Інформаційно-методичнийСторінка8/25
Дата конвертації08.07.2018
Розмір4.62 Mb.
ТипРішення
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   25
Фізики та астрономії. Математики. Економіки

1. Активізація пізнавальної діяльності учнів під час складання і розв'язування задач з фізики.

2. Здійснення космічних польотів за допомогою сонячного вітрила.


 1. Аерофізичні механізми та динаміко-кінематична практика у тісному поєдинку.

 2. Фізика – надійний помічник в екстремальних ситуаціях.

 3. Палітра Всесвіту: різнокольорові гіганти і карлики.

 4. Особливості фізичних властивостей нанокомпозитів.

 5. Дослідження характеристики ближнього порядку в аморфних тілах.

 6. Комплекс для вимірювання теплових процесів.

 7. Екологія космосу. Дослідження проблеми космічного сміття.

 8. Розробка методики та виготовлення установки для визначення просторового положення осей «легкого» і «важкого» намагнічування.

 9. Експериментальне дослідження обертання тіл та зміни їх ваги на твердих сухих поверхнях та в рідині під впливом низькочастотної вібрації.

12. Енергетичний спектр та природа космічних променів.

13. Дослідження впливу магнітного поля на магнітну рідину.

14. Вивчення пенетраційних, когезійних і адгезійних властивостей продуктів харчування.

15. Вітроенергетичні установки та стабілізація їх робочих параметрів.

16. Алгоритми підбору модулів у системі залишкових класів.


 1. Наближені методи розв'язування рівнянь.

 2. Граничний перехід під знаком визначеного інтеграла для класу неперервних у прямокутнику підінтегральних функцій.

 3. Модуль Галіцина і межа трикутника в аналітичному викладі.

 4. Забуті теореми геометрії.

 5. Дослідження клімату методами математичної статистики.

 6. Гнучкі форми зайнятості населення.

 7. Основні напрямки реформування заробітної плати.

 8. Заощадження населення як джерело залучення коштів в економіку України.

 9. Цінова дискримінація як специфічна політика виробника, її економіко-математичне моделювання та дослідження соціально-економічних наслідків її запровадження.

 10. Тенденція світової торгівлі.

 11. Економічна кооперація.

 12. Бюджети і витрати.

 13. Паливо для майбутнього.

 14. Фізика і майбутнє.

 15. Збільшення швидкостей – проблеми, небезпека, перспективи.

32. Види руху матерії в живих організмах.

33. Фізичні явища в живій природі та їх використання.

34. Біологічні ритми та врахування їх в медицині.

35. Визначення тиску води на різних глибинах в озері.

36. Робота і потужність живих організмів.

37. Теплопровідність біологічних тканин.

38. Фізична терморегуляція організму.

39. Температура живих організмів.

40. Електричне поле в житті людини.

41. Захист від електричних полів.

42. Атмосферна електрика і здоров’я людини.

43. Біоструми.

44. Магнітне поле лікує.

45. Людина і її магнітне поле.

46. Транспортні засоби на „магнітній подушці”.

47. Захист від електромагнітного випромінювання.

48. Сферичні дзеркала в арсеналі фізиків та медиків.

49. Визначення густини невідомих рідин, їх хімічного складу.

50. Визначення коефіцієнта тертя між частинами сипкої речовини.

51. Врахування добових деформацій тіла людини.

52. Політ на Місяць.

53. Траєкторія польоту на Марс.

54. Проект „Вега” – політ до комети Галлея.

55. Кругообіг речовини в природі та на виробництві.

56. Взаємозв’язок природи і людства.

57. Захист атмосфери, води та ґрунту від забруднення.

58. Використання безвідходних технологій та відновлювальних джерел енергії.

59. Атмосфера – частина життєвого середовища.

60. Зміна складу атмосфери та її прозорість під дією антропогенного фактору.

61. Охорона атмосфери від забруднення.

62. Температура як головний екологічний фактор.

63. Діапазон температур в природі, вплив температури на біосферу.

64. Магнітне поле Землі, пристосування до нього живих організмів.

65. Магнітна генерація.

66. Магнітобіологія.

67. Перспективи розвитку електротранспорту, його переваги.

68. Екологічні перетворювачі енергії.

69. Біологічна дія електромагнітних хвиль.

70. Вібрації і здоров’я людини.

71. Біологічна дія ультразвуку.

72. Роль радіоастрономії в дослідженні космічного простору.

73. Фізика і сучасна мікроелектроніка.

74. Проблема отримання надчистих речовин.

75. Проблеми створення нових матеріалів із заданими властивостями.

76. Фізичні методи в сучасній археології.

77. Спектри елементарних частинок.

78. Речовина і поле – дві форми матерії.

79. Фізична реальність та віртуальний світ комп’ютера.

80. Комп’ютерне моделювання у фізиці.

81. Вибрані питання теорії чисел.

82. Елементи теорії порівнянь та їх застосування.

83. Лишки Ейзенштейна та деякі їх властивості.

84. Подільність чисел. Прості і складені числа.

85. Деякі способи швидких обчислень.

86. Магічні квадрати та їх властивості.

87. Математичні несподіванки та курйози.

88. Математична подорож у світ гармонії.

89. Мова, математика і лінгвістика.

90. Ланцюгові дроби та їх застосування.

91. Діофантові рівняння.

92. Діофантові наближення.

93. Комплексні числа та їх застосування.

94. Принцип Діріхле.

95. Елементи теорії графів та їх застосування.

96. Елементи математичної логіки.

97. Елементи теорії множин.

98. Елементи дискретної математики.

99. Елементи комбінаторики.

100. Елементи векторної алгебри та їх застосування.

101. Числові послідовності та їх застосування.

102. Підсумування числових послідовностей.

103. Функції та їх властивості.

104. Многочлени та їх властивості.

105. Теорема Безу та її наслідки.

106. Границя функції. Неперервність функцій.

107. Похідна та її властивості.

108. Монотонні послідовності і функції.

109. Інтеграл та його використання.

110. Похідна і інтеграл в нерівностях, рівняннях та тотожностях.

111. Нестандартні методи розв’язування деяких типів рівнянь та нерівностей.

112. Класичні математичні нерівності та їх застосування.

113. Пряма і обернена теореми Вієта та їх застосування.

114. Текстові задачі з нерівностями.

115. Алгебраїчні задачі на екстремум.

116. Задачі з параметрами.

117. Функціональні рівняння. Деякі методи їх розв’язання.

118. Наближені методи розв’язання рівнянь f(x) = 0.

119. Метод нерухомої точки та його застосування.

120. Дослідження функцій та побудова їх графіків.

121.  Нерівності в трикутнику.

122.  Рівновеликі трикутники в задачах.

123.  Ортоцентр, інцентр, центроїд трикутника.

124.  Чудові точки трикутника та задачі, пов’язані з ними.

125.  Ортоцентричні трикутники та їх властивості.

126.  Бісектральні трикутники та їх властивості.

127.  Різницеві трикутники.

128.  Педальні трикутники.

129.  Формула Гамільтона та задачі, пов’язані з нею.

130.  Степеневі співвідношення в колі.

131.  Метод площ в геометрії.

132.  Теорема Птолемея та її застосування.

133.  Узагальнена теорема Птолемея.

134.  Теорема Карно та її застосування.

135.  Застосування теореми Менелая і Чеви при розв’язанні геометричних задач.

136.  Теорема косинусів для чотирикутників (Теорема Бретшнейдера).

137.  Теорема Фейербаха та її застосування.

138.  Барицентр та його використання в геометрії.

139.  Використання векторів при розв’язанні геометричних задач.

140.  Нестандартні методи розв’язання геометричних задач.

141.  Декартові координати та їх застосування.

142.  Геометричні задачі на екстремум.

143.  Геометричні задачі на побудову.

144.  Геометричні нерівності.

145.  Геометричні задачі з обмеженнями.

146.  Властивості опуклих тіл сталої ширини.

147.  Елементи комбінаторної геометрії.

148.  Ортоцентричний тетраедр та його властивості.

149.  Прямокутний тетраедр та його властивості.

150.  Рівногранний тетраедр та основні його властивості.

151.  Побудова правильних многогранників з використанням куба.

152.  Елементи фрактальної геометрії.

153.  Симетрія в геометрії.

154.  Гомотетія. Поворотна гомотетія в геометрії.

155.  Застосування гомотетії при розв’язуванні деяких задач планіметрії.

156.  Інверсія.

157.  Чудові криві та цікаві задачі пов’язані з ними.

158.  Центр мас в геометрії.

159.  Принцип крайнього.

160.  Метод математичної індукції в геометрії.

161.  Інваріанти в геометрії.

162.  Задачі про розфарбування.

163.  Задачі про замощення, розбиття та розрізання.

164.  Проективні перетворення на площині.

165.  Деякі аспекти топології (геометрія відображень відрізків, кривих, кіл та кругів).

166.  Початки аналізу і математичні моделі в природознавстві.

167.  Математичні моделі в біології.

168.  Математичні моделі в екології.

169.  Математичні моделі в економіці.

170.  Застосування математичних закономірностей в фізичних  задачах.

171.  Застосування математичних закономірностей в задачах з хімії.

172.  Практичні задачі на екстремум.

173.  Фізичні задачі на екстремум.

174.  Вибрані питання теорії наближень та їх застосування.

175.  Апроксимація та її застосування.

176.  Елементи оптимізації в прикладних задачах.

177.  Інтерполяція і екстраполяція.

178.  Основи чисельного аналізу та їх застосування.

179.  Чисельні експерименти та їх застосування.

180.  Елементи теорії інформації та їх застосування.

181.  Відновлення математичних об’єктів за апріорною та апостеріорною інформаціями.

182.  Основи обчислювальної геометрії та їх застосування.

183.  Математичні методи в теорії гри.

184. Задачі про прийняття рішень в складній ситуації.

185.  Задачі про стратегію гри.

186.  Застосування елементів комбінаторики в прикладних задачах.

187.  Елементи теорії ймовірностей в прикладних задачах.

188.  Математичні моделі кривих та поверхонь.

189.  Чисельна візуалізація просторових об'єктів.

190.  Елементи математичної статистики в прикладних задачах.
Технічних наук


 1. Литі пам’ятники світової культури.

 2. Художнє литво: виготовлення гармат та пам’ятників.

 3. Технологія виготовлення виробів із благородних металів.

 4. Будова рідких металів та сплавів.

 5. В’язкість металевих розплавів.

 6. Дифузія елементів у рідких металах та сплавах.

 7. Зносостійкі покриття на різальний інструмент.

 8. Захисно-декоративні покриття на деталі автомобілів.

 9. Керамічні матеріали для зубопротезного виробництва.

10. Монокристалічні матеріали для електронних зварювальних апаратів.

11. Монокристалічні матеріали для електронних мікроскопів.

12. Композиційні матеріали для роботи в умовах абразивного зношення.

13. Керамічні матеріали для протезування.

14. Наноматеріали в будівельній промисловості.

15. Наноматеріали в машинобудуванні.

16. Фулерени – основа матеріалів майбутнього.

17. Магнітні матеріали в медицині і біології.

18. Магнітні матеріали в радіо- та електротехніці.

19. Електронно-променева обробка поверхні матеріалів.

20. Вплив електронно-променевої обробки на структурні зміни композицій-

них матеріалів.

21. «Шарова блискавка» перетворює кристал.

22. Лазерний промінь як миттєвий термічний удар. Локальне плавлення

поверхні металів.

23. Лабіринти кристалу з Х-променем.

24. Вплив наноструктурного стану на механічну поведінку матеріалу.

25. Іскра – магічний спосіб зміни поверхні твердих матеріалів.

26. Квазікристали - матеріали, які порушують усі класичні закони

кристалографії.

27. Металеві плівки – унікальні матеріали для мікроелектроніки.

28. Пошук нових матеріалів – як це відбувається?

29. Матеріали нанотехнології.

30. Кристалічна гратка. Дослідження кристалічної будови металів та сплавів.

31. Дефекти кристалічної будови металів та сплавів. Унікальні можливості електронної мікроскопії.

32. Ефект пам’яті форми – запам’ятовування, зберігання та повернення

інформації кристалом.

33. Автоматизація і комп’ютеризація процесів виробництва сталі і переплавних процесів.

34. Сучасні проблеми автомобільного матеріалознавства.

35. Сучасні перспективні технології отримання високо чистих матеріалів.

36. Ливарні композитні матеріали для підшипників сковзання.

37. Екологічні проблеми виплавки сталі на машинобудівних заводах.

38. Вплив водню і азоту на властивості сплавів системи Аl-Si.

39. Використання електрошлакової технології в турбобудуванні.

40. Переможемо корозію.

41. Захисні покриття як вирішення проблеми зношування.

42. Покращення поверхні азотом, вуглецем, бором та перехідними металами.

43. Вуглець та азот лікують поверхню металу.

44. Захист поверхні металу від мікровипробувань в потоці рідини.

45. Моделювання кристалізації рідких металів та сплавів.

46. Комп’ютерний термічний аналіз.

47. Нанопористі матеріали для медицини.

48. Підвищення надійності автомобіля прогнозуванням технічного стану його ходової частини.

49. Уточнене вирішення задачі Ейлера (про натяг гілок гнучкої в’язі, що охоплює циліндричну поверхню) методом дискретної математики.

50. Отримання плівок гідроксиапатиту кальцію.

51. Одержання дисперсних частинок методом електричного вибуху дроту в рідині і їх дослідження з метою отримання нанорідин.

52.Індукційний сортувальник, або експрес-метод визначення електропровідності та намагніченості твердих тіл.

53. Технологічна доцільність зміцнення зовнішніх поверхонь ріжучих кромок плугів.

54. Дослідження режимів руху та оцінка перспектив транспортних засобів з електричним двигуном.

55. Підвищення економічності гібридних двигунів.

56. Транспортний засіб для перевезення швидкопсувних продуктів.

57. Ультразвуковий аероліфт-дегазатор.

58. Цифровий вимірник температури.

59. Пристрій для зменшення лобового опору води при русі судна.

60. Киснево-водневий двигун.

61. Нанотехнології – крок у майбутнє.

62. Розробка пристрою контролю розрядки акумуляторної батареї з автоматичним блокуванням стартера автомобіля.

63. Спосіб зменшення кількості смертельних випадків при аваріях літаків.

64. Гібридний пристрій для отримання енергії з хвиль та вітру.

65. Комплекс для переробки вугільного пилу та вторинної сировини.

66. Нова технологія в’яжучого з фосфогіпсу.

67. Навчально-демонстраційний стенд "Застосування однокристальних мікроконтролерів АТМЕGА8".

68. Комп’ютерна система програмного керування транспортною системою.

69. Побудова інтерфейсів користувачів на базі одношарових ємнісних сенсорних панелей.

70. Автоматичний вимірювач ємності акумуляторних батарей.

71. Основні типи напівпровідникових фотоприймачів, які є перспективними для перетворення світлової енергії.

72. Датчик швидкості вітру для системи регулювання робочих параметрів вітроенергетичних установок.

73. Спосіб визначення марки сталі.

74. Програмно керований підсилювач напруги для проведення фізичних експериментів.

75. Конструювання лазерного випромінювача та практичне використання лазера.

76. Аероіонізація. Можливості її практичного застосування.

77. Використання віртуальної лабораторії для вимірювання вихідних параметрів медичної апаратури.

78. Розумний будинок.

79. Термоконтролер вузлів системного блоку комп’ютера.

80. Спосіб виявлення витоку вибухового газу.

81. Використання комп’ютера як фізичного вимірювального приладу.

82. Демонстраційна установка для відображення характеру залежності механічних величин від часу.

83. Білінгова система оператора мобільного зв’язку.

84. «АКВА» постачання електронних обладнань.

85. Дослідження ефективності і доцільності використання сонячних колекторів в умовах України.

86. Розробка та технології впровадження теплових помп.

87. Тепловий насос.

88. Технологічні процеси вирішення деяких проблем річки Тиса.

89. Пристрій для використання енергії росту деревоподібної рослини.

90. Спосіб нагрівання води та отримання водяної пари.

91. Методи очистки та збагачення питної води.

92. Оцінка використання альтернативних джерел вітрової енергії для енергозабезпечення міст.

93. Плавучий пристрій для ліквідації наслідків аварій нафтоналивних суден.

94.Автоматизація управління зовнішніми пристроями з використанням стандарт портів LPT та СОМ персонального комп’ютера.
Компютерних наук

1. Електронний щоденник лікаря-терапевта. 1. Інтерактивний сайт навчального закладу.

 2. Комп’ютерний інформаційний сервіс обліку вхідної та вихідної документації.

 3. Комп’ютерні навчальні програми.

 4. Комп’ютерні ігрові програми.

 5. Систематизація навчальних досягнень учнів.

 6. База даних відвідування учнями гуртків.

 7. Веб-програми для самопідготовки школярів.

 8. Комп’ютерна система «Кросворди з навчальних предметів».

 9. Програма для організації практичних і лабораторних робіт з навчальних предметів.

 10. Оптимізація процесу інвентаризації обладнання навчальних закладів.

 11. Технології комп’ютерної побудови і дослідження об’ємних фігур.

 12. Побудова графіків електромагнітних гармонічних коливань та їх характеристики.

 13. Програмне забезпечення КСМ.

 14. Паралельні обчислення.

 15. Ефективність протоколів динамічної маршрутизації.

 16. Процесори нечіткої математики та логіки.

 17. Принципи роботи та побудова комп’ютерних мереж на підприємстві.

 18. Процесори на базі нейромереж.

 19. Виявлення аномальних станів трафіка, самоподібний трафік.

 20. Алгоритми стиснення даних на підставі фрактальної математики.

 21. Система для організації розподілених обчислень.

 22. Оптимізація процесу інвентаризації товарів та обладнання на підприємстві.

 23. Проблеми адміністрування та їх роль в організації безпеки.

 24. Криптографія, нові алгоритми, принципи.

 25. Кодування інформації за допомогою зображень.

 26. Антивірусні засоби.

 27. Програми шифрування і дешифрування тексту.

 28. Методи та моделі аналізу властивостей генераторів випадкових послідовностей.

 29. Криптографічні системи.

 30. Захист від несанкціонованого доступу.

 31. Геометрична криптографія.

 32. Розробка системи пошуку та збору мета-даних про Internet-сайти.

 33. Нечітка логіка. Організація запитів нечіткої логіки.

 34. Програма для моделювання штучних нейронних мереж.

 35. Система підтримки прийняття рішень на основі нечіткої логіки.

 36. Розвязок прикладних задач на основі генетичних алгоритмів.

 37. Системи управління базами даних бібліотеки.

 38. Класифікація та ідентифікація процесів у певній галузі.

 39. Використання систем управління базами даних Access для систематизації даних певної галузі.

 40. Дослідження та створення систем, які здатні приймати рішення.

 41. Автоматизована система навчання з елементами штучного інтелекту.

 42. Автоматизація наукових досліджень.

 43. Моніторинг операційних середовищ.

 44. Компютерна вірусологія.

 45. Прикладні програми спеціального призначення

 46. Комп'ютерне моделювання та аналіз розвитку процесів у певних галузях

 47. Програми розвязку обчислювальних задач, орієнтованих на різні галузі народного господарства.

 48. Технології комп'ютерної побудови і дослідження геометричних фігур.

 49. Візуальне моделювання мережі масового обслуговування.

 50. Системне програмування на рівні .dll-програм, захист та адміністрування бібліотек .dll-програм.

 51. Створення інтерфейсів для одночасної роботи різних середовищ (MatLab & C++, MatLab & MathCad, MatLab &HTML і т.ін.).

 52. Анімаційні моделі явищ (хімічні реакції, фізичні досліди, робота окремих видів техніки та її вузлів).

 53. Навчальні програми для полегшення вивчення окремих розділів шкільних предметів.

 54. Контролюючі програми.

 55. Програми для розвязку головоломок.

 56. Створення логічної комп'ютерної гри засобами Game Maker 8.0.

 57. Ігрові програми для молодших школярів з навчальним підтекстом: шахи з поясненням окремих ходів і забороною неправильних.

 58. Навчальний зміст в ігровій програмі "Хрестики-нулики".

 59. Мультимедійний навчально-ігровий комплекс "Логіка".

 60. Електронні розвязники задач (наприклад, розв’язування задач із підручника Сканаві або ін. авторів).

 61. Створення електронного посібника для вивчення теми.

 62. Створення чату навчального закладу.

 63. Використання Інтернет-ресурсів у вивченні природничих наук.

 64. Створення автоматизованої системи (екологічного) моніторингу.

 65. Створення комп’ютерної навчально-ігрової програми з (математики) для молодшого шкільного віку.

 66. Використання комп'ютерних програм для створення діаграм.

 67. Розробка інтерактивної розвиваючої програми …

 68. Розробка мультимедійного навчально-ігрового комплексу…

 69. Створення мультимедійного проекту з використанням різних ефектів.

 70. Розробка динамічних веб-ресурсів з використанням FLASH-технологій.

 71. Інформаційна безпека при роботі в Інтернеті.

 72. Розробка методів відстежування змін на веб-сторінках.

 73. Методи налаштування інтерфейсу.

 74. Пошукові можливості серверних систем та їх ефективність.

 75. Методи пошуку з використанням логічних операцій.

 76. Використання іншомовних ресурсів Інтернету.

 77. Інформаційна безпека при роботі в Інтернеті.

 78. Обробка експериментальних даних, створення діаграм та графіків.

 79. Застосування пошукової системи Exalead для збору інформації .

Історії. Наук про Землю. Філософії та суспільствознавства

 1. Селянсько-визвольний рух – феномен українського анархізму.

 2. Національно-визвольне підпілля в Києві 1941-1943 рр.

 3. Голодомор 1932-1933 років очима свідків Київської області.

 4. Українська греко-католицька церква в політичному контексті.

 5. Видатні українці в (області, районі, місті, селищі).

 6. Духовна спадщина гетьмана Мазепи.

 7. Історія і долі польських військовополонених в Україні 1939-1943 рр.

 8. Історія створення та діяльність храму своєї місцевості.

 9. Символи Київщини.

 10. Народна іграшка Київщини.

 11. Життя та побут (міста, селища, села).

 12. Вишивка рідного краю.

 13. Українські народні прикмети.

 14. Корупція – жахлива реальність сьогодення.

 15. Пам’ятки археології доби козацтва на Київщині.

 16. Насильство над дітьми в сім’ї.

 17. Руйнівні чинники злочинства в суспільстві.

 18. Родовища гранітів Київської області та їх характеристики.

 19. Регіонально-географічні аспекти здоров’я населення Київської області (району, міста, села).

 20. Радіаційний аспект геоекологічної ситуації Київської області.

 21. Міграційні процеси регіону та їх аналіз.

 22. Гідроніми Київщини як джерело географічних досліджень.

 23. Людина – сама собі синоптик.

 24. Релігійний туризм в Київській області – передумови та перспективи розвитку.

 25. Раціональне використання підземних водних ресурсів Київської області.

 26. Проблеми і перспективи розвитку харчової промисловості в Київській області.

 27. Проблеми і перспективи цукровиробництва в Київській області.

 28. Терор, насильство в ідеології більшовиків 1917-1941 рр.

 29. Лівійська революція та Україна.

 30. Православне духовенство у боротьбі за моральні цінності в Київській області.

 31. Змієві вали Київщини та їх дослідження археологічною наукою.

 32. Краєзнавчий музей як один із чинників формування місцевого патріотизму.

 33. Громадянське виховання – запорука державотворення.

 34. Туристично-рекреаційні можливості регіонів Київської області.

 35. Чорноземи Київської області, проблеми та перспективи використання.

 36. Прояви на території Київської області глобальних змін клімату.

 37. Еколого-географічна характеристика водойм в області, районі, місті.

 38. Аналіз та прогнозування демографічного стану на майбутні 20 років в Київській області.

 39. Вплив природних факторів на сучасне містобудування (на прикладі міста……).

 40. Організація соціально-економічного життя в малих містах (на прикладі міста………).

 41. Зміна клімату в Київській області.

 42. Шляхи інтеграції України у світовий простір.

 43. Вплив діяльності людини на стан атмосфери: проблеми, шляхи вирішення.

 44. Топонімічний аналіз географічних об'єктів району.

 45. Проблема сенсу життя.

 46. Філософія покарання.

 47. Проблеми етнічних відносин на прикладі (міста, селища, села).

 48. Мораль в інформаційному суспільстві.

 49. Проблеми соціальної нерівності та бідності на прикладі (міста, селища, села)

 50. Релігія і Церква в контексті реалій сьогодення.

 51. Регіональні проблеми міжконфесійних відносин.

 52. Релігія в контексті соціокультурних трансформацій.

 53. Соціально-демографічна характеристика міста ……….

 54. Ландшафтно-рекреаційна оцінка водойми………..

 55. Ландшафтно-екологічний аналіз території………..

 56. Особливості формування сучасних антропогенних ландшафтів……….

 57. Геоекологічний аналіз вод……….

 58. Характеристика особливостей клімату………….

 59. Оцінка біокліматичних умов (міста, селища, села).

 60. Аналіз небезпечних атмосферних явищ на території…………….

 61. Зовнішньополітична діяльність України в роки незалежності.

 62. Українська жінка в часи козаччини.

 63. Сучасний стан пластового руху на Київщині.

 64. Економічна політика на Київщині в окупаційний період.

 65. Білі плями історії Київщини в роки Другої світової війни.

 66. Місцеві органи влади (міста, селища, села) в окупаційну добу (1941-1944 рр.).

 67. Археологічна збірка басейну річки Рось.

 68. Трипільська культура на Київщині.

 69. Хліб у обрядах та звичаях українців (на матеріалах Київської області).


Мистецтвознавства та філології

 1. Народна пісня у літературній інтерпретації поета-пісняра Миколи Сингаївського.

 2. Дитяча пісня в літературному оздобленні Ганни Чубач.

 3. Українська літературна казка в творчості сучасних українських прозаїків (Юрій Ярмиш, Всеволод Нестайко, Євген Гуцало, Григір Тютюнник).

 4. Українські народні традиції, прислів’я і приказки у етнографічних дослідженнях Олекси Воропая.

 5. Образ людини-патріота в романі Олеся Гончара «Людина і зброя» (до 50-річчя пошанування роману Шевченківською премією).

 6. Баладно-пісенна творчість Данила Бакуменка у ліро-епічних поемах («Легенда Чернечої гори», «Батьків хліб», «Які в тебе очі», «Хата»).

 7. Трагедія та драматургія в ліро-епічних поемах Єгора Ісаєва, перекладених Данилом Бакуменком (у книзі «Не поле перейти»).

 8. Лицар Країни Чеснот (про видатного словотворця Дмитра Білоуса).

 9. Пернате царство Дмитра Білоуса (на основі поетичної творчості Дмитра Білоуса «Жар-птиця»).

10. Парадоксальна поезія Ліни Костенко в контексті сучасної екології.

11. Громадянська лірика народної правди у поезії Олександра Бакуменка. 1. Літературознавчі дослідження сучасної поезії у творчості Олександра Бакуменка.

 2. Тема народного героїзму у повістях Олександра Бакуменка «Захисник Чернечої гори» та «Зодчий слова».

 3. Етнографічні дослідження українських традицій малої батьківщини у книзі Миколи Сингаївського «Іскоростенська райдуга».

 4. Чернобыльская тема в прозе Владимира Югова «Ночь перед вечностью».

 5. Поезія зневір і сподівань у творчості Ганни Чубач.

 6. Лейтенантська проза в контексті творів українських письменників про Велику Вітчизняну війну (Євген Доломан, Борислав Степанюк, Павло Автомонов, Данило Бакуменко, Олесь Гончар).

 7. Народна традиція та поезія у творчості Дмитра Білоуса.

 8. Перекладачі європейського рівня в українській літературі (Максим Рильський, Дмитро Білоус, Ігор Качуровський, Всеволод Ткаченко, Дмитро Павличко, Іван Драч).

 9. Сатира та гумор у романах Олега Чорногуза «Претендент на папаху» і «Аристократ з Вапнярки».

 10. Про пісенну лірику у поезії Андрія Малишка, Дмитра Луценка, Миколи Сингаївського.

 11. Пісня і поезія про Київ у творчості Андрія Малишка, Володимира Сосюри, Павла Тичини, Дмитра Білоуса.

 12. Про творчість мистецтвознавців та художників у літературних дослідженнях Олександра Бакуменка.

 13. Тематичні обрії поетичної творчості Ольги Довгоп’ят.

 14. Жанрове розмаїття творчості Ольги Довгоп’ят.

 15. Проблематика кіноповісті «Перетвори лимон у лимонад» Ольги Довгоп’ят.

 16. Роль художньо-документальної прози Ольги Довгоп’ят «Все народжується з любові».

 17. Роль сучасної зорової поезії у розвитку творчих здібностей учнів.

 18. Здобутки сучасної зорової поезії.

 19. Український паліндром та його представники в українській літературі.

 20. Микола Мірошниченко – основоположник української зорової поезії.

 21. Філософська основа зоропоезії Василя Трубая.

 22. Особливості зорової поезії Миколи Сороки.

 23. Новаторство громадянської лірики Івана Коваленка.

 24. Про роль поета та поезії у творах Івана Коваленка.

 25. Художні засоби пейзажної лірики Івана Коваленка.

 26. Тропи в творчості Івана Коваленка.

 27. Авторські неологізми у творчості українського поета Івана Коваленка.

 28. Творчий доробок Івана Коваленка як відображення етапів духовного розвитку особистості поета.

 29. Іван Коваленко про роль духовності в умовах технічного прогресу.

 30. Мова творів Григорія Косинки (твір на вибір).

 31. Синоніми у творчості Лесі Українки (поезія).

 32. Мовне багатство поезій Павла Тичини.

 33. Життя і творчість поета-пісняра Миколи Лукова.

 34. Набуття українською мовою статусу державної, перспективи її розвитку.

 35. Сучасний стан, тенденції розвитку, функціонування стилів української мови.

 36. Сучасні проблеми культури українського мовлення.

 37. Зміни в українській мові за останні роки.

 38. Українська мова та мови сусідніх народів: взаємозв'язки і взаємовпливи.

 39. Запозичення в сучасній українській мові.

 40. Особливості функціонування української мови в недержавних установах.

 41. Українська мова як мова міжнаціонального спілкування в Україні.

 42. Вплив орфографічних та орфоепічних реформ на розвиток мови.

 43. Новий український правопис: причини та наслідки введення.

 44. Мовленнєва взаємодія різних регіонів України і державна мовна політика.

 45. Художній текст: лінгвістичний і стилістичний аспекти.

 46. Причини, перебіг і наслідки "авторизації" мовних одиниць у художньому тексті.

 47. Мова літератури та літературна мова.

 48. Назви посуду, кухонного начиння, одягу, взуття та прикрас у говірці жителів Сквирщини.

 49. Етнолінгвістичні дослідження як засіб вивчення духовної культури українського народу.

 50. Діалектизми у творчості Франка.

 51. Семантико-стилістична характеристика вигуків в українській мові (на матеріалі повісті І. Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я»).

 52. Контраст як засіб експресивності в мовотворчості Євгена Маланюка.

 53. Ономастичний простір великих поетичних творів Ліни Костенко.

 54. Односкладові речення як стилістичний засіб у поезіях Ліни Костенко.

 55. Власні назви у військовій термінології.

 56. Топонімікон поетичних творів І.Низового.

 57. Особливості функціонування фразеологічних одиниць у художньому мовленні.

 58. Лексико-семантична характеристика назв кольорів та їх відтінків в українській і англійській мовах.

 59. Семантико-словотвірна характеристика прізвищ учнів 11-х класів.

 60. Стан та перспективи розвитку і функціонування української мови в Україні.

 61. Молитовний текст: лінгвопоетичний аспект (на матеріалі переосмислення релігійної молитви в українській літературі ІХ-ХХ ст.).

 62. Функціонування української мови в засобах масової інформації.

 63. Створення спеціалізованих електронних словників української мови.

 64. Порушення мовних норм у засобах масової комунікації (на матеріалі місцевої преси).

 65. Музична термінологія в лексико-семантичній системі української мови.

 66. Експресивний синтаксис поетичної мови Ліни Костенко: фігури парцеляції та повтору.

 67. Фразеологізми у романі Ліни Костенко «Маруся Чурай».

 68. Стилістичні функції фразеологізмів у творах Олеся Гончара.

 69. Мовні особливості буковинських народних пісень у записах Юрія Федьковича.

 70. Назви одягу та прикрас у місцевому розмовному мовленні.

 71. Лексеми на позначення кольору і світла у романі В. Барки «Жовтий князь».

 72. Учнівські русизми та їх класифікація (на прикладі мовлення школярів селища Козин).

 73. Мовлення українських школярів крізь призму проблеми національної самоідентифікації українців (спроба порівняльного аналізу).

 74. Конструкції з прийменником по в сучасній українській мові.

 75. «Слово о полку Ігоревім» і героїчні епоси народів світу.

 76. Генеза новели (варіанти: байки, драми, лірики, роману) у всесвітній літературі.

 77. Особливості інтелектуального (варіанти: психологічного, філософського) роману ХХ ст.

 78. Тенденції розвитку сучасної лірики (варіанти: епосу, драми).

 79. Ключові слова роману в віршах Пушкіна "Євгєній Онєгін" у перекладі М.Рильського.

 80. Біографія, естетико-філософські погляди, творчість письменника.

 81. Досягнення та прорахунки літератури модернізму /пост-модернізму/.

 82. Літературні премії та літературний процес.

 83. Українська література в іноземних перекладах.

 84. Масова та елітарна література: взаємовпливи тенденції її розвитку.

 85. Генеза образу Дон-Жуана /варіант скупого/ у всесвітній літературі.

 86. Мольєр і український театр.

 87. Іноземна література в українських перекладах.

 88. Літературний переклад і літературний процес.

100. Жанр роману в зарубіжній літературі ХХ століття: традиції та новації.

101. Тематичний аспект поезії Редьярда Кіплінга у контексті еволюції

англійського поетичного стилю кінця ХІХ – поч.ХХ ст.

102. Метаморфози як шлях філософського осмислення життя ( на прикладі

творів античності, фольклору, українських та зарубіжних авторів).

103. Порівняння у творах Олександра Гріна як складова аутопоетичної

художньої системи.

104.Специфіка інтерпретації гамлетівського сюжету засобами кінематографа (компаративний аналіз).

105. Риси неоромантизму в творчості Миколи Гумільова.

106. Інтерпретація образу Роксолани у світовій літературі.

107. Типологія та ідеал влади у поемі О.С.Пушкіна «Анджело».

108. «Алхімія слова» Яна Парандовського у контексті світового літературознавства та психології.

109. Моральна проблематика та символи в романі Михайла Булгакова «Майстер і Маргарита».

110. Роман М.О.Булгакова «Біла гвардія» як втілення методу «символічного реалізму» у розкритті ролі сильної особистості. Мовні засоби у створенні образу часу.

111. Дохристиянські та християнські образи в українському фольклорі.

112. Фольклорні елементи в творчості конкретних письменників.

113. Вплив на літературний процес моделей.

114. Авторська література та фольклор: до проблеми розмежування понять на різних етапах розвитку всесвітнього літературного процесу.

115. Фольклорні корені сучасного українського обряду.

116. Система жанрів українського фольклору на різних етапах його розвитку.

117. Зіставлення українського та іноземного фольклору.

118. Український різдвяний обряд: Генеза та сучасний стан.

119. Фольклорні образи в сучасній українській літературі.

120. Потебня як дослідник слов'янського фольклору.

121. Вплив ритміко-мелодійної фольклорної системи на реформування

української лірики / коломийковий вірш Шевченка та ін.

122. Вплив фольклору на розвиток літератури.

123. Вплив діяльності визначних фольклористів на розвиток фольклору.

124. Теоретики романтизму як фольклористи.

125. Фольклор і сучасна масова культура.

126. Вплив українського фольклору на творчість Гоголя.

127. Міський фольклор: історія розвитку та сучасний стан.

128. Тема голодомору в українському фольклорі.

129. Поетика українських народних прикмет.

130. Весільні пісні Київщини.

131. Генеза та функціонування символіки вінка і хустки в українських

народних піснях.

132. Свята, звичаї та обряди зимового циклу.

133. Дитячий фольклор як складова частина етнопедагогіки.

134. Магічна сила колискових пісень Сквирщини.

135. Концент «сонце» в малих жанрах українського фольклору.

136. Образ коня в усній народній творчості.

137. Символи води й вогню в обрядах та звичаях українців.

138. Жниварські пісні Київщини: побутування, семантика, мелос.

139. Соціально-побутовий фольклор в діахронному зрізі.

141. Локально-монографічне дослідження сучасної народної пісенної традиції. 1. Художні особливості замовлянь (на фольклорному матеріалі).

 2. Птахи-символи в українському фольклорі.

 3. Ритуально-обрядова поезія як органічна складова духовного життя і побуту українців.

 4. Місце голосінь у сучасному похоронному обряді.

 5. Пісні визвольних змагань першої половини ХХ століття.

 6. Генезис кобзарства в Україні та участь у кобзарському мистецтві О.А.Маркевича.

 7. Архетипні жіночі образи в українських та західноєвропейських народних казках.

 8. Пісні Київщини у фольклорно-етнографічних дослідженнях.

 9. Історико-міфологічні і морфологічні основи твору «Іванко – цар звірят».

 10. Художня своєрідність образу птаха в українській народнопісенній творчості.

 11. Обрядові побажання: структура та семантика тексту.

 12. Жанрова та тематична специфіка календарно-обрядових пісень на Київщині (особливості народнопісенних жанрів).

 13. Мова реклами в сучасних українських газетах.

 14. Лексичні запозичення останніх років у сучасній українській мові.

 15. Неологізми в сучасній українській поезії (прозі).

 16. Колірна лексика в “Кобзарі” Т. Шевченка.

 17. Військова лексика в романі О. Гончара “Перекоп”.

 18. Іншомовна лексика в романі О. Гончара “Твоя зоря”.

 19. Власні назви як джерело розвитку загальних назв.

 20. Метафора у поетичній мові (поет чи твір за вибором).

 21. Епітети у поетичній мові (поет чи твір за вибором).

 22. Розмовна лексика в оповіданнях Григора Тютюнника.

 23. Метафора в поезії Є. Маланюка (семантико-функціональний аспект).

 24. Лексичні засоби гумору та сатири в поезії П. Глазового.

 25. Лексичні (фонетичні, граматичні, словотвірні) особливості українського просторіччя. Нестандартизовані елементи в українській літературній мові.

 26. Тема кохання в повісті М. Коцюбинського “Тіні забутих предків”.

 27. “Valse melancolique” та “Impromtu phantasie” О. Кобилянської: життя й жіночі фантазії.

 28. Художній світ повісті О. Кобилянської “У неділю рано зілля копала”.

 29. Проблема негуманного світу у творчості В. Стефаника.

 30. Мистецтво й життя у п’єсі В. Винниченка “Чорна Пантера і Білий Медвідь”.

 31. “Жіноча правда” у п’єсі В. Винниченка “Брехня”.

 32. Музична символіка в поетичній збірці П. Тичини “Сонячні кларнети”.

 33. Художньо-психологічний профіль ліричного героя поетичної збірки М. Рильського “Синя далечінь”.

 34. Основні мотиви та образність поезії М. Зерова.

 35. Образи природи в поезії В. Свідзинського.

 36. Ідейно-художня концепція “Сентиментальної історії” М. Хвильового.

 37. Образ головного героя роману В. Підмогильного “Місто”.

 38. Проблема людини в “Сибірських новелах” Б. Антоненка-Давидовича.

 39. Образ оповідача в “Мисливських усмішках” Остапа Вишні.

 40. Образи природи в “Мисливських усмішках” Остапа Вишні.

 41. Ідейно-художня концепція роману В. Домонтовича “Дівчина з ведмедиком”.

 42. Філософська основа роману В. Домонтовича “Доктор Серафікус”.

 43. Таємниці буття і природи в ліриці Є. Баратинського.

 44. Духовний світ “зайвих людей”, створених О. Пушкіним та М. Лермонтовим.

 45. Образ Демона у творчості М. Лермонтова та Й.В. Гете.

 46. Українська тема у творчості О.С. Пушкіна.

 47. Етичні та філософські ідеї в романі Ф.М. Достоєвського “Злочин і кара”.

 48. Духовні пошуки героїв роману-епопеї Л.М. Толстого “Війна і мир”.

 49. Символіка у творах А.П. Чехова.

 50. “Вічні образи” в ліриці О. Блока.

 51. Екзотика та героїзм у творчості М. Гумільова.

 52. Мотив жертовності у поетичному світі А. Ахматової.

 53. Фольклор і лірика М. Цвєтаєвої.

 54. Бунінська філософія любові (цикл “Темні алеї”).

 55. Антиутопічний характер творів А. Платонова (“Котлован”, “Чевенгур”).

 56. Людина і природа у філософській ліриці М. Заболоцького та А. Тарковського.

 57. Поезія А. Вознесенського: традиції й новаторство.

 58. Сонет у світовій літературі.

 59. Тема Різдва у творах Ч. Діккенса (“Різдвяна пісня у прозі”).

 60. Естетичні принципи “чистого мистецтва” у творчості французької поетичної групи “Парнас”.

 61. Відображення світоглядної позиції в художньому творі (на прикладі роману О. Уайльда “Портрет Доріана Грея”).

 62. Феномен творчості Агати Крісті.

 63. Гуманістична філософія Антуана де Сент-Екзюпері: “Маленький принц” як знакове явище в літературі ХХ ст.

 64. Колядки Київщини.

 65. Християнські образи в колядках.

 66. Створення світу і язичницькі божества в колядках.

 67. Пісенні жанри весільної драми.

 68. Особливості українських родинно-побутових пісень.

 69. Події українського минулого в українських піснях.

 70. Специфіка жанрів осіннього циклу календарно-обрядової творчості: жниварські, косарські та гребовицькі пісні.

 71. Пісні Купальських свят.

 72. Символіка українських народних пісень.

 73. Дитячий фольклор Київщини.

 74. Поетика загадки.

 75. Народна мудрість у прислів’ях та приказках.

 76. Легенди Київщини.

 77. М. Сумцов як дослідник народної творчості.

 78. Мотиви та образи українських народних дум про татарську неволю.

 79. Образ Богдана Хмельницького в народних думах.

 80. Поетика українських балад.

 81. Метаморфози в українських баладах.

 82. Інтернаціональна лексика в сучасній англійській літературі.

 83. Історія пунктуації. Пунктуація в англійській мові.

 84. Переклад промовистих імен (на матеріалі казки Дж.Роліг «Гаррі Поттер і філософський камінь»).

 85. Художні особливості перекладу власних назв (на матеріалі І частини роману Дж. Р.Р. Толкізна «Володар перснів»).

 86. Використання театральної термінологіі у творчості В. Шекспіра.

 87. Модель універсального навчального закладу як результат компаративного аналізу освітніх систем України та США.

 88. Запозичення в англійській мові.

 89. Вплив різних факторів на розвиток лексики американської і англійської мови.

 90. Назви кольорів в ідіомах.

 91. Шотландська англійська.

 92. Англійські запозичення в російській мові.

 93. Молодіжний рух у англомовних країнах.

 94. Свята США.

 95. Особливості поетичного перекладу (порівняльний аналіз перекладу віршів О.С.Пушкіна).

 96. Майстерність мови у романі Ф. Бернетт «Маленька принцеса» (на прикладі прикметників).

 97. Значення окремих дієслівних словосполучень, способи і варіанти їх перекладу (на прикладі перекладу казок О.Уайльда).

 98. Освіта та культура Великобританії.

 99. Образ України в епістолярній спадщині Т.Г.Шевченка.

 100. Традиції і новаторство в сучасній історичній прозі для дітей та юнацтва (на матеріалі творів В.Г.Рутківського та З.З.Мензатюк).

 101. Філософська спрямованість притч Д.С.Чередниченка.

 102. Морально-етичний аспект сучасної дитячої поезії (на матеріалі збірки Г.М.Кирпи «Як гарно все придумав Бог»).

 103. Образ сучасника в гуморесках І.К.Донича.

 104. Поетика і метафорика власних назв у прозі В.С.Близнеця.

 105. Словотворчість сучасних дитячих письменників: моделі, естетична та пізнавальна функція новотворів.

 106. Концепт мова у поезії Д.Г.Білоуса.

 107. Мовна гра у творах сучасних дитячих письменників.

 108. Мовний світ сучасного українського школяра.

 109. Відображення родинних стереотипів у фразеології української мови.

 110. Лексичні засоби гумору у творах для дітей Л.В.Мовчун (на матеріалі поетичних збірок «Для чемних ведмежат», «Ви такого ще не чули», «Усе підростає»).

 111. Лексичні засоби створення образу моря у творах А.Л.Качана.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   25


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка