Інформаційно-аналітичний огляд м. Кіровоград, 2007Сторінка1/3
Дата конвертації17.01.2018
Розмір0.65 Mb.
  1   2   3

Обласна бібліотека для дітей ім. А.П.Гайдара
Відділ у справах розвитку

дитячих бібліотек і маркетингу


Діяльність бібліотек,

що обслуговували дитяче

населення області

у 2006 році

(інформаційно-аналітичний огляд)

м. Кіровоград,
2007
Н.Расторгуєва

завідуюча відділом

Л.Босюк

провідний методиствідділу у справах

розвитку дитячих бібліотек

і маркетингу

Мережа бібліотек для дітей області залишилася без змін і складається з 31 закладу: ОДБ імені А.П. Гайдара, 17 районних, 12 міських, 1 сільської (с. Рівне Новоукраїнського району). Також, дитяче населення області обслуговують: Кіровоградська районна бібліотека для дорослих і дітей, 522 бібліотеки для дорослих: 2 районних, 41 міська, 2 селищних та 477 сільських. При 30 з них функціонує 30 дитячих відділів.

        У порівнянні з 2005 роком, на 3 заклади зменшилася мережа сільських бібліотек у Бобринецькому та Долинському районах.

        Кадри. Залишився без змін кількісний склад керівників бібліотек для дітей. В області працюють: 5 директорів Р(М)ДБ; 11 заступників директорів Р(М)ЦБС по роботі з дітьми; 12 завідуючих, провідний бібліотекар, бібліотекар районними, міськими, сільською бібліотеками для дітей. Відбулося нове призначення на посаду заступника директора по роботі з дітьми в Онуфріїфській ЦБС. До штату Устинівської РДБ введено посаду бібліотекаря. Серед керівників – 47 % мають вищу фахову освіту, 13 % – вищу, 40 % – середню спеціальну.Освітній рівень бібліотекарів Р (М) Д Б та С Д Б        Усього, в 31 бібліотеках для дітей, працює 143 фахівці. При сталому показнику кількості працюючих, відбувається зменшення фахівців, які мають вищу базову освіту і зростає показник працюючих із середньою спеціальною бібліотечною, вищою та середньою спеціальною не фаховою освітою.С
таж роботи бібліотекарів Р(М)ДБ та СДБ

        Відрадно, що в бібліотеках для дітей працюють досвідчені фахівці, стаж роботи яких нараховує більше 20 років, але разом з тим це говорить і про старіння кадрів, відсутність притоку молоді. Так, більше 20 років працює 48 осіб (44,8 %), що на 3% більше 2005 року; від 10 до 20 років – 47 осіб (43,9 %); до 10 років – 12 осіб (11,2 %), що на 3% менше ніж у 2005 році.

        Зі 143 фахівців обласної, районних, міських, сільської бібліотек для дітей та дитячих відділів 88,8% мають ставки згідно навантажень, за винятком бібліотекарів Помічнянської МДБ, Рівнянської сільської бібліотеки для дітей, 3-х дитячих відділів Добровеличківського району та Глодоського дитячого відділу Новоукраїнського району.


        Свідченням визнання значимості праці бібліотекарів стало відзначення колективів Р(М)ДБ та окремих працівників – близько 70 чоловік – морально і матеріально, владними структурами різних рівнів. Також, директор Кіровоградської районної бібліотеки для дорослих і дітей нагороджена медаллю облдержадміністрації „З добром до людей”. Заступник директора по роботі з дітьми Новгородківської РЦБС - грамотою відділу у справах сім’ї і молоді РДА.

        Бібліотеками області, які обслуговують користувачів дітей, основні планові показники перевиконано: „користувачі” - на 104 %, „видача документів” – на 105,6 %. Обслужено 137,9 тис. користувачів дітей. Видано 3,2 млн. документів. У порівнянні з 2005 роком кількість користувачів зменшилася на 2,9 тис. чоловік. Видача ж документів зросла на 99 тис. прим. Звичайно, відбувається демографічне зменшення кількості дитячого населення, зокрема на селі, і, відповідно, корегуються показники. Негативну роль відіграє й те, що близько 12% працівників дитячих бібліотек та відділів по обслуговуванню дітей, 36% сільських бібліотекарів працюють не повний робочий день. Не може заохотити користувача до читання і наявний фонд бібліотек. Також, останні роки відбувалася реорганізація Р(М)ДБ, кількісне зменшення штату. Нагадаємо, що Світловодська РДБ, до скорочення 4-х працівників, обслуговувала 2,4 тис. користувачів, на даний час – 600.


С
клад користувачів дітей за віковими особливостями

        Бібліотеки приділили більше уваги по залученню до читання дошкільників. У порівнянні з 2005 роком їх чисельність зросла на 0,7% . Також, на 0,5% зросла кількість користувачів організаторів дитячого читання. І навпаки, відбувається зменшення кількості користувачів учнів 10-11 класів.

        У залученні до бібліотек нових читачів, чималу роль відіграють можливості закладу у заповненні прогалин у комплектуванні, в т. ч., за допомогою комп’ютерної техніки, яка забезпечує доступу до мережі Інтернет.

        На сьогодні, такі можливості має ОДБ ім. А.П. Гайдара та Олександрійська ЦМДБ ім. Ю. Гагаріна. Користувачами її Дитячого Інтернет-центру стали 1,2 тис. дітей, відвідування склало 8,6 тис. чоловік.

        Постійно в центрі уваги бібліотекарів області робота з дітьми з обмеженими фізичними можливостями – 1,3 тис. цих дітей обслуговується книгою. У двічі зросла кількість користувачів обслужених в літніх оздоровчих центрах - 12,3 тис. Також, надається допомога розвитку здібностей обдарованих дітей, 2,8 тис. яких користуються послугами бібліотек.

        Основним підґрунтям успішної, плідної діяльності бібліотек є добре укомплектовані книжкові фонди. На 01.01.2007 р. фонд бібліотек, які обслуговують дітей, склав 2 млн. 417 тис. примірників. Інформаційні ресурси ОДБ ім. А.П. Гайдара становили – 175, 9 тис. прим. документів.

        В останні роки простежується тенденція кількісного зменшення фондів книгозбірень. Вкрай недостатнє бюджетне фінансування не дає можливості систематично поповнювати книжковий фонд. У порівнянні з 2005 роком він зменшився на 169 тис. примірників.

        Слід відзначити, що за звітний рік до бібліотек області надійшло 37,4 тис. примірників документів, що більше на 19,4 тис. проти 2005 р., зокрема, до бібліотек для дітей - 15,2 тис. прим., що в 6,4 рази більше 2005 р. На 1 користувача Р(М)ДБ це становить 0,3 книги. Олександрійська ЦМДБ поповнила фонд виданнями на електронних носіях – CD і DVD дисками для Дитячого Інтернет-центру. Збільшилися на 12,2 тис. прим. надходження до сільських бібліотек і склали 18,0 тис. прим. На 1 користувача припадає 0,4 книги. Більшу частку надходжень – 84,8% складають україномовні видання.

        Як і раніше, спостерігається нерівномірність у забезпеченні бібліотек новою книгою. Найбільше книг для дітей, у 2006 році, отримали бібліотеки Бобринецького, Гайворонського, Долинського, Новоархангельського, Новгородківського районів – від 63 до 110 книг на одну бібліотеку, міські бібліотеки Кіровограда та Олександрії – від 200 до 300 прим. Чого не скажеш про бібліотеки Вільшанського, Голованівського, Добровеличківського, Знам’янського, Компаніївського, Ульяновського та Устинівського районів (отримали від 41 до 48 книг на бібліотеку) та міст Знам’янка, Світловодськ, які мають по 100 прим. надходжень. І така тенденція в цих бібліотеках зберігається протягом останніх років.

        Загалом на поповнення фондів бібліотек використано 315,3 тис. грн., що на 183 тис. грн. більше 2005 року. Але левина доля фінансів, як і в попередні два роки, припадає на спонсорську допомогу - 85,1 %. Це книги отримані: з обласних бібліотек – 56,6% усіх надходжень; завдяки дарункам та акціям - 10,6%; з власних обмінних фондів - 9,5%. Бібліотеки Долинського, Кіровоградського, Новоархангельського, Новомиргородського, Новоукраїнського, Олександрійського та Петрівського районів, міст Кіровограда та Олександрії на придбання літератури отримали від 1 до 5 тис. грн. із загальних фондів місцевих бюджетів.

        Продовжувався процес формування бібліотечного фонду ОДБ ім. А.П.Гайдара. Так, протягом року фонд поповнився на 4,9 тис. документів на суму 51,2 тис. грн., у т. ч., українською мовою 2,8 тис. прим. або 58 % від загальної кількості надходжень.

        Краще вирішується питання забезпечення бібліотек області періодичними виданнями для дітей. В основному, передплата періодики здійснюється за рахунок бюджетних коштів. Так, 30 бібліотек для дітей отримали, у звітному році, 686 назв періодичних видань. У середньому 23 назви на одну бібліотеку. На передплату витрачено більше 27 тис. грн., у т.ч., 24 тис. грн. або 88,8% виділено з загального фонду бюджету. Також, 13 Р/М/ДБ використали на передплату кошти від надання додаткових платних послуг та спонсорські. Незадовільною, як і в попередні роки, залишається передплата в Бобринецькій, Вільшанській, Компаніївській, Онуфріївській та Світловодській РДБ, МДБ міст Кіровограда, Світловодська, Побужжя та Помічної (від 3 до 13 назв). Проблемним залишається це питання в сільських бібліотеках, особливо там, де відбулася децентралізація. Так, у Добровеличківському районі на ІІ півріччя 2006 року кошти на передплату періодики не виділялися; в 2007 році з 24 сільських бібліотек лише 3 будуть отримуватимуть періодику для дітей. Подібна ситуація і в Голованівському районі, де із 27 сільських бібліотек лише 20 матимуть періодику для дітей завдяки спонсорським коштам, за винятком 3-х, де виділено кошти з місцевих бюджетів. У Петрівському районі з 24 лише 7 бібліотек отримуватимуть періодичні видання.

        Увага приділяється упорядкуванню книжкових фондів. Всього з книгозбірень області вилучено 51,1 тис. прим. документів. Їх вибуття, до обсягу загального фонду, склало 2,2 %, що менше 2005 р. на 0,3%. Основною причиною вибуття є зношеність літератури - 78,6 % , що на 12,5% більше показника 2005 р. Враховуючи пропозиції ОДБ ім. А.П. Гайдара, керівники РДБ Бобринецького, Новгородківського, Новоархнгельського, Олександрівського, Світловодського районів провели роботу по упорядкуванню фондів сільських бібліотек. Не зважаючи на це, у деяких з них показник „забезпеченість документами” ще сягає позначки 30 і вище. Зокрема, це стосується сільських бібліотек Голованіського, Новгородківського, Новоархангельського, Олександрівського, Світловодського та Устинівського районів.

        Актуальним було збереження ядра фонду ОДБ ім. А.П. Гайдара. Так, здійснено складний ремонт 656 прим. пошкодженої літератури фахівцями відділу зберігання, гігієни та реставрації документів.

        У 2006 р. обласні середні показники „обіговість бібліотечного фонду ” і „забезпеченість документами” становили відповідно 1,1 та 20,1. У порівнянні з 2005 роком на 0,5% зменшився показник „забезпеченість документами”.

        У зв’язку з обмеженим бюджетним фінансуванням, бібліотеки продовжують пошук альтернативних джерел здобуття коштів. Основним таким джерелом залишається надання додаткових платних послуг користувачам. До спеціального фонду бюджетів бібліотек області, які обслуговують дітей, тільки у 2006 році надійшло 46,3 тис. грн., що на 8,5 тис. грн. більше суми 2005 року. 37,4% надходжень від платних послуг витрачено на придбання нової літератури. Найбільше коштів – 13,0 тис грн. та 6,7 тис. грн. – отримали ОДБ ім. А.П. Гайдара та ЦМДБ ім. Ю.Гагаріна Олександрійської МЦБС. Зросла чисельність бібліотек, в яких напрацювання складають 1,0 - 2,8 тис. грн. Це Долинська, Новгородківська, Новоархангельська, Новоукраїнська, Олександрівська, Петрівська РДБ; МДБ - філії №№ 11, 12, 13, 19, 21 Кіровоградської та філія № 8 Світловодської МЦБС. Незначні надходження від платних послуг, до 300 грн., мають Компаніївська, Новомиргородська, Ульяновська та Устинівська РДБ. З 30-ти дитячих відділів платні послуги надають 11.

        Бібліотечні працівники все більше уваги приділяють рекламі бібліотеки та її послуг. Це збільшення екскурсій дітей до бібліотек, організація виставок-реклам, „інформаційних куточків”, проведення презентацій бібліотек, акцій: „Подаруй бібліотеці книгу”, „Бібліотека без боржників”, „Тиждень поверненої книги”. Заслуговує на увагу проведення „стендової презентації” серед бібліотек-філій Кіровоградської МЦБС. Значну роль відіграє друкована реклама. Бібліотеки видають листівки, буклети, проспекти: „Інформація для вас”, „Де взяти цікаву книжку”, „Це ваша бібліотека”, „Довідкове бюро школяра” та ін. Всього підготовлено і видано більше 70 різних матеріалів. Окрім цього, Олександрійською ЦМДБ створено 12 вебліографічних списків корисних Інтернет-адрес.

        ОДБ ім. А.П.Гайдара провела понад 250 заходів для своїх користувачів, чверть яких відбулась із залученням суспільних, громадських та навчальних закладів, що дало додаткову можливість прорекламувати діяльність бібліотеки.

        Бібліотеки використовують ЗМІ для реклами своїх заходів. У 2006 р. на шпальтах газет надруковано 370 матеріалів. Їх автори - бібліотекарі, кореспонденти, користувачі. На радіо прозвучало 186 інформацій. Репортажі про заходи в ДБ міст Знам’янки, Олександрії, Світловодська демонструвалися по ТБ. Активно співпрацюють із місцевими медіа керівники Вільшанської, Компаніївської, Новгородківської, Устинівської РДБ, Олександрійської ЦМДБ, Світловодських ДК МДБ та філії № 8, дитячих відділів Кіровоградського та Олександрійського районів.

        Керівниками Р(М)ДБ здійснювались заходи на підвищення фахового рівня бібліотечних працівників. Так, у 2006 р. проведено 63 семінари, 42 практикуми, 31 стажування, 6 шкіл передового досвіду , 12 лабораторій, 5 „круглих столів”, а також тренінги, майстер-класи, години професійної майстерності, День нової літератури. Методичними центрами здійснено 267 виїздів до сільських, міських та шкільних бібліотек з метою надання консультативно-практичної допомоги.

        Активізувалася соціологічна робота бібліотек серед користувачів-дітей. Здійснено 186 анкетувань, опитувань, інтерв’ю. Їх теми: „Чи потрібна бібліотека в сучасному світі”, „Бібліотекар очима користувачів”, „Краща книга року”, „Що б ти хотів прочитати” тощо. Проведено 145 аналізів читання. Усі сільські бібліотеки взяли участь в обласному соціологічному дослідженні „Місце книги в читанні дітей користувачів сільської бібліотеки”, респондентами якого стали 3 тис. 953 учня 5-8 класів.

        Відбулись певні позитивні зміни у матеріально-технічній базі бібліотек. Проведено капітальний ремонт приміщення Кіровоградської бібліотеки для дорослих і дітей. Відремонтовано: приміщення Ульяновської РДБ; фасад будинку Олександрівської РДБ; дах приміщення, в якому знаходиться Гайворонська РДБ. Проведено поточні ремонтні роботи в 16 Р/М/ДБ, дитячих відділах.

        Для дитячих бібліотек-філій №№ 11, 19, 21 Кіровоградської МЦБС за кошти із загального фонду бюджету придбано 2 комп’ютери та ксерокопіювальну техніку (2 од.). Бобринецька та Петрівська РДБ теж отримали з РДА ксерокопіювальну техніку. За рахунок позабюджетних коштів Олександрійська ЦМДБ ім. Ю. Гагаріна придбала комп’ютер та лазерний принтер. На сьогодні в цій бібліотеці діє Дитячий Інтернет-центр з 5 робочими місцями. У звітному році, згідно Обласної програми розвитку культури до 2007 року, в ОДБ ім. А.П. Гайдара, відкрито Інтернет-центр.

        Насамкінець, слід зазначити, що працівники бібліотек, які обслуговують дітей, проводять значну роботу по залученню їх до читання, формуванню майбутнього користувача, прищеплення їм основних навичок інформаційної культури.

        З метою покращення функціонування бібліотек пропонуємо керівникам Р(М)ДБ :

        - здійснювати якісне поповнення фондів кращими творами української та світової літератури, для чого вивчати запити користувачів, інформацію в мас медіа про книговидавничі новини ;

        - у зв’язку з ростом значення бібліотек як центрів інформації, необхідно ставити питання перед владними структурами різних рівнів про забезпечення бібліотек новими комп’ютерними технологіями;
        - надати допомогу підвідомчим бібліотекам у впорядкуванні фондів, орієнтації на виважене і систематичне їх очищення;

        - продовжувати рекламну та інноваційну діяльність з метою залучення дітей до читання;
        - знайомити керівників владних структур з можливостями і проблемами бібліотек регіону шляхом надання статистично-аналітичних матеріалів за певний період діяльності;

        - привести, відповідно до нормативів, основні цифрові показники, що стосуються користувачів дітей сільських бібліотек;

        - взяти на контроль введення у сільських бібліотеках платних послуг серед користувачів дітей та внесення своєчасних змін до тарифів і репертуару цих послуг.
Додаток № 1

до інформаційно-аналітичного

огляду бібліотек, що обслуговували

дитяче населення області у 2006 роціКультурно-просвітницькі

та інтелектуально-інформаційні заходи для дітей в бібліотеках області
        До основних складових діяльності бібліотек для дітей відносяться організація і проведення різноманітних культурно-просвітницьких та інтелектуально-інформаційних заходів, за допомогою яких у користувачів стимулюється рівень їхньої самоосвіти, саморозвитку та самостійного інформаційного пошуку, що відповідає принциповим вимогам сучасності. Бібліотечні працівники області віддають перевагу заходам, які не зводяться до випадкових чи одноразових, а мають комплексно-цільове спрямування. Такі заходи влаштовуються як для юних користувачів, так і для дорослої аудиторії – вчителів, вихователів, батьків. Усе більше й частіше в арсеналі бібліотечних заходів, поруч з традиційними, з’являються інноваційні.

        Не один рік юні користувачі бібліотек беруть участь в обласних турах Всеукраїнських конкурсів. Але особливого резонансу ці заходи набули у 2006 році, так як відбулось 3 конкурси: „Найкращий читач року”, „Хочу читати”, „Моя мала Батьківщина”, у число переможців яких ввійшли представники з бібліотек нашої області.

        Певна увага приділялась визначним літературно-мистецьким подіям року, зокрема, ювілейним дням народження видатних письменників України, які відзначалися у бібліотеках області низкою заходів: 150 років І.Я.Франку, 135-річниці Л.Українки, 105-річниці П.Г.Тичини, 100-річчю І.Багряного, а також Шевченківським дням.

        Новими та актуальними у бібліотеках були бесіди, інформаційні години і повідомлення для юних користувачів про НАТО та Європейський Союз.

        Історична пам’ять, повага до минулого країни – лейтмотив заходів, що пройшли в усіх бібліотеках до Дня пам’яті жертв голодомору та політичних репресій, 65-річниці початку Великої Вітчизняної війни, 20-річчя Чорнобильської трагедії. У цьому блоці були також і заходи, що формували громадянські та правові погляди у юних, зокрема, присвячені Конституції України, Дню незалежності, державній символіці, Року захисту дитини тощо.

        Хорошим знаком було те, що у сільських бібліотеках все більше організовувалось заходів, пов’язаних з мистецтвом, про що подавалась інформація у річних звітах, особливо про святкування Всеукраїнських тижнів „Музика – дітям та юнацтву”. Але на жаль, конкретика щодо таких заходів відсутня.

        У всіх бібліотеках області важливою ланкою роботи було підвищення бібліографічно-інформаційної культури користувачів. На увагу заслуговують бібліотеки Компаніївської РЦБС, зокрема, РДБ, Роздольська Софіївська, Червоновершська СБ. У кожній бібліотеці району оформлено інформаційні куточки для користувачів, де можна дізнатися про послуги бібліотеки, програми клубів, оголошення акцій, масових заходів. Усього по ЦБС було проведено 60 ББЗ, 25 ігор, 30 бесід з культури читання.

        При Світловодській РДБ працював гурток „Книжкова лікарня”, членами якого були користувачі молодшого шкільного віку. З гуртківцями проводились практичні заняття: „Про гігієну читання”, „Ліки для книги”, „Виготовлення закладок для книги”, „Давайте полікуємо книги”. Таким чином було відремонтовано 350 книг та 115 брошур.

        Працівники ф. № 7 Кіровоградської МЦБС разом зі шкільною бібліотекою ЗОШ № 33 значну частину роботи приділяли бібліотечним урокам: „Здрастуй, бібліотеко!”, „Книги і бібліотеки різних народів, і різних віків”, „У книги люди, наче бджоли в соти, знесли чудовий, чародійний мед”. А колективи МДБ (ф. №№ 12, 19) з метою кращого запам’ятовування читачами основ бібліографії, вміння користуватися різноманітними довідковими виданнями, каталогами і картотеками для виконання шкільних завдань, організовували і проводили багато ігрових заходів-змагань. Наприклад, КВК „Довідкова література” з конкурсами: „Що зайве?”, „Термінологія”, „Оформлення подарунка”; розмова-знайомство „Твої помічники у навчанні. Види довідкових видань”; консультація „Як вести пошук у „Систематичній картотеці статей?”; бібліографічний детектив „Один день з життя Шерлока Холмса”; День бібліографії „Сходинка до знань” тощо. Теми ББЗ, запропоновані ф. № 19, на початку навчального року погоджувались зі шкільною бібліотекою і вчителями-предметниками.

        Багато користувачів, як дітей, так і дорослих, поповнили свої правові знання на заходах, що організовувались бібліотеками в Рік захисту прав дитини. До цього залучались юристи, проводились правові турніри, тренінги, батьківські лекторії, інформаційно-правознавчі бесіди, як це робили в бібліотеках Вільшанського, Голованіського районів та Новгородківській РДБ. Або акції „За життя без наркотиків” - у Долинській РДБ. Чи різноманітні експозиції, наприклад, у Світловодській РДБ: виставка-заклик „Дитинство без насилля”; ілюстративна виставка „Знаємо свої права, виконуємо свої обов’язки”; виставка-інформація „Я навчаюся життю від тебе”, на якій було розташовано поради батькам щодо не насилля в сім’ї; фотовиставка „Права дітей та молоді”.

        Протягом року бібліотеки вели пошук шляхів співпраці з батьками та родинами своїх користувачів за допомогою: опитувань та анкетувань, наприклад, „Якої бібліотеки потребує ваша дитина?”, „Які українські книги Ви читаєте разом з дитиною?”; розважальних та благодійних акцій для таких категорій дітей як „фізично обмежені” та „діти-інваліди” у Вільшанській РДБ; родинних свят та конкурсів: „Родина моя – читацька сім’я” (Гайворонська РДБ); „Новий Рік – сімейне свято” (Світловодська РДБ); „Родина, як зірка єдина” (Верблюзька СБ № 1 Новгородківської ЦБС); „Екіпажі сімейних кораблів” (Компаніївська РДБ).

        Користувачі Добровеличківської РДБ з задоволенням відвідували клуб сімейного спілкування „Затишок”. Тут, за рік, було проведено 5 засідань на різні теми: „Є щось чарівне в музиці, і в музі”, „Іще світи нам, матінко, світи, у світі тепло так і затишно з тобою”, „Знов прийшло зелене літо!”, „Подорож до країни Ввічливості і Доброти”, „Сім’ю і родину збирають воєдино свята правічні – Різдвяно-новорічні”.

        Сільська рада с. Сасівка Компаніївського району виступила спонсором під час проведення „круглого столу” „Улюблені книги моєї родини”, який згуртував його учасників, виявив та допоміг знайти однодумців. А Коротякська СБ з цього ж району організувала інтелектуально-розважальне шоу для дітей з багатодітних сімей „З долоньки в долоньку”.

        Як завжди бібліотеки надавали інформаційну допомогу школярам у навчанні. Чимало заходів було присвячено розвитку та особливостям української мови. Серед них: літературна гра „Вивчайте любіть свою мову, як світлу Вітчизну любіть” під час Тижня української писемності і мови (Вільшанська РДБ); літературна година „Передай нащадкам наш скарб – українську мову”, де школярі з задоволенням декламували вірші про мову та відповідали на питання вікторини (Гайворонської РДБ). Користувачі діти з ф. №№ 2, 15 Кіровоградської МЦБС взяли участь у літературному ранку „Тарасові березини”, де ділилися своїми враженнями від поетичних рядків про сумне, нелегке сирітське життя маленького Тараса, пригадували найбільш відомі події з його життя та людей, які вплинули на його подальшу долю, а також стали учасниками конкурсу читців „Вшанування пам’яті Шевченка”.

        До 150-річчя від дня народження І.Я.Франка в Голованівській РДБ пройшов місячник „Український Прометей”, програма якого була розрахована на користувачів різних вікових категорій. Це: книжкова виставка „Невтомний Каменяр”, конкурси на краще виконання віршів поета та знавців його творчості, виставка та захист малюнків до казок письменника, усний журнал „Розум і серце українського народу”, вікторина „Як знаємо Каменяра”. Святкування відбулись і в сільських бібліотеках.

        Користувачам бібліотек Добровеличківського району допомагають глибше познайомитись з окремими темами деяких шкільних предметів і творчістю видатних українських письменників такі заходи, як: урок духовності „Ліна Костенко і її Маруся Чурай” (Юр’ївська СБ); літературний портрет за творчістю Л.Костенко „Могутні крила її таланту” (Федорівська СБ); літературна подорож „Стежками В.Симоненка” (Олексіївська СБ).

        А бібліотекар Гнатівської СБ до Тижня географії запропонувала школярам годину цікавих повідомлень „Географічний калейдоскоп” та літературно-географічну гру „По країнах і континентах”.

        З практики роботи працівники Компаніївської РДБ знають, що ліпше засвоїти користувачам шкільні уроки допомагають різноманітні заходи в ігровій формі. Так, читачі молодшого шкільного віку залюбки взяли участь у святі „У гостях у Світлофора Моргайлика”, яке пройшло під девізом „Щоб з вами не трапилось ніякої біди – будьте обережні завжди!”. Казковий герой Незнайко та Світлофор ознайомили дітей з дорожніми знаками та їх групами, місцем встановлення. Учасники заходу закріпили отриману інформацію, розгадуючи кросворд та змагаючись у бліц-вікторині, яка стане їм у пригоді на уроках „Основи здоров’я”. У листопаді, в РДБ, відбувся Тиждень знань „До знань через радість пізнання”. Діти стали учасниками таких заходів: „Літературний кругозір”, математичні змагання „Математика серед нас”, біологічний КВК. У останньому, дві команди виявляли свої інтелектуальні здібності в турах: „Х – об’єкт”, „Артистичний”, „Зоряна хвилина”, „Біологічний аукціон”. Усний журнал „Найвидатніший політичний речник першої еміграції” зі сторінками: „Я повернуся до своєї Вітчизни”, „Прийми життя таким, як є, й дивись йому у вічі”, „Штрихи до літературного портрета І. Багряного”, дав можливість старшокласникам краще зрозуміти життєвий і творчий шлях українського письменника. І.Багряного.

        Пізнавально-інтелектуальні, ігрові та мистецько-розважальні аспекти в діяльності бібліотек дають можливість користувачам радість невимушеного спілкування, допомагають проявитись творчим та розумовим здібностям.

        З метою пробудження та розвитку інтересу до світу прекрасного у користувачів, працівники Вільшанської РДБ мають налагоджені стосунки зі Школою мистецтв та Будинком культури. Так, в приміщенні РДБ влаштовувались персональні та колективні виставки дитячих робіт „Мальовнича Україна”, „Вітчизна очима дітей”, „Мій улюблений літературний герой”, „Дитяча картинна галерея”. Співпраця з музичною школою давала можливість учасникам заходів РДБ проілюструвати розповідь не лише за допомогою книги, а й різних музичних інструментів та „живою” музикою. Так, враховуючи смаки юних читачів підлітків, було проведено цікавий захід сучасної популярної та рок-музики „Українська музика. Століття ХХІ”. А засідання бібліотечного клубу „У світі прекрасного” було присвячено місцевим літераторам „Доторкнись до поезії серцем”. У цей день читачі бібліотеки і бібліотекарі відкрили для себе нове ім’я – учня місцевої школи, який пише хороші вірші.

        Бібліотекарі Гайворонської РДБ запросили своїх користувачів, восьмикласників ЗОШ № 5, на цікаву музично-літературну годину „Музика мого народу”. На початку заходу прозвучала розповідь про факти з історії музики. Потім бібліотекар ознайомила читачів з новинками музичної літератури, що надійшли до бібліотеки, а викладач музичної школи виконала кілька вокальних творів з рекомендованих книг. Насамкінець, учні музичної школи показали і розповіли присутнім про українські музичні інструменти.

        З гуртківцями образотворчого мистецтва при Будинку дитячої творчості бібліотекарі РДБ провели захід „Юні художники і книга”, під час якого вони знайомились з книгами з образотворчого мистецтва, дізнались як оформляють книги художники-ілюстратори та за допомогою комп’ютерної графіки.м

        Ефективною видалась для користувачів Голованіської РДБ інформаційна година „Кіровоградщина – колиска українського професійного театру”. Діти були зацікавлені розповіддю про історію створення театру, його основоположників та перших акторів.

        Всеукраїнський Тиждень ”Театр – дітям” не залишає байдужими ні малих, ні дорослих. Так, Добровеличківська РДБ провела годину мистецтва „Дорога вічна до театру”. Запрошені мали змогу переглянути на відео виставу у виконанні самодіяльних акторів з с. Липняжка та поспілкуватися з сільськими театралами. РДБ декілька років скеровує роботу з користувачами, що небайдужі до слова. Традиційно членів районної літстудії „Пролісок” (очолює бібліотекар РДБ Н. Коцюк, яку знають як поетесу Н. Природну) запрошують до бібліотек та шкіл району для проведення творчих зустрічей, літературних вечорів, презентацій книг в сільських бібліотеках. Так, відбулось спільне засідання бібліотечної та районної літстудій „Акорди душі” та конкурс-вернісаж „Юні пробують творити”. Щоб допомогти розкритись талантам дітей, бібліотеки району провели такі заходи, як: конкурс „Додумай казку” (Олексіївська СБ); виставка української писанки, година поезії „Юні поети села” (дитячий відділ при Липнязькій СБ). Протягом року члени гуртка „Веселка” при Дружелюбівській СБ виготовляли не тільки красиві речі, які потім презентували своїм односельцям, а й були незамінними помічниками на бібліотечних заходах, а також концертів у сільському клубі. Так, завдяки талантам гуртківців, були розроблені, змайстровані вироби та представлені на виставках: „Зробимо прикраси на новорічну ялинку”, „Природа умілим рукам”. На день Святого Миколая вихованці місцевого дитсадка „Чебурашка” з задоволенням приймали вітання з подарунками-саморобками від гуртківців, а вчителі-пенсіонери були приємно вражені заходом, який присвячувався їм

„І вкрилась мудрість сивиною”.

        Не один рік користувачі бібліотечних об’єднань за інтересами з театрального гуртка „Книга і Лялька” та народознавчого клубу „Бабусина скриня” при Компаніївській РДБ є активними помічниками у проведенні бібліотечних заходів, наприклад, таких, як: конкурс допитливих „Казка запитує – казка відповідає”, поле чудес „Українська кухня”, усний журнал „Сімейні традиції, обряди та родинні ритуали”, географічно-краєзнавча вікторина „Стежками рідного краю” та інших.

        Організовуючи дозвілля читачів дитячих бібліотек Кіровоградської МЦБС, бібліотекарі дбають про їхнє морально-естетичне виховання та розвиток творчих здібностей. Такими прикладами була робота бібліотечних центрів за інтересами користувачів. Так, у Театрі книги, що при ЦМДБ (ф. № 11), відбулось 17 занять, на яких поряд з репетиціями діти дізнавалися багато цікавого з історії театру, навчалися акторській майстерності, власноруч виготовляли декорації та костюми для ляльок. Заняття проводилися в різній формі: гра-змагання „Що ви знаєте про театр”, етюд „Перед початком вистави” (про культуру поведінки), творча майстерня „Вчимося бути акторами”, хвилинка фантазії „Відгадай, хто я?”. За рік юні актори виступили 15 разів перед учнями шкіл, вихованцями дитячих садків та жителями мікрорайону. Поставили дві нові вистави „Працьовита курочка”, „Один вдома” та бібліотечний урок „Книжечка шукає друзів”. Вже стало традицією, під час проведення Всеукраїнського тижня „Театр – дітям та юнацтву” організовувати зустрічі з акторами. У минулому році дітлахи зустрічалися з художником та акторами Кіровоградського обласного театру ляльок, які розповіли багато цікавого з театрального життя закладу, дали корисні поради з акторської майстерності гуртківцям.

        Користувачкам ЦМДБ подобається бувати на засіданнях клубу „Наталка”, що вирізняються формою проведення та тематикою. Адже основна його мета – допомогти 13-15 річним дівчаткам обрати правильний шлях у житті, реалізувати себе. У клубі склалася традиція – з року в рік відзначати такі свята, як Тетянин день (експрес-концерт для Тетянок), День Валентина (літературна вітальня „Ваша світлість, любов”), свято Андрія (вечорниці „На Андрія – дівчатам надія”). За для цього бібліотекарі тісно співпрацюють з різними спеціалістами. Так, на тренінг впевненості „Хочу, можу й буду” була запрошена психолог. Вона допомогла дівчатам виробити впевненість у своїх силах, бути собою, спокійно сприймати критику, пізнати секрети невимушеного спілкування, навчала давати опір брутальності та нахабству. Тренінг був побудований на практичних вправах, завданнях, спрямованих на усвідомлення та відпрацювання особистих навичок, формування ефективних моделей поведінки. До прекрасного й вічного члени клубу доторкнулися на вечорі-зустрічі з народними митцями „Дорога вічна до краси”. Допомогти дівчатам слідкувати за модними тенденціями, обрати свій стиль було метою заходу „Модний калейдоскоп”, на який завітали перукар-стиліст та спеціаліст з манікюру.

        У клубі „Шляхетні панянки”, що діє при МДБ (ф. № 12), відбулись цікаві засідання. Одним з таких було пізнавально-розважальне шоу День іменинника „День народження – найщасливіший день”. На адресу його учасниць звучали вірші та привітання, „астрологи” розкривали таїну їхніх імен та характеру. Дівчата з задоволенням долучились до ігор „Чарівний стілець”, „Чорний ящик”, „Фотосалон” та пригощалися солодощами. Не менш цікавим було й засідання „Як себе перемогти”, що проводилось за допомогою студентки І.Коваленко з психолого-педагогічного факультету Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В.Винниченка. Обговорювались найголовніші проблеми у стосунках з батьками та однолітками. Радилися, як навчитися створювати і зберігати добрі стосунки вдома, в школі, з товаришами на вулиці. Разом з майбутнім психологом дівчата взяли участь у психологічному тренінгу „Як себе перемагати” та засвоювали десять простих правил „Як надати собі впевненості”. З неймовірним успіхом ще на одному засіданні клубу пройшов конкурс „Юна господиня”. З захопленням дівчата брали участь у турах конкурсу „Хто скоріше порахує гроші”, „Найоригінальніша канапка”, „Світська левиця” та в кулінарному конкурсі на приготування найоригінальнішого салату.

        У бібліотеці сімейного читання (ф. № 18) провели фестиваль дитячої творчості „Марафон Читайлика”, на якому діти показали свої здібності в образотворчому та ужитковому мистецтві, декламації літературних українських творів. А на виставці „Відкриваємо нові таланти” була представлена як тематична література, так і творчі роботи дітей мікрорайону. Завершився фестиваль конкурсною грою.

        Під час шкільних канікул чимало бібліотекарів працювали в літніх оздоровчих центрах. Так, працівники Гайворонської РДБ відвідували табір відпочинку „Чайка”. Тут для дітей проводились різні заходи як за формами, так і за змістом. Зокрема, це - огляди нових книг і періодики, урок державності „День українського прапора”, літературні вікторини „А ну, відгадай” та інші.

        Бібліотекарі Добровеличківського району влітку проводили активну роботу в оздоровчих центрах. З цією метою для дітей розроблялись різноманітні програми. Так, дітям зі школи-інтернату, які відпочивали влітку на пришкільному майданчику, запам’ятався цикл конкурсів малюнку: „Перемога очима дітей”, „Наркотикам – ні!”, „Дітям світу – сонце, квіти, мир!” (РДБ). Дружелюбівська СБ запрошувала дітей до участі у: вікторині „Мій друже, супутнику, книго моя, завжди на дозвіллі – де ти, там і я”; бесіді „Моя улюблена книга”; конкурсі малюнку „Хай завжди буде сонце” (переможців цього заходу відзначала сільська рада). Бібліотекар Олександрівської СБ працювала з відпочиваючими літнього табору „Капітошка”, де провела декілька тематичних Днів: природи, юного туриста, улюбленої книги, Саморобкіна (під час якого відбулись заняття „Не кажи не вмію, а кажи навчуся”); мультиків (діти мали змогу з задоволенням переглянути та обговорити мультфільми, а потім взяти участь у конкурсі малюнку на асфальті „Мій улюблений герой з мультику”).

        Вже декілька років Кіровоградська районна бібліотека для дорослих і дітей проводить заходи для дітей з літнього оздоровчого центру при центральній районній лікарні. Так, бібліотекарі, використовуючи комп’ютерну техніку, дали змогу дітлахам переглядати не лише улюблені мультфільми, а й оволодівати азами комп’ютерної грамотності. Відпочиваючі центру, побували на екологічних презентаціях „Барвами мережана Україна”. На заходах юні читачі слухали бесіди про правила поведінки на природі, дізнавалися про сучасний екологічний стан в країні, переглядали пізнавальні фільми про природу нашої країни. На одному з таких заходів був присутній начальник управління юстиції райдержадміністрації.

        Протягом літа бібліотекарі Новгородківського району відвідували оздоровчі літні табори, де 1,4 тис. дітей пропонували хорошу літературу та цікаві заходи. Наприклад, не залишила байдужими жодну дитину мандрівка-ексурс в історію бібліотеки, про що свідчать записи в книзі відгуків і пропозицій РДБ.

        З дітьми, що відпочивали в оздоровчому таборі „Сонечко”, працівники Петрівської РДБ проводили: конкурс дитячих малюнків „Дивограй дитячої фантазії”, урок народознавства „Свята Трійця-П’ятидесятниця”, пізнавальну гру „Цей дивовижний пташиний світ”, лялькову виставу (екологічна казка) „Колобок на новий лад”, гру-розвагу „Скоро казка мовиться”.

        Еколого-валеологічному напряму присвятила значну частину роботи Юр’ївська СБ Добровеличківського району. З цією метою для юних користувачів було організовано та проведено цикл заходів. Вдалими були: книжкова виставка-діалог „Що ми залишаємо нащадкам?”; дискусії „Врятуймо землю” та „Великі й малі таємниці природи”; уроки-подорожі „Зелений світ” та ”Тихо осінь ходить гаєм”; День довкілля; поетичний альбом „Доторкнись до природи серцем”; конкурс малюнка „Краса моєї землі”.

        Користувачі Мар’ївської СБ Компаніївського району під час святкування Дня Землі „Ми – господарі природи, тож збережемо її вроду” взяли участь в інтелектуальному казино „Між нами землянами” та „перегортали” сторінки усного журналу „Природа – наша мати, її слід оберігати”. Тиждень валеології „Азбука здоров’я і краси”, що проходив у Полтавській СБ , був насичений різноманітними заходами: урок здоров’я „Не згуби своє здоров’я”; інформіна „Здорове тіло – храм душі”; огляд літератури „Валеологія – наука про здоров’я”; диспут „Тютюнопаління. Здоров’я. Працездатність”.

        Верблюзька СБ Новгордківської ЦБС провела для своїх користувачів зустріч-діалог „Я і мій чотироногий друг”, під час якого діти вели діалог про своїх домашніх улюбленців, розповідали цікаві випадки, показували фото тварин.

        На „Екологічному бумерангу” у Петрівській РДБ діти отримали не лише цікаву інформацію, а й виявляли знання набуті в школі. Так, у рамках заходу, його учасники прикрашали символічними квітами знань деревце „У світі цікавого”, згадували імена героїв-чорнобильців, обговорювали екологічні проблеми сьогодення, здійснили уявну мандрівку сторінками „Червоної книги”, показали себе справжніми ерудитами при розв’язанні кросвордів „Городні рослини” та „Весняні квіти”.

        Не один рік при МДБ (ф. № 21) Кіровоградської МЦБС творчо працює екологічний клуб „Озивайко”. Члени клубу беруть активну участь у підготовці масових заходів, допомагають в оформленні виставок, спектаклів лялькового театру „Джерельце”. Вистави цього театру „Смачні захисники” та „Зелена аптека”, підготовлені юними акторами, стали складовими цікавих пізнавальних заходів: гри-подорожі „Лікарі в зелених халатах” та інформаційно-пізнавальної програми „Добрий лікар Вітамін”. Для дошкільників та учнів молодших класів регулярно проводились екологічні читання та ігри „Зоологічний балет”, „Онуки Карла Ліннея”, „Місто Природоугадай”. Підготувати яскраві, цікаві, захоплюючі заходи „озивайкам” допомагала оригінально створена картотека „Акваріум” та спеціально підібрана література на тематичних полицях „Міністерство Ромашок і Кузьок”, „Томусики – Чомусикам”, „Центр загадкових явищ”. Ці матеріали стали основою для проведення літературної гри „Зелений експрес” та години цікавих повідомлень „Сюрпризи тропічних лісів”. Для дітей з літніх оздоровчих центрів члени гуртка з „підрозділу „Бюро добрих послуг” проводили консультації на тему „Літні розваги” (як виготовити гербарій та поробки з природних матеріалів), а також проводили природоохоронні акції „Замість ялинки – букет!”. Знайшли відгук у користувачів запропоновані бібліотекарями книжково-ілюстративні виставки з елементами гри. Так, дізнатися про цікаве з життя тварин можна було за допомогою розміщених на виставках банків даних „Хто? Що? Коли? Чому?”, „Поради від Котика Воркотика”. Виставка-розвага „Озивайкова абетка” запрошувала читачів розгадати кросворди, ребуси та взяти участь в екоіграх. Великий інтерес викликав конкурс міні-творів „Розповім про свого друга” (тварини моєї сім'ї), на адресу якого надійшло понад 30 робіт від юних.

        Кількість та різноманітність форм заходів, що відображали тематику патріотичного виховання та краєзнавства, свідчать про її популярність як серед бібліотекарів, так і серед користувачів різних рівнів бібліотек області.

        Так, в бібліотеках Вільшанської ЦБС постійно діють книжкові виставки та викладки літератури „Чи знаєш ти історію запорізького козацтва?”. Користувачі Осичківської СБ стали учасниками уроку історичної пам’яті „Вони звеличували Україну”, під час якого переглянули книжкову виставку „Історія України в особах”, відповідали на питання бліц-вікторини „Історичні постаті України”. На цій ділянці роботи працівниками Вільшанської РДБ найчастіше використовуються індивідуальні підходи до читачів. Зокрема, на тематичні запити користувачів бібліотекарі пропонують, перш за все, звертатися до книг місцевих літераторів або письменників Кіровоградщини. Також у бібліотеках району проводились: краєзнавчі читання „В вінку лісів і плес голубооких” (Чистопільська СБ); усні журнали про видатних українців „У ріднім домі ми не чужинці. Для світу назавжди ми українці”, „Борцям за волю України сплітаємо вдячності вінок” (Вівсяниківська та Калмазівська СБ); краєзнавча вікторина „Мій рідний край, моя земля” (Осичківська СБ).

        У Гайворонській РДБ відбулась прем’єра книги поета-земляка М. Черниченка „Це я – твій син”. Присутні восьмикласники ЗОШ № 2 почули розповідь місцевої поетеси Г. Берізки про те, як ця книга вийшла в світ. Читачі і бібліотекар читали патріотичні та ліричні вірші земляка.

        У Гайворонській СБ відбулась літературно-краєзнавча година „Так, я син великої землі” з поетом-земляком С. Стриженюком. Поет згадував свої дитячі роки, юність, розповідав про те, як пишуться вірші. Потім діти читали його вірші. Поет презентував свою нову збірку „Тетянин день”, яку подарував бібліотеці.

        У рамках районної Програми розвитку краєзнавства у бібліотеках Голованівщини протягом року відбулось чимало заходів. З них, найцікавіші: екскурс в минуле „Легендарний козак Крутевич” (Крутеньківська СБ); фотовиставка-мандрівка „Куточки рідної землі”; виставка рушників „Рушник – витвір народного мистецтва” (Троянська СБ); „Рідний край в дитячих малюнках” (Вербівська СБ); День краєзнавства „Щедра добром і милосердям земля”, краєзнавчі години „Де рідний край, там і рай”, „Звичаї нашого села” (Капітанська та Свірневська СБ); інформаційні години „Край у наших назвах”, „Заповідні місця Кіровоградщини” (РДБ). До Дня Перемоги у бібліотеках відбулась низка заходів: літературно-музичний вечір „Ми вклоняємось Вам, ветерани” (Красногірська СБ); лінійка слави „Вдячну пам’ять збережемо” (Шепилівська СБ). Юні користувачі Побузької МДБ привітали всіх ветеранів селища квітами і листівками. Бібліотекар ст. Ємилівка до Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав запросила до бібліотеки воїнів-інтернаціоналістів на вечір-зустріч „Моє покоління війною скалічене...”, який пройшов у теплій, дружній атмосфері. 15 річницю Дня незалежності України відзначали комплексом заходів усі бібліотеки району. Зокрема, працівники РДБ підготували огляд літератури біля книжкової виставки „Тихі води, ясні зорі – моя Україна”, а юні читачі Межирічківської СБ взяли участь у конкурсі малюнків на асфальті „Моя Україна в майбутньому”.

        Не один рік однією з популярних форм роботи в Долинській РДБ є популяризація творів письменників-земляків. Так, у минулому році відбулись презентації книг: М.Родинченко „Злочин і кара” та В.Журби „В холодному вокзалі”.

        Заслуговує на увагу робота бібліотекаря Ганнинської СБ Кіровоградського району, яка організувала етнографічну експедицію, під час якої діти, читачі СБ, збирали матеріали про історію села, стародавні вжиткові речі, фольклор. Усі матеріали використовувуються при проведенні бібліотечних заходів. Учасники бібліотечного клубу „Краєзнавець” при Созонівській СБ запросили користувачів бібліотеки на тематичне засідання „Чудовий світ квітів”. Діти захоплено слухали у виконанні членів клубу різні історії про виникнення назв квітів, вірші та легенди про ці чудові рослини.

        „А ми ту славу козацькую збережемо” під такою назвою пройшла вікторина в Мар’ївській СБ Компаніївського району присвячена Дню козацтва для користувачів середнього шкільного віку. До цієї ж дати в Зеленівській СБ було організовано конкурсну програму „Ми роду козацького нащадки”, з завданнями: „Смачні перегони”, „Осідлай коня”, „Козацька грамота”, „Лийся пісня”, „Козацька сила”, „Мудрий отаман”. Губівська СБ провела День краєзнавства „У степах моє рідне село”, за програмою якого читачі ознайомились з літературою, представленій на книжковій виставці „Мій край – моя історія жива”, взяли участь в інформаційній годині „Легенди і перекази про моє село і його мешканців” та літературній годині „Моя мала Батьківщина”. У РДБ відбулась зустріч „Мої вірші, моє життя” з місцевою поетесою Л.С. Жовною, чиї вірші часто друкуються на сторінках районної газети. Поетеса розповіла дітям про своє життя, історію написання віршів, що дуже зацікавило слухачів, а насамкінець, читала зі свого доробку.

        Велика увага на засіданнях літературної студії „Обрії”, що при Новомиргородській МДБ, приділялась вивченню історії рідного краю. Також, члени студії постійно знайомились з новинками літератури письменників Новомиргородщини, часто проводились презентації книг земляків.

        Бібліотечні працівники Петрівської РДБ збирали, зберігали і надавали найповнішу інформацію користувачам про рідний край. У бібліотеці створено окремий куточок, де представлено фонд краєзнавчої літератури, краєзнавча картотека, теки-накопичувачі „Землі квітучої краса – Кіровоградщина”, „Перлина українського степу – Петрівщина”. Протягом року користувачі РДБ знайомились з літературною спадщиною земляків, природою рідного краю за допомогою різних заходів, а саме: літературних годин „Творчими шляхами Степняка-Кравчинського” і „Дітям про дітей” (про книги В.Винниченка); екологічний круїз „Люби свій край, всю душу солов’їну і серця жар йому віддай”. Під час проведення екозаходу читачі продемонстрували турботливе ставлення до рідної природи, лісу. Діти змагались у вмінні розрізняти сліди тварин і птахів, розгадували загадки, згадували і складали частини прислів’їв та приказок, добирали закінчення віршів про тварин.

        Традиційними стали у Світловодській РДБ зустрічі юних користувачів з членами місцевого літературного об’єднання „Літо” ( про що вже зазначалося у виданні ОДБ ім. А.П.Гайдара „Діяльність бібліотек, що обслуговували дитяче населення області у 2005 році”). У 2006 р. рамки цих заходів були розширені. На них збиралися не лише школярі, а й учасники районного клубу професійного спілкування – шкільні бібліотекарі та представники РАЙВО, які стали учасниками презентації літературного альманаху „Сонячний світ”.

До цієї збірки увійшли поетичні надбання поетів-земляків, антологія одного вірша та краєзнавчі матеріали – спогади з історії храмів краю та будівництва Світловодської ГЕС. Окрім розповідей та поезій старшого покоління, прозвучали вірші й молодих поетів Світловодщини – Віктора Сурженка та Сергія Авчіннікова. А юні поетеси Аня Масенко та Катя Конограй, члени дитячої літературної студії „Ранок” при ЦДЮТ, познайомили присутніх зі своєю творчістю.

        Працівники ф. № 5 Кіровоградської МЦБС запросили на зустріч зі своїми користувачами краєзнавця Ю.М.Матівоса. Під час розмови „Десять „Чому?” про наше місто” учасники заходу отримали відповіді на безліч питань, щодо назв вулиць району старої Кущівки, історії Єлисаветградської фортеці, видатних діячів м. Кіровограда. На завершення зустрічі краєзнавець подарував бібліотеці примірник своєї книги „Місто на сивому Інгулі”. Також у цій бібліотеці відбулась прем’єра книги Петра Кизименка „Пам’ять степів”. Книгу, свого колишнього учня, представляв Вадим Васильович Смотренко відомий та невтомний краєзнавець. Зацікавленість у слухачів викликала інформація про розвиток різних галузей нашого міста, тому після прем’єри школярі записалися в чергу, щоб прочитати книгу.

        Добре у цьому напрямі працювали бібліотекарі ф. № 15. Так, протягом року велась пошукова робота по історії виникнення селища Гірничого, про перших його жителів, збирались публікації з газет, старі фото, розповіді старожилів, експонувались різні матеріали на виставці „Нам з цією землею жити разом судилось”, юні читачі запрошувались до участі у конкурсі літературної фантазії „Кіровоград - 2025 рік”. Неабиякий інтерес викликав День краєзнавця „Твоя мала Батьківщина”, на якому читач бібліотеки A.M. Козаков цікаво розповів дітям про особисті знайомства з неординарними людьми краю, а також про поселення болгар та німців, які він особисто досліджував на території області.


Додаток № 2

До інформаційно-аналітичного

огляду бібліотек, що обслуговували

дитяче населення області у 2006 році.Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка