Інформації та інформує про найбільш значущі заходи, інформаційні продукти І послуги. Призначений задля постійного інформування організаційСторінка1/3
Дата конвертації26.12.2017
Розмір0.56 Mb.
ТипІнформації
  1   2   3


Міністерство освіти і науки України

Український інститут науково-технічної

і економічної інформаціїІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ

СИСТЕМИ НТІ
3


Київ 2008

Інформаційний бюлетень системи НТІ

Випуск № 3

липень – вересень 2008 р.

Інформаційний бюлетень відображає основні події, факти, результати діяльності УкрІНТЕІ і регіональних органів науково-технічної і економічної інформації та інформує про найбільш значущі заходи, інформаційні продукти і послуги.
Призначений задля постійного інформування організацій, які зацікавлені співпрацювати з УкрІНТЕІ та регіональними органами науково-технічної і економічної інформації.
Виходить щоквартально.
Ми відкриті для співпраці і будемо вдячні за Ваші пропозиції і зауваження щодо матеріалів бюлетеня, а також за інформацію для її включення до наступних випусків.


Наша адреса: вул. Горького, 180, м. Київ, 03039Тел.: (044) 521-00-70

Факс: (044) 521-00-33

E-mail: mvv@uintei.kiev.ua

http://www.uintei.kiev.ua


Відповідальний за випуск – Матусевич В.В.Підготовлено – Відділом науково-методичного забезпечення діяльності системи НТІ

Друк – Видавничо-поліграфічне відділення УкрІНТЕІ

Підписано до друку

Формат 60х84 1/16. Обл.-вид. арк. ... Зам. ...


ЗМІСТ


1.

ДОВІДКОВО-ІНФОРМАЦІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ……………………………….


4


2.

ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ………………………………...


17


3.

Інформаційно-консультаційне супроводження

трансферу технологій………………………………………..


24


4.

КОНФЕРЕНЦІЇ, НАРАДИ, СЕМІНАРИ……………………………

25

5.

ВИСТАВКИ, ПРЕЗЕНТАЦІЇ………………………………………...

27

6.

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ, послуги ТА КОНСАЛТИНГ

29

7.

ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ………………………………………...

31

8.

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО……………………………..

37

9.

ІНШІ ЗАХОДИ……………………………………………………….

38

10.

АНОНС………………………………………………………………..

39

Науково-інформаційна діяльність системи науково-технічної інформації у IІІ кварталі 2008 р. була спрямована на організацію комплексного інформаційного забезпечення пріоритетних напрямів розвитку економіки держави, науково-технологічного й інноваційного розвитку регіонів України.

Для задоволення попиту користувачів інформації підготовлено значні обсяги інформаційно-аналітичної продукції, проведено інформаційно-аналітичні дослідження, надано освітньо-консалтингові послуги та інформаційно-методичну допомогу з питань інтелектуальної власності, організовано і проведено заходи з поширення досягнень науки і техніки.

I. Довідково-інформаційне обслуговування та

інформаційне забезпечення

Волинським НІЦ проведено тематичні пошуки за темами:

– Способи одержання багатошарового епоксидного композиційного покриття;

– Способи отримання ріпакової олії;

Конструкції газогенераторів;

– Конструкції зубчастих передач;

– Способи конвертації з дизеля газових ДВЗ;

– Захист прав на комерційні найменування для закладів виставкової діяльності та індустрії розваг.

На запит територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади складено три розгорнуті довідки (1 – для територіального відділення антимонопольного комітету, 2 – для відділу боротьби з економічною злочинністю у міліції).Дніпропетровським ЦНТЕІ проведені тематичні пошуки та надані інформаційні матеріали за темами: «Спосіб виробництва пресованих цукерок», «Датчики регистрации линейных ускорений и угловых скоростей».

Продовжувалося формування й упорядкування довідково-інформаційного фонду ЦНТЕІ. Послугами ДІФ скористалося 223 осіб.

Для вчених, спеціалістів та підприємців – відвідувачів довідково-інформаційного фонду працювала постійно діюча виставка літератури з питань інтелектуальної власності.

Житомирським ЦНТЕІ у ІІІ кварталі 2008 р. надані послуги близько двум тисячам споживачів, виконано 6934 запити на документи ДІФ, користувачам видано понад 57 тис. примірників документів. На інформаційному обслуговуванні Центру знаходиться 1600 підприємств і організацій області різних форм власності.

Впродовж кварталу проведено тематичні пошуки та надано інформаційні матеріали за темами:

– Захист від корозії;

– Освітлення;

– ЄСКД;

– Автодороги;– Побутове обслуговування;

– Проектні роботи;

– Лісоматеріали.

До підприємств, організацій, приватних підприємців доведено понад 500 рекламних листів щодо наявності інформаційних матеріалів у фондах та нових надходжень.Запорізьким ЦНТЕІ проведені інформаційно-аналітичні дослідження щодо організації та планування на підприємствах Запорізької області за темами:

– Формування облікової амортизаційної політики на підприємстві «Рада» (рос.мов.);

– Аналіз і аудит фінансового стану ВАТ «Запоріжжяобленерго»;

– Розробка системи цільового управління персоналом цеха підготовки сплавів ТОВ «Запоріжсталь» (рос.мов.);

– Облік і аудит запасів на підприємстві ВАТ «Запорізький феросплавний завод»;

– Облік і аудит основних засобів підприємства ТОВ «Геліос» (рос.мов.);

– Організація обліку торговельної діяльності на підприємстві ТОВ «Інтектор»;

– Вексельна форма розрахунків на підприємстві «Еліт» (рос.мов.);

– Облік і аналіз заробітної плати на ЗАТ «Ресурс» (рос.мов.).

Івано-Франківським ЦНТЕІ задовільнено 840 запитів на документи ДІФ, у тому числі 30 – на копії патентної документації.

На довідково-інформаційному обслуговуванні Центру знаходилося 205 підприємств, організацій, установ регіону різної форми господарювання, 312 фахівців яких відвідали довідково-інформаційні фонди Центру.

Користувачам читальних залів ЦНТЕІ видано 33,3 тис. примірників документів, у тому числі: 27,3 тис. прим. (82%) патентної документації; 5,7 тис. прим. (17%) нормативної документації; 0,3 тис. прим. (0,9%) іншої науково-технічної літератури.

Поповнено новими надходженнями експозиції постійно діючих виставок

літератури «Нормативні документи з системи управління якістю» та «Міждержавні стандарти. Стандарти України (Щомісячні інформаційні покажчики)».

Львівським ЦНТЕІ підготовлена аналітична записка на ім’я Головного управління освіти і науки ОДА щодо стану науково-інноваційної діяльності в регіоні (серпень, 2008 р.).

Полтавським ЦНТЕІ проведено науково-тематичні інформаційні пошуки за темами:

– Методи діагностики та лікування гепаторенальної патології дрібних домашніх тварин;

– Пристрої для дослідження будівельних елементів на косий згин.

Рівненським ЦНТЕІ проведено тематичні пошуки та надано інформаційні матеріали за темами:

– Нові законодавчі та нормативні документи в галузі ветеринарної медицини;

– Чинне законодавство перевізникам пасажирів і вантажів;

– Ціноутворення в будівництві. Збірники інформаційних матеріалів;

– Овочі та баштанні культури. Технічні умови. Частина 1-2;

– Нове в митному законодавстві України;

– Практика застосування Сімейного кодексу України;

– Правові та практичні аспекти атестації робочих місць;

– Нормативні документи з питань соціального страхування на випадок безробіття станом на 1.10.2008 року.

Відповідно до завдань, передбачених Агентською угодою з Держспоживстандартом України, у ІІІ кварталі виконано 182 копії нормативних документів для 61 користувача підприємств, установ та організацій області.

Для відвідувачів організовано три тематичні виставки нових надходжень документів науково-технічної інформації.

У консультаційному пункті з питань інформаційної підтримки підприємництва поповнюється та оновлюється законодавча та інструктивна методична інформація, що регламентує діяльність малого бізнесу і представлена в «Куточку споживача».Хмельницким ЦНТЕІ надано 809 організаційно-методичних консультацій організаціям і підприємствам Хмельниччини з питань охорони праці, пожежної безпеки та енергозбереження:

– Нормування праці;

– Охорона праці в комунальному господарстві;

– Енергозберігаючі технології;

– Охорона праці в закладах охорони здоров’я;

– Атестація робочих місць;

– Безпека праці в будівельному комплексі;

– Нові технології в будівництві (нормування, проектування);

– Безпечна експлуатація кранів та підйомних механізмів;

– Забезпечення працівників спецодягом та спецвзуттям.

Відповідно до Агентської угоди з Держспоживстандартом України видано 186 копії нормативних документів, 345 усних бібліографічних довідок 54 підприємствам, установам та організаціям області.

Черкаським ЦНТЕІ протягом кварталу підготовлені матеріали в режимі «запит-відповідь» для спеціалістів підприємств різних форм власності та учасників заходів, які проводить ЦНТЕІ по тематиці:

– Законодавчі матеріали по захисту прав споживачів – 9 прим.;

– Порядок провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування населення – 7 прим.;

– Правила торгівлі – 6 прим.;

– Списки на додаткові відпустки – 3 прим.;

– Охорона праці – 3236 прим.;

– Ціноутворення у будівництві – 776 прим.;

– КЗОТ з коментарями – 2 прим.;

– Кадрова робота – 107 прим.;

– Пожежна безпека – 404 прим.;

– Класифікатор професій – 2 прим.;

– Паспорт на газове хазяйство – 7 прим.;

– Атестація робочих місць – 2 прим.;

– Нормативна документація – 850 прим.

Організовано три виставки нових надходжень літератури, які відвідало 140 осіб.

Поповнено новими надходженнями експозиції постійно діючих виставок:

– Промислова безпека та охорона праці;

– Пожежна безпека;

– Будівництво і ціноутворення у будівництві;

– Охорона довкілля. Екологія людини;

– Державні стандарти України;

– Міждержавні стандарти;

– Патенти. Винахідництво. Раціоналізаторство;

– Сільське господарство;

– Газове господарство;

– Автотранспорт;

– Кадри;

Торгівля;

– Бухгалтерський облік;

– Україна–НАТО, Україна–ЄС.Чернігівським ЦНТЕІ здійснено звірення документів фонду нормативної документації підприємств ТОВ «Фундамент» та КЕП «Чернігівська ТЕЦ».

Проведено День інформації ТОВ ВКХ «Нивки», на якому були представлені нові надходження патентів, нормативних документів, періодичних, інформаційних видань тощо (всього 607 першоджерел) та Виїзний День інформації «Інновації у медицині», який проводився у 2-ій міській лікарні м. Чернігова.

Надано консультаційні послуги з питань стандартизації:

– Нормативні вимоги до хлібобулочних виробів (ТОВ «НС-Енергія»);

– Методи аналізу овочево-фруктових консервів (ТОВ «Едвайс»);

– Вимоги та методи розрахунку надійності техніки (ТОВ «Атілос»);

– Вимоги до приймання та аналізу крохмалю (ЧПТП «ДЖІ-ЕН-ЕЛ»);

– Санітарно-гігієнічні вимоги до кондитерських виробів (ПП Шевчук О.І.);

– Управління якістю в будівництві (ПП «Портал-М»);

– Стандартизація в будівництві, організація будівельних робіт (ТОВ «Вютбуд», ТОВ «Ларіса», ТОВ «Авесан»);

– Системи управління якістю (ПП «Інженерно-технічна фірма Аіф»).

Відділом інтелектуальної власності Херсонського національного технічного університету було видано користувачам науково-технічної інформації понад 950 примірників патентної, нормативно-технічної документації, матеріалів зі стандартизації та кошторисних норм.

Луганським ЦНТЕІ ЛНПУ ім. Т.Шевченка виконані завдання, передбачені Агентською угодою з Держспоживстандартом України, а саме: надійшло 97 запитів, видано 128 копій документів.

Для користувачів регіону проведено п’ять тематичних виставок документів науково-технічної інформації.Одеський інноваційно-інформаційний центр «ІНВАЦ» здійснював інформаційне обслуговування користувачів регіону. Видача документів у читальних залах за ІІІ квартал становить 117,4 тис.

Кількість запитів по усіх видах обслуговування за ІІІ квартал 2008 р. становила 3866 запитів, з них в атоматизованому режимі – 1163 запити.Сектором НТІ Кіровоградського НТУ проведено тематичні пошуки нормативної документації для підприємств:

– Метрологія. Вимірювальна техніка;

– Показники надійності. Механічні системи;

– Вода. Контроль за якістю.

Проведено дві тематичні виставки літератури:

– До Дня винахідника і раціоналізатора виставка «Кращі винаходи КНТУ»;

– Новітні технології в сільськогосподарському машинобудуванні.

ЗАТ «Харківський ЦНТЕІ» відповідно до Агентської угоди з Держспоживстандартом України видано 1273 копій документів (виконано 491 запитів користувачів).

Науково-технічною бібліотекою отримано 96 запитів, видано копій документів – 277 найменувань.Інформаційна продукція УкрІНТЕІ та регіональних ЦНТЕІ

з/п

Назва

Вид

Виконавець

Економіка


1

Сутність та методика аналізу фінансового стану суб’єкту господарювання (рос. мов.)


Аналітичний огляд

Запорізький ЦНТЕІ

2

Фінансовий стан підприємства та шляхи його удосконалення

Аналітичний огляд

Запорізький ЦНТЕІ

3

Облік кредитних операцій на підприємстві

Аналітичний огляд

Запорізький ЦНТЕІ

4

Основні фонди та їх роль на підприємстві (рос.мов.)

Аналітичний огляд

Запорізький ЦНТЕІ

5

Організація економічної політики підприємства

Аналітичний огляд

Запорізький ЦНТЕІ

6

Енергетичне господарство на підприємстві (рос.мов.)

Аналітичний огляд

Запорізький ЦНТЕІ

7

Дивідендна політика підприємства (рос.мов.)

Аналітичний огляд

Запорізький ЦНТЕІ

8

Маркетингове забезпечення міжнародних комерційних організацій (рос.мов.)

Аналітичний огляд

Запорізький ЦНТЕІ

9

Соціальна політика в Україні (рос.мов.)

Аналітичний огляд

Запорізький ЦНТЕІ

10

Облік готової продукції (рос.мов.)

Збірник нормативних документів

Запорізький ЦНТЕІ

11

Особливості нарахування взносів до фонду соціального страхування (рос.мов.)

Збірник нормативних документів

Запорізький ЦНТЕІ

12

Управління дебіторської заборгованості (рос.мов.)

Збірник нормативних документів

Запорізький ЦНТЕІ

13

Облік доходів та фінансових результатів (рос.мов.)

Збірник нормативних документів

Запорізький ЦНТЕІ

14

Облік операцій в роздрібній торгівлі (рос.мов.)

Збірник нормативних документів

Запорізький ЦНТЕІ

15

Стилі управління (рос.мов.)

Збірник нормативних документів

Запорізький ЦНТЕІ

16

Сутність економічного ризику

Збірник нормативних документів

Запорізький ЦНТЕІ

17

Документальне забезпечення експортно-імпортних операцій

Збірник нормативних документів

Запорізький ЦНТЕІ

18

Роль наукових розробок та інтелектуального продукту в інноваційному розвитку економіки

Тематична добірка

Івано-Франківський ЦНТЕІ

19

Навчальні заклади. Частина 9. «Кошторисні норми і правила»

Анотований перелік

Чернігівський ЦНТЕІ

Міжгалузеві і комплексні проблеми


20

Гуманітарна сфера України Стан. Розвиток. Перспективи

Збірник довідково-інформаційних матеріалів

УкрІНТЕІ

21

Стан і перспективи розвитку нанотехнологій (досвід України і Росії)

Тематична добірка

УкрІНТЕІ

22

Промислова власність

Тематична добірка

Житомирський ЦНТЕІ

23

Авторське право

Тематична добірка

Житомирський ЦНТЕІ

24

Каталог міжгалузевих документів. 2008

Каталог видань

Чернігівський ЦНТЕІ

25

На допомогу керівникам та спеціалістам підприємств різних форм власності та господарювання. Випуск 2

Перелік нормативних документів

Чернігівський ЦНТЕІ

Машинобудування

26

Захист від корозії

Бібліографічний перелік нормативних документів

Житомирський ЦНТЕІ

27

Зерносушарки

Тематична добірка

Запорізький ЦНТЕІ

28

Виготовлення порожніх виробів

Тематична добірка

Запорізький ЦНТЕІ

29

Машини зерноочисні

Добірка документів

Сектор НТІ КНТУ

30

Здріблення матеріалів

Добірка документів

Сектор НТІ КНТУ

Будівництво

31

Проектні роботи

Бібліографічний список законодавчо-нормативних і інформаційних матеріалів

Житомирський ЦНТЕІ

32

Контроль якості бетонів

Тематична добірка

Запорізький ЦНТЕІ

33

Випробування конструкцій на вібрацію

Тематична добірка

Запорізький ЦНТЕІ

34

Будівельні роботи, інструкції в будівельному комплексі

Тематична добірка

Хмельницький ЦНТЕІ

35

Навчальні заклади. Частина 3. «Планування в будівництві»

Анотований перелік

Чернігівський ЦНТЕІ

36

Навчальні заклади. Частина 4. «Проектування будівель і споруд»

Анотований перелік

Чернігівський ЦНТЕІ

37

Навчальні заклади. Частина 7. «Земляні та підземні роботи. Фундаменти»

Анотований перелік

Чернігівський ЦНТЕІ

38

Навчальні заклади. Частина 8. «Будівельна техніка, оснастка, інвентар та інструмент»

Анотований перелік

Чернігівський ЦНТЕІ

39

Нормування в будівництві

Тематична добірка нормативних документів

Чернігівський ЦНТЕІ

40

Термінологія в галузі будівництва і будівельних матеріалів

Тематична добірка нормативних документів

Чернігівський ЦНТЕІ

Приладобудування

41

Система управління насосними станціями

Тематична добірка

Запорізький ЦНТЕІ

42

Кріплення фільтрувальних рукавів

Тематична добірка

Запорізький ЦНТЕІ

Металургія

43

Термодифузійне цинкування

Тематична добірка

Запорізький ЦНТЕІ

44

Обробка чавуну порошкоподібними реагентами

Добірка документів

Сектор НТІ КНТУ

Енергетика

45

Теплоенергетика

Реферативний огляд

УкрІНТЕІ

46

Альтернативна енергетика

Реферативний огляд

УкрІНТЕІ

47

Енергозбереження та перспективи впровадження енергозберігаючих технологій в Україні

Аналітичний огляд

УкрІНТЕІ

48

Виробництво біопалива із суміші тваринних і рослинних жирів

Тематична добірка

Запорізький ЦНТЕІ

49

Сучасні електростанції

Реферат за запитом

Чернігівський ЦНТЕІ

50

Теплові електростанції та їхня роль в системі

Реферат за запитом

Чернігівський ЦНТЕІ

Хімічна технология. Хімічна промисловість

51

Незамерзаючі рідини для мийки автомобільного скла

Тематична добірка

Запорізький ЦНТЕІ

Держава і право. Юридичні науки


52

Соціальний захист одиноких матерів

Тематична добірка

Житомирський ЦНТЕІ

53

Нормативні документи з питань соціального страхування на випадок безробіття станом на 1.10.2008 року

Збірник нормативно-законодавчих документів

Рівненський ЦНТЕІ

54

Закон України «Про виконавче провадження»

Законодавчий документ

Чернігівський ЦНТЕІ

55

Кодекси України


Збірник

(електронне видання)Чернігівський ЦНТЕІ

56

Організація роботи кадрових служб


Посібник

(електронне видання)Чернігівський ЦНТЕІ

57

Законодавство України щодо регулювання земельних відносин. Реалізація права власності на землю


Добірка нормативно-правових документів

(електронне видання)Чернігівський ЦНТЕІ

58

Договірне регулювання соціально-трудових відносин. Порядок, тривалість та надання відпусток

Практичний посібник

(електронне видання)Чернігівський ЦНТЕІ

Охорона праці


59

Загальні вимоги охорони праці для працівників гірничодобувних підприємств

Тематична добірка

Житомирський ЦНТЕІ

60

Рекомендації по організації охорони праці в трудових колективах

Тематична добірка

Житомирський ЦНТЕІ

61

Зразки інструкцій з охорони праці за професіями

Збірник

Житомирський ЦНТЕІ

62

Зразки інструкцій з охорони праці за видами робіт

Збірник

Житомирський ЦНТЕІ

63

Зразки посадових інструкцій з охорони праці

Збірник

Житомирський ЦНТЕІ

64

Охорона праці в лісному господарстві

Довідник


Житомирський ЦНТЕІ

65

Інструкції з охорони праці для працівників сільського господарства

Збірник

Житомирський ЦНТЕІ

66

Перевезення небезпечних вантажів

Збірник нормативно-методичних матеріалів

Житомирський ЦНТЕІ

67

Державні санітарні норми при роботі з джерелами електромагнітних полів

Тематична добірка

Житомирський ЦНТЕІ

68

Електробезпека

Тематична добірка

Житомирський ЦНТЕІ

69

Безпека при ремонті та експлуатації електромереж та електроустановок

Наочний посібник

Хмельницький

ЦНТЕІ


70

Вплив електричного струму на організм людини

Наочний посібник

Хмельницький

ЦНТЕІ


71

Електрозахисті ізолюючі засоби

Наочний посібник

Хмельницький

ЦНТЕІ


72

Схеми стропування

Наочний посібник

Хмельницький

ЦНТЕІ


73

Будівельний паспорт внутрішньо-будівельного (внутрішньо-цехового) газового обладнання

Наочний посібник

Хмельницький

ЦНТЕІ


74

Будівельний паспорт підземного (надземного) газопроводу

Наочний посібник

Хмельницький

ЦНТЕІ


75

Охорона праці в навчальних закладах

Тематична добірка

Хмельницький

ЦНТЕІ


76

Експлуатація та технагляд в котельному господарстві

Тематична добірка

Хмельницький ЦНТЕІ

77

Правила охорони праці для працівників кар’єроуправлінь

Законодавчий документ

Чернігівський ЦНТЕІ

78

Знаки безпеки

Тематична добірка нормативних документів

Чернігівський ЦНТЕІ

79

Навчальні заклади. Частина 11. «Охорона праці і пожежна безпека»

Анотований перелік нормативних документів

Чернігівський ЦНТЕІ

80

Нові видання з охорони праці. Випуск 2

Перелік нормативних документів

Чернігівський ЦНТЕІ

Медицина і охорона здоров’я

81

Правила вибору та застосування засобів індивідуального захисту органів дихання

Законодавчий документ

Чернігівський ЦНТЕІ

82

Навчальні заклади. Частина 12. «Санітарні норми і правила»

Анотований перелік

Чернігівський ЦНТЕІ

83

Шум і мікроклімат. Їхній вплив на організм людини

Реферат за запитом

Чернігівський ЦНТЕІ

Харчова промисловість


84

Хліб та хлібобулочні вироби. 2008

Анотований перелік міждержавних стандартів та державних стандартів України

Чернігівський ЦНТЕІ

85

М’ясні вироби. Нові технології

Добірка описів до патентів

Чернігівський ЦНТЕІ

86

Виробництво безалкогольних напоїв. Нові технології

Добірка описів до патентів

Чернігівський ЦНТЕІ

87

Борошняні кондитерські вироби. Нові технології. Трубочки вафельні

Державні стандарти України

Чернігівський ЦНТЕІ

88

Цукристі кондитерські вироби (солодощі). Нові технології

Перелік нормативних документів

Чернігівський ЦНТЕІ

89

Ковбаси варені та копчені

Добірка документів

Сектор НТІ КНТУ

90

Вироби кондитерські

Добірка документів

Сектор НТІ КНТУ

Торгівля

91

Роздрібна і оптова торгівля

Збірник законодавчо-нормативних документів

Житомирський ЦНТЕІ

92

Громадське харчування і побутові послуги

Перелік нормативних документів

Житомирський ЦНТЕІ

93

Порядок впровадження господарсь­кої діяльності з торгівлі лікарськими засобами

Тематична добірка

Житомирський ЦНТЕІ

94

Правила торгівлі виробами дорогоцінних металів

Тематична добірка

Житомирський ЦНТЕІ

Транспорт

95

Автодороги

Бібліографічний перелік нормативних і інформаційних матеріалів

Житомирський ЦНТЕІ

96

Правила експлуатування акумулятор­них свинцевих стартерних батарей колісних транспортних засобів і спеціальних машин, виконаних на колісних шасі

Законодавчий документ

Чернігівський ЦНТЕІ

Охорона навколишнього середовища

97

Навчальні заклади. Частина 10. «Захист від шкідливих впливів (пожежні аварії, іонізуюче випромінювання)»

Анотований перелік нормативних документів

Чернігівський ЦНТЕІ

98

Техногенна безпека

Збірник

(електронне видання)Чернігівський ЦНТЕІ

99

Якість води. Очистка

Добірка документів

Сектор НТІ КНТУ

Інше

100

Військовий обов’язок

Збірник законодавчо-нормативних документів

Житомирський ЦНТЕІ

101

Нормативні документи з питань соціального страхування на випадок безробіття станом на 1.10.2008 року

Збірник нормативно-законодавчих документів

Рівненський ЦНТЕІ


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка