Інтегроване використання засобів опрацювання електронних документівСкачати 251.67 Kb.
Дата конвертації27.10.2017
Розмір251.67 Kb.
ТипУрок


Дата проведення група

Урок №

Тема:  Інтегроване використання засобів опрацювання електронних документів.

Мета:

Навчальна.. сформувати поняття: імпорт, експорт, посилання,  вбудовування, зв’язування; формувати навички: вставлення об’єкта в документ, вставлення посилання на об’єкт, імпорту та експорту даних,  вбудовувати файли, зв’язувати файли, зберігати електронні документи в різних форматах, формувати вміння чітко й лаконічно висловлювати думки.

Розвиваюча.  Розвивати логічне, алгоритмічне мислення.

Виховна. Сприяти вихованню акуратності, терпінню, посидючості..

Тип уроку. Урок формування та вдосконалення знань, вмінь, навичок.

Методи та прийоми. Колективна робота / робота з мультимедіа / тестування; Колективна робота / робота з Інтернет/ вправа «Мікрофон»/ндивідуальна робота /практичне завдання; кооперативна робота/ робота за комп’ютером/ тренувальні вправи і лабораторна робота; колективна робота/ вправа «Кошик запитань».

Основні терміни і поняття. Іімпорт, експорт, посилання,  вбудовування, зв’язування

Міжпредметні зв′язки. Загальноосвітні та спеціальні предмети, в яких необхідно лаконічно демонструвати, опрацьовувати великі обсяги інформації.

Наочність. Інструкційна картки до практичного завдання, файли для усіх видів робіт у локальній мережі, Інструкційна картки до Лабораторної роботи №33, інструкції з Т.Б. , Інтернет, будь який браузер, підручник Й.Я. Ривкінд. Інформатика 11 розділ 4, §4.6 стор. 272-273,


Технічні засоби навчання. Комп’ютери, мультимедійний проектор, презентація вчителя, локальна мережа, магнітна дошка, П.З будь який браузер, Інтернет, локальна мережа.

План:

 1. Оргмомент.

 2. Мотивація навчальної діяльності.

 3. Актуалізація опорних знань.

 4. Пробне застосування знань

 5. Вправи за зразком і в подібних умовах з метою вироблення вмінь безпомилкового застосування знань

 6. Вправи з перенесенням знань у нові умови.

 7. Підбиття підсумків уроку. Рефлексія.

 8. Інформація – інструктаж домашнього завдання.

Хід уроку:

 1. Оргмомент

Доброго дня.

Оголошення теми уроку.

Умови роботи з «кошиком запитань»


 1. Мотивація навчальної діяльності. 1. Актуалізація опорних знань.

 1. Колективна робота / робота з мультимедіа / тестування

1.Iнтернет - це...

А) Всесвiтня глобальна комп'ютерна мережа. Б) Всесвiтня локальна комп'ютерна мережа.

В) Комп'ютерна мережа, що об'єднує ЕОМ в нашому мiстi. Г) Комп'ютерна мережа, що об'єднує ЕОМ в нашiй країнi.

Д) Два та більше ПК, що обмінюються інформацією в межах одного будинку.2. Протокол передачi даних - це...

А) Iнформацiя, що пересилається з ЕОМ на ЕОМ в Iнтернетi.

Б) Набiр правил та домовленостей для обмiну iнформацiєю мiж ЕОМ в мережi.

В) Резервна копiя iнформацiї з Iнтернету на ЕОМ.

Г) Набiр електронних адрес, що зберiгається на ЕОМ.

Д) Роздрукована інформація про роботу в мережі.3. Сервер - це...

А) Головний комп'ютер у локальнiй мережi. Б) ЕОМ провайдера з яким ми працюємо.

В) ЕОМ, що є поставником iнформацiї для інших ПК. Г) Комп'ютер на якому працює програма-клiєнт.

Д) Вінчестер, на якому зберігаються дані із Інтернета.4. Яка з програм призначена для роботи з електронною поштою?

А) Explorer. Б) WordPad. В) PoverPoint. Г) Outlook Express. Д) WinRar.5. Як називають програму для роботи з Web-сторiнками?

А) Сервер. Б) Провайдер. В) Драйвер. Г) Утилiта. Д) Браузер.6. Якi протоколи передачi використовуються при роботі в Iнтернет?

А) TCP/IP. Б) IP. В) PI/TCP. Г) ТСР. Д) TPC/IP.7. Провайдер - це...

А) Програма для роботи з Web-сторiнками.

Б) Органiзацiя, яка надає доступ в Iнтернет та послуги Інтернету людям та iншим органiзацiям.

В) ЕОМ на якому зберiгаються Web-сайти та iнша iнформацiя Iнтернету.

Г) Людина, яка має доступ до Iнтернету.

Д) Комп'ютер з якого можна зайти в мережу Інтернет.8. Який пристрiй потрiбен для роботи з Iнтернетом?

А) Сканер. Б) Акустичнi системи. В) Модем або виділена лінія зв'язку.

Г) Навушники та мікрофон. Д) Мережева карта.

9. Як пишеться доменна адреса комп'ютера в Iнтернетi?

10. Як пишеться поштова адреса в Iнтернетi?

11. Що таке гiпертекст?

А) Це текст в якому є посилання на iншi документи. Б) Це текст в якому є адреси потрiбних Web-сайтiв.

В) Це текст з графiкою, аудiо та вiдео iнформацiію. Г) Це текст дуже маленького розмiру.

Д) Це текст дуже великого розмiру.12. Гiперпосилання - це...

А) Малюнок, який може рухатися та мiняти форму. Б) Слово чи об'єкт, в якому є посилання на iнший Web-документ.

В) Адреса Web-сайта свого провайдера. Г) Слово, за допомогою якого потрапляємо в режим набирання Web-адреси.

Д) Адреси іноземних Web-сайтів.

4. Пробне застосування знань.

Виконання комплексу вправ для зняття м'язового напруження. (Варіант 2)

Вихідне положення — сидячи на стільці.

Зробити кілька глибоких вдихів і видихів. Потягнутися ні стільці, зігнувши руки на потилиці, відхиляючи голову назад і випростуючи плечі. Повторити 5 разів.

Зробити нахили й повороти голови. Повторити 5 разів.

Зробити легкий самомасаж обличчя й кисті руки протягом 3-5 с.

Робота з підручником і Інтернетом, розповідь учнів на оцінку.(самостійно дома)/ вправа «Мікрофон» / заповніть схему

Поняття складеного документа

Протягом вивчення курсу інформатики ви познайомилися з різними прикладними програмами – графічним редактором Paint, текстовим процесором Word 2007 і табличним процесором Excel 2007, програмами підготовки мультимедійних презентацій Power Point 2007 та комп’ютерних публікацій Publisher 2007, системою управління базами даних Access 2007 та навчалися створювати і опрацьовувати з їх використанням різноманітні електронні документи: текстові документи, електронні таблиці, комп’ютерні презентації, бази даних та ін.

Але досить часто при створенні електронного документа в певній програмі виникає необхідність вставити до нього фрагменти з документів, які створені в інших програмах.

Наприклад, у текстовий документ, підготовлений у текстовому процесорі Word 2007, необхідно вставити растровий малюнок, створений в графічному редакторі Paint, а також фрагмент електронної таблиці, яка розроблена в табличному процесорі Excel 2007, та таблицю з бази даних Access 2007. Або при заповненні бази даних в СУБД Access 2007 потрібно використати вже підготовлені дані з електронної таблиці Excel 2007, або у мультимедійну презентацію потрібно вставити відеороліки та аудіозаписи, які були підготовлені заздалегідь. У результаті таких дій користувач отримує документ, що включає фрагменти, які створені за допомогою різних програмних засобів. Подібний документ отримав назву складеного, або інтегрованого документа (рис. 4.51).Запам’ятайте!

Складений (інтегрований, лат. integrum - ціле) документ – це документ, в який вставлені фрагменти з даними різних типів, що створювалися в інших прикладних програмах.

Програма (документ, файл), з якої проводиться вставлення фрагмента у складений документ називається джерело, а програма (документ, файл), куди вставляються об’єкти з інших джерел, – приймач.


Слайд Microsoft PowerPoint
Логотип школи

Наші олімпійці

Діаграма кількості переможців в олімпіадах з інформатики за останні 5 років

Список переможців олімпіади з інформатики у поточному році

Малюнок з графічного редактора Paint

Діаграма з табличного процесора Excel 2007

Таблиця бази даних Access 2007

Гіперпосилання на сайт школи

Рис. 4.51. Приклад фрагмента складеного документа
Вставка фрагментів даних з різних програм

Операційна система Windows надає користувачу кілька способів вставки даних з різних програм до складеного документа. З деякими з них ви вже знайомилися раніше: технологія drag-and-drop (англ. перетягнути та кинути) і використання Буферу обміну.

Так, у багатьох програмах, які працюють від керівництвом ОС Windows, для вставки об’єктів передбачена можливість перетягування потрібного фрагмента чи об’єкта з використанням миші з вікна однієї програми до вікна іншої (технологія drag-and-drop). При виконанні цієї операції об’єкт переміщується з документа-джерела у документ-приймач, виконання цієї операції при натиснутій клавіші Ctrl призводить до копіювання об’єкта у документ-приймач. Такий спосіб рекомендується використовувати при невеликій відстані між вікнами програми-джерела і програми-приймача. Для цього вікна цих програм доцільно розташувати поруч у віконному режимі.

Також вставити потрібний об’єкт в документ-приймач можна, використавши Буфер обміну операційної системи Windows. Для цього слід об’єкт з документа-джерела скопіювати в Буфер обміну (команда Скопіювати), а потім вставити його з Буферу обміну в документ-приймач (команда Вставити). При роботі з програмами Microsoft Office 2007 використовується Буфер обміну Microsoft Office 2007, який, як ви знаєте, може одночасно зберігати 24 об’єкти. Це можна використати для швидкого збирання фрагментів по документах-джерелах та одночасного їх вставлення у документ-приймач. При виконанні цієї операцій вікно Буфера обміну у всіх програмах Microsoft Office 2007, які задіяні в цій роботі, повинно бути відкритим (для цього потрібно натиснути кнопку відкриття діалогового вікна відповідної групи на вкладці Основне).

Використовуючи ці способи у документ-приймач вставляється копія об’єкта з документа-джерела, при цьому значення деяких властивостей вставлених об’єктів можуть змінитися.

При таких способах вставлення ніякого зв'язку між програмами, документами і об’єктами не встановлюється. І в подальшому опрацювання вставленого об’єкта забезпечується засобами програми, в якій здійснюється робота зі складеним документом. Наприклад, вставивши до текстового документа малюнок з програми Paint, користувач вже не зможе використовувати для зміни малюнка інструменти графічного редактора такі як Пензель, Ластик, Розпилювач, не зможе здійснити інвертування кольорів, виділення довільної області тощо. Він може скористатися тільки засобами, які надає текстовий процесор для роботи з графічними зображеннями.

Відсутність зв’язку між документом-джерелом і документом-приймачем призводить до того, що ніякі зміни об’єкту-оригіналу не відображаються в документі-приймачі. Наприклад, якщо в текстовий документ вставлено діаграму з електронної книги Excel, то вона вставляється як рисунок і при зміні числових даних в документі-джерелі це ніяк не вплине на зображення діаграми, яка вставлена в складений документ.
Технологія OLE

Крім перелічених вище способів, які не завжди є доцільними, вставити об’єкти до складеного документа можна і способами, які забезпечуються технологією OLE.

Технологія OLE (англ. Object Linking and Embedding – зв’язування та вбудовування об’єктів) дозволяє вставляти об’єкти в складений документ, забезпечуючи різні способи зв’язку цього об’єкту з документом-джерелом і з програмою-джерелом.

Запам’ятайте!

Технологія OLE – технологія вставлення об’єктів різних типів в документи інших типів.
Технологія OLE передбачає два способи вставлення об’єктів:


 • вбудовування об’єкта - забезпечує вставлення в документ-приймач копії об’єкта з автоматичним встановлення зв’язку з програмою-джерелом, але зв’язок з документом-джерелом втрачається. У такий спосіб ніякі зміни оригінального об’єкта не впливають на вигляд його копії у складеному документі, але для опрацювання вставленого об’єкта можна користуватися не тільки засобами програми-приймача, а й засобами програми-джерела.

 • зв’язування об’єкта – в документ-приймач вставляється не сам об’єкт, а тільки посилання на нього у вигляді образу цього об’єкта з автоматичним встановленням зв’язку і з документом-джерелом, і з програмою-джерелом. При такому способі будь-які зміни об’єкта у документі-джерелі призводять до автоматичної зміни образа об’єкта в документі-приймачі. Для опрацювання об’єкта можна використовувати засоби програми-джерела.

При перегляді та друкуванні складеного документа відрізнити, у який спосіб вставлено об’єкти в документ, практично неможливо (крім вставленні у вигляді значка). Спосіб вставлення впливає тільки на спосіб редагування вставлених об’єктів (пояснено вище) та на розмір складеного документа. Так як вбудовані об’єкти розташовується усередині документа-приймача, то розмір файлу складеного документа зростає за рахунок розміру цих об'єктів. При зв’язуванні об'єктів розмір складеного документа практично не збільшується, оскільки в документ вставляється не сам об’єкт, а посилання на нього, яке займає дуже мало місця.

Технологію OLE у повному обсязі підтримують не всі прикладні програми. Деякі з них можна використовувати тільки як приймач, інші – тільки як джерело, але є й ті, що можуть виступати в обох ролях. Наприклад, прикладні програми комплекту Microsoft Office 2007 повністю забезпечують роботу за технологією OLE, а графічний редактор Paint можна використовувати за цією технологією тільки як джерело об’єктів.


Вбудовування та зв’язування об’єктів в програмах Microsoft Office 2007

Вбудовування або зв’язування об’єкта в програмах Microsoft Office 2007 з відкритого документа-джерела здійснюється через Буфер обміну командою Спеціальне вставлення і виконується за наступним алгоритмом: 1. Виділити у документі-джерелі об’єкт (фрагмент документа), який вставляється, і виконати Основне  Буфер обміну  Копіювати.

 2. Розмістити курсор у потрібному місці документа-приймача і виконати Основне  Буфер обміну  Вставити  Спеціальне вставлення.

 3. Вказати у діалоговому вікні Спеціальне вставлення спосіб вставлення об’єкта, вибравши потрібний перемикач:

  • для вбудовування – перемикач Вставити (рис. 4.52);

  • для зв’язування – перемикач Зв’язати (рис. 4.53).

 1. Вибрати у списку Як тип об’єкту, у форматі якого об’єкт-копія буде вставлено в документ-приймач.

Залежно від обраного типу у подальшому користувачу будуть надаватися відповідні засоби опрацювання об’єкту-копії. Набір можливих варіантів для вибору залежить від типу об’єкту-оригіналу. Для вставлення об’єкта з тими ж властивостями, які він має в документі-джерелі, рекомендується вибирати тип Об’єкт.

 1. Вибрати спосіб відображення об’єкта-копії у документі-приймачі, встановивши при необхідності позначку прапорця У вигляді значка:

  • позначка прапорця не встановлена – об’єкт вставляється у такому ж вигляді, як і в документі-джерелі.

  • позначка прапорця встановлена – у документ замість об’єкта вставляється значок даного типу об’єкта (його можна змінити, вибравши кнопку Змінити піктограму), який є посиланням на оригінальний об’єкт. Для відкриття об’єкту-оригіналу потрібно буде двічі клацнути на вставленому значку.

 1. Вибрати кнопку ОК.Рис. 4.52. Вікно Спеціальне вставлення для вбудовування об’єкта з відкритого документа

Рис. 4.53. Вікно Спеціальне вставлення для зв’язування об’єкта з відкритого документа

Використовуючи зв’язування об’єктів, слід пам’ятати:


 • програма, яка була використана для створення об’єкта-оригінала, повинна бути обов’язково встановлена на тому комп’ютері, де відбувається перегляд і опрацювання складеного документа;

 • файли документу-джерела і документу-приймача потрібно заздалегідь зберегти;

 • при зміненні місця збереження складеного документа або документів-джерел може відбутися розрив (втрата) зв’язків і тоді у складеному документі вставлені об’єкти не будуть відображатися.


Опрацювання вбудованих і зв’язаних об’єктів в програмах Microsoft Office 2007

Опрацювання вбудованих та зв’язаних об’єктів у складеному документі має свої відмінності.

При подвійному клацанні на вбудованому об’єкті у вікні програми-приймача буде відкрито додаткове вікно з засобами програми-джерела, в якому відобразиться вбудований об’єкт, і засобами цієї програми можна здійснювати опрацювання об’єкту.

На рис. 4.54 представлено зовнішній вигляд вікна програми Word 2007, в якому планується здійснити опрацювання діаграми табличного процесора Excel 2007, вбудованої в текстовий документ. Як видно, на Стрічці з’явилися нові вкладки Формули, Дані, Знаряддя для діаграм, за допомогою яких і буде здійснюватися редагування діаграми. Після завершення роботи для повернення у вікно складеного документа слід вибрати довільне місце поза вбудованим об’єктом.


Рис. 4.54. Додаткове вікно програми-джерела при опрацюванні вбудованого об’єкта

Після подвійного клацання на зв’язаному об’єкті відкривається вікно програми-джерела, в якому буде відкрито увесь документ-джерело для подальшого його опрацювання. Далі користувачу потрібно виконати необхідні операції над об’єктом, зберегти змінений документ і закрити вікно програми-джерела.

За замовчуванням зв’язані об’єкти у складеному документі оновлюються автоматично при внесенні змін до оригіналу об’єкта. Якщо документ-приймач закрито, то зміни будуть внесені при його відкритті. Якщо оновлення не відбувається автоматично, то це можна зробити вручну. Для цього в контекстному меню зв’язаного об’єкта потрібно вибрати команду Оновити зв'язок.

Налаштування програмного середовища можна змінити так, щоб зв’язані об’єкти не оновлювалися взагалі або оновлювалися за запитом користувача при відкритті документа-приймача (рис. 4.55). Також користувачу потрібно контролювати зв’язки документів на випадок їх розриву.

Рис. 4.55. Запит користувачу про оновлення зв’язаних об’єктів при відкритті складеного документа


Усі змінення зв’язків складеного документа, їх видалення, перегляд, відновлення чи налаштування можна здійснити в діалоговому вікні Зв’язки (рис. 4.56), яке можна відкрити двома способами:

 • відкрити контекстне меню будь-якого зв’язаного об’єкта та виконати Зв’язаний об’єкт  Зв’язки;

 • виконати Office  Підготувати  Змінити посилання на файли.


Рис. 4.56. Вікно Зв’язки


У вікні Зв’язки міститься перелік файлів, з якими встановлено зв’язки для даного складеного документа. При виборі зі списку потрібного зв’язаного файлу можна дізнатися значення таких його властивостей:

 • повне ім’я файлу-джерела;

 • вид об’єкта в документі-джерелі;

 • тип встановленого зв’язку;

 • режим оновлення об’єкта в складеному документі – автоматичне або за запитом .

Змінення значень властивостей можна здійснити вибором відповідних кнопок та перемикачів у діалоговому вікні.

Для тих, хто хоче знати більше

Технологія OLE дозволяє також вставити у документ вміст деякого файлу, створеного у іншій програмі, або створити у документі новий об’єкт


засобами іншої прикладної програми. Таке вставлення можна виконати і як вбудовування, і як зв’язування файлів, залежно від обраного способу.

Наприклад, для вставки в документ вмісту іншого файлу потрібно виконати такі дії: 1. Вибрати у документі-приймачі місце для вставлення вмісту файлу-джерела.

 2. Виконати команду Вставлення  Текст  Додати об’єкт .

 3. Вибрати у діалоговому вікні Вставлення об’єкта вкладку Створення з файлу (рис. 4.57)

 4. Увести повне ім’я потрібного файлу в поле Ім’я файлу або вибрати його, скориставшись кнопку Огляд.

 5. Встановити, при необхідності, позначки прапорців Зв’язок з файлом (для зв’язування файлів) і У вигляді значка.

 6. Вибрати кнопку ОК.Рис. 4.57. Вкладка Створення з файлу вікна Вставлення об’єкта

У такий спосіб дуже зручно і швидко можна об’єднати кілька текстових документів в один або вставити слайди презентації в текстовий документ.


Імпорт і експорт даних з файлів

Часто обмін даними між різними програмами можна організувати з використанням операцій імпорту і експорту, якщо такі операції передбачені засобами цих програм.

Операція імпорту передбачає зчитування програмою даних з файлів, які підготовлені в інших програмах і формат яких не є основним для даної програми. Після відкриття таких файлів (імпортування даних) програма опрацьовує отримані дані як стандартні для своєї роботи. Експорт полягає в збереженні даних у файлі, формат якого не є основним для даної програми. По суті при здійсненні операцій імпорту та експорту відбувається конвертація даних, при цьому перетворення даних може відбуватися з частковою втратою даних, елементів форматування тощо.
Запам’ятайте!

Імпорт (лат. importo – ввезення) файлу – відкриття в програмі файлу, створеного в іншому середовищі.

Експорт (лат. еxport – вивезення) даних – збереження даних у файлі, призначеному для використання в якій-небудь іншій програмі.
Розглянемо як здійснюються деякі операції імпорту та експорту в прикладних програмах Microsoft Office 2007.

Приклад 1. Імпорт тестових файлів в програми Microsoft Office 2007.

Для імпорту текстових файлів в програму Microsoft Excel 2007 потрібно виконати стандарту операцію відкриття файлу, вибравши у списку Тип файлу формат Текстові файли. Імпортуванню підлягають тільки текстові файли формату ТХТ.

Після цього запускається Майстер імпорту текстів (рис. 4.58), виконуючи кроки якого потрібно вказати, чи використовуються розділювачі в початковому документі, який саме символ-розділювач використано, яке кодування символів використане, який тип і формат окремих стовпців даних потрібно встановити тощо. У результаті текст буде конвертовано і вставлено у вигляді таблиці в Excel 2007.

Приблизно так само працює Майстер імпорту текстів і в програмі Access 2007, тільки при його роботі додатково можна вказувати мову і спосіб кодування початкового тексту.

В програму Power Point 2007 імпортувати можна текстові файли різних форматів (ТХТ, RTF, DOCX). В результаті буде створена презентація з деякої кількості слайдів, на кожному з яких як заголовок буде вставлено текст окремих рядків тексту.

В Publisher 2007 імпортувати текстові дані можна двома способами - відкрити текстовий файл вибраного формату (ТХТ, RTF, DOCX) або імпортувати документ Word.


Приклад 2. Імпорт і експорт файлів в Access 2007

Система управління базами даних Access 2007 надає особливі можливості для обміну даними з програмами Microsoft Office 2007. Усі необхідні для цього інструменти знаходяться на вкладці Зовнішні дані (рис. 4.59).зовнішні дані1

Використовуючи групу елементів керування Імпорт, можна в поточну БД імпортувати дані з іншої бази даних Access 2007 (кнопка ), з електронної таблиці Excel 2007 (кнопка ), з текстового документу формату RTF (кнопка ), або експортувати (група Експорт) дані з поточної БД в електронну таблицю (кнопка ) або до текстового документа формату Word 2007(кнопка ) тощо.

Наприклад, щоб імпортувати в поточну БД Access 2007 дані з книги Excel 2007, потрібно на вкладці Зовнішні дані в групі Імпорт вибрати кнопку Excel. Далі слідувати вказівкам майстра, який дозволяє імпортувати в Access 2007 вміст вибраного робочого аркуша або іменованого діапазону клітинок (Рис. 4.60).

Рис. 4.60. Другий крок Майстра імпорту електронних таблиць


Щоб експортувати дані з Access 2007 в Excel 2007, у вікні бази даних необхідно вибрати таблицю, запит, форму або звіт, а потім виконати Зовнішні дані Експорт Excel (Рис. 4.61). Програма збереже об’єкт бази даних у вигляді файлу електронної книги в вибраній папці. Ім'я файлу за замовчуванням буде співпадати з іменем збереженого об'єкта бази даних.

Аналогічним чином відбудеться експортування даних і в текстовий документ.
Рис. 4.61. Вікно Майстра експортуПриклад 3. Експорт даних в програмі Power Point 2007

Створену презентацію можна експортувати в текстовий документ двома способами (Office Опублікувати Створити супровідні матеріали в Microsoft Office Word): • у вигляді видач, коли кожен слайд презентації вставляється в текстовий документ у вигляді графічного ескізу слайду, поруч з яким вставляється додаткове місце для нотаток. Кількість слайдів на аркуші, місце розташування нотаток обирається додатково.

 • у вигляді структури презентації, коли текстові дані з кожного слайду розміщуються в документі у вигляді послідовного тексту.

Також зручним видом експортування є збереження презентації у вигляді набору графічних зображень, де кожен слайд представлено окремим файлом заданого формату (Office  Зберегти як та вибрати тип файлу Малюнок). Всі зображення слайдів будуть зібрані в одну папку, ім’я якої буде співпадати з іменем файлу презентації.

Веб-публікація документів

Щоб швидко підготувати дані з програм Microsoft Office для публікації у Web, не обов’язково знати теги мови розмітки HTML, достатньо зберегти створений файл у форматі гіпертекстового документа. Для цього слід скористатися командою Зберегти як і вибрати тип файлу Веб-сторінка.

При збереженні файлу у форматі веб-сторінки неминуче втрачаються деякі елементи форматування. Тому, перш ніж виконувати експорт даних, слід переглянути документ у режимі Веб-документ (кнопка у Рядку стану), щоб з’ясувати його майбутній вигляд.

Слід пам’ятати, що вставлені в початковий документ графічні зображення будуть збережені в окремій папці в окремих файлах, а при збереженні презентації у форматі веб-сторінки кожен слайд буде збережений в окремому файлі.Отриману в результаті конвертації даних веб-сторінку можна переглядати, використовуючи програму-браузер, і в подальшому її можна буде розмістити в мережі Інтерн


 1. Вправи за зразком і в подібних умовах з метою вироблення вмінь безпомилкового застосування знань

Інструкційна картка до практичного завдання на уроці з теми «ІНТЕГРОВАНЕ ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ОПРАЦЮВАННЯ ДОКУМЕНТІВ

Обмін даними між офісними додатками. Імпорт та експорт файлів.»

 • Відповіді (якщо є текстові завдання) оформити у текстовому документі та зберегти під назвою урок69.doc у власній папці учня.

Повторення правил техніки безпеки.
Практичне завдання «Виконання завдань з опрацювання даних у кількох програмних середовищах»

І-етап (в програмі MS Word)

 1. Завантажити текстовий редактор MS Word. Створити таблицю за зразком: 1. Зберегти створену таблицю у файлі Таблиця_DOC.doc в папці Pr_robota. Увага! Обчислень не проводити.

ІІ-етап (в програмі MS Word)

 1. Виділити таблицю. Створену таблицю перетворити в текст (Макет/Перетворити в таблицю). Зберегти (Зберегти як…) перетворену таблицю у текстовову файлі (*.txt) Таблиця_TXT.txt в папці Pr_robota.

ІІІ-етап (в програмі MS Excel)

 1. Завантажити табличний процесор MS Excel. З текстового файла Таблиця_TXT.txt, що містить інформацію про товари, імпортувати дані в MS Excel. Для цього необхідно запустити майстер імпорту тексту, на вкладці Дані у групі Отримати зовнішні дані виберіть пункт З тексту. Потім у діалоговому вікні Імпорт текстового файла двічі клацніть на текстовому файлі, який потрібно імпортувати.

 2. Відредагуйте і відформатуйте таблицю. Здійсніть обчислення в полі Вартість.

 3. Створену таблицю зберегти у файлі Таблиця_XLS.xls в папці Pr_robota.

ІV-етап (в програмі MS Access)

 1. Завантажити програму MS Access. Відкрийте (Файл/ВідкритиКнига *.xlsx) файл Таблиця_XLS.xls і зробіть зв'язок з електронною таблицею. Ім’я зв’язаної таблиці Товар.

 2. Проведіть підсумок (Головна панель/Підсумки (Итоги)) по полю Вартість.

 3. Збережіть базу даних як Таблиця_БД.accdb в папці Pr_robota.

V-етап (в програмі MS Access)

 1. Експортуйте дані таблиці програми Access Товар в MS Word (Зовнішні дані/ Допоміжно/ Експорт виділеного об’єкта в формат RTF) програми Microsoft Word під іменем Товар_RTF.rtf в папці Pr_robota.

VI-етап (в програмі MS Word)

 1. Відкрийте файл Товар_PDF.rtf. Збережіть таблицю у форматі PDF під іменем Товар_PDF.pdf в папці Pr_robota. Відкрийте файл Товар_PDF.pdf і проаналізуйте зміни.

VIІ-етап (в програмі MS Power Point)

 1. Завантажити програму MS Power Point. Створіть в програмі навігаційний слайд, що здійснює завантаження створених файлів за списком:

 • Таблиця_DOC.doc (програма MS Word)

 • Таблиця_TXT.txt (програма Блокнот)

 • Таблиця_XLS.xls (програма MS Excel)

 • Таблиця_БД.accdb (програма MS Access)

 • Товар_RTF.rtf (програма MS Word)

 • Товар_PDF.pdf (програма Adobe Reader)

Щоб зв’язати з іншим файлом необхідно:

 1. виділити текст або об’єкт, який потрібно використати як гіперпосилання;

 2. на вкладці Вставка у групі Посилання натиснути кнопку Гіперпосилання;

 3. у списку Зв’язати вибрати пункт З новим документом;

 4. у полі Ім’я нового документа ввести ім’я файла, який потрібно створити та на який має вказувати посилання;

 5. підтвердити створення посилання командою ОК.

Збережіть презентацію під іменем Таблиці_PPT.ppt в папці Pr_robota. 1. Вправи з перенесенням знань у нові умови.


Інструкційна картка лабораторної роботи

з теми «Використання завдань з опрацювання даних данних у кількох програмних середовищах»Повторення правил техніки безпеки.

 1. В папці «Мої документи» знайти папку «Портфоліо».

 2. ( 0,5б) Створити портфоліо умовного учня у вигляді презентації, яка міститиме розділи : Портрет, Колекція, Досягнення, Реферати, Презентації, Висновок.

 3. (1б) При створенні презентації використовувати гіперпосилання по презентації, вставлення об`єктів, вбудовування об`єктів, зв`язування об`єктів. (спробувати застосувати ці дії до різних електронних документів: текстових файлів, зображень, публікацій, презентацій, електронних таблиць, баз даних).

 4. (1б) З презентації внести зміни до одного вбудованого документу і до одного зв`язаного документу. Визначити як це вплине на вихідний документ.

 5. (0,5б) Вставити гіперпосилання на свій сайт.

 6. (3б) На останньому слайді зробити висновок, в якому зазначити:

 • Для яких файлів можливе лише вбудовування?

 • Для яких файлів можливе і вбудовування, і зв`язування?

 • Як впливають зміни з презентації у вбудованому документі  на вихідний файл?

 • Як впливають зміни з презентації у зв`язаному документі на вихідний файл?

 • Коли доцільно використовувати вбудовування об`єктів?

 • Коли доцільно використовувати зв`язування об`єктів?

 • Для яких файлів можливе лише вбудовування?

 • Для яких файлів можливе і вбудовування, і зв`язування?

 • Як впливають зміни з презентації у вбудованому документі  на вихідний файл?

 • Як впливають зміни з презентації у зв`язаному документі на вихідний файл?

 • Коли доцільно використовувати вбудовування об`єктів?

 • Коли доцільно використовувати зв`язування об`єктів?
 • Відповіді (якщо є текстові завдання) оформити у текстовому документі та зберегти під назвою урок68.doc у власній папці учня.

Повторення правил техніки безпеки.


 1. Підбиття підсумків уроку. Рефлексія.

    1. «Кошик запитань».

Захистіть виконану роботу.

Контрольні питання


 1. Який документ називають складеним?

 2. Наведіть приклади завдань, які розв’язуються за допомогою кількох програм опрацювання електронних документів.

 3. Об’єкти яких типів можна вставити в текстовий документ, в мультимедійну презентацію, в електронну таблицю?

 4. Назвіть способи, якими можна вставити об’єкти в електронний документ. Поясніть їх сутність.

 5. Який документ при вставленні об’єктів називають джерелом, який приймачем?

 6. Поясніть, як здійснюється вставка фрагментів документів та окремих об’єктів з використанням Буферу обміну Microsoft Office 2007?

 7. У чому полягає суть технології OLE? Яке її призначення?

 8. Поясніть, чим вбудовування об’єкта відрізняється від зв’язування об’єкта.

 9. Поясніть, чим вставка об’єктів через Буфер обміну відрізняється від вставки об’єкта за технологією OLE?

 10. Яка ситуація називається розривом (втратою) зв’язків? Коли це може статися? Як виправити таку ситуацію?

 11. У корпоративних комп’ютерних мережах створюють деякі стандартизовані об’єкти (бланки документів, логотипи, шаблони, файли-заготовки тощо), які використовуються як зв’язані об’єкти усіма співробітниками компанії. У чому перевага такого способу використання стандартизованих обєктів? Які можливі недоліки?

 12. При вставленні діаграми в публікацію замість об’єкта в документі з’явилась тільки його піктограма. Поясніть, чому так сталося і як виправити ситуацію?

 13. Три фрагменти одного документа були збережені у різних файлах. Як їх швидко об’єднати?

 14. Чим відрізняється редагування зв’язаних об’єктів від вбудованих?

 15. У чому сутність операцій імпортування та експортування даних? 

 16. У чому полягає веб-публікація документа? 
 1. Домашнє завдання.

Вивчити конспект, підготуватися до наступного уроку п.4.6.
Каталог: stu
stu -> Методичні вказівки до виконання дипломної роботи освітнього рівня "бакалавр" студентами усіх форм навчання для напрямку підготовки 050103 «Програмна інженерія»
stu -> Організація самостійної роботи учнів Шишкіна Л. М. Викладач вищої категорії, старший викладач
stu -> Державний вищий навчальний заклад
stu -> Основи наукових досліджень
stu -> Реферат на тему: Українське мовознавство XI -xvii ст студентки 506 групи факультету англійської мови Поліщук Олени
stu -> Семінарські заняття з теорії та практики перекладу. 4 курс 2012-2013 н р. Seminar 1
stu -> + 30. 1:[37. 026: 91] +502. 72 (477. 53) Ббк 26. 89+20. (4Укр−4Пол) Г35 Географія на Полтавщині: сучасний стан І перспективи розвитку

Скачати 251.67 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка