Контрольна робота №1. Повторення вивченого. Завдання змішаного типу. Виписати рядок, у якому всі слова іменникиСкачати 208.14 Kb.
Дата конвертації15.01.2018
Розмір208.14 Kb.
ТипКонтрольна робота

5 клас Контрольна робота №1. Повторення вивченого.

Завдання змішаного типу.


 1. Виписати рядок, у якому всі слова – іменники.

А)Столом, дивний,, пишатися,, сто;

Б)Батьківщина, ліс, мати, гнів;

В)тихий, веселий, веселитися, калина;

2. Виписати рядок, у якому всі іменники записані правильно.

А) теплою, глибокою, свіжою, польовою;

Б) зеленою, пахучею, лісовою,земною;

В) гарною, свіжею, красивою, справедливою.
3. Поставити іменники в орудному відмінку однини й записати їх.

Пісня, доля, душа, меч, осінь, любов, мати, міць, честь, молодь, круча.


4. Записати подані слова, поставивши, де треба, м’який знак.

Вчит…ся, граєт…ся, смієт…ся, одягаєт..ся, несеш…ся, читаєш… , пишеш…,

мириш…ся, мучиш…ся, хочеш… .
5. Перепишіть, вставляючи пропущені е/є, и/ї.

Навча…шся, пиш…ш, чита…ш, зна…ш, економ…ш, співа…ш, малю…ш,

перенос…ш, бач…ш,слуха…ш.
6. Розподілити дієслова на дві колонки.

1-а дієвідміна 2-га дієвідміна

Працюють, носять, читають, підтримують, сидять, біжать, допомагають, живуть,

співають,сплять.

7. Розподілити слова за частинами мови.

1) ліс, зоря, студент, плакса; а) дієслово;

2) веселий, добрий, залізний, хоробрий; б) іменник;

3) написати, поважати, шанувати, знайти. В) прикметник.

8.Виписати особові займенники.

Садок, я, посадив, високі, тополі, він, виросли, червоні, троянди, ми, ходили, ви, чудовий, на, в, і, ти, любити, Батьківщина, вони.

9.Написати твір-мініатюру, на тему «Золота осінь» (4-5 речень). Виділити іменники, прикметники, займенники, дієслова (шляхом надписування). (4б.)
5 клас Тематична контрольна робота №2. Поняття про текст .

Тестування


 1. варіант

 1. Текст—це…

А) набір речень; б) зв’язне висловлювання; в) декілька словосполучень.

2.Засоби зв’язку речень у тексті такі:

А) займенник , прислівник , сполучник;

Б) прикметники , антоніми , синоніми;

В) дієслова , прийменники , антоніми;

3. Продовжити речення:

Розповідь—це повідомлення….

4. Яке визначення стилістики є правильним?

А) Це розділ науки про мову , що вивчає самостійні частини мови.

Б) Це розділ науки про мову , що вивчає стилі мовлення.

В) Це розділ науки про мовленя , що вивчає лексику.

Г) Це розділ науки про мовлення , що вивчає будову слова.

5.Визначте стиль тексту:

Буду я навчатись мови золотої

У трави-веснянки , у гори крутої.

В потічка веселого , що постане річкою ,

В пагінця зеленого , що зросте смерічкою.

А) художній; б) публіцистичний; в) науковий; г) розмовний.

6.Визначте основні ознаки тексту.

А) Наявність головних і другорядних членів речення.

Б) Пов’язаність речень за змістом.

В) Наявність головної думки та ї розвиток.

Г) Наявність у тексті односкладних речень.

7. Визначте ознаки наукового стилю мовлення.

А) Точність; б) Емоційність; в) Художність; г) конкретність;

Г) Стислість.

8. Визначте стилі мовленя.

А) Розповідь; б) Опис; в) Стиль; г) Абзац; д) роздум.

9. Установіть відповідність між стилями мовлення та основними видами висловлювань.

А) публіцистичний; 1. закон , заява , наказ.

Б) офіційно-діловий 2. підручник , лекція , доповідь.

В) науковий 3.молитва , проповідь , псалми.

Г) художній 4. оповідання , повість , вірш.

5.промова, газетна стаття, нарис.

10. Скласти висловлювання в художньому стилі про улюблену пору року.

5 клас Тематична контрольна робота №2. Поняття про текст

Тестування


 1. варіант

 1. Речення поєднуються за допомогою…

А) нового і старого; б) попереднього і нового; в) відомого і нового.

2. Стильові ознаки , притаманні науковому стилю:

А) офіційність , точність; б) конкретність , образність; в) невимушеність , емоційність.

3.Продовжити речення.

Розповідь—це повідомлення….

4. Що може відображати заголовок?

А) Тему; б) тип мовлення; в) ідею.

5. Визначте стиль тексту.

Буду я навчатись мови золотої

У трави-веснянки , у гори крутої ,

В потічка веселого , що постане річкою ,

В пагінця зеленого , що зросте смерічкою.

А) художній4 б) публіцистичний; в)науковий; г) розмовний.

6. Визначте засоби зв’язку речень у тексті.

А) Займенники; б) сполучники; в) прислівники4 г) синоніми; д) частки.

7. Визначте основні ознаки тексту.

А) Наявність головних і другорядних членів речення;

Б) пов’язаність речень за змістом;

В) наявність головної думки та її розвиток;

Г) певна послідовність речень;

Д) наявність у тексті односкладних речень.

8. Визначте ознаки наукового стилю мовлення.

А) Точність; б) емоційність; в) художність; г) конкретність; д) стислість.

9. Установіть відповідність між стилями мовлення та основними видами висловлювань.

А) публіцистичний 1. закон , заява , наказ.

Б) офіційно-діловий 2. підручник , лекція , доповідь.

В) науковий 3. молитва, проповідь, псалми.

Г) художній 4. оповідання, повість, вірш.

5. промова, газетна стаття, нарис.

10. Скласти висловлювання в художньому стилі про улюблену пору року.


5 Клас Контрольна робота №3.Відомості із синтаксису та

пунктуації.Словосполучення, речення.
 1. У якому рядку всі словосполучення іменникові?

А) Ручка дверей, шапка господаря, сторінка з книжки, чашка для

молока;


б) білий од вітру, червоний від сорому,голосно розмовляти,

калинова сопілка ;

в) возив сіно, демонстрував задоволення, дехто з вас;

г) далеко від своїх, добре відома, йшов стежкою.

2. У якому рядку поєднання слів не є словосполученням?

А) густий кущ, стояли в кущах, старий чорногуз, золоті руки;

Б) працювати з папером, тканина в клітину, заплющити очі, добре

працювати;

в) день втомився, минають дні, квіти розцвітають, море грає;

г) приїхав давно, полоти картоплю, розцвітають пишно, закінчити

роботу .

3 За метою висловлювання речення поділяються на:

А) прості, складні, складені;

Б) розповідні, питальні, спонукальні;

В) причини, мети, умови;

Г) єднальні, протиставні, розділові;

4. Двоскладними реченнями називаються речення:

А) у яких наявні обидва головні члени—підмет і присудок;

Б) з одним головним членом;

В) у яких є другорядні члени речення;


5. Назвіть речення, у якому не використано означень:

А) Осінній холодок над спраглою землею шатро гаптоване

широко розіп’яв.

Б) А гостей вже так багато в цій порі весняній.

В) Січ немало виплекала героїв, немало вмістила в собі подій.

Г) У всякого своя доля і свій шлях широкий.

6. Додатком називається:

А) другорядний член речення, який називає ознаку предмета;

Б) другорядний член речення, який означає предмет і відповідає на

питання непрямих відмінків;

в) другорядний член речення, який вказує на час, місце, причину

дії;


г) головний член двоскладного речення, який означає дію або стан

предмета.
 1. Виділіть речення, у якому немає додатка.

А) У нас до калини ставляться з великою повагою.

Б) Львів—одне з найдавніших міст України.

В) Забіліли мури, вежі, появилися церкви.

Г) І робота закипіла, ліс рубати почали.

8. У поданому реченні підкресліть додатки.

Тут копають рів глибокий, там нагортують вали.

9.Виділіть речення, у якому використано обставину.

А) А навколо по долині скрізь розсипались хати.

Б) Князь побудував це величне місто.

В) І укрили Чорне море українські кораблі.

Г) Дівчина співала пісню про рідну Україну

10. Яке з речень є двоскладним?

А) Вивчаймо рідну мову.

Б) Люблю красу чарівного слова.

В) Мова об’єднує людей у національну спільноту.

Г) Не можна не любити рідної мови.

11. Яке з речень є непоширеним?

А) Легкий сніжок припорошив землю.

Б) Біліє сніг.

В) Усюди засніжило.

Г) Падає лапатий сніг.

12. Які з названих понять є другорядними членами речення? (дати 3

правильні відповіді)

а) Звертання; б) додаток; в) означення; г) підмет; д) обставина.

5 клас Контрольна робота №4. Фонетика. Графіка.

Звуки мови й звуки мовлення.
 1. Виписати рядок, у якому всі звуки голосні.

А) а,я,о,є,е;

Б) у,ю,и,ї;

В) а,о,у,е.

2.Позначити рядок, у якому букви я, ю,є позначають 2 –а звуки.

А) сім’я, яблуко, співаю, єдиний;

Б) маля, синє, мелодія, пісня;

В) проміння, стоїть, грає, сіллю.

3. Виділіть рядок, у якому звуків більше ніж букв.

А) яблуко,рясно, дзвін, роз’їзд;

Б) сім’я, щастя, їжак, солов’ї;

В)тінню, бадьорий, торф’яний, полум’я;

Г) бур’ян, без’якірний, м’ята, обличчя.

4. У якому рядку однакова кількість звуків і букв?

А)зоря, єдність, юнь,щильний;

Б) день, сузір’я, небесний, солов’ї;

В)синь, бадьорий, місяць, калинонька;

Г) курява, хурделиця, вись, паляниця.

5. У якому рядку всі слова мають відкриті склади?

А) Любов, буря, червоний, тихий;

Б) мальва, береза, дорога, радість;

В) поле, величати, знайомити, сусіди;

Г) сонце, промінь, світло, водій.Виберіть кілька правильних відповідей.

6.У яких рядках у всіх словах приголосні звуки є глухими?

А) тиша, сипте, шепотіти, кіт;

Б) пташка, фокус, топотіти, шити;

В) Добро, співати, слово, тихий, тік;

Г) швець, мрія, шість, пиріг.

7. Коли літери я, ю,є позначають два звуки?

А) після приголосного;

Б) після голосного;

В) після апострофа;

Г)після м’якого знака;

Д) на початку слова.До кожного рядка , позначеного буквою, знайдіть відповідник, позначений цифрою.

8. Установіть відповідність між словами та кількістю букв і звуків у них.

А) сонячний 1) вісім букв, сім звуків;

Б) європейська 2)дев’ять букв, вісім звуків;

В) передзвін 3) одинадцять букв, одинадцять звуків;

Г)сьогодні 4)вісім букв, вісім звуків;

Д) українською 5) одинадцять букв, дванадцять звуків.

9. Установіть відповідність між словами та правилами переносу їх з рядка

в рядок.

А) надзвичайний, підживити 1) не можна відривати першу букву

від кореня;

Б) олія, Юлія 2) не можна розривати буквосполученнядж, дз;

В) дзвінок, раджу 3)Можна розривати буквосполученнядж, дз;

Г) прийти, прибрати 4) Склад, який складається з однієї літери ,

з рядка в рядок не переносять.

10.Напишіть твір-мініатюру (4-5 речень) на тему «Моє улюблене свято», використовуючи слова, у яких кількість букв і звуків не співпадає. Підкресліть їх.

(3б.)

5 клас Контрольна робота №5.Відомості із синтаксису й

Пунктуації .Речення з однорідними членами. Звертання.

Вставні слова

Виберіть правильну відповідь.


 1. У якому з речень є однорідні члени?

А) Прийшла зима—і все заснуло навкруги.

Б) Лісове озеро покрилося тонкою кригою.

В) Сніг падає на мерзлу землю, дерева й кущі.

Г) У холодному небі виблискували яскраві зорі.

2. У якому з речень є однорідні обставини?

А) Узимку калина вабить нас червоними гронами.

Б) Срібно-білий сніг весело порипує під ногами.

В) Ялинами й соснами милуюся взимку.

Г) Кущі глоду на галявині й узліссі вкрилися пухнастим снігом.

3. У якому реченні правильно розставлено розділові знаки?

А) Скрізь лежить білий сніг: на озері, річці, ставку.

Б) Зимове сонце з’явилося на мить, і заховалося за хмари.

В) Засніжені поля луги сплять вічним сном.

Г) І ліс і поле одягли срібні шати.

4. Яке речення відповідає такій схемі?

(означення, підмет, обставина, додаток, присудок).

А) Сад мовчить і жде весни.

Б) У лісі тихо, затишно й спокійно.

В) Зимовий ранок радісно нас привітав.

Г) Засніжена діброва спить під білою ковдрою.

5. У якому реченні означення виражено займенником?

А) Ми любимо сніжну зиму.

Б) Різдвяні свята—це завжди радість.

В) Ялинку прикрасили новорічними іграшками.

Г) Наш садок виблискує самоцвітами.

6. Як установлюється змістовий зв’язок між головними й другорядними

членами речення?

А) За допомогою запитання;

Б) за допомогою прийменників;

В) за допомогою сполучників;

Г) за допомогою закінчень та прийменників.

7. Які елементи ускладнюють структуру речень?

А) додатки;

Б) однорідні члени;

В) обставини;

Г) означення.

8. У якому реченні вжито звертання?

( Розділові знаки пропущено)

А) Я люблю тебе зимонько!

Б) Зимонька одягла ялинки в теплі шуби.

В) Сніг-сніжок укриває землю ковдрою.

Г) Мороз розмалював вікна химерними візерунками.

9. Коли між однорідними членами ставиться кома?

А) Якщо вони не з’єднані сполучниками;

Б) Якщо вони з’єднані неповторюваними сполучниками;

В) Якщо вони з’єднані сполучниками а, але;

Г) Якщо вони з’єднані повторюваними сполучниками і, й, або, чи.

10. Установіть відповідність між реченнями та ускладню вальними елементами

(розділові знаки пропущені)

А) Новий рік без сумніву найкраще 1. Речення з однорідними обставинами.

свято.

Б) Я люблю тебе зимова казко. 2. Речення з однорідними підметами.В) Тепло й затишно на душі в

різдвяний вечір. 3. Речення із вставним словом.

Г) Клени й тополі виструнчились

понад шляхом. 4. Речення із звертанням. 1. Яке речення називається складним?

А) Яке має звертання та вставні слова;

Б) яке має другорядні члени речення;

В) яке має одну граматичну основу;

Г) яке має дві чи більше граматичних основ.

12. У якому реченні правильно розставлено розділові знаки?

А) Могутній Дніпро несе свої води, в Чорне море.

Б) У повітрі пахне м’ятою, рутою, і липовим цвітом.

В) Зі степу повіяло холодом, і на небі з’явилися хмари.

Г) Кущ калини радо усміхається людям, і вабить до себе.

Тематична контрольна робота №6 Орфографія.Тестування
 1. У якому реченні неправильно використано чергування у/в?

А) Усе у нас є для щастя: море, небо, поля барвисті.

Б) Державною мовою в Україні є українська мова.

В) ЦІ тварини віками використовувались для пошуків і врятування людей у

горах.


 1. Укажіть рядок , у якому всі слова пишуться з буквосполученнями –йо-.

А) ра…он, с…огодні, брон…овик, с…омий;

Б) сер…озний, міл….он, батал…он, бо…овий;

В) …ому, літн…ого, л…он, ц…ого;

Г) пол….овий, брон…овик, ма…ор, зна…омий;

3. Виділіть рядок, у якому всі слова вживаються з апострофом.

А) М…ята, пор…ядок, бур…я, п…ята;

Б) під…їхати, зв…язок, цв…ях, св…ято;

В) об…єм, подвір…я, в…ялий, пір…я;

Г) в…ється, моркв…яний, інтерв…ю, п…є.

4. Укажіть речення, у якому неправильно використано чергування у/в.

А) До цих островів належав і Лебединий.

Б) Скрізь тихо й сумно.

В) Стрепенувся ліс й собі заграв.

5. Виділіть рядок, у якому в усіх словах подвоєння виникло внаслідок збігу

кінцевих і початкових літер частин слова.

А) Беззахисний, віддаль, стінний, піднісся;

Б) гілля, рівняння, осінній, міццю;

В) старанний, роздоріжжя, Ілля, Запоріжжя;

Г)беззубий, здоровенний, каяття, бадилля.

6. Виділіть рядок, в усіх словах якого кінцеві приголосні подовжились.

А) Стаття, міддю, суддя, тінню;

Б) ячмінний, осінній, беззахисний, оббігти;

В) стінний, рослинний, молоддю, сіллю;

Г) життя, збіжжя, роззброїти, беззаконно.

7. Визначте рядок слів, у яких в орудному відмінку однини відбувається

подовження.

А) Січ, даль, мить, тінь;

Б) старість, честь, любов, радість;

В) мати, кров, безмежність, повість;

Г) ясність, певність, юність, свіжість.

8. Виділіть рядок, у якому всі слова пишуться з апострофом.

А) Дит…ясла, полум…я, в..юн, здоров…я;

Б) св…ято, моркв…яний, м…ята, прем…єра;

В) бур…ян, р…ясно, торф…яний, матір…ю.

9. У якому рядку в усіх словах не пишеться м’який знак?

А) тон…ший, ін…ший, дон…чин;
Б) Хар…ків, мен…ший, граєш…ся, голуб;

В) стіл…ці, ніч…, ін…женер, яблун…ці.

10. У якому рядку ставимо апостроф у всіх словах?

А) Солом…яний, св..ято. арф…яр;

Б) пів…ялини, дит…ясла, торф…яний,;

В) солов…ї, п…юре, медв…яний,;

Г) мавп…ячий, Лук…янець, жираф…ячий.

11. Виберіть рядок, у якому в усіх словах треба писати –йо—

А) син…ого. Л…одовий, прац…овитий;

Б) ма…оріти, зна….омий, кра….овий ;

В) д…оготь, с…омий, бо…овий.

12. Виберіть два рядки слів іншомовного походження, у яких пишеться літера –і-

А) д…ректор, с…гмент, ф…ніш, глад…олус;

Б) сп..кер, граф..ка, тр…умф, ф…нанси;

В) кл…єнт, …люзія, н…кель, к…кілограм;

Г) д…скета, каз…но, ч…пси, бенз…н.
5 клас Контрольна робота №7. Лексикологія. Фразеологія. Тестування


 1. Позначте рядки, у яких слова вжиті в переносному значенні.

А) Гостре словечко коле сердечко.

Б) Мовчанка гнів гасить.

В) Гострою голкою краще шити.

Г) Вода пожежу гасить.

2. Установіть відповідність між термінами, позначеними цифрами, і їх прикладами,

позначеними буквами.

1) синоніми ; а) високий – низький, добрий -- злий;

2) антоніми; б) коса (дівоча, знаряддя праці),бал(оцінка, знаряддя праці);

3) омоніми; в) завія, завірюха, віхола, заметіль.

3. Пояснити значення фразеологізмів, вибравши відповідник, позначений буквою.

1) варити воду ; а) посваритися;

2) розбити глека; б) почервоніти;

3) пекти раків; в) помилитися;

4) наламати дров; г) коверзувати.

4. Позначити рядок, у якому групи словосполучень є фразеологізмами.

А) виливати молоко, дати хліба, замітати подвір’я;

Б) дивитися в очі, знайти скарб, вивчити вірш;

В) виливати душу, дати драпака, клювати носом.

5. Перепишіть, закінчивши фразеологізми. (1б.)

А) Грати першу…..

Б) Народитися під щасливою……..

В) Покласти зуби…………

Г) Сім п’ятниць на…………

Д) Обминати десятою………

Розкрийте значення утворених фразеологізмів. (2б.) З одним із них складіть і

запишіть речення. (1б.)

6. У якому рядку всі слова є синонімами?

А) люб’язний, справжній, добрий;

Б) ввічливий, чемний, привітний;

В) рухливий, швидкий, делікатний;

Г) ніжний, лагідний, розумний.

7. У яких рядках всі пари слів є антонімічними?

А) зимовий-літній, день-ніч, працелюбний-ледачий;

Б) мужність-відважність, зима-літо, високо-низько;

В) М’яко-твердо, весняний-теплий, дім-будинок;

Г) голосно-тихо, радість-смуток, великий-малий.

8. Установіть відповідність між мовознавчими термінами та їхніми значеннями.

А) синоніми 1) Стійкі сполучення слів, які за значенням дорівнюють

одному слову.

Б) антоніми 2) Слова, які однаково звучать і пишуться, але мають

різне лексичне значення.

В) омоніми 3) Слова різні за звучанням і написанням, але однакові

чи близькі за лексичним значенням.

Г) фразеоло- 4) Слова з протилежним лексичним значенням.

гізми

5) Слова, що вживаються в певній місцевості.9. У реченні «Микола на уроці гав ловив та витрішки продавав» фразеологізми є:

А) підметами;

Б) присудками;

В) додатками;

Г)обставинами.

5 клас Контрольна робота №8. Будова

слова.Орфографія.

1 Словотворчі морфеми -- це….

А) суфікс, закінчення;

Б) префікс, закінчення;

В) суфікс, префікс,

Г)корінь, закінчення.

2. Вибрати рядки, у яких слова записані правильно.

А) Сказати, спитати, сшити, счистити;

Б) скрасити, спалити, стерти, сходити;

В) ростерти, роспитати, беспорадний;

Г) розтлумачити, розправити, безправний.

3. Назвати основну значущу частину слова, без якої слово не може існувати.

А) префікс; б) суфікс; в) корінь; г) закінчення.

4. Вставте пропущені букви е/и та запишіть утворені слова.

Пр…вітати, пр…дорого, пр….дивний, пр….сісти, пр….будувати, пр….чудово,

пр….вокзальний, пр….лягти, пр….добрий, пр….гарний.

5. Позначте рядки, у яких записані спільнокореневі слова.

А)Підводний, вода, водити;

Б) калина, калинонька, калиновий;

В) море, морський,моросити;

Г) дорога, дорогою, придорожній.

6. У якому рядку всі слова мають нульове закінчення?

А) Травень, зустріч, салют;

Б) місто, стіл, ілюстрація;

В) радість, надія, любов;

Г) листя, синь, ніч.

7. У якому рядку всі слова пишуться з префіксом з?

А) …тиха, …ховати. …лити, …чистити;

Б)…бити, …різати,…кріпити, …топтати;

В) …горіти, …будити, …шити, …цілити;

Г) …казати, …питати, …ховати,…фотографувати.

8. За допомогою чого найчастіше виражається граматичне значення слів?

А) Часток; б) закінчень; в) закінчень і прийменників; г) префіксів.

9. Установіть відповідність між префіксами та словами, у яких вони вживаються.

А) С- 1)…брати,…рвати,…скочити;

Б) з- 2) …творювати, …керувати, …тягувати;

В) зі- 3) …добрий, …гарний, …мудрий;

Г) прі- 4) …звисько, …звище, …рва;

5) …садити, …шиток, …цідити.

10 Зробити морфемний аналіз слів.

Ліс, приморський, заспівати, земля, березонька, синь,,зарічний,підхід. (2б)

11. У яких рядках усі записані слова мають таку будову :

префікс+ корінь+ суфікс+ закінчення (у тому числі й нульове)?

А) яблуневий, роз’їзд, гірський;

Б) надпис, найкращий, граєш;

В) заморський, забудова, захмарний;

Г) передосінній, підсніжник, заспіваєш.
Моніторингова контрольна робота. Повторення й узагальнення в кінці року.


 1. Яка значуща частина слова містить у собі спільне лексичне

значення споріднених слів?

А) префікс; б) суфікс; в) закінчення; г) корінь.

2. У якому рядку всі слова мають нульове закінчення?

А) Травень, зустріч, салют;

Б) місто, майдан, демонстрація;

В) радість, щастя. Любов;

Г) добро, ніч, проміння.

3. У якому рядку всі слова є спільнокореневими?

А) Водяник, водичка, наводнити;

Б) підводний, вода, водити;

В) водій, заводити, завод;

Г) надводний, заводський, обводити.

4. У якому рядку всі слова пишуться з префіксом з-?

А) …тиха, …ховати,…кинути;

Б) …бити,… різати, …кріпити;

в) …шити, …чистити, …цілити;

г) …будити, горіти, худнути.

5. У якому рядку в усіх словах пишеться префікс при-?

А) …старий, …морський, …клеїти;

Б) …глибокий, …завзятий, …мудрий;

В) …морожений,…спокійно,…будувати;

Г) …вокзальний, …порошило, …везти;

6. У якому з речень потрібно поставити двокрапку?

А) Усе навкруги квітує поля луки діброва.

Б) Зацвіли вишні сливи яблуні.

В) На березах вільхах осинах з’явилися перші листочки.

Г) Гіллясті груші шовковиста трава усе в бабусиному саду

таке привабливе.

7. У якому рядку в усіх словах ставиться апостроф?

А) Об…ємний, Солов…йов, острів…янин;

Б) Св…ятополк, Лук…ян, під…їзд;

В) пів…їдальні, двох…ярусний, торф…яний;

Г) дит…ясла, верб…я, сер…йозний.

8. У яких рядках усі записані слова мають таку будову:префікс+ корінь+суфікс+ закінчення( у тому числі й нульове)?

А) столичний, підйом, гірський;

Б) найвищий, співаєш, надпис;

В) записник, підземний, перелітний;

Г) заспівають, подорожник, передосінній;

Д) заморський, забудова, підберезник(3 відповіді);

9. У яких рядках у всіх словах пишеться префікс с-?

А) …тверджувати, …плеснути, …чистити;

Б) …косити,…хибити,…формулювати;

В)…ламати,… цементувати,…планувати;

Г)…порожнілий,…стурбований,…писаний;

Д)…пинити, …цідити, …чорнілий.

10. Установіть відповідність між префіксами та словами , у

яких вони вживаються.

А) С- 1. …брати,…рвати,…скочити;

Б) З- 2….творювати….керувати,…тягувати;

В)Зі- 3….чудовий,…завзятий,…мудрий;

Г) Прі- 4…звище,…звисько,…рва;

5. …червонілий. …шиток,…садити.

11. Установіть відповідність між реченнями та ускладню-

вальними елементами речень.

А) Хтось мабуть зорі позбирав у небі. 1. Речення із

звертанням.

Б) Жоржини й троянди прикрашали 2. Речення із

клумбу. вставним словом.

В) Ніжним подихом вітру теплим 3. Речення з

сонячним променем вітає однорідними

нас весна. додатками

г) Збери веселко всі свої барвисті

стрічки у віночок. 4. Речення з однорідн.

присудками.

5. Речення зоднорідн. підметами.

12. Назвіть словотворчі морфеми.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка