Іпс нан україни 03187, м. Київ-187, пр. Глушкова, 40Скачати 83.65 Kb.
Дата конвертації15.08.2018
Розмір83.65 Kb.


УДК

КП


держреєстрації

Інв. №
Національна академія наук УкраїниІнститут програмних систем

(ІПС НАН України)

03187, м. Київ-187, пр. Глушкова, 40

тел. (044) 526 55 07; факс 526 62 63


ЗАТВЕРДЖУЮ


ЗАТВЕРДЖУЮДиректор ІПС НАН України

Начальник науково-організаційного відділу Президії НАН України

Академік НАН України

__________ ________П.І. Андон

________________ В.Л. Богданов


«___» ______________2007р.

«___» ______________2007р.

ЗВІТ


ЗА ПРОЕКТОМ ІІ-2-06

ПРОГРАМИ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ НАН УКРАЇНИ

Розробка типових рішень щодо інформатизації наукових установ

НАН України”
Начальник фінансово-економічного відділу

Президії НАН України _____________Л.С. Литвишко


Керівник проекту

Заст. зав. відділу 16 ІПС НАНУ _____________М.М. Лаба


 

Київ - 2007Список виконавців

Лаба М.М.

Заст. завідувача

відділу 16 ІПС НАН України

керівник проекту


Матвєйшин С.М. к. т.н.

В.о. наукового співробітника

відділу 16 ІПС НАН України

Свистун В.С.

Головний програміст

відділу 16 ІПС НАН України

Галазюк Н.О.

Головний програміст

відділу 61 ІПС НАН України

Савчин М.П.

Головний технолог

відділу 16 ІПС НАН України

Дідик М.А.

Провідний інженер-конструктор

відділу 16 ІПС НАН України

Павлова Л. Д.

Інженер-програміст 1 кат.

відділу 16 ІПС НАН України
РЕФЕРАТ

Звіт по проекту: 10 стор., 5 джерел, 2 додатки.

Проект ІІ-2-06 “Розробка типових рішень щодо інформатизації наукових установ НАН України” виконується в рамках Програми інформатизації НАН України.

Об'єкт дослідження – технології та засоби створення офісних інформаційно-аналітичних систем.

Метою досліджень проекту є розробка типової інформаційної системи для автоматизації функцій науково-організаційних, планово-виробничих, кадрових та бухгалтерських підрозділів наукових установ Національної академії наук України.

Методика і характер дослідження: Розробка та апробація спеціального програмного забезпечення для автоматизації основних функцій планово-виробничого відділу (ПВВ), бухгалтерії (БГ), відділу кадрів (ВК) та відділу науково-технічної інформації (ВНТІ) ІПС НАНУ .

Звіт по проекту включає додатки:

1. „Структурований перелік підсистем, модулів, бізнес-процесів та функцій типової ІАС установи НАНУ”.

2. „Тексти програм розробленого програмного забезпечення на CD - диску.”.

На магнітний носій записана комплексна конфігурація системи „1С: Підприємство 8.0. Наукова установа НАНУ версія 1.0.”, яка включає підсистеми ПВВ, ВНТІ, КАДРИ, ЗАРПЛАТА та БУХГАТЕРІЯ.


 1. „Презентаційний ролик програмної системи на CD – диску.”

На магнітний носій записана презентація комплексної конфігурації системи „1С: Підприємство 8.0. Наукова установа НАНУ версія 1.0.” з описом підсистем, функцій та інтерфейсу користувачів.
Ключові слова:

ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА СИСТЕМА, ПЛАНУВАННЯ, БУХОБЛІК, ЗАРПЛАТА, КАДРИ, 1С ПІДПРИЄМСТВО.ЗМІСТ


РЕФЕРАТ 3

ЗМІСТ 4

1. Загальні відомості 5

2. Концептуальні засади досягнення поставлених завдань 5

3. Основні проектні рішення 5

4. Отримані результати 6

6. Перспективи розвитку проекту 7

Додатки 8

Джерела 8

1. Загальні відомостіОрганізація-виконавець проекту: Інститут програмних систем НАН України.

Назва проекту: “ Розробка типових рішень щодо інформатизації наукових установ НАН України”

Мета та завдання проекту: Розробка типової інформаційної системи для автоматизації функцій науково-організаційних, планово-виробничих, кадрових та бухгалтерських підрозділів наукових установ Національної академії наук України. Критерієм досягнення мети роботи є можливість побудови на базі типової інформаційної комплексної системи будь-якої установи НАНУ з автоматизацією не менше 60 відсотків функцій вказаних вище підрозділів без суттєвих доробок програмного забезпечення.

2. Концептуальні засади досягнення поставлених завдань

Концепція створення створення типової автоматизованої інформаційної системи установи НАНУ повинна: • враховувати сучасні технології створення інформаційних систем;

 • враховувати специфіку інформаційних ресурсів установ НАНУ;

 • охоплювати необхідну множину функцій, що автоматизуються;

 • мати можливість подальшого розширення та вдосконалення.3. Основні проектні рішення

 1. Розроблений комплек підсистем, які можуть автоматизувати нижченаведений обсяг функцій підрозділів типової установи НАНУ:

ВНТІ – 90%

ПВВ – 60%

ВК – 70%

Розрахунок зарплати – 80%

Бухоблік – 80%


 1. Проведена апробація розроблених програмних підсистем для автоматизації функцій планово-виробничого відділу, відділу НТІ, бухгалтерії та відділу кадрів ІПС НАНУ;

 2. Згідно висловлених зауважень проводиться доробка цих програмних підсистем;

 3. Проведено об’єднання всіх цих програмних підсистем у єдину комплексну програмну систему та проведена її апробація в ІПС НАНУ;

 4. Проведена презентація єдиної комплексної програмної системи у кількох наукових установах та отримані відповідні відгуки;

 5. Проводиться систематизація, відбір висловлених зауважень щодо побудови та роботи системи для врахування їх в подальшій розробці ТАІС установи НАНУ.


Діючі підсистеми для автоматизації функцій планово-виробничого відділу, відділу організації та впровадження НТР, бухгалтерії та відділу кадрів ІПС НАНУ забезпечують можливість:

 • роботи персоналу підрозділів ІПС НАНУ в підсистемах в режимі дослідної експлуатації;

 • доробки підсистем за результатами дослідної експлуатації;4. Отримані результатиОсновними результатами проекту можна вважати наступне:

1) Розроблене спеціальне програмне забезпечення для підтримки основної функціональності типової ІАС установи, а саме: • конфігурація 1С: Підприємство 8.0. ПВВ для НАНУ;

 • конфігурація 1С: Підприємство 8.0. ВНТІ для НАНУ;

 • конфігурація 1С: Підприємство 8.0. КАДРИ для НАНУ;

 • конфігурація 1С: Підприємство 8.0. ЗАРПЛАТА для НАНУ;

 • конфігурація 1С: Підприємство 8.0. БУХГАТЕРІЯ для НАНУ;

 1. Проведене навчання користувачів та апробація системи в ІПС НАНУ.

Перелік фунцій системи наведений у додатку 1.

5. Пропозиції щодо впровадження отриманих результатів

Розроблене спеціальне програмне забезпечення типової ІАС установи НАН України після доробок за зауваженнями може бути впроваджене в організаціях та установах НАН України.


6. Перспективи розвитку проекту

На наступному етапі проекту (протягом 2008 року) необхідно:

1) доробити спеціальне програмне забезпечення з урахуванням зауважень користувачів в процесі апробації а також для підтримки повної функціональності типової ІАС установи, а саме:


 • конфігурація 1С: Підприємство 8.0. ПВВ для НАНУ;

 • конфігурація 1С: Підприємство 8.0. ВНТІ для НАНУ;

 • конфігурація 1С: Підприємство 8.0. КАДРИ для НАНУ;

 • конфігурація 1С: Підприємство 8.0. ЗАРПЛАТА для НАНУ;

 • конфігурація 1С: Підприємство 8.0. БУХГАТЕРІЯ для НАНУ;

 • конфігурація 1С: Підприємство 8.0. ОБМІН для НАНУ;

 • конфігурація 1С: Підприємство 8.0. МОНІТОРИНГ для НАНУ;

 1. розробити організаційно-розпорядчі, нормативні та інструктивні документи, що повинні забезпечити функціонування типової ІАС установи НАН України в цілому та її адміністраторів в організаціях та установах НАН України;

 2. організувати навчання користувачів та впровадити систему в декількох установах НАНУ;

 3. доопрацювати програмне забезпечення системи за результатами дослідної експлуатації.


Додатки

1. Документ „Структурований перелік підсистем, модулів, бізнес-процесів та функцій типової ІАС установи НАНУ”.

2. Тексти програм розробленого програмного забезпечення на CD - диску.


3. Презентаційний ролик програмної системи на CD - диску .

Джерела


 1. Постанова Президії НАН України від 28.01.05 № 24 „Про затвердження Порядку формування тематики та контролю за виконання наукових досліджень в Національній академії наук України” ;

2. „Бухгалтерський облік у бюджетних установах”. Навчальний посібник. Бутинець Ф.Ф. , Остапчук Т.П., Сисюк С.В. Остап’юк Н.А. Житомир. ПП.”Рута” 2006.

3. 1С: Зарплата и управление персоналом 8.0. Практическое пособие. Харитонов С. Москва. ООО „ 1С-Паблишинг”. 2007.

4. Профессиональная разработка в системе 1С: предприятие 8. Габец А.П., Гончаров Д.И., Козырев Д.В., Кухлевский Д.С., Радченко М.Г. Москва. 2006. ООО„ 1С-Паблишинг”.

5. Кадровое делопроизводство. Справочник работодателя. Ермаков И.Б. Москва. Бизнес Системы. 2004.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка