І. Спеціалізація «Народне інструментальне мистецтво» (народні інструменти) Пояснювальна запискаСкачати 255.91 Kb.
Дата конвертації09.06.2019
Розмір255.91 Kb.
ТипПояснювальна записка

І. СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ «Народне інструментальне мистецтво»d:\!\програма інструментальне печатки.jpgd:\!\програма інструментальне печатки 2.jpg

(народні інструменти)
1. Пояснювальна записка

З метою реалізації завдань освітньої і професійної підготовки молодшого спеціаліста зі спеціалізації «Народне інструментальне мистецтво» (народні інструменти) до відбору абітурієнтів до Лозівського училища культури і мистецтв ставляться відповідні вимоги щодо їх знань, умінь і навичок, до яких відносяться: здатність до виразного, технічно досконалого і ритмічно точного виконання програмних інструментальних творів; рівень слухового розвитку абітурієнта, навички визначення на слух простих інтервалів; інтонаційно та метро-ритмічно точне інтонування заданих мелодій по нотах; знання основних програмних музично-теоретичних положень, навички будови інтервалів і тризвуків та їх інтонування.


2. ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА
Клас баяна
Технічна підготовка (етюди, гами):
Виконати:

 1. мажорні та мінорні гами до трьох знаків на 3-4 октави основними штрихами (двома руками);

 2. мажорні гами терціями (по можливості);

 3. мажорні арпеджіо, акорди;

 4. один етюд.

Етюди:

 1. Л. Шитте, Етюд Соль мажор;

 2. Г. Беренс, Етюд Фа мажор;

 3. Г. Тишкевич, Етюд мі мінор;

 4. А. Лемуан, Етюд Фа мажор;

 5. В.Беньямінов, Етюд ля мінор;

 6. А. Дювернуа, Етюд До мажор;

 7. К. Мясков, Етюд До мінор;

 8. А. Переселенцев, Етюд До мінор;

 9. В. Хведченя, Етюд До мінор;

 10. К. Черні, Етюд Сі-бемоль мажор.


Художня підготовка (твори):
Виконати:

 1. твір зарубіжної або вітчизняної класики (за вибором);

 2. оригінальний твір для баяна;

 3. обробку народної пісні з елементами віртуозності.

Оригінальні твори для баяна:

 1. К. Мясков, «Грустная песенка».

 2. Ф. Бургмюллер, «Балада»;

 3. Ю. Грибков, «Гармошечка»;

 4. Б. Кисельов, «Хора Тоадора»;

 5. К. Мясков, «Прелюд»;

 6. А. Репніков, «Гавот»;

 7. М. Різоль, «Козачок»;

 8. А. Холмінов, «Фуга»;

 9. В. Подгорний, «Російська танцювальна»;

 10. М. Чайкін, «Ліричний вальс».

Твори вітчизняної та зарубіжної класики:

 1. М. Глинка, «Жайворонок»;

 2. Д. Диполі, «Менует»;

 3. А. Рубінштейн, «Тріпак»;

 4. Т. Хаслінгер, «Сонатина»;

 5. К. Вебер, «Хор охотників»;

 6. С. Гулак-Артемовський, «Танець».

 7. Ю. Щуровський, «Танець»;

 8. В. Моцарт, «Волинка»;

 9. Ф. Шуберт, «Вальс»;

 10. Ф. Госсек, «Гавот»;

 11. Г. Гендель, «Пассакалья»;

 12. Й.С. Бах, «Ларго»;

 13. Д. Шостакович, «Ліричний вальс»;

 14. В. Косенко, «Скерцино»;

 15. Б. Барток, «Менует»;

 16. М.Лисенко, «Спогад»;

 17. Й. Брамс, «Венгерський танець» № 5;

 18. П. Майборода, «Студентський вальс»;

 19. А. Джуліані, «Тарантела».

Обробки народних пісень і танців:

 1. «Я в садочку була», українська народна пісня в обр. П. Лондонова;

 2. Дві українські народні пісні в обр. А. Талакіна: 1. Помалу-малу, 2. А у тих багачок;

 3. «Чорнії брови», українська народна пісня в обр. М.І. Корецького;

 4. «Повій вітре на Вкраїну», українська народна пісня в обр. М. Різоля;

 5. «Ой, при лужку», українська народна пісня в обр. М. Різоля;

 6. «Дощик», українська народна пісня в обр. М. Різоля;

 7. «Дожинки», українська народна пісня в обр. Ю. Грибкова;

 8. «Соловейко», українська народна пісня в обр. С.Павина;

 9. «Чи ти чула, дівчинонько», українська народна пісня в обр. А. Чинякова;

 10. «Вітерець», закарпатська народна пісня в обр. М. Корецького;


Клас домри
Технічна підготовка (етюди, гами):
Виконати:

 1. Дві гами (мажорна та мінорна) до 3-х знаків в 2 та 3 октави основними штрихами, репетиції від 2 до 8 нот включно; ритмогрупи від 2 до 8 нот різними штрихами; арпеджіо 3-х видів.

 2. Два-три етюди на різні види техніки.

Вправи та етюди:

 1. Шрадік Г. Вправи ч1, 2, 3 (вибірково)

 2. Самойлов А. Етюди № 11, 12

 3. Ревуцький Л. Етюд F-dur

 4. Родіонов К. Вправи у подвійних нотах, № 1-6.

 5. Вольфарт Ф. Етюд № 17, ор. 45(101).

 6. Самойлов Ф. Етюд №7. Розділ IV.

 7. Конюс Ю. Етюд № 6

 8. Міхеєв Б. Етюд № 1.

 9. Міхеліс В. Вправа № 122.

Художня підготовка (твори):

Виконати: 1. один твір великої форми;

 2. два різнохарактерних твори (один – кантиленного характеру, другий – оригінальний або віртуозний).

Орієнтовний репертуар:

 1. Бакланова Н. «Сонатина»

 2. Лисенко М. «Сонце низенько» з опери «Наталка – Полтавка»

 3. Мецекапо Е. Болеро

 4. Раков Ю. Вокаліз

 5. Глинка М. Танок з оп. «Іван Сусанін» (самостійно)

 6. Щуровський Ю. Варіації на українську народну тему

 7. Бах І. «Навесні»

 8. Балакірєв М. Полька.

 9. Серванський Е. Угорський танок (самостійно)

 10. Димов О. «Дощик»

 11. Масне Ж. «Роздум» із опери «Таїс».

 12. Глієр Р. Романс із балету «Червона квітка»

 13. Міхеєв Б. Сім характерних п’єс для домри, «Танок»

 14. Скорик М. «Мелодія» з муз. до к-му «Високий перевал»

 15. Російська народна пісня «Выйду ль я на реченьку»


Клас балалайки
Технічна підготовка (етюди, гами):

 1. Гами мажорні та мінорні до 3 знаків на струні "ля" з переходом на струну "мі"; гра одноголосних гам ритмогрупами по 2, 3 - 6 нот на акцент.

 2. Прийоми гри: бряцання, подвійний щипок, гітарні прийоми, дріб (велика та мала), тремоло.

 3. Штрихи: при грі тремоло подвійними нотами - стакато, легато, маркато.

 4. Один-два етюди на різні види техніки.

Етюди:

 1. Н.Чайкін, Етюд

 2. А. Шалов, Етюд-тарантела

 3. Ю.Блінов, Збірка "40 етюдів".

Художня підготовка (твори):

 1. Виконати один твір великої форми.

 2. Один твір кантиленного характеру або обробку народної пісні.

 3. Оригінальний або віртуозний твір.

Орієнтовний репертуар:

 1. Г.Гендель, А11еgго із Сонати для скрипки G-dur, І ч.

 2. Б.Барчунов, Концерт, II та III частини

 3. Г.Камалдінов, Сюїта на народні теми (4 частини)

 4. Ф.Шуберт, Серенада

 5. В.Андреєв, Вальси

 6. А.Шалов, «Волга - реченька глубока», «Тонкая рябина»

 7. О.Незовибатько, «Гречанинка і козачок»

 8. Є. Авксентьєв, «Юмореска»

 9. В.Андреєв, «Полонез»

 10. Й.Брамс, Угорські танці № 2, 5.


3. МУЗИЧНО-ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ


 1. Правопис звуків у скрипковому і басовому ключах.

 2. Поняття музичного ритму та метру.

 3. Прості та складені інтервали.

 4. Обернення інтервалів.

 5. Діатонічні і хроматичні інтервали.

 6. Акорди терцієвої будови. Тризвуки і їх обернення.

 7. Септакорди, їх обернення.

 8. Лад, тональність, ладові функції.

 9. Будова мажорних гам до 3-х знаків включно (натуральний і гармонічний мажор).

 10. Інтервали і акорди в натуральному мажорі.

 11. Будова мінорних гам до 3-х знаків включно (натуральний, гармонічний та мелодійний мінор).

 12. Інтервали і акорди в натуральному мінорі.

 13. Хроматизм і альтерація.

 14. Види мелізмів.

 15. Розв’язання Д7 та його обернень.

 16. Мелодія, її види та структура. Секвенція. Кульмінація.

 17. Стиль і жанр у музиці.

 18. Надати визначення і порівняльну характеристику темпам Allegro і Presto.

 19. Визначити поняття poco ritenuto.

 20. Визначити і порівняти темпи Lento i Allegretto.

 21. Визначити і порівняти динамічні відтінки forte, piano, crescendo, diminuendo.

 22. Визначити поняття tranquillo, sostenuto.4. ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ З МУЗИЧНО-ТЕОРЕТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ
Побудувати:

 1. Гами мажорні (2-х видів) та мінорні (3-х видів) до 2-х знаків включно.

 2. Прості інтервали на ступенях натурального мажору та мінору вгору і вниз у тональностях до одного знаку.

 3. Головні тризвуки та їх обернення у тональностях до одного знаку натурального мажору та гармонічного мінору.

 4. Д7 і його обернення з розв’язком у тональностях до одного знаку.

Слуховий аналіз:

 1. Мажорних (2-х видів) та мінорних (3-х видів) ладів у звукорядах, тетрахордах;

 2. Окремих ступенів у музичному ладі;

 3. Інтервалів (по 2-3) з 2-х програвань;

 4. Акордів (по 2-3) з 2-х програвань.

Співати по нотах мелодії з диригуванням у розмірах 2/4, 3/4.
5. Критерії оцінювання


Рівні

навчальних

досягнень


Бали

Критерії оцінювання

100..200

1..12

І

низький100…109

1

Відсутня попередня фахова підготовка. Вступник не володіє грою на музичному інструменті, не може проінтонувати мелодійний зворот та повторити ритмічний малюнок

110…119

2

Відсутня попередня фахова підготовка. Не володіє грою на інструменті, з помилками відтворює мелодійний та ритмічний зворот.

120…129

3

Відсутня попередня фахова підготовка. Вступник не володіє грою на інструменті. Має нерозвинений музичний слух, з помилками відтворює заданий ритмічний малюнок.

ІІ

середній130…139

4

Відсутня попередня фахова підготовка. Вступник самостійно засвоїв елементарні навички гри на інструменті, виконав один твір. З помилками відтворює зразки мелодійних та ритмічних зворотів. Має елементарні поняття з теорії музики.

140…149

5

Відсутня попередня фахова підготовка. Вступник самостійно засвоїв гру на інструменті, виконав одну п’єсу. Здатен повторити зразок ритмічного малюнку, проінтонувати мелодійний зворот. Знає елементарні поняття з теорії музики, нотної грамоти.

150…159

6

Відсутня попередня фахова підготовка. Вступник самостійно засвоїв гру на музичному інструменті. Виконав один твір простої форми. Знає нотну грамоту, основні поняття теорії музики. Повторює заданий ритмічний малюнок. Розрізняє кількість звуків у акорді і вміє їх повторювати, повторює заданий мелодійний зворот.

ІІІ

достатній
160…169

7

Вступник має попередню фахову підготовку на рівні дитячої музичної школи чи студії. Виконання передає характер твору, ритмічну точність, єдність темпу. Під час виконання учень допускає незначну кількість помилок у тексті. Виконання недостатньо виразне в динамічному плані та у плані фразування. Інтонування гам та інтервалів частково вірне. Допускає помилки при визначенні на слух простих інтервалів.

170…174

8

Вступник має попередню фахову підготовку. Виконання інструментальних творів відрізняється точністю ритмічного малюнку, застосуванням динамічних відтінків. Вступник має достатній рівень музично-теоретичних знань. Вміє будувати гами трьох видів мажору і мінору. Знає будову інтервалів і тризвуків, може їх проінтонувати. Визначає на слух прості інтервали. Спів по нотах має інтонаційні та ритмічні неточності.

175…179

9

Вступник має попередню фахову підготовку. Під час виконання програмних творів вступник проявляє елементи відтворення художнього образу, фразування, динамічні відтінки. Вступник виявляє гарні знання з музично-теоретичної підготовки, вміє будувати гами, інтервали, тризвуки, може їх проінтонувати. При визначенні їх на слух допускає незначні помилки. При сольфеджуванні допускає ритмічні неточності.

ІV

високий180…184

10

Вступник має попередню фахову підготовку. Виразно, без помилок виконує програмні твори на інструменті. Вступник має міцні знання з теорії музики та сольфеджіо. Вміє будувати гами різних видів мажору та мінору, інтервали та тризвуки у ладі і від заданого звуку. Будує домінантсептакорд і визначає його на слух. Без помилок визначає на слух окремі інтервали і тризвуки. У ланках з трьох інтервалів чи тризвуків може зробити по одній помилці. Чисто інтонує мелодії в тональностях до одного знаку.

185…189

11

Вступник має попередню фахову підготовку. Програмні твори на інструменті виконує усвідомлено, виразно, без помилок. Ясно проявляються елементи художньої виразності: характер звуковедення, фразування, виділення смислових мелодійних кульмінацій. Твір має просту двох чи трьох частинну форму чи різновид поліфонічного складу (фуга, прелюдія).

Вступник має глибокі і міцні знання з музично-теоретичної підготовки. Вільно орієнтується у побудові гам, інтервалів, акордів як у ладі (тональності), так і від звуків. Визначає на слух ланки з трьох інтервалів та з трьох акордів. Точно інтонує по нотах з диригуванням мелодії в тональностях до двох знаків.190…200

12

Вступник має попередню фахову підготовку. Виразно, без помилок виконує музичний твір на інструменті. Твір виконується цілісно напам'ять, з усвідомленням його об'єму. Виконання переконливо передає характер твору, має ясне фразування, ритмічну точність, єдність темпу, виразне в динамічному плані. Має ґрунтовні знання з музично-теоретичної підготовки: вільно будує гами різних видів мажору і мінору, інтервали, акорди; інтонує домінантсептакорд і його обернення у тональностях мажору і мінору; без помилок визначає на слух ланки з трьох інтервалів та з трьох акордів. Без помилок, з тактуванням сольфеджує мелодії в тональностях до трьох знаків мажору і мінору.


6. Перелік видань рекомендованої методичної літератури


 1. Бортнік Є. Домра в самодіяльному мистецтві Радянської України: учб.-метод. розробка. X.: ХДІК, 1974.

 2. Говорушко М. Чтение с листа в процессе обучения баяниста. Вопросы муз. педагогики. Вып.6. Л.: Музыка, 1985.

 3. Галич В. О развитии внутреннего слуха, творческой инициативы и фантазии на индивидуальных занятиях. Вопросы фортепианной педагогики. Вып.4. М.: Музыка, 1976.

 4. Лисенко М. Методика обучения игре на домре. К.: Музична Україна, 1990.

 5. Михєєв Б. Методична розробка з питань звуковидобування на домрі. - К.: науково-методичний кабінет, 1971.

 6. Ставицький 3. Начальное обучение игре на домре. Л.: Музыка, 1984,

 7. Свиридов М. Основы методики обучения игре на домре. Л.: Музыка, 1968.

 8. Савіних В. Методична розробка з деяких питань постановки рук і посадки виконавця при грі на домрі. К.: Науково-методичний кабінет. 1971.

 9. Фоченко И. Об организации двигательного аппарата домриста. Вопросы музыкальной педагогики. Вып.6. Л., Музыка, 1985.

 10. Шахов Г. Игра по слуху, чтение с листа и транспонирование в классе баяна. Учебное пособие для музыкальных вузов. М.: Музыка, 1987.

 11. Горенко Л. Робота баяніста над музичним твором. К., 1982.

 12. Егоров Б.М. Общие вопросы постановки при обучении игре на баяне – Баян и баянисты, ч.2. – М., 1974.

 13. Акимов Ю. Некоторые проблемы теории исполнительства на баяне. М., 1980.

 14. Басурманов А. Довідник баяніста. 2-ге вид. М., 1987.

 15. Благодатов Г. Російська гармоніка. Л., 1960.

 16. Бичков В. Баяно-акордеонна музика Росії та Європи. Кн. 1, 2. Челябінськ, 1997.

 17. Брянская Ф. Навык чтения с листа, его структура и развитие в условиях музыкального вуза. Материалы Всесоюзной конференции. Тбилиси, 1975.

 18. Варфольмос А. Музыкальная грамота для баянистов и аккордеонистов, Выпуск IY. Л.: Музыка, 1988.


7. Рекомендовані репертуарні збірники

 1. Альбом учня-скрипаля. Учбовий репертуар для 7 кл. ДМШ. К.: Музична Україна, 1972.

 2. Альбом учня-скрипаля. Учбовий репертуар для 6 кл. ДМШ. К.: Музична Україна, 1974.

 3. Вольфарт Ф. 60 этюдов для скрипки. Опус 45. М.: Музика, 1975.

 4. Гржималі I. Вправи в подвійних нотах. М.: Муздержвид, 1937.

 5. Григорян А. Гами і арпеджіо для скрипки. М.: Музика, 1988.

 6. Домра 1 кл. Учбовий репертуар ДМШ. К.: Музична Україна, 1986.

 7. Домра 2 кл. Учбовий репертуар ДМШ. К.: Музична Україна, 1988.

 8. Домра 4 кл. Учбовий репертуар ДМШ. К.: Музична Україна, 1990.

 9. Етюди для домри на різні види техніки. 4 кл. ДМШ. Редактори-упорядники М. Белоконєв, М. Шелест. К.: Музична Україна, 1980.

 10. Етюди для домри на різні види техніки. 5 кл. ДМШ. Редактори-упорядники М. Белоконєв, М. Шелест. К.: Музична Україна, 1982.

 11. Комаренко В. Етюди для 4-струнної домри. К.: Музика, 1959.

 12. Концертні п'єси для 4-струнної домри або мандоліни у супроводі ф-но. М.: Музика, 1967.

 13. Лисенко М., Міхеєв Б., Школа гри на чотириструнній домрі. К.: Музична Україна, 1989.

 14. Міхеєв Б. Етюди для домри. К.: Музична Україна, 1989.

 15. Міхеєв Б. Сім характерних п'єс для домри. К.: Музична Україна, 1983.

 16. Михеліс В., Калінін А. Початкова школа гри на чотириструнній домрі. К.: Музична Україна, 1967.

 17. Аккордеон в музыкальной школе. Вып. 26 / Сост.: В. Грачев, А. Талакин. М.,1977.

 18. Аккордеон в музыкальной школе. Вып. 39/ Сост.: М. Двилянский. М.,1981.

 19. Альбом баяніста / Упоряд. С. Чапкій. – К.: Муз. Україна, 1968.

 20. Басурманов А. Самоучитель игры на баяне. – М., 1988.

 21. Баян 1 клас. – К.: Муз. Україна, 1979.

 22. Баян 2 клас. – К.: Муз. Україна, 1976.

 23. Баян 3 клас. – К.: Муз. Україна, 1988.

 24. Говорушко П. Легкие пьесы для баяна. Л.: Музыка, 1967.

 25. Говорушко П. Школа игры на баяне. Л., 1969.

 26. Двилянский М. Самоучитель игры на аккордеоне. М., 1990.

 27. Легкі п’єси для баяна / Упоряд. О.Денисов і К.Прокопенко. Вид. 3. К., 1967.

 28. Лушников В. Самоучитель игры на аккордеоне. М.: Музыка, 1991.

 29. Лушников В. Школа игры на аккордеоне. М., 1990.

 30. Популярные пьесы для баяна в обработке и переложении А.Иванова. М.: Музгиз, 1961.

 31. Репертуар баяниста. Вып. 42. М., 1975.

 32. Репертуар баяниста. Вып. 44 / Составитель В.Бухвостов. – М., 1976.

 33. Співає Раїса Кириченко: Нар. укр. пісні в супроводі баяна. К., 1988.

 34. Сто українських народних пісень і танців для баяна / Упор. та обробка М.Різоля. К., 1991.

 35. Хрестоматия баяниста. ДМГШ 3-4 классы / Сост. и исполнит. ред. В. Грачева. Изд. 3-е. М., 1984.

ІІ. СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ «Народне інструментальне мистецтво»

(духові інструменти)
1. Пояснювальна записка

З метою реалізації завдань освітньої і професійної підготовки молодшого спеціаліста зі спеціалізації «Народне інструментальне мистецтво» (духові інструменти) до відбору абітурієнтів до Лозівського училища культури і мистецтв ставляться відповідні вимоги щодо їх знань, умінь і навичок, до яких відносяться: здатність до виразного, технічно досконалого і ритмічно точного виконання програмних інструментальних творів; рівень слухового розвитку абітурієнта, навички визначення на слух простих інтервалів; інтонаційно та метро – ритмічно точне інтонування заданих мелодій по нотах; знання основних програмних музично–теоретичних положень, навички будови інтервалів і тризвуків та їх інтонування.


2. ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА


 1. Грати мажорні і мінорні гами до чотирьох знаків, їх тризвуки, Д7 та зм.УІІ7 в помірному темпі, різними штрихами.

 2. Два етюди різнопланового характеру (у повільному та швидкому темпах).

 3. Дві різнохарактерні п’єси.

Клас саксофона

Етюди:

 1. Андрєєв Є. Етюди №107,109

 2. Хейда Т. Етюд №8

Художні твори:

 1. Бах І.С. «Волинка»

 2. Сен-Санс К. «Либідь»

 3. Шуберт Ф. «Серенада»

 4. Гріг Е. «Пісня Сольвейг»

 5. Чайковський П. «Вальс»

 6. Глінка М. «Фуга»

 7. Сметана Б. «Чобітки»

 8. Кореллі А. «Куранта»

 9. Крейслер Р. «Серенада Полішинеля»

 10. Бакланова Н. «Мелодія»

Клас труби

Етюди:

Ривчун О. Етюди №7, 10, 12, 36, 37, 38


Художні твори:

 1. Боккеріні Л. «Менует»

 2. Чайковський П. «Баркарола»

 3. Глазунов О. «Мрії»

 4. Годар Б. «Канцонета»

 5. Гречанінов А. «Білоруська елегія»

 6. Барток Б. «Зелений гай»

 7. Рахманінов С. «Романс»

 8. Лисенко М. «Елегія»

 9. Паркер Ч. «Квітка»

 10. Пітер М. «Свінг на 5/4»

Клас флейти

Етюди:

 1. Келлер Е. Етюди для флейти

 2. Платонов М. 30 етюдів для флейти

 3. Ягудін Ю. 30 етюдів, 24 етюди

Художні твори:

 1. Онєгін М. «Полонез»

 2. Нечипоренко А. «Полька «Гребіночка»

 3. Йову В. «Бетуте»

 4. Моцарт В. «Арія» з опери «Чарівна флейта»

 5. Бах Й. «Маленька жига»

 6. Лядов О. «Вальс»

 7. Шуберт Ф. «Аве Марія»

 8. Дебюссі К. «Місячне сяйво»

 9. Попійчук Д. «Буковинський весільний козачок»

 10. Гендель Г. «Соната»

Клас кларнета

Художні твори:

1. Шуберт Ф. «Музичний момент»

2. Дініку Г. «Весняний хоровод»

3. Корчинський М. «Думка»

4. Малиш Т. «Сирба»

5. Бах Й. «Скерцо»

6. Дога Є. «Кодри»

7. Глюк Х. «Мелодія» з опери «Орфей»

8. Попадюк В. «Сільська полька»

9. Гендель Г. «Жига»

10. Дебюссі К. «Дівчина з волоссям кольору льону»
3. МУЗИЧНО-ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ


 1. Правопис звуків у скрипковому і басовому ключах.

 2. Поняття музичного ритму та метру.

 3. Прості та складені інтервали.

 4. Обернення інтервалів.

 5. Діатонічні і хроматичні інтервали.

 6. Акорди терцієвої будови. Тризвуки і їх обернення.

 7. Септакорди, їх обернення.

 8. Лад, тональність, ладові функції.

 9. Будова мажорних гам до 3-х знаків включно (натуральний і гармонічний мажор).

 10. Інтервали і акорди в натуральному мажорі.

 11. Будова мінорних гам до 3-х знаків включно (натуральний, гармонічний та мелодійний мінор).

 12. Інтервали і акорди в натуральному мінорі.

 13. Хроматизм і альтерація.

 14. Види мелізмів.

 15. Розв’язання Д7 та його обернень.

 16. Мелодія, її види та структура. Секвенція. Кульмінація.

 17. Стиль і жанр у музиці.

 18. Надати визначення і порівняльну характеристику темпам Allegro і Presto.

 19. Визначити поняття poco ritenuto.

 20. Визначити і порівняти темпи Lento i Allegretto.

 21. Визначити і порівняти динамічні відтінки forte, piano, crescendo, diminuendo.

 22. Визначити поняття tranquillo, sostenuto.


4. ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ З МУЗИЧНО-ТЕОРЕТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ

Побудувати: 1. Гами мажорні (2-х видів) та мінорні (3-х видів) до 2-х знаків включно.

 2. Прості інтервали на ступенях натурального мажору та мінору вгору і вниз у тональностях до одного знаку.

 3. Головні тризвуки та їх обернення у тональностях до одного знаку натурального мажору та гармонічного мінору.

 4. Д7 і його обернення з розв’язком у тональностях до одного знаку.

Слуховий аналіз:

 1. Мажорних (2-х видів) та мінорних (3-х видів) ладів у звукорядах, тетрахордах;

 2. Окремих ступенів у музичному ладі;

 3. Інтервалів (по 2-3) з 2-х програвань;

 4. Акордів (по 2-3) з 2-х програвань.

Співати по нотах мелодії з тактуванням у розмірах 2/4, 3/4.


 1. Критерії оцінювання
Рівні

навчальних

досягнень


Бали

Критерії оцінювання

100..200

1..12

І

низький100…109

1

Відсутня попередня фахова підготовка. Вступник не володіє грою на музичному інструменті, не може проінтонувати мелодійний зворот та повторити ритмічний малюнок

110…119

2

Відсутня попередня фахова підготовка. Не володіє грою на інструменті, з помилками відтворює мелодійний та ритмічний зворот.

120…129

3

Відсутня попередня фахова підготовка. Вступник не володіє грою на інструменті. Має нерозвинений музичний слух, з помилками відтворює заданий ритмічний малюнок.

ІІ

середній130…139

4

Відсутня попередня фахова підготовка. Вступник самостійно засвоїв елементарні навички гри на інструменті, виконав один твір. З помилками відтворює зразки мелодійних та ритмічних зворотів. Має елементарні поняття з теорії музики.

140…149

5

Відсутня попередня фахова підготовка. Вступник самостійно засвоїв гру на інструменті, виконав одну п’єсу. Здатен повторити зразок ритмічного малюнку, проінтонувати мелодійний зворот. Знає елементарні поняття з теорії музики, нотної грамоти.

150…159

6

Відсутня попередня фахова підготовка. Вступник самостійно засвоїв гру на музичному інструменті. Виконав один твір простої форми. Знає нотну грамоту, основні поняття теорії музики. Повторює заданий ритмічний малюнок. Розрізняє кількість звуків у акорді і вміє їх повторювати, повторює заданий мелодійний зворот.

ІІІ

достатній
160…169

7

Вступник має попередню фахову підготовку на рівні дитячої музичної школи чи студії. Виконання передає характер твору, ритмічну точність, єдність темпу. Під час виконання учень допускає незначну кількість помилок у тексті. Виконання недостатньо виразне в динамічному плані та у плані фразування. Інтонування гам та інтервалів частково вірне. Допускає помилки при визначенні на слух простих інтервалів.

170…174

8

Вступник має попередню фахову підготовку. Виконання інструментальних творів відрізняється точністю ритмічного малюнку, застосуванням динамічних відтінків. Вступник має достатній рівень музично-теоретичних знань. Вміє будувати гами трьох видів мажору і мінору. Знає будову інтервалів і тризвуків, може їх проінтонувати. Визначає на слух прості інтервали. Спів по нотах має інтонаційні та ритмічні неточності.

175…179

9

Вступник має попередню фахову підготовку. Під час виконання програмних творів вступник проявляє елементи відтворення художнього образу, фразування, динамічні відтінки. Вступник виявляє гарні знання з музично-теоретичної підготовки, вміє будувати гами, інтервали, тризвуки, може їх проінтонувати. При визначенні їх на слух допускає незначні помилки. При сольфеджуванні допускає ритмічні неточності.

ІV

високий180…184

10

Вступник має попередню фахову підготовку. Виразно, без помилок виконує програмні твори на інструменті. Вступник має міцні знання з теорії музики та сольфеджіо. Вміє будувати гами різних видів мажору та мінору, інтервали та тризвуки у ладі і від заданого звуку. Будує домінантсептакорд і визначає його на слух. Без помилок визначає на слух окремі інтервали і тризвуки. У ланках з трьох інтервалів чи тризвуків може зробити по одній помилці. Чисто інтонує мелодії в тональностях до одного знаку.

185…189

11

Вступник має попередню фахову підготовку. Програмні твори на інструменті виконує усвідомлено, виразно, без помилок. Ясно проявляються елементи художньої виразності: характер звуковедення, фразування, виділення смислових мелодійних кульмінацій. Твір має просту двох чи трьох частинну форму чи різновид поліфонічного складу (фуга, прелюдія).

Вступник має глибокі і міцні знання з музично-теоретичної підготовки. Вільно орієнтується у побудові гам, інтервалів, акордів як у ладі (тональності), так і від звуків. Визначає на слух ланки з трьох інтервалів та з трьох акордів. Точно інтонує по нотах з диригуванням мелодії в тональностях до двох знаків.190…200

12

Вступник має попередню фахову підготовку. Виразно, без помилок виконує музичний твір на інструменті. Твір виконується цілісно напам'ять, з усвідомленням його об'єму. Виконання переконливо передає характер твору, має ясне фразування, ритмічну точність, єдність темпу, виразне в динамічному плані. Має ґрунтовні знання з музично-теоретичної підготовки: вільно будує гами різних видів мажору і мінору, інтервали, акорди; інтонує домінантсептакорд і його обернення у тональностях мажору і мінору; без помилок визначає на слух ланки з трьох інтервалів та з трьох акордів. Без помилок, з тактуванням сольфеджує мелодії в тональностях до трьох знаків мажору і мінору.


6. Перелік видань рекомендованої методичної літератури


 1. Баласанян С. Школа гри на трубі. – М.: Музика, 1972.

 2. Барсова І. Книга про оркестр. – К.: Музична Україна, 1981.

 3. Блажевич В. Школа гри на тубі. – М.: Музика, 1986.

 4. Блажевич В. Школа гри на тромбоні. – М.: Музика, 1984.

 5. Волоцкой П. Школа гри на альті мі-бемоль. – М.: ВДФ при МДК, 1961.

 6. Григор 'єв Б. Школа гри на тубі. – М.: Музика, 1987.

 7. Григор'єв Б., Востряков М. Початкова школа гри на тромбоні. – М.: Музика, 1987.

 8. Гурфинкель В. Школа гри на кларнеті. – К.: Мистецтво, 1965.

 9. Докшіцер Т. Про штрихи при грі на трубі. – М.: Мелодія, 1967.

 10. Єгорова Т., Штейман В. Хрестоматія для ксилофона і малого барабана. – М.: Музика, 1973.

 11. Зіневич В., Борін Б. Курс гри на ударних інструментах. – Л.: Музика, 1979.

 12. Кізант Г. Техніка гри на ударних інструментах. – К.: Муз. Україна, 1986.

 13. Космага Р. Нова методика гри на малому барабані. – Польща.

 14. Кузьмін Ю. Школа гри на ударних інструментах. – М.: ВДФ при МДК.

 15. Кобець І. Початкова школа гри на трубі, корнеті, альті, тенорі, баритоні. – К.: Мистецтво, 1963.

 16. Купінський К Школа гри на ударних інструментах. – М.: 1971.

 17. Кобець І. Початкова школа гри на трубі або корнеті, альті, тенорі, баритоні. – К.: Мистецтво, 1963.

 18. Лебедєв О. Школа гри на тубі. – М.: Музика, 1984.

 19. Манжора Б. Методика навчання гри на тромбоні. – К., 1976.

 20. Митронов О. Школа гри на трубі. – М.: Музика, 1986.

 21. Макієвський С. Техніка гри на ударній установці. – К.: Муз. Україна, 1991.

 22. Орвід Г. Школа для труби (або корнета). – М.: Музгиз, 1940.

 23. Полех В. Школа гри на валторні. – М.: Музика, 1986.

 24. Пулатов В. Школа гри на трубі. – Ташкент, 1979.

 25. Резевський 3. Школа гри на ударних інструментах. – Рига, 1969.

 26. Рейхе Є. Школа гри на тромбоні.

 27. Сердакян А. Школа гри на баритоні (тенорі). – М.: ВДФ при МДК, 1961.

 28. Солодуєв В. Школа гри на валторні., 1969

 29. Сумеркіи В. Методика навчання гри на тромбоні. – М., Музика, 1976.

 30. Сумеркіи В. Тромбон. – М.: Музика, 1980.

 31. Табаков М. Прогресивна школа навчання гри на трубі. – М.: Музика, 1985.

 32. Усов Ю. Школа гри на трубі. – М.: Музика, 1985.

 33. Хачатурян М Посібник для труби. – Єреван, 1970.

 34. Чумов Л. Школа початкового навчання на трубі. – М.: Музика, 1979.

 35. Яр Южек. Школа гри на тубі. – М.: Музика, 1989.

 36. Арбан Ж. Школа игры на трубе. – М.: Музьіка, 1990.

 37. Баласанян С. Школа игры на трубе. – М.:Музьіка, 1988.

 38. Иванов В. Саксофон. – М.: Музыка, 1990.

 39. Иванов-Радкевич М Школа коллективной игры для духовых инструментов

 40. Лебедев А. Школа игры на тубе. – М.: Музыка, 1974.

Каталог: prijom -> 2015 -> Programs

Скачати 255.91 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка