Конкурс : «Інокентій Гізель. Вибрані твори у 3-х томах. Том Твір про всю філософію / Opus totius philosophiae. Київ Львів:Скачати 151.88 Kb.
Дата конвертації29.12.2017
Розмір151.88 Kb.
ТипКонкурс

Рецензія

на публікацію перекладу "Твір про всю філософію", що стала номінантом Конкурсу в царині філософських перекладів 2016Загальна інформація

1. Повний бібліографічний опис публікації (із зазначенням особи, що висувала цю публікацію на Конкурс): «Інокентій Гізель. Вибрані твори у 3-х томах. Том 2. Твір про всю філософію / Opus totius philosophiae. Київ – Львів: «Свічадо», 2011. – 459 с. (Подання: Відділ історії філософії України Інституту філософії імені Г.Сковороди).

2. Перекладачі: Микола Симчич та Ярослава Стратій (переклад з латинської)

3. Науковий редактор перекладу Ярослава Стратій

4. Рецензент С. Секундант

Оцінювання перекладу

(Рецензент самостійно визначає обсяг своїх висновків, кількість необхідних цитувань тощо.)І. Значущість перекладу для української філософської спільноти

І.а. Чи усуває даний переклад якісь істотні лакуни в українських текстологічних ресурсах: наприклад, чи представляє він значущих автора, філософський напрям, мовну традицію, епоху, не представлені або слабко представлені в українських перекладах?Робота є першим перекладом на українську мову творів видатного представника Києво-Могилянської академії Інокентія Гізеля. Раніше були видані праці іншого видатного представника Києво-Могилянської академії, що жив сторіччям пізніше, Феофана Прокоповича. Праці І. Гізель мають величезне значення як з точки зору вивчення історії української філософії й педагогіки, так і в плані знайомства з мовою шкільної філософії і логіки 17 століття.

.І.б. Чи містить переклад нову українську термінологію, що дозволяє точніше формулювати класичні й/чи сучасні філософські проблеми?

Переклад містить нову українську термінологію. Особливо це стосується термінів схоластичної логіки. У цій області у авторів найбільше новацій. Правда, не всі вони представляються безперечними, як, втім, і принципи, якими вони керувалися при перекладі. Це дає привід для обговорення як зразків перекладу латинських термінів, так і принципів перекладу.


І.в Чи містить переклад інформацію, наявність якої може істотно розвинути культуру філософування українською мовою?

Вважаю, що переклад містить таку інформацію, яка може істотно покращити культуру філософствування. Недооцінка пізньої схоластики сучасними філософами і істориками філософії, особливо марксистської, негативно вплинула на розвиток пострадянської філософії взагалі і української зокрема.


І.г Якщо даний твір перекладався українською раніше, чи має рецензований переклад істотні переваги (недоліки) порівняно з попереднім(и)?

Певною заслугою перекладачів є те, що вони здійснили переклад текстів, які раніше, наскільки я знаю, не перекладалися ні на українську мову, ні на будь-які інші мови, а також те, що переклад здійснювався з не зовсім гарного рукопису.


ІІ. Ступінь складності оригінального тексту

ІІ.а Які змістовні й стилістичні складнощі містить текст оригінального твору?З точки зору стилістики та граматики текст не є складним. Основні труднощі були змістовного характеру.ІІ.б Наскільки велику проблему для перекладів даний текст становив зазвичай?

Зазвичай переклад схоластичних термінів, відносно яких представники різних шкіл вели запеклі дискусії, є надзвичайно важкою роботою. Щоб розібратися в підводних течіях цих дискусій, треба знати не тільки суть цих дискусій, а й розбиратися в її проблематиці. Крім того, потрібно з'ясувати до якого табору відносився сам автор і хто на нього вплинув більшою мірою, а це не завжди просто зробити.

ІІІ.в Наскільки перекладачеві вдалося подолати зазначені складнощі?

Перекладачі відносно добре впоралися із зазначеною складністю. Вони мають своє бачення того, яким має бути переклад, і намагалися чітко дотримуватися своїх принціпів.


ІV. Достовірність джерельної бази перекладу

ІV.а Наскільки достовірними й авторитетними вважаються ті рукописи або оригінальні видання, з яких здійснено переклад?Перекладачі мали справу з оригінальними рукописами, ретельний опис яких вони дали на початку праці.


ІV.а Чи врахував перекладач останні тенденції в дослідженнях текстології перекладеного твору (стосується переважно класичних творів) і переклади іншими мовами?

Перекладачі врахували попередні переклади на українську мову творів інших представників схоластичної філософії взагалі і Києво-Могилянської академії зокрема.


V. Змістовно-філософська якість перекладу

V.а Наскільки повно перекладач розуміє перекладений текст?Перекладачі добре розуміють перекладений текст, вони непогано орієнтуються в проблематиці і термінології.


V.б Наскільки точно перекладач відтворює ключові й другорядні філософські поняття тексту?

В цілому автори впоралися успішно з поставленим завданням. Лише іноді вони допускають неточності. Так, термін „capita“ вони перекладають як «розділи», тоді як за зазвичай – «глави», а терміном «розділи» перекладають «sectiones». Термін dicitur вони іноді перекладають як «визначає» або «відповідає». Так, вислів «Universale dicitur vulgo quatuor modis» перекладається як «Універсалія зазвичай визначається чотирма способами, але визначення – це особлива логічна операція, вона більш вузька, ніж dicitur, яке буквально означає «говориться», «йдеться про щось». Тому краще: «Про універсальне зазвичай кажуть (або висловлюються) чотирма способами». Можна також перекладати так: «Універсальне зазвичай виражається чотирма способами». Відповідність – це також логічна операція, яка має більш вузьке значення.

Не точно також per cogitationem перекладати як «через пізнання» (per cogitationem vero intellectus possunt sumi in universali – «через пізнання інтелекту можуть бути осягнені як загальні»). Точніше було б перекласти: «завдяки мисленню», бо мислення не завжди має бути пізнанням, тобто пізнання більш вузький термін.

Переклад - це творча праця, яка вимагає від перекладача часто виявляти те, що лише мається на увазі, але явно не виражено. Автори часто бояться йти на ризик. «De singularibus et universalibus» вони перекладают не зовсім точно: «Про одиничні й універсалії». Точніше було б перекладати: «Про одиничні та загальні речі». Коли говорять про «одиничні» або «загальні», то зазвичай мають на увазі речі (res). Термін res в широкому сенсі означає будь який предмет мислення, які можуть існувати (entia) або не існувати (non entia). В узькому сенсі res – різновид «ens». Крім того, не завсім доречним є переклад слова «universale» як «универсалія», бо виникають незручності, коли, наприклад, вислів «universale dividitur in quinque universalia seu predicabilia» перкладається «універсалія поділяється на п’ять універсалій або предикабілій» (с.33) Цей термін доцільно перекладати як «універсалія», якщо він вживається в узькому значенні, а в широкому значені, наприклад, коли він протиставляється одиничному, краще перекладати як «загальне».

Аналогічним чином в реченні «cum pleraque inveniantur inter se convenientia et similia» вислів „ cum pleraque“ краще перекладати не як «коли численні», а «коли багато речей», інакше не зовсім зрозуміло, йдеться про речі чи про суб’єктів, що їх сприймають.

Багато термінів є кальками. На мій погляд, не завжди доцільно давати кальки латинських термінів, бо це зазвичай не прояснює текст. Якщо термін має різні значення, то в кожному випадку треба його перекладати так, як цього потребує контекст, а в круглих дужках вказувати латинський термін.


V.в Як у перекладі відтворено складні випадки філософської неперекладності?

Будь який вислів має бути перекладеним українською мовою більш-менш точно та зрозуміло для українського читача. Інша річ, яким чином це треба робити. Так, на мою думку, не зовсім вдало автори, керуючись, очевидно, словником, перекладають термін habitus як «набуток», «налаштованість», «володіння». Жодне з цих слів не виражає те значення, в якому цей термін використовувався в схоластичної логіки. Як за звичай, цей термін означає «здатність діяти певним чином», тобто за правилами, і характеризує «рід знання» (genus scientiae), тобто виступає як родове поняття будь якого знання (науки чи мистецтва), але в різних контекстах він має перекладатися по-різному. Так, якщо він протиставляється терміну potentia, який означає «чисту (пасивну) здібність», то його краще перекладати як «здатність» або «придбана здатність. Переклад Прагнення одне латинське слово перекладати одним українським не завжди виправдано, тим більше керуватися при цьому словником.

Не зовсім виправданим я вважаю також переклад терміну «discursus» як «дискурс». У різні часи цей термін мав різні значення. У схоластичній логіки термін „duscursus“ вживався дуже вузько і означав «умовивід» (водночас з терміном «ratioсinium»).

Не можна, на мій погляд, термін verbum mentis перекладати буквально як «слово ума». Августин, який першим ввів цей термін, мав на увазі «сформовану думку» (formata cogitatio). Цю думку формує річ, а не слово, яким ми висловлюємо цю річ. Вона не має словесної оболонки і певною мірою протиставляється «слову», бо слово доступно почуттям, а думка – ні. Це слово ми «in corde dicimus: quod nec graecum est, nec latinum (De Trinitate, XV, 10). Так, він переклав запозичений у стоїків термін λόγος ενδιáθετος, який, як зазвичай, перекладають «внутрішнє слово», «внутрішня мова». Тому Фома Аквінський характеризує його як «внутрішнє слово» (verbum interius), а Дунс Скот трактує його вже не як «слово», а як actus intelligendi. Цей термін часто вживався як синонім слова conceptus. Тому краще його перекладати як «ментальне слово», або «ментальний акт», або «ментальний образ». Не можна забувати, що термін λόγος є багатозначним і його значення не можна зводити лише до verbum у нашему сенсі. Для філософів Середньовіччя λόγος - це насамперед verbum Dei.


V.г Наскільки точно українській переклад відтворює зміст оригіналу?

Український переклад за змістом є досить точним та грамотним.


VI. Cтилістично-граматична якість перекладу

VІ.а Чи припустився перекладач істотних помилок суто філологічного характеру (щодо правил як мови оригіналу, так і української)?Істотних помилок граматичного характеру не виявлено

VІ.б Чи відтворив перекладач стилістику оригіналу, чи не містить переклад невиправданих мовних ускладнень (спрощень)?

Зайвих ускладнень не виявлено, але переклад, на мій погляд, містить деякі невиправдані спрощення. Так, автори буквально перекладають герундій. Наприклад, in causando вони перекладають «у причиновості» (краще «коли йдеться про причинність або причинні зв’язки»); in repraesentando – «у відображенні» (краще «коли йдеться про відображення чогось-небудь»); in significando - «в означуванні» (краще «коли йдеться про означення чого-небудь»); in essendo et praedicando – «у бутті й предикуванні» (Краще «коли йдеться про існування й властивості чого-небудь», бо в даному випадку маються на увазі екзистенціальні й атрибутивні судження


VІ.в Чи є текст перекладу читабельним? Чи ретельними були літредагування й коректура?

Переклад є читабельним, літредагування та коректура - теж.


VІ.г Чи уникає перекладач подвійного перекладу при цитуванні, чи звертається до оригіналів цитат, що для самого автора були іншомовними?

До подвійного перекладу перекладачі не вдаються


I. Системність і концептуальність перекладацького підходу

VІІ.а Чи системно підійшов перекладач до відтворення термінології оригіналу?Перекладачі підійшли до перекладу тексту системно. Вони намагаються чітко дотримуватися своїх принципів. Однак ці принципи є діскусійними.


VІІ.б Чи описано у виданні принципи й специфічні риси перекладу?

Принципи й специфічні риси перекладу добре описані у передмові.


VІІ.в Чи підготував перекладач (або інші члени видавничої команди) глосарії, термінологічні покажчики (зокрема із наведенням еквівалентів мовою оригіналу)?

Перведчікі супроводили текст глосарієм філософських термінів


VІІ.г Чи супроводжується переклад паралельним текстом оригіналу (переважно для класичних творів), якщо супроводжується, то чи був оригінальний текст належним чином вичитаний?

Переклад супроводжується текстом оригіналу


На підставі пп. V–VІІ рецензент визначає комплексну оцінку адекватності1 й точності2 перекладу за 10-бальною шкалою. Згідно з пп. 7.4. Статуту, «переклади, адекватність і точність яких складає 6 або менше балів, не можуть претендувати на перемогу в Конкурсі» (достатньо, щоб оцінку, меншу від 7, виставив хоча б один рецензент).

Не зважаючи на зауваження, які мають скоріше характер побажання, адекватність і точність даного перекладу заслуговують на оцінку10 балів


VІІІ. Новаторські риси перекладу, представлення тексту тощо

(Чи запропонував перекладач якісь істотні новації в представленні тексту, в технології роботи над перекладом, роботі з цитатами тощо?)Перекладачі зробили добротний переклад, якій супроводили дуже професійним описом рукописів


ІХ. Дослідницький складник перекладу

ІХ.а Чи є перекладач фахівцем з проблематики перекладеного ним твору, чи має відповідні публікації?Перекладачі є фахівцями із проблематики перекладених творів


ІХ.б Чи супроводжується переклад дослідницькими статтями, коментарями, примітками (у т.ч. написаними не перекладачем, а іншими членами колективу, що готував видання)?

Переклад супроводжується передмовою, додатками, які включають глосарій латинських філософських термінів, термінологічним та предметним покажчиком, покажчиком власних імен і географічних назв.

ІХ.в Чи містять ці матеріали елементи наукової новизни?

Так, ці матеріали містять елементи наукової новизни.


ІХ.г Чи допомагають ці матеріали читачам краще зрозуміти перекладений твір?

Безумовно, допомагають


ІХ.ґ Чи може даний переклад залучатися до викладання філософії студентам як філософських, так і нефілософських спеціальностей?

Безумовно, цей матеріал може залучатися до викладання студентам філософських факультетів, які вивчають історію вітчизняної філософії та логіки, а також студентам філологічного факультету, які вивчають латинську мову


Х. Висновки рецензента, що виходять за межі запропонованих вище питань

(За наявності.)
1 Під адекватністю перекладу тут розуміється його мовно-філологічна відповідність оригіналові.

2 Під точністю перекладу тут розуміється його відповідність філософському змістові оригіналу.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка