К. Д. Ушинський На сучасному етапі розвитку української держави вища освіта спрямована не лише на якісну професійну підготовку фахівця, а й на всебічний розвиток особистості студента. У різних сферах діяльності все чСкачати 128.55 Kb.
Дата конвертації12.06.2019
Розмір128.55 Kb.

Мосіна М.П., заступник

директора з виховної роботи

Позааудиторна робота у коледжі як чинник професійно-особистісного становлення майбутніх фахівців
Самостійні думки виникають тільки із

самостійно отриманих знань.


К.Д. Ушинський
На сучасному етапі розвитку української держави вища освіта спрямована не лише на якісну професійну підготовку фахівця, а й на всебічний розвиток особистості студента. У різних сферах діяльності все частіше потрібна не тільки кваліфікація випускників як майбутніх фахівців, а компетентність, яку можна розглядати як своєрідну суму навичок особистості, які об’єднують і кваліфікацію, і соціальні поведінкові характеристики, здатність працювати в колективі, співвідносити свої дії з інтересами інших, ініціативність і готовність до саморозвитку. Для цього випускник вищого навчального закладу повинен уміти орієнтуватись у зростаючому потоці інформації, мати навички спілкування, бути готовим до самостійності в прийнятті рішень та відповідальності за їх наслідки.

Тож, основною метою державної політики в галузі освіти є створення умов для розвитку особистості і творчої самореалізації кожного громадянина України, оновлення змісту освіти та організації навчально-виховного процесу відповідно до демократичних цінностей, соціальних та економічних викликів.

Важливу роль у забезпеченні цієї мети відіграє професійно-особистісне становлення майбутнього фахівця шляхом участі у різних формах поза аудиторної роботи.

Питання позааудиторної роботи науковці досліджували в різних напрямах. Актуальними в контексті проблеми вивчення позааудиторної виховної роботи є праці І. Андреєвої, С. Базарова, І. Беха, О. Волкової, В. Коваль, та ін. Але на сьогодні не створено універсальної теорії, яку можна було б покласти в основу організації позааудиторної виховної роботи у вищому навчальному закладі, а це значить, що кожен, хто з цією роботою стикається, має простір для творчості.

У Педагогічному словнику позааудиторна робота трактується як спеціально організовані й цілеспрямовані позааудиторні заняття та система пізнавальних і виховних заходів, метою яких є поглиблення та розширення знань, отриманих в умовах навчального процесу, формування творчих здібностей, всебічних інтересів, різноманітних умінь і навичок. Позааудиторна робота перебуває у тісному взаємозв’язку з аудиторною роботою і проходить паралельно з нею, допомагає студентам успішно навчатися, розвиває ініціативу, сприяє розумовому, фізичному, естетичному вихованню, задовольняє їхні культурні запити та спрямовує їх активність на творчу корисну діяльність.

Позааудиторна робота відкриває великі можливості для самореалізації, передбачає досить велику ступінь свободи, завдяки чому здійснюється більш тісне міжособистісне неформальне спілкування студентів. Загалом позааудиторну роботу можна поділити на дві категорії: професійно та соціально спрямовану.

До першої категорії відносяться участь в клубах професійного спрямування, пошуково-дослідних товариствах, що створюються при циклових комісіях відповідно до фахової спрямованості, дослідницьких проектах, олімпіадах, конкурсах, конференціях. Така діяльність носить фаховий характер, об’єднує студентів однієї або споріднених спеціальностей, проходить під керівництвом викладача та вимагає від студентів послідовності, цілеспрямованості та вмотивованості, сприяє поглибленню теоретичних знань та практичних умінь студентів. Постановка проблемних питань, завдань, моделювання конкретних виробничих ситуацій розвивають креативні здібності студентів, формують аналітичний підхід до проблем і подій, які мають місце у сфері їх майбутніх професій.

Позааудиторна робота другої категорії носить більш загальний, виховний характер і може поєднувати студентів різних спеціальностей. До неї, наприклад, відносяться клуби за інтересами, гуртки художньої творчості, спортивні секції, екскурсії, відвідування театрів, виставок, музеїв, подорожі світом, участь у підготовці та проведенні творчих проектів, просвітницьких, культурно-масових та спортивно-оздоровчих заходів, волонтерська, благочинна, соціально-корисна діяльність.

Щоб забезпечити умови для самореалiзацiї особистості вiдповiдно до її здібностей, власних інтересів та суспільних потреб, педагогічний колектив коледжу у своїй роботі зі студентами широко використовує позааудиторну роботу обох категорій, спираючись на основні положення Концепції національної системи виховання з урахуванням органічного взаємозв’язку процесу навчання та виховання.

Багато років поспіль у коледжі працюють 12 студентських об’єднань: 6 клубів, 3 пошуково-дослідних товариства, одна академія і два гуртка художньої творчості. Вони налічують більше 300 учасників. Це: літературно - мовний клуб «Душею в слові оживу», клуб іноземних мов «Спробуй свої сили», історичний клуб «Колесо історії», клуб майбутніх підприємців «Бізнес – тріумф», клуб майбутніх технологів та рестораторів «Технологічний конфітюр», спортивний клуб «Надія»; пошуково-дослідні товариства: «Практична хімія» ,«Економіст», «Квант»; «Комп’ютерна академія», студентський театр та вокальний ансамбль. Кожне об’єднання, крім гуртків художньої творчості, має свою структуру, секції та керівників. Відповідають за їх роботу голови циклових комісій. Наймолодшим з них є пошуково-дослідне товариство «Квант». Воно створено рік тому викладачами Одробінською Наталією Миколаївною і Стасюк Юлією Олександрівною і вже заявило про себе як перспективне студентське товариство, членів якого об’єднала любов до неймовірних відкриттів, фізики та астрономії. Самостійний пошук інформації, представлення і захист фізичних приладів, презентація вирощених кристалів, а ще – отримані корисні знання з тем: «Великі фізичні відкриття ХХІ століття», «Вплив навушників на слух людини», «Ілюзія, міраж або парадокси зору», «Фізика в професії кухаря», «Історія лампочки», цікаві «фокуси», різні чудеса, які виявляються просто фізикою, зробили засідання цікавими і корисними.

Дуже добре працює останні роки спортивний клуб «Надія», який складається з 7 секцій: настільного тенісу, футзалу, загальної фізичної підготовки, волейболу та баскетболу (окремо для хлопців і дівчат) і налічує 95 учасників. Головною метою роботи клубу є розвиток фізичного і морального здоров’я студентів коледжу, залучення їх до систематичних занять фізичною культурою і спортом, ведення здорового способу життя, а також удосконалення спортивної майстерності обдарованих студентів-спортсменів та підготовка їх до участі в складі збірних команд коледжу в змаганнях різного рівня. Тож керівники секцій – голова циклової комісії фізичного виховання та Захисту Вітчизни Семенова Тетяна Олександрівна та викладачі фізичного виховання Осадча Олена Артурівна та Лехман Роман Іванович, проводячи кропітку, цілеспрямовану позааудиторну роботу, змогли досягнути великих спортивних результатів на ХVІІ обласних спортивних іграх серед студентів ВНЗ І-ІІ рівня акредитації Миколаївського обласного відділення комітету з фізичного виховання та спорту. Серед восьми команд - учасників Спортивних ігор, наші збірні посіли:

І-е місце з настільного тенісу серед дівчат;

І-е місце з шахів;

ІІІ-е місце з волейболу серед дівчат;

ІV-е місце з футзалу

та ІV-е місце з настільного тенісу серед юнаків.

За попередніми підсумками після 6-х видів програми наш коледж посів

ІІІ-е загальнокомандне місце, обійшовши в наполегливій боротьбі такі традиційно лідируючі команди вузів, як Миколаївський політехнічний коледж, Миколаївський будівельний коледж та Миколаївський базовий медичний коледж.

Щорічно цикловими комісіями коледжу проводяться тижні наук, в межах яких готуються і цікаві та змістовні позааудиторні заходи.Випусковими цикловими комісіями – заходи професійного спрямування. Наприклад, у поточному навчальному році викладачами циклової комісії технологічних дисциплін для майбутніх технологів проводилися майстер-класи з виготовлення та оздоблення медових пряників, приготування молочних коктейлів, приготування кулінарних виробів, позанавчальний захід «Обробка тіста», екскурсія до закладу ресторанного господарства Wedding Palace.

Викладачі циклової комісії дисциплін з готельно-ресторанної справи підготували зі студентами: майстер-клас по складанню серветок при сервіруванні столу, виставку у вигляді бліц-інформації на тему «Класифікація послуг готелів і ресторанів. Умовні позначення послуг», презентації творчих проектів з естетичного оформлення номеру готелю, з технології надання компліментарних (тематичних) послуг в готелі, подачі елітних напоїв в готельно-ресторанному обслуговуванні.

Викладачами циклової комісії товарознавчо-комерційних дисциплін для майбутніх підприємців під час тижня наук були проведені наступні заходи: вікторини, майстер – класи та зустріч студентів випускних груп спеціальності «Товарознавство та комерційна діяльність» з головою Ради Організації роботодавців «Миколаївський клуб директорів», директором «Меблевої фабрики «РЕНЕССАНС» Бєльським В.А. Але, особливу увагу хочу звернути на два заходи: на конференцію «Знай, споживачу», яку підготувала Губа Інна Вікторівна зі студентами другого курсу груп П-201,

П-202, та фестиваль студентської реклами «Реклама - fest», який уже другий рік поспіль успішно впроваджує в позааудиторну роботу Тягун Світлана Юріївна для студентів третього курсу спеціальності «Товарознавство та комерційна діяльність». Сучасні, ефективні, цікаві, досить перспективні заходи, основною метою яких є виявлення рівня знань та творчого потенціалу студентів та застосування цих знань, умінь і навичок у майбутній фаховій діяльності.Цикловою комісією обліково-економічних дисциплін було організовано декілька змістовних екскурсій: до Інгульського об’єднаного управління Пенсійного фонду України м.Миколаєва за темою «Основні функції і повноваження ПФУ», до Державної казначейської служби України ГУ Миколаївської області за темою «Функції та повноваження ДКСУ», до Головного управління статистики в Миколаївській області за темою «Основні напрямки роботи установи» та до меблевої фабрики «РЕНЕССАНС» за темою «Виробниче підприємство та його структура». Особливо вдало проведені професійні конкурси економічного спрямування викладачами Герасименко Ольгою Вікторівною у групі Б-352 «Облік – запорука економічного успіху», Поповою Наталією Миколаївною у групі Ф-201 «Економічний брейн-ринг» та Ляліною Іриною Сергіївною за участі викладачів Борушко Вікторії Вікторівни та Ейріх Тетяни Сергіївни між студентами груп Ф-201 та О-201 - «Економічний квест». У різноманітних конкурсах, інтелектуальних та творчих завданнях в умовах обмеженого часу студенти застосовували набуті під час навчання та самостійної підготовки знання, активізуючи свою розумову діяльність та демонструючи хорошу підготовку та неабиякий хист до обраної професії.

Предметними цикловими комісіями під час тижнів наук проводяться заходи пізнавального, розвиваючого, формуючого, виховного характеру. Наприклад, цикловою комісією гуманітарних дисциплін - зустрічі з працівниками Інгульського центру зайнятості за темою «Забезпечення зайнятості та працевлаштування населення в Україні», з фахівцем Головного Територіального управління юстиції в Миколаївській області на тему «Права та обов’язки громадян України», конкурси рефератів: « Україна і світ», «Волонтерський рух в Україні в період російської агресії», випуск газет «Чим мені цікава Європа та європейці»; цикловою комісією філологічних дисциплін – заходи: «Шляхами життєпису Кобзаря», «Шевченкове слово», «Festival of Flowers», «Конкурс знавців творчості Тараса Шевченка», флешмоб «Шевченко єднає», олімпіада з німецької мови, усний журнал «Сторінки поезії «Срібного століття»; цикловою комісією природничих дисциплін – олімпіада з біології, усний журнал до 100-річчя заснування Національної академії наук України: «Історія створення та зміст діяльності», захід «Вогнеборці», усний журнал «Харчові добавки: за і проти», «Здоровий спосіб життя». В даному контексті хочеться відмітити усний журнал «Металічні елементи і здоров’я людини», який провели зі студентами групи БР-102 викладачі Оленчук Марина Вадимівна та Каратай Ольга Юріївна. Цей захід проведено на високому методичному рівні, формує певні уявлення про металічні елементи, розкриває їх значення в природі, в житті людини, і, що дуже важливо, викликає інтерес і зацікавленість першокурсників до вивчення природничо-наукових дисциплін, які відіграють велику роль у формуванні фахівця спеціальності «Виробництво борошняних, кондитерських виробів та харчових концентратів».

Заслуговує на увагу багатогранна робота кураторів груп. Викладачі з досвідом призначаються кураторами груп першого курсу і, у більшості своїй, введуть їх до отримання дипломів. З першого дня студенти отримують від кураторів інформацію щодо різноманітних форм позааудиторної роботи у коледжі, пораду щодо вибору клубу, товариства, гуртка чи секції, підходящої діяльності. Деякі куратори, наприклад Чугаєвська Світлана Володимирівна, Зарванська Олена Олексіївна, Чиканчи Олена Юріївна, радять студентам урізноманітнити свою позааудиторну діяльність, що сприятиме їх всебічному розвитку як особистості. В той же час ефективно планувати свій час, щоб достатньо уваги приділяти навчанню. Не дивно, що студенти цих груп є активними учасниками гуртків, беруть участь у підготовці і проведенні різноманітних заходів. Позааудиторну роботу у групах куратори планують відповідно до завдань виховного процесу коледжу: готують разом зі студентами виховні години різних форм проведення та різного спрямування: патріотичного, інтелектуально-духовного, громадянсько-правового, морального, екологічного, професійного, естетичного та здоров’язберігаючого.

Цікавими, добре підготовленими і проведеними, як на мій погляд, у поточному навчальному році були виховні години патріотичного спрямування: у групі К-354 «День Гідності і Свободи» Поповою Наталією Миколаївною, у групі О-201 «Небесна сотня: Герої не вмирають» Герасименко Ольгою Вікторівною; професійного спрямування: у групі ПФ-104 ток-шоу «Як я уявляю свою майбутню професію» Дідняк Вірою Юріївною.

Протягом року куратори організовують для студентів заходи в бібліотеках міста. Тісно співпрацює з міською бібліотекою ім. Кропивницького Іванова Олена Миколаївна, щорічно організовуючи спільно з працівниками бібліотеки для своїх студентів і студентів інших груп історичні та патріотичні заходи: «Героїчні та трагічні сторінки героїв Миколаївщини – учасників Руху Опору», до Дня Збройних сил України «Від козаків до кіборгів».

Починаючи з 1-го курсу студенти коледжу знайомляться з музеями міста: обласним художнім музеєм ім.В.В. Верещагіна, обласним краєзнавчим музеєм «Старофлотські казарми», музеєм «Підпільно-партизанський рух на Миколаївщині у роки Великої Вітчизняної війни 1941-45 рр.», Миколаївським музеєм суднобудування і флоту, а також з театрами міста. Двічі на рік студенти коледжу відвідують вистави Миколаївського академічного українського театру драми та музичної комедії та Миколаївського академічного російського драматичного театру. Незмінним організатором відвідувань театрів та перегляду вистав декілька років поспіль є Оленчук Марина Вадимівна.

Чине місце у позааудиторній роботі коледжу займають подорожі та екскурсії. Говорячи про цей напрямок позааудиторної роботи, хочеться відмітити, насамперед, Судченко Алісу Вікторівну. Студенти групи Б-201, завдяки своєму куратору, всього за півтора року навчання в коледжі відвідали шість міст, шість куточків нашої мальовничої України, познайомилися з їх історією та культурною спадщиною. У Києві студенти відвідали «Національний музей історії України», екскурсію по Древньому Києву; у Переяслав-Хмельницькому – Музей українського просвітителя – гуманіста, філософа, поета, педагога Григорія Савича Сковороди та Музей народної архітектури та етнографії; на Полтавщині студенти відвідали садибу-музей засновника нової української літератури Івана Петровича Котляревського  та «Гоголівські місця», де народився і де пройшли юнацькі роки великого прозаїка, драматурга та поета Миколи Васильовича Гоголя. У Львові та Львівській області наші студенти побували у музеях українського історика, громадського та політичного діяча Михайла Сергійовича Грушевського та українського письменника, вченого, політичного діяча Івана Яковича Франка, у місті - фортеці Тустань, що була оборонним та адміністративним центром, а також митним пунктом на важливому соляному шляху, що вів з Дрогобича до Закарпаття та Західної Європи; майбутні технологи вивчали західноукраїнські зимові обряди, колядки, на майстер-класі вчилися виготовляти різдвяні пряники - «юрашки», а у музеї «Весільні обряди» стали безпосередніми учасниками весілля, пройшовши захоплюючий шлях старовинного дійства. Наступна подорож вже планується зі студентами і їх батьками до Карпат - з відвідуванням музею вишиванки на Гуцульщині та сходженням на гору Говерло.

На рівні коледжу традиційними стали проведення таких заходів, як «Посвята у студенти»; «День студента»; конкурси - читців іноземними мовами, студентської художньої творчості, «Міс і Містер Коледжу», до Міжнародного дня закоханих; святкові концерти до Дня працівників освіти та жіночого свята 8 Березня; святкові випуски студентів; дні здоров’я для першокурсників та до Міжнародного дня здоров’я; спортивні свята та конкурси: «Ігри патріотів» до Дня захисника України, «Нумо, хлопці!» до Дня Збройних Сил України, «Нумо, красуні!» та конкурс ритмічної гімнастики до жіночого дня 8 Березня, спортивні змагання на першість коледжу з видів спорту: настільний теніс, шахи, дартс, футзал, легка атлетика.

Студенти коледжу задіяні у благодійній та волонтерській роботі. Вона спрямована, насамперед, на допомогу військовослужбовцям, які боронять на Сході українську державу: збір гуманітарної допомоги учасникам АТО, участь в акціях «Зігрій солдата» до Дня захисника України, протягом трьох останніх років – майже щотижневе (крім канікул) виготовлення кондитерських виробів для учасників АТО, які знаходяться на передовій, на блокпостах міста Миколаєва (залізничному та автовокзалах), в обласному шпиталі на лікуванні та реабілітації. У виготовлені кондитерських виробів задіяні студенти – старшокурсники спеціальностей «Виробництво харчової продукції» та «Виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчових концентратів» на чолі з викладачами технологічних дисциплін Бєловол О.І., Чиканчи О.Ю., Волковою С.З., Кочетковою Т.І., майстром виробничого навчання Квашніною І.П. Щороку навесні студенти та викладачі коледжу проводять благодійну акцію «Серце до серця» з метою зібрання коштів на нагальні потреби української спільноти, організовуючи на обох корпусах коледжу ярмарки з продажу пекарських виробів та страв широкого асортименту.

Такі форми роботи покликані виховувати тип сучасної молодої людини, патріотично налаштованої, вихованої, цілеспрямованої і спроможної вільно обирати життєвий шлях, фізично активної і спортивно підготовленої.

Для багатьох студентів позааудиторна робота може починатися просто як хобі, але згодом стати основою майбутньої кар’єри. Якщо через посередню успішність у них занижена самооцінка, досягнення, скажімо, у спорті, перемоги в олімпіадах та конкурсах, участь у театральному чи вокальному гуртках можуть її значно покращити. Студенти, які беруть участь у соціальних та благодійних проектах, бачать результати своєї роботи, що допомагає їм відчути свою корисність та важливість.

З минулого навчального року студентам за участь у позааудиторній роботі, громадську та соціальну активність додаються бали, що збільшує їх рейтинг та підвищує шанси отримання стипендій.

Таким чином, можна зробити висновок, що навички і досвід, набуті студентами завдяки позааудиторній роботі, формують необхідні якості – вміння працювати у команді, обов’язковість, відповідальність, лідерські навички - саме те, що цінують роботодавці та що може принести їм додаткові переваги перед конкурентами при працевлаштуванні.З огляду на це, об’єктивною потребою вищої освіти є необхідність створення сприятливих умов для самореалізації і розвитку кожного студента, урахування індивідуальних запитів та інтересів, стимулювання внутрішньої потреби до формування успішної особистості, здатної самореалізуватися в соціумі як професіонал, громадянин, сім’янин, носій культури.
Скачати 128.55 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка