Інформації про соціально-економічні явища і процесиСкачати 482.11 Kb.
Сторінка1/8
Дата конвертації17.11.2018
Розмір482.11 Kb.
ТипІнформації
  1   2   3   4   5   6   7   8


1. ВСТУП
Мета: оволодіти методами збирання, обробки та аналізу інформації про соціально-економічні явища і процеси.
Завдання дисципліни визначаються тими функціями, які виконує статистика в системі економічних наук, зокрема: вивчення принципів організації статистичних спостережень, у тому числі вибіркових; обґрунтування системи статистичних показників, оволодіння методами статистичного аналізу соціально-економічних явищ і процесів, виявлення закономірностей їх розподілу, динаміки, взаємозв’язків, формулювання і перевірка статистичних гіпотез.

Предмет дисципліни: розміри й кількісні співвідношення масових явищ і процесів в економіці та соціальній сфері, закономірності їх формування, розвитку і взаємозв’язку.

По завершенню опанування науки (дисципліни) студент повинен знати і вміти застосувати на практиці:Знання та навички статистичного аналізу соціально-економічної інформації є однією з передумов поглиблення аналітичної роботи на всіх щаблях системи управління та наукового обґрунтування управлінських рішень.

Фахові компетенції, що мають бути сформовані за результатами вивчення дисципліни:

 • Здатність здійснювати статистичні спостереження соціально-економічних явищ і процесів.

 • Спроможність обробляти та поширювати зведену статистичну інформацію у відповідності з потребами управління.

 • Спроможність розробляти макети таблиць, блок-схеми, алгоритми для зведення і комп’ютерної обробки інформації.

 • Спроможність та здатність коректного візуального представлення статистичної інформації в залежності від поставленої мети дослідження.

 • Здатність застосовувати системи статистичних показників для оцінювання стану та розвитку соціально-економічних явищ і процесів.

 • Здатність аналізувати закономірності розподілу та варіації елементів сукупності з метою можливості подальшого проведення комплексного статистичного аналізу соціально-економічних явищ на макро-, мезо- та мікрорівні.

 • Здатність проводити порівняльний аналіз розподілів елементів сукупності.

 • Здатність готувати обґрунтовану інформаційну основу для застосування окремих статистичних методів аналізу (регресійний аналіз; метод аналітичних групувань, визначення тенденції розвитку).

 • Здатність проводити моніторинг соціальних і економічних явищ та процесів у відповідності з потребами державного управління та учасників суспільного відтворення.

 • Здатність робити обґрунтовані висновки та приймати рішення в умовах невизначеності та ризику.

 • Здатність кількісно оцінювати взаємозв’язки між соціально-економічними явищами.

 • Здатність кількісно оцінювати інтенсивність розвитку соціально-економічних явищ.

 • Здатність здійснювати статистичне прогнозування соціально-економічних явищ.

 • Здатність проводити комплексний статистичний аналіз макро- та мікроекономічних процесів.

 • Здатність порівнювати соціальні та економічні аспекти розвитку країни з використанням відповідних міжнародних показників.

 • Здатність порівнювати соціальні та економічні аспекти розвитку країни з використанням відповідних міжнародних показників.


2. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН


НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «СТАТИСТИКА»


Теми

Лекції

Семінари

Індивіду-альні

Самостійна робота студентів

1. Предмет і метод статистики

1

2

 -

3

2. Статистичне спостереження

1

2

 -

3

3.Зведення та групування статистичних даних.

2

4

2

2

4.Статистичні показники

1

4

2

5

5.Аналіз рядів розподілу

2

4

2

6

6.Вибірковий метод

2

2

 -

6

7.Перевірка статистичних гіпотез

1

2

 -

5

8.Статистичні методи аналізу взаємозв’язку

2

4

 -

10

9.Динамічні ряди

2

4

2

6

10.Індекси

1

2

2

5

11. Графічний метод

1

2

2

5

РАЗОМ:

16

32

12

56

ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ

4

ВСЬОГО

 

Годин

120

Кредитів

4
Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка