Контрольна робота Лексикологія. Фразеологія. Українська лексикографія. 1 рівень (3 б.) Лексикологія вивчаєСкачати 66.58 Kb.
Дата конвертації14.01.2018
Розмір66.58 Kb.
ТипКонтрольна робота

Українська мова

10 клас

Контрольна робота

Лексикологія. Фразеологія. Українська лексикографія.

1 рівень (3 б.)

1. Лексикологія вивчає:

а) склад мови і слово як його основну одиницю;


б) написання слів згідно з усталеними нормами;

в)правильну вимову слів;

г)правильне написання слів

2. Лексикографією називається:

а) система графічних знаків;


б) сучасний тип письма;

в) упорядкування та опис словникового матеріалу;

г) правильне написання букв

3. Визначте, у якому рядку словосполучення є фразеологізмами:

а) уважно дивитися, читати повість, перейти вулицю, говорити навмисно;


б) дотепний чоловік, балакуча жінка, покірна людина, вродлива дівчина;

в) писана красуня, западати в душу, легкий хліб, переливати з пустого в


порожнє;

г) бити байдики, читати книгу, вірний друг, пуп землі, ввічлива людина.4. Оберіть синонім до фразеологізму волос у волос:

а) потрапити у ціль;


б) як дві краплі води;

в) попасти у масть

г) покласти зуби на полицю.

5. Оберіть правильний варіант відповіді: Синоніми – це слова:

а) які називають одне поняття, відрізняючись відтінками значень;


б) з протилежним значенням;

в) схожі за звучанням, але різні за значенням;

г) однакові за написанням та вимовою.

6. Оберіть словосполучення, в якому прикметник вжито в прямому значенні:

а) м’який голос;

б) м’який шампунь;

в) м’яка перина;

г) м’який наказ.
2 рівень (3 б.)

1.Доберіть до поданих слів українські відповідники

Репродукувати, фіксувати, анонс, патент, апелювати, дебати, домінувати, пріоритет.2. Випишіть діалектизми, пояснити їх, підібравши літературні відповідники.

Коваль, щастя, когут, рука, сокіл, майстер, вуйко, куфайка, дощ, легінь, дівчина.3. Випишіть застарілі слова

Пан, каша, добро, козак, рейтинг, мушля, почуття, літо, комедіант, ратай, урядник, рекрут, свічадо, челядь, жупан, спудей, монах, форель, мармур.


3 рівень(3б.)

1. Закінчіть визначення

Етимологічні словники дають характеристику….У тлумачному словнику пояснюється…2.Доберіть фразеологічні синоніми

Ні пари з уст, хоч греблю гати, хоч у вухо бгай, клювати носом

3.Доберіть синоніми до наведених слів. Складіть із ними
словосполучення.
Любити, радити, похід, вогонь.
4 рівень (3 б.)

Написати невеличкий твір на одну із тем

Читання словників – то інтелектуальне зростання

Барви рідного слова.

10 клас

Контрольна робота

Морфеміка. Морфологія (іменні частини мови)

1 рівень
1. Морфема – це...

а) найменша неподільна частина слова;


б) найменша звукова одиниця;

в) самостійне слово з приєднаним до нього службовим словом;

г) службове слово.

2.Постфікс – це...

а) префікс, що слугує для утворення найвищого ступеня


порівняння прикметників і прислівників;

б) афікс, що виступає в абсолютному кінці слова;

в) суфікс, що утворює видові пари дієслів;

г) похідна основа.3. Спосіб творення слів надмірний, пристінок, наколінник:

а) суфіксальний;

б) префіксальний;

в) префіксально-суфіксальний;

г) безафіксний.

4. Морфологія – це розділ мовознавства про...

а) частини мови;


б) частини тексту;

в) частини слова;

г) будову словосполучення.

5. Назвіть рядок, у якому всі запозичені іменники чоловічого роду:

а) шимпанзе, поні, зебу, фламінго, маестро;

б) місіс, мадам, леді, кенгуру;

в) кашне, депо, какаду, меню, бюро;

г) кольрабі, журі, таксі, депо.

6. Назвіть рядок, в якому не всі слова числівники

а) один, десять, дві десятих, шостий, дванадцять;

б) одиниця, десятка, багато, третій, два;

в) другий, кілька, чимало, кількасот, стонадцять;

г)двічі, по двоє, семеро, шістнадцять.
2 рівень

1.До поданих слів підібрати форми слова та спільнокореневі слова

Блакить, писати, школа, зелений.2. Зробити розбір слів за будовою та вказати спосіб творення.

Безгрішний, квітникар, іскринка, співдружність.3. Визначити рід і відміну іменників

Вість, галузь, біль, ступінь, кров, рілля, м.’я, левенятко.


3 рівень

1. Утворити стулені порівняння від поданих прикметників.

Важкий, гарний, високий, дорогий.2. Допишіть до підмета-займенника Ви один із поданих у дужках присудків.

Ви(прекрасна, прекрасні). (Який, які) Ви (добрий, добрі). (Такий, такі) Ви хороший, хороші). Ви (печальна, печальні).3. Провідміняти числівник 548
4 рівень

Скласти невеличкий твір на одну із тем

Роль суфіксів у збагаченні словника рідної мови

Чим багата Україна (використовувати числівники)

Контрольна робота

10 клас

М. Вороний, Олександр Олесь, В. Винниченко

1 рівень

1. Коли 1909 року М. Коцюбинський сказав: « Кого у нас читають, про кого ідуть розмови, як тільки інтереси сходяться на літературі? Кого купують?» - він мав на увазі:

а) І. Франка; в) Олександра Олеся;

б) В. Винниченка; г) М. Вороного

2. М. Вороний поділяв творчі принципи письменника:

1. Чарлза Діккенса; в) Шарля Бодлера;

б) Віктора Гюго; г) Гюстава Флобера.

3.Яку назву має перша книга Олександра Олеся?

а) «Драматичні етюди»; в) «З журбою радість обнялась»;

б) «Поезії» ; г)»Минуле України в піснях. Княжі часи»

4.За жанровими ознаками поезія «Легенда» М.Вороного є

а) легендою; в) переказом;

б) баладною піснею; г) романтичною баладою.

5. Драматичний етюд Олександра Олеся « По дорозі в Казку» перегукується з твором

а) «Перехресні стежки» І. Франка; в) «Лісова пісня» Лесі Українки;

б) «Легенда» М. Вороного; г) « Мойсей» І. Франка.

6. За жанром твір «Гріх» В. Винниченка

а) соціально-побутова повість; в) соціально-психологічна драма;

б) історична хроніка; г) роман-утопія.
2 рівень

Продовжте речення

1.Неореалізм – це…

2. Образ Казки у творі Олександра Олеся « По дорозі в Казку» є символом….

3. У новелі « Момент» В. Винниченко порушує проблеми …


3 рівень

1.Визначте віршовий розмір поезії Олександра Олеся « О, принесіть як не надію»

2. Як у вірші М. Вороного « Іванові Франкові» відображено естетичну програму поета та його творчі принципи?
4 рівень

Напишіть творчу роботу на одну із тем

1.Що значить « бути чесним з самим собою» ( За змістом твору Винниченка « Гріх»)2. Проблема вождя й маси в драматичному етюді Олександра Олеся « По дорозі в Казку».

3. М. Вороний – співець ідеалів , яких прагне душа людини.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка