Інформація про наукову діяльність Національного університету Острозька академія за 2016 рікСторінка1/7
Дата конвертації30.12.2017
Розмір1.21 Mb.
ТипІнформація
  1   2   3   4   5   6   7

«Затверджую»

Ректор


Національного університету

«Острозька академія»

проф. І. Д. Пасічник_____________

26 січня 2017 р.

(протокол № 9 засідання вченої ради НаУОА)

Інформація

про наукову діяльність

Національного університету «Острозька академія

за 2016 рік

Острог, 2016ЗМІСТ

Узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності ВНЗ

1

Визначні результати фундаментальних досліджень у галузі природничих, суспільних і гуманітарних наук, зокрема наукові досягнення світового рівня

2

Найважливіші результати прикладних досліджень, конкурентоспроможні прикладні розробки та новітні технології за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки, обов’язково зазначити підприємства і організації, на яких здійснювалася апробація, випробування, та які можуть бути зацікавлені у їх використанні

5

Розробки, які впроваджено у 2016 році за межами ВНЗ або НУ

6

Інформація про діяльність структурного підрозділу з комерціалізації науково-технічних розробок

10

Список наукових праць, опублікованих та прийнятих редакцією до друку у 2016 році у зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор

11

Відомості про науково-дослідну роботу та інноваційну діяльність студентів, молодих учених

19

Наукові підрозділи, їх напрями діяльності, робота з замовниками

20

Науково-дослідна лабораторія когнітивної психології (Cognition Lab)

20

Лексикографічна лабораторія «Острозький неограф»

21

Інституту досліджень української діаспори

23

НДЛ «Психосоціальна оцінка та реабілітація постраждалих унаслідок бойових дій»

23

Музей історії Національного університету «Острозька академія»

23

Наукове та науково-технічне співробітництво із закордонними організаціями

24

Інформація про наукову та науково-технічну діяльність, що здійснювалась спільно з науковими установами Національної академії наук України та національних галузевих академій наук

33

Заходи, здійснені спільно з облдержадміністраціями або Київською міською державною адміністрацією та спрямовані на підвищення рівня ефективності роботи науковців для вирішення регіональних потреб

33

Відомості щодо поліпшення рівня інформаційного забезпечення наукової діяльності, доступу до електронних колекцій наукової періодики та баз даних провідних наукових видавництв світу про патентно-ліцензійну діяльність

33

Інформація про науково-дослідні роботи, що виконуються на кафедрах у межах робочого часу викладачів

35

Гуманітарний факультет

35

Економічний факультет

43

Факультет політико-інформацйного менеджменту

45

Факультет романо-германських мов

48

Факультет міжнародних відносин

50

Навчально-науковий інститут права імені І. Малиновського

56

Розвиток матеріально-технічної бази досліджень

63

Заключна частина

63

Додаток 2. Показники наукової та науково-технічної діяльності за 2013 – 2016 рр.

64

Додаток 3. Інформація щодо комерціалізації (впровадження) прикладних науково-технічних розробок

75

Перелік найбільш ефективних розробок

78

Додаток 4. Опис розробки «Інтерференція як феномен пам’яті та метапам’яті»

80

Додаток 4. Опис розробки «Концептуальна модель герменевтичного аналізу ранньомодерних текстів релігійно-філософського змісту»

81

Додаток 4. Опис розробки «Оцифровка східноєвропейських манускриптів ранньомодерного періоду»

82

Фінансове забезпечення і стан реалізації пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки: 2016 р.

83

І. Узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності вищого навчального закладу або наукової установи (не більше двох сторінок) (необхідно коротко відобразити найбільш актуальні події, найвагоміші результати, статистичні дані із діяльності установи у звітному році тощо):

а) коротка довідка про вищий навчальний заклад або наукову установу (до 7 рядків);

12. 04.1994 р. Указом Президента України Л. Кравчука був створений Острозький Вищий Колегіум. 5.06.1996 р. він був перейменований в Острозьку Академію згідно з Указом № 402/96 Президента України Л. Кучми. Указом Президента України від 22.01.2000 р. № 88/2000 – в Університет «Острозька академія», а Указом Президента України від 30.10.2000 р. № 1170/2000 йому надано статус національного. 29.07.2009 р. Національний університет «Острозька академія» отримав статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу (Постанова Кабінету Міністрів України від 29.07.2009 р. № 798).

б) основні пріоритетні напрями наукової діяльності вищого навчального закладу або наукової установи (до 7 рядків);

Формування та підготовка науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації; максимальне залучення до наукової роботи студентів та аспірантів; проведення фундаментальних наукових досліджень у сфері філософії, психології, економічної теорії, правознавства, історії й філології; здійснення прикладних досліджень у галузі психології, соціології, економіки; публікація результатів наукових досліджень у фахових виданнях, у т.ч. таких, які мають міжнародне визнання; співпраця із зарубіжними науковими інституціями, участь у міжнародних наукових програмах.

в) науково-педагогічні кадри (стисла аналітична довідка за останні чотири роки (можна у вигляді таблиці));

2013 рік

Всього науково-педагогічних працівників (за штатними розписом) – 209

З них: докторів наук – 48; кандидатів наук – 117.

2014 рік


Всього науково-педагогічних працівників (за штатними розписом) – 211

З них: докторів наук – 43; кандидатів наук – 123

2015 рік

Всього науково-педагогічних працівників (за штатними розписом) – 208

З них: докторів наук – 22; кандидатів наук – 110

2016 рік


Всього науково-педагогічних працівників (за штатними розписом) – 211

З них: докторів наук – 40; кандидатів наук – 128

г) кількість виконаних робіт та обсяги їх фінансування за останні чотири роки, відповідно до таблиці та побудувати діаграму:


Категорії

робіт


2013

2014

2015

2016

к-сть од.

тис. гривень

к-сть од.

тис. гривень

к-сть од.

тис. гривень

к-сть од.

тис. гривень

Фундаментальні

2

94,8

3

341,945

4

629,836

4

508,613+ 98,000

Прикладні

2

175,7

1

125,0

-

-

-

-

Госпдоговірні

17

383,580

11

191,856

4

261,552
530,0


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка