Кафедра народної хореографіїСторінка1/11
Дата конвертації29.12.2017
Розмір1.99 Mb.
ТипПротокол
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


МІНСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ

Наукова бібліотека

ДРУКОВАНІ ПРАЦІ

ВИКЛАДАЧІВ КНУКіМ

за 2013 р.


Бібліографічний покажчик

Київ – 2014
УДК 013(477-25)

ББК Ч 755.22:Ч 21

Н 34

Друкується за рішенням головної Вченої Ради КНУКіМ.

Протокол № 15 від 29. 05. 2014 р.
Укладачі : І. Л. Маловська, зав. науково-методичним відділом бібліотеки, О. Ф. Омельяненко-Набіуліна, провідний бібліотекар науково-методичного відділу

Науковий редактор: Сергій Данилович Безклубенко, доктор філософських наук, професор, проректор з наукової роботи КНУКіМ


Бібліографічна редакція: О. Ф. Омельяненко-Набіуліна, провідний бібліотекар науково-методичного відділу
Відповідальний за випуск: Ю. І. Горбань, кандидат культурології, доцент, директор наукової бібліотеки КНУКіМ


Друковані праці викладачів КНУКіМ за 2013 р. : бібліогр. покажч. /
М-во освіти і науки України, М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Наук. б-ка ; уклад. : І. Л. Маловська,
О. Ф. Омельяненко-Набіуліна ; наук. ред. С. Д. Безклубенко. – К., 2014. –
148 с.
Покажчик подає друковані праці викладачів КНУКіМ (монографії, підручники, навчальні посібники, дисертації, статті, методичні матеріали), які вийшли з друку в 2013 році та використовуються в навчальному процесі університету.

Видання розраховане на викладачів ВНЗ, наукових працівників, аспірантів і студентів.УДК 013(477-25)

ББК Ч 755.22:Ч 21

Зміст
Від укладача …………………………………………………………....................5

Інститут мистецтв …………………………………………………....................6

Факультет музичного мистецтва……………………………………………...6

Кафедра бандури і кобзарського мистецтва …………………………………...6

Кафедра фольклору та народнопісенного мистецтва…………………..............7

Кафедра академічного хорового мистецтва……………………………………11

Кафедра джазу та естрадного співу……………………………………………12

Кафедра інструментальної музики……………………………………………..13Факультет хореографічного мистецтва……………………………………..14

Кафедра бальної хореографії……………………………………………………14

Кафедра народної хореографії………………………………………………….14

Кафедра сучасної хореографії…………………………………………………..16

Кафедра класичної хореографії…………………………………………………18
Факультет режисури та шоу-бізнесу…………………………………………20

Кафедра менеджменту шоу-бізнесу…………………………………………....20

Кафедра режисури естради та масових свят…………………………………..21

Кафедра режисури та майстерності актора…………………………………….23


Інститут державного управління і права…………………………………..25

Кафедра документознавства та інформаційної діяльності……………………25


Інститут журналістики і міжнародних відносин…………………………...27

Кафедра журналістики ……………………..…………………………………...27

Кафедра видавничої справи та мережевих видань…………………………….29

Кафедра міжнародних відносин………………………………………………..35

Кафедра міжнародно-економічних відносин………………………………….44

Кафедра зв’язків з громадськістю і реклами………………………………….44

Кафедра соціології……………………………………………………………….47

Кафедра іноземної філології та перекладу………….………………………….52


Інститут готельно-ресторанного і туристичного бізнесу………………….58

Кафедра готельно-ресторанного бізнесу…………………………………….....58

Кафедра міжнародного туризму………………………………………………..63

Кафедра економіки готельно-ресторанного і туристичного бізнесу…………66


Інститут дизайну і реклами…………………………………………………...68

Кафедра дизайну одягу………………………………………………………….68

Кафедра графічного дизайну і реклами………………………………………..69

Кафедра дизайну середовища…………………………………………………...71Інститут кіно і телебачення…………………………………………………..73

Кафедра режисури телебачення………………………………………………..73

Кафедра акторів кіно……………………………………………………………73

Кафедра тележурналістики, дикторів та телеведучих телепрограм…………74

Кафедра операторської майстерності………………………………………….75

Кафедра звукорежисури…………………………………………………….......76


Факультет культурології……………………………………………………..78

Кафедра книгознавства і бібліотекознавства………………………………….78

Кафедра теорії і історії культури……………………………………….............82

Кафедра культурології…………………………………………………………..85

Кафедра історії України і музеєзнавства………………………………………90
Юридичний факультет………………………………………………………..96

Кафедра цивільно-правових дисциплін………………………………………..96

Кафедра теорії та історії держави і права……………………………………...97
Факультет економіки та інформаційних технологій……………………..99

Кафедра економіки………………………………………………………………99

Кафедра комп’ютерних наук…………………………………………………..107
Факультет індустрії моди…………………………………………………….110

Кафедра індустрії моди………..……………………………………………….110


Загальноуніверситетські кафедри …………………………………………112

Кафедра філософії……………………………………………………………..112

Кафедра української мови і літератури……………………………………….114

Кафедра теорії та історії мистецтв…………………………………………….116

Кафедра фізичного виховання………………………………………………...119
Наукова бібліотека……………………………………………………………121
Іменний покажчик……………………………………………………………131
Від укладача
Неоціненним здобутком кожного навчального закладу є наукові праці професорсько-викладацького складу університету.

Для ознайомлення з науковою діяльністю КНУКіМ бібліотека готує бібліографічний покажчик. В цьому році покажчик має назву «Друковані праці викладачів КНУКіМ за 2013 рік» у звязку з тим, що не всі праці викладачів мають науковий статус. Це вже 3-й випуск покажчика, що продовжує серію щорічних регулярних видань, які бібліотека КНУКіМ планує зробити постійними.

Покажчик подає науковий доробок викладачів КНУКіМ, що опубліковані у 2013 році. До нього увійшли монографії, підручники, навчальні посібники, наукові статті, тези доповідей, матеріали міжнародних та всеукраїнських конференцій. Також в покажчику подані дисертації захищені в КНУКіМ.

Всі праці в бібліографічному покажчику розміщено за кафедрами, у межах кафедри – за алфавітом прізвищ авторів. Нумерація бібліографічних записів суцільна. Доповнює покажчик передмова «Від укладача» та іменний покажчик.

Бібліографічний опис і скорочення здійснено відповідно до бібліотечних стандартів ДСТУ ГОСТ 7.1 : 2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис». ДСТУ 3582 – 97 «Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила», ГОСТ 7.12 – 93 «Библиографическая запись. Сокращение слов на руссском языке. Общие требования и правила».

Видання не є вичерпним у зв'язку з тим, що інформація до нього відібрана зі звітів про наукову роботу кафедр, де деякі з авторів не змогли представити свої праці. Одначе, на нашу думку, покажчик розкриває основні наукові здобутки викладачів університету.

Бібліографічний покажчик допоможе користувачам ознайомитися з науковою діяльністю вузу та окремих викладачів за конкретний період, стане в нагоді всім, хто займається науково-дослідною діяльністю.

Видання розраховане на викладачів ВНЗ, науковців, аспірантів та студентів.


ІНСТИТУТ МИСТЕЦТВ
ФАКУЛЬТЕТ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВ
Кафедра кобзарського мистецтва та бандури
Ноти


 1. Єсипок В. М. Ми гайдамаки [Ноти] : укр. нар. пісня / В. М. Єсипок ; муз. оброб. В. Кушпета // Струни вічності : твори для бандури. – Луцьк, 2013. –
  С. 21–22.
 1. Єсипок В. М. Ой на горі два дубки [Ноти] : укр. нар. пісня / оброб.
  В. М. Єсипка // Струни вічності : твори для бандури. – Луцьк, 2013. – С. 58–63.
 1. Єсипок В. М. Стоїть дівча [Ноти] : укр. нар. пісня / оброб. В. М. Єсипка // Струни вічності : твори для бандури. – Луцьк, 2013. – С. 48–50.
 1. Єсипок В. М. Струни вічності [Ноти] : твори для бандури / упоряд.
  В. М. Єсипок. – Луцьк : ПрАТ «Волин. обл. друкарня», 2013. – 96 с.
 1. Іваниш А. А. Їхав, їхав козак містом [Ноти] : укр. нар. пісня / оброб.
  А. А. Іваниша // Струни вічності : твори для бандури. – Луцьк, 2013. – С. 51–55.
 1. Федорова-Коханська Л. В. Бросельянда [Ноти] / муз. А. Шалан, пер.
  Л. Коханської // Струни вічності : твори для бандури. – Луцьк, 2013. – С. 79–81.
 1. Федорова-Коханська Л. В. Пастораль [Ноти] / пер. Л. Коханської // Струни вічності : твори для бандури. – Луцьк, 2013. – С. 82–84.
 1. Федорова-Коханська Л. В. Se potessi ancora [Ноти] / муз. А. Піацолли, пер.
  Л. Коханської // Струни вічності : твори для бандури. – Луцьк, 2013. – С. 77–78.


Наукові статті 1. Брояко Н. Б. Виконавська культура бандуриста: проблеми артикуляції
  / Н. Б. Брояко // Актуальні питання культурології : альманах. – Рівне, 2013. –
  Вип. 13. – С. 134–138.
 1. Яницкий Т. И. Основные принципы теории обучения и исполнительства (на примере учебного пособия «Методика игре на бандуре» Я. Пухальского)
  / Т. И. Яницкий // Исполнительские проблемы искусства : науч.-практ. журн. – Челябинск, 2013. – Вып. 2. – С. 10–15.

 2. Яницький Т. Й. Авторський тип перекладу на прикладі варіацій на тему української народної пісні «Йшли корови із діброви» С. Баштана
  / Т. Й. Яницький // Наук. зап. Терноп. нац. пед. ун-ту ім. Володимира Гнатюка. – Т., 2013.– С. 19–23. 1. Яницький Т. Й. Творчий характер художнього перекладення інструментальних музичних творів для бандури / Т. Й. Яницький // II Всеукр. наук.-практ. конф. «Столична кафедра народних інструментів як методологічний центр жанру» : до 100-річчя Київ. консерваторії
  ім. П. І. Чайковського / НМАУ. – К., 2013. – С. 225–236.
 1. Яницький Т. Й. Транскрипція – чинник творчої комунікативності бандуриста (на прикладах окремих творів А. Вівальді, С. Франка, І. Баха) /
  Т. Й. Яницький // Часопис нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського : наук. журн. – 2013. – № 2 (20). – С. 10–15.Навчально-методичні матеріали


 1. Брояко Н. Б. Методичні рекомендації з написання курсових робіт /
  Н. Б. Брояко, В. Ю. Дорофєєва. – К., 2013. – 21с.
 1. Гданська О. П. Методичні рекомендації з диригування для студентів ОКР «Бакалавр», спеціалізації «Бандура/кобза» / О. П. Гданська. – К., 2013. – 25 с.
 1. Іваниш А. А. Методичні рекомендації з самостійної роботи студентів з дисципліни «Основи композиції» / А. А. Іваниш. – К., 2013. – 19 с.
 1. Сінельнікова В. В. Методичні рекомендації з навчально-виробничої практики для студентів ОКР «Бакалавр», спеціалізації «Бандура (кобза)» /
  В. В. Сінельнікова. – К., 2013. – 27с.Кафедра фольклору та народнопісенного мистецтва
Монографії


 1. Іваницький А. І. Пісні з родин і хрестин (збірник-реконструкція із теоретичною розвідкою, коментарями, моделями ритмоструктури, покажчиками) : монографія / А. І. Іваницький. – Вінниця : Нова книга, 2013. – 390 с.
 1. Марценюк Г. П. Українське тромбонове виконавство в контексті європейського духового музичного мистецтва : монографія / Г. П. Марценюк. – К. : ДП «Інформ.-аналіт. агентство», 2013. – 402 с.
 1. Синельникова В. В. Руднянский район Волгоградской области: краеведческая мозаика / В. В. Синельникова, В. А. Гончаров. – Елань ; Рудня ; Волгоград, 2013. – Вып. 1: Украинцы. – 94 с.
 1. Синельникова В. В. Руднянский район Волгоградской области: краеведческая мозаика / В. В. Синельникова, В. А. Гончаров. – Елань ; Рудня ; Волгоград, 2013. – Вып. 2 : Родные берега. – 95 с.


Ноти


 1. Марченко В. Широке коріння [Ноти] : українські пісні в супроводі баяна
  / В. Марченко. – К. : Муз. Україна, 2013. – 92 с.


Дисертації


 1. Фурдичко А. О. Традиційні культурні практики української сімейної обрядовості другої половини XVII-XVIII ст. : дис. … канд. культурології : 26.00.01 : захищена 31.05.2013 / Фурдичко Андрій Орестович ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – К., 2013. – 170 с.
 1. Фурдичко А. О. Традиційні культурні практики української сімейної обрядовості другої половини XVII-XVIII ст. : автореф. дис. … канд. культурології : 26.00.01: захищена 31.05.2013 / Фурдичко Андрій Орестович ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – К., 2013 . – 19 с.
 1. Школьна Т. С. Українські музичні цехи XVI-XIX ст. як культурно-мистецький феномен : дис. … канд. мистецтвознав. : 26.00.01: захищена 29.03.2013 / Школьна Тетяна Степанівна ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – К, 2013. – 162 с.
 1. Школьна Т. С. Українські музичні цехи XVI-XIX ст. як культурно-мистецький феномен : автореф. дис. … канд. мистецтвознав. : 26.00.01 : захищена 29.03.2013 / Школьна Тетяна Степанівна ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – К, 2013. – 20 с.


Наукові статті


 1. Гусак Р. Д. Джерела ладової основи весільної інструментальної музики Поділля (за матеріалами східноподільської Наддністрянщини) / Р. Д. Гусак // Матеріали до української етнології / ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України. – К., 2013. – Вип. 11 (14). – С. 44–49.
 1. Гусак Р. Д. Звукова керамічна скульптура: особливості регіональної символіки / Р. Д. Гусак // Матеріали ІV Наук. конф. «Одеські етнографічні читання», м. Одеса, 5–9 черв. 2013 р. / Одес. ун-т ім. І. І. Мечнікова. – О., 2013. – С. 190–198.
 1. Гусак Р. Д. Современные исследования клезмерской культуры в Украине
  / Р. Д. Гусак // Науч. тр. по иудаике : материали XIX Междунар. конф. с иудаики. – М., 2013. – Т. 2, вып. 41. – С. 321–336.
 1. Гусак Р. Д. Традиційні музичні інструменти в сучасній культурі: трансформаційні процеси та форми збереження / Р. Д. Гусак // Виконавська майстерність музикантів-інструменталістів : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., Київ, 18–20 квіт. 2013 р. – К., 2013. – С.10–12.
 1. Коропніченко Г. М. Пісні весняно-літнього періоду / Г. М. Коропніченко // Проблеми етномузикології. – 2013. – № 9. – С. 81–84.
 1. Поріцька О. А. Найновіші експедиційні матеріали з усної історії: долі й шляхи українців-переселенців з Польщі / О. А. Поріцька // Народна творчість та етнологія. – 2013. – № 6. – С. 73–83.
 1. Поріцька О. А. Пізнаємо китайські свята / О. А. Поріцька // Народна творчість та етнологія. – 2013. – № 1. – С. 76–79.
 1. Регеша Н. Л. Весільні пісні як складова родинної обрядовості українців Черкащини / Н. Л. Регеша // Питання культурології : зб. наук. пр. / КНУКіМ. – К., 2013. – Вип. 29. – С. 202–208.
 1. Регеша Н. Л. Музична освіта в історичному вимірі / Н. Л. Регеша // Вісн. Київ. нац. ун-ту культури і мистецтв. Серія «Мистецтвознавство». – К., 2013. – Вип. 29. – С. 130­–136.
 1. Синельникова В. В. Громки: время и люди / В. В. Синельникова,
  В. А. Гончаров // Трибуна. – 2013. – 3 окт. (№ 116 (12439), 8 окт. (№ 118 (12441), 10 окт. (№ 119–120 (12442–12443). – С. 2–3. – Газета Руднянского р-на Волгоград. обл. Рос. Федерации.
 1. Синельникова В. В. Ильмень. Далекое и близкое / В. В. Синельникова,
  В. А. Гончаров // Трибуна. – 2013. – 22 окт. (№ 125 (12448), 24 окт. (№ 126 (12449).– С. 3. – Газета Руднянского р-на Волгоград. обл. Рос. Федерации.
 1. Синельникова В. В. Родные берега: записки краеведа / В. В. Синельникова,
  В. А. Гончаров // Трибуна. – 2013. – 24 янв. (№ 6 (12329). – С. 2; 19 февр. (№ 17 (12340). – С. 3; 12 март. (№ 27 (12350). – С. 3; 13 апр. (№ 41 (12364). – С. 2; 16 мая. (№ 53 (12376). – С. 3; 6 июня (№ 62–63 (12385–12386). – С. 6; 4 июля (№ 75 (12398). – С. 3; 22 авг. (№ 96 (12419). – С. 3; 10 окт. (№ 119–120 (12442–12443). – С. 7. – Газета Руднянского р-на Волгоград. обл. Рос. Федерации.
 1. Синельникова В. В. Руднянский уголок России : к 85-летию района
  / В. В. Синельникова, В. А. Гончаров // Трибуна. – 2013. – 23 июль (№ 83 (12406), 8 авг. (№ 90 (12413), 15 авг. (№ 93 (12416), 20 авг. (№ 95 (12418),
  1 окт. (№ 115 (12438), 10 окт. (№ 119–120 (12442–12443). – С. 2–3. – Газета Руднянского р-на Волгоград. обл. Рос. Федерации.
 1. Синельникова В. В. Село мое Лемешкино – родная сторона
  / В. В. Синельникова // Трибуна. – 2013. – № 69 (12392). – С. 2–3.; № 71 (12394). – С. 3. – Газета Руднянского р-на Волгоград. обл. Рос. Федерации.
 1. Сінельнікова В. В. Збереження традиційної культури українцями Волгоградської області РФ у другій половині ХХ – на початку ХХІ століття: трансформація етнокультурної ідентичності чи деетнізація? /
  В. В. Сінельнікова // ХІ Культорол. читання пам’яті Володимира Подкопаєва «Взаємодія культур і збереження розмаїття форм культурного самовираження в умовах глобалізації» : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 28–29 трав. 2013 р. – К., 2013. – С. 292–297.
 1. Сінельнікова В. В. Нев’януча краса української пісні: кафедрі фольклору, народнопісенного і хорового мистецтва КНУКіМ – 40 років /
  В. В. Сінельнікова // Культура і життя. – 2013. – 26 квіт. – С. 7.
 1. Сінельнікова В. В. Особливості побуту і господарської діяльності українців Волгоградської області РФ: хата і подвір’я (друга пол. ХVІІІ – сер. ХХ ст.)
  / В. В. Сінельнікова // Український вимір : міжнар. зб. інформ., освітніх, наук., метод. ст. і матеріалів з України та діаспори : матеріали ІХ Міжнар. укр.-канад. наук. конф. «Українство у світі: Україна є там, де живуть українці», верес. 2013. – С. 25–31.
 1. Сінельнікова В. В. «Світова капела бандуристів» − «Пам'яті Тараса Шевченка»: проект кафедри бандури і кобзарського мистецтва КНУКіМ і Національної спілки кобзарів України [Електронний ресурс] /
  В. В. Сінельнікова // Незалежний сайт діаспори «Українці Росії – КОБЗА», 9 берез. 2013 р. – Режим доступу: http://kobza.com.ua/kultura/4421-svitova-kapela-bandurystiv-pam-iati-tarasa-shevchenka.html. – Назва з екрана.
 1. Сінельнікова В . В. «Треба вірувати, треба жити!» – Віктору Захарченку – 75! [Електронний ресурс] / В. В. Сінельнікова // Незалежний сайт діаспори «Українці Росії – КОБЗА», 18 квіт. 2013 р. – Режим доступу: http://kobza.com.ua/kultura/4477-treba-viruvaty-treba-zhyty-viktoru-zakharchenku-75.html. – Назва з екрана.
 1. Сінельнікова В. В. Фольклорний ансамбль «Кралиця»: про участь колективу у Всеросійському семінарі і не тільки [Електронний ресурс] /
  В. В. Сінельнікова // Незалежний сайт діаспори «Українці Росії – КОБЗА», 7 січ. 2013 р. – Режим доступу: http://kobza.com.ua/kultura/4367-folklornyi-ansambl-kralytsia.html – Назва з екрана.
 1. Сінельнікова В. В. «Я дуже щаслива людина!» : Віктору Захарченку – 75! // Культура і життя. – 2013. – 5 квіт. (№ 14). – С. 8.
 1. Ред. : Об’єднані любовю до української пісні : присвячується 40-річчю кафедри народного хорового співу КНУКіМ : біобібліогр. покажч. / літ. ред.
  В. В. Сінельнікова. – К., 2013.– 244с. – (Серія «Знаменні дати КНУКіМ» ; вип. 2).
 1. Скаженик М. В. Весняні традиції Середнього Полісся (за обрядами та піснями басейну Уборті) / М. В. Скаженик // Матеріали до української етнології / ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. – К., 2013. – Вип. 11 (14). – С. 52–57.


Навчально-методичні матеріали


 1. Гусак Р. Д. Інструментознавство : типова прогр. / Р. Д. Гусак ; КНУКіМ. – К., 2013. – 21 с.Кафедра академічного хорового мистецтва
Дисертації


 1. Тилик І. В. Творчість Артемія Веделя в контексті культурно-мистецького і духовного життя України другої половини ХУІІІ ст. : дис. … канд. мистецтвознав. : 26.00.01 : захищена 30.05.2013 / Тилик Ігор Володимирович ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – К., 2013. – 195 с.
 1. Тилик І. В. Творчість Артемія Веделя в контексті культурно-мистецького і духовного життя України другої половини ХУІІІ ст. : автореф. дис. … канд. мистецтвознав. : 26.00.01 : захищена 30.05.2013 / Тилик Ігор Володимирович ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – К., 2013. – 20 с.


Наукові статті


 1. Кречко Н. М. Вплив українського фольклору на розвиток національного хорового мистецтва ІІ пол. ХХ століття / Н. М. Кречко // Философия и политология, теория государства и права, культурология и искусствоведение : науч. сб. / М-во образования и науки РФ, Перм. нац. исслед. ун-т. – Пермь, 2013. – С. 117–123.
 1. Кречко Н. М. Кафедра хорового диригування КНУКіМ: становлення, розвиток, перспективи / Н. М. Кречко // Майстри хорового мистецтва : біобібліогр. покажч. : присвяч. 45-річчю кафедри хор. дириг. КНУКіМ. – К., 2013. – С.14–22.
 1. Терещенко-Кайдан Л. В. Світовий досвід та українська практика в річищі українсько-грецьких звязків / Л. В. Терещенко-Кайдан // Діяльність продюсера в культурно-мистецькому просторі ХХІ століття: традиції, концепції, перспективи : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 20–21 груд. 2012 р. / НААКККіМ. – К., 2013. – С. 232–234.

Кафедра джазу та естрадного співу
Монографії


 1. Марценюк Г. П. Українське тромбонове виконавство в контексті європейського духового музичного мистецтва : монографія / Г. П. Марценюк – К. : ДП «Інформ.-аналіт. агентство», 2013. – 402 с.


Наукові статті


 1. Андрійчук П. О. Анатолій Пашкевич – унікальне явище в українській культурі / П. О. Андрійчук // Волинь моя : журн. міжнар. громад. об-ня «Волинське братство». – Вишгород, 2013. – № 8. – С. 169–173.
 1. Андрійчук П. О. Національна Всеукраїнська музична спілка у сучасному культурно-мистецькому просторі / П. О. Андрійчук // Діяльність продюсера в культурно-мистецькому просторі ХХІ століття: традиції, концепції, перспективи : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 20–21 груд. 2012 р. / НААКККіМ. – К., 2013. – С. 8–14.
 1. Андрійчук П. О. Свято народного хорового мистецтва / П. О. Андрійчук // Укр. муз. газ. – 2013. – № 4 (90). – С. 1–2.
 1. Андрійчук П. О. Участь у радіопередачі «Благовіст» / П. О. Андрійчук // «Благовіст» на хвилях Укр. радіо. – К., 2013. – С. 239–242.
 1. Андрійчук П. О. Характерник української пісні / П. О. Андрійчук // Укр. муз. газ. – 2013. – № 3 (89). – С. 12.
 1. Кдирова І. О. Державна підтримка митців в Західній Європі / І. О. Кдирова // Діяльність продюсера в культурно-мистецькому просторі ХХІ століття: традиції, концепції, перспективи : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 20–21 груд. 2012 р. / НААКККіМ. – К., 2013. – С. 35–38.
 1. Кдирова І. О. Музичне мистецтво етнокультурних спільнот в сучасній Україні / І. О. Кдирова // ХІ Культорологічні читання пам’яті Володимира Подкопаєва «Взаємодія культур і збереження розмаїття форм культурного самовираження в умовах глобалізації» : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 28–29 трав. 2013 р. – К., 2013. – С. 157–165.
 1. Романовський В. І. Виконавське дихання як основа професійної діяльності музиканта-духовика / В. І. Романовський // ХІ Культорологічні читання пам’яті Володимира Подкопаєва «Взаємодія культур і збереження розмаїття форм культурного самовираження в умовах глобалізації : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 28–29 трав. 2013 р. – К., 2013. – С. 178–182.

Кафедра інструментальної музики
Монографії


 1. Юник Д. Г. Основи музичної психології та педагогіки : монографія /
  Д. Г. Юник. – К., 2013. – 251 с.
 1. Юник Д. Г. Сценічна діяльність музикантів-інструменталістів: теорія, методика і практика : монографія / Д. Г. Юник. – К., 2013. – 386 с.Наукові статті


 1. Закус І. М. Тенденції розвитку української естрадно-інструментальної музики / І. М. Закус // Всеукр. наук.-практ. конф. «Мистецька освіта у європейському соціокультурному просторі ХХІ ст.», Мукачеве, 14–15 берез. 2013 р. – Мукачеве, 2013.
 1. Марценюк Г. П. Донецька школа тромбона та її вплив на розвиток музично-інструментального виконавства / Г. П. Марценюк // Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. «Народознавчі студії пам’яті Василя Скуратівського: традиційна народна культура українців у часі та просторі», Київ, 24–25 жовтня 2013 р. – К., 2013.
 1. Пістунова Т. В. Перспективні напрями розвитку естрадно-інструментальної музики в Україні / Т. В. Пістунова // Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. «Мистецька освіта у європейському соціокультурному просторі ХХІ ст.», Мукачеве, 14–15 берез. 2013 р. ­– Мукачеве, 2013.
 1. Юник Д. Г. Розвиток уваги музикантів-інструменталістів у процесі виконавської діяльності / Д. Г. Юник // Зб. наук. пр. Мелітопол. держ. пед. ун-ту. Серія «Педагогічні науки». – Мелітополь, 2013.
 1. Юник Д. Г. Підготовка музикантів-інструменталістів до сценічної діяльності
  / Д. Г. Юник // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки : зб. наук. пр. – Запоріжжя, 2013.


ФАКУЛЬТЕТ ХОРЕОГРАФІЧНОГО МИСТЕЦТВА
Кафедра бальної хореографії
Дисертації


 1. Богданова М. В. Конкурсний бальний танець в контексті хореографічного мистецтва ХХ – початку ХХІ ст. : дис. … канд. мистецтвознав. : 26.00.01 : захищена 04.10.2013 / Богданова Марина Вікторівна ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – К., 2013. – 191 с.
 1. Богданова М. В. Конкурсний бальний танець в контексті хореографічного мистецтва ХХ – початку ХХІ ст. : автореф. дис. … канд. мистецтвознав. : 26.00.01 : захищена 04.10.2013 / Богданова Марина Вікторівна ; Київ. нац.
  ун-т культури і мистецт . – К., 2013. – 20 с.
Наукові статті


 1. Вакуленко О. М. Джерела оновлення змісту дисципліни «Зразки бальної хореографії» / О. М. Вакуленко // Хореографічна та театральна культура України: педагогічні та мистецькі виміри : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., Київ, 18–19 квіт. 2013 р. – К., 2013. – Ч. І. – С. 300–301.
 1. Єфанова С. О. Танцювальний репертуар світських балів України на початку ХХІ століття / С. О. Єфанова // Хореографічна та театральна культура України: педагогічні та мистецькі виміри : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., Київ, 18–19 квіт. 2013 р. – К., 2013. – Ч. І. – С. 301–304.
 1. Кеба М. Є. Сучасний стан і тенденції розвитку європейського бального танцю / М. Є. Кеба // Хореографічна та театральна культура України: педагогічні та мистецькі виміри : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., Київ, 18–19 квіт. 2013 р. – К., 2013. – Ч. І. – С. 304–307.
 1. Крись А. І. Бальний танець як явище та поняття / А. І. Крись // Хореографічна та театральна культура України: педагогічні та мистецькі виміри : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., Київ, 18–19 квіт. 2013 р. – К., 2013. – Ч. І. – С. 307–309.
 1. Павлюк Т. С. Аналіз сучасних стилістичних форм латиноамериканського бального танцю / Т. С. Павлюк // Хореографічна та театральна культура України: педагогічні та мистецькі виміри : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., Київ, 18–19 квіт. 2013 р. – К., 2013. – Ч. І. – С. 316–318.
 1. Павлюк Т. С. Жанрово-стильова еволюція бального танцю XX століття /
  Т. С. Павлюк // Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку : наук. зап. – Рівне, 2013. – Вип. 19, т. II. – С. 95–101.

Кафедра народної хореографії
Дисертації


 1. Помпа О. Д. Народний танець: генезис та сучасні форми побутування (на матеріалах Житомирщини) : дис. … канд. мистецтвознав. : 26.00.01 : захищена 26.04.13 / Помпа Ольга Дмитрівна ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – К., 2013. – 231 с.
 1. Помпа О. Д. Народний танець: генезис та сучасні форми побутування (на матеріалах Житомирщини) : автореф. дис. … канд. мистецтвознав. : 26.00.01 : захищена 26.04.13 / Помпа Ольга Дмитрівна ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – К., 2013. – 16 с.


Навчальні посібники


 1. Цвєткова Л. Ю. Методика викладання класичного танцю : підручник
  / Л. Ю. Цвєткова. – 4-е вид. – К. : Альтерпрес, 2013. – 324 с.


Наукові статті


 1. Гутник І. М. Художній образ як естетична категорія хореографічного мистецтва / І. М. Гутник // Мистецтвознавчі зап. : зб. наук. пр.– К., 2013. – Вип. 22. – С. 167–175.
 1. Дегтяр Д. О. Балетмейстерська діяльність Галини Березової на сцені Київського театру опери та балету (1937 – 1940) / Д. О. Дегтяр // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : зб. наук. пр. – К., 2013. – Вип. XXXI. – С. 342–348.
 1. Дегтяр Д. О. Педагогічна діяльність Галини Березової в аматорському хореографічному колективі / Д. О. Дегтяр // Хореографічна та театральна культура України: педагогічні та мистецькі виміри : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., Київ, 18–19 квіт. 2013 р. – К., 2013. – Ч. І. – С. 143–146
 1. Литвиненко В. А. «Зразки народно-сценічної хореографії» в системі підготовки фахівців / В. А. Литвиненко // Хореографічна та театральна культура України: педагогічні та мистецькі виміри : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., Київ, 18–19 квіт. 2013 р. – К., 2013. – Ч. І. – С. 261–264.


Навчально-методичні матеріали


 1. Галузевий стандарт вищої освіти України : для випускників ВНЗ за напрямом «Хореографія» освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр» / уклад.: Л. Ю. Цвєткова, О. С. Білаш, А. М. Підлипська ; М-во культури України, КНУКіМ. – К., 2013. – 123 с.


К0афедра сучасної хореографії
Наукові статті


 1. Бігус О. О. Народно-сценічна хореографія Прикарпаття: стан і перспективи розвитку / О. О. Бігус // Вісн. Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. Серія «Мистецтвознавство». – К., 2013. – Вип. 28. – С. 19–27.
 1. Бігус О. О. Основні аспекти творчості Я. Чуперчука у контексті розвитку сценічної хореографії Прикарпаття / О. О. Бігус // Вісн. Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв. – К., 2013. – № 3. – С. 119–122.
 1. Бігус О. О. Розвиток сучасного танцю у Латвії в кінці XX – на початку XXI ст. / О. О. Бігус // Вісн. Київ. нац. ун-ту культури і мистецтв. Серія «Мистецтвознавство». – К., 2013. – Вип. 29. – С. 12–17.
 1. Бігус О. О. Тема патріотизму і національні традиції українців в українській народній хореографії / О. О. Бігус // Вісн. Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв. – К., 2013. – № 2. – С. 104–107.
 1. Бігус О. О. Традиції і новаторство в Національному заслуженому академічному ансамблю танцю України ім. Павла Вірського / О. О. Бігус
  // Культура і мистецтво у сучасному світі : наук. зап. КНУКіМ. – К., 2013. – Вип. 14. – С. 142–147.
 1. Бігус О. О. Хореографічне мистецтво України: сучасний стан і перспективи розвитку / О. О. Бігус // Хореографічна та театральна культура України: педагогічні та мистецькі виміри : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., Київ, 18–19 квіт. 2013 р. – К., 2013. – Ч. І. – С. 133–136.
 1. Бойко О. С. Аматорські танцювальні колективи як чинник організації дозвіллєвої діяльності молоді / О. С. Бойко // Індустрія дозвілля в сучасному світі: теорія, історія, практика : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 22–23 трав. 2013р. – К., 2013. – С. 101–105.
 1. Бойко О. С. Критерії оцінювання виконавської майстерності аматорських хореографічних колективів / О. С. Бойко // Хореографічна та театральна культура України: педагогічні та мистецькі виміри : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., Київ, 18–19 квіт. 2013 р. – К., 2013. – Ч. І. – С. 245–248.
 1. Бойко О. С. Народний танець: перспективні напрями дослідження
  / О. С. Бойко // Вісн. Київ. нац. ун-ту культури і мистецтв. Серія «Мистецтвознавство». – К., 2013. – Вип. 29. – С. 18–22.
 1. Герц І. І. Розвиток художньо-творчого потенціалу студентів засобами хореографічного мистецтва / І. І. Герц // Хореографічна та театральна культура України: педагогічні та мистецькі виміри : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., Київ, 18–19 квіт. 2013 р. – К., 2013. – Ч. І. – С. 40–46.

 2. Журавльова А. В. Соціальний танець як засіб міжкультурного спілкування / А. В. Журавльова // Хореографічна та театральна культура України: педагогічні та мистецькі виміри : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., Київ, 18–19 квіт. 2013 р. – К., 2013. – Ч. І. – С. 190–194.
 1. Маншилин А. А. Современный танец в Украине / А. А. Маншилин // Васенина Е. Современный танец постсоветского пространства. – М., 2013. – С. 244–274.
 1. Маншилін О. О. Методологія хореографічної творчості Доріс Хамфрі / О. О. Маншилін // Хореографічна та театральна культура України: педагогічні та мистецькі виміри : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., Київ, 18–19 квіт. 2013 р. – К., 2013. – Ч. І. – С. 208–214.
 1. Маншилін О. О. Формування методології творчості М. Каннінгема в контексті авангардних течій у мистецтві середини ХХ ст. / О. О. Маншилін // Вісн. Київ. нац. ун-ту культури і мистецтв. Серія «Соціальні комунікації». – К., 2013. – Вип. 2. – С. 116–122.
 1. Маншилін О. О. Хореологія Рудольфа Лабана / О. О. Маншилін // Науковий вісн. Київ. нац. ун-ту театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого : зб. наук. пр. – К., 2013. – Вип. 12. – С.170–178.
 1. Мова Л. В. Арт-терапія, сучасний танок і можливість творити життя. Простір арт-терапії: досвід становлення / Л. В. Мова // Матеріали X Ювіл. міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. «Арт-терапія, сучасний танок і можливість творити життя. Простір арт-терапії: досвід становлення», Київ, 28 лют. – 2 берез. 2013 р. – К., 2013. – С. 57–60.
 1. Мова Л. В. Осознанное движение как основа здоров’я / Л. В. Мова // Медична психологія: здобутки, розвиток та перспективи : матеріали Другої міжнар. наук.-практ. конф. / за наук. ред.: С. Д. Максименка, Б. С. Божука,
  Т. А. Тамакової. – К., 2013.
 1. Мова Л. В. Очікування. Відчуття. Стосунки. Творча лабораторія. Простір арт-терапії: досвід становлення / Л. В. Мова // Матеріали X Ювіл. міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. «Арт-терапія, сучасний танок і можливість творити життя. Простір арт-терапії: досвід становлення», Київ, 28 лют. – 2 берез. 2013 р. – К., 2013. – С. 200–201.
 1. Мова Л. В. Проблемы развития личности студента в процессе профессиональной подготовки на занятиях по дисциплине «Искусство балетмейстера» / Л. В. Мова // Хореографічна та театральна культура України: педагогічні та мистецькі виміри : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., Київ, 18–19 квіт. 2013 р. – К., 2013. – Ч. І. – С. 75–79.
 1. Мова Л. В. Танец как возможность трансформации / Л. В. Мова // Простір арт-терапії: спадок десятиліття : ювіл. зб. наук. пр. / редкол.: Лушин П. В., Чуприков А. П. та ін. ; УМО, ГО «Арт-терапевтична асоціація». – К., 2013. – Спец. вип. – С. 38–46.
 1. Овчінніков А. В. Письмові вправи як необхідна частина у програмі навчання хореографів / А. В. Овчіннікова // Хореографічна та театральна культура України: педагогічні та мистецькі виміри : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., Київ, 18–19 квіт. 2013 р. – К., 2013. – Ч. І. – С. 79–82.Кафедра класичної хореографії
Дисертації


 1. Верховенко О. А. Танцювальна складова мюзиклу другої половини ХХ – початку ХХІ століття : дис. … канд. мистецтвознав. : 26.00.01 : захищена 29.03.2013 / Верховенко Ольга Анатоліївна ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – К. : КНУКіМ, 2013. – 202 с.
 1. Верховенко О. А. Танцювальна складова мюзиклу другої половини ХХ – початку ХХІ століття : автореф. дис … канд. мистецтвознав. : 26.00.01 : захищена 29.03.2013 / Верховенко Ольга Анатоліївна ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – К. : КНУКіМ, 2013. – 16 с.


Наукові статті


 1. Білаш О. С. Розвиток мистецтва пантоміми у балетному театрі: від умовного жесту вразного засобу створення хореографічного образу /
  О. С. Білаш // Вісн. Держ. акад. кер. кадрів культури і мистецтв. – К., 2013. – № 1. – С. 164–167.
 1. Вишотравка Л. І. До історії створення балету «Баядерка» Л. Мінкуса – М. Петіпа на київській сцені (1926–2013 рр.) / Л. І. Вишотравка // Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистецтв. – Х., 2013. – № 15. – С. 112–115.
 1. Вишотравка Л. І. Творчість Олександра Пушкіна в балетній інтерпретації / Л. І. Вишотравка // Наук. вісн. Нац. муз. акад. України
  ім. П. І. Чайковського. – К., 2013. – Вип. 106. – С. 393–405.
 1. Кравець А. А. Жіноче балетне виконавство в Україні як предмет наукового дослідження /А. А. Кравець // Хореографічна та театральна культура України: педагогічні та мистецькі виміри : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., Київ, 18–19 квіт. 2013 р. – К., 2013. – Ч. І. – С. 160–163.
 1. Тодорюк Ю. І. Сучасний стан балетного мистецтва України /
  Ю. І. Тодорюк // Хореографічна та театральна культура України: педагогічні та мистецькі виміри : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., Київ, 18–19 квіт. 2013 р. – К., 2013. – Ч. І. – С. 179–184.
 1. Хоцяновська Л. Ф. Прояви абстракціоналізму в хореографії /
  Л. Ф. Хоцяновська // Хореографічна та театральна культура України: педагогічні та мистецькі виміри : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., Київ, 18–19 квіт. 2013 р. – К., 2013. – Ч. І. – С. 234–236.ФАКУЛЬТЕТ РЕЖИСУРИ ТА ШОУ–БІЗНЕСУ
Кафедра менеджменту шоу-бізнесу
Монографії, навчальні посібники


 1. Афанасьєва К. О. Право видавця та редактора : навч. посіб.
  / К. О. Афанасьєва – К. : НДІ ІВ НАПрН України, Лазурит-Поліграф, 2013. – 202 с.


Наукові статті


 1. Бурлуцький А. В. Сценічне мовлення в українському шкільному театрі
  / А. В. Бурлуцький // Питання культурології : зб. наук. пр. / КНУКіМ. – К., 2013. – Вип. 29. – С. 170–175.
 1. Горська К. О. Медіаконтинет: медіа контент шляхи протистояння викликам цифрової епохи: досвід Швеції / К. О. Горська, К. О. Афанасьєва // Наук. зап. Ін-ту журналістики : зб. наук. пр. – К., 2013. – Т. 50. – С. 252–254.
 1. Литовка О. В. Методичні аспекти продюсування музичного фестивального проекту / О. В. Литовка // Діяльність продюсера в культурно-мистецькому просторі ХХІ століття: традиції, концепції, перспективи : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 20–21 груд. 2012 р. – К., 2013. – С.43–52.
 1. Литовка О. В. Фестивальний рух України періоду її незалежності /
  О. В. Литовка // Вісн. Київ. нац. ун-ту культури і мистецтв. Серія «Соціальні комунікації». – К., 2013. – Вип.2. – С. 111–115.
 1. Проскуріна М. О. Роль культури в процесі становлення системи соціально-економічних відносин / М. О. Проскуріна // Діяльність продюсера в культурно-мистецькому просторі ХХІ століття: традиції, концепції, перспективи : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 20–21 груд. 2012 р. – К., 2013. – С. 197–200.
 1. Стеценко К. В. Особливості соціокомунікативної функції шоу-бізнесу в постіндустріальному суспільстві / К. В. Стеценко // Вісн. Київ. нац. ун-ту культури і мистецтв. Серія «Соціальні комунікації». – К., 2013. – Вип. 1. –
  С. 82–87.
 1. Стеценко К. В. Структура діяльності сучасного українського продюсера у сфері шоу-бізнесу / К. В. Стеценко // Діяльність продюсера в культурно-мистецькому просторі ХХІ століття: традиції, концепції, перспективи : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 20–21 груд. 2012 р. – К., 2013. – С. 225–232.


Кафедра режисури естради та масових свят
Дисертації


 1. Медведєва А. О. Маска у сценічному мистецтві артиста театру та естради : дис. … канд. мистецтвознав. : 26.00.01 : захищена 31.01.2013 / Медведєва Алла Олександрівна ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – К., 2012. – 228 c.
 1. Медведєва А. О. Маска у сценічному мистецтві артиста театру та естради : автореф. дис. … канд. мистецтвознав. : 26.00.01 : захищена 31.01.2013 / Медведєва Алла Олександрівна ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – К., 2012. – 17c.
 1. Хлистун О. С. Традиційні різдвяно-новорічні свята українців у сучасних мистецьких проекціях : дис. … канд. культурології : 26.00.01 : захищена 04.10.2013 / Хлистун Олена Сергіївна ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – К., 2013. –181 с.
 1. Хлистун О. С. Традиційні різдвяно-новорічні свята українців у сучасних мистецьких проекціях : автореф. дис. … канд. культурології : 26.00.01 : захищена 04.10.2013 / Хлистун Олена Сергіївна ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – К., 2013. –16 с.
 1. Чернишевич Н. І. Масове народне свято як культурно-мистецьке дійство в Україні ( друга пол. ХІХ – поч. ХХ ст.) : дис. … канд. мистецтвознав. : 26.00.01 : захищена 27.12.2013 / Чернишевич Наталія Іванівна ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – К., 2013. – 181 с.
 1. Чернишевич Н. І. Масове народне свято як культурно-мистецьке дійство в Україні ( друга пол. ХІХ – поч. ХХ ст.) : дис. … канд. мистецтвознав. : 26.00.01 : захищена 27.12.2013 / Чернишевич Наталія Іванівна ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – К., 2013. – 19 с.Наукові статті


 1. Губа О. А. Значення шумів у театральній постановці / О. А. Губа // Вісн. Київ. нац. ун-ту культури і мистецтв. Серія «Мистецтвознавство». – К., 2013. – Вип. 28. – С. 53–60.
 1. Донченко Н. П. Продуктивність режисерської творчості та питання розвитку творчих здібностей фахівця театрального мистецтва
  / Н. П. Донченко, В. П. Дячук // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : зб. наук. пр. – К., 2013. – Вип. ХХХ. – С. 261–267.

 2. Єскіна Г. О. Художня комунікація та її вплив на студентську молодь / Г. О. Єскіна // Хореографічна та театральна культура України: педагогічні та мистецькі виміри : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., Київ, 18–19 квіт. 2013 р. – К., 2013. – Ч. ІІ. – С. 140– 142.
 1. Медведєва А. О. Проблеми значення масок у контексті зміни культурних епох, інверсія їхнього смислу / А. О. Медведєва // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : зб. наук. пр. – К., 2013. – Вип. ХХХ. – С. 254–260.
 1. Мельник М. М. Церемонія у контексті театралізованого тематичного концерту / М. М. Мельник // Хореографічна та театральна культура України: педагогічні та мистецькі виміри : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., Київ, 18–19 квіт. 2013 р. – К., 2013. – Ч. ІІ. – С. 145–147.
 1. Тадля О. М. Акторський тренінг як інструмент розвитку особистості майбутнього режисера / О. М. Тадля // Хореографічна та театральна культура України: педагогічні та мистецькі виміри : зб. матеріалів всеукр. наук.-практич. конф., Київ, 18–19 квіт. 2013 р. – К., 2013. – Ч. II – С. 125–128.
 1. Тадля О. М. Вдосконалення діяльності студентського клубу з організації молодіжного дозвілля / О. М. Тадля // Актуальні питання культурології : альм. наук. т-ва «Афіна». – Рівне, 2013. – Вип. 13. – C. 172–184.
 1. Тадля О. М. Студентський клуб як колективна форма організації культурно-дозвіллєвої діяльності / О. М. Тадля // Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку : наук. зап. – Рівне, 2013. – Вип. 19, т . II. – C. 234–239.
 1. Тадля О. М. Студентський клуб як форма організації культурно-дозвіллєвої діяльності / О. М. Тадля // Індустрія дозвілля в сучасному світі: теорія, історія, практика : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 22–24 трав. 2013 р. – К., 2013. – С. 77–79.
 1. Тадля О. М. Студенческий клуб как инструмент социально-культурной деятельности / О. М. Тадля // Культура. Наука. Творчество : VII Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 29–30 мая 2013 г. – Минск, 2013. –
  С. 413–416.
 1. Хлистун О. С. Досвід рекультивації традиційного новоріччя в сучасній Україні / О. С. Хлистун // Культура і мистецтво у сучасному світі : зб. наук. пр. КНУКіМ. – К., 2013. – Вип. 14. – С. 203–208.
 1. Хлистун О. С. Соціокультурна діяльність як вияв аматорської творчості / О. С. Хлистун // Індустрія дозвілля в сучасному світі: теорія, історія, практика : матер. Міжнар. наук.-практич. конф., 22–-23 трав. 2013 р. – К., 2013. – С. 83–85.

 2. Хлистун О. С. Традиційна різдвяна обрядовість українців (20-ті рр. ХХ ст.) / О. С. Хлистун // Вісн. Київ. нац. ун-ту культури і мистецтв. Серія «Мистецтвознавство». – К., 2012. – Вип. 27. – С. 199–205.Кафедра режисури і майстерності актора
Наукові статті


 1. Абрамович О. О. Психотехніка акторського перевтілення /
  О. О. Абрамович // Хореографічна та театральна культура України: педагогічні та мистецькі виміри : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., Київ, 18–19 квіт. 2013 р. – К., 2013. – Ч. ІІ. – С. 48–51.
 1. Биструшкін О. П. Поради стороннього тим, хто йде по дорозі справедливості / О. П. Биструшкін // Слово національної школи суддів України : щокв. журн. – К., 2013. – № 3 (4). – С. 189–192.
 1. Биченко Н. А. Ознаки аторських природних здібностей / Н. А. Биченко // Хореографічна та театральна культура України: педагогічні та мистецькі виміри : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., Київ, 18–19 квіт. 2013 р. – К., 2013. – Ч. ІІ. – С. 59–63.
 1. Гусакова Н. М. «Другий план» як одна з найскладніших категорій акторської та режисерської творчості / Н. М. Гусакова // Хореографічна та театральна культура України: педагогічні та мистецькі виміри : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., Київ, 18–19 квіт. 2013 р. – К., 2013. – Ч. ІІ. –
  С. 74–79.
 1. Дегтяр Д. О. Творча діяльність Галини (Анни) Березової: історіографія та джерельна база / Д. О. Дегтяр // Питання культурології : зб. наук. пр. КНУКіМ. – К., 2013. – Вип. 29. – С. 183–187.
 1. Мончук Л. О. Психофізичний тренінг як виховний метод формування акторської техніки / Л. О. Мончук // Хореографічна та театральна культура України: педагогічні та мистецькі виміри : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., Київ, 18–19 квіт. 2013 р. – К., 2013. – Ч. ІІ. – С. 103–106.
 1. Пацунов В. П. К. С. Станіславський у ХХІ столітті. Культ? Міф? Чи реальність ? / В. П. Пацунов // Хореографічна та театральна культура України: педагогічні та мистецькі виміри : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., Київ, 18–19 квіт. 2013 р. – К., 2013. – Ч. ІІ. – С. 43–48.
 1. Раденко Ю. В. Засоби мовної виразності як складова роботи актора над створенням образу / Ю. В. Раденко // Хореографічна та театральна культура України: педагогічні та мистецькі виміри : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., Київ, 18–19 квіт. 2013 р. – К., 2013. – Ч. ІІ. – С. 112–115.

 2. Солов’яненко А. А. Л. Курбас: принципи виховання актора та сучасні проблеми оперно-вокального мистецтва. Культура України /
  А. А.
  Солов’яненко // Зб. наук. пр. Харк. держ. акад. культури. – К., 2013. – Вип. 40.
 1. Солов’яненко А. А. Українська оперна режисура в контексті Одеських музично-театральних традицій / А. А. Солов’яненко // Вісн. Держ. акад. кер. кадрів культури і мистецтв. – К., 2013. – № 1. – С. 160–163.
 1. Солов’яненко А. А. Українська оперна режисура у контексті національної культури ХІХ – першої третини ХХ століття: генезис художніх форм / А. А. Солов’яненко // Часопис Нац. муз. акад. України
  ім. П. Чайковського. – К., 2013. – №1 (18).
 1. Татаренко М. Г. Розвиток психічних процесів в молодшому шкільному віці в середовищі театральної педагогіки К. С. Станіславського /
  М. Г. Татаренко // Українська культура. Історичний вимір та парадигма : наук. зб. – Полтава, 2013. –
  C. 12–15.
 1. Федотова Н. В. Глобальний світ – глобальна культура / Н. В. Федотова // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : зб. наук. пр. – К., 2013. – Вип. ХХХ. – С. 46–51.
 1. Федотова Н. В. Культурні індустрії як обєкт дослідження Франкфуртської школи / Н. В. Федотова // Культура і мистецтво у сучасному світі : наук. зап. КНУКіМ. – К., 2013. – Вип. 14. – С. 114–120.
 1. Штефюк В. Д. Роль вчення К. С. Станіславського про етику та дисципліну в процесі виховання студентів акторської та режисерської спеціалізації / В. Д. Штефюк // Хореографічна та театральна культура України: педагогічні та мистецькі виміри : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., Київ, 18–19 квіт. 2013 р. – К., 2013. – Ч. ІІ. – С. 128–130.
 1. Юдов М. О. Пять принципів внутрішньоїакторської техніки М.Чехова / М. О. Юдов // Хореографічна та театральна культура України: педагогічні та мистецькі виміри : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., Київ, 18–19 квіт. 2013 р. – К., 2013. – Ч. ІІ. – С. 133–134.


ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ І ПРАВА
Кафедра документознавства та інформаційної діяльності
Монографії, навчальні посібники


 1. Бездрабко В. В. Професор Андрій Введенський : монографія
  / В. В. Бездрабко. – К. : КНУ ім. Т. Шевченка, 2013. – 176 с.
 1. Полторацький О. С. Європейська безпека : навч. посіб. /
  О. С. Полторацький. – К., 2013. – 199 с.


Наукові статті


 1. Бездрабко В. В. Актуальные проблемы современного документоведения в Украине / В. В. Бездрабко // Сб. науч. тр. Том. гос. ун-та. Серия «История». – 2013. – Вып. 2. – С. 196–212.
 1. Бездрабко В. В. До концепції розвитку документознавчої освіти в Україні / В. В. Бездрабко // Гілея : зб. наук. пр. – 2013. – № 1. – С. 145–162.
 1. Бездрабко В. В. Теория документа в документоведении: традиции и тенденции / В. В. Бездрабко // НТИ. Сер. 1. – 2013. – № 3. – С. 27–33.
 1. Бездрабко В. В. Теория документоведения в России: тенденции современного развития / В. В. Бездрабко // НТИ Сер. 1. – 2013. – № 5. –
  С. 13–20.
 1. Бездрабко В. В. Українське документознавство: бібліографічний покажчик / В. В. Бездрабко // Термінологія документознавства та суміжних галузей знань. – 2013. – Вип. 7. – С. 136–139.
 1. Бездрабко В. В. Українське документознавство: перше бібліографічне видання / В. В. Бездрабко // Бібл. планета. – 2013. – № 2. – С. 42–45.
 1. Бездрабко В. В. Historiographische Untersuchung der Evolution der empirischen und theoritischen Kenntrussen uber Dokumente // Historiker. – 2013. –Vol. 256. – S. 138–161.
 1. Голубь В. В. Вектори модернізації перехідних суспільств /
  В. В. Голубь // Актуальні проблеми державного управління / ДРІДУ НАДУ при Президентові України. – К., 2013. – № 4.


 1. Голубь В. В. Єфективна держава у контексті у контексті соціальних трансформацій / В. В. Голубь // Теорія та практика державного управління. – 2013. – № 5.
 1. Дяченко Н. С. Відомий вчений в галузі бібліотекознавства // Долбенко Тетяна Олексіївна : біобібліогр. покажч. / Нац. б-ка КНУКіМ. – К., 2013. – С. 22–23
 1. Ліпінська А. В. Інформаційно-комунікаційні технології в організації інформаційного забезпечення управлінської діяльності / А. В. Ліпінська
  // Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики : зб. наук. пр.– Кривий Ріг, 2013. – Вип. ІХ. – С. 148–150.


 2. Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка