Інформаційно-методичнийСторінка6/25
Дата конвертації08.07.2018
Розмір4.62 Mb.
ТипРішення
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25

Зразок оформлення титульного аркуша
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Головне управління освіти і науки Київської облдержадміністрації

Київське обласне територіальне відділення МАН України

Відділення екології та аграрних наук Секція: агрономіяБІОТЕХНОЛОГІЯ КУЛЬТИВУВАННЯ ШАПКОВИХ ГРИБІВ НА ПРИКЛАДІ ГЛИВИ ЗВИЧАЙНОЇ

Роботу виконав:

Губрій Артем Анатолійович,

учень 11-Г класу

Білоцерківської гімназії №1

Науковий керівник: Губрій Олена Володимирівна, вчитель біології та хімії

Приватного НВК І-ІІІ ступенів «Загальноосвітня школа-дитячий садок «Міцва-613» м. Білої Церкви

Рецензент:

Зоценко Володимир Миколайович, доцент, завідувач кафедри мікробіології та вірусології Білоцерківського НАУ,

кандидат ветеринарних наук


Біла Церква – 2012

ДОДАТОК 2Зразок оформлення тез науково-дослідницької роботи

Київський обласний комунальний позашкільний навчальний заклад

«Мала академія наук учнівської молоді»

Київське обласне територіальне відділення МАН УкраїниВідділення екології та аграрних наук

Секція «Агрономія»

«Біотехнологія культивування шапкових грибів на прикладі гливи звичайної»
Автор:

Губрій Артем Анатолійович,

учень 11-Г класу

гімназії №1 м. Білої Церкви


Науковий керівник:

Губрій Олена Володимирівна,

учитель біології та хімії


Мета роботи: дослідження найефективніших методів вирощування їстівних шапкових грибів на прикладі гливи звичайної в умовах присадибної ділянки та закритого ґрунту.

Актуальність дослідження: оскільки їстівні гриби є одним із продуктів харчування людини, багатим на білки, вуглеводи, мікроелементи та антиоксиданти, то дослідження їх розведення та культивування в домашніх умовах є одним із часткових вирішень проблеми забезпечення сім’ї продуктами харчування.

Новизна роботи полягає в дослідженні рівня ефективності різних субстратів, що використовуються для вирощування даного виду грибів (їх штамів), а також у порівнянні різних методів вирощування, що раніше зустрічалося в окремому описі, та проведення практичної діяльності по їх вирощуванню.

Завдання науково-дослідницької роботи: дослідити методи розведення, виведення, пророщення їстівних грибів зі спор гливи для подальшого їх культивування на поживному середовищі існування. Визначити оптимальні умови існування та методи вибору ефективного субстрату для розвитку та культивації їстівних грибів, зважаючи на біологічні особливості даного виду. Порівняти результати, отримані при дослідженні умов вирощування та використанні різних субстратів у процесі біотехнології культивування їстівних грибів.

Результатом дослідження є досягнення високої врожайності при вирощуванні грибів у домашніх умовах різними способами; виявлення найефективніших методів вирощування грибів, розмноження міцелію та визначення найкращого субстрату, а також апробування методів культивації гливи звичайної.

У ході виконання роботи зроблено висновки:


 • при культивуванні їстівних грибів, зокрема гливи звичайної, найоптимальнішим є метод інтенсивного вирощування, а найбільш сприятливий субстрат, за даними отриманих нами результатів, - соняшникове лушпиння, що є й економічно вигідним.

 • головною умовою для вирощування маточного міцелію є обов’язкове дотримання стерильності, аерації та температурного режиму.

Практичне значення нашого дослідження полягає в тому, що його висновки можна рекомендувати садівникам-любителям для впровадження технології вирощування гливи звичайної в домашніх умовах на закритому і відкритому ґрунтах. Методи, описані в роботі, сприяють вибору найбільш ефективних способів культивації їстівних грибів залежно від економічних, екологічних та технологічних умов.

ДОДАТОК 3ЗМІСТ

ВСТУП…………………………………………………………………………….3

РОЗДІЛ 1

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ГЛИВИ

1.1. Гриби як цінний харчовий продукт……………..……………….5

1.2. Класифікація гливи звичайної…………………………………….9

1.3. Біологічна характеристика гливи звичайної ……..…………….10

1.4. Біологічні особливості будови гливи звичайної ........................12

РОЗДІЛ 2

МЕТОДИ ВИРОЩУВАННЯ ГЛИВИ ЗВИЧАЙНОЇ

2.1. Розведення маточного міцелію ………………………………….16

2.2. Екстенсивний метод вирощування…………….…......................20

2.3. Інтенсивний метод вирощування ……………….........................23РОЗДІЛ 3

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДІВ ……….…...................28

ВИСНОВКИ………………………………………………………......................30

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………….....................32

ДОДАТКИ………………………………………………………..……………….33

ДОДАТОК 4Зразок оформлення вступу науково-дослідницької роботи

ВСТУП
Гриби – це самостійне царство живої природи, що нараховує близько 70 тис. видів вищих та нижчих грибів - їстівних та отруйних,- які відіграють важливу роль в екосистемах природи та в житті людини.

Особливої уваги заслуговують вищі гриби макроміцети, до яких відносяться їстівні й які можуть задовольнити найвишуканіші смаки та делікатесні потреби людини. Вони цінні не лише своїми смаковими якостями, а й корисними властивостями та своїм складом.

Гриби – цінний продукт харчування. З давніх часів вважається, що гриби є улюбленою їжею людини. Вони мають ряд цінних для людського організму речовин. Смакові якості й специфічний, приємний аромат роблять їх незамінною стравою. Плодові тіла їстівних грибів містять багато цінних органічних і мінеральних речовин, незамінних амінокислот. Сухі гриби багаті на азотні речовини й особливо - білки, тому гриби називають лісовим «м’ясом».

У зв’язку з цим вивчення шляхів вирощування грибів в домашніх умовах та виявлення найбільш економічно вигідних методів їх культивування вважаємо актуальним.Предмет дослідження: культурна форма грибів гливи звичайної, штамів NK-35 та Лимонна АС.

Об’єкт дослідження: різновиди субстрату для вирощування грибів; умови пророщення матричного міцелію.

Мета дослідження. У даній науково-дослідницькій роботі ми поставили за мету дослідити методи вирощування грибів на різних субстратах у штучних умовах та виявити найбільш ефективний із них. Експериментально (в домашніх умовах) виростити міцелій зі спор на поживному субстраті.

Основні завдання дослідження:

 • дати біологічну характеристику їстівним грибам на прикладі гливи звичайної;

 • розглянути основні способи вирощування штамових грибів у домашніх умовах;

 • дослідити ефективність застосування різних субстратів для вирощування даної культури;

 • випробувати альтернативні методи розведення міцелію першого покоління зі спор;

 • порівняти ці методи та визначити найефективніші способи для вирощування гливи звичайної.

Зв’язок даної роботи зі шкільною програмою.

Дана робота тісно пов’язана зі шкільною програмою тим, що в предметі загальної біології в розділі «Основи селекції та біотехнології» звертається увага на важливе значення розведення тварин, рослин та штамів грибів і мікроорганізмів. Ці теми розглядаються стисло, але дають нам навички та певні знання, сприяють підвищенню інтересу пізнавальної діяльності, дають змогу глибше дослідити біотехнологічні процеси.Наукова новизна дослідження.

Новизна роботи полягає в дослідженні ефективності різних субстратів, що використовуються для вирощування даного виду грибів (їх штамів), а саме в порівнянні різних методів їх культивування, що раніше зустрічалися в окремому описі, та проведення практичної діяльності по вирощуванню гливи звичайної в домашніх умовах, а також визначення економічно оптимальних шляхів здійснення даного процесу.Практичне значення.

Такі дослідження дають змогу у подальшому без значних витрат впроваджувати описані методики в домашньому господарстві. Що є економічно вигідним та цікавим заняттям.ДОДАТОК 5

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Власенко М. Ю., Вельямінова-Зернова Л.Д., Мацкевич В. В. Фізіологія рослин з основами біотехнології. – БДАУ, 2006. – С. 415 – 423.

2. Енциклопедія для дітей. Том 2. Біологія. – Москва: «Аванта+», 1999. – С. 225.

3. Вассер С. П. Їстівні і отруйні гриби Карпат: Довідник. – Ужгород Карпати, 1990. – С. 5 – 15.

4. Мусієнко М. М., Верес Ю. Г., Славний П. С., Балан П. Г., Войцехівський М. Ф. Біологія 6 клас. – Київ: «Генеза», 2006. – С. 163-164.

5. Костіков І. Ю., Джаган В. В., Демченко Е. М., Бойко О. А., Бойко В. Р., Романенко П. О.  Ботаніка. Водорості та гриби. — Київ, 2004

6. Бисько Н. А. Высшие съедобные базидиомицеты в поверхностной и глубинной культуре. – К.: Наук. думка, 1983. – 312с.

7. Горленко М. В. Грибы СССР: Справочник-определитель. – М.: Мысль, 1980. – 303с.

8. Дудка І. О., Вассер С. П. Гриби в природі та житті людини. – К.: Наук. думка, 1980. – 138с.

9. Дудка И. А. Промышленное культивирование съедобных грибов. – К.: Наук. думка, 1978. – 261 с.

ІНТЕРНЕТ - РЕСУРСИhttp://sadogoroddom.narod.ru/gribi.phpurlveshenka.htm

http://bio-x.ru/articles/harakteristika-plodovih-til-glivi-yak-biologichnogo-obiektu

http://gribovet.narod.ru/ogribvesh.htm

http://uk.wikipedia.org/wiki/

РОЗДІЛ IV

Умови проведення обласного поетичного конкурсу «Зерна доброти» у 2012/2013 навчальному році

ІІІ етап обласного поетичного конкурсу «Зерна доброти» проводиться в м. Боярка (Київський обласний комунальний позашкільний навчальний заклад «Мала академія наук учнівської молоді») в лютому-березні 2013 року відповідно до Положення про обласний поетичний конкурс «Зерна доброти», затвердженого наказом головного управління освіти і науки Київської обласної державної адміністрації від 23.11.2011 №377а та зареєстрованого в Головному управлінні юстиції у Київській області 14 грудня 2011 р. № 41/759.ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОБЛАСНИЙ ПОЕТИЧНИЙ КОНКУРС

«ЗЕРНА ДОБРОТИ»

1. Загальні положення

1.1. Обласний поетичний конкурс "Зерна доброти" (далі – Конкурс) – це культурно-освітній захід, спрямований на підтримку обдарованих учнів у галузі "Літературна творчість". Мета проведення Конкурсу – утвердження творчої особистості учня, що прагне творити художнє слово, яке відображає духовні надбання української та загальнолюдської культури.

1.2. Напрями Конкурсу:

рідна мова як культурно-духовний феномен талановитого українського народу;

літературна творчість і духовність особистості;

зв'язок літературної творчості з рідною мовою;

зв'язок літературної творчості з історією українського народу;

зв'язок літературної творчості з долею рідного краю;

зв'язок літературної творчості з родиною, школою.

1.3. Конкурс заснований у 2011 році.

1.4. Засновником Конкурсу є Київський обласний комунальний позашкільний навчальний заклад «Мала академія наук учнівської молоді».
2. Умови проведення Конкурсу

2.1. Конкурс проводиться серед учнів 1-4 класів, 5-8 класів, 9-11 класів.

2.1.1. І етап (шкільний) проходить у загальноосвітніх навчальних закладах у грудні і січні, за підсумками якого визначається по три переможці від навчального закладу.

2.1.2. ІІ етап конкурсу (районний, міський) проходить у січні і лютому (до Міжнародного дня рідної мови). Визначається по одному переможцю у кожній віковій групі від району, міста.

2.1.3. ІІІ етап конкурсу (обласний) проходить у лютому і березні (до Всесвітнього дня поезії). Роботи на обласний етап конкурсу направляються до 1-го березня в Київський обласний комунальний позашкільний навчальний заклад «Мала академія наук учнівської молоді».

2.2. На розгляд журі подаються творчі роботи учнів 1-11 класів. Для організації, проведення та підбиття підсумків І-ІІ етапів конкурсу на місцях створюються організаційні комітети та журі конкурсу. На І етапі конкурсу склад організаційного комітету та журі загальноосвітніх навчальних закладів затверджуються їх керівниками; на ІІ – відповідними органами управління освіти.

2.3. Подаються творчі роботи (п’ять віршів) у трьох примірниках.

2.4. У роботі слід зазначити прізвище, ім'я та по батькові конкурсанта, школу і клас, де він навчається, район, (місто), дату народження, контактний телефон, а також прізвище, ім'я та по батькові вчителя, що підготував конкурсанта до участі, анотацію на творчу роботу та додати одну фотографію конкурсанта.
3. Організаційний комітет Конкурсу

3.1. Склад:

3.1.1 представники Київського обласного комунального позашкільного навчального закладу «Мала академія наук учнівської молоді»;

3.1.2 представники Київської обласної письменницької організації Національної спілки письменників України;

3.1.3 представники Київської обласної організації Всеукраїнського товариства «Просвіта» ім. Т.Шевченка;

3.1.4 представники Київського обласного відділення міжнародної організації «Жіноча громада».

3.2. Організаційний комітет сприяє проведенню Конкурсу, а саме:

3.2.1 налагоджує функціональні зв'язки з навчальними закладами, будинками й центрами дитячої творчості, школами мистецтв, будинками культури;

3.2.2 залучає основні кошти для проведення обласного етапу Конкурсу.
4. Журі Конкурсу

4.1.Склад журі Конкурсу затверджує начальник головного управління освіти і науки Київської обласної державної адміністрації.

4.2. Повноваження журі Конкурсу:

4.2.1. Розглядає учнівські роботи, подані на Конкурс, у галузі "Поетична творчість".

4.2.2. Визначає переможців і лауреатів Конкурсу, а також тих учасників, чиї творчі роботи заслуговують дипломів "За оригінальність", "За патріотизм", "За доброту" тощо.

4.3. Засновники, організаційний комітет, журі Конкурсу несуть морально-етичну відповідальність перед конкурсантами в разі порушення умов проведення Конкурсу, об'єктивності при розгляді й оцінюванні творчих робіт учнів.5. Нагородження учасників конкурсу

5.1. Переможців конкурсу визначає обласне журі (інформація про переможців розміщується на сайті Київського обласного комунального позашкільного навчального закладу «Мала академія наук учнівської молоді».

5.2. Переможці конкурсу нагороджуються дипломами головного управління освіти і науки Київської обласної державної адміністрації. Вчителям загальноосвітніх навчальних закладів, чиї учні стали переможцями, оголошується подяка головного управління освіти і науки Київської обласної державної адміністрації.

5.3. Конкурс завершується літературно-мистецьким святом за підтримки організаційного комітету (березень, щороку).

5.4. Кращі творчі роботи будуть надруковані у газетах та журналах і розміщені на веб-сторінці Київського обласного комунального позашкільного навчального закладу «Мала академія наук учнівської молоді».

Звітна документація обласного поетичного конкурсу

«Зерна доброти»

Для участі у ІІІ етапі конкурсу до 01 березня 2013 року необхідно подати такі документи: • копію підсумкового наказу відділу (управління) освіти (освіти і науки) районної державної адміністрації (міської ради) «Про результати проведення ІІ етапу обласного поетичного конкурсу «Зерна доброти» у 2012-2013 навчальному році;

 • заявки на участь у ІІІ етапі конкурсу в друкованому та електронному вигляді (додаток 1);

 • анкети учасників ІІІ етапу в друкованому та електронному вигляді (додаток 2) та два фото розміром 3,5Х4,5;

 • творчі роботи в друкованому та електронному вигляді;

 • списки учасників в друкованому та електронному варіанті (додаток 3).

Окремо до оргкомітету подається короткий інформаційно-аналітичний звіт про проведення І та ІІ етапів конкурсу в друкованому та електронному вигляді, статистична інформація про результативність участі вихованців навчальних закладів міст, районів, обласної комунальної власності (додаток 4).

ДОДАТОК 1

ЗАТВЕРДЖЕНО

Керівник відділу (управління) освіти (освіти і науки) районної (міської) держадміністрації

«____»_________________


ЗАЯВКА

на участь у IIІ етапі обласного поетичного конкурсу

«Зерна доброти»
Напрям творчої роботи_________________________________________________________

Тема роботи __________________________________________________________________

Прізвище_____________________________________________________________________

Ім'я__________________________________________________________________________

По батькові ___________________________________________________________________

Рік народження________________________________________________________________

Участь у всеукраїнських та обласних етапах олімпіад, конкурсів, конкурсів-захистів (рік, предмет, тема роботи) __________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Базовий позашкільний навчальний заклад _________________________________________

Навчальний заклад _____________________________________________ Клас__________

Керівник, вчитель______________________________________________________________

Домашня адреса_______________________________________________________________

Контактний телефон, електронна пошта __________________________________________________

ДОДАТОК 2

ФОТО

3,5 х 4,5
АНКЕТА

учасника IIІ етапу обласного поетичного конкурсу

«Зерна доброти»
Прізвище, ім'я, по батькові учасника (розбірливо)
хх

Дата народження

(день, місяць, рік)

Домашня адреса: _____________________________________________________________________________________________________________________Конт.тел.
Е-таі1

Відомості про батьків:

Батько: __________________________________________________________

_________________________________________________________________

________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові, місце роботи, посада, контактний телефон)

Мати: _____________________________________________________________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові, місце роботи, посада, контактний телефон)

Місце навчання_____________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________(назва, адреса навчального закладу, прізвище, ім'я, по батькові директора, тел. приймальної)

клас/курс

Напрям творчої роботи______________________________________________

Назва роботи _____________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Керівник, вчитель_________________________________________________

__________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові, вчений ступінь, посада, контактний телефон)

Позашкільний заклад, в якому навчаєтесь/навчались _____________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

(назва, адреса навчального закладу, прізвище, ім'я, по батькові директора, тел. приймальної)

Чи є кандидатом у члени МАН / дійсним членом МАН___________________

__________________________________________________________________

Чи були переможцем/учасником інших конкурсів, олімпіад, змагань (перерахувати) ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Чи володієте іноземною мовою (якою, рівень володіння) _________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Чи маєте закордонний паспорт (дитячий проїзний документ)______________

Сфера інтересів____________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

В яких вищих навчальних закладах Ви мрієте здобути освіту______________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Якою професією хотіли б оволодіти___________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

В якій сфері Ви хотіли б реалізувати себе в майбутньому (політика, наука, бізнес, інше)_______________________________________________________

_________________________________________________________________

______________________________________________________________

Які побажання Ви маєте щодо процедури проведення конкурсу?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ДОДАТОК 3
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка