Календарно-тематичне планування уроків світової літературиСкачати 119.84 Kb.
Дата конвертації10.01.2018
Розмір119.84 Kb.
ТипУрок
Календарно-тематичне планування уроків світової літератури

6клас

І семестр 2014 / 2015 н. р.
з / п

К-сть годин


Дата
Розділ, тема уроку


Державні вимоги

до рівня загальноосвітньої підготовки учнівПримітки


  1. Вступ (1 год.)


1.

1Література як вид мистецтва. Художній образ.


ТЛ. Художній образ, початкові поняття про традиційний образ, вічний образ.

ЛК. Специфічні ознаки різних видів мистецтва. Вічні образи в літературі й мистецтві.

УС. Традиційні образи українського і зарубіжного фольклору. ЕК. Особливості зображення одного й того самого образу в різних видах мистецтва.

Учень (учениця):

виявляє ознаки різних видів мистецтва, встановлює своєрідність літератури в системі видів мистецтва, її характерні риси;

дає визначення поняття «художній образ», знає його різновиди – «традиційний образ», «вічний образ»;

наводить 2-3 приклади традиційних і вічних образів (з фольклору, прочитаних літературних творів, знайомих видів мисте-цтва);

виявляє специфіку зображення одного й того самого образу в літературі та інших видах мистецтва;

розповідає про свої улюблені твори літератури й мистецтва, виявляє їх специфічні риси;

розкриває значення мистецтва (в тому числі художньої літератури) для становлення особистості, життя людства.


2. Міфи народів світу (6 год.)

2.
3.

4.
5.

6.

7.8.

9.

1
1

1
1

1

1

11
Поняття про міф. Основні тематичні групи міфів (про створення і будову світу, про героїв, календарні та ін.). Відображення єдності людини й природи в міфах різних народів. Популярні міфологічні образи, сюжети, мотиви різних народів.ТЛ. Міф, мотив.
Грецькі міфи. Міф про Прометея. Велич подвигу Прометея, його самопожертва заради людей. Уславлення цивілізації в міфі.
Міфи про Геракла. Поетизація в образі Геракла могутності й мужності, що покликані на боротьбу зі злом.

ТЛ. Поглиблення поняття про образ (міфологічний образ).

Пояснення природних циклів у міфі «Деметра і Персефона».

Зображення одвічної мрії людства про крила в міфі «Дедал і Ікар».
Індійські міфи. Творення. Про створення ночі. Про потоп. Про золоті часи.
Єгипетські міфи. Ра та Апоп. Міф про те, як Тефнут покинула Єгипет.
Розвиток мовлення (усно). Улюблені міфи та міфологічні герої.

ЛК. Втілення міфів народів світу в мистецтві (живопис, музика, кіно, театр, мультиплікація та ін.).

УС. Давні міфологічні уявлення українців (про створення світу, про природу, про добрі й злі сили).

ЕК. Подібність елементів у міфах різних народів (образи, сюжети, мотиви). Міф і казка.
Розвиток мовлення (письмово). Навчальний твір «Мій улюблений міфологічний герой».


Учень (учениця):

визначає причини появи міфів, особливості міфологічного світосприйняття;

дає визначення поняття «міф», відрізняє його від казки;

називає тематичні групи міфів, наводить приклади сюжетів і образів, що належать до певних груп міфів;

розуміє (на елементарному рівні) поняття «мотив», співвідносить його із поняттям «тема»;

переказує найвідоміші міфи народів світу, розкриває їх загальнолюдський зміст;
характеризує популярні міфологічні образи, показує втілення в них народних уявлень про світ, виявляє актуальний зміст міфологічних образів;

називає провідні міфологічні теми (творення світу, діяння героїв та ін.) й мотиви (сонця, ночі, випробування та ін.), що виявляються у міфах різних народів;


зіставляє типологічно подібні образи (наприклад, образи героїв та ін.) у міфах народів світу;

розкриває специфіку втілення міфів народів світу у знайомих творах мистецтва (живопис, музика, театр, кіно, мультиплікація тощо);

виявляє схожість давніх міфологічних уявлень українців і міфології інших народів;

розповідає про свої улюблені міфи, міфологічних героїв, висловлює власне ставлення до них.


(1-2 міфи)

(2-3 за вибором учителя)
(1-2 за вибором учителя)


  1. Мудрість байки (3 год.)

10.

11.

1


1Байка як літературний жанр, її характерні ознаки, особливості художньої будови, повчальний зміст.ТЛ. Байка.
Езоп. «Лисиця і виноград», «Вовк і Ягня», «Крук і лисиця», «Мурашки й Цикада». Поєднання конкретного і загального в байках Езопа. Втілення людських якостей (працелюбність, розум, хитрість, дурість, жорстокість, лінощі та ін.) в алегоричних образах. Мораль байок Езопа.

ТЛ. Езопова мова. Поглиблення понять про алегорію, образ (алегоричний образ).


Учень (учениця):

дає визначення жанру «байки», називає її характерні ознаки, підтверджує прикладами з прочитаних творів;

розкриває специфіку художньої структури байки;
пояснює мораль байок, визначає місце її розташування в прочитаних творах;


розуміє поняття «езопова мова», демонструє на конкретних прикладах особливості езопової мови;


(2-3 за вибором учителя)
12.

13.


1

1УС. Поетичне переосмислення традиційних сюжетів і образів Езопа в українських байках.
Іван Андрійович Крилов (1769-1844). «Квартет», «Бабка й Муравель», «Вовк і Ягня». Моральні проблеми в байках

І. А. Крилова. Яскравість алегоричних образів.


ЛК. Втілення сюжетів і образів байок Езопа та І.А. Крилова у мистецтві.

ЕК. Специфіка художнього втілення сюжетів Езопа в байках І.А. Крилова.

Контрольна робота за розділами «Вступ», «Міфи народів світу», «Мудрість байки».


зіставляє байки Езопа («Мурашки й цикада», «Вовк і Ягня») та І.А. Крилова («Бабка й Муравель», «Вовк і Ягня»), виявляє в них схожість і відмінності;

характеризує алегоричні образи байок, виявляє в них прихований зміст;

називає українські байки, в яких знайшли відображення сюжети й образи байок Езопа;

розкриває специфіку художнього втілення сюжетів і образів байок Езопа та І.А. Крилова у світовому мистецтві (на прикладі окремих творів образотворчого мистецтва, мультиплікації та ін.).


(1-2 за вибором учителя)
Пригоди і фантастика (18 год.)

14, 15.


16.

17.


18.
19.

2
1


1

1
1Позакласне читання. Даніель Дефо. «Життя і незвичайні та дивовижні пригоди Робінзона Крузо». Життя людини у гармонії з природою. Робінзон Крузо як втілення відваги, розуму і працьовитості.

ТЛ. Поглиблення поняття про роман.
Ж. Верн. «П’ятнадцятилітній капітан». Тема духовного випробування людини в романі Ж. Верна.

ТЛ. Поглиблення поняття про пригодницький роман. Компо-

зиція.

УС. Висловлювання українських митців про творчість Жуля Верна.
Образ Діка Сенда, моральні якості героя, його мужність і людяність.
Дік Сенд і його друзі.
Дік Сенд і Негоро.


Учень (учениця):

переказує (стисло) основні події роману «Життя і незвичайні та дивовижні пригоди Робінзона Крузо» Д. Дефо);

розкриває основні теми і проблеми роману Д. Дефо);


переказує (стисло) основні події роману «П’ятнадцятилітній капітан» Ж. Верна;

розкриває основні теми роману;


характеризує образ Діка Сенда, порівнює його з іншими персонажами, визначає етапи духовного зростання героя, зміни в його внутрішньому світі, у сприйнятті людей і життя;
20.

21.
22.
23.

24.


25.

26.

27.

28.1

1
1
1

1

1


1

1

1

Проблема рабства в романі.ЛК. Втілення сюжетів і мотивів прочитаних творів у мистецтві.
Описи природи.
Чарльз Діккенс (1812-1870). «Різдвяна пісня в прозі». Подорож у часі й просторі Скруджа.

ТЛ. Поняття про повість.

УС. Музей Ч. Діккенса у Великобританії (Лондон). Висловлювання українських митців про творчість Ч. Діккенса.
Сюжет і композиція повісті.

ТЛ. Композиція.
Динаміка образу Скруджа, причини його духовного переродження.
Значення образу Різдва у творі.

ЛК. Втілення сюжету і мотивів повісті Ч. Діккенса у мистецтві.
Елементи фольклору (казки, пісні).

ЕК. Традиції фольклору (казка, пісня, народні образи) у творі Ч. Діккенса.
Контрольний твір «Що в житті людини найцінніше?» (за повістю Чарльза Діккенса «Різдвяна пісня у прозі»).
Микола Васильович Гоголь (1809-1852). «Ніч перед Різдвом». Народні традиції і звичаї у творі.

УС. М.В. Гоголь і Україна, музеї М.В. Гоголя в Україні (Полтавщина). Висловлювання українських митців про творчість М. В. Гоголя.

ТЛ. Поглиблення понять про повість. Композиція.


Учень (учениця):

розкриває основні проблеми роману Ж. Верна;


визначає роль описів природи у творі Ж. Верна;
коментує висловлювання українських митців про Ч. Діккенса;

визначає ключові моменти сюжету повісті Ч. Діккенса «Різдвяна пісня в прозі»;
простежує динаміку образу Скруджа, знаходить у тексті відповідні цитати;

висловлює власне ставлення до Скруджа (до зміни героя і після його внутрішньої зміни);


знаходить елементи фольклору в повісті Ч. Діккенса, виявляє їх роль у тексті;

розповідає про зв’язки М.В. Гоголя з Україною (окремі факти біографії), знає про музеї М.В. Гоголя в Україні (Гоголеве, Великі Сорочинці);

коментує висловлювання українських митців про М. Гоголя;
визначає особливості композиції повісті «Ніч перед Різдвом»;
29.


30.
31.
32.
33.

1

1


1
1
1
Тема кохання. Образи Оксани і Вакули.

Роль фантастики в повісті. Елементи фольклору (традиційні образи – відьма, чорт, місяць та ін.; різдвяні символи; елементи казки).

ЕК. Традиції фольклору (казка, пісня, народні образи) у творі М.В. Гоголя.
Контрольна робота за розділом «Пригоди і фантастика».
Урок-вікторина. «Найкращий знавець світової літератури».
Узагальнення і систематизація навчального матеріалу за І семестр.

+ 2 години резервного часу.характеризує образи Оксани й Вакули («Ніч перед Різдвом»);

інтерпретує окремі епізоди повісті М.В. Гоголя;

знаходить у творах письменників портрети персонажів, визначає роль портретів у розкритті образів;
виявляє національні традиції й звичаї, що знайшли відбиток у повісті М. В. Гоголя «Ніч перед Різдвом», елементи українського фольклору у творі (традиційні образи, символи, елементи казки та ін.);


висловлює власні враження, емоції, почуття, роздуми від прочитаних творів;

називає 1-2 твори мистецтва за мотивами прочитаних творів, висловлює враження від них.

Планування уклала Кричфалушій Т. Ф.,вчитель-методист Кричівської ЗОШ І – ІІІ ступенів

Теорія літератури (ТЛ).

Література і культура (ЛК).

Україна і світ (УС).

Елементи компаративістики (ЕК).
РМ — 2 год. (1 усно + 1 письм.)

КР — 3 год. (1 — контр. твір, 2 — тест)

ПЧ — 2 год.

Резервний час — 2 год.

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Світова література. 5-9 класи»

(колектив авторів, керівник колективу Ніколенко О.М.)

Наказ МОНмолодьспорту

від 06.06.2012

664

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка