Кольорознавство ос бакалаврСкачати 37.94 Kb.
Дата конвертації19.04.2019
Розмір37.94 Kb.

Кольорознавство

ОС бакалавр
Академічна характеристика дисципліни

Рік вивчення (курс)

Семестр

Кількість кредитів

ECTS


Кількість годин

Кількість годин на тиждень

Форма підсумкового контролю

Система оцінювання

Всього

Лекції

Лабораторні

Практичні

Семінарські

Самостійна робота


1

І

3

90
3060

1,76

Залік, іспит

100-бальна, ECTS,

національна (4-бальна)Тип дисципліни – за вибором ВНЗ.

ВикладачФізер Іван Васильович, Заслужений художник України, доцент.

Мова вивчення – українська.

Форми організації освітнього процесулабораторна робота, самостійна робота.

Заплановані результати навчання: У результаті вивчення дисципліни (з огляду на її хронологічні межі) студент повинен:

 • знати теоретичні основи вчення про колір і його роль в життєдіяльності людини;

 • розуміти дію кольору на формування середовища і основні якості кольору в залежності від його світлоти, насиченості, інтенсивності освітлення; фізіологічну природу колірного бачення;

 • розуміти взаємозв’язок кольору і форми, знати семантику кольорів;

 • відчувати гармонію кольорів як об’єктивну закономірність.

 • вміти практично застосовувати закономірності кольору при створенні творів мистецтва та об’єктів дизайну;

 • застосовувати набуті знання з кольорознавства для створення колористичних гам предметного середовища в залежності від його призначення при вивченні фахових спеціальних дисциплін.


Компетентності студента:Змістові модулі (перелік тем):

Розділ І. Основи «Кольорознавства»
ТЕМА 1.1. Предмет «кольорознавство»

ТЕМА 1.2. Основні властивості кольору

ТЕМА 1.3. Змішування кольорів

ТЕМА 1.4. Явище контрастів

ТЕМА 1.5. Просторові властивості кольору

ТЕМА 1.6. Фізіологічна дія кольору

ТЕМА 1.7. Колір в інтер’єрі
Рекомендована література

Основна:

 1. Даглдиян, К.Т. Декоративная композиция / К.Т. Даглдиян – М.: Феникс, 2011 – 312 с.

 2. Железняков В.Н. Цвет и контраст: учебн. пособ./ В.Н.Железняков. – М.: ВГИК, 2001.

 3. Кириченко, М.А. Основи образотворчої грамоти / М.А.Кириченко. – К.: Вища школа, 2002.

 4. Климмер, Б. Акварельная живопись. Новые техники и эффекты / Климмер Б. – М. : Арт-Родник, 2010. – 48 с.

 5. Клифтон–Могг, К. Интерьер в белых тонах / Клифтон-Могг К. – М.: Арт-Родник, – 2008. – 144 с.

 6. Колір у предметному середовищі: навч. посіб./ за ред. Мигаля С.П. – К.: КДІДПМД ім. М.Бойчука, 2002.

 7. Кольорознавство. Академічний курс: навчально-методичний комплекс для студентів спеціальності 6.020207 «Дизайн» / укладачі: Прищенко С.В., Антонович Є.А.; за наук. ред. проф. Антоновича Є.А. // Збірник навчально-методичних комплексів. – Вип. 1. – К.: НАКККіМ, 2011. — 80 с.

 8. Ломоносова, М.Т. Графика и живопись / Ломоносова М.Т. – М. : АСТ, 2006. – 208 с. – ISBN : 5-17-012860-6

 9. Панксенов, Г.И. Живопись: Форма, цвет, изображение / Панксенов Г. И. – М. : Академия, 2007. – 144 с.

 10. Паранюшкин, Р. Цветоведение для художников: Колористика / Паранюшкин Р., Хандова Г. – М.: Феникс, 2007. – 96 с.

 11. Печенюк, Т. КОЛЬОРОЗНАВСТВО / Печенюк Т. – К.: Грані-Т. 2009. – 190

 12. Пономарева О. С. Цвет в интерьере. – Минск, 1984

 13. Прищенко С.В. Кольорознавство: навч. посібник/ за ред. проф. Є.А.Антоновича. – К.: Альтерпрес, 2010. – 354 с.

 14. Чиварди, Дж. Комбинация красок в живописи [Текст] / Чиварди Дж. (пер. с итал. Семеновой Г.И.) – М. : ЭКСМО-Пресс, 2005 – 76 с.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка