Хвороби пародонта. Етіологія, патогенез. Класифікація. Клініка, діагностика,лікування та профілактика. Змістовний модуль№ “Дата конвертації26.10.2017
Розмір49 Kb.
ТипЗадача

МОДУЛЬ №3. ХВОРОБИ ПАРОДОНТА. ЕТІОЛОГІЯ, ПАТОГЕНЕЗ. КЛАСИФІКАЦІЯ. КЛІНІКА, ДІАГНОСТИКА,ЛІКУВАННЯ ТА ПРОФІЛАКТИКА.

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 5. “ХВОРОБИ ПАРОДОНТА. СИСТЕМАТИКА ХВОРОБ ПАРОДОНТА. ОБСТЕЖЕННЯ ХВОРИХ З ПАТОЛОГІЄЮ ТКАНИН ПАРОДОНТА”.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 77. ПАРОДОНТ. ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ. АНАТОМІЯ, ГІСТОЛОГІЯ, ФІЗІОЛОГІЯ ПАРОДОНТА, ЗАХИСНІ МЕХАНІЗМИ.

ТРИВАЛІСТЬ ЗАНЯТТЯ – 2 ГОДИНИ.

Місце проведення – клінічна зала кафедри терапевтичної стоматології.Забезпечення: методичні розробки, таблиці, слайди, стоматологічна апаратура, стоматологічні інструменти і матеріали.

Мета практичного заняття:

Загальна: вивчити анатомо-гiстологiчну будову та фiзiологiю пародонту.

Конкретна:

- вивчити анатомо- гістологічні особливості будови тканин пародонту;

- вивчити фізіологічну роль пародонту, як структурної одиниці зубощелепової системи.

Завдання на формування початкового рівня знань:


 1. Ембріологія органів ротової порожнини.

 2. Фізіологія ротової порожнини.

Література до вихідного рівня знань:

 1. Лекцiї завідувача кафедри терапевтичної стоматологiї д.м.н., професора Кулигiної В.М.

 2. Терапевтична стоматологія: Підручник для студентів стоматологічних факультетів вищих медичних навчальних закладів ІV рівня акредитації у двох томах / За ред. професора А.К. Ніколішина. – Т.І. – Полтава: «Дивосвіт», 2005. – 392 с.

 3. Гистология и эмбриология органов полости рта человека . Учебное пособие . Быков В.Л.Специальная література. -Санкт-Петербург,1998.-248С.

Завдання для контролю вихідного рівня знань:

Задача

Рівень

Еталони відповідей

Площа поверхні ротової порожнини складає:

І

а) 140см2

б) 150 см2

в) 200 см2

+г)215 см2

д) 250 см2


Які клітини, крім кератиноцитів, присутні в епітелії ясен?


І

а) гістіоцити

+б) меланоцити

+в) клітини Лангерганса

г) лаброцити

+д) клітини Маркеля
Питання, що підлягають вивченню на практичному занятті:

 1. Анатомiчна будова тканин пародонту.

 2. Гiстологiчна будова тканин пародонту.

 3. Функції пародонту.

 4. Вікові зміни в тканинах пародонту.

Література:

Основна:

 1. Лекцiї завідувача кафедри терапевтичної стоматологiї д.м.н., професора Кулигiної В.М.

 2. Данилевський М.Ф., Борисенко А.В., Політун А.М., Сідельникова Л.Ф., Несін О.Ф. Терапевтична стоматологія. Фантомний курс. – К.: Здоров’я, 2001. – Т. 1. - 392 с.

 3. Терапевтична стоматологія: Підручник для студентів стоматологічних факультетів вищих медичних навчальних закладів ІV рівня акредитації у двох томах / За ред. професора А.К. Ніколішина. – Т.І. – Полтава: «Дивосвіт», 2005. – 392 с.

 4. Данилевський М.Ф., Борисенко А.В. Заболевания пародонта.-Київ:здоров′я, 2000.- 462 с.

Додаткова:

 1. Николаев А.И. Практическая терапевтическая стоматология: учебное пособие / А.И. Николаев, Л.М. Цепов. – 8-е узд., доп. и перераб. – М.: МЕДпрессинформ, 2008. – 960 с.

 2. Терапевтическая стоматология: ученик для студентов медицинских вузов / Под ред.. Е.В. Боровского. – М., Мед.инф.Агентство. 2004. – 798 с.

Організаційна структура заняття:

Організаційна частина

2 хв.

Контроль вихідного рівня знань

5 хв.

Теоретичне опитування та обговорення питань по темі практичного заняття

15 хв.

Демонстрація наочного матеріалу за темою

10 хв.

Самостійна робота по засвоєнню теми

35 хв.

Контроль кінцевого рівня знань студента та оцінювання успішності

20 хв.

Завдання для самостійної роботи

3 хв.

Студент повинен знати:

- будову та функції пародонту.Студент повинен вміти:

- дати визначення терміну “пародонт”.Завдання для самоконтролю знань-умінь:

І рівень складності (α=І)

Пародонт - анатомічне утворення, що включає:

а)ясна, періодонт,

б) ясна, кістку альвеоли

в) ясна, періодонт, кістку альвеоли, цемент кореня

г)компактну пластинку кістки альвеоли і періодонт

д) підслизової основи, власне слизової оболонки

ІІ рівень складності (α=ІІ)

Гістологічно ясна складається:

а) епітелію

б) власне слизової оболонки

в) підслизової основи

г) окістя

д) підслизової основи, власне слизової оболонки

ІІІ рівень складності (α=ІІІ)

Незроговілий епітелій ясен складається:

а) базального шару

б) шипуватого шару

в) шару плескатих клітин

г) зернистого шару

д) сітчатого шару

Ситуаційна задача:

Відомо, що до складу клітинних елементів пародонт входять Гістіоцити. Яка їх функція?

Еталони відповідей:

1 рівень складності (α=І)

в

2 рівень складності (α=ІІ)

а,б.

3 рівень складності (α=ІІІ)

а, б, в.

Гістіоцити (макрофаги) — це високорухомі клітини подовженою форми, цитоплазма яких характеризується могутнім розвитком лізосомального апарату, тоді як інша органела розвинена помірно. Гістіоцити виконують цілий ряд функцій. Вони поглинають і переварюють пошкоджені і загиблі клітини, компоненти міжклітинної речовини, а також мікроорганізми і інші речовини екзогенного походження. Гістіоцити виконують роль антигеноносіїв. Вони беруть участь в індукції імунологічних реакцій за допомогою переробки (процесингу) антигенів і представлення їх лімфоцитам. Гістіоцити також регулюють діяльність інших клітин, наприклад фібробластів.

Завдання для самостійної роботи:реферат на тему «Пародонт. Гістологія пародонту».

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка