Інформація щодо здійснення експертизи Атестаційна експертиза навчального закладу проведена відповідно до нормативних вимог: законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»Скачати 460.54 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації16.01.2018
Розмір460.54 Kb.
ТипІнформація
  1   2

ВІДДІЛ ОСВІТИ
РАДОМИШЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ


ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИСНОВОК

№1 від 03.03.2017


за результатами атестаційної експертизи Радомишльської загальноосвітньої школи №3 І-ІІІ ступенів

Радомишльського району Житомирської області

Загальна інформація щодо здійснення експертизи

Атестаційна експертиза навчального закладу проведена відповідно до нормативних вимог: законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Порядку державної атестації дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.01.2015 № 67, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2015 року за № 173/26618, Плану державної атестації навчальних закладів Радомишльського району на 2017-2026 роки, наказу відділу освіти від 14.12.2016 р. №282 «Про атестацію навчальних закладів Радомишльського району у 2017 р.», наказу відділу освіти Радомишльської районної державної адміністрації від 10.01.2017 №10 «Про проведення державної атестації Радомишльської загальноосвітньої школи №3 І-ІІІ ступенів», робочої програми атестаційної експертизи Радомишльської загальноосвітньої школи №3 І-ІІІ ст..


Атестаційна експертиза навчального закладу проведена як планова, комплексна.

Термін проведення атестаційної експертизи: 06.02.2017 - 24.02.2017.

Термін роботи атестаційної комісії в навчальному закладі: 06.02.2017- 10.02.2017
За результатами атестаційної експертизи ВСТАНОВЛЕНО:
1. Відповідність документації, у тому числі, фінансової, вимогам законодавства

Ділова документація ведеться відповідно до чинної Інструкції з ведення ділової документації.

Установчі документи школи відповідають чинному законодавству. У своїй роботі школа керується Статутом, затвердженим рішенням Радомишльської районної ради Житомирської області від 26 грудня 2012 року №208, зареєстрованим державним реєстратором 03 квітня 2013 року (реєстраційний № 12981050013000013).

Визначено місце та порядок зберігання документів. Всі книги та журнали (крім класних) поаркушно пронумеровані, прошнуровані, підписані керівником навчального закладу і скріплені печаткою.

Накази по школі з основної діяльності, адміністративно-господарських, кадрових питань, руху учнів видаються, в основному, відповідно до Інструкції з ведення ділової документації, в наказах визначаються відповідальні за виконання, які своєчасно ознайомлюються з наказами.

Протоколи педагогічної ради, ради школи, нарад при директорові ведуться згідно вимог, реєструються, щорічно прошиваються, пронумеровуються, скріпляються печаткою та підписом директора та здаються в архів.

Ведення класних журналів, обліку індивідуальних і групових занять, роботи гуртків здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 08.04.2015 № 412 «Про затвердження Інструкції щодо заповнення класного журналу в 1-4-х класах загальноосвітніх навчальних закладів», від 03.06.2008 № 496 «Про затвердження інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11 (12-х) класів загальноосвітніх навчальних закладів», наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 10.05.2011 №423 «Про затвердження єдиних зразків обов’язкової ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і форм власності». Адміністрацією закладу систематично здійснюється перевірка дотримання нормативних вимог щодо ведення класних журналів.

Алфавітна книга, особові справи учнів ведуться відповідно до нормативних вимог. Здійснюється індексація вхідних та вихідних документів.

Розклад уроків затверджено директором школи, погоджено з Управлінням Держпродспоживслужби в Радомишльському районі Головного Управління Держпродспоживслужби Житомирській області.

Штатні розписи та тарифікаційні списки в наявності, підписані та погоджені з профспілковим комітетом, ведуться відповідно до вимог.

Документація щодо оприбуткування коштів, звітності про їх використання знаходиться в належному стані, оформлюється своєчасно та в повному обсязі подається до господарчої групи відділу освіти.

Зауваження:


 • Накази по 2015 рік з основної діяльності велися з порушенням Інструкції ведення ділової документації.

 • Відсутні підписи голови і члена комісії ДПА (українська мова, 2015-2016 н.р.).

Рекомендації:

 • Накази з основної діяльності вести відповідно до чинної Інструкції.

Постійно
2. Створення умов для навчання дітей з особливими освітніми потребами, в тому числі, дітей-інвалідів

У навчальному закладі створено умови для навчання дітей з особливими освітніми потребами, в тому числі, дітей-інвалідів. Забезпечено доступ на 1 поверх навчальних приміщень загальноосвітнього навчального закладу.

Проводиться робота щодо виявлення дітей з особливими освітніми потребами. У 2016/2017 навчальному році у школі навчаються 126 таких дітей, в тому числі 6 дітей з інвалідністю, 1 учень навчається за індивідуальним планом.

Психолого – педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами організовано, в школі працює психолог. Учні даної групи залучаються до участі в позакласних та загальношкільних заходах.

Для якісного медичного забезпечення учнів у закладі обладнано медичний кабінет, який оснащено медикаментами для надання першої медичної допомоги. Працює шкільна медична сестра. Поглиблені медичні огляди проводяться щорічно згідно графіка Радомишльської ЦРЛ. Рекомендації за наслідками медоглядів враховуються, учні розподіляються за групами здоров’я: з дітьми, що відносяться до підготовчої групи, заняття з фізичної культури проводяться з індивідуальним навантаженням.

Зауваження:


 • Не достатньо сформовано нормативно-правову базу з питань медичного обслуговування дітей.

 • Частково оформлюється та узагальнюється документація щодо результатів проведення профілактичних медичних оглядів.

Рекомендації :

 • Створити нормативно-правову базу з питань медичного обслуговування дітей, запровадити ведення медичної форми № 086/о.

До 01.09.2017

 • Здійснювати моніторинг результатів проведених поглиблених, профілактичних медичних оглядів учнів.

Щорічно

3. Забезпечення якості загальної середньої освіти (порівняльний аналіз результатів зовнішнього та внутрішнього моніторингу результатів навчальних досягнень учнів (вихованців), порівняння результатів незалежного оцінювання випускників 11-х класів із результатами їх навчальних досягнень

Моніторинг результатів контрольних робіт учнів 4,9,11-х класів Радомишльської ЗОШ №3 І-ІІІ ступенів, проведений відділом освіти, свідчить, що серед учнів 4-х класів з математики середній бал – 6,3; якісний показник – 59,4%. З української мови середній бал – 8; якісний показник – 84,7%. Серед учнів 9-х класів результати за контрольну роботу з української мови (диктант) – (50%), в 11 класі (власне висловлювання) – (70%), з алгебри – (9-А кл.) – 33%, з математики (9-Б кл.) – 44%, з алгебри (11 кл.) – якісний показник – 60 %.

Щорічно випускники 11-го класу Радомишльської ЗОШ №3 І-ІІІ ступенів проходять зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО).

Результативність участі випускників 11-х класів у ЗНО

з української мови та літератури 2015, 2016 н.р.:


Рік

2015

2016

предмет

Українська мова

Українська мова

математика

Історія України

Високий

-

2

-

-

Достатній

2

8

2

2

Середній

7

3

2

8

Низький

3

1

-

-


Нагородження учнів за відмінні успіхи в навчанні


Нагорода

Навчальний рік2013\2014

2014/2015

2015/2016

Похвальний лист (перевідні класи)

29

32

28

Похвальна грамота за особливі успіхи у вивченні окремих предметів (11 кл)

2

-

-

«Золота медаль»

1

-

-

«Срібна медаль»

2

-

1

Аналіз даних свідчить про підвищення рівня показників ЗНО з української мови, відсутність низького рівня з математики та історії України

У закладі проводиться відповідна робота щодо забезпечення якості загальної середньої освіти. Щорічно у кінці першого та другого семестрів здійснюється моніторинг рівня навчальних досягнень учнів початкової, базової та старшої школи у розрізі предметів інваріантної складової робочих навчальних планів, результатів державної підсумкової атестації. Аналіз даних свідчить про відповідність між річним оцінюванням та результатами ДПА.

На основі динаміки результатів навчальних досягнень учнів, вчителям-предметникам надаються рекомендації щодо посилення мотивації учнів до навчання, диференційованого підходу у роботі з ними. Дане питання обговорено на засіданні ШМО, педагогічних радах, відображено у довідках за наслідками внутрішкільного контролю.Зауваження:

 • Часткова невідповідність оцінювання з окремих предметів результатів ДПА та річного оцінювання, ЗНО та річного оцінювання.

Рекомендації:

 • Адміністрації закладу забезпечити дотримання вчителями чинних критеріїв та об’єктивності оцінювання навчальних досягнень учнів.

Постійно

4.Дієвість внутрішнього моніторингу навчальних досягнень учнів

У Радомишльській ЗОШ №3 І-ІІІ ступенів здійснюється моніторинг навчальних досягнень учнів щосеместрово та за рік у розрізі навчальних предметів інваріантної складової робочого навчального плану, результатів ДПА. Дане питання обговорюється на засіданні ШМО, педагогічних радах, відображено у довідках за наслідками внутрішкільного контролю.

У межах внутрішкільного контролю адміністрацією закладу відстежується якість проведення уроків вчителями різних категорій, здійснюється їх оцінка, надаються рекомендації. Згідно з річним планом роботи школи вивчається стан викладання навчальних предметів, у ході проводяться зрізи знань учнів (контрольні роботи). Діагностичні контрольні роботи проведено з української мови та математики у 5,10-х класах.

Аналіз якості знань учнів за результатами контрольних робіт та семестрового оцінювання свідчить, що у 2016/2017 н.р. простежується відповідність оцінювання з української мови у 4-му класі : якість знань 84,7%, з математики – 59,4%, з української мови у 9-му класі (якість знань 50 %), з української мови в 11 класі (якість знань 70 %). Результати контрольних робіт з математики нижчі за семестрове оцінювання ( 11 кл. –алгебра – на 19%, 9-А кл. – на 40%, 9-Б – на 31,5 % ).

Проводяться відповідні заходи щодо роботи з обдарованими учнями, відстежується результативність участі учнів у ІІ (районному) етапі Всеукраїнських учнівських предметних олімпіад, спортивних змагань, творчих та інтелектуальних конкурсах різного рівня.

Кількість учнів, які стали призерами ІІ етапу олімпіад та конкурсівНавчальний рік

Кількість учнів у школі

Кількість призерів

2014/2015

360

36

2015/2016

374

31

2016/2017

376

37

Частина учнів, які стали призерами ІІІ етапу олімпіадНавчальний рік

Учасники Ш туру

Кількість учнів призерів

2014/2015

-

3

2015/2016

-

2

Участь учнів у конкурсах, спортивних змаганняхНавчальний рік

Кількість учнів призерів спортивних змагань, конкурсів-оглядів, художньої творчості та самодіяльності регіонального, всеукраїнського та міжнародного рівнів

2014/2015

Щорічний шкільний Конкурс «Учень року», «Клас» року», районний

«Колосок» - 44 учасники – 30 срібні,10-золоті

«Кенгуру» - 47 учасників – 7 добрі, 2 відмінні

«Левеня» -37 учасників – 3 відмінні, 16 добрі

«Соняшник» -31 учасник 7 дипломів регіон. рівня-І ст..

3 – ІІ ст.., 9 – Ш ст. «Всеукраїнського Рівня» - 1с.-2, 2ст-1

«Патріот» - 32 учасники 3 –обласні ,3 – Всеукраїнські

«Лелека» - 14 учасників 1-золотий,5-срібні, 4-бронзові

«Олімпус» - 29 учасників – 4 лауреати

В районних конкурсах - І місце в КВК, конкурсДЮП-3
2015/2016

Конкурс творів та малюнків «Майбутнє лісу в твоїх руках» -2,3 місце

«Майбутнє Полісся» обласний конкурс-виставка – 11 учнів взяли участь, були відмічені дипломами

В Танцювальних конкурсах:

лауреати Всеукраїнських та Міжнародних дипломів -4 учні

Всеукраїнський екологічний конкурс «Еко клас» - ІІІ місце з проектом «Сенсорний сад»

Спортивні досягнення : у велоспорті -2 перемоги Кухарівського Б, вільна боротьба- 4, рукопашний бій – 5 + футбольна команда визнана кращою в районних змаганнях.

18 учасників отримали нагороду від Фонду допомоги дітям-сиротам; американський меценат укр. походження Джон Карк нагородив учнів преміями «Кращий учень класу»

«Через терни до зірок» - обласний конкурс юних журналістів- диплом ІІ ст..


«Колосок» - 51 учасник – 30 срібні,10-золоті

«Кенгуру» - 42 учасники – 3 добрі, 1 відмінні

«Левеня» -31 учасник – 1 відмінні, 11 добрі

«Соняшник» -28 учасників , дипломів регіон. рівня-І ст., 2, Ш-І

«Бобер»-4 учасники, добрі - 2


2016/2017

2 місце в районних змаганнях з волейболу серед хлопців.

3 місце в міському турнірі з настільного тенісу.

5. Організація роботи щодо професійного розвитку педагогічних працівників

У навчальному закладі в наявності є необхідний перелік документів з кадрових питань згідно з Інструкцією з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від № 1239 від 28.08.13 року, в тому числі «КЗпП України», Закон України «Про відпустки», «Інструкція про ведення трудових книжок працівників».

Трудові книжки оформлені на всіх працівників загальноосвітніх навчальних закладів, дотримуються умови їх зберігання. Ведення трудових книжок працівників здійснюється у відповідності до інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29.07.1993 №58. Записи в трудових книжках зроблені охайно, назви посад відповідають назвам посад штатного розпису.

Книга обліку руху трудових книжок та вкладишів ведеться за формою П-10 затвердженою наказом Мінстату України від 27.10.95 №277.

На всіх працівників заведені особові справи, в яких зберігаються особові картки щодо нарахування педагогічного стажу, атестаційні листи педагогічних працівників, ксерокопії основних документів.

Більшість наказів з кадрових питань складаються з дотриманням інструкції з діловодства, видаються в друкованому вигляді та реєструються в журналі реєстрації наказів з кадрових питань. Книги прошнуровані, пронумеровані, скріплені печаткою.

Колективний договір між адміністрацією та трудовим колективом Радомишльської ЗОШ № 3 І-ІІІ ст. укладений на 2010-2015 роки та потребує оновлення.

Журнал реєстрації пропозицій, заяв і скарг ведеться в основному відповідно до вимог.

Укомплектованість закладу педагогічними кадрами протягом навчальних років з 2014 по 2016рр. задовільна - 100%. Вакансії педагогічних працівників закриваються як до початку, так і в ході навчального року при їх наявності.


Рік

Всього педагогічних працівників

Вивільнені вакансії

2014

41

Вчитель історії, вихователь ГПД

2015

39

Вчитель математики

Вихователь ГПД2016

33

Вчитель історії, інформатики, математики психолог, вихователь ГПД,

Освітній рівень педагогічних працівників

Здобуття повної вищої освіти працівники школи підтверджують дипломи спеціаліста чи магістра.

2014/2015

20152016

2016/2017

Всього педпрацівників

41

39

33

Учителів з вищою освітою

37

36

30

З них:

 • спеціаліст

 • магістр
35

33

27

2

3

3

Середня спеціальна

3

3

3

Незакінчена вища

1

-

-

Аналізуючи проведений моніторинг на виконання заходів державної програми «Вчитель», можна зробити висновки, що підвищився професійний рівень педагогічних кадрів станом на 2016 рік, шляхом отримання вищої або другої освіти частиною педагогічних працівників (2). Кількість педагогічних працівників протягом 2014 – 2016 років варіюється . Вищу освіту мають 90% педагогічних працівників, 3 вчителі мають середню спеціальну освіту.

Кваліфікаційний рівень педагогічних працівників

Адміністрація школи стимулює зростання професійної майстерності педагогічних працівників, участі у конкурсах, проектах, науково-методичних конференціях різних рівнів, підвищення комп’ютерної грамотності, удосконалення системи матеріального та морального стимулювання професійного росту та педагогічної творчості. В школі проводиться щорічна атестація кадрів відповідно плану роботи закладу та згідно «Положенню про атестацію педагогічних працівників»і рівень кваліфікації від року до року зростає.

Кваліфікаційний рівень педагогічних працівників:

2014/2015

20152016

2016/2017

Всього педагогічних працівників

41

39

33

З них:

Спеціаліст вищої категорії

5

6

6

Спеціаліст І категорії

4

3

1

Спеціаліст ІІ категорії

6

5

6

Спеціаліст

8

8

6

Вчитель-методист

11

12

8

Старший вчитель

7

6

6


Проходження педагогічними працівниками атестації

Атестація спрямована на всебічне комплексне оцінювання педагогічної діяльності працівника, за якою визначаються відповідність педагогічного працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоюється кваліфікаційна категорія, педагогічне звання. У школі наявний перспективний план атестації педагогічних працівників.


2014/

2015

2016/

Всього педагогічних працівників

6

9

6

З них:

Спеціаліст вищої категорії

2

3

1

Спеціаліст І категорії

-

-

-

Спеціаліст ІІ категорії

1

1

1

Спеціаліст

-

-

2

Вчитель-методист

3

3

1

Старший вчитель

-

2

1


Підвищення кваліфікації педагогічних працівників

У закладі є перспективний план курсової підготовки вчителів. Відповідно до нього заступником директора з навчально-виховної роботи здійснюється контроль за своєчасним підвищенням кваліфікації педагогічних працівників. З 2014/2015 навчального року по 2016/2017навчальний рік курсову перепідготовку пройшли 18 педпрацівників.Навчальний рік

Кількість педпрацівників, які вчасно

пройшли курси підвищення кваліфікаціїЧисельність

педагогічних працівників2014/2015

9

41

2015/2016

7

39

2016/2017

5

33

Кількість педагогічних працівників, які мають педагогічне звання:

«Вчитель-методист» – 8 (Мельник Н.Г., Наливайко О.В., Бугай Л.І., Устименко Н.Є., Шакула В.В., Король І.В., Волошина Л.Є., Яковлєва І.В.);

«Старший вчитель» - 5 (Бродовська І.А., Кузьміна Т.В., Ковтун Т.П., Новохатько О.В. Янчук М.А.).

Інформаційно-методична робота в закладі здійснюється відповідно до постанов Уряду та відповідних нормативних документів Міністерства освіти і науки України, Департаменту науки і освіти Житомирської обласної державної адміністрації, відділу освіти Радомишльської районної державної адміністрації. У закладі щорічно видаються накази про структуру методичної роботи на навчальний рік та про підсумки методичної роботи за І семестр та за навчальний рік.

Проводиться робота з педагогічними працівниками закладу щодо забезпечення неперервної освіти педагогічних працівників. Вони займаються самоосвітою, залучаються до роботи в складі шкільних, районних методичних об’єднань, відповідно до потреби проходять курси підвищення кваліфікації при КЗ «Житомирський ОІППО», беруть участь у фахових конкурсах.

Методичний супровід фахового зростання та рівня професійної підготовки педагогічних працівників закладу здійснюється переважно адміністрацією школи, РМК відділу освіти.

Наказом Радомишльської ЗОШ №3 І-ІІІ ступенів від 01.09.2016 №87 затверджено структуру методичної роботи, якою передбачено діяльність чотирьох шкільних методичних об'єднань вчителів-предметників (природничо–математичного, гуманітарного, технологічного та класних керівників), творчої групи, проведення педагогічних читань, предметних тижнів, взаємовідвідування уроків, робота з вчителями у міжатестаційний період. Сплановано роботу ШМО, кожен вчитель працює над обраною педагогічною темою, яка узгоджується з єдиною педагогічною темою навчального закладу.

Структура методичної роботи в закладі представлена колективними, груповими, індивідуальними формами роботи та базується на диференційованому підході. Вчителі-методисти очолюють шкільні методичні об’єднання, є наставниками молодих спеціалістів. Педагоги з метою обміну досвідом у рамках проведення предметних тижнів та атестації вчителів проводять та відвідують відкриті уроки, виховні заходи, презентації досвіду роботи.

З метою формування позитивної мотивації педагогічних працівників ЗНЗ для підвищення їх професійних компетентностей на базі школи проводяться семінари районного рівня, творчі зустрічі з письменниками Житомирщини, а також вчителі школи беруть участь у виїзних предметних семінарах на базі інших шкіл району та області, відповідно до плану роботи відділу освіти.

З метою підвищення професійної компетентності вчителі Радомишльської ЗОШ № 3 І-ІІІ ступенів беруть участь у роботі районних методичних об’єднань вчителів-предметників, творчих груп, засіданнях школи молодого вчителя, семінарах для вчителів - предметників, науково-практичних конференціях.

Відображенням професійного розвитку педагогів є індивідуальні карти, щорічне виконання графіку та плану-заявки підвищення кваліфікації.

Заслуговує на схвалення систематичне висвітлення вчителями творчих здобутків у друкованих фахових виданнях та онлайн-виданнях мережі Internet, участь педагогів у Всеукраїнських вебінарах.

Радомишльська ЗОШ № 3 І-ІІІ ступенів запроваджує в навчально-виховний процес елементи освітніх інновацій. Так, школа не один рік працює за регіональною програмою «Школа сприяння сталого розвитку». У старшій школі запроваджується профільне навчання (математика, з 2014/2015 н.р. )

Учителі школи щорічно беруть участь у районному етапі виставки-презентації педагогічних ідей та технологій: у 2012/2013 н.р. подано 2 роботи, у 2013/2014 н.р. - 1, у 2014/2015 – 2. У обласному етапі виставки-презентації участі не брали.

Методичні надбання педагогів представлялися на районній педагогічній виставці «Освіта Радомишльщини - 2017» та в обласній виставці «Освіта Житомирщини». 


Навчальний рік

«Освіта Радомишльщини»

«Освіта Житомирщини»

2014/2015

-Устименко Н.Є.- «Створення діалогічного простору на уроках літератури Рідного краю»

- Мельник Н.Г.,Наливайко О.В. – «Зелений клас»

- Романенко С.А. –«Формування екологічної компетенції молодших школярів засобами різних навчальних предметів» Диплом ІІ ступеня


3 роботи

2015/2016

Наливайко О.В. , колектив вчителів

-«Модель формування відповідальної соціально адаптованої стратегічно мислячої особистості в умовах сталого розвитку» 2016 рік навчально-методичний посібник.,

- Наливайко О.В. «Збірник кросвордів із зарубіжної літератури для учнів 7-8 класів 2016 рік

- Бугай Л.І. «система роботи вчителя з обдарованими дітьми на уроках української мови та літератури»

- Мельник Н.Г., колектив учителів

«Впровадження інноваційних технологій в навчально – виховний процес в умовах загальноосвітньої школи»

навчально-методичний посібник.,


4 роботи

2016/2017

-Бродовська І.А.- «Впровадження інтерактивних технологій на уроках в початкових класах»

- участь вчителя математики та інформатики Нікіфорової В.М. у районному конкурсі «Вчитель року -21017»1 робота
6. Наявність бібліотеки та/або використання інформаційно-комунікаційних технологій в навчально-виховному процесі

Бібліотека школи здійснює бібліотечно-інформаційне, культурно-просвітницьке забезпечення навчально-виховного процесу як в урочний, так і в позаурочний час. Свою діяльність організовує спільно з пе­дагогічним колективом, відповідно до плану роботи. Бібліотекар Вацківська Тетяна Миколаївна має великий досвід роботи, охоче ділиться ним з колегами, є лектором КЗ «Житомирський ОІППО».

Бібліотечний фонд навчальної літератури, необхідної для виконання навчальних планів і програм становить:


Календарний рік

2014

2015

2016

Всього книг

12337

12437

12698

Основний бібліотечний фонд.

6730

6743

6317

З них:

 • художня література

6460

6472

6029

 • психолого-педагогічні видання

270

271

288

 • брошури

110

110

110

 • підручники

5607

5694

6381

Поповнення бібліотечного фонду

919

100

2387

з них: художня література

22

13

442

За останні 3 роки спостерігається тенденція до збільшення бібліотечного фонду за рахунок надходжень художньої літератури. У 2012 році проведено повну інвентаризацію бібліотечного фонду, списано підручники та морально застарілу художню літературу.

Робота бібліотеки висвітлюється окремим розділом на WEB-сайті школи.

За п’ять останніх навчальних років учасники навчально-виховного процесу в основному забезпечені підручниками:


Клас

2014/2015

2015/2016

2016/2017

1

100

100

100

2

100

95

100

3

100

100

95

4

100

50

100

5

100

100

100

6

100

100

100

7

97

50

100

8

100

95

100

9

100

96

100

10

100

100

100

11

100

100

100

До мережі «Інтернет» підключені майже всі комп’ютери школи (94,7%), крім бібліотеки. Укладена угода про надання Інтернет-послуг з постачальником «Юніком».

Одним із засобів реалізації інформаційних технологій у школі є створення діючого веб-сайту у мережі Інтернет. Веб-сайт має різні інформаційні наповнення, модулі, блоки і може реалізуватися різними методами. Адреса сайту школи http://zosh3.at.ua/. Створена для отримання, зберігання та передачі інформації від закладів, установ та фізичний осіб та створена електрона скринька: skul3adm@i/ua. Школа зареєстрована в системі Прозорро, співпрацює з майданчиком «Закупки пром.» при здійсненні державних закупівель.
Зауваження:

- Недостатня забезпеченість бібліотечного фонду дитячою літературою.Рекомендації:

- Поповнювати бібліотечний фонд дитячою літературою, науково-методичними матеріалами для педагогічних працівників.

Постійно
7. Загальний стан території, будівель та приміщень навчального закладу

Радомишльська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 Житомирської області розташована в трьох двоповерхових будівлях; (майстерня і господарська будівля - 1 поверхова) за адресою вул. Шкільна, 14,15. Будівля школи забезпечує умови для організації навчально-виховного процесу, відпочинку, харчування учнів.

У першому корпусі школи розміщено – методичний кабінет, кабінети географії, основ здоров’я, історії, математики, фізики, інформатики, зарубіжної літератури, англійської мови, 2 кабінети української мови. В другому корпусі спортивно - актова зала, кабінети початкової школи та хімії. Є приміщення харчоблоку; на другому поверсі бібліотека, дитяча спальня. В приміщенні майстерень знаходиться кабінет «Захисту Вітчизни», обслуговуючої праці, господарські приміщення.

В школі наявні допоміжні приміщення – рекреаційні зони, санітарні вузли (окремо для хлопців і дівчат), надвірна вбиральня, павільйон «Зелений клас», сад, сенсорний сад, дитячий та спортивний майданчики.

Щороку проводяться ремонтні роботи навчальних приміщень (капітальні та поточні).

За міжатестаційний період навчального закладу зроблено: • облаштування внутрішніх санвузлів для учнів (окремо для хлопців і дівчат)

 • Створення зон відпочинку учнів початкових класів 1 – 2-го поверхів

 • Створення рекреацій на вулиці (павільйон - 2014р., сенсорний сад-2015р., дитячий майданчик - 2016р.)

 • Облаштований кабінет для заступників директора школи - 2016 рік,

 • Встановлення інтерактивних дошок в кабінеті хімії (2016 р.);

 • Заміна мережі водопостачання - 2012 рік, тепломережі -2016р.

 • Заміна вхідних дверей - 2014 рік;

 • Закуплені двері для 2 корпусу -2017р.

 • Заміна вікон на склопакети -2013 – 2016 рік;

 • Підключення усіх навчальних і службових кабінетів до мережі «Інтернет» (2016 рік).

Забезпечення ЗНЗ необхідними навчальними площами

Обладнано 21 навчальний кабінет, площа яких становить 1 250 м2, з них: 8 кабінетів – для навчання учнів початкової ланки, 1 – для роботи ГПД (спальна); 13 кабінетів – для навчання учнів 5 – 11-х класів.

Школа має спортивно - актову залу, їдальню на 50 місць, бібліотеку, к-т психолога, комбіновану майстерню, внутрішній санвузол, а також для учнів 1-го класу (ГПД) обладнана спальня на 30 ліжок. Обладнані учительська, кабінет директора та кабінет заступників; кабінет психолога;Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка