Класифікація голосів, їх співацькі діапазониСкачати 216.42 Kb.
Дата конвертації30.12.2017
Розмір216.42 Kb.
ТипМетодичні рекомендації

Заліковий кредит 1

«Основи хорознавства»
Змістовий модуль 1

Вокально-ансамблева техніка
Практичне заняття №1

Тема: Класифікація голосів, їх співацькі діапазони

Теоретичні питання


1. Класифікація голосів, їх діапазони.

2. Класифікація хорових партій, їх діапазони.

3. Класифікація типів хору.

Основна література


1. Володченко Ж. Основи хорознавства. – Ніжин, 1999. – С. 16 – 32.

2. Тевлин Б.Г. Работа с хором. Методика. Опыт". - М.,1972. - С. 4 – 15.

Додаткова література
1. Пігров К.К. Керування хором. – К., 1962. – с.7-27.

2. Чесноков П.Г. Хор и управление им. // Пособие для хоровых дирижёров. – М., 1961. – Вып.3 – с. 13-38.

Нотна література
1. Гречанінов А. Північ та південь.

2. Жуковський Г. На току.

3. Стеценко К. Море.

4. Стеценко В. А в тому саду.

5. Шебалін В. Зимовий шлях.

6. Хромушин О. Срібна злива.

7. Чичков Ю. Дитинство.
Практичні завдання
1. Визначення типу і виду хорових творів з репертуару хорового класу.

2. Слухання найкращих зразків класичної і сучасної хорової музики:

Моцарт В.А. Реквієм - №1, №7, №12 (мішаний склад хору).

Лотті А. Miserere (дитячий хор).

Перголезі Дж. Stabat mater - №1(жіночий склад хору).

Свиридов Г. Дорога (чоловічий хор).

Свиридов Г. Стрекотунья - белобока, Наташа (мішаний склад хору).
Методичні рекомендації
У підготовці до питань теми необхідно ретельно прочитати і вивчити основну рекомендовану літературу – різновиди співацьких голосів, які входять до складу хорових партій, діапазони співацьких голосів, діапазони хорових партій однорідних, мішаних і неповних хорів.

Особливу увагу треба звернути на різновиди діапазонів:

а) загальний діапазон хорових партій і співацьких голосів – це усі звуки, які доступні для виконання голосом;

б) робочий діапазон – це діапазон, в якому голос або хорова партія працюють найбільш зручно і можуть співати довгий час. Верхні крайні звуки діапазонів звучать напружено, а крайні низькі – дуже глухо.

При слуханні грамзапису хорових творів сучасності і минулого необхідно звертати увагу на тембральні забарвлення звучання різних типів хорових колективів, їх загальні діапазони та техніку виконання хорових партитур.

Практичне заняття №2

Тема: Хоровий стрій. Види хорового строю
Теоретичні питання
1. Мелодичний і гармонічний :стрій хору.

2. Інтонування ладів мажору і мінору.


Основна література
1. Володченко Ж. Основи хорознавства. – Ніжин, 1999. – С. 84-98.

2. Краснощёков В. Вопросы хороведения. – М., 1969. - С. 42-60.

3. Пігров К. Керування хором. – К., 1961. – С. 27-63.

Додаткова література


1. Самарин Г. Хороведение. – М., 2003. – С. 98-110.

2. Дмитревський Г. Хорознавство і керування хором. – К., Держвидав, 1961. – С.32-39.

3. Чесноков П. Хор и управление им: Пособие для хоровых дирижеров. – Изд. 3-е. – М.: Музгиз, 1991.

4. Шварц Н. Строй хора. – М., 1963. - С. 44-58.


Нотна література
1. Бойко Р. Зимняя дорога.

2. Гречанінов А. Осінь.

3. Жуковський Г. На току.

4. Леонтович М. Щедрик.

5. Мендельсон Ф. Ліс.

6. Стеценко В. Чогось мені сумно.

Практичні завдання
1. Виконати аналіз мелодичного строю кожної хорової партії в творі Жуковського Г. «На току».

2. Визначити гармонічну мову і зробити аналіз вертикального (гармонічного) строю в першій частині твору Стеценка В. «Чогось мені сумно».

3. Виконати власним голосом точне інтонування гам f-moll, А-dur, Es-dur, dis – moll (натуральний лад) вгору та вниз, з одночасним показом рукою тенденції виконання.

4. Продемонструвати роботу над відпрацюванням строю на фрагменті твору шкільного репертуару.


Тестові завдання
1. Допишіть правильну відповідь.

Стрій хору – це …


2. Підкресліть правильну відповідь.

Квінта мінорного тризвуку інтонується:

а) стійко;

б) з тенденцією до підвищення;

в) з тенденцією до зниження.
3. Підкресліть правильну відповідь.

Прима мінорного тризвуку інтонується:

а) з тенденцією до підвищення;

б) стійко;

в) з тенденцією до зниження.

4. Підкресліть правильну відповідь.

Терція мажорного тризвуку інтонується:

а) стійко;

б) з тенденцією до зниження.

в) з тенденцією до підвищення.


5. Підкресліть правильну відповідь.

Септима малого мажорного септакорду інтонується:

а) стійко;

б) з тенденцією до зниження.

в) з тенденцією до підвищення.
6. Знайдіть і виправте помилку у відповіді.

Малий водний септакорд (DVII7) та його обернення інтонуються за такими правилами:

прима – з тенденцією до підвищення;

терція – з тенденцією до зниження;

квінта – стійко;

септима - з тенденцією до підвищення.

7. Підкресліть правильну відповідь.

Кожне обернення малого мажорного септакорду (D7) інтонуються:

а) за своїми правилами інтонування;

б) як основний акорд;

в) ваш варіант -
8. Допишіть правильну відповідь .

Перше обернення малого мінорного септакорду (SII6/5) інтонунується за такими правилами:

прима – з тенденцією … ;

терція – з тенденцією до … ;

квінта – з тенденцією до … ;

септима - з тенденцією до … .


9. Допишіть правильну відповідь.

Натуральний мажор при виконанні вгору інтонується так:10. Допишіть правильну відповідь .

Друге обернення малого мінорного септакорду (SII4/3) інтонується за такими правилами:

прима – з тенденцією … ;

терція – з тенденцією до … ;

квінта – з тенденцією до … ;

септима – з тенденцією до … .
11. Допишіть правильну відповідь .

Третє обернення малого мінорного септакорду (SII2) інтонується за такими правилами:

прима – з тенденцією … ;

терція – з тенденцією до … ;

квінта – з тенденцією до … ;

септима – з тенденцією до … .


12. Допишіть правильну відповідь.

Натуральний мінор при виконанні вниз інтонується так:13. Допишіть правильну відповідь.

Гармонічний мінор вгору інтонується так:


14. Підкресліть правильну відповідь.

Діатонічний півтон при виконанні вгору інтонується:

а) з тенденцією до підвищення;

б) з тенденцією до зниження;

в) стійко.

15. Підкресліть правильну відповідь.

Хроматичний півтон при виконанні вгору інтонується:

а) з тенденцією до підвищення;

б) з тенденцією до зниження;

в) стійко.

16. Підкресліть правильну відповідь.

Хроматичний півтон при виконанні вниз інтонується:

а) з тенденцією до підвищення;

б) з тенденцією до зниження;

в) стійко.

17. Підкресліть правильну відповідь.

Видатний діяч хорового мистецтва України ХХ ст., автор книги «Керування хором».

а) П.Чесноков;

б) К.Пігров;

в) В. Мухін.
18. Підкресліть правильну відповідь.

Радянський композитор, видатний діяч хорового мистецтва, який дав назву дисципліни „Хорознавство”:


а) К.К. Пігров;

б) П.Г. Чесноков;

в) І.І. Полтавцев.

19. Підкресліть правильну відповідь.

Чистота інтонування – це:
а) теситура;

б) стрій;

в) фактура.

20. Підкресліть правильну відповідь.

Стрій однієї партії – це...
а) гармонічний стрій;

б) мелодичний стрій;

в) мішаний стрій.
Методичні рекомендації
У підготовці до питань теми необхідно ретельно прочитати основну рекомендовану літературу. Точно вивчити усі визначення та правила інтонування мелодичних інтервалів і гармонічних інтервалів в тризвуках та септакордах. При виконанні аналізу мелодичного строю хорових партій треба пам’ятати, що мелодія – це низка різноманітних інтервалів вгору або вниз і кожний з них потребує певних правил інтонування. Кожний хоровий твір виконується обов’язково в певному ладі – мажорі або мінорі. Виконуючи аналіз мелодичного строю необхідно постійно про це пам’ятати, неможна механічно виставляти означення інтонування кожного звука.

Для визначення правил інтонування вертикального строю треба спочатку визначити гармонічну мову твору. Якщо звучить двоголосся, то його треба розглядати як вертикальні інтервали які виконуються за такими правилами:

1) чисті інтервали – обидва звука виконуються стійко;

2) великі інтервали виконуються з тенденцією одностороннього розширення, з врахуванням напрямку виконання;

3) малі інтервали виконуються з тенденцією одностороннього звуження, з врахуванням напрямку виконання;

4) збільшені інтервали виконуються з тенденцією двостороннього розширення;

5) зменшені інтервали виконуються з тенденцією двостороннього звуження.

Змістовий модуль 2

Вокально-хорова робота в хорі
Практичне заняття № 3

Тема: Види хорового ансамблю
Теоретичні питання
1. Різновиди ансамблю.

2. Ансамбль в залежності від фактури.

3. Ансамбль в залежності від теситурних умов хорових партій твору.

Основна література


1. Володченко Ж.Основи хорознавства. – Ніжин, 1999,с. 58-74.

2. Пігров К.К. Керування хором. – К., 1962, с. 64-113.


Додаткова література
1. Стулова Г. Хоровой класс. – М.: Просвещение, 1988.с. 83-84.

2. Соколов В. Работа с хором. – М., 1967, с. 28-32.

3. Чесноков П. Хор и управление им. – 3-е изд. М., 1971, с. 57-69.

Нотна література


1. Гречанінов А. Північ і південь.

2. Леонтович М. Тиха вода; Грицю, Грицю до роботи; Дударик; За городом качки крячуть.

Практичні завдання

1. Визначити види фактури і шляхи досягнення ансамблю в залежності від фактури в творі Гречанінова А. Північ і південь.

2. Визначити природній і штучний ансамбль в залежності від теситурних умов в творах М.Леонтовича - Тиха вода; Грицю, Грицю до роботи; Дударик; За городом качки крячуть.

3. Аналіз фактури і теситури хорових партій в нотній літературі з репертуару репертуар хорового класу.


Методичні рекомендації
Добре вивчений т/м означеної теми є запорукою придбання практичних навичок роботи в аналізі хорових партитур творів. Для виконання завдання №2 потрібно повторити загальні, робочі діапазони хорових партій однорідних та мішаних хорових колективів, регістри діапазонів.

Аналіз теситурних умов хорових партій повинен виконуватись так: насамперед треба зробити аналіз теситурних умов кожної хорової партії окремо - визначити місця, де використовується висока або низька теситура. Якщо в окремих акордах, або епізодах, хорові партії співають в різних теситурних умовах, необхідно вказати яким шляхом досягти штучного ансамблю в залежності від теситурних умов.

Для визначення ансамблю в залежності від фактури студент повинен спочатку визначити усі види фактури, яка використовується в партитурі, означити такти твору, в яких використовується та чи інша фактура. Потім проаналізувати шляхи досягнення ансамблю в залежності від фактури твору.


Практичне заняття № 4

Тема: Різновиди вокально-технічних вправ в процесі розспівування хору.
Теоретичні питання
1.Задачі розспівування хорового колективу та принципи підбирання вокальних

вправ.


2. Розвиток динамічного та звуковисотного діапазону співаків.

3. Відпрацювання тембрального ансамблю хорових партій і усього хору.

4. Робота над відпрацюванням рухливості голосів.

5. Гармонічні розспівування хору.


Основна література
1. Володченко Ж. Основи хорознавства. – Ніжин, 1999. – С.107-113.

2. Пігров К. Керування хором. – К., 1961. – С. 173-198.

3. Тевлин Б. Работа с хором. Методика. Опыт. – М., 1972. – С. 44-49.
Додаткова література
1. Єгоров О. Теорія і практика роботи з хором. – К., 1961. – С. 136-167.

2. Краснощёков В. Вопросы хороведения. – М., 1969. - С. 221-237.

3. Чесноков П. Хор и управление им: Пособие для хоровых дирижеров. – Изд. 3-е. - М.: Музгиз, 1991.
Нотна література
1. Бойко Р. Зимовий шлях.

2. Дунаєвський І. Хорошо.

3.Лятошинський Б. По небу крадется луна.

4. Стеценко В. А в тому саду.

5. Штогаренко А. На вгороді коло броду.
Практичні завдання

1. Показ вправ для розспівування хорового колективу на прикладі курсового хору з використанням робочого жесту (одночасні гра + спів + диригування).

2. Визначити вид фактури і теситурні умови хорових партій в означеному нотному прикладі (за вибором викладача).

3. Визначити шляхи відпрацювання особливостей вимови літературного тексту фрагменту хорового твору за вибором викладача.


Тести
1. Допишіть правильну відповідь.

Розспівування хорового колективу несе в собі три творчих завдання:

а) ………………………………………………………………………………………

б) …………………………………………………………………………....................

в) ....................................................................................................................................
2. Допишіть правильну відповідь

Дикція – це …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….


3. Виберіть правильну відповідь.

Високий голос дитячого хору - це:

а) альт;

б) бас;


в) дискант.
4. Виберіть правильну відповідь.

Чистота інтонування – це:

а) теситура;

б) стрій;

в) фактура.
5. Виберіть правильну відповідь.

Шлях досягнення штучного ансамблю в залежності від теситурних умов такий:

а) динамічний;

б) транспозиція;

в) зміна фактури.

6. Допишіть правильну відповідь.

Натуральний мажор вниз інтонується так:


7. Допишіть правильну відповідь.

Натуральний мінор вгору інтонується так:8. Виберіть правильну відповідь.

Діапазон партії альтів:

а) «Ля» великої октави – «до» малої октави;

б) «фа, соль» малої октави – «мі» другої октави;

в) «фа» малої октави - «до» другої октави.
9. Допишіть правильну відповідь.

Діапазон дитячого хору залежить від


…………………………………………………………………………………….
10. Допишіть правильну відповідь.

Дитячі голоси відрізняються від дорослих великою гнучкістю (особливо дисканти).Для дитячих голосів притаманне:

а) ……………………………………………………………………………………
б) …………………………………………………………………………………........

11. Виберіть правильну відповідь.

Діапазон партії тенорів складає:

а) «до» малої октави – «до» другої октави;

б) «фа» малої октави – «фа»другої октави;

в) «Ля» великої октави – «ля першої октави».


Методичні рекомендації
Розспівування хору – це творчій процес, який потребує напруженої роботи від диригента і хору. Студент повинен добре володіти теоретичним матеріалом теми і робочим жестом диригування для досягнення результату в розспівування курсового хору. Вправи повинні мати невеликий діапазон мелодії (не більше квінти), а також не повинні бути навантаженими дрібними ритмічними тривалостями.

Для виконання другого практичного завдання треба використовувати такий шлях роботи з матеріалом: в аналізі теситури твору потрібно вибрати найбільш складні місця для виконання і ретельно пояснити як треба досягти штучного ансамблю в залежності від теситурних умов хорової партитури. На кожне ствердження повинен бути нотний приклад з партитури твору.

Студент повинен визначити усі види фактури, якщо твір має мішаний склад хорового письма (потрібно вказати такти партитури і підтвердити свій висновок нотним прикладом), а потім визначити шляхи досягнення ансамблю в залежності від то чи іншого виду фактури.

Заліковий кредит 2

«Хорове аранжування»
Змістовий модуль 3

Основні види перекладення хорової партитури

Практичне заняття №5
Тема: Викладення хорової партитури із збереженням кількості голосів. Викладення хорової партитури зі зменшенням кількості голосів.

Теоретичні питання


1. Основні положення хорового аранжування.

2. Правила перекладення хорових партитур зі збереженням кількості голосів оригіналу.

3. Правила перекладення хорових партитур із зменшенням кількості голосів оригіналу.

Основна література


1. Володченко Ж. Основи хорознавства. – Ніжин, 1999. – с. 16-22, 50-53.

2. Горохов П. Хорове аранжування. – К., 1972. – с. 53-65,

3. Ивакин М. Хоровая аранжировка. – М., - 1980. – с. 32-48, 55-72.

Додаткова література


1. Самарин В.А. Хороведение и хоровая аранжировка: учебное пособие для студентов музыкально – педагогических факультетов высших педагогических учебных заведений – М.,2002.

Нотна література


1. Гречанінов А. Урожай.

2. Речкунов М. Осень.

3. Лотті А. Miserere.

4. Лятошинський Б. Хмара.


Практичні завдання
1) Аналіз хорових партитур(приклад №13,14, 23, 24, 25).

2) Перекладення фрагментів хорових творів з репертуару хорового класу для шкільного хору:

а) з 4-голосого чоловічого на 4-голосий дитячий хор (приклад №15-17);

б) з 4-голосого жіночого хору на 4-голосий дитячий хор (приклад №18);

в) з 4-голосого мішаного хору на 4-голосий юнацький хор (приклад №20);

г) перекладення з 4-голосого мішаного хору на 3-голосий юнацький хор (приклад №31).

Методичні рекомендації
1. При виконанні даних видів перекладення слід враховувати робочі діапазони хорових партій.

2. При необхідності застосовувати транспортування хорової партитури, враховуючи теситурні умови усіх хорових партій оригіналу.

3. Використовувати схеми даного виду перекладення для різних типів хору:


Практичне заняття №6

Тема: Викладення хорової партитури із збільшенням кількості голосів

Теоретичні питання


1. Техніка виконання перекладу хорового твору із збільшенням кількості голосів.

2. Перекладення з клавіру на 2-голосий дитячий хор.

3. Перекладення з клавіру на 3-голосий юнацький склад хору (С,А,Ю).

4. Перекладення з клавіру на 4-голосий мішаний шкільний хор.

Основна література
1. Володченко Ж. Основи хорознавства. – Ніжин, 1999. – с. 16-22, 50-53.

2. Горохов П. Хорове аранжування. – К., 1972. – с. 81-86.

3. Ивакин М. Хоровая аранжировка. – М., - 1980. – с.5-31, 117-180.

4. Чміль Ю. Хорове аранжування: Навчальний посібник для студентів музично-педагогічних факультетів. – К., 1997. – с.25-28.

Додаткова література
1. Лицвенко И. Техника переложения сольных вокальных произведений для разных хоровых составов. – М., 1964.

2. Юрлов А. Хоровые переложения. – М., 1960.

Нотна література
1. Верменич В. Осінь барвиста.

2. Григ Е.Заход солнца.

3. Дубравін Я. Вальс.

4. Струве Г. Учитель музыки.

Практичні завдання

1. Перевірка домашнього завдання. Аналіз помилок.

2. Виконання вправ №35 - №38:

а) зробити аналіз музичного твору (приклад №35);

б) зробити перекладення з клавіру на 2-голосий дитячий, жіночій хор (приклад №36);

в) зробити перекладення з клавіру на 3-голосий юнацький хор (приклад №37);

г) зробити перекладення з клавіру на 4-голосий дитячий, жіночий хор; на 4-голосий мішаний хор (приклад №38).
Методичні рекомендації
1. При аранжуванні з клавіру на 2,3,4-голосні однорідні хори мелодія завжди передається верхньому голосу.

2. Партитура перекладення повинна знаходитись в злагоді з гармонією супроводу оригіналу.

3. Усі голоси хору мають бути природно розвинуті.

4. В перекладенні з клавіру на 4-голосий однорідний хор басовий голос супроводу, при зручних умовах, можна повністю передати нижньому голосу (а в мішаному хорі – партії басу). Нижній голос також може створюватись повністю самостійно.

5. Припускаються зміна основного виду акорду на його обернення. Так тризвук замінюється секстакордом і навпаки; квартсекстакорд застосовуються лише як допоміжний, прохідний або кадансовий.

6. Можливе використання перехрещень голосів, коли цього потребує логіка голосоведіння.

7. Дисонуючі інтервали краще застосовувати з їх послідовним розв’язанням. Найбільш зручні інтервали – терція і секста.

8. В перекладеннях гармонічної та гомофонна – гармонічної фактури обов’язково зберігається єдиний складовий ансамбль літературного тексту.

9. При перекладенні зі зменшенням кількості голосів на 3-голосий однорідний хор треба пам’ятати:

а)мелодична лінія верхнього голосу мішаного хору повністю зберігається і передається верхньому голосу однорідного хору;

б) два другі голоси однорідного хору (середній та нижній) створюються на підставі гармонічного звучання трьох останніх голосів мішаного хору з врахуванням їх нового розташування;

в) необхідно пам’ятати, що забороняється ставити перед собою задачу точного (механічного) перенесення нижніх голосів мішаного хору в партитуру однорідного хору. Це може порушити природне розташування звуків в акордах однорідного хору;г) в утвореній 3-голосій партитурі не обов’язково зберігати вид акорду порівняно з його 4-голосим викладенням. В даному випадку більш важливим є вірне розташування голосів в акорді. При перекладені акорд може бути як в основному своєму виді, так і в одному з своїх обернень:

д) при перекладенні важливо залишити в акордах ступені, які створюють його гармонічну окраску, специфічний колорит (вводний тон, септима, нона, альтеровані звуки).

Скачати 216.42 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка