Контрольна робота №5 Традиції українського бароко в ХХ століттіСкачати 226.61 Kb.
Дата конвертації29.12.2017
Розмір226.61 Kb.
ТипКонтрольна робота

Українська література

Контрольна робота №5

Традиції українського бароко в ХХ столітті (Валерій Шевчук «Дім на горі»);

Українська історична проза (Павло Загребельний «Диво»);

Українська література за межами України (Василь Барка « Жовтий князь»)

Тест

І рівень

1. «Світ, засіяний світлом, повний гармонії, але сплетений у надзвичайно складний вузол» - це слова

А Григора Тютюнника

Б Валерія Шевчука

В Павла Загребельного

Г Василя Барки2. Перший історичний роман П. Загребельного

А «Євпраксія»

Б «Розгін»

В «Роксолана»

Г «Левине серце»

Д «Диво»


3. Справжнє прізвище Василя Барки

А Губенко

Б Рудченко

В Очерет

Г Тобілевич

Д Лозов'ягін.


4. До прозаїків-шістдесятників не належать

А Володимир Дрозд

Б Олександр Довженко

В Валерій Шевчук

Г Олесь Гончар5. Притчеві мотиви і символи у творі «Дім на горі» В. Шевчука – це

А закоханість, залізна рука міста, зозуля

Б самотність, роздвоєння людини, блудний син, дорога

В віщування, сродна праця, планета

Г мить щастя, буденність, калина, немовля, верба

6. З усієї родини, про яку розповідається у творі «Жовтий князь», виживе тільки:


А Мирон Данилович

Б Дарія Олександрівна

В Оленка

Г Андрійко

Д Отроходін.


ІІ-ІІІ рівень

Встановити відповідність7. Автор і назва твору

 1. Павло Загребельний

А «Три зозулі з поклоном»

 1. Василь Барка

Б «Роксолана»

 1. Валерій Шевчук

В «Дім на горі»
Г «Жовтий князь»
Д «Диво»
Є «Тигролови»

8. Назва твору і його герої

1. «Дім на горі»

А Мирон Данилович Катранник

2. «Диво»

Б Олександра Панасівна

3.«Жовтий князь»

В Галина
Г Софія Київська
Д Андрійко
Е Сивоок
Є Гордій Отава

9. Детективна інтрига, яка має місце у «Жовтому князі», пов'язана з _________________________________________________________________________________

10. Героями роману «Диво» є __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

11. Проблематика й символіка твору В. Шевчука «Дім на горі»

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________12. Нью – Йоркська група – це ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ІV рівень

13. Виконайте одне із завдань на вибір (3 бали)

1. Чому саме собор Софії Київської став стрижнем творчого задуму твору П. Загребельного «Диво»

2. Розкрити особливості творчого стилю Валерія Шевчука.

3. Скласти інтер’ю з героєм твору, який вас найбільше вразив.Контрольна робота

«Елементи практичної риторики»

Учня 12-_____ класу

__________________________________
1.Риторика – це:

а) наука про культуру спілкування та мовлення;

б) наука про правильну артикуляцію звуків мовлення;

в) наука про правильне застосування міміки та жестикуляції;

г) наука і мистецтво переконувати співрозмовників та впливати на аудиторію з урахуванням її особливостей.

Назвіть виражальні засоби риторики.2. Антитеза – це:

а) використання багатозначності якогось слова чи вислову;

б) порушення узвичаєного порядку слів у реченні;

в) підкреслення протилежного в житті для більшої виразності зображуваного;

г) пояснення одного предмета через підкреслення його схожості на інший.

Пригадати й записати назв художніх творів, заснованих на принципі антитези. (Напр. «Стилет і стилос» Є.Маланюка).3. Алегорія – це:

а) засіб, що нагадує розгорнуте порівняння, коли характеристику одних явищ замінюють описом інших, подібних, зрозуміліших читачеві;

б) одна з форм образного мислення, вислів, в якому ознаки одного предмета чи дії переносяться на інший за подібністю;

в) одна з форм протиставлення чи контрасту;

г) образне інакомовлення, втілення в конкретному образі абстрактного поняття чи думки.

Наведіть приклади художніх творів, в основі яких лежить алегоричний зміст.4. Антонімічним до терміна гіпербола є термін:

а) секстина; б) літота; в) метафора; г) епіфора.

Навести приклади 2-3 фразеологізмів, в основу яких покладено гіперболу. ( Напр. чекати вічність).

5. Парадокс – це:

а) перестановка слів у реченні з метою їх увиразнення, надання вислову нового відтінку;

б) твердження, що розходиться з усталеними поглядами і ніби суперечить здоровому глузду, а насправді має глибокий смисл;

в) засіб гумору і сатири, заснований на називанні супротивного, коли про щось говориться ніби в позитивному плані, але підтекст свідчить про протилежне;

г) засіб зображення явищ дійсності у спотворено-комічному, навмисне перебільшеному чи зменшеному вигляді.

Наведіть приклади виразів, які можна вважати парадоксальними.(Напр.: Стурбований життям – турбот не знаю

Плюю на скарб, але за ним лечу,

Не злість, а доброта мене жахає,

І в голоді я ситий досхочу (Ф. Війон).

6. Риторичне запитання – це:

а) питання, з яким ритор звертається до слухачів, щоб перевірити, чи зрозуміли суть ним сказаного;

б) запитання, з яким слухачі звертаються до оратора, щоб уточнити ним сказане;

в) запитання, яким висловлюється ствердна думка чи на яке відповідає той, хто його ставить;

г) питання, з яких складається план підготовленої оратором промови.
Вказати вжиті у реченнях виражальні засоби риторики.

Увійти в становище пропонують тоді, коли воно стає безвихідним (Д.Перлін). Та добре, що існують вороги – бо як могли б ми друзів оцінити? (О.Матушек). Так ніхто не кохав. Через тисячі літ лиш приходить подібне кохання (В.Сосюра). Так я живу у пеклі і в раю – по зустрічі настане знов розлука. І так щодня: то я – багач, то я – злидар убогий (В.Шекспір).

Тестова контрольна робота з української літератури

. Тема:"Творчість поетів-шістдесятників"

____________________________________________

Українська поезія другої половини ХХ – початку ХХІ ст.

Творчість В.Симоненка, Д.Павличка, І.Драча, М.Вінграновського, Л.Костенко, В.Стуса.

1. Не є характерною для поетів-шістдесятників рисою творчості:

А гуманізм

Б культ свободи

В активний патріотизм

Г соціалістичний реалізм

Д духовний аристократизм


2. У назві збірки В.Стуса «Веселий цвинтар» використано

А метонімію

Б синекдоху

В оксиморон

Г персоніфікацію

Д алітерацію


3. Кого Олесь Гончар назвав «витязем молодої української поезії»?

А В.Стуса

Б Л.Костенко

В. В.Симоненко

Г. Д.Павличка

Д. М.Вінграновського


Наведіть приклади його віршів.

4 .Хто з поетів-шістдесятників здобув славу неперевершеного поета-пісняра?А В.Стус

Б Л.Костенко

В. В.Симоненко

Г. Д.Павличко

Д. М.Вінграновський


Наведіть приклади його пісень.

5 .Кому з поетів були притаманні футуристичні та сюрреалістичні шукання?А В.Стусу

Б Л.Костенко

В. В.Симоненко

Г. І.Драчу

Д. М.Вінграновському


Наведіть приклади його віршів

6. Встановіть відповідність між назвою збірки та прізвищем автора

А В.Стус 1. «Корінь і крона»

Б Л.Костенко 2. «Любов і ненависть»

В. В.Симоненко 3. «Тиша і грім»

Г. Д.Павличко 4. «Цю жінку я люблю»

Ґ. М.Вінграновський 5. «Неповторність»

Д І.Драч 6. «Дорога болю»

7. Встановіть відповідність віршового розміру рядкам з вірша:А Думою тугу розвіюю, 1 ямб

Щоб був я завжди такий, 2 хорей

Яким мене мати вродила 3 дактиль

І благословила в світи. 4 анапест

В.Стус 5 амфібрахій

Б Був молодий і гарний був на вроду.

І жив, і вмер, як личить козаку.

Л.Костенко

В Я вибрала долю собі сама.

І що зі мною не станеться –

У мене жодних претензій нема

До долі – моєї обраниці.

Л,Костенко

Г Хай мовчать Америки й Росії,

Коли я з тобою говорю.

В.Симоненко

Ґ. Але осінь зійшла по плечі,

Осінь, ви і осінній час…

М. Вінграновський


8. Установіть відповідність:

Назва твору

«Я…»

«Балада про соняшник»«Задивляюсь у твої зіниці»

«Сеньйорито акаціє, добрий вечір…»

Уривок твору

А Народ мій є! Народ мій завжди буде!

Ніхто не перекреслить мій народ!

Б Хай мовчать Америки й Росії,

Коли я з тобою говорю.

В Ми – це народу одвічне лоно,

Ми – океанна вселюдська сім’я.

Г але осінь зійшла по плечі,

Осінь, ви і осінній час…

Д І застиг він на роки і на століття

В золотому німому захопленні…

9. Установіть відповідність між назвою твору і символом:

А «Сеньйорито акаціє, добрий вечір…» 1 соняшник

Б «Задивляюсь у твої зіниці» 2 вишита сорочка

В «Балада про соняшник» 3 червоні блискавиці

Г «Два кольори» 4 осінь

Д «Я…»

10. Поясніть терміни:Балада

Образ-архетип

Роман у віршах

11. Назвіть проблеми, порушені Ліною Костенко в романі у віршах «Маруся Чурай», опишіть його композицію.

12. а) Напишіть відгук на одну з поезій шістдесятників. Мотивуйте у відгуку свій вибір.

б) Доведіть власне розуміння слів: «Ми – не безліч стандартних «я», а безліч всесвітів різних, спираючись на творчість поетів-шістдесятників.

в) поміркуйте над проблемою «Значення творчості поетів-шістдесятників у сучасному літературному процесі»

Залікова робота

з української мови

за ІІ семестр

учня/учениці

__________________________


 1. Позначте рядок, у якому всі слова мають наголос на другому складі:

а) дочка, подруга, вимова, сантиметр, ідемо;

б) спина, виразно, завдання, попереду;

в) предмет, рукопис, ненавидіти, в’язкий;

г) кропива, приязнь, горошина, каталог. 1. Позначте рядок, у якому всі слова записано за алфавітом:

а) легко, легкоатлет, лідерство, лицемірство;

б) лотерея, лоцман, лупнути, лупа;

в) лижник, лимонка, листоноша, ліворуч;

г) лісовий, лимонний, листування, лісник. 1. Позначте рядок, у якому всі слова пишуться з літерою ґ:

а) (г, ґ)героїчний, (г, ґ)удзик, (г, ґ)остинець, (г, ґ)воздика;

б) (г, ґ)ґрунтець, (г, ґ)лей, (г, ґ)уля, (г, ґ)азда;

в) (г, ґ)анок, (г, ґ)валт, (г, ґ)отовий, (г, ґ)араж;

г) (г, ґ)азета, (г, ґ)ерб, (г, ґ)ектар, (г, ґ)гуцул. 1. Позначте рядок, у якому в усіх словах відбувається уподібнення приголосних:

а) доріжка. Бризки, блюдце, річка;

б) дьогтю, гілка, пругкий, стрічка;

в) піднігтьовий, зцідити, боротьба, співачці;

г) сережка, двигтить, стіжки, зчистити. 1. Позначте рядок, у якому в усіх словах спрощення в групах приголосних позначається в письмі:

а) балас...ний, піз...ній, гігант...ський, безсовіс...ний;

б) зап”яс...ний, зліс...ний, захис...ник, буревіс...ник;

в) заздріс...ний, кіс...лявий. бороз...на, улес...ливий;

г) безвиїз...ний, пристрас...ний, чес...но, піз...но. 1. Позначте, у якому рядку всі слова пишуться з апострофом:

а) м...ятний, роз...ятрений, присв...ята, пом...якшити;

б) кам...яніти, без...ядерний, кур...йозний, медв...яний;

в) солов...ї, тьм...яно, кон...юктивіт, грав...юра;

г) пір...я, пів...ями, прив...ялений, п...єдеста. 1. Позначте, у якому рядку всі слова пишуться без м’якого знака:

а) тон...ший, ніч..., перелаз...мо, рибал...ці;

б) землян...ці, яблучн...ці, ремін...чик, емул...сія;

в) буквар..., брин...чати, т...мяність, чотир...ма;

г) Уман...щина, майбут...нє, мен...ший, бджіл...ці. 1. Позначте рядок, у якому всі слова пишуться з подвоєними літерами:

а) зран...я, безсмерт...я, пісен...ий, прочитан...ий;

б) довгождан...ий, блажен...ий, згуртован...ий, височен...ий;

в) страшне...ий, картин...ий, міськ...ом, від...зеркалити;

г) стат...ей, жит...єдайний, облич..., роздоріж...я. 1. Позначте рядок, у якому в усіх словах іншомовного походження відбувається подвоєння:

а) Рус...о, мул...а, пен...і, барок...о;

б) Кас...андра, мадон...а, антен...а, Ван...а;

в) Марок...о, ман...а, Калькут...а, гол...андський;

г) Брю...ель, Одіс...ей, конр...еволюція, трас...а. 1. Позначте рядок, у якому в усіх словах значущі частини виділено правильно:

а) каз/к/а, під/сум/ува/ти, весел/о, стін/ний;

б) при/кордон/н/ий, за/доб/ий, хоч/уть, про/вулк/а;

в) плеч/е, при/воз/и/ти, нож/ем, роб/от/а, за/блуд/а;

г) шан/ува/ти, мат/ер/і, дар/унк/а, ми/ш/а, нов/ий. 1. Позначте рядок, у якому всі слова утворено суфіксальним способом:

а) чайник, перехід, біг, снігопад;

б) відродження, читач, подорожник, глядач;

в) веселість, слухач, водяник, письменник;

г) безпорядок, передмова, молокозавод, надзвуковий. 1. Позначте рядок, у якому всі слова утворено префіксально-суфіксальним способом:

а) переджнивний, бездоганний, запічок, підсніжник;

б) міжряддя, настільний, протизаконний, заширокий;

в) по-доброму, провулок, передбачити, заморський;

г) прегарний, надзвуковий, протипожежний, видолинок. 1. Позначте, у якому рядку всі слова пишуться з префіксом с-:

а) (з, с)понукати, (з, с)плавити, (з, с)класти, (з, с)сепити;

б) (з, с)твердження, (з, с)хованка, (з, с)постереження, (з, с)сушити;

в) (з, с)формувати, (з, с)хибити, (з, с)тримувати, (з, с)пиляний;

г) (з, с)хвалювати, (з, с)фокусувати, (з, с)цілити, (з, с)шити. 1. Позначте, у якому рядку всі слова пишуться з префіксом пре-:

а) пр...світлий, пр...хильний, пр...мружений, пр...солодкий;

б) пр...зирство, пр...давній, пр...близний, пр...землення;

в) пр...мужній, пр...пишний, пр...злий, пр...милий;

г) пр...молодий, пр...бережний, пр...старкуватий, пр...сумний. 1. Позначте, у якому рядку від усіх іменників утворюються прикметники з суфіксом зьк-:

а) Золотоноша, молодець, студент, Буг;

б) Волга, товариш, турист, черкес;

в) Криворіжжя, Забужжя, Ладога, Таганрог;

г) француз, ремісник, турок, брат. 1. Позначте, у якому рядку всі іменники належать до спільного роду:

а) професор, математик, педагог, адвокат;

б) архітектор, касир, бібліотекар, листоноша;

в) капризуля, зануда, чистьоха, приблуда;

г) ябеда, каліка, ледащо, сподвижник. 1. Позначте рядок, у якому всі іменники іншомовного походження належать до жіночого роду:

а) ООН, Чилі, леді, Міссісіпі;

б) Сочі, таксі, метро, кіно;

в) піаніно, Делі, аташе, ГЕС;

г) бязь, СДПУ, Токіо, мадам. 1. Позначте, у якому рядку всі іменники у формі родового відмінка однини мають закінчення –у(-ю):

а) клен, гай, ключ, мороз;

б) кришталь, прогрес, Буг, електрон;

в) сон, цукор, вогонь, Байкал;

г) грім, Конотоп, прогрес, барвінок. 1. Позначте рядок, у якому всі прислівники записані правильно:

а) по сусідськи, удвох, з гори, на диво;

б) віднині, нашвидку. Без кінця, до вподоби;

в) десь-інде, підчас, до побачення, сповна;

г) з роду-віку, на щастя, на виворіт, здалека. 1. Позначте рядок, у якому в усіх числівниках відмінюється тільки друга частина:

а) триста, п’ятсот, шістсот, вісімсот;

б) двісті, шістдесят, сімсот, тридцять;

в) п’ятдесят, шістдесят, сімдесят, вісімдесят;

г) чотириста, дев’яносто, вісімдесят, сімсот. 1. Позначте, у якому рядку всі складні прикметники пишуться через дефіс:

а) сліпучо/білий, вічно/юний, червоно/гарячий, ніжно/рожевий;

б) сніжно/білий, північно/східний, світло/голубий, мовно/літературний;

в) гірко/солоний. Хіміко/біологічний, західно/український, радіо/фізичний;

г) суспільно/політичний, високо/авторитетний, зовнішньо/торговий, військово/морський. 1. Позначте рядок, у якому всі займенники пишуться разом:

а) або/хто,, де/котрий, будь/що, хто/небудь;

б) де/хто, чий/небудь, аби/кому, де/кому;

в) де/якого, аби/кому, кому/сь, аби/чим;

г) що/небудь, де/який, будь/який, чого/небудь. 1. Позначте рядок, у якому всі іменники у формі орудного відмінка мають у закінченні літеру е(є):

а) кухар, тротуар, вихор, ячмінь;

б) стиль, майстер, прізвище, чиж;

в) перпендикуляр, рій, плече, слюсар;

г) калач, кущ, кобзар, слухач. 1. Позначте рядок, у якому від усіх іменників прикметники утворюються за допомогою суфікса – ов-:

а) метр, травень, дощ, нуль;

б) пурпур, емаль, груша, край;

в) калина, казка, поле, хвиля;

г) ліс, кільце, кришталь, глянець. 1. Позначте рядок, у якому всі словосполучення містять частки:

а) хай буде так; ошелешений і розгублений; дізнатися не від товариша;

б) озирайся не озирайся; це ж мій друг; сказав би комусь;

в)то джерело знань; ось чого захотів; довідався про новини;

г) хотів би сказати; нехай не гнівається; розмова з людьми. 1. Позначте речення, що містить омоніми:

а) Щире слово й добре діло душу й серце обігріло (народна творчість);

б) Міг би його поганити – не хочу вуст поганити (М.Лукаш);

в) Людина там не буде вільна, де є великі і малі (В.Загороднюк);

г) День у день робота, день у день праця (Панас Мирний). 1. Позначте фразеологізм – синонім до слова хитрувати:

а) заплющувати очі;

б) замилювати очі;

в) замазувати очі;

г) заливати очі. 1. Позначте рядок, у якому всі дієприкметники пишуться з не разом:

а) не/виконане завдання; не/скошена трава; не/розв”язана задача;

б) не/прочитана книга; хата ще не/побілена; стіни не/фарбовані, а лаковані;

в)не/вишитий рушник; слова, ще нікому не/сказані; не/довантажена машина;

г) не/доспівані пісні; квіти ніким не/зірвані; не/доплетений кошик.

Контрольна робота

з української мови

__________________ 1. Складним реченням є речення:

А).Яке містить у собі одну граматичну основу, є пошириним і двоскладним;

Б). яке містить у собі одну граматичну основу, є у складненим;

В). яке складається з двох чи кількох простих речень, об’єднаних в єдине ціле за змістом та інтонацією;

Скласти складне речення, записати його. 1. Складні речення поділяються на:

А). сполучникові, безсполучникові та речення із різними видами зв’язку;

Б). поширенні і непоширенні;

В). ускладненні і неускладненні;

Г). повні і неповні;Скласти безсполучникове складне речення або складне речення з різними видами зв’язку, записати його.

 1. Складносурядним називається таке складне сполучникове речення:

А). яке складається з двох або більше простих речень, кожне з яких ускладнене звертанням, вставними словами, однорідними членами речення;

Б). яке складається з двох або кількох синтаксично рівноправних речень;

В). яке складається з головного і ззалежного речення;

Скласти складносурядне речення, записати його.


 1. Складнопідрядним реченням із підрядним означальним є таке складне речення:

А). залежна частина роз’яснює зміст одного із членів головного речення;

Б). залежна частина вказує на спосіб або ступінь дії головного речення;

В). залежна частина пояснює той чи інший головний або другорядний член головної частини, виражений іменником чи іншої частиною мови у значення іменника;

Скласти складнопідрядне речення з підрядним означальним.


 1. Складним безсполучниковим є речення:

А). Де хата біленька, там родина гідненька;

Б). Кого змія вкусила, той і ящірки сахається;

В). У землі нема вовків – нема чого боятися;

Скласти й записати складне безсполучникове речення, підкреслити граматичні основи.


 1. Складнопідрядним реченням із підрядним причини є речення:

А). Доки людина здорова, їй вода солодка;

Б). Де лінивий ходить, там хліб не родить;

В). Не кидай каменем у небо, бо собі голову розіб’єш;

Скласти й записати складнопідрядне речення з підрядним мети ( або: умовним, допустовим, наслідковим ), підкреслити граматичні основи.

Контрольна робота

з української мови

______________________________


І. Виконайте текстове завдання:

1). Синтаксис – це:

А). розділ науки про мову, який вивчає словосполучення;

Б). розділ науки про мову, який вивчає будову та лексико-граматичне значення словосполучень і речень, способи зв’язків, за якими поєднуються слова в словосполученнях і реченнях;

В). розділ науки про мову, що вивчає систему загальноприйнятих правил вживання розділових знаків;

Г). розділ науки про мову, який вивчає способи зв’язків, за якими поєднуються слова в словосполученнях і реченнях.

2). Словосполучення – це:

А). смислове поєднання двох або більше слів, одне з яких головне, а інші – залежні;

Б). синтаксична одиниця;

В). смислове іграматичне поєднання двох слів, що повніше називає предмети, дії, ознаки, ніж окреме слово;

Г). сполучення слів.

3). Речення – це:

А). синтаксична одиниця;

Б). основна синтаксична одиниця, що виражає закінчену думку про факт чи явище дійсності;

В). граматично й інтонаційно оформлена одиниця мовлення, яка є основним засобом формування івираження думки;

Г). поєднання словосполучень.

4). Головним засобом вираження мети висловлювання речення є:

А). інтонація;

Б). порядок слів у реченні;

В). повідомлення;

Г). логічний наголос.

5). За будовою речення поділяються на:

А). поширені і непоширені;

Б). прості і складні;

В). двоскладні і односкладні;

Г). окличні і неокличні.

6). Поширені речення – це такі, які:

А). мають тільки другорядні члени речення;

Б). не мають другорядних членів речення;

В). мають головні та другорядні члени речення;

Г). мають тільки головні члени речення.

7). Розрізняють два типи порядку слів у реченні:

А). інверсія;

Б). прямий і зворотний;

В). непрямий та логічний наголос;

Г). логічний наголос та інверсія.

8). Логічний наголос у речення служить:

А). для підвищення голосу при вимові того чи іншого слова;

Б). для підвищення голосу при вимові того чи іншого складу в слові;

В). для правильного розуміння висловлюваної думки;

Г). для правильної вимови слів.

9). За метою висловлювання речення поділяються на:

А). розповідні, окличні;

Б). питальні, розповідні, спонукальні;

В). розповідні, окличні, спонукальні;

Г). розповідні, окличні, питальні.

10). Речення відрізняється від словосполучення тим, що:

А). виражає закінчену думку;

Б). висловлює закінчену думку, має граматичну основу, головні і другорядні члени речення, розділові знаки;

В). має головні і другорядні члени;

Г). має розділові знаки.

11). Підмет – це:

А). іменник;

Б). слово, яке відповідає на питання Хто? Що?;

В). головний член речення, що пов’язаний з присудком, але синтаксично незалежний від нього, і відповідає на питання називного відмінка Хто? Що?;

Г). головний член речення, який відповідає на питання Що робить? Що зробить?;

12). Присудок – це:

А). головний член речення, що відповідає на питання Що робить підмет? Що з ним відбувається? Який він є? Що він таке? Хто він такий?;

Б). головний член речення, який виражає, що говориться в реченні про підмет,

і відповідає на питання Що робить підмет?Що з ним відбувається?Хто або що він є?;

В). дієслово;

Г). сполучення дієслів.

ІІ. Доберіть до російського словосполучення з багатозначним словом искусство правильний український відповідник:

1). Искусство красноречия:

А). талант красномовства;

Б). дар красномовства;

В). мистецтво красномовства;

Г). здатність до красномовства.

Контрольна робота

з української літератури

___________________І – ІІ рівень

 1. Розстріляне відродження й насаджування в літературі ідей соціального реалізму – це період:

  1. літературна дійсність 1900 – 1930 років;

  2. література 1910 – 1930 років;

  3. література 1910 – 1945 років.

 1. Набір жорстких догм і шаблонів, поза літературні й поза естетичні принципи, перекрученя поняття народності та інтернаціоналізму, крайня завантажованість – це:

а. соцреалізм;

б. авангардизм;

в. модернізм.

3. На якому музичному інструменті грав П. Тичина:

а. фортепіано;

б. труба;

в. кларнет.

4. Представником авангардного мистецтва початку ХХ ст. є:

а. М. Зеров;

б. П. Тичина;

в. М. Семенко.

5. Перший друкований твір М. Семенка зявився у журналі:

а. «Україна»;

б. «Український вісник»;

в. «Українська хата».

6. У якому вірші М. Семенко пропонує піднятися на Батиєву гору:

а. Бажання;

б. Запрошення;

в. Улиці.

ІІІ рівень.

Дати розгорнуту відповідь.


 1. Поняття «Розстріляне Відродження» - це…………..

 2. Назвати літературні угрупування 20 – х років.

 3. На які тематичні групи поділяються «Сонячні кларнети».

 4. Продовжіть думку: «1918 рік став поворотним пунктом у мистецькій долі…..».

 5. Тичини - ……..».

І\/ рівень.

Написати твір – мініатюру на одну із тем:

 1. «Мої враження від світлої ноти «Сонячних кларнетів»;

 2. «Екзотичність мислення М. Семенка»;

 3. «Спадщина «Розстріляного відродження» - то важлива й цікава сторінка нашої культури».

Контрольна робота

з української літератури

___________________

І – ІІ рівні.


 1. Які фільми О. Довженка були першими:

 1. «Іван»;

 2. «Земля»;

 3. «Ягідка кохання»;

 4. «Вася – реформатор».

 1. Тема класової боротьби на селі в період колективізації відображена в кінофільмі:

а. «Аероград»;

б. «Сумка дипкур’єра»;

в. «Земля».

3. О. Довженко назвав «політичним фільмом»:

а. «Сумка дипкур’єра»;

б. «Арсенал»;

в. «Щорс».4. Який твір О.Довженка М. Рильський назвав «задушевною ліричною сповіддю, по вінця напоєна любов’ю до рідного краю, до України….»:

а. «Україна в огні»;

б. «Зачарована Десна»;

в. «Повість полум’яних літ».5. «Так не підкорятися і так умирати, як умирають українці, можуть лише люди високої марки….» говорить:

а. Лаврін Запорожець;

б. Ернст фон Крауз;

в. Василь Кравчина.6. Про кого сказано: «Цей темний неук не раз ошарашував навіть свого старого вовка – батька одчайдушного своєю рішучістю і брутальною винахідливістю….»:

а. Людвіга фон Крауза;

б. Івана Гаркавого;

в. Павла Хуторного?ІІІ рівень.

Розкрити питання:

   1. У чому полягає самобутність Олександра Довженка як кіномитця?

   2. Жанрова різноманітність творчості О. Довженка періоду Великої Вітчизняної війни.

   3. Історія написання коноповісті «Україна в огні».

І\/ рівень.

Написати твір на одну із запропонованих тем:

 • Проблема вірності і зради в кіноповісті Олександра Довженка «Україна в огні».

 • Фатальний морально-психологічний вплів війни на людину (за кіноповістю Олександра Довженка «Україна в огні»).

 • Возвеличення людини як особистості в кіноповісті «Зачарована Десна».Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка