Індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів з дисципліни «Друга іноземна мова (французька)»Скачати 109.37 Kb.
Дата конвертації30.12.2017
Розмір109.37 Kb.


Індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів

з дисципліни «Друга іноземна мова (французька)»

(для студентів 4 курсу)Мета викладання дисципліни
Мета викладання дисципліни – навчити студентів усім видам мовленєвої діяльності: монологічному та діалогічному мовленню, аудіюванню, читанню та письму на основі тематики та мовного матеріалу, передбаченого програмою з французької мови для 4 курсу.

зміст дисципліни


7 семестр

МОДУЛЬ I.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І. Розмовні теми особисто-соціальної сфери діяльності людини (навчання мовленнєвої діяльності)

ТЕМА 1. Фізичний портрет людини: зовнішній вигляд взагалі (зріст, фігура), детальний опис обличчя (волосся, очі, брови, рот, губи, ніс, вуха, підборіддя тощо).

Лексика та лексичні поля. Читання, аудіювання, усна та писемна монологічна діяльність. Інтерактивна діяльність. Комунікативні завдання.ТЕМА 2. Моральний портрет людини: риси характеру (позитивні й негативні), тип темпераменту.

Лексика та лексичні поля. Читання, аудіювання, усна та писемна монологічна діяльність. Інтерактивна діяльність. Комунікативні завдання.ТЕМА 3. Спорт і відпочинок: активний і пасивний відпочинок, організовані і неорганізовані подорожі, вихідні й канікули.

Лексика та лексичні поля. Читання, аудіювання, усна та писемна монологічна діяльність. Інтерактивна діяльність. Комунікативні завдання.


ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІI. Робота з публіцистичними текстами країнознавчої тематики (навчання мовленнєвої діяльності)

ТЕМА 1. Аналіз типографських особливостей тексту: назва рубрики, заголовки, підзаголовки, chapeaux; шрифт: великі літери, жирний шрифт, курсив; абзаци пунктуація. Складання гіпотез щодо змісту тексту.

ТЕМА 2. Пошук ключових слів. Створення лексичних полів за текстом.

ТЕМА 3. Аналіз з’єднувальних слів або конекторів, які виражають різні значення.

ТЕМА 4. Усна та писемна монологічна діяльність: складання усного (письмового) резюме статей.
МОДУЛЬ II.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І. Країнознавчі теми: «Країнознавство Франції»

(навчання мовленнєвої діяльності)

ТЕМА 1. Заморські департаменти і території Франції. Лексика та лексичні поля. Читання, аудіювання, усна та писемна монологічна діяльність. Інтерактивна діяльність. Комунікативні завдання.

ТЕМА 2. Політична організація французької держави. Політичні партії Франції. Лексика та лексичні поля. Читання, аудіювання, усна та писемна монологічна діяльність. Інтерактивна діяльність. Комунікативні завдання.

ТЕМА 3. Виборча система Франції. Лексика та лексичні поля. Читання, аудіювання, усна та писемна монологічна діяльність. Інтерактивна діяльність. Комунікативні завдання.
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ. Країнознавчі теми: «Країнознавство України»

(навчання мовленнєвої діяльності)

ТЕМА 1. Адміністративна організація України. Лексика та лексичні поля. Читання, аудіювання, усна та писемна монологічна діяльність. Інтерактивна діяльність. Комунікативні завдання.

ТЕМА 2. Політична організація української держави. Політичні партії Україні. Лексика та лексичні поля. Читання, аудіювання, усна та писемна монологічна діяльність. Інтерактивна діяльність. Комунікативні завдання.

ТЕМА 3. Виборча система України. Лексика та лексичні поля. Читання, аудіювання, усна та писемна монологічна діяльність. Інтерактивна діяльність. Комунікативні завдання.
МОДУЛЬ III.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І. Граматика: вживання бажального способу

(формування граматичних навичок)


ТЕМА 1. Вживання бажального способу в підрядних з’ясувальних реченнях. Тренувальні вправи.

ТЕМА 2. Вживання бажального способу в підрядних означальних реченнях. Тренувальні вправи.

ТЕМА 3. Вживання бажального способу в підрядних обставинних реченнях. Тренувальні вправи.

ТЕМА 4. Вживання бажального способу в незалежних реченнях.
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІI. Граматика: вживання бажального способу в писемному літературному мовленні (формування граматичних навичок)

ТЕМА 1. Формування та вживання Imparfait du Subjonctif. Тренувальні вправи.

ТЕМА 2. Формування та вживання Plus-que-parfait du Subjonctif. Тренувальні вправи.

ТЕМА 3. Узгодження часів бажального способу (в плані минулого). Тренувальні вправи.
8 семестр

МОДУЛЬ І.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І. Розмовні теми особисто-соціальної сфери діяльності людини

(навчання мовленнєвої діяльності)

ТЕМА 1. Повсякденна діяльність людини: повсякденний вранішній і вечірній туалет, вбрання. Святковий туалет. Лексика та лексичні поля. Читання, аудіювання, усна та писемна монологічна діяльність. Інтерактивна діяльність. Комунікативні завдання.

ТЕМА 2. Міський транспорт : види транспорту, проблеми пересування в місті (пробки, страйки). Лексика та лексичні поля. Читання, аудіювання, усна та писемна монологічна діяльність. Інтерактивна діяльність. Комунікативні завдання.
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ. Робота з публіцистичними текстами країнознавчої тематики (навчання мовленнєвої діяльності)

ТЕМА 1. Аналіз типографських особливостей тексту: назва рубрики, заголовки, підзаголовки, chapeaux; шрифт: великі літери, жирний шрифт, курсив; абзаци пунктуація. Складання гіпотез щодо змісту тексту.

ТЕМА 2. Пошук ключових слів. Створення лексичних полів за текстом.

ТЕМА 3. Аналіз з’єднувальних слів або конекторів, які виражають різні значення.

ТЕМА 4. Усна та писемна монологічна діяльність: складання усного (письмового) резюме статей.
МОДУЛЬ ІI.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І. Країнознавчі теми «Країнознавство Франції»

(навчання мовленнєвої діяльності)

ТЕМА 1. Діяльність профспілок у Франції.
Страйки як соціальне явище Франції. Лексика та лексичні поля. Читання, аудіювання, усна та писемна монологічна діяльність. Інтерактивна діяльність. Комунікативні завдання.
ТЕМА 2. Військова та поліцейська система Франції. Лексика та лексичні поля. Читання, аудіювання, усна та писемна монологічна діяльність. Інтерактивна діяльність. Комунікативні завдання.
ТЕМА 3. Економічна система Франції. Лексика та лексичні поля. Читання, аудіювання, усна та писемна монологічна діяльність. Інтерактивна діяльність. Комунікативні завдання.


ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ. Країнознавчі теми «Країнознавство України»

(навчання мовленнєвої діяльності)

ТЕМА 1. Діяльність профспілок і страйки в Україні. Лексика та лексичні поля. Читання, аудіювання, усна та писемна монологічна діяльність. Інтерактивна діяльність. Комунікативні завдання.

ТЕМА 2. Військова та поліцейська система України. Лексика та лексичні поля. Читання, аудіювання, усна та писемна монологічна діяльність. Інтерактивна діяльність. Комунікативні завдання.
ТЕМА 3. Економічна система України. Лексика та лексичні поля. Читання, аудіювання, усна та писемна монологічна діяльність. Інтерактивна діяльність. Комунікативні завдання.


МОДУЛЬ ІІI.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І. Граматика частин мови

(формування граматичних навичок)
ТЕМА 1. Займенник. Відносні займенники, форми та вживання. Тренувальні вправи.

ТЕМА 2. Займенник. Неозначені займенники. Тренувальні вправи.


ТЕМА 3. Прийменник. Неозначені прийменники. Тренувальні вправи.

ТЕМА 4. Пассивна форма

Контрольна робота 1
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ. Граматика: вживання умовного способу

(формування граматичних навичок)
ТЕМА 1. Формування та вживання Conditionnel présent.Тренувальні вправи.
ТЕМА 2. Формування та вживання Conditionnel passé. Тренувальні вправи.
ТЕМА 3. Формування та вживання Conditionnel passé, II forme. Тренувальні вправи.ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ (7, 8 семестри)


Самостійна робота передбачає розвиток самостійного аналізу, збагачення лексичного багажу, формування навичок мовлення й удосконалення навичок вільного володіння французькою мовою в різних ситуаціях.

Завдання для виконання поточного контролю:

Завдання стосуються наступних видів роботи:

1) Робота з аудіо матеріалами : аудіювання документів з підручника „ Taxi 3”

2) Розмовні теми особистої сфери діяльності людини та країнознавчі теми:

- самостійне опрацювання лексичного матеріалу: виконання вправ з лексики за вивченою тематикою (за підручником Крючков Г.Г. Поглиблений курс французької мови. – Київ: «А.С.К.», 2000);

- складання словників-мінімумів до тем: Діяльність профспілок у Франції. Страйки як соціальне явище Франції. Військова та поліцейська система Франції. Заморські департаменти і території Франції.. Політична організація французької держави. Політичні партії Франції. Виборча система Франції. Економічна система Франції. Обсяг: 35 – 50 лексичних одиниць до кожної теми.;

- підготовка до усного обговорення тем на занятті;

- підготовка до контрольної роботи;

- підготовка до модульної роботи.

3) Граматика французької мови – формування граматичних навичок:

- виконання вправ з граматики за вивчаємою темою (за підручником: Крючков Г.Г. Поглиблений курс французької мови. – Київ: «А.С.К.», 2000)

- самостійне виконання додаткових вправ з граматичного матеріалу, який розглядається: виконання тестів за інтерактивними програмами (450 Grammaire, niveau avancé);

- підготовка до контрольної роботи;

- підготовка до модульної роботи.


4) читання і переклад творів, вивчення нових слів, складання планів до уривків з творів французьких письменників за навчальним посібником Давидюк З., Сигалова Е. «От Рабле до Триоле». М., 2001. с. 1 – 110.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ДИСЦИПЛІНИ

Навчальна сновна:

1. Крючков Г.Г., Мамотенко М.П. Поглиблений курс французької мови. – Київ: «А.С.К.», 2000.

2. « Taxi 3 », Méthode de français, Hachette livre 2004

3. « Le Monde », www.lemonde.fr

4. « Le Point », www.lepoint.fr

5. « Le Nouvel observateur », www.nouvelobs.comНавчальна додаткова:

1. Мурадова Л. 60 розмовних тем з французької мови. – М., 1998.

2. Попова І.Н., Казакова Ж.А., Ковальчук Н.М. Французька мова. – М.: «NESTOR», 2000.

3. Родова Л.Н., Соколова А.С. та інші. Курс французької мови для самостійного вивчення. – М.: «Акваріум»,1998.

4. Fournier J. Le mot et l'idée. Révision vivante du vocabulaire français.

Нормативна та інструктивна література:

Освітньо-професійна програма вищої освіти за напрямом підготовки 0305 Філологія.
Індивідуальні семестрові завдання для модульного контролю знань
Розмовні теми ососбисто-соціальної сфери дільності людини

1. Фізичний портрет людини

2. Моральний портрет людини

3. Спорт і відпочинок


Робота з публіцистичними текстами країнознавчої тематики

4. Аналіз типографських особливостей тексту. Складання гіпотез щодо змісту тексту

5. Пошук ключових слів. Створення лексичних полів за текстом

6. Аналіз з’єднувальних слів або конекторів, які виражають різні значення

7. Усна та писемна монологічна діяльність: складання усного (письмового) резюме статей.
Країнознавчі теми: «Країнознавство Франції»

8. Заморські департаменти і території Франції.

9. Політична організація французької держави. Політичні партії Франції

10. Виборча система Франції.


Країнознавчі теми: «Країнознавство України»

11. Адміністративна організація України

12. Політична організація української держави. Політичні партії Україні

13. Виборча система України


Граматика: вживання бажального способу (формування граматичних навичок)

14. Вживання бажального способу в підрядних з’ясувальних реченнях

15. Вживання бажального способу в підрядних означальних реченнях

16. Вживання бажального способу в підрядних обставинних реченнях.

17. Вживання бажального способу в незалежних реченнях.

Граматика: вживання бажального способу в писемному літературному мовленні (формування граматичних навичок)

18. Формування та вживання Imparfait du Subjonctif.

19. Формування та вживання Plus-que-parfait du Subjonctif.

20. Узгодження часів бажального способу (в плані минулого)8 семестр
Розмовні теми особисто-соціальної сфери діяльності людини

1. Повсякденна діяльність людини

2. Міський транспорт
Робота з публіцистичними текстами країнознавчої тематики

3. Аналіз типографських особливостей тексту. Складання гіпотез щодо змісту тексту

4. Пошук ключових слів. Створення лексичних полів за текстом

5. Аналіз з’єднувальних слів або конекторів, які виражають різні значення

6. Усна та писемна монологічна діяльність: складання усного (письмового) резюме статей.


Країнознавчі теми «Країнознавство Франції »

7. Діяльність профспілок у Франції. Страйки як соціальне явище Франції.

8. Військова та поліцейська система Франції

9. Економічна система Франції


Країнознавчі теми: «Країнознавство України»

10. Діяльність профспілок і страйки в Україні

11. Військова та поліцейська система України

12. Економічна система України


Граматика частин мови (формування граматичних навичок)
13. Займенник. Відносні займенники, форми та вживання
14. Займенник. Неозначені займенники
15. Прийменник. Неозначені прийменники.
16. Пассивна форма

Грамматика: вживання умовного способу

17. Формування та вживання Conditionnel présent/

18. Формування та вживання Conditionnel passé

19. Формування та вживання Conditionnel passé, II forme
Перелік питань для контролю, що виносяться на залік

Grammaire


 1. Le Conditionnel Présent: formation et emploi.

 2. Le Conditionnel Passé: formation et emploi.

 3. Les adjectifs indéfinis.

 4. Voix passive. Conjuguaison des verbes passifs au présent et au passé composé.

 5. Voix passive. Conjuguaison des verbes passifs à l’imparfait et au plus-que-parfait.

 6. Voix passive. Conjuguaison des verbes au futur simple.

 7. Voix passive. L’emploi des prépositions par ou de devant le complément d’agent.

 8. Pronoms indéfinis (aucun, autre, certains, chacun, même).

 9. Pronoms indéfinis (ou, personne, rien, plusieurs, quelqu’un, tel, tout, tous, toutes, nul).

 10. Le participe présent, l’adjectif verbal.

 11. Le participe présent, le gérondif.

 12. Proposition infinitive.Sujet à développer


 1. Parlez de vos impressions des vacances passées.

 2. Les syndicats français, leurs attributions. Quel est le principe du fonctionnement des syndicats ukrainiens?

 3. La France militaire. Parlez des forces armées françaises et de leurs objectifs. Parlez des objectifs de la défense nationale de l’Ukraine.

 4. La France policière. Parlez des fonctions des forces policières et du rôle du Ministère de l’Intérieur.

 5. La politique étrangère de la France. Quelles sont les grandes orientations de cette politique ? Et celle de l’Ukraine ?

 6. Parlez de la place de la France dans les Alliances militaires. La France et les pays du Tiers monde.

 7. La France et l’Union Européenne. Quelle est la vision du monde des Français ?

 8. Faites part de l’histoire et des curiosités de votre ville natale.

 9. Parlez de votre journée de travail, de vos occupations habituelles du jour et du soir.

 10. Vous faites des achats dans un grand magasin. Parlez de l’abondance des marchandises aux différents rayons du magasin.

 11. Décrivez la France économique. Parlez de  différentes industries françaises et de leur place mondiale. Quelles sont les branches les plus importantes de l’industrie ukrainienne ?

 12. Comment est la situation dans l’agriculture française ? Comparez-la avec l’agriculture ukrainienne.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка