Інтелектуальні змагання з базових дисциплін серед учнів сільських шкілСкачати 136.46 Kb.
Дата конвертації29.12.2017
Розмір136.46 Kb.

Одеський обласний інститут удосконалення вчителів

Інтелектуальні змагання з базових дисциплін серед учнів сільських шкіл
ЗАВДАННЯ

І (заочного) туру з української мови та літератури

2015 рік

8 клас
І. Напишіть сюжетний твір (оповідання, нарис, новелу, казку) з одним із запропонованих заголовків:

1. Таємниця аеропорту.

2. Погаслих зір немеркнуче світіння.

3. Ельфочка Аля, що живе у квітці поза городом.

4. Мені про це вітри розповіли.

(Уведіть у свій твір описи природи, зовнішності героїв чи героя, процесу праці тощо. Тему, сюжет обирайте за власними уподобаннями – заголовки дають простір вашій фантазії. Після заголовку вкажіть жанр, а після написання твору, відступивши рядок, поясніть ознаки, які дозволяють віднести ваш твір до вказаного жанру).12 б.

ІІ Дайте лаконічні, але аргументовані відповіді на запитання:

1.В чому, на вашу думку різниця між родинно-побутовими та соціально-побутовими піснями? Поясніть це на прикладах 2-3 пісень. Назвіть не менше 5-ти соціально-побутових та кілька відомих вам родинно-побутових пісень.

2. Для чого, на вашу думку, існує література як один із видів мистецтва? Які функції мистецтва взагалі? Чи можна обійтись і без нього?

3. Що таке історична повість? Чим, по-вашому, літературний твір про історичну подію відрізняється від опису цієї події в історії?

4. З яким образом у повісті І.Я.Франка «Захар Беркут» пов’язана проблема вибору людини у вирішальній ситуації? Який вибір зробив герой твору?

5. Що символізує образ гусей-лебедів у повісті М.Стельмаха «Гуси-лебеді летять»?

6. Як ви думаєте, чому твір Л.Пономаренко «Гер переможений» завершується такою несподіваною кінцівкою? Чи має ця кінцівка відношення до головної думки твору? В чому ця думка полягає?

7. Як ви розумієте слова діда Капуша із твору Б.Харчука «Планетник»: «У всіх нас гуде крапелька небес». Як ви вважаєте, чи важливо людині почути це гудіння? Чому й навіщо?8 б.

ІІІ. Дайте розгорнуту відповідь на одне із питань:

1.Сатиричні твори письменників Одещини.

2. Чи є героїня повісті М.Коцюбинського «Дорогою ціною» типовим образом української селянки?

12 б.

ІV. Вставте, де потрібно, замість крапок пропущені букви, приберіть риски. Зробіть розбір за членами речення та вкажіть, якою частиною мови виражений кожен член речення.


 1. Нагодован…ий смачним обідом хлопець від щирого серця подякував господар (ів) (ям).

 2. Найсмачнішим безперечно є хліб спечений руками матусі.

 3. Семеро бійців у плащ/накидках та автоматами на/поготові кинулись до будинку навпроти.

 4. Василь пришпорив скакуна, вирвався вперед і взявши остан…ій бар…єр не/стримуючи радості вигукнув «Наша взяла!»

 5. Уман…ський полковник мав бажан…я зустрітис… із (Х)(х) ерсон…ським генералом та (П)(п)оділ…ським хорунжим.

 6. А мати горюючи за сльозами і світ(у)(а) не/бачила.

 7. Дідусь подумавши порадив іти дорогою через ліс.

7 б.

V. Продовжіть речення:

1. Правильність написання ненаголошених [е] та [и] в українській мові можна перевірити…(скількома?) способами.

А саме:

а) …..(наприклад…)

б) і т.д.

2. В українській мові Ь в середині слова пишеться тільки перед….., тому що… (наприклад:…).

Виняток із цього правила становлять слова, в яких… (наприклад:...).

3. Буква И в іншомовних словах пишеться в таких випадках:

1…. (наприклад:…)

2. … (наприклад:…).

4. Слова (назви міст) [н'йуфаундленд], [л'йеж], слід писати з…, а не з …, тому що…; слова [дансмйур], [лонгвйу], - з…, а слово [м’унхен] - …, тому що…

8 б.

VІ. Продовжіть прислів’я та поясніть, яких значень надають виразам використані в них сполучники.


 1. Хоч пень об сову, хоч сову об пень, а все…

 2. Хочеться рибку з’їсти, та…

 3. Сюди - тень, туди – тень, та й …

 4. Хоч і три дороги, але…

4 б.

VІ. Відредагуйте речення, поясніть свої дії.

 1. Я поступив у воєнне училище.

 2. Будинок стояв посеред великого запущеного саду, який дивився на світ давно не/митими вікнами.

 3. Він з люттю ударив м’яч кулаком, який в ту ж мить влетів у сітку.

 4. Зрозумівши правило, нам було легко виконувати завдання.

4 б.

Всього: 55 балів
Одеський обласний інститут удосконалення вчителів

Інтелектуальні змагання з базових дисциплін серед учнів сільських шкіл

ЗАВДАННЯ

І (заочного) туру з української мови та літератури

2015 рік

9 клас
І. Напишіть один із творів за вибором:

1. Твір-роздум: Прагнення стати багатим – це погано чи добре?

2. Твір-есе: Національні цінності українського народу в його народному епосі.

3. Нарис: Щаслива людина.12 б.
ІІ. Дайте лаконічні, але аргументовані відповіді на запитання:

 1. Що є спільного між історичними піснями і думами? Як ви гадаєте, чи є в наш час люди, що заслуговують на те, щоб бути оспіваними в піснях і думах? Чому, на вашу думку, вони не складаються в наш час?

 2. Які різновиди комічного ви знаєте? Чим вони відрізняються? Проілюструйте прикладами відомих вам творів.

 3. Яку загальнолюдську і вічну проблему порушує Б.Олійник у вірші «Вибір»: хто і що змушений був вибирати? Доведіть на відомих вам прикладах (з літератури, історії, із життя), що проблема ця є, дійсно загальнолюдською і вічною, або спростуйте це твердження.

 4. До якого жанру належить твір В.Дрозда «Білий кінь Шептало»? В чому полягає особливість цього жанру? Яка головна думка твору?

 5. Західноукраїнські вчені висунули гіпотезу, що автором «Слово про похід Ігорів» міг бути Володимир син Галицького князя Ярослава Осмомисла. Чи є підстави для такої гіпотези? Яке відношення мало Галицьке Князівство до далекого Новгорода-Сіверського?

10 б.
ІІІ. Розкрийте одне із запропонованих питань:

 1. Морально-етична проблематика українських народних дум.

 2. Мої улюблені письменники рідного краю.

10 б.

ІV. Вставте, де потрібно, пропущені літери, зніміть риски, розставте розділові знаки. Зробіть повний синтаксичний розбір речень.

 1. Хай тобі стане радісно від цієї звістки.

 2. Веселий час збиран…я /у/в/рожаю!

 3. Звичайно друже шкода літ минулих!

 4. Бережи плат…я з/нову, а честь з/молоду.

 5. Бережи сину честь з/молоду.

 6. Там далеко/далеко аж до обрію простиралось золоте море хлібів. Колихалось під вітром мов зачарована і стиха шепотіло передзвонюючи колоссям.

 7. Все довкола оживає степ птахи гаї й садки і у небі пропливають як хустиночки хмарки.

 8. Довкола небо синьо/оке і літній день як маків цвіт.

8 б.
V. Виконайте наступні завдання:

1. Утворіть із поданих пар слів словосполучення, поставивши слова в дужках у потрібному роді та відмінку. Зніміть риски, числівник запишіть словами.

Великого (квадрат); (весел/а / /ий/) кокаду; (рожев/е/а/ий /)фламінго; зеленого (шум); не/мають/ (знання); зелених (збіжжя); (285) кілометровий; (2) дівчаток; 3 (ведмідь).
2. Затранскрибуйте слова :

безщасний, смієшся, об’єм, цвірінькають, пір’я, зчовгається.


3. Поставте запитання в словосполученнях:

ґудзик від блузки, крило голуба, матерія на плаття, рукав піджака, володар країни, машина сусіда, командир роти, бажання жити, будинок зліва, дорога до школи.


4. Поставте наголос в словах:

олень, донька, зобов’язання, пізнання, було, вода зберігається в діжках, пані і панове, сантиметр, квартал, прошу, нести, корисний, подушка, подруга.6 б.

VІ. Поясніть, чому:

 1. В словах скриньці, господиньці, княгиньці, Таньці, пишеться ь, а словах скоринці, глинці, картинці, Тетянці – не пишеться?

 2. В іншомовних словах диспут, ритуал, синтез після р,с, д пишеться буква и, а в словах діаграма, патріот пенсія, Діккенс після тих же літер пишеться і.

 3. В словах Сьюзен, портьєра, пишеться ь, а в словах сюзерен, тюрбан, тюльпан – не пишеться? Від чого це залежить? А чому в словах п’єса, прем’єра, інтерв’ю пишеться не ь, а апостроф? Затранскрибуйте всі ці слова.

6 б.

VІІ. Назвіть 2-3 поетів і 2-3 прозаїків Одещини, які пишуть твори для дітей та підлітків. Хто з них є лауреатами Всеукраїнських премій?

3 б.
Всього: 55 балів


Одеський обласний інститут удосконалення вчителів

Інтелектуальні змагання з базових дисциплін серед учнів сільських шкіл

ЗАВДАННЯ

І (заочного) туру з української мови та літератури

2015 рік

10 клас
І. Напишіть твір за однією із тем, використайте при його написанні ваші знання з літератури та сучасних проблем.

1. Любов к Отчизні де героїть,

Там сила вража не устоїть…

(І.П.Котляревський)

2. Україно! Ти моя молитва,

Ти моя розпука вікова!

(В.Симоненко)

3. Книги – морська глибина…

(І.Франко)

4. Не забувай в житті ані на мить,

Що кожне слово – золотаве зерно,

Народом зрощене у борознах століть.

(Г.Могильницька)

5. Вирости щастя в собі самому!12 б.

ІІ. Дайте лаконічні, але аргументовані відповіді на запитання:

 1. Які основні літературно-творчі напрямки в українській літератури ХІХ ст. вам відомі? Які особливості характерні для них? Назвіть представників кожного із цих напрямків.

 2. В чому полягає відмінність у трактуванні образу Нарциса Григорієм Савовичом Сковородою та грецьким міфом? Яка ідея українського філософа пов’язана з цим образом?

 3. Яка філософська ідея закладена в поезії Т.Г.Шевченка «Минають дні, минають ночі»? Чи була вона втілена в житті Шевченка?

 4. Що символізує «розкопування великого льоху» в містерії Т.Г.Шевченка? Як ви вважаєте: кінцівка «великого ж того льоху та й не розкопали» - є оптимістичною, чи вимовлена з розчаруванням і смутком? (іншими словами: те, що «великий льох» залишився «нерозкопаним» - це, на погляд Шевченка, добре чи погано?).

 5. Темою п’єси І.П.Котляревського, на вашу думку, є «показ соціальної нерівності та безправ’я трудящих», як написано в підручнику з літератури, чи «показ душевної краси і шляхетності українського народу», як вважає ряд дослідників творчості Котляревського? (Доведіть свою думку!).

10 б.
ІІІ. Розкрийте одне із запропонованих питань:

 1. Літописи та твори літератури княжої доби як історичні та літературно-художні пам’ятки та їх значення в сучасності.

 2. Комізм і трагізм українського життя в творах Г.Квітки-Основ’яненка «Конотопська відьма», «Солдацький патрет» та інші.

10 б.

ІV. Зробіть повний синтаксичний розбір речень.

 1. Ясні зорі угорі на дитячі очі схожі.

 2. Не перескочивши «гоп» не кажи!

 3. Не скінчивши діла не похваляйся хлопче!

 4. Літній день як маків цвіт.

 5. Можна все на світі вибирати сину вибрати не можна тільки Батьківщину.

 6. Сад з самого світаннячка вмито росою й прикрашено сережками червоної смородини.

 7. Учні старанно працюють. Посхиляли голови щось пишуть вираховують.

 8. Читати лежачи шкідливо.

8 б.

V. Продовжіть речення та наведіть приклади.

1. Граматичні значення слова виражаються… (наприклад:…);

Лексичне значення слова – це … (наприклад:…);

Лексичне значення слова міститься… (наприклад:…);

Основне лексичне значення міститься в… (наприклад:…).

2.Дієприкметниковий зворот, що стоїть перед означуваним словом, відокремлюється, якщо…(наприклад:…)

3. Дієприслівникові звороти відокремлюються… (наприклад:…);

Одиничні дієприслівники не відокремлюються якщо… (наприклад:…) 1. Частина речення, приєднана сполучником як не відокремлюється, якщо… (назвіть всі випадки та наведіть приклади)

 2. Якщо в реченні з відсутнім дієсловом є слово, що відповідає на запитання означень і слово це стоїть перед підметом, то це речення… (наприклад:…).

 3. Речення з присудком, вираженим дієсловом ІІІ особи однини теперішнього часу ніколи не бувають…, тому що… (наприклад:…).

6 б.

VІ. Уявіть, що ваш друг видав книжку, і вам потрібно її прорекламувати. Назву книжки, зміст (про що вона) придумайте самі). Створіть рекламу книжки, згадавши основні вимоги до реклами.

5 б.

VІІ. Відредагуйте речення. Поясніть суть помилок.

 1. Ця безліч раз перечитуючи книжка, вже давно просила дбайливих рук «любителів книг» із Бібліотечного гуртка.

 2. Мій товариш добре стріляв і завжди потрапляв у мішень.

 3. Я його питаю, а він мовчить, як риба об лід!

 4. Я рахую, що треба приймати участь у всіх шкільних міроприємствах по відзначенню свят.

 5. «Слово про похід Ігорів» - це дорогий пам’ятник нашої давнини.

 6. Його серце вщент було переповнене радістю.

 7. Моя сестра – лікар по спеціальності цілими днями тільки те й робить, що лічить своїх пацієнтів.

 8. Возвисившись на гору, серця наші були сповнені торжеством, але комарі й тут кусалися як скажені.

4 б.
Всього: 55 балів

Одеський обласний інститут удосконалення вчителів
Інтелектуальні змагання з базових дисциплін серед учнів сільських шкіл

ЗАВДАННЯ

І (заочного) туру з української мови та літератури

2015 рік
11 клас
І. Напишіть (за вибором) твір на одну із запропонованих тем, використовуючи для аргументації своїх думок відомі вам літературні твори (необов’язково лише ті, що вивчалися за шкільною програмою), історичні події та події сучасного життя.

1. Поема І.Франка «Мойсей» - притча про український народ і його історичне призначення.

2. «Своїм життям до себе дорівнятись» - останній моральний заповіт, залишений нащадкам великою Українкою.

3. «Небесна сотня» - символ вічного прагнення честі і гідності народу. (Епіграфом до твору візьміть слова із пісні:

Ми вийшли майбуття боронити,

Щоб гідності дух не погас.

і русичі, анти, поляни і скити

Незримо стояли поміж нас.

Г.Могильницька

В творі відобразьте ваше розуміння змісту епіграфа).

4. В газеті «Вільна думка» нещодавно був надрукований аматорський вірш Надії Сидоришин – сільської читачки, в якому поставлені досить цікаві питання:

Чому агресор пішов на нас?

Чи, й справді, потрібний йому Донбас?

Чому на Литву не пішов? На Латвію?

Хіба там немає чого урвати?

Але лиш у нас лютує війна.

А може, в тім – і наша вина?

(Далі йде досить розлога розповідь про донецькі «референдуми», чужі прапори та про розгромлений Донбас і горе населення. Висновок:

Бо не навчились по-правді жити

і понад усе Україну любити.

Спробуйте відповісти на питання, написавши твір-роздум: «Національна гідність і єдність в любові до Вітчизни – найнадійніший щит Держави, запорука щасливої долі народу».

12 б.

ІІ. Дайте лаконічні, але аргументовані відповіді на запитання:


 1. «Кайдашева сім’я» І.С.Нечуя-Левицького за суттю подій та образів – комедія чи трагедія?

 2. Якби у вас не було іншого вибору, кого б ви обрали своїм другом: Грицька чи Чіпку? (Панас Мирний «Хіба ревуть воли, як ясла повні»). Обґрунтуйте свій вибір.

 3. Чи можете ви навести конкретні докази антиукраїнської політики колонізаторського уряду Москви в ХІХ-ХХ століття? Чи така політика – це «вигадки ворогів народу»?

 4. Що таке «театр корифеїв»? Хто такі корифеї українського театру?

 5. Чому, на вашу думку, збірка інтимних віршів І.Я.Франка названа «Зів’яле листя», а розділи її – «жмутками»?

 6. За що І.Франко образився на В.Щурата? Як висловив свою образу? Чи, справді, В.Щурат образив Франка?

 7. Чому історичний роман І.Нечуя-Левицького «Іван Виговський» протягом тривалого часу був під забороною?

 8. Які течії модернізму найяскравіше виявилися в українській літературі кінця ХІХ – поч. ХХ в.в.? Назвіть найяскравіших представників кожної з них.

 9. Яким чином творчість М.Коцюбинського причетна до початку активного руху опору тоталітарного режиму шістдесятих років ХХ ст.?

 10. Яка подія в літературному і громадському житті України звела в одному часі й місці майже всіх видатних письменників України (Стефаник, Панас Мирний, М.Коцюбинський, О.Пчілка, М.Старицький, Леся Українка та інші)? Коли вона відбулася. Який твір присвятив цій події І.Я.Франко?

10 б.

ІІІ. Здійсніть художньо-тематичний аналіз вірша Григорія Чупринки, написаного в 1909 р. Які, на вашу думку, особливості вірша свідчать про нове мислення та пошуки нових засобів виразності в українській поезії кінця ХІХ – поч. ХХ століття?

Гей, на весла!

Гей, на весла, щоб понесла

Буря човен на простір,

Де свавільний вітер вільний

Гонить хвилі вздовж і вшир!


Там, на морі, на просторі,

Розігнавши млявий сон,

Виллєм муки наші в звуки

Буйним вітром в унісон


Там, на волі, на роздолі,

Де здіймаються горби,

Всю отруту нашу люту

Виллєм в море без журби.


Виллєм в море наше горе,

Нашу млявість, нашу лінь.

Гей, на весла, щоб понесла

Буря човен на глибінь!


Ми полинем соколиним

Вільним льотом з берегів,

Роздратуєм, загартуєм

Нашу міць для ворогів8 б.

ІV. Вставте де потрібно, замість крапок, пропущені букви, приберіть риски, зробіть повний синтаксичний розбір речення.

Зоря, на яку похитуючи головою втупив очі старий випливла із/за хмари і ліниво підморгнувши зеленувато /холодним байдужим оком знову сховались у не/прониклому моро/ку/ці неба холодного й байдужого як і вона. Довго/довго до помутніння в очах від напруги чекав старий нової з…яви світляної цятки в небесній безодні і серце його стискалось /якимось//якоюсь/ неосмислен/им/ою/ /болем/ / біллю/ ніби від цього холодного зеленуватого погляду що то з’являвся то зникав у/горі залежало щось таке, від чого могла змінитись і доля, і життя і саме існування світу.10 б.

V. Виконайте запропоновані завдання:

1. Замініть вирази одним словом – прислівником:

догори обличчям –

зігнувши ноги в колінах і тримаючись на пальцях –

лицем до низу –

з почуттям подяки –

обома руками –

2. Утворіть від поданих слів іменники – назви людей за національністю чи за місцем проживання в чоловічому та жіночому роді:

Литва, Київ, Корея, Петербург, Канада, Індія, Тула, Луцьк, Сибір, Китай.

3. Поставите іменники в родовому відмінку однини:

Париж, термін, заголовок, відмінок, звук, апетит, ансамбль, паркан, клен.

6 б.

VІ. Спишіть, знявши риски.

Лине з/далеку/далекого спів дівочий. Люблю тебе в/ві/сні і на/яву, моя кохана земле колоскова.

Покрита твердим панцир/ем/ом/ черепаха не боїться не/дружніх істот.

Давати хабар/а/я/ при вирішенні будь/яких проблем не/тільки не/морально, а й злочинно. На /я/ /Я/рославовім /в/ /В/алу, на вулиці столичній, тебе я вглядів.

На узвиш…і, яке люди досі чомусь звуть /Я/ /я/кимовим /В/ /в/алом, зацвіли кульбабки.

У нас такої поведенції не/має, щоб страву з тарілки не/доїдати.То була ще не/доросла дівка, а дитина, що й до власного розуму не/до/росла.

3 б.
VІІ. Побудуйте діалог: «Несподівана зустріч двох друзів у незнайомому місті».

6 б.
Всього: 55 балів

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка