Іноземна моваСкачати 245.56 Kb.
Дата конвертації14.05.2019
Розмір245.56 Kb.
ТипПрограма


Іноземна мова
ПРОГРАМА ДЛЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

(5-9 класи)

АНГЛІЙСЬКА МОВА

5-й клас


Сфери спiлкування

Тематика ситуативного спілкування

Мовленнєві функції

Лінгвістичні компетенції

Соціокультурна компетенція

Загальнонавчальна компетенція

Лексична
Граматична

Фонетична
Особистісна

Публічна


Освітня

Я, моя сім’я, мої друзі (мої родинні зв’язки, професії батьків, мої друзі та їх уподобання)
Одяг (види одягу)

Харчування (продукти харчування; улюблені страви)
Відпочинок і дозвілля

(захоплення, вільний час, канiкули)


Природа. (погода)

Подорож (загальні відомості про Велику Британію та Україну)
Рідне місто/ село (місцезнаходження; основні історичні та культурні відомості)
Свята і традиції

( національні свята України та Великої Британії)Шкільне життя (навчальні предмети, розклад уроків; урок іноземної мови)

– Описувати людей, розповідати, характеризувати особистість,

– розповідати про професії своїх близьких;

–розповідати про друзів та їх уподобання;

– описувати, порівнювати предмети;

– надавати інформацію;

аргументувати свій вибір;

– запитувати та надавати інформацію;

– розпитувати з метою роз’яснення та уточнення інформації та надавати необхідні відповіді;

– пропонувати, приймати, відхиляти пропозицію.Члени родини.
Професії.
Предмети одягу.
Продукти харчування.

Страви.
Види відпочинку та занять.

Назви свят.
Природні явища.
Навчальні предмети.
Види діяльності на уроці.

Дієслово: Present Perfect. Загальні і спеціальні питання у видо-часових формах дієслова. there is / there are (із злі чуваними і незлі чуваними іменниками)

Модальне дієслово should.Займенник: об’єктний відмінок (me, him, her etc.); вказівні (these, those); питальні (who, whose, what, which, where, when), неозначені some, any, no; ступеню a lot (of); much / many (із злічуваними та незлічуваними іменниками);

Прислівник: частотні, часу (yesterday, tomorrow, today, now, yet, already).

Прийменник: часу

(in, on, at, from…to…, by, during).
Особливості інтонації речень з однорідними членами.

— розвивати інтерес і поважне ставлення до ІМ і культури народу країни, мова якої вивчається;

 • формувати елементарні уявлення про художні та естетичні цінності чужої культури;

 • розуміти та поважно ставитися до особливостей стилю життя зарубіжних однолітків;

 • розвивати здатність представляти культуру рідної країни;

 • брати участь у міжкультурній комунікації: приймати рішення, давати оцінку; поважно ставитися до співрозмовника, до його думки.
— уважно стежити за презентованою інформацією;
— усвідомлювати мету поставленого завдання;
— ефективно співпрацювати під час парної та групової роботи;
активно застосовувати мову, що вивчається;
знаходити, розуміти і при необхідності передавати нову інформацію.

МОВЛЕННЄВА КОМПЕТЕНЦІЯ
На кінець 5-го класу учні:


Аудіювання

Говоріння

Читання

Письмо

Монологічне мовлення

Діалогічне мовлення

— розуміють чіткі вказівки, прохання тощо, щоб задовольнити конкретні потреби;
— розуміють зміст короткого повідомлення;
— розуміють основний зміст прослуханих текстів різного характеру, які побудовані на засвоєному матеріалі.

— зв’язно описують місце, явище, об’єкт, подію;
— будують висловлювання з опорою на текст, ключові слова, серію малюнків тощо;
— передають зміст почутого, побаченого, прочитаного;
— роблять послідовний виклад минулих подій;
— розповідають про певні події в особистому житті — своєму, своєї сім’ї, друзів.
Обсяг висловлювання — у межах 9 речень.

— спілкуються, дотримуючись основних норм, прийнятих у країнах, мова яких вивчається;
роблять пропозиції, використовуючи репліки спонукального характеру;
— реагують на пропозиції, твердження тощо;
— обмінюються інформацією;
— під час спілкування демонструють володіння мовним та мовленнєвим матерiалом, набутим у попередні роки.
Висловлення кожного — у межах 7 реплік, правильно оформлених у мовному відношенні.

— читають з повним розумінням короткі тексти, побудовані на засвоєному мовному матеріалі;
— знаходять основну інформацію у текстах різнопланового характеру (значення незнайомих слів розкривається на основі здогадки, малюнка, схожості з рідною мовою);
— розуміють зміст листів, листівок особистого характеру.
Обсяг — у межах 400 друкованих знаків.

— пишуть особистого листа з опорою на зразок;
— пишуть короткі записки чи повідомлення з метою задоволення побутових повсякденних потреб;
— Обсяг письмового повідомлення у межах 9 речень.


АНГЛІЙСЬКА МОВА

6-й клас

Сфери спiлкування

Тематика ситуативного спілкування

Мовленнєві функції

Лінгвістичні компетенції

Соціокультурна компетенція

Загальнонавчальна компетенція

Лексична
Граматична

Фонетична

Особистісна

Публічна


Освітня

Я, моя сім’я, мої друзі (зовнішність, риси характеру)
Покупки (відвідування магазинів)
Харчування (традиції харчування)

Спорт (характеристика видів спорту)


Подорож (транспорт, підготовка до подорожі,

проїзні документи)


Великобританія (Лондон)
Україна (Київ)
Шкільне життя (улюблені предмети)


– Описувати зовнішність;

– характеризувати поведінку людини;

– розповідати та запитувати про види діяльності;

– надавати та запитувати інформацію про визначні місця столиці країни, мова якої вивчається;

– розпитувати з метою роз’яснення та уточнення інформації;

– надавати необхідні відповіді;

– пропонувати, приймати, відхиляти пропозицію;

– висловлювати свої враження, почуття та емоції;

– аргументувати свій вибір, точку зору.


Зовнішність людини.
Риси

характеру.


Види магазинів.
Основний асортимент товарів.
Гроші.
Назви страв.
Види спорту.
Види транспорту.
Назви проїзних документів.
Визначні місця столиць.
Види діяльності

на уроках.Артикль: відсутність артиклю.

Іменник: Власні і загальні назви.

Дієслово: Повторення видо-часових форм дієслова. Модальні дієслова і структури: may, must, can / could, have to / had to

would / wouldn’t (like)Займенник: абсолютні mine, yours, his, hers, its, ours, theirs.

Прислівник: способу дії (slowly, well, etc.). Ступені порівняння прислівників.

Сполучник: but, because

Числівник: Кількісні до 1000.

Прийменник:приналежності (of, with, without)Інтонація речень з порівняннями. Випадки наголошення прийменників, сполучників у реченнях.

— розвивати інтерес і поважне ставлення до ІМ і культури народу країни, мова якої вивчається (до традицій, досягнень, видатних особистостей);

 • формувати елементарні уявлення про художні та естетичні цінності чужої культури;

 • розуміти та поважно ставитися до особливостей стилю життя зарубіжних однолітків, людей іншої культури;

 • розвивати здатність представляти культуру рідної країни;

 • брати участь у міжкультурній комунікації: приймати рішення, давати оцінку; поважно ставитися до співрозмовника, до його думки.
— уважно стежити за презентованою інформацією;
— усвідомлювати мету поставленого завдання;
— ефективно співпрацювати під час парної та групової роботи;
— активно застосовувати мову, що вивчається;
— знаходити, розуміти і при необхідності передавати нову інформацію.
МОВЛЕННЄВА КОМПЕТЕНЦІЯ
На кінець 6-го класу учні:


Аудіювання

Говоріння

Читання

Письмо

Монологічне мовлення

Діалогічне мовлення

— розуміють та сприймають інформацію як під час безпосереднього спілкування зі співрозмовником, так і опосередкованого (у звукозапису);
— розуміють основний зміст прослуханих текстів різного характеру, які побудовані на засвоєному матеріалі;
— розуміють короткого повідомлення.

— логічно будують висловлювання за змістом почутого, побаченого, прочитаного, використовуючи при цьому прості зв’язні речення;
— описують події, явища, об’єкти, людей, тварин;
— висловлюють своє ставлення до предметів, осіб тощо;
— дають свою оцінку явищам, подіям тощо;

— роблять зв’язні повідомлення про свою/чиюсь діяльність, використовуючи набутий мовний матеріал адекватно до тем спілкування.


Обсяг висловлювання — у межах 10 речень.

— спілкуються, дотримуючись основних норм, прийнятих у країнах, мова яких вивчається;
— беруть участь у діалозі, обмінюючись інформацією, висловлюючи свою думку, враження, ставлення щодо конкретних фактів, подій, явищ, пропозицій;
— під час спілкування демонструють володіння набутим мовним та мовленнєвим матеріалом

Висловлення кожного — у межах 8 реплік, правильно оформлених у мовному відношенні.— читають (з повним розумінням) короткі, прості тексти, побудовані на знайомому мовному матеріалі;
— знаходять основну інформацію у текстах різнопланового характеру (значення незнайомих слів розкривається на основі здогадки, малюнка, схожості з рідною мовою);
— розуміють зміст листів, листівок особистого характеру.
Обсяг — у межах 500 друкованих знаків.

— підтримують писемне спілкування із реальним або уявним другом по листуванню;
описують предмет, особу, події, явища, об’єкти

Обсяг письмового повідомлення у межах 10 речень.
АНГЛІЙСЬКА МОВА

7-й клас

Сфери спiлкування

Тематика ситуативного спілкування

Мовленнєві функції

Лінгвістичні компетенції

Соціокультурна компетенція

Загальнонавчальна компетенція

Лексична
Граматична

Фонетична

Особистісна
Публічна

Освітня

Я, моя сім’я, друзі (обов’язки в сім’ї, сімейні традиції)
Харчування (приготування їжі, сервiровка столу)

Охорона здоров’я (відвідування лікаря,)
Кіно і театр

( відвідування театру, кінотеатру)


Спорт (спортивні змагання, відомі спортсмени,

клуби, секції)


Велика Британія (знайомство з визначними місцями Лондона)
Україна ( основні пам’ятки історії та культури Києва)

Шкільне життя (позакласні заходи)

– Характеризувати поведінку та розповідати про вчинки людей;

– розпитувати з метою роз’яснення й уточнення інформації та надавати необхідні відповіді;

– реагувати на пропозиції та уточнювати відповіді;

– просити й надавати допомогу;

– пропонувати, приймати, відхиляти пропозицію;

– висловлювати свої враження, почуття та емоції;

– аргументувати свій вибір, точку зору;

– надавати оцінку подіям, ситуаціям, вчинкам, діям;

– розповідати про свої захоплення;

– обмінюватись думками з приводу подій, ситуацій тощо.
Види домашніх обов’язків.
Родинні свята.
Кухонні прилади.
Посуд.
Види обробки продуктів харчування.
Назви медичних закладів.

Жанри фільмів / вистав.

Елементи інтер’єру кінотеатру / театру.
Види спортивних змагань.
Спортивні клуби, секції.
Визначні місця столиць.

Види позакласних заходів.


Дієслово: Past Perfect.

Tag-questions. Модальні дієслова: must/ mustn’t, need/ needn’t. should/

shouldn’t.

Займенник: зворотні (myself, ourselves, etc.); ступеню (еnough, too …, a little, much).

Прислівник: часу ( just, ever), ступеню (a lot, a little).

Сполучник: so, then.

Числівник: порядкові до 1000.

Прийменник: Часу before, after, for, since.


Інтонація реплік погодження. Інтонація складного речення.
Інтонація реплік поради та висловлення почуттів.

— розвивати інтерес і поважне ставлення до ІМ і культури народу країни, мова якої вивчається (до традицій, досягнень, видатних особистостей);

 • прилучатися до культури країни, мова якої вивчається (через читання художньої та публіцистичної літератури);

 • формувати елементарні уявлення про художні та естетичні цінності чужої культури;

 • розуміти та поважно ставитися до стилю життя зарубіжних однолітків, людей іншої культури;

 • брати участь у міжкультурній комунікації: приймати рішення, давати оцінку; поважно ставитися до співрозмовника, до його думки.

 • розвивати здатність адекватного спілкування з представниками країни, мова якої вивчається.


— уважно стежити за презентованою інформацією;
— усвідомлювати мету поставленого завдання;
— ефективно співпрацювати під час парної та групової роботи;
— активно застосовувати мову, що вивчається;

- знаходити, розуміти і при необхідності передавати нову інформацію.МОВЛЕННЄВА КОМПЕТЕНЦІЯ
На кінець 7-го класу учні:


Аудіювання

Говоріння

Читання

Письмо

Монологічне мовлення

Діалогічне мовлення

— розуміють інформацію як під час безпосереднього спілкування зі співрозмовником, так і опосередкованого (у звукозапису);
— розуміють основний зміст короткого повідомлення;
— розуміють основний зміст прослуханих текстів різного характеру, які побудовані на засвоєному мовному матеріалі.

— логічно і послідовно, відповідно до навчальної ситуації роблять розгорнуте повідомлення в межах тематики, визначеної програмою;
— передають зміст прочитаного або почутого у формі розповіді, опису;
— дають оцінку прочитаному або почутому;
— роблять підготовлене повiдомлення, самостійно добираючи матеріал і використовуючи додаткові відомості.
Обсяг висловлювання — у межах 12 речень.

— спілкуються, дотримуючись основних норм, прийнятих у країнах, мова яких вивчається;
— беруть участь у діалозі, обмінюючись інформацією на основі прочитаного, почутого, побаченого, висловлюючи при цьому свою думку.
Спілкування будується на набутому мовному та мовленнєвому матеріалі і відповідає цілям, завданням у межах програмної тематики.
Висловлення кожного — у межах 9 реплік, правильно оформлених у мовному відношенні.

— читають (з повним розумінням) тексти, побудовані на знайомому мовному матеріалі;
— знаходять необхідну інформацію у текстах різнопланового характеру (значення незнайомих слів розкривається на основі здогадки, малюнка, схожості з рідною мовою, пояснень у коментарі).
Обсяг — у межах 600 друкованих знаків.

— письмово передають інформацію адекватно цiлям, завданням спілкування, правильно оформлюючи повiдомлення залежно від його форми;
— описують предмет, особу, події, явища, об’єкти

Обсяг письмового повідомлення у межах 12.
АНГЛІЙСЬКА МОВА

8-й клас

Сфери спiлкування

Тематика ситуативного спілкування

Мовленнєві функції

Лінгвістичні компетенції

Соціокультурна компетенція

Загальнонавчальна компетенція

Лексична
Граматична

Фонетична

Особистісна

Публічна

Освітня

Я і мої друзі

(друзі по листуванню)Стиль життя (здоровий спосіб життя )

Шкільна бібліотека (вибір книг для читання, улюблений письменник, поет , книга, літературний герой)
Засоби масової інформації (преса)
Музика (музичні стилі, музиканти, композитори, виконавці)
Велика Британія (географічне положення, клiмат, населення)
Україна (географічне положення, клімат, населення)

Шкільне життя (Школи в Україні та за кордоном)

– Висловлювати своє ставлення до поведінки та вчинків людей;

– висловлювати свої враження, почуття та емоції у зв’язку з почутим, побаченим (радість, подив, сумнів, стурбованість тощо);

– реагувати на пропозиції та уточнювати відповіді;

– обмінюватись думками з приводу подій, ситуацій тощо;

– пропонувати, приймати, відхиляти пропозицію;

– аргументувати свій вибір, точку зору, власну думку;

– надавати оцінку подіям, ситуаціям, вчинкам, діям;

– розповідати про свої ідеали, захоплення, спосіб життя та уподобання;

– оцінювати стан речей, події, факти.


Повсякденні дії.
Види дозвілля.
Кореспонденція.
Літературні жанри.
Обладнання та послуги бібіліотеки
Періодичні видання.
Музичні жанри/інструменти.
Географічні поняття.

Країни.


Національності.

Типи шкіл.

Назви навчальних кімнат та шкільного обладнання.

Дієслово: Active and Passive Voice.

Модальні дієслова: will, might, shall, should, let’s, could.Займенник: неозначені

Прикметник: В структурах ‘as…as’, ‘so…as’, зі словами rather, almost, quite Прислівник: місця (everywhere, anywhere, somewhere, nowhere)

Числівник: Кількісні до 1 000 000.

Adverbial Clause with ‘when’.

Pro-clause with ‘so’, ‘not’ (I think so. I hope not.)


Особливості інтонації
складносурядних та складнопідрядних речень.

— розвивати інтерес і поважне ставлення до ІМ і культури народу країни, мова якої вивчається (до традицій, досягнень, видатних особистостей);

 • формувати елементарні уявлення про художні та естетичні цінності чужої культури;

 • розуміти та поважно ставитися до стилю життя зарубіжних однолітків, людей іншої культури;

 • ознайомитися з музичною культурою країни, мова якої вивчається;

 • брати участь у міжкультурній комунікації: приймати рішення, давати оцінку; поважно ставитися до співрозмовника, до його думки.

 • розвивати здатність адекватного спілкування з представниками країни, мова якої вивчається.

 • намагатися звільнятися від упереджень і стереотипів;— уважно стежити за презентованою інформацією;
— усвідомлювати мету поставленого завдання;
— ефективно співпрацювати під час парної та групової роботи;
— активно застосовувати мову, що вивчається;
— знаходити, розумiти і при необхідності передавати нову інформацію;
— використовувати нові технології.

МОВЛЕННЄВА КОМПЕТЕНЦІЯ
На кінець 8-го класу учні:


Аудіювання

Говоріння

Читання

Письмо

Монологічне мовлення

Діалогічне мовлення

— розуміють інформацію як під час безпосереднього спілкування зі співрозмовником, так і опосередкованого (у звукозапису);

— розуміють зміст текстів відповідно до тематики ситуативного спілкування;

— вибирають необхідну інформацію з прослуханого.

Використовують лінгвістичну і контекстуальну здогадку, спираючись на сюжетну лінію чи наочність.

— висловлюють свої переконання, думки, згоду або незгоду тощо у відповідь на отриману інформацію;

— роблять стислі пояснення до плану або ідеї;

— розповідають історії, сюжет книжки/фільму тощо і висловлюють своє ставлення/враження.

Обсяг висловлювання —у межах 14 речень.
— спілкуються, дотримуючись основних норм, прийнятих у країнах, мова яких вивчається;

— ведуть бесіду з однією чи кількома особами в межах певної ситуації спілкування, а також, використовуючи інформацію з прочитаного, почутого, побаченого;

— беруть участь у діалогах різних типів, обмінюючись інформацією, висловлюючи свою думку, враження, ставлення щодо конкретних фактів, подій, явищ, пропозицій;

— беруть участь у дискусії, аргументуючи свою точку зору.

Спілкування будується назасвоєному мовному та мовленнєвому матеріалі і відповідає цiлям, завданням у межах програмної тематики.

Висловлення кожного — у межах 8 реплік, правильно оформлених у мовному відношенні.
— читають (з повним розумінням) тексти, побудовані на знайомому мовному матеріалі;

— знаходять необхідну інформацію у текстах різнопланового характеру (значення незнайомих слів розкривається на основі здогадки, малюнка, схожості з рідною мовою, пояснень у коментарі).

Обсяг — у межах 700 друкованих знаків.


— передають у письмовій формі зміст почутого, прочитаного, побаченого;

— письмово передають інформацію адекватно цілям, завданням спілкування, правильно оформлюючи повiдомлення залежно від його форми;

— описують предмет, особу, події, явища, об’єкти

Обсяг письмового повідомлення у межах 14 речень.
АНГЛІЙСЬКА МОВА

9-й клас

Сфери спiлкування

Тематика ситуативного спілкування

Мовленнєві функції

Лінгвістичні компетенції

Соціокультурна компетенція

Загальнонавчальна компетенція

Лексична
Граматична

Фонетична

Особистісна

Публічна

Освітня

Я, моя сім’я, друзі (автобіографія)
Природа і погода (навколишнє середовище, охорона довкілля)

Засоби масової інформації (Інтернет;

телебачення і радіо, програми, улюблена радіо-/телепередача)


Молодіжна культура

(течії молодіжної культури,

молодіжні організації)
Наука і технічний

прогрес
(Відомі вчені та винахідники.)

Англомовні країни (столиці та великі міста, визначні місця та пам’ятки культури)

Україна

(великі міста, пам’ятки культури)Робота і професія (характеристики професій., нахили і здібності, вибір професії)

– Надавати інформацію про себе та ставити питання з метою уточнення цієї інформації;

– описувати людей, предмети, дії, явища, самопочуття, події;

– характеризувати якості особистості, вчинки людей і стосунки між людьми;

– порівнювати факти, явища;

– ділитися враженнями про побачене та почуте;

– надавати інформацію та висловлювати свої почуття та емоції;

– приймати або відхиляти пропозицію;

– аргументувати свій вибір, точку зору, власну думку

Особисті дані.
Природні ресурси.

Проблеми довкілля.


Рослинний і тваринний світ.
Види радіо- і телепрограм.

Сайти в Інтернеті.


Течії молодіжної культури.

Види наук.


Винаходи.

Назви англомовних країн та їх столиць.

Визначні місця англомовних країн.

Назви пам’яток культури України.

Професійні якості.

Трудові навички.Дієслово:

The Gerund.

The Infinitive.

Conditional 1.

Relative Clause.

Займенник: Відносний –who, which, that.

Сполучник: if, in order to


Вимова в цілому досить чітка для розуміння, незважаючи на присутність помітного акценту. Під час спілкування може виникати необхідність перепитувати та повторювати.
Наголос у складних іменниках, прикметниках, прислівниках тощо.

— розвивати інтерес і поважне ставлення до ІМ і культури народу країни, мова якої вивчається;

 • адекватно сприймати

і ставитися до системи цінностей, норм поведінки, стилю життя, прийнятими в країні, мова якої вивчається, і належним чином реагувати них;

− розвивати здатність до критичного мислення, розуміння чужої точки зору на проблеми, пов’язані з роллю засобів масової інформації в житті людини; • брати участь у міжкультурній комунікації: приймати рішення, давати оцінку; поважно ставитися до співрозмовника, до його думки.

 • розвивати здатність адекватного спілкування з представниками країни, мова якої вивчається.

 • намагатися звільнятися від упереджень і стереотипів;
— уважно стежити за презентованою інформацією;
— усвідомлювати мету поставленого завдання;
— ефективно співпрацювати під час парної та групової роботи;
— активно застосовувати мову, що вивчається;
— знаходити, розуміти і при необхідності передавати нову інформацію;
— використовувати нові технології.

МОВЛЕННЄВА КОМПЕТЕНЦІЯ
На кінець 9-го класу учні:


Аудіювання

Говоріння

Читання

Письмо

Монологічне мовлення

Діалогічне мовлення

— розуміють інформацію як під час безпосереднього спілкування зі співрозмовником, так і опосередкованого (у звукозапису);

— розуміють основний зміст текстів відповідно до тематики ситуативного спілкування, виділяючи головну думку/ідею, диференціюючи основні факти і другорядну інформацію;

— вибирають необхідну інформацію з прослуханого.

Використовують лінгвістичну і контекстуальну здогадку, спираючись на сюжетну лінію чи наочність.
— висловлюються відповідно до певної ситуації або у зв’язку з прочитаним, почутим, побаченим;

— описують об’єкти повсякденного оточення, події й види діяльності, в яких учень бере участь;

— розповідають про повсякденне життя, про минулу діяльність, про плани на майбутнє, дотримуючись нормативного мовлення.

Обсяг висловлювань — у межах 16 речень.
— спілкуються, дотримуючись основних норм, прийнятих у країнах, мова яких вивчається;

— ведуть бесіду з однією чи кількома особами відповідно до комунікативної ситуації в рамках тематики, визначеної програмою;

— розширюють запропоновану співбесідником тему розмови, переходять на іншу тему;

— адекватно поводяться у комунiкативних ситуаціях, демонструючи мовленнєву поведінку, характерну для носіїв мови;

— використовують міміку та жести.

Спілкування будується на мовному та мовленнєвому матеріалі, набутому в попередні роки вивчення мови, і відповідає цiлям, завданням, умовам спілкування в межах програмної тематики.

Висловлювання кожного — у межах 8 реплік, правильно оформлених у мовному відношенні.


— читають (з повним розумінням) тексти, побудовані на знайомому мовному матеріалі;

— знаходять необхідну інформацію у текстах різнопланового характеру (значення незнайомих слів розкривається на основі здогадки, малюнка, схожості з рідною мовою, пояснень у коментарі);

— переглядають текст чи серію текстів з метою пошуку необхідної інформації.

Обсяг — у межах 800 друкованих знаків.
— заповнюють анкету тощо;

— пишуть поздоровлення, запрошення, оголошення;

— пишуть записку; — повідомлення для друга / члена сім’ї;

— пишуть лист-повiдомлення у формі розповіді/ опису, висловлюючи свої враження, думки про особи, події, об’єкти, явища, факти.Обсяг — у межах 16 речень.
Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка