Конкурсних робіт секція "Літературна творчість"



Скачати 38.25 Kb.
Дата конвертації19.01.2018
Розмір38.25 Kb.
ТипКонкурс

Типові помилки в написанні та оформленні конкурсних робіт

(секція "Літературна творчість")
1. Робота не містить необхідних структурних елементів, зокрема, відсутня теоретична частина, аналіз поданих поетичних чи прозових творів. Попри те, що роботи в секції “Літературна творчість” являють собою власні твори учасника конкурсу, їх має супроводжувати аналіз, чого в окремих роботах не було

Наприклад, у роботі “Розкрилля душі” 2013 р. привернула увагу повна відсутність аналізу наведених творів, а поданий вступ має характер художнього есе

2. У роботі немає посилань на першоджерела або вказані ті, що безпосередньо не пов'язані з роботою.

Так, у роботах 2013 р. у списку використаних джерел були вказані, наприклад, твори Єсеніна, Цвєтаєвої, словники тощо, хоча у самому тексті роботи посилання і навіть цитати з них були відсутні.

3. Недостатньо високий рівень текстів, поданих на конкурс, не здійснено відбору, вичитки й мінімального редагування текстів. Керівникам слід ретельніше здійснювати відбір творів на конкурс

Зокрема, до робіт 2013 року було зауваження: “Подані поетичні твори страждають на невмотивовані порушення структури, недотримання принципів ритмічної організації поезії, недовершеність римування, бідні рими. Образні засоби, використані автором, не відзначаються оригінальним характером, мова творів дещо збіднена”

4. Бібліографічний опис джерел у списку використаної літератури наведено довільно, без додержання вимог державного стандарту.

Часто робиться зауваження «Є помилки в оформленні списку використаних інтернет-джерел», джерела оформлені неуніфіковано (наприклад, в одних джерелах вказано видавництво, кількість сторінок, в інших в цьому ж списку — ні).

5. Обсяг та оформлення роботи не відповідають вимогам, вона виконана неохайно, із помилками.

Так, до робіт 2013 р. були зауваження: “Також вважаємо доцільним звернути увагу на недоліки технічного оформлення роботи (порушення правил оформлення посилання на джерело та власне списку використаних джерел тощо, наявні численні орфографічні, пунктуаційні й граматичні помилки).”




Зауваження до тематики конкурсних робіт

(секція "Журналістика")
1. Бажаними є теми, що не мають загальнотеоретичного характеру, а стосуються конкретних прикладних питань журналістики.

Наприклад, у 2013 році більшість поданих на конкурс робіт мала схожу тематику й стосувалася теми “Вплив телебачення на розвиток свідомості молодого покоління”. Ця тема не є виграшною — по-перше, уже є багато серйозних досліджень на цю тему, робота перетворюється або на компіляцію чужих досліджень, або на “відкриття велосипеда”, уже відомих істин. По-друге, тема дуже широка, якісно її розкрити учневі на його рівні дослідження важко.

2. Цінуються роботи з вираженим регіональним аспектом у дослідженні — наприклад, історія розвитку регіональної газети (районної, міської, сільської тощо) — це актуально, оскільки невеличкі регіональні видання не ставали предметом уваги науковців, тож буде наявним особистий внесок учня в дослідження заявленої теми. Можна брати не тільки пресу, а й радіо, телебачення (можливо, передача на місцевому ТБ, її історія, можна навіть дослідити творчість місцевого журналіста.

3. Не варто поєднувати декілька тем в одній роботі, краще зосередитися на якомусь одному аспекті. Наприклад, у 2013 р. була подана на конкурс робота, що розглядала в одному розділі історію розвитку місцевої газети, в іншому — місцеву шкільну телестудію. В результаті обидва питання було розглянуто досить поверхово й структура роботи виглядала нелогічною. Значно краще було б зупинитися на чомусь одному.

4. Даремно випускають з уваги при виборі теми дослідження жанрову специфіку сучасних ЗМІ. Дослідити еволюцію того чи іншого жанру на матеріалі конкретного регіонального видання було б актуальним і цікавим. Також перспективним видається розгляд новітніх ЗМІ, зокрема, журналістських ресурсів у мережі інтернет, тих нових форм журналістики, що з'являютьсясьогодні завдяки технічному прогресу (інтернет-радіо, інтернет-телебачення, блоги як ЗМІ, спортивні текстові онлайни тощо)

5. Щодо структури та змісту роботи. Багато робіт містять зайву, непотрібну інформацію, що не несе нічого нового, не є цікавою для конкретного дослідження. Так, до робіть 2013 року були зауваження: “Викликає запитання формулювання учнем мети і завдань дослідження (недоцільність у контексті обраної теми детального розгляду жанрів журналістики, винесена учнем як одне із трьох завдань роботи), неправильне розрізнення обʼєкта і предмета дослідження”; “Структура дослідження викликає запитання, оскільки доцільніше було б скоротити кількість розділів до 2х, прибравши зайві у контексті заявленої теми роботи підрозділи про історію журналістики та її види й жанри, про фінансування телеканалів)”.

Вочевидь, загальні відомості про жанри чи поверховий розгляд історії журналістики (якому присвячено усього півсторінки тексту), списані з підручника, навчального посібника і є непотрібними у розкритті заявленої теми, наприклад, “Створення дитячо-юнацького телебачення як засобу позитивного впливу на підростаюче покоління”.

6. Хотілося б відзначити ще поширені проблеми:

- нерозуміння предмета та об'єкта дослідження

- нерозуміння методів дослідження

- недотримання наукового стилю

- відсутність власного внеску в дослідження, його компілятивний характер



- недотримання правил оформлення роботи

- численні орфографічні, пунктуаційні та граматичні помилки

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка