Ідз 1 Теоретичне Модуль ІVСкачати 48.24 Kb.
Дата конвертації26.10.2017
Розмір48.24 Kb.
ТипЗакон

ІДЗ 1 Теоретичне

Модуль ІV

Індивідуальне домашнє завдання у першому модулі має дві форми звітності паперову та електронну.

Електронна форма залежно від бажаної оцінки може бути як у вигляді реферату, так і у вигляді слайдів або постера.

Найкращі слайдові роботи та постери будуть представлені на студентській конференції, яка орієнтовно відбудеться в останній тиждень І модуля, або на заліковому тижні.Максимальна кількість балів за ІДЗ- 5

Можна отримати також 5 додаткових балів за написання тез та створення електронної демонстрації (анімації) фізичних процесів, за умови відсутності таких у викладача.

Максимальна оцінка за невчасно виконане ІДЗ – 2,5 балів.

Можна запропонувати реферат під власною назвою. Назву реферату можна змінювати на більш вдалу.УВАГА!!!

Оформлення рефератів має відповідати вимогам, викладеним у розділі «Правила оформлення рефератів». Реферати, що не відповідають цим вимогам будуть не зараховані!
Список тем для рефератів,

які мають навчальний науково-пошуковий характер(5 балів + 5 додаткових балів за електронну презентацію задовільної якості (оцінюється викладачем)
Вивчення Всесвіту

 1. Останні досягнення у космології

 2. Закон Хаббла і сучасна космологія

 3. Просторовий розподіл галактик

 4. Позагалактичні гамма – бастери

 5. Геометрія Всесвіту і фізичний вакуум

 6. Стандартна модель теорії Великого Вибуху

 7. Огляд сценаріїв розвитку подій у ранньому Всесвіті

 8. Останні досягнення у вивченні „темної” речовині.

 9. Еволюція Всесвіту

 10. Фреймдраггінг. Гравітомагнетизм. Гравітаційні хвилі.

 11. Займистий Всесвіт

 12. Вулкани. фізика вулканів

 13. Сонце. Його будова. Вплив магнітного поля Сонця

 14. Плода магнітного поля Землі

 15. Природа землетрусів та цунамі


Ядерна фізика та фізика елементарних частинок

 1. Ядерні перетворення під дією лазера

 2. Антисвіти складаються з антиматерії (Роберт Фут, Сайбал Мітра, Джо Крамер)

 3. Адронний колайдер – мета досліджень

 4. Конденсат Бозе – Ейнштейна

 5. Стандартна модель – теорія будови матерії

 6. Квантова хромодинаміка

 7. Кварки

 8. Керована термоядерна реакція – критерій Лоусона

 9. Слабка взаємодія та її роль.

Сучасна оптика та її застосування


 1. Сонолюмінесценція: загадки, ідеї, пояснення

 2. Суперпарамагнетизм атомних кластерів

 3. Одноатомний лазер (квантова оптика)

 4. Фемтосекундні лазери

 5. Радіально поляризоване світло (L. Novotny et al, Phys. Rev. Lett. 86, 5251 (2001)).

 6. Фотонний скануючий мікроскопа

 7. Оптоволоконні системи передачі інформації

 8. Лазерне охолодження атомів

 9. Нелинейні оптичні явища в активних середовищах: уповільнення світла; зупинка та збереження світлового імпульсу, спостереження групової швидкості, більшої за швидкість світла; спостереження від’ємної швидкості світла

 10. Рентгенівська оптика заломлення

 11. Рентгенівські мікроскоп та телескоп

 12. Сучасні використання поляризованого світла. (Поляризаційні окуляри, ЖК екрани, стереокіно і т. ін.)

 13. Голографічний принцип в основі світобудови

 14. Динамічна голографія

 15. Образотворча голографія: проблеми та перспективи

 16. Нанолазер

 17. Рентгенівський лазерРізне ( тут може бути ваша власна тема)

 1. Інверсія магнітного поля Землі

 2. Нові надпровідники (калій, осмій)

 3. Вимірювання швидкості розповсюдження гравітації (Копейкін та Фолалонтом)

 4. Нанотехнології.

 5. Фрактали

 6. Теорія надпровідності

 7. Високотемпературна надпровідність

 8. Сучасні методи синтезу монокристалів

 9. Тонкі плівки та їх сучасне застосування (нанотехнології, способи фіксації інформації стрейч – плівки і т. ін.)

 10. Одноатомний транзистор

Список індивідуальних завдань, які мають навчальний характер

(максимальна оцінка 5 балів) 1. Шкала електромагнітних хвиль. Застосування електромагнітних хвиль

 2. Розвиток уявлень про природу світла. Принцип Ферма.

 3. Повне внутрішнє відбиття. Волоконна оптика.

 4. Інтерферометри та їх застосування.

 5. Оптичні прилади. Просвітлення оптики.

 6. Дифракція світла та її застосування. Дифракція на просторовій решітці.

 7. Зони Френзеля. Зонна пластинка.

 8. Голографія

 9. Випромінювання Вавілова – Черенкова.

 10. Поляризоване світло. Поляризація при відбиванні та заломленні світла.

 11. Оптично анізотропні речовини. Поляризація світла при подвійному променезаломленні. Інтерференція поляризованого світла.

 12. Ефект Коттона – Мутона.

 13. Ефект Керра.

 14. Оптично активні середовища. Обертання площини поляризації. Ефект Фарадея.

 15. Дисперсія світла.

 16. Розсіювання та поглинання світла

 17. Оптична пірометрія та її застосування.

 18. Ефект Допплера у оптиці та його значення у вивченні Всесвіту.

 19. Гравітаційне червоне зміщення.

 20. Рентгенівські спектри.

 21. Дослід Боте. Фотони.

 22. Багатофотонні процеси

 23. Електронний мікроскоп, винайдення та принцип дії. Застосування.

 24. Використання хвильових властивостей мікрочастинок у науці.

 25. Хвилі де Бройля, їх властивості та фізичний зміст.

 26. Рівняння Шредінгера та його застосування до потенціального бар’єру. Тунельний ефект.

 27. Атом водню у квантовій механіці.

 28. Основні уявлення мікросвіту.

 29. Спін частинки.

 30. Принцип Паулі та його застосування до періодичної системи Менделєєва.

 31. Випромінювання та поглинання світла у квантовій механіці.

 32. Енергія молекули. Молекулярні спектри.

 33. Постулати Бора та їх квантово-механічний зміст

 34. Ефект Зеемана

 35. Електронний магнітний резонанс

 36. Комбінаційне розсіювання світла.

 37. Люмінесценція

 38. Квантові генератори. Принцип дії та застосування.

 39. Статистика Бозе – Ейнштейна.

 40. Статистика Фермі – Дірака.

 41. Теплоємність твердих тіл. Фонони.

 42. Квантова теорія металів.

 43. Зонна теорія провідності

 44. Надпровідність та її пояснення з квантово–механічної точки зору.

 45. Надпровідність. Ефекти Джозефсона.

 46. Застосування надпровідності у науці та техніці.

 47. Провідність напівпровідників. Їх застосування в сучасних технологіях.

 48. Фотопровідність напівпровідників..

 49. Контактні явища.

 50. Будова ядра. Радіоактивність. Альфа – та бета-розпади.

 51. Ефект Мессбауєра.

 52. Нейтрино.

 53. Переносники фундаментальних взаємодій.

 54. Ядерна енергетика. За та проти.

 55. Важка вода та її застосування.

 56. Ланцюгові ядерні реакції.

 57. Ядерний реактор.

 58. Основи дозиметрії. Біологічна дія радіації.

 59. Основні властивості іонізуючого випромінювання

 60. Вимірювання радіації

 61. Біологічна дія іонізуючих випромінювань та захист від них

 62. Класифікація небезпечних випромінювань

 63. Джерела та область застосування іонізуючого випромінювання

 64. Одиниці вимірювання радіоактивності і доз випромінювання


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка