Київ, 2014 р. Мета впровадження моделіДата конвертації23.10.2017
Розмір445 b.


ПРЕЗЕНТАЦІЯ ВПРОВАДЖЕННЯ МОДЕЛІ ПРЕВЕНТИВНОЇ ОСВІТИ У СПЕЦІАЛІЗОВАНІЙ ШКОЛІ № 200 ІМ. ВАСИЛЯ СТУСА

Проект “Школа, дружня до дитини”

Київ, 2014 р.

Мета впровадження моделі:

Розбудова школи, дружньої до дитини шляхом оптимізації шкільного середовища, сприятливого для особистісного розвитку учня, забезпечення їх цілісного благополуччя

Завдання

Розроблення програми розвитку школи, дружньої до дитини.

Розроблення прогностичної моделі особистості випускника школи, дружньої до дитини.

Забезпечення високої якості освіти, завдяки чому учні зможуть досягти благополуччя, розвинути свій потенціал і реалізувати здібності.

Створення ефективної виховної системи в закладі на засадах особистісно-орієнтованого, системного, середовищного, компетентнісного підходів.

Створення ефективної системи моніторингу діяльності школи, дружньої до дитини.

Підґрунтя для впровадження

 • З 2008 по 2013 р. в школі здійснювалась дослідно-експериментальна робота з проблеми “Формування життєтворчої особистості на засадах компетенції здорового способу життя” (Наказ МОН України № 605 від 03.07.2008 р.)

 • В 2009 р. школа стала переможцем Всеукраїнського конкурсу захисту сучасноїНаціональної моделі “Школа сприяння здоров”я” та увійшла до мережі шкіл сприянню здоров”я (Наказ МОН України № 1102 від 07.12.2009 р.)

 • У 2014 р. школа стала переможцем районного огляду-конкурсу на кращу організацію правової освіти та виховання (Наказ РУО Святошинського району м.Києва № 77 від 24.03.2014 р.)

 • Експериментальне дослідження на базі в лабораторії превентивного виховання Інституту проблем виховання НАПН України “Створення превентивного виховного простору, дружнього до дитини”

Нормативне забезпечення системних змін у школі

 • Програма розвитку школи, дружньої до дитини.

 • Положення про портфоліо особистісного зростання учня.

 • Положення про портфоліо педагога.

 • Модель випускника школи, дружньої до дитини.РЕЗУЛЬТАТИ

 • В школі створена і функціонує виховна система “Я – успішна особистість”. Процес розвитку особистості дитини в школі здійснюється через призму суб’єктності.НАУКОВИЙ ФУНДАМЕНТ ВИХОВНОЇ СИСТЕМИ ШКОЛИ „Я-УСПІШНА ОСОБИСТІСТЬ” СКЛАДАЮТЬ:

 • Ідеї теорії мотивації досягнення успіху (Г.Мюррей, Х.Хекхаузен);

 • Наукові положення про сутність, становлення, функціонування виховної системи (Л.Новіков, В.Караковський, Н.Селіванова, Є.Степанов);

 • Педагогічні ідеї представників гуманістичного напрямку в психології і педагогіці (А.Маслоу, К.Роджерс, Л.Виготський, В.Сухомлинський, Ш.Амонашвілі, І.Бех);

 • Ідеї позитивного сприйняття дитини, підхід до неї з оптимістичною гіпотезою, виховання перспективних шляхів (А.Макаренко);

 • Ідеї теорії життєтворчості особистості ( Л.Сохань, І.Єрмаков);СИСТЕМА ФОРМУВАННЯ СУБ’ЄКТНОСТІ ОСОБИСТОСТІКРИТЕРІЇ УСПІШНОЇ ОСОБИСТОСТІ-СУБ’ЄКТАТехнологічне забезпечення впровадження моделі:

 • В початковій школі використовуються такі форми превентивної освіти: соціально-рольова гра, сюжетно-рольова гра, гра-драматизація, інсценування, гра-бесіда, гра-мандрівка, колективне творче панно, усний журнал, конкурси, ігри, моделювання, вікторина, виставка малюнків, театральна вистава, естафети.Технологічне забезпечення впровадження моделі

 • Враховуючи вікові особливості учнів основної школи у роботі з ними використовуються такі форми роботи: відверта розмова, просвітницький тренінг, конкурси, гра-експрес, квести, рольова гра, вікторина, колективна творча справа (жива газета, випуск газети, презентація, усний журнал), захист проектів, турнір, колаж, акція.Технологічне забезпечення впровадження моделі:

 • У роботі з учнями старшої школи використовуються такі форми роботи: диспут, дебати, брифінг, турнір ораторів, мозковий штурм, моделювання ситуації, кейс-стаді, КВК, брейн-ринг, тренінг, сократівська бесіда, філософський стіл, дебати, прес-шоу, теле-ревю, круглий стіл, прес-конференція, презентація-захист проектів, тематичний діалог, самотестування, інтерактивний театр, створення колажів, відеороликів.ЕФЕКТИВНОЮ Є ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА “ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ – ЗАПОРУКА УСПІХУ”

ПРОГРАМА “КОРИСНІ ЗВИЧКИ”

(1-4 класи)

Мета програми: сприяти оволодінню учнями об’єктивними, відповідними до віку знаннями, формуванню здорових установок і навичок відповідальної поведінки, що знижують імовірність прилучення до вживання тютюну, алкоголю й інших психоактивних речовин.
 • Я - неповторна особистість

 • Почуття.

 • Про що говорять почуття

 • Смаки і захоплення

 • Учуся знаходити нових друзів і цікаві заняття

 • Учуся розуміти людей

 • Учуся взаємодіяти

 • Учуся дружити

 • Учусь опиратися тиску. Учуся казати “ні”ПРОГРАМА “ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ – ЗАПОРУКА УСПІХУ”

ПРОГРАМА

“ТВІЙ ВИБІР – ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ”

(5-6 класи)

Мета програми полягає у формуванні в учнів свідомого ставлення до здоров’я, сприянні поліпшенню здоров’я, оволодінні основами здорового способу життя, життєвими навичками безпечної для життя і здоров’я поведінки.
 • Загальнолюдські цінності в житті людини

 • Здоров’я як загальнолюдська цінність. Зміст поняття здоров’я

 • Основи здорового способу життя.

 • Здоровий спосіб життя як запорука успіху

 • Гігієна як основа здоров’я людини

 • Гігієна тіла людини

 • Гігієна харчування

 • Гігієна побутуПРОГРАМА “ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ – ЗАПОРУКА УСПІХУ”

ПРОГРАМА

“ТВОЇ ПРАВА”

(7 клас)

Мета програми: сприяти формуванню правового світогляду учнів, який включає систему теоретичних поглядів на права і на цій основі формувати відповідну активну позицію учнів щодо реалізації прав у житті.
 • Права і обов’язки людини в суспільстві

 • Міжнародні нормативні акти в галузі прав людини

 • Права дитини. Декларація прав дитини. Конвенція

 • ООН про права дитини, їх зміст

 • Конфлікт прав і обов’язків

 • Коли твої права порушеноПРОГРАМА “ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ – ЗАПОРУКА УСПІХУ”

ПРОГРАМА

“МИСТЕЦТВО СПІЛКУВАННЯ”

(8 клас)

Мета програми: сформувати в учнів навички спілкування в різних життєвих ситуаціях з орієнтацією на ненасильницьку модель поведінки; сформувати в учнів позитивний образ “Я”, поведінки в суспільстві
 • Жити у суспільстві - означає спілкуватись.

 • Що таке спілкування

 • Від чого залежить успішність спілкування людей

 • Правила успішного спілкування

 • Спілкування та вміння слухати

 • Вербальна і невербальна комунікація

 • Мистецтво ділової комунікації

 • Як навчитися говорити ‘ні” й відповідати на критику

 • Компетентність особистості в спілкуванні.ПРОГРАМА “ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ – ЗАПОРУКА УСПІХУ”

ПРОГРАМА

“МОЛОДЬ УПРАВЛЯЄ КОНФЛІКТОМ”

(9 клас)

Мета програми: підвищення рівня поінформованості з проблеми.
 • Що таке конфлікт.

 • Природа конфлікту

 • Три підходи до вирішення проблем і конфліктів

 • Стилі поведінки у конфліктних ситуаціях

 • Пам’ятка для розв’язання конфліктів

 • Що розуміють під консенсусом і компромісом

 • Я і ми: як жити разом

 • Вчимося толерантностіПРОГРАМА “ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ – ЗАПОРУКА УСПІХУ”

ПРОГРАМА

“ШЛЯХ ДО УСПІХУ”

(9-11 класи)

Мета програми: сприяти формуванню життєвої особистості, становленню її як творця і проектувальника власного життя.
 • Діалог із собою про цілі, зміст, цінності життя

 • Що таке успіх

 • Вибір головного напрямку або постановка цілей, вироблення шляхів їх досягнення

 • В тобі самому – джерело успіху

 • Вироблення необхідних навичок

 • Мій алгоритм досягнення успіху

 • Чого б я хотів навчитися в людини, яка зробила себе самаПРОГРАМА “ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ – ЗАПОРУКА УСПІХУ”

ПРОГРАМА

“ЗА МАЙБУТНЄ БЕЗ ВІЛ/СНІДУ”

(9-11 класи)

Мета програми полягає у формуванні когнітивного (знання), операційного (вміння, навички) та мотиваційного компонентів готовності учнівської молоді до збереження власного здоров’я.
 • Особливості статі.

 • Особливості статевого дозрівання підлітків

 • Дружба та кохання в житті людини

 • Репродуктивне здоров’я людини. Інфекції, які передаються статевим шляхом ВІЛ/СНІД.

 • Достовірно про проблему

 • Шляхи передачі ВІЛ. Як ВІЛ не передається

 • Засоби запобігання ВІЛ

 • Толерантне ставлення до ВІЛ-інфікованихПРОГРАМА “ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ – ЗАПОРУКА УСПІХУ”

ПРОГРАМА “ОБЕРИ ЖИТТЯ БЕЗ НАРКОТИКІВ”

(8-11 класи)

Метою програми є: оволодіння учнями об’єктивними знаннями з проблеми; формування здорових установок і навичок відповідальної поведінки; створення здорового середовища для життєдіяльності; зниження вірогідності прилучення учнів до вживання наркотичних речовин.
 • Узалежнена поведінка. Залежність, її види та прояви

 • Тютюнопаління як різновид наркозалежної поведінки. Вплив тютюну на організм людини. Наслідки тютюнопаління для організму людини

 • Алкоголь та алкогольна залежність. Алкоголь та його вплив на організм людини

 • Алкогольна залежність та її наслідки

 • Токсикоманія як різновид узалежненої поведінки. Вплив токсичних речовин на організм людини

 • Наслідки токсикоманії для здоров’я підлітка

 • Наркотики та їх вплив на організм людиниПРОГРАМА “ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ – ЗАПОРУКА УСПІХУ”

ПРОГРАМА

“Щаслива сім’я – творчість двох”

(10-11 класи)

Мета програми: Підготовка учнівської молоді до створення й збереження сім’ї, освоєння соціальних ролей чоловіка, дружини, батька і матері.
 • Мета і сенс мого життя

 • Я в сім’ї, родині.

 • Статеві особливості та культура стосунків між хлопцем і дівчиною.

 • Що потрібно знати про сімейно-шлюбні стосунки.

 • Батьки та діти.

 • Секрети домашньої економіки.

 • Моя майбутня сім’я.Тренерська студія “Рівний навчає рівного”

В школі функціонує тренерська студія “Рівний навчає рівного”. Навчання підлітків здійснюється за програмою “Школа тренерів”.

Модулі програми:
  • Лідери – одноліткам.
  • Тренінг та його атрибути.
  • Тренерська валіза лідера.
  • Лідер та лідерство.
  • Робота в команді.
  • Спілкуємось та діємо.
  • Знаємо та реалізуємо свої права.
  • Здоровий спосіб життя – твій вибір.
  • За життя без наркотиків.
  • За майбутнє без ВІЛ СНІДУ.

За остання 5 років підготовлено 54 тренера із числа підлітків-лідерів.

Розвиток соціального партнерства

 • Школа плідно співпрацює з Інститутом проблем виховання НАПН України, з Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Інститутом охорони здоров’я дітей та підлітків АМН України м.Харкова, наркологічною лікарнею „Соціотерапія” м.Києва. Педагогічний та учнівський колективи школи активно співпрацюють з Центром позашкільної роботи „Північне сяйво” Святошинського району м.Києва.ДІЯЛЬНІСТЬ УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

 • Гурток “Лідерство – запорука успіху”

 • Волонтерський загін “Добротворець”

 • Шкільна служба порозуміння.

 • Проект “Зумій сказати “НІ” спокусам, щоб гідності своєї не втрачати”

 • Постійно діючий семінар “Ефективне спілкування. Секрети успіху”

 • Тренерська група учнів (34 учні) у 2013/2014 н.р. за програмою „Рівний навчає рівного” провела 67 тренінгів за темами „Шкідливі звички не для нас”, ”Знаємо та реалізуємо свої права”, „Репертуар компетенцій толерантної людини”, „Вчимося управляти конфліктом”, „Конфлікт прав та обов’язків”, „За майбутнє без ВІЛ/СНІДу”, “Живи за правилами”, “Дружба як невід’ємна складова сьогодення”

 • Шкільна рада старшокласників школи отримала перемогу у номінації «Навчальний заклад року» конкурсу «Лідер року», присвяченого 15-й річниці створення Асоціації «Старшокласник» Святошинського району м.КиєваПАРТНЕРСТВО І ВЗАЄМОДІЯ З БАТЬКАМИ

 • Інформаційно-освітня протиалкогольна програма “Сімейна розмова для батьків і учнів 7 – 8 класів”

 • Реалізація проекту “Діти на робочому місці батьків”

 • Постійно діючий лекторій та консультативний пункт для батьків;

 • Психологічний супровід родин у складних життєвих умовах, сімейне консультування

 • Тематика тренінгів та батьківських зборів:

 • Мистецтво бути батьками

 • Проблеми спілкування дітей та батьків: педагогічний такт батьків.

 • Заохочення та покарання дітей в сім’ї.

 • Світ дитинства у просторі світу дорослих.

 • Сім’я і професійне самовизначення молоді.Організація науково-методичної роботи з з вчителями

В ході реалізації проекту “Розвиток професійної компетентності вчителя”:

а)проведено семінари-тренінги:
 • Технологія педагогічної діагностики;

 • Інтерактивні технології розвитку життєстійкої та життєздатної особистості;

 • Роль проектної діяльності в освоєнні учнями життєвих та соціальних ролей;

 • Інтеграція виховних ресурсів школи та сім’ї у формуванні життєтворчої, життєстійкої, життєздатної особистості;

 • Превентивне виховання як засіб попередження девіантної поведінки учня;

 • Класний керівник і класний колектив: стратегія партнерства;

 • Компетентнісний підхід до виховання дітей та учнівської молоді;

 • Девіантна поведінка учнів: рефлексія проблеми, досвіду роботи;

 • Основні шляхи здійснення превентивного виховання учнів.

 • Психологічна компетентність класних керівників у роботі з батьками

б) випущено інформаційні вісники: „Роботу методичних об’єднань на рівень сучасних вимог” „Тематичні орієнтири для організації самоосвітньої роботи з науково-методичної проблеми „Компетентнісний підхід до змісту освіти і виховання в сучасній школі”, „Організація самоосвіти педагогів”; „День прав людини в школі”; „Відзначення Дня толерантності в закладі”; „Участь в Міжнародній кампанії „16 днів проти гендерного насильства”; „Адаптація учнів 5-х класів до навчальної діяльності”.

МОНІТОРИНГ ПРЕВЕНТИВНОЇ ОСВІТИ

 • Статус дитини в колективі;

 • Соціальне оточення та самопочуття учнів;

 • Учнівська молодь: цінності та пріоритети;

 • Насильство в дитячому середовищі;

 • Базові якості учня;

 • Толерантність очима підлітків;

 • Якісна освіта очима учнів та педагогів;

 • Якості успішної людини;

 • Бачення успіху та його складових;

 • Моральні якості сучасної молоді,

 • Температура прав дитини в школі”;

 • Шкільне оточення як середовище формування правової компетентності учнівПедагогічні ради

 • Формування особистості, зорієнтованої на здоровий спосіб життя;

 • Діяльність педагогічного колективу щодо розвитку громадської активності, самостійності та організаторських здібностей школярів;

 • Шляхи забезпечення творчого співробітництва педагогічного колективу, учнів та батьків як умова виховання життєтворчої особистості;

 • Соціалізація дітей та учнівської молоді у сучасному вимірі;

 • Превентивна освіта та виховання: рефлексія проблем, досвіду, перспектив;

 • Перспективні педагогічні технології – ефективний шлях досягнення нової якості навчально-виховного процесу;

 • Створення позитивного іміджу навчального закладу – неодмінна умова функціонування сучасної школиВисвітлення діяльності школи

 • Всеукраїнська науково-практична конференція „Розвиток компетентності здорового способу життя: досвід, проблеми, перспективи” (квітень 2013);

 • Александрова Т.М.Кондратець Д.Г. «Зміцнення здоров’я учнів у контексті превентивного виховання» «Превентивне виховання: проблеми, досвід, перспективи» (практико зорієнтований посібник) – К.: «Енергія плюс», 2010, 174 ст., стор.59-66 ;

 • Алєксандрова Т.М., Кондратець Д.Г. “Класний керівник від “А” до “Я” (інформаційно-методичний збірник для класних керівників), спецвипуск журналу “Класний керівник”, січень 2010, №1;

 • Алєксандрова Т.М., Кондратець Д.Г. “Виховання дітей у січасній сім”ї” (батьківська компетентність), спецвипуск журналу “Класний керівник”, січень 2010, №2;

 • Александрова Т.М.Кондратець Д.Г. «Сучасні орієнтири формування здоров’язберігаючої компетентності особистості» Журнал «Класний керівник», жовтень 2010, №19;

 • Александрова Т.М.Кондратець Д.Г. Інноваційний розвиток школи – вимога часу. Журнал «Шкільний бібліотечно-інформаційний центр» №3, 2011.;

 • Кондратець Д.Г. Концептуальні орієнтири виховної системи «Я – успішна особистість». Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Компетентнісно спрямована освіта: перший досвід, порівняльні підходи, перспективи» за заг.ред. І.Г.Єрмакова та ін., листопад 2011р.

 • Кондратець Д.Г. «Компетентнісний потенціал виховної системи сучасної школи» Журнал «Класний керівник», січень 2012 р., №1-2.

 • Кондратець Д.Г. Компетентнісний потенціал виховної системи сучасної школиКомпетентнісні засади змісту освіти в 11-річній школі: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції” , 2013

 • “Технологія діяльності класного керівника у виховній системі школи” Матеріали автора перспективного педагогічного досвіду Перегой І.П., Журнал “Класний керівник” №19-20, 2012

 • „Виховна система загальноосвітнього навчального закладу: контури розвитку” : посібник/ За заг.редакцією доктора педагогічних наук, професора В.М.Оржеховської - Тернопіль:ТзОВ “Терно-граф”, 2013. - 304 с.іл.
Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка