Кметик Х. В. кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри цивільного права І процесу Юридичного інституту науСкачати 75.87 Kb.
Дата конвертації16.01.2018
Розмір75.87 Kb.

Кметик Х.В.

кандидат юридичних наук, старший викладач

кафедри цивільного права і процесу Юридичного інституту НАУ
Аналіз міжнародних договорів про уникнення подвійного оподаткування: міжнародний та український досвід
Однією з основних правових підстав міжнародного співробітництва держав у сфері оподаткування є таке специфічне явище міжнародних економічних відносин, як міжнародне подвійне оподаткування.

Міжнародне подвійне оподаткування виникає, коли дві автономні податкові влади (зокрема, дві держави) обкладають тим самим (чи аналогічним) податком окремого платника податку більш як один раз за один податковий період. Такий конфлікт правових основ виникає у зв’язку з тим, що держави намагаються поширити свою податкову юрисдикцію за межі своєї території і використовують різні принципи оподаткування (принцип територіальності, принцип резидентства або їх поєднання). Отже, виникає сфера, де податкові норми різних держав стикаються.

В цілому розв’язання проблеми міжнародного подвійного оподаткування повинно здійснюватися на підставі визначеного кола принципів, на основі яких можливе співробітництво у сфері зовнішнього подвійного оподаткування. Це принцип суверенної рівності держав, принцип міжнародно-правового співробітництва з питань оподаткування, принцип недопущення подвійного оподаткування, принцип визначення податкової юрисдикції держави залежно від резидентства чи територіальності, принцип податкової недискримінації [1].

Форми міжнародно-правового співробітництва з питань оподаткування визначаються державами самостійно або на основі правил, передбачених національними податковими законами, або в силу спеціальних положень у двосторонніх договорах про уникнення подвійного оподаткування. Договори про уникнення подвійного оподаткування – це міжнародні договори з податкових питань, метою яких є виключення оподаткування того самого доходу або майна двічі у двох різних державах.

В Україні проблема подвійного оподаткування випливає безпосередньо з положень податкового законодавства. Ст. 2 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 28 грудня 1994 р. № 334/94-ВР зазначає, що під його дію підпадають як резиденти, так і нерезиденти. Згідно з частиною першою ст. 3 цього Закону об’єктом оподаткування є прибуток, отриманий як в Україні, так і за кордоном. Згідно зі ст. 19 цього Закону податки, сплачені за кордоном, мають відніматися від відповідних податків, що належать до сплати в Україні [2]. Аналогічне правило міститься й у ст. 18 Закону України «Про систему оподаткування» від 25 червня 2001 р. № 1251-XII [3]. При цьому однією з обов’язкових умов є участь України у відповідному міжнародному договорі про уникнення подвійного оподаткування доходів і майна.

У Листі Державної податкової адміністрації України від 13 січня 2009 р. № 405/7/12-0117 «Щодо міжнародних договорів про уникнення подвійного оподаткування» міститься перелік всіх підписаних Україною чинних договорів про уникнення подвійного оподаткування [4]. Крім того, відповідно до ст. 7 Закону України «Про правонаступництво України» від 12.09.91 № 1543-ХІІ, Україна застосовує договори колишнього СРСР про уникнення подвійного оподаткування, які діють до набрання чинності нових договорів у цій сфері [5]. Це, наприклад, договори України з Іспанією, Кіпром, Малайзією, Японією тощо.

Впродовж 2009 року набрали чинності ще два міжнародні договори про уникнення подвійного оподаткування, а саме: Конвенція між Урядом України і Урядом Королівства Марокко про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи (дата підписання – 13.07.2007 р., дата ратифікації Верховною Радою України – 18.02.2009 р., дата набрання чинності – 30.03.2009 р.), а також Угода між Урядом України і Урядом Республіки Сінгапур про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи (дата підписання – 26.01.2007 р., дата ратифікації Верховною Радою України – 22.10.2009 р., набрання чинності – 18.12.2009 р.). Положення вказаних міжнародних договорів застосовуються з 1 січня 2010 року до податків, що справляються згідно з Законом України від 28.12.94 №334/94-ВР «Про оподаткування прибутку підприємств» та Законом України від 22.05.2003 №889-IV «Про податок з доходів фізичних осіб» [6; 7].

Загалом станом на 1 січня 2010 року чинними є міжнародні договори про уникнення подвійного оподаткування, укладені Україною з 61 країною світу.

Уникнення подвійного оподаткування здійснюється шляхом розподілу права оподаткування між договірною державою, що є джерелом доходу, і договірною державою, резидентом якої є одержувач такого доходу, а в деяких випадках – шляхом обмеження права оподаткування договірної держави – джерела доходу. Це правило стосується таких доходів, як дивіденди, проценти та роялті [8].

Розглянемо механізм подвійного оподаткування ліцензійної винагороди (роялті) на прикладі іноземної юридичної особи, яка надала право на публічне сповіщення аудіовізуального твору резидентові України. Відповідно до Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб» від 22.05.2003 № 889-IV такий резидент України, наприклад, телекомпанія, є податковим агентом такої іноземної юридичної особи (власника авторського права на аудіовізуальний твір) стосовно ліцензійної винагороди [9]. Ліцензійна винагорода (роялті) оподатковується в Україні за ставкою 15 відсотків. У цьому випадку дохід власника авторського права на аудіовізуальний твір у вигляді ліцензійної винагороди оподатковуватиметься двічі. Для того, щоб уникнути подвійного оподаткування телекомпанії необхідно дотримуватися положень Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку звільнення (зменшення) від оподаткування доходів із джерелом їх походження з України згідно з міжнародними договорами про уникнення подвійного оподаткування» від 6.05.2001 р. № 470 [10]. Перш за все, їй потрібно отримати від нерезидента довідку, яка підтверджуватиме, що нерезидент є резидентом країни, з якою укладено чинний міжнародний договір про уникнення подвійного оподаткування. Податок не сплачуватиметься, якщо міжнародним договором передбачено оподаткування доходів нерезидента в країні резиденції. Зменшення ставки податку на доходи нерезидента здійснюватиметься у тому випадку, якщо міжнародним договором передбачена ставка, менша, ніж та, яка визначена у Законі України «Про податок з доходів фізичних осіб» від 22.05.2003 № 889-IV. За відсутності такого підтвердження доходи нерезидента підлягають оподаткуванню відповідно до законодавства України без врахування положень міжнародних податкових договорів [9].Отже, основним предметом правового регулювання держав у сфері оподаткування на міжнародному та національному рівнях є усунення міжнародного подвійного оподаткування, яке перешкоджає нормальному рухові товарів і послуг.
Список джерел:

  1. Демянчук Ю. Г. Поняття та ознаки подвійного оподаткування / Ю. Г. Демянчук // Держава і право. – 2010. – Вип. 47. – С. 282.

  2. Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 28.12.1994 р. № 334/94-ВР (зі змінами та доповненнями) [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page=1&nreg=334%2F94-%E2%F0. – Назва з екрана.

  3. Закон України «Про систему оподаткування» від 25.06.2001 р. № 1251-XII (зі змінами та доповненнями) [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1251-12. – Назва з екрана.

  4. Лист Державної податкової адміністрації України «Щодо міжнародних договорів про уникнення подвійного оподаткування» від 13.01.2009 р. №  405/7/12-0117 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/GDPI9981.html. – Назва з екрана.

  5. Закон України «Про правонаступництво України» від 12.09.91 № 1543-ХІІ [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1543-12. – Назва з екрана.

  6. Конвенція між Урядом України і Урядом Королівства Марокко про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=504_007. – Назва з екрана.

  7. Угода між Урядом України і Урядом Республіки Сінгапур про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=702_004. – Назва з екрана.

  8. Чинні двосторонні міжурядові угоди (конвенції) про уникнення подвійного оподаткування [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Державної податкової адміністрації в Чернівецькій області. – Режим доступу : http://www.dpa.cv.ua/index.php?option=com_content&view=category&id=300&Itemid=317. – Назва з екрана.

  9. Закон України «Про податок з доходів фізичних осіб» від 22.05.2003 № 889-IV [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=889-15. – Назва з екрана.

  10. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку звільнення (зменшення) від оподаткування доходів із джерелом їх походження з України згідно з міжнародними договорами про уникнення подвійного оподаткування» від 6.05.2001 р. № 470 [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=470-2001-п. – Назва з екрана.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка