Інформаційно-методичнийСторінка24/25
Дата конвертації08.07.2018
Розмір4.62 Mb.
ТипРішення
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   25
Тематичний план. Прогнозований результат


п/п

Розділ, тема

Кількість годин

Прогнозований результат

Усього

Теоре

тичні


Практич

ні


1.

Поняття дослідження та його елементів.

16

16

-
1.

Процес пізнання та наукова діяльність. Наука як форма пізнання світу та передумова економічного розвитку.

4

4

-

Учні повинні:

знати: Існуючі форми пізнання, їх особливості та роль географічної науки у пізнанні навколишнього світу.

2.

Поняття про об’єкт і предмет, їх роль у дослідницькому процесі.

2

2

-

Учні повинні:

розуміти: сутність даних категорій та ключові відмінності між ними;

вміти: коректно визначати об’єкт і предмет дослідження.

3.

Актуальність як ключова властивість дослідження. Визначення мети і завдань дослідження

6

6

-

Учні повинні:

розуміти: зміст категорій та їхню роль у дослідницькому процесі;

вміти: з різних позицій обґрунтувати актуальність обраної теми, сформулювати ключову мету дослідження та завдання, шляхом вирішення яких вона реалізуватиметься.

4.

Загальні правила цитувань та посилання на літературу. Робота з літературними джерелами.

4

4

-

Учні повинні:

знати: правила і основні принципи роботи з джерельною базою;

вміти: правильно і коректно здійснювати посилання і цитування.

2.

Загальнонаукові та спеціальні географічні методи досліджень та їх використання.

52

26

26
1.

Принципи та методи наукових досліджень.

6

6

-

Учні повинні:

розуміти: сутність наукового дослідження і принципові підходи до його реалізації.

знати: поняття наукового методу як сукупності послідовних прийомів реалізації наукового дослідження, що спрямовані на отримання певного результату.

2.

Поняття про методику дослідження та його етапи. Формування схеми дослідницької роботи.

4

4

-

Учні повинні:

вміти: сформулювати ключові завдання для кожного з етапів дослідження, коректно визначити кількість необхідного часу, з допомогою керівника скласти план наукового дослідження.

3.

Поняття про статистичний метод та способи його використання. Напрями аналізу отриманих результатів.

П/р №1. Застосування статистичного методу для аналізу галузевої структури господарства України (з використанням статистичних даних про структуру доданої вартості,

створеної в 2010р.)4

2

2

Учні повинні:

розуміти: сутність даного наукового методу, сферу його застосування та перспективи отримання певних результатів.

вміти: застосувати даний метод у конкретному науковому дослідженні з чітко визначеною дослідницькою метою.

4.

Математичні методи та їх застосування в географічних дослідженнях.

П/р №2. Побудова графіка добового ходу температур та його аналіз.

П/р №3. Аналіз динаміки галузевої структури господарства України протягом 2000-2010 рр. з використанням 3 зрізів (2000, 2005, 2010 рр.).

6

2

4

Учні повинні:

розуміти: сутність даного наукового методу, сферу його застосування та перспективи отримання певних результатів.

вміти: застосувати даний метод у конкретному науковому дослідженні з чітко визначеною дослідницькою метою.

5.

Поняття про історичний метод та його роль в географічних дослідженнях. П/р №4. Виявлення етапів формування мережі розселення регіону (на вибір).

4

2

2

Учні повинні:

розуміти: сутність даного наукового методу, сферу його застосування та перспективи отримання певних результатів;

вміти: застосувати даний метод у конкретному науковому дослідженні з чітко визначеною дослідницькою метою.

6.

Порівняльний метод в географічних дослідженнях.

П/р №5. Порівняння галузевої (чи територіальної) структури господарства 2-х країн світу (на вибір

4

2

2

Учні повинні:

розуміти: сутність даного наукового методу, сферу його застосування та перспективи отримання певних результатів;

вміти: застосувати даний метод у конкретному науковому дослідженні з чітко визначеною дослідницькою метою.

7.

Поняття про аналіз як один з основоположних методів пізнання. П/р №6. Проаналізувати відмінності у експортному потенціалі країн Центральної Європи, виявити чинники, що їх зумовили

4

2

2

Учні повинні:

розуміти: сутність даного наукового методу, сферу його застосування та перспективи отримання певних результатів;

вміти: застосувати даний метод у конкретному науковому дослідженні з чітко визначеною дослідницькою метою.

8.

Синтез як науковий метод. Його значення та цілі в наукових дослідженнях. П/р №7. Виявити спільні особливості у господарській спеціалізації країн Середземномор’я.

4

2

2

Учні повинні:

розуміти: сутність даного наукового методу, сферу його застосування та перспективи отримання певних результатів;

вміти: застосувати даний метод у конкретному науковому дослідженні з чітко визначеною дослідницькою метою.

9.

Спеціальні методи досліджень в географії. Класифікація. Регіональний аналіз. Картографування

16

4

12

Учні повинні:

знати: сутність та види спеціальних методів дослідження в географії, їхню специфіку та особливості використання у залежності від наявних даних, дослідницьких задач та цілей.

9.1

П/р №8. Оцінка рекреаційного потенціалу регіонів України (за даними про кількість туристів

-

4

Учні повинні:

розуміти: сутність методу класифікації як спеціального методу географічних досліджень, основні принципи його реалізації та перспективи застосування;

вміти: застосувати даний метод з метою групування географічних об’єктів за певною ознакою чи їх сукупністю.

9.2

П/р №9. Застосування картографічного методу досліджень з використанням результатів, отриманих в П/р №8.
-

4

Учні повинні:

розуміти: сутність картографічного методу як спеціального методу географічних досліджень, основні принципи його реалізації та перспективи застосування;

вміти: візуалізувати отримані результати групування географічних об’єктів шляхом їх нанесення на карту з використанням декількох способів зображення і розробкою легенди.

9.3

П/р №10. Виявлення регіональних особливостей процесу природокористування в Україні.
-

4

Учні повинні:

розуміти: сутність картографічного методу як спеціального методу географічних досліджень, основні принципи його реалізації та перспективи застосування;

вміти: здійснювати регіональний аналіз з метою виявлення особливостей та специфіки розвитку окремих регіонів, враховуючи поєднання чинників та умов регіонального розвитку.

3.

Вимоги до оформлення науково-дослідної роботи. Оформлення додатків та списку літератури.

4

4

-

Учні повинні:

знати: загальні вимоги до оформлення наукових робіт;

вміти: правильно скласти список літератури, оформити додатки.

Разом

72

46

26

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   25


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка