Клінічна фармакологія це наука, що займається вивченням лікарських засобівСторінка3/4
Дата конвертації08.07.2018
Розмір0.54 Mb.
ТипПояснювальна записка
1   2   3   4

Ранжування з присвоєнням оцінок „А", „В", „С", „D", „Е" проводиться для студентів даного курсу, які успішно завершили вивчення дисципліни. Студенти, які одержали оцінки „FX" та „F" („2") не вносяться до переліку студентів, що ранжуються, навіть після перескладання модулю. Такі студенти після перескладання автоматично отримують бал „Е". . Оцінки "FХ" та „F" („2") виставляється студентам, яким не зараховано модуль з дисципліни після завершення терміну її вивчення.

Оцінка „FХ" виставляється студентам, які набрали мінімальну кількість балів за поточну навчальну діяльність, але яким не зарахований підсумковий модульний контроль. Ця категорія студентів має право на перескладання підсумкового модульного контролю за затвердженим графіком під час зимових канікул, або літніх канікул (до 1 липня поточного року) впродовж 2 тижнів після завершення навчального року. Повторне складання підсумкового модульного контролю дозволяється не більше 2 разів.

Оцінка „F" виставляється студентам, які відвідали всі аудиторні заняття з модуля, але не набрали мінімальну кількість балів за поточну навчальну діяльність і не допущені до підсумкового модульного контролю. Ця категорія студентів має право на повторне вивчення модуля.

Бали з дисципліни для студентів, які успішно виконали програму з дисципліни, конвертуються у традиційну чотирибальну шкалу за абсолютними критеріями як наведено нижче у таблиці.Границі балів

Оцінка за чотирибальною шкалою

170-200

5

140-169

4

Від 139 балів до мінімальної кількості балів, яку повинен набрати студент

3

Нижче мінімальної кількості балів, яку повинен набрати студент.

2

Оцінка ЕСТS у традиційну чотирибальну шкалу не конвертується, оскільки шкала ЕСТ8 та чотирибальна шкала незалежні.

7.ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ПІДСУМКОВОГО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ

 1. Класифікація гіполіпідемічних засобів.

 2. Механізм дії, фармакокінетика та фармакодинаміка, показання та протипоказання до призначення статинів.

 3. Механізм дії, фармакокінетика та фармакодинаміка, показання та протипоказання до призначення фібратів.

 4. Омега-3-поліненасичені жирні кислоти. Механізм дії. Особливості застосування.

 5. Класифікація дисліпідемій. Диференційований підхід до застосування гіполіпідемічних засобів.

 6. Групи препаратів, що відносяться до антиагінальних та антиішемічних засобів.

 7. Механізм дії, фармакологічні ефекти, показання та протипоказання до призначення нітратів.

 8. Механізм дії, фармакокінетика та фармакодинаміка, показання та протипоказання до призначення бета-адреноблокаторів,

9. Механізм дії, фармакокінетика та фармакодинаміка, показання та протипоказання до призначення блокаторів кальцієвих каналів.

 1. Класифікація блокаторів кальцієвих каналів. Особливості застосування. Дозування.

 2. Класифікація бета-адреноблокаторів. Особливості застосування. Дозування.

 3. Антиагрегантні препарати. Класифікація. Механізми дії. Способи дозування.

 4. Тромболітичні засоби. Показання та протипоказання до тромболізису. Схеми призначення.

 1. Антикоагулянти. Класифікація. Механізми дії. Побічні явища.

 2. Класифікація антигіпертензивних препаратів.

16. Диференційований підхід до призначення антигіпертензивної терапії при наявності супутніх захворювань(цукровий діабет, бронхіальна астма, вагітність, похилий вік, феохромоцитома та ін.)

17. Механізм антигіпертензивної дії, фармакологічні ефекти, побічні явища при призначенні антагоністів кальцію. Дозування

18.Механізм антигіпертензивної дії, фармакологічні ефекти, побічні явища при призначенні бета-адреноблокаторів. Дозування.

19. Механізм антигіпертензивної дії, фармакологічні ефекти, показання та протипоказання, побічні явища при призначенні інгібіторів ангіотензин-перетворюючого ферменту. Дозування.20.Механізм антигіпертензивної дії, фармакологічні ефекти, показання та протипоказання, побічні явища при призначенні антагоністів рецепторів ангіотензину II. Дозування.

 1. Принципи комбінованого застосування антигіпертензивних засобів. Класифікація антиаритмічних препаратів.

 2. Диференційований підхід до призначення антиаритмічних засобів.

 3. Класифікація серцевих глікозидів. Дозування.

 4. Кардіальні ефекти серцевих глікозидів.

 1. Показання до призначення серцевих глікозидів.

 2. Клінічні та ЕКГ- ознаки інтоксикації серцевими глікозидами.

 1. Неглікозидні інотропні лікарські засоби. Показання для призначення.

 2. Класифікація діуретичних засобів.

 1. Механізм дії, фармакокінетика та фармакодинаміка, показання та протипоказання до призначення петльових діуретиків.

 2. Механізім дії, фармакокінетика та фармакодинаміка, показання та протипоказання до призначення тіазидних та тіазидоподібних діуретиків. Дозування.

 3. Механізм дії та фармакологічні ефекти калійзберегаючих діуретиків. Показання та протипоказання до застосування. Режим дозування.

 4. Диференційований підхід до вибору діуретичного препарату в залежності від наявності супутніх захворювань (вплив на ліпідний та вуглеводний обмін речовинами).

 5. Класифікація лікарських засобів що впливають на бронхіальну прохідність.

 6. Механізм дії, фармакокінетика та фармакодинаміка, показання та протипоказання до призначення р2 агоністів короткої дії. Дозування.

 7. Механізм дії, фармакокінетика та фармакодинаміка, показання та протипоказання до призначення р2 агоністів тривалої дії. Дозування.

 8. Метилксантини, механізм дії, фармакологічні ефекти, побічні явища. Дозування.

 9. Глюкокортикостероїди. Переваги застосування інгаляційних препаратів. Режими дозування.

 10. Побічні явища, що зустрічаються при тривалому використанні глюкокортикоїдів.

 1. Правила відміни глюкокортикостероїдів.

41.Протикашльові засоби. Механізми дії. Режими дозування.

 1. Взаємодія лікарських засобів.

 2. Види побічних ефектів.

 1. Класифікація нестероїдних протизапальних засобів.

 2. Механізми дії, фармакологічні властивості не стероїдних протизапальних засобів.

 3. Показання та протипоказання. Побічні явища при застосуванні нестероїдних протизапальних засобів.

47. Режими дозування нестероїдних протизапальних засобів.

 1. Найбільш частіші помилки при призначенні антибактеріальних лікарських засобів.

 2. Алергічні реакції на введення антибактеріальних засобів. Клінічні прояви.

 3. Класифікація. Спектр активності. Механізм дії. Особливості застосування пеніцилінів. Дозування.

 4. Класифікація. Спектр активності. Механізм дії. Особливості застосування цефалоспоринів. Дозування.

52.Класифікація. Спектр активності. Механізм дії. Особливості застосування карбапенемів. Дозування.

53.Класифікація. Спектр активності. Механізм дії. Особливості застосування аміноглікозидів. Дозування.

54.Класифікація. Спектр активності. Механізм дії. Особливості застосування фторхінолонів. Дозування.

55.Класифікація. Спектр активності. Механізм дії. Особливості застосування макролідів. Дозування. 1. Засоби, що стимулюють моторну функцію ШКТ. Класифікація.

 2. Механізм дії, фармакокінетика та фармакодинаміка, показання та протипоказання до призначення селективних блокаторів дофамінових рецепторів. Дозування.

58. Клініко-фармакологічна характеристика засобів, що пригнічують моторно-евакуаторну функцію ШКТ - лоперамід. Дозування.

59. Засоби зі спазмолітичною активністю, механізми дії, фармакологічні властивості, показання, протипоказання, дозування.

бО.Лікарськиі засоби з антисекреторною активністю.

61. Класифікація, механізм дії, фармакокінетика та фармакодинаміка, показання та протипоказання до призначення інгібіторів протонної помпи. Дозування.

62.Класифікація, механізм дії, фармакокінетика та фармакодинаміка, показання та протипоказання до призначення Н2 блокаторів гістамінових рецепторів. Дозування.


 1. Механізм дії антацидів. Фармакологічні властивості. Дозування.

 2. Цитопротектори. Фармакологічні особливості. Дозування.

 3. Гепатопротектори. Класифікація. Механізм дії, фармакокінетика та фармакодинаміка, показання та протипоказання до призначення. Дозування.

 4. Панкреатичні ферменти. Фармакологічні особливості. Показання до застосування. Побічні явища. Режим дозування.

 5. Ускладнення медикаментозної терапії.

68.Класифікація механізм дії, фармакокінетика та фармакодинаміка, показання та протипоказання до призначення проти алергійних засобів. Дозування.
7.1 ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ПІДСУМКОВИЙ МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ

ГІПОЛІПІДЕМІЧНІ ЛЗАторвастатин

Atorvastatinum

Т. 10 -20-40 мг

Нікотинова кислота

Nicotinicum acidum

Ф. 1%; Т. 50 мг

Розувастатин

Rozuvastatinum

Т. 10, 20 мг

Сімвастатин

Simvastatinum

Т. 10, 20 мг

Фенофібрат

Fenofibrate

Кап. 0,1г

НІТРАТИ ТА СІДНОНІМІНИ

Ізосорбіда 5-мононітрат

Isosorbidi mononitratum

К. 40; 60 мг

Ізосорбіда динітрат

Isosorbidi dinintratum

Т. 20, 40 мг

Нітрогліцерин

Nitroglycerinum

Т.0,5 мг; Фл.1% (спирт)-5мл;

Молсидомін

molsidominum

Т. 0,002

АНТАГОНІСТИ КАЛЬЦІЮ

Амлодипін

Amlodipine

Т. 5; 10 мг

Верапаміл

Verapamil

Т. 40; 80 мг

Ділтіазем

Diltiazem

Т. 30; 60 мг

Ніфедипін

Nifedipine

К. 10;20мг

БЛОКАТОРИ АДРЕНЕРГІЧНИХ РЕЦЕПТОРІВ(альфа- та бета-)

Атенолол

Atenolol

Т. 0,1; 0,05 г

Бісопролол

Bisoprolol

Т. 2.5; 5; 10 мг

Доксазозін

Doxazozin

Т. 2; 4 мг

Карведілол

Carvedilolum

Т. 12,5; 25; 50 мг

Метопролол

Metoprololum

Т. 50 мг

Небіволол

Nebivololum

Т. 5 мг

БЛОКАТОРИ F-КАНАЛІВ

Івабрадін

Ivabrabine


Т. 5 ; 7,5 мг

ІНГІБІТОРИ АПФ

Еналаприл

Enalapril

Т. 5; 10; 20; 40 мг

Каптоприл

Captopril

Т. 12,5; 25; 50; 100 мг

Лізіноприл

Lizinopril

Т. 10; 40мг

Периндоприл

Perindopril

Т. 4; 8 мг

Раміприл

Ramipril

Т. 12,5; 25; 5; 10 мг

Фозиноприл

Fozinopril

Т. 10; 40 мг

АРА-11

Валсартан

Valsartan

Т.80 мг, 160 мг

Ірбесартан

Irbesartan

Т. 75; 150мг

Кандесартан

Candesartan

Т. 4.8; 16 мг

Лозартан

Losartan

Т. 10; 40 мг

Телмисартан

Telmisartan

Т. 80 мг

ЦЕНТРАЛЬНІ СИМПАТОЛІТИКИ

Альфа - метілдопа

Methyldopa

Т 250 мг

Клонідін

Clophelinum

Т.0,075, 0,15 мг; А. 0,01%-1 мл

АНТИАРИТМІЧНІ ЛЗ

Етацизін

Aethacizinum

Т. 25; 50 мг

Аміодарон

Amidaronum

Т. 200 мг

Лідокаїн

Lidocaine

А. 0.5; 1; 2; 5: 10%

Пропафенон

Propafenon

Т. 150 мг

Соталол

Sotalol

Т. 80; 160мг

Прокаїнамід

Procain amide

Т.0,25г, 10%-5мл

СЕРЦЕВІ ГЛІКОЗИДИ ТА НЕГЛІКОЗИДНІ ЛЗ

Дігоксин

Digoxinum

Т. 0.125; 0,25 мг, А. 0,025% - 1 мл

Добутамін

Dobutamine

Ф. 5 %- 55 мл; Фл. 0,1; 0,25

Допамін

Dopamin

А. 50; 200 мг №5

Строфантин

Strophanthinum

А. 0.025% -Імл

СЕЧОГІННІ ЛЗ

Гідрохлортіазид

Hydrochlorotiazide

Т. 25 мг; 100 мг

Індапамід

Indapamid

Т. 1,5; 2,5 мг

Спіронолактон

Spironolactone

Т. 25; 50; 100 мг

Торасемід

Torasernidum

Р-р/ін.10 мг, Т. 10 мг

Фуросемід

Furosemide

Т. 40 мг, А. 20 мг


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка