Книжкові виданняСторінка6/9
Дата конвертації23.10.2017
Розмір1.44 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

1998
Авер'янов В. Б., Бойко В. Ф., Борденюк В. І., Ворсінов Г. Т., Гринчишин В. А. Коментар до Конституції України / Інститут законодавства Верховної Ради України. – 2.вид., випр. й доп. – К., 1998. – 410 с.

Коментар основних розділів Конституції України, зокрема "Президент України", "Вибори, референдуми".


Збірник нормативних актів з конституційного права України / Ю. М. Тодик (уклад.). – Харків: Факт, 1998. – 312 с.

В тому числі нормативні акти, що регулюють інститут права в Україні.


Нова Конституція України. Огляд, коментарі і текст основного закону / Віктор Федорович Погорілко (авт. огляду та комент.). – 3 вид. – К.: Наукова думка, 1998. – 156 с.

Подається текст нової Конституції України, коментуються окремі статті.


Пушкина Е. В. Конституции Украины и Российской Федерации: Опыт сравнительно-правового анализа / Институт технологии. – Днепропетровск, 1998. – 62 с.

Порівняльний аналіз конституційно-правового статусу президентів України та РФ.1997
Бурчак Ф. Г. Президент України / НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. – К.: Ін Юре, 1997. – 24 с. – (Бібліотечка "Нова Конституція України")

Конституційно-правовий статус Президента України.


Гетьман В. П., Килимник Ю. В. Влада: Бесіди про Конституцію. – К., 1997. – 32 с. – (Бесіди про Конституцію).

Розкрито питання розподілу влади, в тому числі розкрито статус Президента України як глави держави.


Конституция Украины [от 28 июня 1996 г.] // Новые конституции стран СНГ и Балтии: Сб. документов. Вып. 2 – М.: Манускрипт, 1997. – Раздел V: Президент Украины. – C. 539-545.
Президент України: [Розділ V: Конституція України. Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року] // Конституція України. Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. – К., 1997. – C. 44-51.

Конституційно-правовий статус Президента України.


Конституція України: Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. – Офіц. вид. – К.: Право, 1997. – 80 с.
Конституція Української Гетьманської Держави. – Львів: Право, 1997. – 159 с.
Кучма Л. Д Відповідальність перед Україною: Доповідь Президента України Л. Д. Кучми на урочистих зборах з нагоди 1-ї річниці прийняття Конституції України 27 червня 1997 року. – К.: Україна, 1997. – 27 с.
Кучма Л. Д. Доповідь Президента України Л.Д.Кучми на урочистих зборах з нагоди 1-ї річниці прийняття Конституції України 27 червня 1997 року. – К., 1997. – 23 с.
Лисенков С. Л. Конституція України: Матеріали до вивчення. – К.: Либідь, 1997. – 159 с. – На обкл. авт. не зазнач..

Висвітлено зміст основних положень Конституції України.


Надольний І. Ф., Мандебура Т. О., Дзюбик С. Д., Ребкало В. А., Скуратівський В. А. Конституція України – Основний Закон суспільства, держави, людини: Наук.-метод. рекомендації / Українська академія держ. управління при Президентові України / В. І. Луговий (ред.). – К., 1997. – 156 с.
Нова Конституція України: огляд, коментарі і текст основного закону / Віктор Федорович Погорілко (автор огляду та коментарів). – 2 вид., доопрацьоване – К.: Наук. думка, 1997. – 156 с.

Подається текст нової Конституції України, коментуються окремі статті.


Основи Конституційного права України / В. В. Копейчиков (ред.). – К.: Юрінком, 1997. – 208 с.

Розкриваються конституційне регулювання виборів, референдумів та конституційний статус Президента України.


Семенов В. С., Трагнюк О. Міжнародно-правові аспекти Конституції України. – К., 1997. – 7 с.
Тодика Ю. М., Колісник В. П., Кушніренко О. Г., Анісімов В. М., Байрачна Л. К. Конституційне право України: Конспект лекцій / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого / Ю.М. Тодика (ред.). – Х., 1997. – 169 с.

Висвітлено повноваження та порядок обрання Президента України, його взаємодія з Верховною Радою і Кабінетом Міністрів України; поняття референдуму та його види.1996
Авер'янов В. Б., Бойко В. Ф., Борденюк В. І., Ворсінов Г. Т., Гринчишин В. А. Коментар до Конституції України / Інститут законодавства Верховної Ради України. – К., 1996. – 368 с.

Коментар основних розділів Конституції України, зокрема "Президент України", "Вибори, референдуми".


Гетьман В. П., Килимник Ю. В. Чи стане Україна соціальною державою?: Бесіди про Конституцію. – К., 1996. – 22 с.
Гетьман В. П. Як приймалась Конституція України : Нотатки учасника розробки Основного Закону України. – К., 1996. – 127 с. – Про Кучму Л. Д. див. по тексту.

Аналіз політичного процесу прийняття Конституції України 1996 року.


Головатий С. Конституційний процес: Україна на переході до демократії // Конституції нових держав Європи та Азії. – К.: Право, 1996. – C. 523-529.

Розглянуто державотворчий процес в Україні, явище президенталізму, взаємовідносини Президента та виконавчої влади.


Конституція України: Прийнята на п'ятій сес. Верховної Ради України, 28 червня 1996 р. – Хмельницький: Версія, 1996. – 79 c.
Конституція України: Проект у редакції від 24 лютого 1996 року, схвалений Конституційною комісією 11 березня 1996 року. – К.: Українська Правнича Фундація, 1996. – 64 с.

Визначено статус, повноваження та порядок обрання Президента України.


Конституція України: Прийнята на п"ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. – К.: Вид. Ін-ту законодавства Верховної Ради України, 1996. – 250 с.
Конституція України: Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. – К.: Вікар, 1996. – 64 с.
Конституція України : Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. – К.: Юрінком, 1996. – 80 с.
Кудряшов С., Одарич С., Оробець Ю., Томенко М. Конституційний референдум: єдність чи розкол України: Експертна оцінка. – К.: Фонд "Українська перспектива", 1996. – 11 с.

Експертна оцінка результатів голосування на виборах Президента України.


Лукашевич О. А., Манжул К. В. "Конституція" Пилипа Орлика – історико-правова пам'ятка 18 століття. – Харків: Основа, 1996. – 52 с.
Малишко М. І. Основи Конституції незалежної України / Національний технічний ун-т України. Факультет права. – К., 1996. – 24 с.

Характеристика Конституції України, зокрема, інституту президентства в Україні.


Малишко М. І. Конституційно-правові основи виборів і референдумів як форм прямого народовладдя: Конспект лекцій / Міжрегіональна академія управління персоналом. – К., 1996. – 30 с.

Розглянуто конституційно-правові основи виборів і референдумів в Україні.


Медведчук В. В. Конституційний процес в Україні і організація державної влади та місцевого самоврядування. – К.: Україна, 1996. – 148 с.
Одарич С., Оробець Ю., Томенко М. Конституційна міфологія сучасної України. – К.: Фонд "Укр. перспектива", 1996. – 36 с. – (Експертна оцінка. 27 травня 1996 року).

Обговорення конституційного процесу щодо президентської моделі державного управління.


Порівняльна таблиця проекту Конституції України (станом на 13.05.1996 р.) / Верховна Рада України. – К., 1996. – стор. не нумер.
Тацій В. Я., Бітяк Ю. П., Грошовий Ю. М., Цвік М. В. Конституція України – основа реформування суспільства / Академія правових наук України. – Х.: Право, 1996. – 95 с.

Вміщено текст діючої Конституції України та аналіз окремих розділів, зокрема, таких як "Вибори. Референдуми", "Президент України".


Эбзеев Б. С. Конституция. Правовое государство. Конституционный суд: Учеб. пособие для вузов. – М.: Закон и право, 1996. – 349 с.

Аналіз основних положень Конституції України, зокрема, положень про статус Президента України.1995
Мелащенко В. Р. Президент України // Основи конституційного права України: Курс лекцій для студентів юрид. вузів і фактів. – К.: Вентурі – 1995. – C. 78-104.

Розглядається питання конституційно-правового статусу Президента України.


Тищук Б. Й. Роль М.Грушевського у створенні Конституції Української Народної Республіки 1918 р. // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали I регіональної наукової конференції (лютий 1995 року). – Л., 1995. – C. 51-53.

Про роль М.Грушевського у створенні Конституції УНР.


Шаповал В. М. Президент у меxанізмі здійснення державної влади / Інститут стратегічних досліджень. – К., 1995. – 30 с.

Взаємодія Президента України з органами виконавчої влади.


Шемшученко Ю. Конституционный процес в Украине и России: сравнительный аспект // Украина и Россия в новом геополитическом пространстве: Материалы "Круглого стола". – К.: Ассоциация "Україна", 1995. – C. 89-92.

Порівняльний аналіз конституційних основ інституту президентства України і Росії.1994
Конституція (основний закон) України: Проект Конгресу Українських Націоналістів / Конгрес Українських Націоналістів. – К., 1994. – 48 с.
Конституція України: Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. – [Б.м.], [Б.г.]. – 54 с.
Як ми приймаємо наші закони / Едуард Ф. Уїллет (обраб.). – К., 1994. – 49 с.

Видання містить коментарі правових основ інституту президентства.... – 1994
Василенко Н. Конституция Филиппа Орлика // Ученые записки Института истории РАНИОН. – Т. IV. – М. – 1929.

Коментарі правових основ Конституції Пилипа Орлика, 1710 року.


Грушевський М. Проект української конституції // Народня воля. – 1917. – N 154.
Конституция (Основной закон) Украинской Советской Социалистической Республики. – К.: Изд-во полит. лит-ры СНК УССР, 1938. – 32 с.
Конституция (Основной закон) Украинской Советской Социалистической Республики: С изм. и доп. принятими I, II, IV и V сесиями Верховного Совета УССР. – Саратов: Укриздат, напеч. в Моск., 1943. – 34 с.
Конституция (Основной закон) Украинской Советской Социалистической Республики: С изм. и доп., принятыми на ІІІ и IV сессиях Верховного Совета Украинской ССР четвертого созыва. – К.: Верховный Совет УССР, Госполитиздат УССР, 1958. – 30 с.
Конституция (Основной закон) Украинской Советской Социалистической Республики: С изм. и доп., принятыми на II, IV и V сесcиях Верховного Совета Украинской ССР второго созыва. – К.: Верховного Совета Украинской ССР, Госполитиздат, 1950. – 31 с.
Конституция (Основной закон) Украинской Советской Социалистической Республики: С изм. и доп., принятыми на II,IV,V u VII сессиях Верховного Совета Украинской ССР втрого созыва. – К.: Верховного Совета Украинской ССР Гос. издат. полит. лит-ры, 1950. – 28 с.
Конституция (Основной закон) Украинской Советской Социалистической Республики: С измен. и доп., принятыми Верховным Советом Украинской ССР 28-го июня 1947 г. по докладу Ред. комис. – К.: Верховн. Совет Украинской ССР изд. поли. лит-ры, 1947. – 28 с.
Конституция (Основной закон) Украинской Советской Социалистической Республики: С изменениями и доп., принятыми на І и ІІ сессиях Верховного Совета Украинской ССР 4-го созыва. – К.: Изд. Верховного Совета УССР, 1957. – 32 с.
Конституция (Основной закон) Украинской Социалистической Республики. – К.: Партиздат, 1938. – 31 с.
Конституция (Основной закон) Украинской Cоветской Социалистической Республики. – К.: Гос. изд-ва полит. лит-ры при СНК УССР, 1939. – 32 с.
Конституция (Основной закон) Украинcкой Советской Социалистической Республики: С измен. и доп., принятыми на І, ІІ, ІІІ и VI сессиях Верховного совета Украинской ССР третьего созыва. – К.: Госполитиздат УССР, 1954. – 31 с.
Конституция на УССР: Утв. от ХІ Всеукр. конгрес на съветите. – Москва, Харьков, Минск: Центроиздат, Б.г. – 50 с.
Конституційні акти України 1919-1920: Невідомі конституції України. – К.: Філософська і соціологічна думка, 1992. – 269 с.

Розглядається правовий аспект становлення національної державності зазначених років.


Конституція (Основний закон) Української Радянської Соціалістичної Республіки. – К.: Партвидав, 1937. – 31 с.
Конституція (Основний закон) Української Радянської Соціалістичної Республіки. – К.: Держлітвидав, 1938. – 24 с.
Конституція (Основний закон) Української Радянської Соціалістичної Республіки. – К.: ЦК КП(б)У "Комуніст", 1937. – 29 с.
Конституція (Основний закон) Української Радянської Соціалістичної Республіки. – К.: Держ. вид-ва політ. літ-ри при РНК УРСР, 1938. – 32 с.
Конституція (Основний закон) Української Радянської Соціалістичної Республіки. – К.: Держ. вид-ва політ. літ-ри при РНК УРСР, 1939. – 32 с.
Конституція (Основний закон) Української Радянської Соціалістичної Республіки. – К.: Партвидав, 1938. – 31 с.
Конституція (Основний закон) Української Радянської Соціалістичної Республіки. – К.: ЦВК УРСР "Радянське будівництво і право", 1938. – 24 с.
Конституція (Основний закон) Української Радянської Соціалістичної Республіки (Зі змінами і доповненнями прийнятими Верховною Радою 26/VII 1938р., 28/VII 1939р. і 28/V 1940р.). – К.: Держполітвидав УРСР, 1940. – 32 с.
Конституція (Основний закон) Української Радянської Соціалістичної Республіки /Проект змін і доповнень тексту Конституції УРСР, підгот. 6 берез. 1947 р./. – К.: Рад. Україна, 1947. – 63 с.
Конституція (Основний закон) Української Радянської Соціалістичної республіки: Із змін. і доп. прийнятими I, II, IV, i VI сесіями Верховної Ради УРСР. – Харків: Соціалістична Харківщина, 1944. – 23 с.
Конституція (Основний закон) Української Радянської Соціалістичної Республіки: Із змін. і доп. ухвал. Верховною Радою Української РСР 28 червня 1947 року на доповідь Ред. комісії. – Львів: Видання Верховної Ради Української РСР, 1947. – 28 с.
Конституція (Основний закон) Української Радянської Соціалістичної Республіки: Із змін. і доп., прийнятими на ІІІ і ІV сесіях Верховної Ради УРСР 4-го скликання. – К.: Верховної Ради УРСР, 1958. – 29 с.
Конституція (Основний закон) Української Радянської Соціалістичної Республіки: Із змін. і доп., прийнятими на ІІІ і IV сесіях Верховної Ради Української РСР четвертого скликання. – К.: Вид. Верховної Ради УРСР, 1957. – 31 с.
Конституція (Основний закон) Української Радянської Соціалістичної Республіки: Із змін. і доп., прийнятими на II, IV та V сесіях Верховної Ради УРСР 2-го скликання. – К.: Вид. Верховн. Ради УРСР, 1950. – 24 с.
Конституція (Основний закон) Української Радянської Соціалістичної Республіки: Із змін. та доп. прийнятими I, II, IV i V сесіями Верховної Ради УРСР. – М.: Укрвидав ЦК КП(б)У, 1943. – 28 с.
Конституція (Основний закон) Української Радянської Соціалістичної Республіки: Із змінами і доп. прийнятими I,II,IV,V i VI сесіями Верховної Ради УРСР. – К.: Укрдержвидав, 1945. – 32 с.
Конституція (Основний закон) Української Радянської Соціалістичної Республіки: Із змінами і доп., прийнятими на І та ІІ сесіях Верховної Ради Української РСР третього скликання. – К.: Верх. Ради Української РСР, 1952. – 31 с.
Конституція (Основний закон) Української Радянської Соціалістичної Республіки: Із змінами і доповненнями. – К.: Укрполітвидав, 1946. – 22 с.
Конституція (Основний закон) Української Радянської Соціалістичної Республіки: Із змінами та допов. прийнятими I, II, IV i V сесіями Верховної Ради УРСР. – К.: Політвидав при ЦК КП(б)У, 1941. – 22 с.
Конституція (Основний закон) Української Радянської Соціалістичної Республіки: Із змінами та допов., прийнятими на І, ІІ, ІІІ та VI сесіях Верховної Ради третього скликання. – К.: Верховної Ради УРСР, 1954. – 31 с.
Конституція (Основний закон) Української Радянської Соціалістичної Республіки: Положення про вибори до Верховної Ради Української Радянської Соціалістичної Республіки. – К.: ЦВК УРСР Рад. будівництво і право, 1938. – 48 с.
Конституція Української Соціалістичної Радянської Республіки, затвердж. Всеукраїнським З"їздом Рад на засіданню 10-го марта 1919 р. і принята в дефенітивній редакції Центральним Виконавчим Комітетом на засіданню 14 марта 1919р.. – К.: Ком-т Комуністичної Партії Східної Галичини та Буковини, 1920. – 15 с.
Конституція УРСР. – К.: Радянське будівництво і право, 1937. – 23 с.
Конституція УСРР та АМСРР. – Харків: Юрид. вид-во НКЮ УСРР, 1928. – 32 с.
Конституція УСРР: Вид. офіц. Ухвалено на ХІ Всеукраїнському З'їзді Рад. – Харків: Юрид. вид-во НКЮ УСРР, 1929. – 36 с.
Конституція УСРР: Основний Закон. – Харків: Пролетар, 1931. – 32 с.
Костів К. Конституційні акти відновленої Української держави 1917-1919 років і їхня політично-державна якість. – Торонто, 1964. – 186 с.

Розглядаються конституційні акти Української держави періоду Центральної Ради та Директорії УНР.


Міжнародний симпозіум "Конституція незалежної України" 3-5 липня 1992 року. – К.: Українська правнича фундація, 1992. – 342 с.

Основне питання симпозіуму – висвітлення конституційних основ інституту президентства в Україні.


Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про тимчасове зупинення повноважень Верховної Ради України, передбачених пунктом 13 статті 97 Конституції України, і повноважень Президента України, передбачених пунктом 7-4 статті 114-5 Конституції України": Закон України від 19 грудня 1992 року N 2886-XII // Закони, Постанови та інші акти, прийняті Верховною Радою України на шостій сесії (листопад – грудень 1992 року, січень 1993 року). – 1992. – Ч. 2. – C. 278.
Про внесення змін і доповнень до статей 104, 114-5 І 114-9 Конституції (Основного Закону) України: Закон України від 27 жовтня 1992 року N 2735-XII // Закони, Постанови та інші акти, прийняті Верховною Радою України на шостій сесії (вересень – жовтень 1992 року). – 1992. – Ч. I. – C. 203-204.
Про доповнення Конституції (Основного Закону) України статтею 97-1 та внесення змін до статей 106, 114-5 і 120 Конституції України [Ст.114-5 – Президент України]: Закон України від 19 грудня 1992 року N 2885-XII // Закони, Постанови та інші акти, прийняті Верховною Радою України на шостій сесії (листопад – грудень 1992 року, січень 1993 року). – 1992. – Ч. 2. – C. 276-277.
Про заснування поста Президента Української РСР і внесення змін та доповнень до Конституції (Основного закону) України: Закон Української Радянської Соціалістичної Республіки // Вільна Україна (Львів). – 1991. – 30 липня. – C. 3.
Про заснування поста Президента Української РСР і внесення змін та доповнень до Конституції (Основного Закону) Української РСР: Закон України від 5 липня 1991 року N1293-XII // Закони, Постанови та інші акти, прийняті Верховною Радою Української РСР на третій сесії (лютий – липень 1991 року). – 1991. – Ч. II. – C. 286-290.
Про порядок введення в дію Закону України "Про тимчасове зупинення повноважень Верховної Ради України, передбачених пунктом 13 статті 97 Конституції України, і повноважень Президента України, передбачених пунктом 7-4 статті 114-5 Конституції України": Постанова Верховної Ради України від 21 листопада 1992 року N 2814-XII // Закони, Постанови та інші акти, прийняті Верховною Радою України на шостій сесії (листопад – грудень 1992 року, січень 1993 року). – 1992. – Ч. 2. – C. 176.
Про порядок застосування Закону України "Про тимчасове зупинення повноважень Верховної Ради України, передбачених пунктом 13 статті 97 Конституції України, і повноважень Президента України, передбачених пунктом 7-4 статті 114-5 Конституції України": Закон України від 21 листопада 1992 року N 2813-XII // Закони, Постанови та інші акти, прийняті Верховною Радою України на шостій сесії (листопад – грудень 1992 року, січень 1993 року). – 1992. – Ч. 2. – C. 175.
Про тимчасове зупинення повноважень Верховної Ради України, передбачених пунктом 13 статті 97 Конституції України, і повноважень Президента україни, передбачених пунктом 7-4 статті 114-5 Конституції України: Закон України від 18 листопада 1992 року N 2796-XII // Закони, Постанови та інші акти, прийняті Верховною Радою України на шостій сесії (листопад – грудень 1992 року, січень 1993 року). – 1992. – Ч. 2. – C. 101.
Слюсаренко А. Т., Томенко М. В. Історія української Конституції. – К., 1993. – 191 с.

Повноваження Президента України за Конституціями 1978 та 1996 років.


Становлення Української Народної Республіки: Від I універсалу до квітневої конституції // Конституційні акти України 1917-1920: невідомі конституції України. – К.: Філософська і соціологічна думка, 1992. – C. 56-79.

У розділі розглядається проблема становлення конституційної нормотворчості від проголошення державності до прийняття Конституції УНР.


Стрельцов Л. М. Конституція Української РСР 1919 року: Лекція на допомогу студентам- заочникам юрид. фак. – О., 1962. – 30 с.

Розглянуто основні положення та розділи Конституції УРСР 1919 року, історія її прийняття.


Державне право зарубіжних країн

2009
Волощук О. Т. Інститут Президента у Франції, Росії та Україні: конституційні норми і політична практика: монографія / Чернівецький національний ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці: Технодрук, 2009. – 260 с. – Бiблiогр.: с. 221-250.

Проведено порівняльний аналіз статусу, повноважень, порядку обрання президентів Франції, Росії та України, взаємодії Президента з Парламентом, Урядом та органами правосуддя, правових актів, Апарату Президента у трьох країнах.


Глинянська О. В. Деякі аспекти конституційного контролю в Україні та Франції // Другі Конституційні читання: Збірка тез наукових доповідей і повідомлень міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів присвячена пам'яті академіка права Ю.М.Тодики. – Х.: Права людини, 2009. – C. 328-330.

Розглянуто механізм здійснення конституційного контролю за діяльністю Президента в Україні та Франції.


Олькіна-Дабіжа О. В. Інститут дострокового припинення повноважень як елемент системи стримувань та противаг // Другі Конституційні читання: Збірка тез наукових доповідей і повідомлень міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів присвячена пам'яті академіка права Ю. М. Тодики. – Х.: Права людини, 2009. – C. 287-289.

На прикладі України, Ірландії, США, Франції, Німеччини, Росії, Фінляндії, Італії, Австрії та Бразилії досліджено систему дострокового припинення повноважень, в т.ч. Президента країни.


Смоленский М. Б., Мархгейм М. В., Третьяков В. И., Меликян А. М., Мерзаканов С. А. Правоведение: учебник для студ. вузов, обуч. по неюрид. спец. / М. Б. Смоленский (ред.). – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Дашков и Ко, 2009. – 479 с.

Розглянуто Конституцію Росії, особливості її федеративного устрою, систему органів державної влади, виборче право і виборчий процес у Росії.2008
Баглай М. В. Президенты Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки. Роль, порядок выборов, полномочия. – М.: Норма, 2008. – 142 с.

Висвітлено державний устрій обох країн, статус, повноваження, порядок обрання президентів цих країн, інститут президентства у світі, роботу Адміністрації Президента у Росії та США у контексті президентських виборчих кампаній 2008 року в обох країнах.


Бесчастний В. М., Філонов О. В., Субботін В. М., Пашков С. М. Конституційне (державне) право зарубіжних країн: навч. посіб. – 2-ге вид., стер. – К.: Знання, 2008. – 467 с. – (Серія "Вища освіта XXI століття"). – Бiблiогр.: с. 459-467.

Розглянуто виборче право, форми держави, статус, повноваження, порядок обрання та місце у системі органів державної влади глави держави у зарубіжних країнах, зокрема, у США, Франції, Німеччині, Індії та Росії.


Буриан А. Д. Введение в дипломатическую практику: [учебник] / Институт истории, государства и права АН Молдовы; Молдавский ун-т европейских знаний; Ассоциация международного права Респубики Молдова / Н. Н. Чуканова (пер. с рум.). – 2-е изд., доп. и перераб. – Кишинев: CEP USM, 2008. – 416 с. – (Alma Mater). – Библиогр.: с. 395-414.

Розглянуто роль глави держави в дипломатичній діяльності. Наведено зразки указів Президента (на прикладі Молдови та зарубіжних країн).


Габричидзе Б. Н., Чернявский А. Г., Эриашвили Н. Д., Кузнецов С. М., Белоновский В. Н. Основы органов государственной власти России: учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по спец. 030501 "Юриспруденция", 030201 "Политология", 080504 "Государственное и муниципальное управление". – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. – 350 с. – Библиогр.: с. 332-349.

Розглянуто інститут президентства у Росії, статус, повноваження, порядок обрання Президента Росії, повноваження Апарату Президента Росії.


Димитрова Л. И. Конституционное развитие Бразилии // Правова держава в дослідженнях правників-початківців: Тези доповідей Всеукраїнської студентської наукової конференції, 16 – 17 травня 2008 року. – О.: Фенікс, 2008. – C. 84-85.

Розглянуто конституційний розвиток Бразилії, зокрема, інститут президентства у Бразилії та діяльність Президента Бразилії Ж.Варгаса.


Кутафин О. Е. Российский конституционализм. – М.: Норма, 2008. – 542 с.

Досліджено конституційний розвиток Росії, зокрема, принцип розподілу влади.


Мартынова М. Ю. Основы конституционного (государственного) права стран – членов ОПЕК: учеб. пособие / Московский гос. ин-т международных отношений (ун-т) МИД России. – М.: МГИМО-Университет, 2008. – 330 с. – Библиогр.: с. 327-330.

Розглянуто системи вищих органів державної влади та управління, конституційні права і свободи та Конституції Алжиру, Анголи, Венесуели, Індонезії, Іраку, Ірану, Лівії, Нігерії, ОАЕ та Еквадору.


Нисневич Ю. А. Государственная власть современной России: учеб. пособие для студ. вузов, обучающихся по направлению подгот. ВПО 030200 "Политология" – М.: Аспект Пресс, 2008. – 495 с. – Библиогр.: в конце глав.

Розглянуто повноваження, обов'язки, порядок обрання, принципи і порядок організації діяльності Президента Росії, Адміністрації Президента Росії та органів при Президентові Росії.


Оніщук М. В., Федоренко В. Л. Проблема генезису і типології референдної демократії: Світовий конституційний досвід // Конституція і народний суверенітет в Україні: Проблеми теорії і практики реалізації. Збірка наукових праць. – К., 2008. – C. 232-267.

Досліджено походження, генезис та типологію референдної демократії.


Фролова Е. О. Классификация конституций зарубежных стран // Правова держава в дослідженнях правників-початківців: Тези доповідей Всеукраїнської студентської наукової конференції, 16 – 17 травня 2008 року. – О.: Фенікс, 2008. – C. 126-127.

Досліджено конституції зарубіжних країн з точки зору форм правління у цих країнах.


Шаповал В. М. Конституційне право зарубіжних країн. Академічний курс: підручник. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 472 с. – На обкл. автор не зазнач. – Бiблiогр.: с. 471-472.

Висвітлено статус, повноваження, порядок обрання, порядок імпічменту глави держави (Президента), принципи проведення виборів та референдумів.Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка