І. Стимулювання навчальної діяльності як наукова проблемаСторінка6/6
Дата конвертації25.10.2017
Розмір1.15 Mb.
1   2   3   4   5   6

Додаток А
Цікаві завдання з математики
1. Назви семицифрове число, сума цифр якого дорівнює 2.

Зразок. 1 100 000, 1 010 000, 1 001 000. 1. Скільки є різних семицифрових чисел, у кожного з яких сума цифр дорівнює 3? 4? 9?

 2. В результаті віднімання числа 2 від чотирицифрового числа дістали трицифрове. Знайди ці числа.

Відповдь. 1000 — 2 = 998, 1001 — 2 = 999:

4. Петрик задумав семицифрове число, відняв від нього 1 і дістав


шестицифрове число. Яке число він задумав?

Відповідь. 1 000 000. 1. Порівняй числа 222 222 222 та 111 111 111. Як простіше виконати порівняння?

 2. Число к > 7 000, число а < 7 000. Порівняй числа к і а. Назви будь-які відповідні значення для к і а.

Зразок.k = 8000, а = 6000, к > а (8000 > 6000).

 1. Чи завжди рівні числа, записані за допомогою одного й того самого набору цифр?

 2. За наведеним зразком запиши кожний з виразів у вигляді одного числа.

4 • 1 000 + 8 • 100 + 9- 10 + 2=... 7 • 10 000 + 2 • 1000 + 5 • 10=... 3« 100 000 + 5 - 100 + 6= ...

Зразок. 5 • 100 000 + 2 . 10 000 + 9 • 1 000 + 1 • 100 + + 1 • 10 + 5= 529 115.

9. Чим схожі числа в завданнях 1, 2, 3? Чим вони відрізняються? Назви «сусідів» кожного числа в завданні 4.

1) 236 070 2) 35 999 3) 547 005

236 670 35 909 547 050

236 000 35 090 547 500

4) 1 100 10 910

999 999 9 999

400 099 100 001


 1. Використовуючи цифри 0, 6, 1, 9, 8, запиши найбільше і найменше шестицифрове число.

 2. У меншому з чисел попередньої вправи закресли такі дві цифри, щоб число, яке утворилося, було найбільшим (найменшим). Порядок розміщення цифр не змінювати.

 3. Скільки разів трапляється семицифрове число, коли лічити від 1 до

1 000 000 ?

Розв'язання. Найбільше шестицифрове число 999 999, наступне за ним 999 999 + 1 =1 000 000 семицифрове число. Отже, якщо лічити від 1 до 1 000 000, то семицифрове число трапляється лише один раз.

13. Напиши найменше і найбільше семицифрове число цифрами 6, 7, 9, 0,

Вказівка. Оскільки треба написати найменше семицифрове число, то спочатку запишемо найменшу з даних цифр, крім нуля, бо з нуля запис натуральних чисел не починається, потім пишемо 4 нулі, а далі — найменшу цифру з решти даних, тобто 7, і, нарешті, 9. Аналогічно «будуємо» найбільше семицифрове число.

Відповідь. 6 000 079, 9 999 760.

14. а) Яке число треба додати до 15 689, щоб було 157 сотень?

б) 24 тисячі помножили на 5. Скільки буде сотень?

в) Яке число треба відняти від 2 860, щоб вийшло 28 сотень?

15. Серед усіх двоцифрових чисел, записаних цифрами 2, 4, 6, 8, скільки таких, які: починаються цифрою б? закінчуються цифрою б? не починаються цифрою б? не закінчуються цифрою б? не містять цифри б?

16. Дано ряд чисел: 5003,5004, 5007, 5012, 5019, 5028,.... Продовжи цей ряд до 10 чисел.

Вказівка. Різниця між сусідніми числами утворює ряд непарних чисел; 1, 3, 5, 7, ...

27. Перша цифра двоцифрового числа 5. Між цифрами , цього числа вставили нуль. На скільки знайдене трицифрове число більше від двоцифрового?

28. а) Число 12 розклади на два доданки, добуток яких найбільший,

б) Розклади число 16 на два множники, сума яких найменша.

29. а) На яке найменше ціле число треба помножите 60, щоб після цього можна було відняти три сотні ?

б) На яке найменше кругле число треба помножити 50, щоб після цього можна було відняти п'ять сотень?

30. а) Якою цифрою закінчуються такі добутки а) 11 • 21 • 31 • 61; б) 12 • 10 3 • 20; в) 13 • 11 • 10 • 12; г) 12-22• 11• -32?

Відповідь. а) 1; б) 0; в) 0; г) 8.

б) Якою цифрою закінчується добуток усіх натуральних чисел від 1 до 10 включно?

31. Знайди дві останні цифри добутку всіх натуральних чисел від 1 до 10.

Вказівка. Вчитель допомагає учням виявити множники 2, 6, 10, які показують, що добуток закінчується двома нулями.


 1. Число треба помножити на 3, але його помилково поділили на 3 і дістали 48. Яка правильна відповідь?

 2. Сума двох чисел на 682 більша від одного з них. Чому дорівнює другий доданок?

 3. Від'ємник на 682 менший за зменшуване. Чому дорівнює різниця?

 4. Добуток двох множників у 682 рази більший від одного з них. Чому дорівнює другий множник?

 5. Дільник у 682 рази менший від діленого. Чому дорівнює частка?

 6. Як зміниться сума 340 + 170, якщо перший доданок збільшити на 60, а другий доданок зменшити на 70 ?

 7. Як зміниться різниця 340—170, якщо зменшуване збільшити на 60, а від'ємник — на 40? зменшуване збільшити на 60, а від'ємник — на 80?

 8. Як зміниться різниця 340— 170, якщо зменшуване зменшити на 60, а від'ємник — на 40? зменшуване зменшити на 60, а від'ємник — на 80?

 9. Як зміниться добуток 340 - 170, якщо перший множник зменшити у 2 рази, а другий збільшити в 6 раз?

Додаток Б
Ігри, нестандартні вправи з української мови
Чарівні клітини

Вставити в клітинки букви С, Й, О, Р, М так, щоб можна було зліва направо і зверху вниз прочитати три однакові слова.


сом оси мирЯку букву стерли

Учителька звертається до класу: «Діти, я записала на дошці якесь слово, але сама забула яке. А на перерві хтось випадково у цьому слові витер першу літеру. Може, хтось здогадається, яке саме слово я хотіла написати».

ОСИ (роси, коси, носи тощо).

Зміни слово

На дошці записані слова: коса, щука, мак, цинк, пічка. Дітям пропонують замінити в кожному слові одну якусь букву буквою „р" так, щоб отримати нове слово:

Коса — кора, роса; щука — рука; мак — рак і т.д. Хто краще збирається до школи

Назвати всі слова із звуком [р], що означають предмети, які треба взяти до школи: ручка, папір, портфель, перо, прописи, підручник, буквар, ранець, циркуль, фарби та ін. Виграє той, хто назве останнє слово (або більше слів).Хто збере кращий урожай

Дітям пропонують назвати якомога більше овочів, у назвах яких є звук [р]: буряк, ріпа, редиска, редька, помідор, гарбуз, горох, огірок, морква, картопля...

Ланцюжок

Продовжити ланцюжок слів-іменників чоловічого роду, причому кожне наступне слово має починатися зі звука, яким закінчується попереднє: з'їзд — дим — мир — Рим...

• До поданих загальних назв дібрати іменники — власні назви:


 1. Письменник... (М. Стельмах, Г. Тютюнник...).

 2. Місто... (Одеса, Київ, Львів...).

 3. Річка... (Серет, Дніпро, Прип'ять...),

 4. Країна... (Україна, Польща, Англія...).

 5. Журнал... («Малятко», «Барвінок», «Соняшник»...).

• За ключовими словами назвати професію. Визначити рід і число ключових слів:

 1. Учні, дошка, щоденник, школа, клас. (Вчитель)

 2. Бинт, шприц, лікарня, укол, ліки. (Лікар)

 3. Хліб, колос, зерно, жнива, урожай, косовиця. (Хлібороб)

• До слів — узагальнюючих назв — дібрати іменники чоловічого, жіночого і середнього роду.

 1. Птах... (орел, ластівка, чаєня).

 2. Тварина... (кінь, лисиця, зайченятко).

• Знайти «зайве» слово за його приналежністю до певного роду:

 1. Дощ, острів, кінь, тінь, кущ.

 2. Калина, родина, сумка, лелека, країна.

 3. Вікно, село, море, життя, кутя.

Додаток В.
Ігри, нестандартні вправи. Навчальний предмет «Я і Україна»
Гра 1

"Жива і нежива природа"

Учитель читає слова, а учні, якщо це назви предметів живої природи, плещуть у долоні, а якщо неживої — не плещуть.

Соняшник, сонце, ячмінь, білка, півень, повітря, капелюх, жовтень, суниця, кожушок, плугатар, автобус, береза, дощ, явище, син, земля, вода, небо, батько, онук, море, сад, кінь, віл, долина, соловей, буряк.
Гра 2

˝ Хто більше?" (групова робота).

I Група – називає предмети живої природи, I

I група – предмети неживої природи.

— За якими ознаками ви розрізняєте живу і неживу природу?


Гра 3

"Підтвердіть чи заперечте висловлювання".а) Річка складається з однієї речовини. (Ні.)

б) Коли цвях нагрівається, то молекули починаю!

«Природний газ - це рідке тіло. (Ні.)


Гра 4

"Продовж ланцюжок"

"Заєць, лисиця, окунь.

Олівець, машина, камінь.

Гра 5 "Так чи ні".

При нагріванні вода стискається.

— На запитання матері "Яка температура повітря", дівчинка відповідає "12°".

— Не можна доторкатися до ртуті руками. Вона отруйна.

— Температуру тіла людини, повітря, води, ґрунту вимірюють за допомогою термометра.
Гра 6 "Хто де росте?"

(Розвішують формати із зображенням саду, городу, лісу, на яких є порожні ч квадрати; учням дають конверти, в яких містяться картинки із зображенням різних рослин).

— Зараз ми будемо садівниками.

Для цього розділимось на 3 команди. Завдання полягає у тому, щоб посадити рослини там, де вони мають рости. Виграє та команда, яка швидше і безпомилково виконає завдання.

— Що потрібно для того, щоб ці рослини росли?
7 Впиши у незаповнені клітинки відгадки до загадок

1. Дівка в коморі, а коса надворі.

2. Без рук, без ніг, а в'ється, як батіг.

3. Хто ховає під кущі каші, супи і борщі?

4. Що то за голова, що лиш зуби й борода?

5. А що то за коні на припоні: довгасті, голчасті, зеленої масті, нікого не возять, лише солі просять?

8 Прочитай зашифровані слова

9. Відгадки до загадок запишіть у порожні клітинки.
 1. Молодий коник за морем буває. Спереду шильце, ззаду вильце,
  на грудях біла хусточка.

 2. На вершку палати хата, а там пан високий.

 3. Уночі гуляє, а вдень спочиває, має круглі очі, бачить серед ночі.

 4. Який птах найбільше схожий на качку?

 5. Біліша від снігу, чорніша від сажі, вища від хати, нижча від трави.

10. Прочитай назви птахів.


11. Гра "Сонечко"

Запиши назви материків, і тоді засяє Сонце — центі сонячної системи

12. Гра. "Плутанина "

Запиши у кожному стовпчику необхідну назву, а потім поєднай
стрілками букви і прочитай назву центральної частини ока.

Рідина, яку виділяє око.

Рухливі складки, що прикривають око і захищають його.

Стан, у якому очі людини відпочивають.

Прилад, який допомагає хворим очам.

Хто повинен дбати про здоров'я очей?

1 13. Лабіринт

Заповни порожні клітини необхідними буквами, щоб у кожному рядочку або стовпчику утворилася одна з назв органів травлення.Додаток Д
Анкета для вчителів

 1. Скільки років Ви працюєте вчителем?

 2. Чи подобається Вам ваша робота?

 3. Який навчальний предмет Вам подобається викладати найбільше?

 4. Які методи і прийоми стимулювання навчальної молодших школярів використовуєте на уроках?

 5. Які методи і прийоми, стих що Ви використовуєте найбільше сприяють активізації пізнавальної діяльності дітей?

 6. Як Ви розумієте вислів: стимулювати навчальну діяльність?

 7. Які методи стимулювання навчання молодших школярів вважаєте більш доцільними (необхідне підкреслити): організація спостереження, евристична бесіда, дидактична гра, самостійна робота, досліди, лабораторні роботи.

а) на уроках математики

_________________________

б) на уроках мови

_________________________

в) на уроках читання

_________________________

г) на уроках “Я і Україна”

_________________________

д) на уроках образотворчого мистецтва

_________________________

е) на уроках трудового навчання

_________________________ 1. У чому полягають особливості стимулювання навчальної діяльності учнів молодшого шкільного віку?

 2. Чи достатньо у підручнику матеріалу з математики для стимулювання пізнавальної діяльності школярів?

 3. Чи достатньо у підручнику матеріалу з української мови для стимулювання пізнавальної діяльності школярів?

 4. Які засоби використовуєте для того щоби урізноманітнити методи стимулювання навчальної діяльності учнів молодшого шкільного віку? (Бесіда з колективом, читання методичної і наукової літератури, аналіз і відвідування уроків та інші.)


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка