Кафедра іноземних мов за фахомСкачати 487.5 Kb.
Сторінка1/5
Дата конвертації12.06.2019
Розмір487.5 Kb.
ТипПрограма
  1   2   3   4   5


НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Гуманітарний інститут


Кафедра іноземних мов за фахом


УЗГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор ІЕМ Проректор з навчальної роботи

_____________________В.Матвєєв _________________А.Полухін

«___» _______________ 2012 р. «___» ____________ 2012 р.
Система менеджменту якості
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА


навчальної дисципліни

"Іноземна мова"

(за кредитно-модульною системою)
Галузь знань: 0306 "Менеджмент і адміністрування"

Напрям підготовки: 6.030601 "Менеджмент"

Курс – 1 Семестр – 1, 2

Практичні занятті - 105 Диференційований залік – 1 семестр

Самостійна робота – 75 Екзамен – 2 семестр

Усього (годин/кредитів ECTS) – 180/5

Домашнє завдання (1) – 1, 2 семестр

Індекс Р6-6.030601-1/11-1.1.5

Р6-6.030601-2/11-1.1.5


СМЯ НАУ РНП 12.01.02-01-2012
Робоча навчальна програма дисципліни "Іноземна мова" розроблена на основі робочих навчальних планів № РБ-7-6.030601-1/11 та № РБ-7-6.030601-2/11 підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр" за напрямом 6.030601 “Менеджмент», навчальної програми цієї дисципліни, індекс Н6-6.030601-1/11-1.1.5, Н6-6.030601-2/11-1.1.5, затвердженої ректором “____” ____________2011р., "Тимчасового Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою (в умовах педагогічного експерименту)" та "Тимчасового Положення про рейтингову систему оцінювання", затверджених наказом ректора від 15.06.2004 №122/од., та наказів ректора від 12.04.2005 №81/од.

Робочу навчальну програму розробила

доцент кафедри іноземних мов за фахом ________ Я.Абсалямова
Робоча навчальна програма обговорена та схвалена на засіданні кафедри іноземних мов за фахом, протокол № 9 від 06.04.2011р.
Завідувач кафедри_____________________________________________________ О.Акмалдінова

Робоча навчальна програма обговорена та схвалена на засіданні випускової кафедри напряму 0306 “Менеджмент” (спеціальності 7/8.03060101 “Менеджмент організацій”, 7/8.03060104 “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”) – кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств, протокол №14 від 4.03.2012р.


Завідувач кафедри___________________________________________________ В.Новак

Робоча навчальна програма обговорена та схвалена на засіданні науково-методично-редакційної ради Гуманітарного інституту, протокол №7 від 5.03.2012 р.


Голова НМРР ___________________________________________________С.Ягодзінський

Рівень документа – 3б

Плановий термін між ревізіями – 1 рік

Врахований примірник №2
ЗМІСТ

стор.


Вступ ................................................................................................................

1. Пояснювальна записка ...................................................................................

1.1. Місце навчальної дисципліни в системі професійної підготовки фахівця

1.2. Мета викладання навчальної дисципліни .....................................................

1.3. Завдання вивчення навчальної дисципліни ..................................................

1.4. Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчальної дисципліни ...................

1.5. Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчальних модулів ........................

1.6. Міждисциплінарні зв’язки навчальної дисципліни .....................................

2. Зміст навчальної дисципліни .........................................................................

2.1. Тематичний план навчальної дисципліни ....................................................

2.2. Проектування дидактичного процесу з видів навчальних занять ..............

2.2.1. Практичні заняття, їх тематика та обсяг…………………………………

2.2.2. Самостійна робота студента, її зміст та обсяг…........................................

2.2.2.1. Домашні завдання…..................................................................................3. Навчально-методичні матеріали з дисципліни ..........................................

3.1. Список рекомендованих джерел …………………........................................

3.2. Перелік наочних та інших навчально-методичних посібників,

методичних матеріалів до технічних засобів навчання…………………..4. Рейтингова система оцінювання набутих студентом знань та вмінь…….

4.1. Основні терміни, поняття, означення ...........................................................

4.2. Порядок рейтингового оцінювання набутих студентом знань та вмінь….

5. Форми документів Системи менеджменту якості………………………..


4

4

44

4

45

6

66

6

710

10

1010
11

11

1114

20


Каталог: bitstream -> NAU
NAU -> Методичні рекомендації до написання узагальнюючих реферативних робіт до заліку з фахової дисципліни
NAU -> Методичні рекомендації з підготовки студентів до практичних занять з навчальної дисципліни «Проектвання»
NAU -> Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Міжнародне право» для студентів 2 курсу
NAU -> Методичні рекомендації для підготовки студента до практичних занять з дисципліни «Міжнародно-правові норми інформаційної діяльності в галузі авіації та космонавтики»
NAU -> Матеріали міжнародної науково-практичної конференції
NAU -> Київ Видавництво Національного авіаційного університету
NAU -> Навчальна програма
NAU -> Методичні рекомендації для підготовки студента до практичних занять з дисципліни «Міжнародне право»
NAU -> Методичні рекомендації для самостійної підготовки до занять студентів

Скачати 487.5 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5
База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка