Кафедра шкірних та венеричних хворобСкачати 121.31 Kb.
Дата конвертації26.12.2017
Розмір121.31 Kb.

ДЗ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ

МОЗ УКРАЇНИ»


Кафедра терапії інтернів та сімейної медицини ФПО

Кафедра шкірних та венеричних хвороб


Автор: Горбунцов В. В.


МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ
Псоріаз, парапсоріаз
З «ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ-СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ»

ДЛЯ ЛІКАРІВ-КУРСАНТІВ (ІНТЕРНІВ) ЦИКЛУ

«ПЕРВИННА СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ»

НА КАФЕДРІ ШКІРНИХ ТА ВЕНЕРИЧНИХ ХВОРОБ


ДЗ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ

МОЗ УКРАЇНИ»


Дніпропетровськ 2012


«Затверджую»


Зав. кафедрою _______________

“____” ________________ 2012 р.


Методична розробка практичного заняття з «Загальної практики-сімейної медицини» для лікарів-курсантів (інтернів) циклу «Первинна спеціалізація» на кафедрі шкірних та венеричних хвороб ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»

Відповідно «Навчальному плану та уніфікованій програмі циклу спеціалізації за фахом «Загальна практика-сімейна медицина»» МОЗ України Національної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, Харьківської академії післядипломної освіти, Донецького національного медичного університету імені М. Горького, затверджених МОЗ України 12.04.2012 р.Тема: Псоріаз, парапсоріаз

Навчальний предмет: дерматовенерологія.

Кількість навчальних годин: 2

Актуальність теми: Дерматози з псоріазиформним синдромом досить широко поширені серед населення. Подібні зміни шкіри можуть мати характер уроджених захворювань, бути симптомами інфекційних захворювань, злоякісних неоплазій або свідчити про значні метаболічні зміни у організмі. У будь-якому разі, наявність псоріазиформного ураження шкіри потребує уваги лікаря. Лікарі всіх спеціальностей, а особливо, – лікарі сімейної медицини, - повинні добре знати клініку захворювань з псоріазиформним ураженням шкіри; грамотно провести курацію таких хворих.

Мета заняття:

 • ознайомитись мати уяву про епідеміологію класифікацію етіологію патогенез захворювань, що проявляються псоріазиформними ураженнями шкіри;

 • знати: клінічні прояви методи та методики лікування профілактики таких захворювань;

 • вміти: зібрати скарги анамнез розпізнавати морфологічні зміни шкіри визначати форму захворювання скласти план обстеження, провести диференціальну діагностику, обгрунтувати діагноз, провести курацію хворого та комплекс медико-профілактичних заходів;

 • мати навичку: деонтологічного підходу до хворого; повного систематичного обстеження хворого з комплексним аналізом скарг, даних анамнезу, клінічного обстеження та додаткових методів дослідження.

Виховні цілі які пов’язані з формуванням лікаря: розвивати уяву про роль лікаря та інших медичних робітників у сучасному суспільстві, охороні життя, здоров’я та добробуту населення, кожної окремої сім’ї та людини; роль лікаря та інших медичних робітників у всіх аспектах сучасного суспільного та приватного життя.

Міждисциплінарна інтеграція.

Дисципліни

Знати


Вміти


Забезпечити дисципліни


 1. н. анатомія

 2. н. фізіологія

 3. гістологія

 4. пат. анатомія

 5. пат. фізіологія

 6. мікробіологія

 7. імунологія

 8. фармакологія

 9. пропедевтика вн. хвороб

 10. внутрішні хвороби

 11. дитячі хвороби

 12. інфекційні хвороби

 13. загальна хірургія

 14. загальна гігієна

 15. соціальна гігієна та організація охорони здоров’я

 16. онкологія, гематологія

 17. професійні хвороби

Анатомію шкіри

Функції шкіри

Патологічні зміни в шкірі

Загальні механізми запалення

морфологію,біологію мікроорганізмів

методи лаб. діагностики

загальні механізми імунітету

засоби загального та місцевого лікування

лікарську деонтологію та методику обстеження хворого

Клініку захворювань з псоріазиформними ураженнями шкіри та їхніх ускладнень

Методику проведення лікувальних заходів

Методику проведення профілактичних та диспансерних заходів


Визначити об’єктивно локалізацію патологічного процесу, його характер, визначити вид, причину та взаємозалежність об’єктивних порушень,

грамотно підібрати методи, методики лікування, лікувальні засоби, виписати рецепти, обстежити хворого

Діагностувати захворювання з псоріазиформними ураженнями шкіри.

Призначати та провести комплекс діагностичних та лікувальних заходів.

Призначати та провести комплекс профілактичних заходів та диспансеризацію.


Внутрішнь-опредметна інтеграція:

Псоріаз. Парапсоріаз. Ретикульози шкіри, лімфоми, злоякісні новоутворення шкіри та метастази вісцеральних пухлин у шкіру. Атопічний дерматит. Нейродерміт. Екзема. Червоний плоский лишай. Мікози. Еритематозно-сквамозні ураження шкіри при інфекційних захворюваннях.

Склеродермія. Вовчак. Дерматоміозит.

Іхтіози. Пойкілодермії.

Еритродермії. Токсидермії.

Кератодермії.

Псориазиформне ураження шкіри при хронічних порушеннях крово- та лімфообігу, іннервації, метаболічних порушеннях, дії шкідливих екзогенних факторів.


Етіологія, патогенез, клініка, ускладнення, діагностика, методи лікування та профілактики.

Провести диференційну діагностику.

Діагностувати захворювання з псоріазиформними ураженнями шкіри.

Призначати та провести комплекс діагностичних та лікувальних заходів.

Призначати та провести комплекс профілактичних заходів та диспансеризацію
Методика проведення заняття: На початку заняття у учбовому класі викладач формулює мету заняття, конкретизує учбові цілі, проводить контроль початкового рівня знань, розбирає ті питання, що визвали при вивчені труднощі. Після цього лікарі у відділенні стаціонару та поліклінічному відділенні самостійно, під керівництвом викладача проводять первинний та спеціальний огляд хворих з псоріазиформними дерматозами. Головну увагу звертають на анамнез розвиток та перебіг хвороби особливості її клінічних проявів наявність супутніх захворювань, заходи попередньої курації хворого. За можливістю встановлюють вірогідну причину хвороби її епідеміологічні особливості. На підставі одержаних даних проводять визначають симптомокомплекс патологічних проявів та провідний синдром, формулюють попередній діагноз. Після цього складають алгоритм диференціальної діагностики та проводять диференційну діагностику псоріазиформного дерматозу із подібними за симптомами захворюваннями; складають план обстеження, встановлюють діагноз складають план курації хворого розробляють маршрут пацієнта з псоріазиформним дерматозом (виходячи з можливостей сімейної амбулаторії (Наказ МОЗ України №132 від 23.02.2012 та №646 від 05.10.2011); заповнюють необхідну документацію; складають план та способи втілення профілактичних заходів; проводять соціальну експертизу та експертизу працездатності; визначають прогнози захворювання; планують контроль втілення та ефективності діагностичних та профілактичних заходів. Після обстеження хворих під керівництвом викладача проводиться клінічний розбір у вигляді консиліуму, ЛКК, ділової гри. Кожний лікар докладає результати проведеної роботи, оцінює її. До розбору даних курації та клінічного обстеження хворих викладач додає ситуації тестів та задач третього рівня, підвищує рівень складності ситуації, оцінює індивідуально рівень знань та засвоєння практичних навичок. Після цього викладач підводить підсумки проведеного заняття та засвоєння знань та навичок кожним слухачем окремо; накреслює шляхи та методи підвищення рівня знань та професійності кожного із слухачів окремо; дає завдання для самопідготовки, алгоритм самостійної роботи із літературою та написання рефератів, теми рефератів.

Обсяг практичних навичок: провести клінічне обстеження хворого з псоріазиформними дерматозами; описати локальний статус дерматозу та інших пов’язаних з ним проявів патології, за необхідністю визначити патогномонічні симптоми; спланувати курацію; пояснити план та методику курації; спланувати заходи по контролю втілення та ефективності діагностичних та профілактичних заходів; заповнити необхідну документацію.

Розподіл часу.

 1. Постановка завдання – 3 хв.

 2. Самостійна робота з хворим – 25 хв.

 3. Клінічний розбір – 60 хв.

 4. Оцінка самостійної роботи – 2 хв.


План та організаційна структура заняття.

Головні етапи заняття їхні функції та складові.

Учбові цілі в рівнях засвоєн-ня

Метод контролю


Матеріали до методичного забезпечення

Час в хв. або 

Підготовчий етап


Організація заняття.

Постановка учбових цілей


Контроль початкового рівня знань.

 1. Перелік, визначення епідеміологія та класифікація захворювань з псоріазиформними ураженнями шкіри.

 2. Етіологія та патогенез захворювань з псоріазиформними ураженнями шкіри.

 3. Клінічні форми та прояви захворювань з псоріазиформними ураженнями шкіри.

 4. Діагностика захворювань з псоріазиформними ураженнями шкіри.

 5. Лікування захворювань з псоріазиформними ураженнями шкіри.

 6. Профілактика захворювань з псоріазиформними ураженнями шкіри.

Тести


І-ІІ
І-ІІ
ІІ-ІІІ
ІІ-ІІІ

ІІ-ІІІ


ІІ

Методи І рівня.

1. Фронтальний теоретичний опит.

2. Тестовий контроль І рівня.

Методи ІІ рівня


1. індивідуальний опит.

2. Розв’язування типових задач.

3. Письмовий опит.

4. Тестовий контроль ІІ рівня.Фото

Таблиці


Муляжі

Препарати

Слайди

Інформаційні схеми.Питання

Тести ІІ рівня

Письмове теоретичне завдання.

Тести ІІ рівня.

Тести ІІІ рівня.


10-20 5

Головний етап


Формування професійних навичок.

1. Оволодіти навиком огляду хворого.

2. Провести курацію хворого.

3. Провести диф.діагностику.

4. Призначити лікування.


ІІІ
ІІІ

ІІІ

ІІІ


ІІІ

Метод формування навиків:

Практичний тренінг


Метод формування вмінь:

Професійний тренінг у розв’язуванні нетипових ситуацій.Навчальне обладнання:

Алгоритми

Інструкції для відпрацювання професійних навиків

Нетипові задачі: хворий історія хвороби

Фотозадачі

Алгоритми

Формування професійних вмінь.


60-90

Заключний етап.

 1. Контроль та корекція професійних вмінь та навиків.

 2. Підсумок заняття теоретичного практичного організаційного.

 3. Завдання для самопідготовки література за темою головна та допоміжна, написання рефератів.

ІІІ

Методи контролю навичок: індивідуальний контроль практичних навичок або їхніх результатів.

Методи контролю вмінь:

розв’язування нетипових ситуаційних задач.Тестові ситуаційні задачі.

Тести ІІІ рівня

Підсумок курацій хворих доповіді.

Алгоритм самостійної роботи із літературою та написання рефератів.10-20
2-3 хв.

1-3 хв.
Контрольні питання за темою заняття

 1. Псоріатична хвороба: сучасне трактування поняття, визначення, сучасні уявлення про її етіопатогенез.

 2. Псоріатична артропатія: сучасне трактування поняття, визначення, диференційний діагноз проявів псоріатичного артриту.

 3. Особливості перебігу псоріазу; значення урахування цього моменту у лікуванні та диспансеризації хворих на псоріаз.

 4. Принципи курації хворих на псоріаз та її собливості.

 5. Сучасні методи, методики та засоби лікування псоріазу, особливості їх призначення та застосування при різних формах, стадіях псоріазу в умовах коморбідності.

 6. Алгоритм лікування псоріазу звичайного, його атипових форм та псоріатичного артриту.

 7. Принципи, методи, методики та засоби зовнішньої терапії хворих на псоріаз.

 8. Тактика та методика проведення та контролю профілактичних та диспансерних заходів при псоріазі.

 9. Парапсоріаз: сучасне трактування поняття, визначення, етіопатогенез, класифікація, клініка, діагностика та лікування.

 10. Псоріазиформні дерматози паранеопластичні та онкологічні; особливості клініки діагностики та лікування.


Література основна

 1. Нормативні і директивні акти Міністерства охорони здоров’я України

 2. Дерматовенерологія. Навчальний посібник для лікарів і лікарів-інтернів. За редакцією В.П. Федотова, А.Д. Дюдюна, В.І. Степаненка. – Дніпропетровськ-Київ, 2008. – 600 с. (Рекомендований ЦМК з вищої освіти МОЗ України як навчальний посібник для лікарів-інтернів, лікарів слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти з фаху «Загальна практика - сімейна медицина») [Вид. 2-е. доповнене та перероблене: Дерматовенерология. Учебное пособие / Под редакцией В. П. Федотова, А. Д. Дюдюна, В. И. Степаненко. Изд-е 2. рус.– Днепропетровск–Киев: изд-во «Свидлер А.Л.», 2011. – 652 с.];

 3. Дерматологія, венерологія. Підручник /За редакцією В.І. Степаненка. - К.: КІМ, 2012. – 904 с.

 4. Методи дослідження в дерматовенерології та оформлення історії хвороби. Дерматовенерологічна термінологія. Навчальний посібник для студентів медичного факультету і лікарів-інтернів. За ред. А.Д. Дюдюна, С.В. Захарова, В.В. Горбунцова. – Днепропетровск: ЧП Федоренко В.В., 2009. – 135 с.

 5. Дерматологія. Венерологія. Косметологія. Навчальний посібник / За редакцією А. Д. Дюдюна, С. В. Захарова, О. І. Макарчука, В. К. Захарова. – Дніпропетровськ, 2012. – 106 с. (Рекоменд. ЦМК з вищої освіти МОЗ України як навчальний посібник для студентів зі спеціальностей «лікувальна справа», «педіатрія», «медико-пофілактична справа», «фармація», «клінічна фармація», лікарів-інтернів дерматовенерологів).

 6. Генодерматозы: буллёзный эпидермолиз, ихтиоз, псориаз / П. П. Рыжко, А. М. Федота, В. М. Воронцов. – Харьков:Фолио, 2004. – 334 с.
Література допоміжна

 1. Айзятулов Р. Ф. Клиническая дерматология – Донецк: Донеччина, 2002. - 432 с.

 2. Ахтаямов С.Н., Бутов Ю.С. Практическая дерматокосметология. – М.: Медицина, 2003. – 400 с.

 3. Владимиров В.В., Зудин Б.И. Кожные и венерические болезни: Атлас // М.: Медицина, 1982. – 288 с.

 4. Гистопатология и клиническая характеристика дерматозов / Г.С. Цераидис, В.П. Федотов, А.Д. Дюдюн, В.А. Туманский. – Днепропетровск: Изд-во Свидлер, 2004. – 536 с.

 5. Дерматология. Атлас-справочник / Фитцпатрик Т., Джонсон Р., Вулф К. и др.- М.: Практика, 1999.- 1044 с.

 6. Дифференциальная диагностика кожных болезней / Б. А. Беренбейн, А. А. Студницин и др.; Под ред. Б. А. Беренбейна, А. А. Студницина. – М.: Медицина, 1989. – 672 с.

 7. Ділові ігри по дерматовенерології: Навчальний посібник для викладачів дерматовенерології ВНЗ всіх рівнів акредитації / Федотов В.П., Дюдюн А.Д. та ін.; Під ред. професора Федотова В.П. - Днепропетровск. – 2005. – 138 с.

 8. Кожные и венерические болезни: Руковод. для врачей. - В 2-х т. / Под ред. Скрипкина Ю.К., Мордовцева В.Н. - М.: Медицина, 1999. –Т. 2. – 880 с.

 9. Носетенко В.Е., Гуцу Н.В. Цветной атлас кожных болезней. – Харьков: Константа, 2002. – 432 с.

 10. Ошибки в дерматологии: Руководство для врачей / О. К. Шапошников, А. Я. Браиловский, И. М. Разнатовский, В. И. Самцов. – Л.: Медицина, 1987. – 208 с.

 11. Фитцпатрик Дж. Е., Элинг Дж. Л. Секреты дерматологии. - С.-Петербург: Невский диалект, 1999.- 512 с.


Завдання для стажування на заочній базі

- визначати у хворих симптомокомплекс дерматовенерологічних патологічних проявів та провідний дерматовенерологічнй синдром у хворих з псоріазиформними дерматозами з формулюванням попереднього діагнозу;

- складати алгоритм диференціальної діагностики та проводити диференційну діагностику з псоріазиформних дерматозів із подібними за симптомами захворюваннями;

- складати план курації та план обстеження хворого з псоріазиформним дерматозом;

- розробляти маршрут пацієнта з псоріазиформним дерматозом, виходячи з можливостей сімейної амбулаторії;

- заповнювати необхідну документацію хворого з псоріазиформним дерматозом;

- складати план та визначати способи втілення профілактичних заходів;

- проводити соціальну експертизу та експертизу працездатності хворих з псоріазиформними дерматозами;

- визначати прогнози захворювання при псоріазі та інших з псоріазиформних дерматозах;

- планувати контроль втілення та ефективності діагностичних та профілактичних заходів при псоріазі та інших з псоріазиформних дерматозах.

Підпис автора методичної розробки ______________________
Дата складання “22” травня 2012 р.
Затверджено на методичній нараді кафедри

Протокол № датаПротокол № дата

Протокол № дата

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка