для поезії П.Верлена не характерна:

а) мелодійність; б) музичність;

в) сугестивність; г) експресивність.

8. Символістський пошук «відповідностей» між різними началами життя відображено у вірші А.Рембо:

а) «Моя циганерія»;

б) «Голосівки»;

в) «П’яний корабель».9. Назвіть автора цих поетичних рядків:

В блакитні вечори стежками йтиму я;

Колотиме стерня, травну почну топтати:

Відчужує свіжість піль тоді нога моя,

Я вітру голову дозволю овівати.
10.В скільки років П. Верлен надрукував свій перший сонет?

а) 10 років; б) 19 років;

в) 7 років; г) 14 років.

11. Назвіть першу поетичну збірку П.Верлена?

а) «Вишукані свята»;

б) «Романси без слів»;

в) «Сатурнічні поезії»;

г) «Мудрість».

12. П.Верлен відобразив усі свої відкриття в поезії у вірші:

а) «Осіння пісня»;

б) «Так тихо серце плаче»;

в) «Поетичне мистецтво».13. Яким сонетом відкривається третій період творчості Рембо?

а) «Відчуття»;

б) «Настрій»;

в) «Голосівки».14. Назвіть основну тему вірша «П᾿яний корабель».

а) мандри душі особистості в світі своєї уяви та в житті;

б) зображення природи;

в) страждання знедолених.15. За жанром «Пяний корабель» А. Рембо…

а) вірш;


б) поема;

в) драма.16. В якому вірші А. Рембо використовує «теорію ясновидіння»?

а) «Відчуття»;

б) «Голосівки»;

в) «П᾿яний корабель».17. Назвіть найхарактернішу рису лірики П.Верлена.

а) мелодійність, поєднання звуків із почуттями;

б) національний колорит;

в) психологізм.18. У 1871 році А.Рембо переходить на позиції:

а) символізму;

б) класицизму;

в) романтизму.19.Назвіть вірш Рембо, в якому мова йде про загибель екіпажу корабля, уявні мандри душі героя.

а) «Голосівки»;

б) «Осіння пісня»;

в) «П’яний корабель».20. Назвіть поета на якого великий вплив мала збірка «Квіти зла» Ш. Бодлера?

а) В.Вітмен;

б) П.Верлен;

в) А. Рембо.


Практичне заняття № 3

Тема. Джордж Бернард Шоу «Пігмаліон»

Тести

1.Назвіть роки життя Б. Шоу.

а) 1787-1859рр;

б) 1856-950 рр;

в) 1900-1980 рр;2. Хто за національністю був Б. Шоу?

а) італієць; б) англієць; в) ірландець.3. Який улюблений засіб впливу Б. Шоу на свідомість своїх читачів він використовував у п’єсах?

а) парадокс; б) жах; в) сарказм.4. Б.Шоу визначив жанр свого твору «Пігмаліон» як:

а) фарс;


б) комедію в п’яти діях;

в) роман в п’яти діях.5. В основі п’єси Б.Шоу «Пігмаліон» лежить:

а) давньогрецький міф;

б) англійська народна казка;

в) старий анекдот.6. За який термін професор фонетики Хіггінс береться навчити Елізу англійської мови та вишуканих манер?

а) рік; б) шість місяців; в) три місяці.7. Назвіть ім’я батька Елізи:

а) Генрі;

б) Бернард;

в) Альфред.8. Хіггінс, як справжній Пігмаліон, ненавидить:

а) жінок;

б) тварин;

в) розваги.9. Назвіть теми, на які професор Хіггінс дозволив Елізі говорити на її першому «іспиті»:

а) наука та виховання;

б) погода та здоров’я;

в) культура і мистецтво.10. Назвіть персонажа, про якого йдеться у вислові «Завели собі живу ляльку і бавитесь із нею!»

а) Клара;

б) Ейнсфорд Хілл;

в) Еліза.11. Назвіть героя п’єси, завдяки якому Альфред Дулітл отримує спадщину у три тисячі річного доходу:

а) Хіггінс;

б) Еліза;

в) Пікерінг.12. Хто сказав ці слова: «Еліза для нього – це камінчик, що його можна підібрати на березі моря»:

а) Клара;

б) Фредді;

в) місіс Пірс.13. У творі «Пігмаліон» Б. Шоу береться довести, що вулична квіткарка і герцогиня відрізняються одна від одної:

а) лише вимовою;

б) лише одягом;

в) кількістю грошей.14. Хто і кому говорить ці слова: « Ще п’ять хвилин тому ви були жорном у мене на шиї. Тепер ви – вежа фортеці, панцерник-консорт»:

а) Пікерінг Кларі;

б) Хіггінс Елізі;

в) Еліза Хіггінсу.15. Який новий тип героя намагався створити Б. Шоу?

а) герой-реаліст;

б) герой-ідеаліст;

в) герой-спостерігач.16. Твір «Пігмаліон» був присвячений:

а) відомій англійській актрисі Стеллі Патрік Кемпбел;


б) Дружині письменника Шарлотті;
в) нікому не був присвячений.

17. Еліза Дулітл навчилася не тільки правильно говорити, а й:

а) правильно поводити себе;

б) бути самою собою;

в) правильно писати.18. Б. Шоу показує в п’єсі, що:

а) учениця переростає свого вчителя;

б) учениця гарно опанувала англійську мову;

в) Еліза засвоїла все, чого навчив її Хігінс.19. «Тепер ви зробили з мене леді. І я вже не можу продавати квіти, а можу продавати квіти, а можу продавати лише себе. Краще б ви мене не чіпали… Я знаю, я проста й темна дівчина…, але все ж таки я людина, а не порожнє місце». Цей монолог Елізи, звернений до Хігінса, є:

а) зав’язкою п’єси;


б) кульмінацією п’єси;
в) фіналом п’єси.

20. Назвіть персонажа п’єси: «Він належить до тих енергійних людей науки, які із жвавим і навіть пристрасним інтересом ставляться до усього, що може бути предметом наукового дослідження, і цілком байдужі до речей, що стосуються їх особисто або людей, які їх оточують, і до почуттів інших у тому числі»:

а) Альфред;

б) Пікерінг;

в) Хігінс.Практичне заняття № 4

Тема. М. Булгаков «Майстер і Маргарита»

Тести

1. В якому році народився М.Булгаков?

а) 1896;


б) 1898;

в) 1891.


2. Ким був Берліоз?

а) Письменником;

б) Головою правління МАСОЛІТу;

в) Директором Вар’єте.3. Хто став прототипом Маргарити?

а) Сестра Булгакова;

б) Т.Лаппа;

в) О.Булгакова.4. Скільки років Майстру в романі?

а) 38;


б) 27;

в) 45.


5. Хто знав п’ять мов, був істориком за освітою?

а) Єшуа;


б) Майстер;

в) Іван Бездомний.6. Кому належить фраза «Рукописи не горять»?

а) Єшуа;


б) Воланду;

в) Пілату.7. Яка, за словами Єшуа, найгірша людська вада?

а) Кар’єризм;

б) Боягузтво;

в) Лицемірство.8. Які з вказаних творів М. Булгакова є сатиричними повістями?

а) «Біла гвардія», «Майстер і Маргарита»;

б) «Дияволіада», «Рокові яйця», «Собаче серце»;

в) «Записки юного лікаря», «Записки на манжетах».9. Що попросила Маргарита у Воланда після балу першого разу?

а) Щоб майстра вилікували від божевілля;

б) щоб їй повернули майстра;

в) щоб Фріді перестали подавати ту хусточку, якою вона задушила свою дитину.10. Сатиричною лінією в сюжеті є лінія…

а) Воланда та його почту;

б) Майстра та Маргарити;

в) Єшуа Га-Ноцрі та Понтія Пілата11. Як було звати кота?

а) Берліоз;

б) Бегемот;

в) Азазелло.12. Майстер у фіналі роману заслужив…

а) Вічний спокій;

б) вічне світло;

в) вічне небуття.13. Скільки часу Воланд перебуває в Москві?

а) Місяць;

б) 3 дні;

в) тиждень;

г) 1 день.

14. Між чим встановлює рівноправність Воланд?

а) Між добром і злом;

б) між силою і слабкістю;

в) між спокусою і гріхом.15. Що відповів Воланд Берліозу і Бездомному про неможливість існування Бога?

а) «Вы правы, миром правит сатана»;

б) «Это большая тайна, над пониманием которой бьются поколения»;

в) «Кто же управляет жизнью человека и всем вообще роспорядком на земле».16. Коли було створено роман «Майстер і Маргарита»?

а) з 1928 по 1940;

б) з 1926 по 1932;

в) з 1930 по1936.17. Скільки років довелося чекати прощення Понтію Пілату?

а) 1000 років;

б) 2000 років;

в) 3000 років.18. Скільки редакцій мав роман?

а) 5 редакцій;

б) 8 редакцій;

в) 12 редакцій.19. Яка основна мета прибуття Воланда в Москву?

а) Дізнатися чи змінився внутрішній світ людей;

б) допомогти Майстрові;

в) наказати людей ласих до грошей.20. Кому належать ці слова за яких обставин вони були сказані?

«Кто же управляет жизнью человеческой и всем вообще распорядком на земле?»

а) Берліоз на балу;б) Майстер в психлікарні;

в) Воланд в парку, під час знайомства; г) Бездомний.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка