Інформаційний бюлетень днуСкачати 247.86 Kb.
Дата конвертації04.02.2019
Розмір247.86 Kb.

Інформаційний бюлетень ДНУ**********

**********Дніпропетровський національний університет

імені Олеся Гончара

Факультет української й іноземної філології

та мистецтвознавства
2-3 лютого 2017 р. проводить
Всеукраїнську наукову конференцію
XV Філологічні читання пам’яті Н. С. Шрейдер

«ЛІТЕРАТУРА В ДЗЕРКАЛІ ЛІТЕРАТУРИ»
**********

Дніпропетровський національний університет

імені Олеся Гончара

Факультет української й іноземної філології

та мистецтвознавства
17-18 лютого 2017 р. проводить
ІІ Всеукраїнську науково-практичну інтернет-конференцію
«МЕДІАКУЛЬТУРА ТА МЕДІАОСВІТА

В ПОЛІКУЛЬТУРНОМУ СВІТІ»
**********

Класичний приватний університет

Резекненська технологічна академія (Латвія)
3 лютого 2017 р. проводить
Міжнародну науково-практичну конференцію
«СУЧАСНА ЕКОНОМІКА: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО СПІВРОБІТНИЦТВА З  КРАЇНАМИ ЄС»
Напрями роботи конференції:

 • економічна теорія та історія економічної думки;

 • світове господарство і міжнародні економічні відносини;

 • економіка та управління національним господарством;

 • економіка та управління підприємствами;

 • розвиток продуктивних сил і регіональна економіка;

 • економіка природокористування та охорони навколишнього середовища;

 • демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика;

 • гроші, фінанси і кредит;

 • бухгалтерський облік, аналіз та аудит;

 • статистика;

 • математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці.

Матеріали необхідно надіслати до 1 лютого 2017 р. на електронну адресу.

Організаційний внесок – 200 грн.
Адреса:

69002, Україна, м. Запоріжжя, вул. Жуковського 70-б, каб. 219

Науковий відділ Класичного приватного університету

Телефон: +38 (095) 369-23-67

E-mail: conference@kpu.zp.ua
**********

Громадська організація «Правовий світ»
3-4 лютого 2017 р. проводить

2
Міжнародну науково-практичну конференцію
«ДЕРЖАВА І ПРАВО В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ:

РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ»
Напрями роботи конференції:


 • теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень;

 • конституційне право; муніципальне право;

 • цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право;

 • господарське право, господарсько-процесуальне право;

 • трудове право; право соціального забезпечення;

 • земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право;

 • адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право;

 • кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право;

 • кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність;

 • судоустрій; прокуратура та адвокатура;

 • міжнародне право;

 • філософія права.

Матеріали необхідно надіслати до 31 січня 2017 р. (включно) на електронну адресу: legalworld.in.ua@gmail.com.

Організаційний внесок – 115 грн.

Форма участі: заочна.


Tелефон: (068) 344-84-82

E-mail: info@legalworld.in.ua

www: legalworld.in.ua

3
**********

Наукова філологічна організація «Логос»
10-11 лютого 2017 р. проводить
Міжнародну науково-практичну конференцію
«МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА

У ПОЛІКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ»
Планується робота таких секцій:


 • засоби масової комунікації;

 • теорія літератури, порівняльне літературознавство;

 • література зарубіжних країн;

 • загальне, порівняльно-історичне, типологічне мовознавство;

 • літературне джерелознавство та текстологія;

 • теорія і практика перекладу;

 • міжкультурна комунікація;

 • риторика;

 • українська мова та література;

 • російська мова та література;

 • романські, германські та інші мови і література.

Матеріали необхідно надіслати до 7 лютого 2017 р. (включно)

Організаційний внесок – 115 грн.
Адреса для поштової кореспонденції:

79000, м. Львів, а/с 6153

Tелефон: +38 050 824 76 91

E-mail: events@logos.lviv.uawww.logos.lviv.ua
**********

4

Херсонський державний університет

Чорноморський національний університет імені Петра Могили

Південний регіональний науковий центр

Національної академії правових наук України
10–11 лютого 2017 р. проводять
Всеукраїнську науково-практичну конференцію
«ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ: НЕДОЛІКИ, ПРОБЛЕМИ СИСТЕМАТИЗАЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ»
Планується роботи таких секцій:

 • теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень;

 • конституційне право; муніципальне право;

 • цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право;

 • господарське право, господарсько-процесуальне право;

 • трудове право; право соціального забезпечення;

 • земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право;

 • адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право;

 • кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право;

 • кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність;

 • судоустрій; прокуратура та адвокатура;

 • міжнародне право;

 • філософія права.

Матеріали надсилати до 7 лютого 2017 р.


5
Організаційний внесок – 230 грн.

Форма участі: дистанційна.


Адреса: вул. Університетська, 27, каб. 301

м. Херсон, Україна, 73000

юридичний факультет Херсонського державного університету

Телефон: 095 040 94 03

stateuniversity.kherson.ua/law

law.conf@stateuniversity.ks.ua
**********

Ассоциация технологов-машиностроителей Украины

Академия технологических наук Украины

Институт сверхтвердых материалов им. В. Н. Бакуля НАН Украины Киевский национальный университет технологий и дизайна Украинский государственный университет железнодорожного транспорта

ООО «НПП РЕММАШ», ООО «ТМ.ВЕЛТЕК»

ПАО «Ильницкий завод механического сварочного оборудования» Ассоциация инженеров-трибологов России

Институт металлургии и материаловедения им. А. А. Байкова РАН Брянский государственный технический университет

ГНПО «Центр» НАН Беларуси

Белорусский национальный технический университет

Машиностроительный факультет Белградского университета Издательство «Машиностроение»
20-24 февраля 2017 г. проводят (г. Свалява)
17-й Международный научно-технический семинар
«СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА И РЕМОНТА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ И НА ТРАНСПОРТЕ»
Тематика семинара: • 6
  современные тенденции развития технологии машиностроения;

 • подготовка производства как основа создания конкурентоспособной продукции;

 • состояние и перспективы развития заготовительного производства;

 • совершенствование технологий механической и физико-технической обработки в машино- и приборостроении;

 • упрочняющие технологии и покрытия;

 • современные технологии и оборудование в сборочном и сварочном производстве;

 • ремонт и восстановление деталей машин в промышленности и на транспорте, оборудование для изготовления, ремонта и восстановления;

 • технологическое управление качеством и эксплуатационными свойствами изделий;

 • метрология, технический контроль и диагностика в машино- и приборостроении;

 • экологические проблемы и их решения в современном производстве.

Тезисы переслать до 05 февраля 2017 г. в адрес Оргкомитета семинара.

Организационный взнос – 3500,00 грн.
Адрес организационного комитета:

04074, г. Киев, ул. Автозаводская, 2.

ВОО Ассоциация технологов-машиностроителей Украины (АТМ Украины).

Тел./факс 380+44+430-85-00

Е-mail: atmu@ism.kiev.ua (E-mail address), kopeykina@voliacable.com (E-mail address), atmu@meta.ua (E-mail address)
**********

7

Житомирський державний університет імені Івана ФранкаІнститут гідробіології НАН України

Інститут зоології НАН України

Гідроекологічне товариство України

Українське наукове товариство паразитологів

Тернопільський національний педагогічний університет

імені Володимира Гнатюка

Житомирський національний агроекологічний університет
14–16 березня 2017 р. проводять
VІIІ Всеукраїнську науково-практичну конференцію
«БІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ – 2017»
Напрями роботи конференції:

 1. експериментальна ботаніка та фізіологія рослин;

 1. генетика та селекція рослин;

 1. ландшафтний дизайн та декоративне рослинництво;

 1. зоологія та екологія тварин;

 1. гідробіологія;

 1. мікробіологія та вірусологія;

 1. стійкість та розвиток екосистем;

 1. анатомія, фізіологія та екологія людини;

 1. біохімія та молекулярна біологія;

 1. медична біологія;

 1. клінічна медицина;

 1. імунологія;

 1. біотехнологія;

 1. історія біології, історія медицини;

 1. сучасні проблеми паразитології;

 1. природокористування та охорона навколишнього середовища;

 1. біологічна та екологічна освіта;

 1. медико-педагогічні аспекти фізичного виховання і спорту;


 1. 8
  методика викладання дисциплін природничого циклу.

Матеріали надсилати до 20 лютого 2017 р.

Форма участі: заочна.
Адреса для контактів:

10008, Україна, м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 40, Житомирський державний університет імені Івана Франка факультет фізичного виховання і спорту, природничий факультет.

Телефон: 067 737 77 72,0 66 025 17 93 – Корнійчук Наталія Миколаївна.

E-mail: bio-2017@ukr.net


**********

Черкаська обласна державна адміністрація

Туристична асоціація Угорщини «Карпати-Тіса»

Кошицький технічний університет (Словаччина)

Луцький національний технічний університет

Ужгородський національний університет

Болгарський Міжнародний університетський коледж

Вища школа міжнародних відносин і суспільної комунікації

в Хелмі (Польща)

Черкаський державний технологічний університет
23-24 березня 2017 р. проводять
VIІI Міжнародну науково-практичну конференцію

«ТУРИСТИЧНИЙ ТА ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННИЙ БІЗНЕС В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ТА РЕГУЛЮВАННЯ»
На конференції передбачається розглянути широкий спектр проблем за такими напрямками:

 • теорія та практика управління потенціалом підприємств туристичного та готельно-ресторанного бізнесу;

 • науковий базис інноваційного розвитку туризму;

 • сучасні тенденції та управління розвитком туристичним та готельно-ресторанним бізнесом;

 • державне регулювання туристичного та готельно-ресторанного бізнесу;

 • розробка нового покоління туристичних послуг;

 • організаційні та економічні аспекти ефективного управління туристичним та готельно-ресторанним бізнесом;

 • світові досягнення та інноваційні технології в сучасному туристичному та готельно-ресторанному бізнесі;

 • стратегія економічного розвитку підприємств туристичного та готельно-ресторанного бізнесу в умовах глобалізації;

 • регіональні проблеми розвитку туристичного та готельно-ресторанного бізнесу;

 • планування та прогнозування діяльності підприємств туристичного та готельно-ресторанного бізнесу;

 • маркетинг та менеджмент в галузі туризму;

 • історичне краєзнавство як ресурсний потенціал розвитку туристичного бізнесу в Україні;

 • харчові технології в галузі туризму та готельно-ресторанному бізнесі.


Працюватимуть секції:

 • сучасні тенденції та стратегії розвитку туристичного та готельно-ресторанного бізнесу;

 • проблеми державного регулювання та інтеграції України до світового простору в туристичному та готельно-ресторанному бізнесі;

 • новітні технології в галузі туризму та готельно-ресторанному бізнесі;

 • сучасні проблеми менеджменту та маркетингу в туристичному та готельно-ресторанному бізнесі;


 • 9

  10
  планування та прогнозування діяльності підприємств в галузі туризму;

 • історичне краєзнавство як ресурсний потенціал розвитку туристичного бізнесу в Україні;

 • інноваційні технології в харчовій промисловості.

Заявку на участь та тези доповідей надсилати до 1 лютого 2017 р. на електронну адресу: turdepchstu@mail.ru.

Організаційний внесок – 150 грн.
Телефон: (0472) 33-08-75,

(093) 749-24-99 – відповідальна за випуск збірника та організацію проведення конференції Мельникова Яна Володимирівна.


**********

Університет імені Альфреда Нобеля

Академія митної служби України

Дніпропетровський регіональний інститут державного

управління при президентові України

Вища школа менеджменту та охорони праці в м. Катовіце
29 березня 2017 р. проводять
I Всеукраїнську науково-практичну конференцію молодих вчених та студентів
«СУЧАСНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ: ТЕНДЕНЦІЇ, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ»
Планується робота таких секцій:

Секція 1. Актуальні питання менеджменту організацій.

Секція 2. Ефективний стратегічний менеджмент суб’єктів господарювання.

Секція 3. Управління організаційною поведінкою та розвитком організаційної культури.

Секція 4. Сучасні проблеми державного управління.


11

Матеріали надсилати до 25 лютого 2017 р.

Організаційний внесок – 55 грн.


Адреса:

Університет імені Альфреда Нобеля, кафедра інноваційного менеджменту та міжнародної логістики, ауд. 1204

вул.Січеславська Набережна, 18, Дніпро, 49000

Е-mail: kaf.IMML@yandex.ua


**********

Мелітопольський державний педагогічний університет

імені Богдана Хмельницького

Лабораторія філологічних досліджень

Шуменський університет «Єпископ Костянтин Преславський» (м. Шумен, Болгарія)

Вища лінгвістична школа (м. Ченстохово)
30 березня 2017 р. проводять (Мелітополь – Ченстохово – Шумен)
VІ Міжнародний науково-практичний заочний семінар
«КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ

МОВИ В  ПОЛІКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ»
Проблематика семінару:

 • комунікативно-функціональні аспекти мовної діяльності в поліетнічному середовищі;

 • концептосфера та мовна картина світу;

 • художній текст як феномен авторської моделі світу;

 • міжкультурна комунікація у сфері професійної інтеграції;

 • переклад як явище міжкультурної комунікації;

 • інноваційні технології в теорії та практиці навчання мови й літератури.


12

Заявки на участь, анкети та статті надсилати до 20 лютого 2017 р. на електронну адресу: elenahom@bk.ru.


Кошти за публікацію надсилати до 20 лютого 2017 р. на адресу: вул. Сєдовців, б. 4, кв. 92, м. Мелітополь, Запорізька обл., 72309, Хомчак Олені Геннадіївні.

Телефон: 0957786875 – Хомчак Олена Геннадіївна.


**********

Національний університет харчових технологій

5-6 квітня 2017 р. проводить83 Міжнародну наукову конференцію молодих учених, аспірантів і студентів
«НАУКОВІ ЗДОБУТКИ МОЛОДІ - ВИРІШЕННЮ ПРОБЛЕМ ХАРЧУВАННЯ ЛЮДСТВА У XXI СТОЛІТТІ»
Секції з робочою мовою англійською:

1. Харчові технології


2. Хімія та хімічні технології
3. Процеси та обладнання харчових виробництв
4. Енергетика і енергоменеджмент
5. Інтелектуальні системи контролю
6. Економіка і управління
7. Готельно-ресторанний та туристичний бізнес
Секції з англійською та українською робочими мовами:


1314
1.         Харчові технології та інженерія
1.1.      Технологія функціональних інгредієнтів та нових харчових продуктів
1.2.      Експертизи харчових продуктів
1.3.      Товарознавство
1.4.      Технологія хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів
1.5.      Технологія переробки зерна
1.6.      Технології цукру, полісахаридів і підготовки води
1.7.      Технологія продуктів бродіння і виноробства
1.8.      Технологія консервування
1.9.      Технології м’яса, молока, олії та жирів
1.10.    Технологія парфумерно-косметичних виробів
1.11.    Біохімія та екологія харчових виробництв
1.12.    Біотехнологія мікробного синтезу
1.13.    Обладнання харчових, біотехнологічних та фармацевтичних виробництв
1.14.    Машини та технології пакування
1.15.    Процеси і апарати харчових виробництв
1.16.    Фізико-математичні і хімічні основи технологічних процесів
1.17.    Енерго- і ресурсоощадні технології
1.18.    Енергетичне обладнання, системи тепло-,електропостачання промислових підприємств
1.19.    Прикладна, теоретична механіка та  інженерна графіка
1.20.    Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
1.21.    Інформаційні технології
1.22.    Безпека життєдіяльності
2.  Хімія та хімічна технологія
3. Економіка та управління
3.1.  Економічна теорія
3.2.  Сучасні методи управління підприємством
3.3.  Економіка підприємств харчової промисловості
3.4.  Управління персоналом та економіка праці
3.5.  Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
3.6.  Маркетинг
3.7.  Міжнародна економіка
3.8.  Логістика
3.9. Облік, аудит і аналіз на підприємствах
3.10. Фінанси
4.  Готельно-ресторанний та туристичний бізнес
4.1.  Організація готельного та туристичного обслуговування
4.2. Готельно-ресторанна справа
5. Гуманітарні науки
5.1.  Українознавство
5.2.  Філософія і соціально-політичні науки
5.3.  Іноземні мови
Матеріали надсилати до 24 лютого 2017 р.

Організаційний внесок – 200 грн.


Адреса оргкомітету:

01601, Київ, вул. Володимирська, 68,

Національний університет харчових технологій

Тел./факс: (044) 289-60-00, 287-97-77

E-mail: аkutina@nuft.edu.ua

http://conferencenuft.ho.ua/index_ua.html
**********

Харківський національний університет

імені В. Н. Каразіна
7–8 квітня 2017 р. проводить
ІІІ Міжнародну наукову конференцію
«ХУДОЖНІ ФЕНОМЕНИ В ІСТОРІЇ СВІТОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ: ПЕРЕХІД МОВИ В ПИСЬМЕННИЦТВО

(«ЕКОЦЕНТРИЗМ: КУЛЬТУРА І ПРИРОДА»)»
Основні тематичні напрями, що пропонуються для обговорення:

Літературознавство


 • прочитання творів на засадах екокритики;

 • ріст та енергія, рівновага й дисбаланс, симбіоз і взаємозалежність у поетиці художніх творів;


 • 15
  репрезентація світу природи в літературному творі;

 • взаємодія людини та природи;

 • етична відповідальність людини перед природою;

 • моделі екологічного мислення в літературі;

 • проблема формування екологічно свідомого суспільства в літературі;

 • проблеми захисту навколишнього середовища в літературі;

 • екологічна культура персонажів;

 • екологічні, техногенні кризи і література;

Лінгвістика

 • креативний підхід в академічних маргінесах, «деценталізація», екологіка у семантиці і прагматиці іноземних мов;  

 • вербалізація концептів природа, екологія;

 • методика викладання іноземної мови та зарубіжної літератури;

 • специфіка викладання іноземних мов та зарубіжної літератури;

 • культура й природа; соціальне; лінгвістично зумовлене.

Тези доповіді, відомості про автора та заявку надсилати до 30 січня 2017 р. на електронну адресу littphen@gmail.com або на поштову адресу: 61022, м. Харків, м-н Свободи, 4, факультет іноземних мов, ауд. 7-73. Матеріали надсилати на електронну адресу конференції littphen@gmail.com.

Організаційний внесок – 200 грн. Публікація тез докторів наук безкоштовна.

Телефон:+38 057 707-52-65


**********

Академія економічних наук України

Харківський інститут бізнесу і менеджменту

Харківський інститут фінансів УДУФМТ

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Харківський національний економічний університет

імені Семена Кузнеця

Краківський економічний університет (Польща)

Мінський університет управління (Білорусія)


16


Громадська організація «ВІВАТ СОКРАТ»

20 квітня 2017 р. проводять
«ІНСТИТУЦІЙНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ СУЧАСНОЇ

ЕКОНОМІКИ: ВИКЛИКИ, ПРОБЛЕМИ,

ПЕРСПЕКТИВИ»
Напрями роботи конференції:

 • фінансові механізми інноваційного розвитку економіки;

 • людські ресурси в сучасних умовах: тенденції, проблеми перспективи;

 • перспективи та інновації сучасного менеджменту;

 • обліково-аналітичне забезпечення функціонування суб’єктів господарювання в умовах економічної невизначеності.

Матеріали необхідно надіслати до 01 березня 2017 р. на електронну адресу: konf-hibm@i.ua

Організаційний внесок – 60 грн.

Тези будуть розміщені на електронному ресурсі Харківського інституту бізнесу і менеджменту http://www.hibm.com.ua

Обговорення матеріалів конференції буде проведено з 20 березня по 20 квітня 2017 р. на сайті http://www.hibm.com.ua
Адреса:

Харківський інститут бізнесу і менеджменту

пл. Свободи, 6, м. Харків, Україна, 61022

Телефон: 705-15-47

Факс: (057)-706-29-07
**********

Одеський національний політехнічний університет

Харківський національний університет радіоелектроніки

Академія наук прикладної радіоелектроніки (м. Харків)

Видавничий центр «Політехперіодика» (м. Одеса)
22-26 травня 2017 р. проводять

18-ту Міжнародну науково-практичну конференцію
«СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТА ЕЛЕКТРОННІ ТЕХНОЛОГІЇ»
Напрями роботи конференції:

Секція 1. Інформаційні технології та захист інформації в електроніці та телекомунікації

1.1. Автоматизація проектування.


1.2. Комп'ютерне моделювання та оптимізація.
1.3. Автоматизація наукових досліджень.
1.4. Технології моделювання фізичних процесів.
1.5. Математичні методи в крипто- та стеганографії.
1.6. Захист інформації від несанкціонованого доступу, виявлення порушення цілісності інформаційних контентів.
1.7. Управління інформаційною безпекою.
1.8. Апаратні та програмні методи захисту інформації.

Секція 2. Радіотехнічні, телекомунікаційні та телевізійні системи

2.1. Сучасні та перспективні радіолокаційні системи.


2.2. Передача та обробка сигналів.
2.3. Апаратні радіоелектронні засоби.
2.4. Телевізійні пристрої та системи.
2.5. Технології та засоби зв’язку.
2.6. Телемедицина.

Секція 3. Проектування, конструювання, виробництво та контроль електронних засобів

3.1. Проектування та виробництво електронних засобів.


3.2. Надійність. Забезпечення теплових режимів.
3.3. Системи автоматизованого проектування.
3.4. Технологічні процеси виробництва електронних компонентів, вузлів, апаратів.
3.5. Метрологія. Стандартизація.
3.6. Конструкційні матеріали.

Секція 4. Функціональна електроніка. Мікро- та нанотехнології


1718
4.1. Функціональна мікро- та наноелектроніка.
4.2. Опто- та акустоелектроніка.
4.3. Вимірювачі-перетворювачі.
4.4. Світлодіодна техніка.
4.5. Матеріали мікро- та наноелектроніки.
Матеріали надсилати до 10 лютого 2017 р.
Телефон: +38 (048) 728-49-46, 728-18-50 – Олександра Олексіївна Алєксєєва (cекретар Оргкомітету конференції).

е-mail: tkea@optima.com.uahttp://www.tkea.com.ua/siet/ukr.html
**********

19


НАУКОВІ ВИДАННЯ
«Науковий вісник Ужгородського національного університету.

Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство»
Видання входить до «Переліку наукових фахових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук» на підставі Наказу МОН України від 21 грудня 2015 року № 1328 (Додаток № 8).

Для опублікування статті у Випуску 11/2017 наукового віснику необхідно не пізніше 27 січня 2017 р. надіслати матеріали на електронну пошту editor@visnyk-econom.uzhnu.uz.ua.


Вартість публікації становить 450 грн. (12 сторінок включно).
Контакти:

Науковий вісник Ужгородського національного університету.

Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство

Адреса: вул. Університетська, 14, каб. 510, м. Ужгород, Україна, 88000

Телефон: +38 (097) 085 34 95

Електронна пошта: editor@visnyk-econom.uzhnu.uz.ua

Сторінка журналу: www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua
**********

Журнал «Карпатський правовий часопис»
Західноукраїнська організація «Центр правничих ініціатив» пропонує всім зацікавленим особам опублікувати свою наукову роботу.


20


Найважливішим завданням журналу вважається розміщення результатів досліджень та практичних розробок науковців, викладачів, докторантів, аспірантів (здобувачів), студентів, практикуючих юристів. Видання має тематичну спрямованість в межах таких наукових спеціальностей, як теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень; конституційне право; муніципальне право; цивільне право і процес; сімейне право; міжнародне приватне право; господарське та господарсько-процесуальне право; трудове право; право соціального забезпечення; земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право; кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право; кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність; судоустрій; прокуратура та адвокатура; міжнародне право; філософія права.

Рукопис статті надсилати до 3 лютого 2017 р. в електронному виді на адресу: journal@wcenter.org.ua.


Контактна інформація:

Західноукраїнська організація «Центр правничих ініціатив»

м. Львів, а/с 6153, 79000

+38 066 090 63 65


**********

«Науковий вісник Ужгородського національного університету.

Серія «Право»
Журнал включено до переліку наукових фахових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук з юридичних дисциплін.

Науковий вісник включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща).

Редакційний збір становить 450 грн. за одну статтю обсягом до 10 стор.

Матеріали необхідно надіслати електронною поштою до редакції журналу до 03 лютого 2017 р. (включно).

Адреса редакції: 88000, м. Ужгород, вул. Капітульна 26, к. 8.

(кафедра конституційного права та порівняльного правознавства юридичного факультету УжНУ)

Телефон: +3 8 099 083 79 51

Електронна пошта: journal@jurfak.uzhgorod.ua

Сайт журналу: visnyk-juris.uzhnu.uz.ua


21

**********

КОНКУРСИ
ХІ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ МОЛОДІЖНИЙ КОНКУРС

«НОВІТНІЙ ІНТЕЛЕКТ УКРАЇНИ»

 

Конкурс складається з 4-х конкурсних номінацій:

1. Конкурс прикладних досліджень із соціально-економічної тематики (на задані організаторами теми);

2.      Конкурс авторефератів курсових робіт;

3.      Конкурс соціальних проектів;

4.      Конкурс наукових робіт «Спудейські есеї».


Конкурсант має право подавати роботу у декількох конкурсних номінаціях та не обмежується кількістю тем для дослідження. Конкурсні роботи можуть подаватися у співавторстві.
1. Конкурс прикладних досліджень з соціально-економічної тематики:

Конкурс проводиться серед молодих дослідників, вік яких не перевищує 35 років.

Перша вікова категорія – студенти навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації.

Друга вікова категорія – аспіранти, викладачі, дослідники-практики, вік яких не перевищує 35 років.2.Конкурс авторефератів курсових робіт:

Участь у цій конкурсній номінації можуть брати представники першої вікової категорії- студенти навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації.


22
Вимоги до конкурсної роботи: Авторефератом для цілей цього конкурсу вважається короткий опис курсової роботи, яка написана на довільну тему соціально-економічного спрямування. Конкурсна робота повинна бути написана державною мовою обсягом не більше 16 сторінок формату А4 (шрифт Times New Roman, 14 розмір, інтервал між рядками – 1,5).

Критерії оцінювання конкурсної роботи: (1) Логіка та повнота викладу матеріалу. (2) Самостійність проведеного дослідження. (3) Оригінальність, креативність та новизна роботи. (4) Обґрунтованість та практичність висновків й пропозицій.

Дата захисту курсової роботи, яка відбулася не раніше 2015 року.

3. Конкурс соціальних проектів:

Конкурс проводиться серед молодих соціально активних людей, вік яких не перевищує 35 років.

Основна мета написання конкурсної роботи – короткий виклад того, що реально можна зробити в суспільстві для вирішення конкретної соціальної проблеми.

Конкурсна робота повинна складатися з опису соціальної ідеї, її мети, ресурсного забезпечення, реального механізму її здійснення.

Вимоги до конкурсної роботи: Робота повинна бути написана державною мовою обсягом не більше 12 сторінок формату А4 (шрифт Times New Roman, 14 розмір, інтервал між рядками – 1,5).

Критерії оцінювання соціального проекту: (1) Логіка викладу змісту проекту. (2) Самостійність, оригінальність та новизна проекту. (3) Обґрунтованість та можливість його реалізації.

 4. Конкурс наукових робіт «спудейські есеї»:

Конкурс проводиться серед молодих науковців, вік яких не перевищує 35 років, в т.ч. серед тих, хто перебуває за межами України.

Тему роботи конкурсант обирає самостійно, однак Організатори конкурсу пропонують орієнтовне бачення тематики конкурсних робіт – «Україна і світ: третє тисячоліття». Конкурсна робота оформляється відповідно до вимог наукового дослідження.

Вимоги до конкурсної роботи: Робота повинна бути написана державною мовою обсягом не більше 24 сторінок формату А4 (шрифт Times New Roman, 14 розмір, інтервал між рядками – 1,5).

Критерії оцінювання робіт: (1) Логіка та повнота викладу матеріалу. (2) Самостійність проведеного дослідження. (3) Оригінальність, креативність та новизна роботи. (4) Обґрунтованість та практичність висновків й пропозицій.


2423
    Переможці у кожній віковій категорії та конкурсній номінації нагороджуються дипломами та отримують матеріальну винагороду відповідно до здобутого призового місця.

 

Визначення переможців Конкурсу відбудеться у два етапи:

1) попередній відбір - шляхом рецензування конкурсних робіт членами Національної конкурсної комісії – представниками професійної спільноти за допомогою мережі Інтернет;

2) остаточний відбір - шляхом безпосереднього захисту конкурсантами попередньо відібраних конкурсних робіт перед Національною конкурсною комісією у квітні-травні 2017 року в Києві.

Авторське право на подану конкурсну роботу залишається за конкурсантом (автором роботи). Конкурсант, який подає роботу для участі в конкурсі, погоджується, що організатори конкурсу залишають за собою право публікації та поширення конкурсних робіт із урахуванням авторських прав конкурсанта.

Останній термін подання усіх конкурсних робіт: 20 лютого 2017 року

Анкету учасника конкурсу можна отримати на сайті www.novi.org.ua

Конкурсна робота та заповнена анкета учасника конкурсу надсилається виключно в електронній версії (текстовий редактор MS Word 97-2003) на адресу: konkurs.niu@gmail.com.Докладніше на сайті

http://www.novi.org.ua/news/start_novi_2016/
**********

Державний фонд фундаментальних досліджень

оголошує конкурс Ф 75

«Гранти Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених» на 2018 рік
До участі в конкурсі допускаються молоді вчені віком (на час подання запиту):

- доктори наук – до 35 років,

- докторанти – до 33 років,

- кандидати наук – до 30 років.

Грошовий розмір гранту складає:

- для докторів наук – 90 тис. грн.;

-для докторантів – 75 тис. грн.;

-для кандидатів наук – 60 тис. грн.

Гранти можуть бути надані на проведення як нових наукових досліджень, так і тих, що є продовженням попередніх досліджень (у тому числі тих, на проведення яких гранти вже надавались).

На конкурс подаються проекти з фундаментальних та прикладних наукових досліджень, здатні внести істотний вклад у розширення й поглиблення наукових знань, відрізняються новизною в постановці й методах проведення досліджень і мають вагому наукову й практичну значимість.

Запити приймаються до 20 лютого 2017 року.
Докладніше на сайті http://www.dffd.gov.ua/index.php?option=com_k2&view=item&id=242:derzhavnyi-fond-fundamentalnykh-doslidzhen-oholoshuie-konkurs-f-75&Itemid=508&lang=ua
**********

Посольство Фінляндії оголошує змагання проектних заявок на отримання фінансування від Фінського Фонду Місцевого Співробітництва у 2017 р.
Загальна інформація:

Фінський Фонд Місцевого Співробітництва (LCF) – Фонд, яким управляє Посольство Фінляндії в Україні.

Фонд спрямований на підтримку місцевих (українських) неурядових організацій (НУО).

У деяких випадках також інші організації  можуть подавати свої заявки, наукові та дослідницькі інститути, незалежні ЗМІ та заклади культури.


25
Кожний окремий випадок має кваліфікуватися як офіційна допомога розвитку (ОДР) та відповідати офіційній політиці розвитку Фінляндії:

http://formin.finland.fi/public/default.aspx?contentid=328294&nodeid=49312&contentlan=2&culture=en-US

Мета Фонду – підтримати сильні та активні громадські організації, що є важливою складовою дієвої демократії та відкритого суспільства.Подання проектної заявки:

Фонд Місцевого Співробітництва Посольства у 2017 році складає 100 000 євро, кошти будуть розподілені між обраними заявниками (як правило 3-5). Бюджет запропонованого проекту не має перевищувати 50 000 євро, але не повинен бути менше, ніж 10 000 євро.

Запропонований проект повинен мати потенціал для реальних, вимірних результатів.

Запропоновані проекти розраховані, як правило, на один рік, але мають бути завершені не пізніше листопада 2018 року.Види проектів:

Цьогоріч пріоритетними темами для LCF проектів, що фінансуються в Україні, є наступні: • Права людини та гендерна рівність, особливо по відношенню до уразливих груп, жінок, молоді та дітей.

 • Демократія та належне врядування, особливо що стосується підтримки процесу проведення реформ в Україні, верховенство права та боротьба із корупцією.

 • Охорона навколишнього середовища, особливо що стосується біологічного різноманіття.

Заявники повинні заповнити форму заявки і надіслати її 15 лютого 2017 року до 16:00 на електронну адресу: PYM.KIO@formin.fiДокладніше на сайті

http://www.finland.org.ua/public/default.aspx?nodeid=31733&contentlan=37&culture=uk-UA
**********

Для отримання більш детальної інформації

звертатися до відділу науково-технічної інформації


26


(Наукова бібліотека, кім. Б-17)

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка