Хвороби пародонта. Етіологія, патогенез. Класифікація. Клініка, діагностика,лікування та профілактика. Змістовний модуль№6Скачати 54.68 Kb.
Дата конвертації22.12.2017
Розмір54.68 Kb.

МОДУЛЬ №3. ХВОРОБИ ПАРОДОНТА. ЕТІОЛОГІЯ, ПАТОГЕНЕЗ. КЛАСИФІКАЦІЯ. КЛІНІКА, ДІАГНОСТИКА,ЛІКУВАННЯ ТА ПРОФІЛАКТИКА.

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ№ 6. “ХВОРОБИ ПАРОДОНТА. СИСТЕМАТИКА ХВОРОБ ПАРОДОНТА. ОБСТЕЖЕННЯ ХВОРИХ З ПАТОЛОГІЄЮ ТКАНИН ПАРОДОНТУ”.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №103. ПАРОДОНТОЗ. КЛІНІКА, ДІАГНОСТИКА, ДИФЕРЕНЦІЙНА ДІАГНОСТИКА.

Тривалість заняття – 2 години. Місце проведення – клінічна зала кафедри терапевтичної стоматології.Забезпечення: методичні розробки, таблиці, слайди, стоматологічна апаратура, стоматологічні інструменти і матеріали.

Мета практичного заняття:

Загальна:- навчитися діагностувати пародонтоз.

Конкретна: - вивчити методику клінічного обстеження хворого пародонтозом.

-вивчити критерії диференційної діагностики пародонтозу зі схожою патологією.Завдання на формування початкового рівня знань:

1. Анатомічні, фізіологічні і гістологічні особливості будови тканин пародонту.

2. Динаміку біологічної системи тканин пародонту.

3. Роль загальних та місцевих чинників і етіопатогенезі пародонтопатій.

4. Методи обстеження хворого з патологією тканин пародонту.

5. Гістологічна та рентгенологічна картини альвеолярного паростку в нормі та при патології.


Література до вихідного рівня знань:

  1. Лекцiї завідувача кафедри терапевтичної стоматологiї д.м.н., професора Кулигiної В.М.

  2. Терапевтична стоматологія: Підручник для студентів стоматологічних факультетів вищих медичних навчальних закладів ІV рівня акредитації у двох томах / За ред. професора А.К. Ніколішина. – Т.І. – Полтава: «Дивосвіт», 2005. – 392 с.

  3. Данилевський М.Ф., Борисенко А.В., Політун А.М., Сідельникова Л.Ф., Несін О.Ф. Терапевтична стоматологія. Фантомний курс. – К.: Здоров’я, 2001. – Т. 1. - 392 с.

  4. «Анатомия и физиология человека» Е.А. Воробьева, А.В. Губарь, Е.Б. Сафьянникова стр.257-264.

Завдання для контролю початкового рівня знань:

задача

рівень
При пародонтозі кількість ясенної рідини:


I

а) збільшується

б) зменшується

+в) не змінюється

г)правильної відповіді немає

г) всі відповіді вірні


Остеопороз характеризується:


I

+а) зниженням щільності кістки

б) повільним розсмоктування кісткової тканини

в) ущільненням кісткової тканини

г) повним розсмоктуванням кістки

д) правильної відповіді немає


Питання, що підлягають вивченню на практичному занятті:

1. Етіологія і патогенез пародонтозу.

2. Клінічні ознаки генералізованого пародонтозу різних ступенів важкості..

3. Діагностика і диференційна діагностика пародонтозу.

4. Вікові зміни щелепних кісток.
Література:

Основна:


  1. Лекцiї завідувача кафедри терапевтичної стоматологiї д.м.н., професора Кулигiної В.М.

  2. Терапевтична стоматологія: Підручник для студентів стоматологічних факультетів вищих медичних навчальних закладів ІV рівня акредитації у двох томах / За ред. професора А.К. Ніколішина. – Т.І. – Полтава: «Дивосвіт», 2005. – 392 с.

  3. Данилевський М.Ф., Борисенко А.В. Заболевания пародонта.-Київ:здоров′я, 2000.- 462 с.

Додаткова:

  1. Николаев А.И. Практическая терапевтическая стоматология: учебное пособие / А.И. Николаев, Л.М. Цепов. – 8-е узд., доп. и перераб. – М.: МЕДпрессинформ, 2008. – 960 с.

  2. Терапевтическая стоматология: ученик для студентов медицинских вузов / Под ред.. Е.В. Боровского. – М., Мед.инф.Агентство. 2004. – 798 с.

Організаційна структура заняття:Організаційна частина

2 хв.

Контроль вихідного рівня знань

5 хв.

Теоретичне опитування та обговорення питань по темі практичного заняття

15 хв.

Демонстрація наочного матеріалу за темою

10 хв.

Самостійна робота по засвоєнню теми

35 хв.

Контроль кінцевого рівня знань студента та оцінювання успішності

20 хв.

Завдання для самостійної роботи

3 хв.


Студент повинен знати:

- причину і механізм розвитку генералізованого пародонтозуСтудент повинен вміти:

-діагностувати пародонтоз на основі клінічних та рентгенологічних ознак.


Завдання для самоконтролю знань-умінь:

1 рівень складності (α=І)

Генералізований пародонтоз- це захворювання, що характеризується:

а) запаленням ясен

б) деструкцією періодонту

в) запаленням періодонту

г) горизонтальною резорбцією альвеолярної кістки

д) всі відповіді вірні

2 рівень складності (α=ІІ)

Рентгенологічно у хворих генералізованим пародонтозом початкового ступеню важкості спостерігається:

а) незначний остеопороз губчастої речовини міжзубних кісткових перегородок

б) незначна резорбція міжзубних кісткових перегородок

в) виражена деструкція компактної пластинки

г) звуження періодонтальної щілини

д) розширення періодонтальної щілини

3 рівень складності (α=ІІІ)

Рентгенологічно у хворих генералізованим пародонтозом середнього ступеню важкості спостерігається:

а) невиражений остеопороз губчастої речовини міжзубних кісткових перегородок

б) резорбція міжзубних кісткових перегородок до 1/3 висоти

в) резорбція міжзубних кісткових перегородок до 1/2 висоти

г) звуження періодонтальної щілини

д) розширення періодонтальної щілини
Ситуаційна задача. Хворий Н., 67 років звернувся зі скаргами на оголення шийок зубів. Вважає себе практично здоровим. Об`єктивно: атрофія ясеневих сосочків, великі просвіти в міжзубних проміжках, ясна анемічні. На рентгенограмі:відзначається дрібнонопетлиста будова щелеп, без чіткості малюнку. Зниження висоти між альвеолярних перетинок на 1/2 висоти при збереженні ком пактної пластинки. Поставте діагноз захворювання.
Еталони відповідей:

1 рівень складності (α=І)

г).


2 рівень складності (α=ІІ)

а), б).


3 рівень складності (α=ІІІ)

а), б), в).Ситуаційна задача. Хронічний генералізований пародонтоз середнього ступеню важкості.
Завдання для самостійної роботи

Опрацювати рекомендовану літературу, написати реферат на тему «Диференційна діагностика пародонтозу і старчої атрофії кістки».

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка