Кафедра журналістики та філології Сумського державного університету Розробники: доц. Ковальова Т. ВСкачати 91.06 Kb.
Дата конвертації08.01.2019
Розмір91.06 Kb.
ТипПрограма

Професійна етика та медіаправо

Навчальна програма. Витяг.


Кафедра журналістики та філології Сумського державного університету
Розробники: доц. Ковальова Т. В., доц. Сипченко І. В. Ідея та експертна підтримка Шендеровського К.С., доцента кафедри соціальних комунікацій інституту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка
Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр.

Напрям підготовки 061 журналістика.

Форма навчання денна.
Курс «Професійної етики та медіаправа» зорієнтований на формування інтегральних, загальних та фахових компетентностей майбутнього фахівця. Є базовим у вивченні «Основ журналістики, реклами і PR», «Теорії журналістики та основ медіадосліджень», «Журналістської майстерності», «Медіамайстерності», «Форм подання в журналістиці», «Інформаційних жанрів», «Аналітичних жанрів», «Радіовиробництва», «Телевиробництва» та ін., що передбачені навчальним планом підготовки фахівців рівнів «бакалавр» і «магістр» за спеціальностями «Журналістика» і «Медіакомунікації».

Навчання за курсом проводиться на основі поєднання ціннісного та нормативного, інклюзивного та компетентнішого підходів, характерних для медіаосвіти. Зазначене формує передумову для досягнення комплексного навчального результату. Навчальні теми складаються з двох взаємопов’язних блоків: теоретична складова та практична складова. У теоретичній складовій акцент робиться на концептуальне нормативне знання, відповідно – вміння. У практичній складовій акцент робиться на інклюзивному (комунікації, взаємодія) та тематичному, відповідно – автономність та відповідальність медіапрацівника.


Тема:  Етика як наука. Поняття професійної етики та професійної моралі. Суттєві особливості й специфіка.Теоретична складова. Сутність, принципи, фахові норми, роль професійної етики в суспільстві. Мораль: теорія походження, поняття, ознаки, структура і функції. Мораль і право: співіснування і взаємовплив.

Практична складова. Діти і ЗМІ: етичні дилеми та проблеми; вимоги професійної етики щодо відображення дітей та реалізації Конвенції ООН про права дитини. Поточний стан дотримання прав дитини і виклики для медіа.
Тема:  Права людини, рівність та недискримінація, мова ворожнечі.

Теоретична складова. Що таке права людини? Сучасна концепція прав людини та демократії. Походження прав людини. Права людини як взаємовідносини людини (одиниці) і влади, меншості та більшості. Права людини і демократія. Стандарти прав людини. Позитивні та негативні права. «Покоління» прав людини. Роль ЗМІ у відстоюванні прав людини: що показало перше в Україні загальнонаціональне дослідження про права людини. Роль ЗМІ у формуванні правосвідомості населення і захисті суспільних інтересів. ЗМІ як найефективніший спосіб захисту прав людини в уявленнях українців.

Практична складова. Мова ворожнечі: як вона проявляється та як її уникати? Мова ворожнечі як один із різновидів дискримінації, її типологія (тяжкі, середні та м’які прояви мови ворожнечі). Мова ворожнечі у засобах масової інформації: причини, види, масштаб, наслідки. Як уникати мови ворожнечі при підготовці журналістських матеріалів.
Тема: Етичний кодекс у сфері соціальних комунікацій.

Теоретична складова. Професійні кодекси журналіста, рекламіста та фахівця з PR. Загальні положення із практики реклами й маркетингових комунікацій. Права людини в Україні та журналістська етика. Комісія з журналістської етики (КЖЕ) як спосіб майданчик для журналістської саморегуляції та розвитку професійних стандартів. Перезавантаження КЖЕ, нові стратегічні цілі та завдання комісії, напрямки роботи. Актуальні кейси КЖЕ, пов’язані з правами людини (питання приватності, презумпція невинуватості, недискримінація, права дитини та ін.).

Практична складова. Журналістська етика у висвітленні проблематики біженців, мігрантів та вимушених переселенців. Як правильно використовувати терміни «національність» і «етнічне походження». Різниця між поняттями «мігрант», «біженець», «шукач притулку», «внутрішньо переміщена особа». Поточна ситуація та основні проблеми і загрози для мігрантів, біженців і вимушених переселенців в Україні: цифри і статистика. Чому визначення «нелегал», «нелегальний мігрант» вважаються сумнівними, і чому від них відмовилося агентство Associated Press? Принципи безпеки і приватності: як не нашкодити, висвітлюючи конкретні історії? Типові помилки українських ЗМІ в цій тематиці та їх наслідки. Як за допомогою ЗМІ зменшити стигматизацію?
Тема: Етико-моральні принципи журналістської, рекламної та PR-діяльності в інформаційному суспільстві.

Теоретична складова. Принципи журналістської, рекламної та PR-діяльності в інформаційному суспільстві. Етичні дилеми та проблеми. Журналістика на цінностях прав людини. Антидискримінаційна практика медіадіяльності. Дискримінація і рівень толерантності в Україні: про що свідчать дані загальнонаціонального опитування про права людини. Проблема дискримінації: чому вона «невидима» та як із нею боротися? Стереотипи як джерело дискримінації. Визначення дискримінації, її основні види (пряма, непряма, утиск, відмова від розумного пристосування), захищені ознаки, сфери прояву дискримінації, способи захисту від дискримінації.

Практична складова. Больові точки висвітлення теми інвалідності в українських мас-медіа: між жалем і надмірною героїзацією. Взірцеві і невдалі практики висвітлення теми інвалідності у ЗМІ. Інвалідність. Моделі інвалідності, їх еволюція і сучасне розуміння інвалідності у світі. Термінологія: які слова використовувати, висвітлюючи тематику інвалідності? Еволюція ставлення до інвалідності у світі і сучасний підхід. Моделі інвалідності (медична, благодійна, соціальна, правозахисна). Концепція «універсального дизайну» у просторі, послугах, інформації. Які існують бар’єри для людей з інвалідністю і як ЗМІ можуть їх долати? Концепція «універсального дизайну» у просторі, послугах, інформації. Принципи Універсального дизайну: рівність та доступність використання, гнучкість використання, простота й інтуїтивність використання, доступно викладена інформація, терпимість до помилок, малі фізичні зусилля, наявність необхідного розміру, місця, простору. Засоби масової інформації та інклюзивне прийняття рішень. Етика спілкування з людьми з інвалідністю. Особливості спілкування з людьми, які мають порушення зору, слуху, опорно-рухового апарату, мовленнєві і психічні порушення.
Тема: Юридичні та практичні аспекти захисту професійних прав журналіста

Теоретична складова. Загальний огляд прав та гарантій професійної діяльності журналіста. Захист джерел інформації. Захист прав у випадку нападу і конфлікту. Як захистити право на використання техніки. Останні зміни до Кримінального кодексу України: нові склади злочинів за порушення прав журналістів та нова редакція статті 171 КК. Статті Кримінального кодексу, які найчастіше використовують проти журналістів, як мінімізувати ризики.

Практична складова. Рівні права і можливості чоловіків і жінок: світова та українська практика унормування. Ґендероване суспільство та його медійні виміри. Політика. Образи жінок-політиків у медіа. Економіка. Вертикальна та горизонтальна сегрегація ринку праці. Дискримінація жінок на ринку праці, ґендерна нерівність в оплаті праці. «Жіноча» та «чоловіча робота. Як медіа пишуть про жінок у «нежіночих» сферах зайнятості. Сім’я. Медійне висвітлення теми батьківства: як стереотипи впливають на журналістів (ок). Тіло та здоров’я. Як медіа пишуть про чоловіків. Аборти та «моральні паніки». Жіноче тіло та краса як ґендероване явище (у т.ч. у медійних образах жінок). «Слова, що мають значення»: як мова може (не)відтворювати ґендерні упередження. Стратегії спротиву андроцентричності мови. Вживання фемінітивів як політична стратегія фемінізації мови: навіщо та як. Медійні приклади вживання фемінітивів. Як писати про ґендерно-обумовлене насильство. Інформаційні кампанії на підтримку жінок, які зазнали домашнього насильства. Як ЗМІ долучаються до кампаній проти домашнього насильства (кейси).
Тема: Етика та етнос в українському медіапросторі.

Теоретична складова. Ксенофобський дискурс: причини, масштаб, наслідки та уроки для медіа.

Практична складова. Роми в Україні: факти і стереотипи. Роми vs цигани: які терміни використовувати? Основні факти з життя ромської громади в Україні. Історія і культура ромів. Сучасне становище ромів в Україні: освіта, медицина, стосунки із владою і правоохоронними органами. Стратегії інтеграції: як на державному рівні вирішується питання соціалізації та інтеграції ромів. Особливості висвітлення ромської тематики у ЗМІ. Ромофобія у ЗМІ: причини, масштаб, наслідки. Як подолати стереотипи та зберегти унікальність цього народу? Особливості роботи журналістів у ромських поселеннях: як підготуватися і що треба знати? Історії успіху, нові практики і підходи до подолання дискримінації ромів.
Тема: Етика та політика в українському медіапросторі.

Теоретична складова. Етична роль медіа в умовах миру, війни, політико-економічного протистояння, конфліктів.

Практична складова. Літні люди в Україні як соціальна група та як вразлива група щодо порушення їхніх прав. Протидія ейджизму. Причини вразливості літніх людей. Потреба щодо формування нових соціальних норм в українському суспільстві. Провідна ідея та основні принципи сучасного висвітлення питань літніх людей.
Тема: Основи державної інформаційної політики. Правовий режим інформаційного простору. 

Теоретична складова. Законодавча база інформаційної політики в Україні. Організаційні аспекти державної інформаційної політики. Свобода слова як вияв демократії. Зміст та значення різних видів інформації. Охорона інформації та режими доступу до інформації. Напрями інформаційної діяльності. Дії на захист суспільних інтересів у медіапрактиці.

Практична складова. Етичні особливості роботи журналіста з ВІЛ-позитивними людьми. Особливості висвітлення у ЗМІ тематики ВІЛ-СНІДУ. Вживання термінів: ВІЛ-позитивна чи ВІЛ-інфікована людина? Особливості вірусу та розповсюдження ВІЛ-інфекції. Особливості поведінки груп, уразливих до ВІЛ. Міфи і стереотипи в медіа щодо ВІЛ-інфекції та вразливих груп. Найбільш поширені помилки у журналістських матеріалах на цю тему. Як проявляється стигма та дискримінація ВІЛ-позитивних людей у ЗМІ і як цього уникати.
Тема: Правове регулювання мас-медіа та PR-комунікацій. Право інтелектуальної власності. Захист авторського права та суміжних прав. Авторське право в галузі медіа.

Теоретична складова. Головні положення Законів України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», «Про телебачення і радіомовлення», «Про інформаційні агентства», «Про рекламу», «Про державну таємницю» та ін. Правові засади спонсорства. Головні положення Закону України «Про авторське право та суміжні права». Об’єкти і суб’єкти авторського права. Твори, що охороняються авторським правом. Строки дії авторського права. Види порушення авторського права і суміжних прав. Гонорар, роялті та відшкодування збитків. Журналісти, рекламісти та PR-фахівці як суб’єкти авторського права. Твори, що охороняються авторським правом у галузі журналістики. Передача авторських прав і поняття «службовий твір». Проблема плагіату та відповідальність за порушення авторських прав. Правовий захист текстів, фото, відео і аудіо матеріалів, торгових марок та найменувань, місць походження товару тощо.

Практична складова.

Секс-робота: відсутність регулювання в Україні. Криміналізація, насильство, експлуатація. Як і навіщо писати про осіб секс-бізнесу у ЗМІ. Особливості вживання термінології. Типові порушення секс-працівниць та чому це важливо висвітлювати. Стандарти недискримінаційного висвітлення теми. Захист персональних даних. Ув’язнені і екс-засуджені: регулювання медіадіяльності, особливості висвітлення у ЗМІ проблематики осіб у місцях позбавлення волі. Заклади несвободи. Протидія катуванням. Наркомани, наркозалежні, наркоспоживачі – які терміни коректні? Як держави вирішують проблему залежності від наркотиків? Порушення прав наркозалежних з боку поліції. Чому наркозалежні – ідеальні кандидати на роль злочинців?


Тема: Спеціальні вимоги до окремих видів реклами.

Теоретична складова. Правові вимоги до реклами алкоголю та тютюну. Правові вимоги до реклами ліків та медичних послуг. Правові вимоги до реклами фінансових послуг. Особливості регулювання реклами для неповнолітніх. Правове регулювання соціальної реклами. Правове регулювання політичної конфесійної реклами, реклами органів влади тощо.

Практична складова.

Сексизм і об'єктивація в українській рекламі. Сексизм в рекламі… як прояв творчої неспроможності. Чому треба перестати використовувати тіло у рекламі? Як позбутися сексизму у рекламі. Саморегуляція ринку та скарги від громадськості можуть врятувати рекламу від сексизму.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка