Консультація для батьківСкачати 61.28 Kb.
Дата конвертації16.01.2018
Розмір61.28 Kb.
ТипПрограма

Консультація для батьків
«АВТОРСЬКА КАЗКА ПРО ПРИРОДУ»
У Базовому компоненті дошкільної освіти, у державних загальнодидактичних і авторських темати-чних програмах виховання й навчання дошкільників визначено коло знань про природу, які треба сформувати в дітей, підкреслюється необхідність виховання у них усвідомлено позитивного став-лення до природи. На жаль, доводиться констатувати, що ця робота ведеться недостатньо, оскільки, як показує життя, далеко не всі діти дотримуються правил природодоцільної поведінки та й рівень їхніх энань про роль природи у житті людини часто буває досить низьким.
Як один із засобів усунення цієї прогалини, пропонуємо активніше використовувати в системі роботи з екологічного виховання дітей у дошкільному закладі авторську казку про природу.
Роботу потрібно проводити в трьох напрямках: з дітьми, з педагогами, з батьками. Це індивідуальні (консультації, бесіди), групові (заняття, семінари-практикуми, "круглі столи", консультації, бесіди) і колективні (конференції, педагогічні ради, батьківські збори, заняття, екскурсії, прогулянки) форми роботи із застосуванням наочних (спостереження, показ ілюстративного матеріалу, демонстрація ТЗН, моделювання), словесних (розповідь, бесіда, сторітелінг, переконання, читання художньої літератури, пояснения), і практичних (праця в природі, досліди, ігри, у тому числі й ділові, створення педагогічних ситуацій, вправи) методів і прийомів.
Батьки — найперші помічники
Розуміючи, що ефективність роботи залежить від активної участі в ній батьків та педагогів, розпочинати потрібно з спільних зустрічей, на яких обговорюється необхідність екологічного виховання дошкільнят, разом повинні дійти до висновку, що байдуже ставлення до цього процесу неприпустиме. Потрібно запросити батьків взяти участь у тематичних бесідах на тему "Як ознайомлювати дітей із природою за допомогою авторської казки", "Скарби лісу" та ін.; провести батьківські збори на тему "Знай і люби природу" у формі гри "Щасливий випадок"; залучити батьків до оформления в групах інформаційних куточків за темами "Вода в житті людини", "Хто де живе?" тощо. Окрім того, з татами і мамами провести бесіди, індивідуальні і за підгрупами, консультації з питань, що їх цікавлять у межах досліджуваної проблеми, ділові ігри.
Батькам молжна запропонувати також і творчі завдання: скласти правила поведінки у природі, записати прикмети різних природних явищ, здійснити разом з дітьми прогулянку до лісу, поспорте-рігати за природою і записати, що сподобалося найбільше, що дивного, цікавого побачили, позма-гатися з дітьми в пошуку "незвичайного в звичайному".
Під час проведения "круглого столу" на тему "Діти і природа" запропонувати батькам послухати в магнітофонному записі розповіді дітей про ці екскурсії та прогулянки. Батьки, таким чином, змогли зробити висновки, що саме найбільше цікавить їхню дитину, як варто організовувати спілкування з природою, на що звертати увагу малюків — подивитися, як гарно навколо, розглянути квіти, комах, послухати спів птахів. Можна напередодні прочитати казку про ліс чи лісового мешканця, а потім знайти його в природі, порівняти опис у казці із зовнішнім виглядом "об'єкта" у реальному житті. Доречною буде і щира розмова про красу природи, її необхідність для людини.
Перший етап роботи — підготовчий
Педагогам потрібно запропонувати зразки конспектів, дібрати казки природознавчого змісту, розробити рекомендації для роботи з ними, провести ділові ігри, семінари-практикуми, педради, консультації, бесіди, вечори запитань і відповідей, присвячені застосуванню розробленої методики на практиці, розіграти різноманітні педагогічні ситуації.
Робота з літературними творами
На другому основному етапі всі знання дітей, здобуті під час спостережень, праці у природі, екскурсій, образотворчої діяльності, читання художньої літератури акумулюються в казках, тобто узагальнюються знання дітей з усіх названих видів діяльності. Оскільки другий етап основний, розглянемо його хід детальніше.
Спочатку потрібно підібрати казки, які можна використовувати на заняттях і а повсякденному житті для ознайомлення дошкільнят з екосистемами, потім поступово включати ці казки у заняття й інші види діяльності. Казки читати й на попередньому етапі роботи — у процесі підготовки до занять.
Ознайомлення дошкільнят з художніми творами відбувається, головним чином, на спеціальних заняттях із читання художньої літератури і розповіді. Цьому передувала коротка вступна бесіда, яка готує дітей до сприймання твору, допомає пов'язати їхній досвід, знання про природу з темою твору. Вихованцям ставляться також запитання, що мають з'ясувати приховані, неописані безпосередньо зв'язки між різними подіями, явищами, ситуаціями.
Педагог заздалегідь плануває, що й коли читатиме дітям, Тісний зв'язок э усією поточною освітньо-виховною роботою забезпечує глибину сприйняття вихованцями художніх образів, змісту літературно-художнього матеріалу. Увага приділяється не лише текстам казок, а й ілюстраціям до них.
Так, на занятті на тему "Як живе дерево?" педагог розповідає вихованцям про особливості різних видів дерев (дуба, берези, осики, сосни), навчає знаходити різні дерева за описом; уточнює, що діти знають про будову дерев; намагається прищепити дошкільнятам емоційно-позитивне, дбайливе ставлення до рослин, уміння бачити їхню красу й неповторність. Перед цим дітям можна прочитати казку Н. Павлової "Зимова прогулянка", а на занятті — казку М. Скребцової "Добрі сосни", прово -диться також пізнавальна бесіда за цим твором.
Щоб показати дітям взаємозалежність усього в природі, навчити їх слухати художній твір, розуміти його та відповідати на запитання, виховати доброзичливе ставлення до тварин, на одному із занять можна прочитати ї м екологічну казку "Як ведмідь пень загубив".
Про ліс як про цілісну систему і залежність життя його мешканців від стану природи можна провести заняття на тему "Лісовий календар". При цьому поставити такі завдання: уточнити й розширити уявлення дітей про ліс (у лісі росте багато різних дерев, чагарників, трав'янистих рослин, лісових ягід, грибів; там живуть різні тварини (хижі і травоїдні). Наголошується , що ліс — спільний дім для рослин і тварин, які знаходять. у ньому їжу, для гнізд, нір. Ліси бувають різні (мішані — в яких хвойні й листяні дерева; березові й дубові гаї тощо), ліс по-різному виглядає у різні пори року. Казкові образи допомагають акумулювати знання дітей у цілісну систему.
Казка в інтегрованому занятті
Планомірно ознайомлюючи дітей із казкою, використовують літературний матеріал не тільки на спеціальних заняттях, а й на інших: з розвитку мовлення, при розгляданні картин, складанні розповідей, ознайомлення дітей із природою. Використання літературного матеріалу сприяло узагальненню та кращому засвоєнню здобутих знань. На заняттях з малювання, ліплення дошкіль- нята виконують роботи за сюжетами прочитаних казок.
На занятті "Білочка-мандрівниця", діти дізнаються про те, хто і як виготовляє книжки, які вони бувають, з чого складаються. По закінченні дошкільнятам пропонують самим створити книжку про пригоди білочки. Педагог об'єднує усі малюнки вихованців у книжку-малятко, а їхні розповіді записує на магнітофон.
Читання казок і наступне малювання за їхніми сюжетами сприяє кращому засвоєнню ін-формаціі, оскільки знання фор' муються не як розрізнені факти для запам'ятовування, а у вигляді яскравих образів, що відповідає психологічним особливостям дошкільнят, в яких переважає наочно-образне мислення.
Читаючи та обговорюючи з дітьми казки, педагог разом з вихованцями придумує за їхніми сюжетами театрализовані й лялькові вистави та різні ігри. Театралізовані ігри — діяльність надзви-чайно емоційно насичена, що й робить її привабливою для дошкільнят і найбільше відповідає специфіці розвитку психічних процесів дошкільника.
Під час заняття дошкільнята повинні дійти висновку про залежність будови тіла, способу життя тварин від умов проживання, вчаться встановлювати причинно-наслідкові зв'язки між природними явищами, робити висновки. Після заняття малюки за допомогою вихователя можна запропонувати драматизацию казки В. Біанкі "Перше полювання".
нченка "Квіти", Оксани Іваненко "Кульбаба", Івана Сенченка "Як Олеся заснула в квітці" та ін.
Нетрадиційні методи
Нетрадиційними методи роботи з казками, це наприклад, перенесення героїв знайомих казок у нові обставини, зміною ситуацій у знайомих казках, придумування казці нового кінця, складання "вінегрету" із казок. Ефективними виявилися також і методи дидактичного й розвивального напрям-ку казкотерапії: створення казок і, розповідання казки "по колу", калькування (написания нової казки з персонажами прочитаної), розповідання від першої особи, пригадування, в яких ще казках живе певний казковий персонаж. Ці форми роботи потребують від дошкільнят прояву творчості, уяви, фантазії і логічного мислення.
Третій етап — використання акумульованих знань у різних видах діяльності (іграх-драматизаціях, творчих іграх, образотворчій діяльності, сюжетних іграх). Виступаючи в ролі персонажів казок, дошкільнята довідуються про таємниці тваринного й рослинного світів, сезонні явища природи, пори року. Легке включения дітей в ігрові діалоги з персонажами надаю їм упевненості в собі, сприяє вихованню здатності приймати позицію іншого, співчувати та співпереживати.
Таким чином, робота за даною методикою сприяє підвищенню ефективності екологічної освіти й виховання дошкільнят.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка