Іі етап Всеукраїнської олімпіади з української мови І літератури 9листопада 2016 року класСкачати 262.43 Kb.
Дата конвертації08.01.2019
Розмір262.43 Kb.

Управління освіти і науки Херсонської обласної державної адміністрації

КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»

Кафедра теорії і методики викладання суспільствознавчих і гуманітарних дисциплін

ІІ етап Всеукраїнської олімпіади з української мови і літератури

19листопада 2016 року8 клас

Українська мова

І. Виконайте тестові завдання

1.У всіх словах відбувається спрощення приголосних на письмі у рядку

А заздріс…ний, проїз…ний, хворос…няк, швидкіс…ний

Б капос…ний, мес…ник, наїз…ник, компос…ний

В наміс…ник, захис…ний, благовіс…ний, зап’яс…ний

Г безболіс…ний, піс…ний, щас…ливий, жаліс…ний

Д мес…ницький, контрас…ний, надшвидкіс…ний, наперс…ний

2. Слова пишуться з м’яким знаком у рядку

А кол..оровий, на стежин…ці, нац...кувати, чумац…кий

Б дон…чин, крад…кома, перевір…те, неволен…ка

В пил…но, зателен…кати, віл…ха, брун…ці

Г локал…ний, домен…щик, відгад…ко, кіл…кома

Д у кишен….ці, кур…йоз, піт…ма, зірон…ка

3. Іменники у формі родового відмінка однини мають закінчення –у (-ю) в рядку

А бензин.., загон…, Кавказ…, Лондон…

Б гектар…, розум…, Байкал…, театр…

В піск…, вокзал…, млин…, танц….

Г Кита…, ансамбл…, сюжет…, іменник…

Д асфальт…, Єнісе…, палац…, каталог…

4. Неправильно виділено підмет у рядку

А Вмерти на полі – то не слава…

Б Кожен з нас у дні фронтового затишшя міг узяти рушницю й піти між переліски на зайців

В Серце з космосом в суголос б’ється.

Г Над тихим, замріяним Бугом два голуби махають крильми

Д Під лютим батогом вітрів летить отара хмар осінніх

5. Синонімічні всі словосполучення у рядку

А поїхати додому – поїздка додому, лист матері – лист до матері, тиха ніч – тихо вночі

Б приїзд брата – приїзд до брата, виховувати дітей – виховання дітей, готовий до бою – готовий битися

В книга брата – братова книга, материн заповіт – заповіт матусі, грона винограду – виноградне гроно

Г швидко рухатися – швидкий рух, творчий настрій – настрій творити, вивчати справу – вивчена справа

Д синова сорочка – сорочка сина, батькове слово – слово батька, доньчина любов – любов доньки

6. Ставимо тире між підметом і присудком (розділові знаки пропущено) у рядку

А Моя матуся найкраща.

Б Слово як дивний витвір людини.

В Слово найтонший різець.

Г Радист спробував зв’язатися з крейсером.

Д Із-за обрію стали накопичуватися хмари.
7. Установіть відповідність між реченнями та їх характеристиками

Характеристика речень

Приклади речень

1 розповідне, непоширене, неокличне

2 розповідне, поширене, неокличне

3 розповідне, непоширене, окличне

4 розповідне, поширене, окличнеА Співають ідучи дівчата.

Б Як співають дівчата!

В Співають дівчата.

Г Як співають сьогодні дівчата!

Д Заспівайте, дівчата!

2 б.

8. Установіть відповідність

Фразеологізм

Тлумачення

1 Води в рот набрати

2 Журавель у небі

3 Розбити глека

4 Розпускати патьокиА посваритися

Б плакати

В голосно сміятися

Г нездійсненна мрія

Д мовчати

2б.

(10 балів)

ІІ. Напишіть твір-роздум (обсяг – 1-1,5 с.) на одну із запропонованих тем:

1.Хто ми в світі без рідного слова ?

2.Великий талант вимагає великої працелюбності.

(12 балів)

ІІІ. Відредагуйте словосполучення.

Підписка на газети, виключити телевізор, дуже вибачаюся, сама важлива тема, вірна відповідь, закрий форточку, сісти за руль, лишній квиток, річний транспорт, маленьке поні.(5 балів)

ІV. Запишіть речення, розставте розділові знаки, зробіть синтаксичний розбір.Виконайте морфологічний та словотвірний аналіз виділеного слова.

А над нами дзвонить даленіючи лебедина пісня і підноситься до ласкавого сонця.(8 балів)

Українська література

І. Виконайте тестові завдання.

1. Укажіть, до якого твору належить наведений фрагмент.

Там стояла темниця кам’яная.

Що у тій –то темниці пробувало сімсот козаків,

Бідних невольників.

А «Чи не той то Хміль»

Б «Ой Морозе, Морозенку»

В «Зажурилась Україна, бо нічим прожити»

Г «Слово про похід Ігоря»

Д «Дума про Марусю Богуславку»

2.Укажіть, до якого твору належить наведений фрагмент

У неділю рано зілля копала,

А в понеділок переполоскала…

А «Лимерівна»

Б «Ой не ходи, Грицю»

В «Що се в полі забіліло»

Г «Віють вітри, віють буйні»

Д «Засвіт встали козаченьки»

3. Поетичний вислів, який розкриває особливість одного предмета чи явища через перенесення на нього ознак і властивостей іншого предмета чи явища на основі подібності це:

А порівняння

Б метафора

В алегорія

Г синекдоха

Д іронія

4.Укажіть неправильне твердження

А Т.Шевченко є автором вірша «Думи мої, думи мої…»

Б Леся Українка є автором пісні «Віють вітри, віють буйні»

В вірш «Мені тринадцятий минало» автобіографічний

Г закінчивши Академію мистецтв у Петербурзі, Т.Шевченко повернувся в Україну

Д за жанром твір «Захар Беркут» - це історична повість

5. Установіть відповідність

Автор

Твір

1. М.Чурай

2. В.Сосюра

3. Т.Шевченко

4. Леся УкраїнкаА «Васильки»

Б «Ой три шляхи широкії»

В «Хотіла б я піснею стати…»

Г «Віють вітри, віють буйні»

Д «Із янголом на плечі»

2 б.

6. Установіть відповідність між назвами твору та уривками з них

Назва твору

Уривки твору

1. «Минають дні, минають ночі»

2 . «Давня казка»

3. «Заповіт»

4. «Ой три шляхи широкії»А Та була у нього пісня

І дзвінкою, і гучною,

Бо розходилась по світу

Стоголосою луноюБ У своїй печері старець

знов на камені недвижно

спочиває, вперши очі

в лазуровий неба звідВ Доле, де ти? Доле, де ти ?

Нема ніякої !

Коли доброї жаль, Боже,

То дай злої ! злої!Г Не прийнялись три ясени,

Тополя всихала,

Повсихали три явори,

Калина зав’ялаД Як умру, то поховайте

Мене на могилі

Серед степу широкого,

На Вкраїні милій.2 б.

( 8 балів )

ІІ. Напишіть твір (обсяг – 1с.) дискусійного характеру на одну із запропонованих тем:

1. Чи існуватиме колись єдина світова мова?

2. Зрада – найбільший злочин на землі.

( 12 балів )

ІІІ. Дайте відповіді на запитання, дотримуючись чіткості і лаконічності.

1.Що називається композицією художнього твору ? Назвіть її складові частини.

2. Чим козацькі пісні відрізняються від історичних пісень? Зазначити не менше 3 відмінностей.

3. Який образ-символ використано в пісні «Та, ой, як крикнув козак Сірко»?(3 бали)

Загальна кількість балів – 58.


9 клас

Українська мова

І. Виконайте тестові завдання.

1. Більше букв, ніж звуків у рядку

А берег, ясени, картопля, сад

Б саджати, князь, навчання, віддаль

В Юпітер, продюсер, пюпітр, узгір’я

Г щенята, копієчка, різьбяр, торф’яний

Д поезія, сюжет, сором’язливий, юрта

2. Помилки при написанні частки не допущено в рядку

А недолюдок, небезпечний, неправда, не спить

Б не скорить, не почувши, невинно, недосяжний

В несказанний, ніким не вивчене питання, небуденний

Г непохитний, нехотя, не зникають, зовсім не здатний

Д не засаджений лан, зовсім невідомий, іще недоспівана пісня

3. Всі іменники ІІ відміни однієї групи в рядку

А горе, місце, жнивар, лицар

Б дах, страх, жаль, колосок

В тролейбус, автобус, трамвай, паркан

Г витвір, вірш, хрущ, тюль

Д толь, нежить, міліграм, квадрат

4. Обставина мети є в реченні

А На пагорбах біліли невеличкі хатки.

Б Вітер в гаї не гуляє, вночі спочиває.

В Ріки мають велике значення як джерела водної енергії.

Г Десь-не-десь лежали на землі дерева, підриті й поборені віком.

Д Шахтарям на допомогу прийшли машини у забій.

5. Безафіксним способом утворено всі слова в рядку

А набіг, запис, зелень

Б вітряний, удесяте, крайнебо

В підсвічник, безбарвний, праліс

Г прадід, підбілений, вихідний

Д вихід, бігти, обшук

6. Правильним є твердження

А Цитата, на відміну від діалогу, не є різновидом прямої мови.

Б Пряма мова – це чуже мовлення, передане з приблизним збереженням змісту, форми та інтонації.

В При заміні прямої мови на непряму слова автора стають головною, а пряма мова – підрядною частиною складного речення.

Г Конструкція з непрямою мовою є складнопідрядним реченням з підрядним означальним.

Д Пряма мова не може розривати слова автора.

11. Установіть відповідність між словом і порядком розташування складів


Слова

Порядок розташування складів

1 вертихвістка

2 перевертень

3 одноліток

4 одинадцять


А відкритий, відкритий, відкритий, закритий

Б закритий, відкритий, закритий, відкритий

В відкритий, відкритий, закритий, закритий

Г закритий, відкритий, відкритий, відкритий

Д закритий, відкритий, відкритий, закритий

2 б.

12. Установіть відповідність між фразеологічними синонімами.

Фразеологізм

Синонімічний фразеологізм

1 давати одкоша

2 за холодну воду не братися

3 зітерти на порох

4 мати зуб

А носити камінь за пазухою

Б давати відсіч

В зуб за зуб

Г не залишити каменя на камені

Д й пальцем не поворухнути

2 б.

(10 балів)
IІ. Прочитайте висловлювання. Це теза роздуму. Письмово висловіть свою згоду (або незгоду), аргументуйте її. Сформулюйте висновки. Твір (обсяг – 1- 1,5 ст.) складіть у публіцистичному стилі.

Милосердя, як жива вода, здатне врятувати безнадійних.

Людське життя вимірюється не часом, а вчинками.

( 12 балів )

ІІІ. Відредагуйте речення.

1. Запам’ятайте це виключення із правил.

2. Їх прізвища необхідно виключити із списку.

3. Іван Іванович обізнаний у різних областях науки.

4. Не дивлячись на несприятливі умови, археологи продовжували розкопки.

5. Столяр передавав учням свій прекрасний досвід.( 5 балів )
ІV. Запишіть речення, розставивши пропущені розділові знаки. Виконайте повний синтаксичний розбір (підкресліть члени речення, дайте загальну характеристику речення, надпишіть над кожним словом частину мови). Виконайте морфемний і морфологічний розбір виділеного слова.

Напоєний вологою наснажений сонцем прийняв степ у лоно своє золотий засів (І. Цюпа).

(8 балів)
Українська література

І. Виконайте тестові завдання:

1. Прочитайте уривок з родинно-побутової пісні «Засвіт встали козаченьки»:

Засвіт встали козаченьки

В похід з полуночі,

Заплакала Марусенька

Свої ясні очі.

Цей вірш написано віршовим розміром

А п’ятистопним ямбом

Б п’ятистопним хореєм

В чотиристопним анапестом

Г чотиристопним дактилем

Д чотиристопним амфібрахієм

2. Прочитайте уривок з пісні «За городом качки пливуть»:

Вбогі дівки заміж ідуть

З чорними бровами,

А багаті дівки сидять

З кіньми та волами. У цих рядках використано

А антитезу

Б гіперболу

В епітет

Г анафору

Д персоніфікацію

3. Правильним є твердження

А міфологічні мотиви відсутні в баладах

Б балада належить до епічних народних жанрів

В символіка в баладах пов’язана тільки з природою

Г корінь слова «балада» означає прославлення, захоплення

Д балада як літературний жанр зародилася в ХІІ – ХІІІ ст.

4. До біблійних легенд Старого Заповіту належить

А Пісня пісень

Б притча про блудного сина

В Нагірна проповідь Ісуса Христа

Г притча про сіяча

Д легенда про Вавилонську вежу

5. Установіть відповідність між періодами розвитку літератури та їх послідовністю


Періоди розвитку

Послідовність

1 новітня українська література

2 нова українська література

3 давня українська література

4 прадавня літератураА ХІ – перша половина ХІІІ ст.

Б ІХ – Х ст.

В к. ХVІІІ ст. – друга половина ХХ ст.

Г к. ХХ ст. – поч.. ХХІ ст.

Д ІІІ – VIII с.

2 б.

6. Установіть відповідність між жанром і твором

Жанр

Твір

1 родинно-побутова пісня

2 балада

3 оповідання

4 літопис
А «Козака несуть»

Б про створення світу

В «Цвіте терен, цвіте терен»

Г «Про Прохора чорноризця»

Д «Повість минулих літ»

2 б.

7. Установіть відповідність між ключовими словами і їх поняттями за смислом (за родинно-побутовими піснями):

Ключові слова

Смислові поняття

1 «Місяць на небі, зіроньки сяють»

2 «Цвіте терен, цвіте терен»

3 «Сонце низенько, вечір близенько»

4 «За городом качки пливуть»
А історія зустрічі двох закоханих

Б матір визначає долю своєї дитини

В життя двох закоханих

Г вибір коханого нав’язаний матір’юД нарікання на зрадливого коханого

2 б.

( 10 балів )

II. Напишіть твір-роздум (обсяг – 1-1,5 стор.) на одну із запропонованих тем:

1. Літописці справжні патріоти рідного краю.

2. Вірний приятель то найбільший скарб» (за байками Г. Сковороди ).

(12 балів)

ІІІ. Дайте коротку відповідь на запропоновані завдання.

1. Що називається літописом? Назвіть найдавніші пам’ятки київського літописання, дати їх створення та імена авторів.

2. Що називається весіллям? Назвіть основні весільні обряди.

3. Які є види шкільної драми?

4. Чим вирізняється балада серед інших пісенних жанрів?

( 4 бали )

Загальна кількість балів – 61.

10 клас

Українська мова

І. Виконайте тестові завдання
1. Усі приголосні дзвінкі у рядку

А книга, літо, морози, грози, якщо

Б межа, юпітер, косовиця, хліб, переміщення

В дорога, черемха, здоровий, димова, джміль

Г крига, суниця, лимон, апельсин, біжутерія

Д день, надія, народ, єдиний, доказ

2. Наголошений останній склад в усіх словах рядка

А гроно, ялина, вільшаник, партизан, бджола

Б новий, джерельце, очерет, легкий, ознака

В абрикос, апельсин, квиток, черемха, килим

Г комбайн, предмет, літак, черговий, кермо

Д партер, кілометр, псевдонім, яловичина, вугільний

3 Усі займенники пишуться через дефісу рядку

А аби/хто, будь/що, казна/чий, де/котрий, ні/хто

Б ані/який, де/який, аби/що, чий/сь, будь/хто

В будь/що, чий/небудь, казна/який, хтозна/чому, будь/хто

Г ні/скільки, хто/сь, казна/що, ані/що, аби/кому

Д будь/котрому, який/небудь, ні/чому, хтозна/чий, будь/хто

4. Орфографічні помилки допущено у рядку

А Мар’яна, дев’ять, з’явитися, Стефюк, Лук’янівка

Б зв׳язаний, рум’яний , дзвякнути, свято, цвях

В без’ядерний, надвечір’я, п’явка , міжбрів’я, двох׳ярусний

Г зоряний, солов’їний, буря, бур’ян, буряк

Д вітряк, духмяний, різдвяний, торф’яний, моркв’яний
5. Усі слова пишуться з м’яким знаком у рядку

А поділ..ський , домен..щик , черешен..ці , кул..ці, гіл..ці

Б Парас..ці , Гал..ці , Натал..ці , т..мяний , веселит..ся

В приятел..ці , нен..ці , дон..ці , різ..бяр, лял..ці

Г вел..можа , вісімдесят…, брен..кати, стан…те, чотир…ох

Д кан…йон, п…єдестал, уман…с…кий, відріж…, столиц…
6. Установіть відповідність між словами та кількістю букв і звуків у них
Слова
Кількість букв і звуків

1

дзьоб

А

5 букв, 6 звуків

2

щирий

Б

8 букв, 7 звуків

3

рум’янець

В

9 букв, 9 звуків

4

підживити

Г

8 букв, 8 звуків

5

няньчити

Д

9 букв, 8 звуківЕ

5 букв, 3 звуки

2,5 б
7. Установіть відповідність між словами та наявними у них орфограмами
Орфограма
Слова

1

спрощення у групах приголосних

А

шіс…надцять, контрас…ний,

прол…ється2

ненаголошений е

Б

від…аний, міськ…ом, ніс…яВ

син…ю, Іл…я, облич…я

3

подовження приголосних

Г

ч…р..да, л…вада, ч…кати

4

подвоєння приголосних

Д

заздріс…ний, пристрас…ний,

корис…ний


2 б.8.Установіть відповідність між стилістичними засобами фонетики та їх прикладами
Стилістичний засіб
Приклад

1

алітерація

А

Завірюха мете, завірюха гуде: «Гу-гу-гу! Гу-гу-гу!»

Л.Компанієць

2

асонанс

Б

Може б, мати тут ридала,

Може б, мила прилетіла,

Тільки б знала, тільки б знала,

Тільки б мала вільні крила.Г.Косинка3

анафора

В

До думи дума доруша…

Стодоли дум – в одну стодолу!М.Вінграновський4

звуконаслідування

Г

Осанна осені, о сум! Осанна! Л.Костенко

( 11, 5 балів )
ІІ. Складіть твір-роздум (обсяг – 1-1,5 стор.), висновком якого був би один із поданих нижче висловів. Чітко сформулюйте тезу роздуму, доберіть переконливі докази на її ствердження (або спростування). Стиль висловлення – публіцистичний. Висловлення запишіть, доберіть до нього заголовок.

1. Рука ледача родить бідним,Збагачує – рука старанних (Приповістки Соломонові).

2. Зовсім мертва душа людська, позбавлена природної своєї справи(Г.Сковорода).

(12 балів)

ІІІ. Виконайте запропоновані завдання.

1. Розкрийте значення фразеологізмів (описово чи за допомогою слів-синонімів).

Варити воду; прикипіти очима, терновий вінок; чаша терпіння.

2. Доберіть нормативні відповідники до росіянізмів.

Швея; воодушевляти; ранимий; підстрікати; добавочний; достоїнство; гонимий; четвероногий; касатися; поставщик; захоплюючий.

3. Напишіть словами математичні вирази.

Від 385 132 відняти 16. Сума чисел дорівнює 806 559 324. 24 скласти з 638 749.

(3 бали)
IV. Запишіть речення, розставте розділові знаки, побудуйте його структурну схему, зробіть синтаксичний розбір (підкресліть головні й другорядні члени речення, визначте та охарактеризуйте названий вид складного речення). Надпишіть над кожним словом, якою частиною мови воно є.

Ти не можеш мене покарати блискавками з-під милих брів бо тебе я навіки втратив ще до того як вперше стрів (В.Симоненко).

(8 балів)
Українська література

І. Виконайте тестові завдання.

1. Твір «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» Панаса Мирного перший в українській літературі

А пригодницький роман

Б соціально-психологічний роман

В приклад реалістичного твору

Г соціально-побутова повість

Д роман у новелах

2. Уперше твори І.Нечуя-Левицького побачили світ у

А Києві

Б Женеві

В Львові

Г Санкт-Петербурзі

Д Кишиневі

3. Провідним літературним напрямом в українській літературі 70-90рр. XIX ст. був

А романтизм

Б сентименталізм

В постмодернізм

Г класицизм

Д реалізм

4. Перша професійна театральна трупа була створена

А Марком Кропивницьким 1880 року

Б Іваном Карпенком-Карим 1888 року

В Михайлом Старицьким 1887 року

Г Марком Кропивницьким 1882 року

Д Іваном Карпенком-Карим 1883 року

5. Романом є твір

А «Подоріжжя од Полтави до Гадячого»

Б «Кайдашева сімיя»

В «Мартин Боруля»

Г «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»

Д «Оборона Буші»

6. Установіть відповідність між героями та творами, в яких вони зображені
Герої
Твори

1

Марися, Степан, Гервасій

А

«Хазяїн»

2

Орися, сотник Завісний, Антось

Б

«Хіба ревуть воли, як ясла повні?»

3

Лаврін, Омелько, баба Палажка

В

«Оборона Буші»

4

Лушня, Матня, Пацюк

Г

«Мартин Боруля»Д

«Кайдашева сім'я»

2 б.

7. Установіть відповідність між жанром твору та його назвою
Назва твору
Жанр

1.

«Хіба ревуть воли, як ясла повні?»

А.

Трагедія

2.

«Мартин Боруля»

Б.

Соціально-побутова повість

3.

«Сава Чалий»

В.

Соціально-психологічний роман

4.

«Кайдашева сім'я»

Г.

ТрагікомедіяД.

Поема

2 б

8. Знайдіть відповідність між віршовим розміром і наведеним прикладом

Віршовий розмір

Приклад

1. хорей

2. дактиль

3. амфібрахій

4. анапестА В небі жайворонки в'ються,

Заливаються-сміються,

Грають, дзвонять цілий день,

І щебечуть, і співають…Б Вечоріло. Поменшала вже

Цілоденная спека,

Над горою край неба палав,

Мов пожежа далека.В Безпечно ступаю м’якою стернею.

А нині погляну на межі: невже ж?

Нема стародавніх, широких тих меж!

Г Вигострю, виточу зброю іскристу,

Скільки достане снаги мені й хисту,

Потім її почеплю при стіні

Іншим на втіху, на смуток мені.Д Садок. Пани. Московська мова...

Веселі жарти, крики, сміх...

Майовий день. Квітки і трави.

Весна навколо і у всіх.2 б.

( 11 балів )

II. Напишіть твір-роздум (обсяг – 1-1,5 стор.) на одну із запропонованих тем:

1. Причини виникнення та шляхи подолання явища «кайдашівства» (за повістю І.Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я»).

2. Особливості висвітлення проблеми захисту людської гідності у трагікомедії «Мартин Боруля» І.Карпенка-Карого.

(12 балів)

ІІІ. Дайте коротку відповідь на запропоновані завдання.

1. Хто і про кого так сказав?

А) «великий артист зору», «всеобіймаюче око України».

Б) «Ти, довготелеса гітаро, серйозно талановито бренчиш – і мотиви, найбільш суттєві, схоплюєш точно».

2. Про кого йдеться?

В) Був поліційним приставом, палітурником, актором, драматургом і не цурався хліборобської праці.

Г) Перекладав Біблію українською мовою, видав граматику, є автором публіцистичних праць «Сьогочасне літературне прямування», «Українство на літературних позвах з Московщиною».

3. До яких жанрів належать такі твори І. Карпенка-Карого: «Мартин Боруля», «Хазяїн», «Безталанна», «Сава Чалий»?

( 6 балів )
Усього балів – 63,5

11 клас

Українська мова

І. Виконайте тестові завдання.

1. Усі іменники належать до чоловічого роду в рядку

А біль, дріб, Микола, шимпанзе, шампунь

Б ліс, міст, турне, суддя, староста

В Ілля, вогнище, капітан, голова, рахівник

Г честь, вість, путь, доповідь, ніч

Д собака, вулик, кобзар, поет, радіо

2. НЕ допущено помилок при вживанні форм вищого і найвищого ступенів порівняння у рядку

А найбільш нижчий, самий кривий, жовтуватіший, премиліший, сонячніший

Б більш досвідчений, найдивовижніший, менш вразливий, швидший від усіх

В більш сміливіший, найменш спокійніший, самий акуратний, найпильніший

Г прегарніший, малуватіший, самий безтурботний, невисокіший

Д вищий тебе, найзагадковіший, менш зрілий, прерозкішніший, свіжіший

3. Усі прикметники пишуться через дефіс у рядку

А історико/археологічний, сільсько/господарський, блідо/рожевий, само/робний

Б польсько/український, синьо/зелений, навчально/виховний, гірко/солоний

В вагоно/ремонтний, паровозо/будівний, три/вимірний, каро/окий

Г південно/західний, військово/спортивний, п’яти/денний, легко/крилий

Д рожево/щокий, темно/русявий, три/значний, давньо/руський

4. Граматичний зв'язок порушено в словосполученні

А працювати по суботах

Б старший за мене

В контрольна з фізики

Г рудий собака

Д розповідати за канікули

5. Усі слова з НЕ потрібно писати окремо у рядках

А не/послідовність, не/страшний, а кумедний, не/мовля, не/добір

Б не/підвести, не/минаючи, не/турбуватися, не/здійснена досі мрія

В не/брехня, а правда, не/каламутивши, не/зітхати, не/отруйний

Г не/вільний, не/обережний, не/доїдаючи, не/потребувати, не/сподіванка

Д не/потріб, не/доучка, не/сила, а спритність, не/обхідність

10.Установіть відповідність між прикладами іменників та їх відмінами
Приклади іменників
Відміни

1

дзеркало, малятко, дівчатко, командир, знання

А

ІV відміна

2

маля, чаєня, ім'я, плем'я, дівча

Б

Не належать до жодної з відмін

3

вість, мати, доблесть, путь, любов

В

ІІ відміна

4

воєвода, суддя, стаття, рілля, непосида

Г

І відміна

5

канікули, депо, леді, кенгуру, ворота

Д

ІІІ відміна

2,5 б.

11. Установіть відповідність між займенниками та їх розрядами за значенням
Займенники
Розряди за значенням

1

кожен, інший, усякий, сам

А

заперечні

2

такий, цей, стільки, той

Б

означальні

3

ніякий, жоден, анікотрий, ніщо

В

неозначені

4

деякий, чий-небудь, абихто, котрийсь

Г

присвійні

5

їхній, свій, наш, його

Д

вказівні

2,5 б.

12. Знайдіть відповідність між фразеологізмами та їх тлумаченнями

Фразеологізми

Тлумачення

1. викладати карти

А вигравати

Б змагатися

В розповідати, нічого не приховуючи

Г бути необачним

Д брехати


2. відвести душу

А замилуватися

Б стомитися

В померти

Г довіритися

Д сповідатися


3. замазати рота

А нагодувати

Б змусити замовкнути

В нафарбувати

Г підлеститися до когось

Д побити


4. кадити фіміам

А уникати покарання

Б ошукувати когось

В вихваляти кого-небудь

Г замітати сліди злочину

Д скаржитись на когось


2 б.

( 12 балів )

ІІ. Складіть роздум (обсяг – 1-1,5 стор.), висновком якого був би один із поданих нижче висловів. Чітко сформулюйте тезу роздуму, доберіть переконливі докази на її ствердження (або спростування). Стиль висловлення – публіцистичний. Висловлення запишіть, доберіть до нього заголовок.

Чудова думка втрачає всю свою цінність, коли вона погано висловлена (Вольтер).

Найгірша хвороба – хворіти духом (Г.Сковорода).

( 12 балів )

ІІІ. Дайте коротку відповідь на запропоновані завдання.

1. Розберіть запропоновані слова за будовою. Укажіть слова, від яких вони утворилися, визначте способи творення їх:

Прадавній, споконвічний, вибухонебезпечно, слушно, перехід, пристаркуватий, знаменитість, винахід, привокзальний, ЗНО.


2. Доберіть нормативні відповідники до росіянізмів.

Виключити світло; заключати угоду;приймати міри; залишати у спокої; бути правим;

нанести шкоду; під відкритим небом; підводити підсумки; ставити у відомість; хвилююча зустріч.

3. Запишіть подані слова та словосполучення у формі кличного відмінка.

Пані Олена, Валерій Петрович, друг Петро, швець, Ольга Федорівна, брат Андрій, юнак, колега Петричук, молодець.

(10 балів)

IV. Запишіть речення, розставте розділові знаки, побудуйте його структурну схему, зробіть синтаксичний розбір (підкресліть головні й другорядні члени речення, визначте та охарактеризуйте названий вид складного речення). Надпишіть над кожним словом, якою частиною мови воно є.

На березі хвилястої Десни де білі піски й дерева зелені де слід віків одкопували вчені стояло місто оповите в сни (М.Рильський).

(8 балів)
Українська література

І. Виконайте тестові завдання.

1. Юрій Лавріненко назвав кларнетизмом творчу манеру

А Михайля Семенка

Б Миколи Зерова

В Павла Тичини

Г Євгена Плужника

Д Якова Савченка

2. Євген Плужник належав до літературного угруповання

А «Аспанфут»

Б «Гарт»

В «Гроно»

Г «Ланка»

Д «Комкосмос»

3.Урбаністичні мотиви характерні для творчості

А Михайля Семенка

Б Максима Рильського

В Павла Тичини

Г Євгена Плужника

Д Миколи Зерова

4. Перша збірка Максима Рильського мала назву

А «Сонячні кларнети»

Б «Дні»

В «На білих островах»

Г «Голосіївська осінь»

Д «Камена»

5. Творче кредо Миколи Зерова – це

А «Геть від Москви!»

Б «До джерел!»

В «Випустити слова на волю»

Г «Вчись у природи творчого спокою»

Д «Перемагать і жить»

6. Установіть відповідність між жанром твору та його назвою
Жанр
Назва твору

1

сонет

А

«Молюсь і вірю. Вітер грає…»

2

вірш-рефлексія

Б

«Для вас, історики майбутні»

3

медитація

В

«Золотий гомін»

4

вірш-реквієм

Г

«Київ – традиція»

5

поема

Д

«Пам’яті тридцяти»

2,5 б.

7. Знайдіть відповідність між віршовим розміром і наведеним прикладом

Віршовий розмір

Приклад

1.ямб

2.хорей

3.дактиль

4. амфібрахій

5. анапест

А.Дух, наука, думка, воля –

Не уступить пітьмі поля.Б.Заграло, запінилось синєє море,

І буйнії вітри по морю шумлять.

І хвиля гуляє, мов чорнії гори

Одна за другою біжать.В.Товариство, яке мені діло,

чи я перший поет чи останній?

Надівайте корони і йдіть,

отверзайте уста…Г.Скрізь виростає з каміння й води

Листя зелене.

Я тимчасовий, та мусить пройти

Вічність крізь мене!Д.Еней був парубок моторний

І хлопець хоч куди козак.

Удавсь на всеє зле проворний,

Завзятiший од всiх бурлак.2,5 б.

( 10 балів )
II. Напишіть твір-роздум (обсяг – 1-1,5 стор.) на одну із запропонованих тем:

Новаторські пошуки українських поетів 20-30 рр. ХХ ст.

Я – чекіст, але я і людина (за новелою Миколи Хвильового «Я (Романтика)»).

(12 балів)
ІІІ. Дайте коротку відповідь на запропоновані завдання.

Хто і про кого так сказав?

1. «За своїм світосприйманням … - трагічний оптиміст».

2. «…був яскравою творчою індивідуальністю, цілковито український талант, що надзвичайні події після 1917 року умів спостерігати тверезо, всебічно і критично».

Про кого йдеться?

3. Поліфонічний митець, автор віршів, нарисів, оповідань, новел, романів, п’єс, кіносценаріїв, публіцистичних статей, перекладач.

4. Розпочав літературну дискусію 1925-1928 рр., проголосив «азіатський ренесанс» у мистецтві.

5. Хто з українських митців згуртував, а потім зруйнував організації «Ударна група поетів-футуристів» і Аспанфут?


( 6 балів )

Загальна кількість балів – 70.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка