Із літератури реалізму ХIХ століттяСкачати 95.48 Kb.
Дата конвертації15.01.2018
Розмір95.48 Kb.

Світова література

10 клас

Залік № 1

учня(учениці)________________________________________________________________

Тема: Із літератури реалізму ХIХ століття:

Стендаль «Червоне і чорне»; Оноре де Бальзак «Гобсек»; Федір Достоєвський «Злочин і кара»; Лев Толстой «Анна Кареніна».

I рівень. Позначте правильну відповідь. (0,5 балів).

1. Яка проблема є центральною в соціально-психологічному романі?

А - «людина і людина»; В - «людина і суспільство»;

Б - «політика і влада»; Г - «людина і політика».

2. Чим вражає Жульєн?

А - знає багато наук; В - цитує напам’ять Біблію;

Б - вивчив багато мов; Г - усно множить великі числа.

3. Який історичний персонаж був взірцем для Родіона Раскольникова, героя роману Ф.Достоєвського „Злочин і кара”?

А - Петро І; В - Наполеон;

Б - Цезар; Г - Байрон.

4. У Гобсека в літературі є «двійники». А хто з названих персонажів не співвідноситься з Гобсеком?

А - Плюшкін («Мертві душі» М.Гоголя);

Б - Скупий лицар («Скупий лицар» О.Пушкіна);

В - Скрудж («Різдвяна пісня в прозі» Ч.Діккенса);

Г - Чічікова («Мертві душі» М.Гоголя).

5. Укажіть автора та назву твору, з якого ця цитата. (1 бал)

«Они говорят: религиозный, нравственный, честный, умный человек,- думает Анна о муже,- но они не видят, что я видела. Они не знают, как он восемь лет душил мою жизнь, душил все, что было во мне живого… Я ли не пыталась любить его, любить сына, когда уже нельзя было любить мужа? Но пришло время, я поняла, что я не могу больше себя обманывать, что я живая, что я не виновата, что бог меня сделал такою, что мне нужно любить и жить.»

Автор ______________________________________________________________

Назва твору __________________________________________________________

II рівень

6. Дайте визначення поняття «реалізм» (1 бал)___________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
А
Б
В
Г7. Встановіть відповідність між авторами та подіями з їх життя. (1 бал)

А - З армією Наполеона побував в Росії (1812 р.) 1. Ф.Достоєвський

Б - Мав роман з Е.Ганською, що жила під Бердичевим. 2. Стендаль

В - Пережив церемонію страти, був на каторзі. 3. Л.Толстой

Г - Воював на Кавказі, брав участь у Кримській війні. 4. О.де Бальзак

5. А.Чехов


8. Встановіть відповідність між персонажами та їх характеристиками. (1 бал)


А
Б
В
ГА - Ставить експеримент на собі – Наполеон він або тварь тремтяча.

Б - Його життєве кредо: будь-якою ціною досягти мети, 1. Гобсек

але щоб у ньому поважали почуття власної гідності 2. Р.Раскольников

В - «Я володію світом…а світ не має наді мною 3. Жульєн Сорель

ані найменшої влади» 4. Графиня де Ресто

Г - Заради кохання знехтувала соціальними умовностями . Анна Кареніна


III рівень

9. Позначте правильну відповідь. (1 бал)

Кого із відомих літературних персонажів нагадує Гобсек із однойменної повісті Оноре де Бальзака?

А - Плюшкіна;

Б - Свідрігайлова;

В - Раскольникова;

Г - Кареніна.

10. Чим саме? Обґрунтуйте відповідь. (2 бали)_________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________IV рівень

11. Напишіть твір-мініатюру на тему: «Доля дітей у романі Ф.Достоєвського «Злочин і кара» (3 бали)_________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Світова література

11 клас

Залік № 1

учня (учениці):_______________________________________________________________

Тема: Оновлення драматургії на межі ХІХ-ХХ ст. (Генрік Ібсен, Антон Чехов, Джордж Бернар Шоу). Тема: Загальна характеристика літератури першої половини ХХ ст. (Франц Кафка, Джеймс Джойс). Тема: Авангардистські й модерністські традиції у поезії на початку ХХ ст. (Райнер Марія Рільке, Гійом Аполлінер, Федеріко Гарсіа Лорка)

I рівень

Позначте правильні відповіді. (0,5 балів)

1. Який напрям літератури кінця ХІХ – початку ХХ століття відображав кризу буржуазної культури і характеризував розрив із традиціями реалізму та естетикою минулого?

А реалізм; В романтизм;

Б модернізм; Г класицизм.

2. Визначте жанр п’єси Джорджа Бернара Шоу «Пігмаліон».

А комедія; В драма;

Б трагедія; Г водевіль.

3. Як Кафка розпорядився в заповіті щодо своїх рукописів?

А видати окремою збіркою;

Б видати окремою збіркою через 10 років;

В спалити всі рукописи;

Г всі права передав своєму другу.

4. Для чого Нора, персонаж п’єси Г.Ібсена «Ляльковий дім», позичала гроші?

А щоб придбати нову шубку;

Б на нові дорогоцінності;

В на ремонт будинку;

Г на лікування чоловіка.

5. В якій п’єсі герой А.Чехова вбив чайку і поклав її до ніг дівчини, кажучи: «Так само я вб’ю себе»?

А «Вишневий сад»;

Б «Чайка»;

В «Три сестри»;

Г «Іванов».

6. Визначте, хто автор поетичного уривка:Під мостом Мірабо струмує Сена А - Райнер Марія Рільке;

Так і любов Б - Гійом Аполлінер;

Біжить із тебе в мене, В - Федеріко Гарсіа Лорка;

Журба і втіха крутнява шалена. Г - Джеймс Джойс.

Хай б’є годинник ніч настає

Минають дні а я ще є.

____________________________________________________________________________ІI рівень

7. Установіть відповідність між творами та їх темами. (1 бал)

А - «Ляльковий дім», Г.Ібсен; 1. Тема самотності людини серед людей;

Б - «Перевтілення», Ф.Кафка; 2. Тема стосунків у сім’ї;

В - «Пігмаліон», Д.Б.Шоу; 3. Тема одвічного конфлікту митця і суспільства;

Г - «Чайка», А.Чехов. 4. Тема «маленької людини»;

5. Тема «втраченого покоління»;

6. Тема перетворюючої сили мистецтва.
А

Б

В

Г
8. Установіть відповідність між автором і назвою твору. (1 бал)
А
Б
В
ГА - Гійом Аполлінер 1. «Джакомо Джойс»

Б - Джеймс Джойс 2. «Орфей. Еврідіка. Гермес»

В - Райнер Марія Рільке 3. «Лорелея»

Г - Федеріко Гарсіа Лорка 4. «Чайка»

5. «Пігмаліон»

6. «Гітара»

9. Укажіть автора та назву вірша, з якого ця цитата. (1 бал)

«Вона в собі вся скупчилась, посмертям

наповнена по вінця.

Як плід вбирає солодощі й тьму,

Вона ввібрала в себе смерть велику,

таку нову, що й не збагнути їй».

Автор __________________________________________________________________

Назва ___________________________________________________________________

III рівень

6. Дайте докладну письмову відповідь на запитання. (2 бали)

Як ви вважаєте, хто винен, що Грегор Замза став комахою? __________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Укажіть автора та назву твору, з якого цей персонаж. (1 бал)

Автор _______________________________________________________________________

Назва твору __________________________________________________________________

IV рівень

7. Напишіть твір-мініатюру за п’єсами Г.Ібсена, А.Чехова, Д.Б.Шоу «Як зробити щасливими близьких нам людей?» (3 бали)___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

СВІТОВА ЛІТЕРАТУРА

12 клас

Залік № 1

учня (учениці):______________________________________________

Тема: Із літератури середини – другої половини ХХ століття:

Ернест Міллер Хемінгуей «Старий і море»; Джером Дейвід Селінджер «Ловець у житі», Габріель Гарсіа Маркес «Стариган із крилами», Кавабата Ясунарі «Тисяча журавлів», Ежен Йонеско «Носороги»

I рівень (3 б.)

1. Літератори середини-другої половини ХХ ст. вважали своїм головним завданням:

А розвиток елітарних новацій;

Б експерименти із реальністю;

В зображення моральної здатності особистості вистояти під тиском ворожих обставин;

Г відмова від гуманістичних цінностей класичної літератури.

2. Хто промовив під час отримання Нобелівської премії: «Ми, творці, ... маємо право повірити в нову прекрасну утопію життя, де ніхто не вирішуватиме за інших, як їм вмирати, де пануватиме справжня любов і буде можливим щастя, і де покоління, які від народження засуджені на сто років самотності, раз і назавжди здобудуть нову земну долю».

А Кавабата Ясунарі; В Джером Дейвід Селінджер;

Б Габріель Гарсіа Маркес; Г Ежен Йонеско.

3. Символом японської культури у повісті Кавабати Ясунарі «Тисяча журавлів» є:

А чашка; В ніж;

Б пляшка; Г тарілка.

4. Укажіть епізод, який, за словами автора, дав поштовх до написання п’єси «Носороги»?

А візит до божевільні;

В присутність на демонстрації нацистів;

Б будування концтаборів;

Г відвідування концерту популярної групи.

5. Вкажіть автора, назву твору та ім’я героя, якому належать слова: «я взагалі люблю виставлятися», «часто роблю з себе дурня, мені тоді не так нудно» (1 б.)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

II рівень (3 б.)

6. Визначте одну з основних проблем твору «Старий і море» Ернеста Хемінгуея:

А взаємини людини і природи; Г проблема оптимізму;

Б проблема вірності слову; Д проблема любові.

В дружні взаємовідносини між людьми;

7. Твір Ернеста Хемінгуея «Старий і море» за жанром:

А повість-преамбула; Г соціальна повість;

Б повість-міф; Д психологічна повість.

В повість-притча;

8. Укажіть, якими не були жителі селища у творі «Стариган із крилами»:

А байдужими до ближнього; Г фанатично віруючими;

Б меркантильними; Д не вірили в чудеса.

В приземленими;

9. Визначте зміни, які сталися у селищі після появи ангела із оповідання Габріеля Гарсіа Маркеса «Стариган із крилами»:

А жителі стали добріші; Г нічого не змінилося;

Б жителі стали щиріші; Д повірили в чудеса.

В люди замислились над сенсом свого життя;

10. Який літературний твір вплинув на художню своєрідність п’єси «Носороги» Е.Йонеско?

А «Перевтілення» Ф.Кафки; Г «Старий і море» Е.Хемінгуея;

Б «Скотоферма» Д.Орвелла; Д «Тисяча журавлів» К.Ясунарі.

В «Ловець у житі» Д.Д.Селінджера;

11. Визначте значення слова «оносороження»:

А бездуховність; Г підлабузництво;

Б страх мати власну думку; Д лицемірство.

В колективна істерія;

12. Хто із героїв Д.Д.Селінджера хоче, щоб «все було по-справжньому»?

А містер Антоліні; Г Саллі;

Б Фібі; Д Артур Чайлдс.

В Голден Колфілд;

III рівень (3 б.)

13. Установіть відповідність між творами та їх темами.

А «Тисяча журавлів» К.Ясунарі; 1. Тема взаємин людини і природи.

Б «Ловець у житі» Д.Д.Селінджер; 2. Тема співіснування людини з чудом.

В «Стариган із крилами» Г.Г.Маркес; 3. Тема цінностей національної культури.

Г «Носороги» Е.Йонеско; 4. Тема проблеми «батьків» та «дітей».

5. Тема колективної істерії.


А

Б

В

Г

14. Установіть відповідність між реплікою та персонажем твору.

Репліка Персонаж

1. «Рибина величезна, і я повинен приборкати її». А Оота «Тисяча журавлів»

К.Ясунарі;

2. На запитання він «відповів якоюсь звучною, Б Сантьяго «Старий і море»

але незрозумілою мовою». Е.Хемінгуея

3. «А я вам кажу, що бути носорогом В Ангел «Стариган із крилами» не гірше, ніж людиною». Г.Г.Маркеса

4. «Ви теж захоплюєтесь чайною церемонією?» Г Жан «Носороги» Е.Йонеско

5. «Зі мною важко розмовляти. Д Грегор Замза

І я, на нещастя, неповнолітній!» «Перевтілення» Ф.Кафки

Є Голден Колфілд «Ловець у

житі» Д.Д.Селінджера


1

2

3

4

515. Як ви вважаєте, старий Сантьяго переможений чи переможець? Обґрунтуйте свою думку. Укажіть автора та назву цього твору.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________IV рівень (3 б.)

16. Напишіть твір-мініатюру «Людину можна знищити, а перемогти неможливо» або складіть тези до виступу на тему «Цей світ лукавства і облуди…» (Байрон) (за творами авторів середини – другої половини ХХ століття_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка