«хвилинка кобзаря» на уроках української мови» (роздатковий матеріал) ПідготувалиСторінка3/5
Дата конвертації24.05.2018
Розмір0.74 Mb.
ТипУрок
1   2   3   4   5

РОЗДІЛ


ЗАВДАННЯ


ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ


Морфологія Прикметник

Випишіть прикметники нестягненої форми. Як утворюються стягнені форми?

«Княжна́» — соціально-побутова поема видатного українського поета Тараса Шевченка, датована з 22 червня 1847 року до 11 травня 1848 року, орієнтовно: кінець червня — грудень 1847 року, Орська фортеця.«ХВИЛИНКА КОБЗАРЯ» №37Оживуть степи, озера,

І не верстовії,

А вольнії, широкії

Скрізь шляхи святії

Простеляться; [19, 524]РОЗДІЛ


ЗАВДАННЯ


ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ


Морфологія Прикметник

Випишіть прикметники нестягненої форми. Які прикметники можуть мати нестягнену форму?

«Ісая. Глава 35» («Подражаніє») є гімном вільній людині на вільній землі, вона повністю присвячена темі щастя народу, що дочекався волі. Жанр переспіву з Біблії.

Біблійні образи є найвищою мірою художніми, і поет прагне їх максимально зберегти. Проте в його поезії на берегах річок та озер ростуть не тростини й папірус, а гаї. Цей штрих «натякає», що йдеться про майбутнє звільнення не так ізраїльського, як українського народу.
«ХВИЛИНКА КОБЗАРЯ» №38

І мене в сем’ї великій,

В сем’ї вольній, новій,

Не забудьте пом’янути

Незлим тихим словом.[19, 297]РОЗДІЛ


ЗАВДАННЯ


ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ


Морфологія Займенник

Назвіть займенник у цій строфі. Яка особливість його відмінювання?

«Заповіт» Тарас Шевченко написав в час важкої хвороби у грудні 1845 року.

Якщо Горацій і Пушкін у перших строфах писали про пам’ятники, які вони собі вибудували власною творчістю, то й Шевченко говорить про пам’ятник, яким має стати степова могила, де він просить себе поховати.

«ХВИЛИНКА КОБЗАРЯ» №39
Не вмирає душа наша,

Не вмирає воля. [19, 272]РОЗДІЛ


ЗАВДАННЯ


ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ


Морфологія

Займенник

Назвіть займенник, вказавши його розряд. Доведіть, що займенник наш може вживатися в узагальненому значенні.

«Кавказ» написано 1845 року. Ця поема є свідченням геніальної про зрілості Тараса Шевченка, світло його істини сягає сучасності, майбутніх віків прийдешніх поколінь, допоки будуть існувати імперії та загарбники.


«ХВИЛИНКА КОБЗАРЯ» №40


Один у другого питаєм:


Нащо нас мати привела?

Чи для добра? чи то для зла?

Нащо живем? Чого бажаєм?

І, не дознавшись, умираєм.

А покидаємо діла…
Які ж мене, мій боже милий,

Діла осудять на землі?

Коли б ті діти не росли,

Тебе, святого, не гнівили,

Що у неволі народились.

І стид на тебе понесли.[19, 353]


РОЗДІЛ


ЗАВДАННЯ


ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ


Морфологія

Займенник

Випишіть займенники, розподіливши їх за розрядами. Виконайте морфологічний розбір одного з них.

Друга половина 1847, Орська кріпость.«ХВИЛИНКА КОБЗАРЯ» №41

І четвертий рік минає

Тихенько, поволі,

І четверту починаю

Книжечку в неволі

Мережати…[19, 479]
РОЗДІЛ


ЗАВДАННЯ


ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ


Морфологія.

Числівник

Визначте розряд і синтаксичну функцію числівників.

«Лічу в неволі дні і ночі» датовано першою половиною 1850 року, оренбург. Глибока внутрішня зібраність відчувається в гірких роздумах поета про літа, марно втрачені в неволі. Поет знаходив у творчості силу, що допомагала йому зберегти твердість духу. Вірш у новій редакції закінчується лаконічно, стримано й переконливо: «Згадаю дещо, заспіваю // Та й знов мережать захожусь // Дрібненько книжечку. Рушаю».«ХВИЛИНКА КОБЗАРЯ» №42Ой три шляхи широкії

Докупи зійшлися.

На чужину з України

Брати розійшлися. [19, 320]


Не вертаються три брати,

По світу блукають,

А три шляхи широкії

Терном заростають. [19, 321]РОЗДІЛ


ЗАВДАННЯ


ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ


Морфологія.

Числівник

Визначте розряд і синтаксичну функцію числівників (за варіантами).

Цикл «В казематі складається із 13 віршів. Один із них – «Ой три шляхи широкії…».

Роздуми про свою долю, долю однодумців-товаришів, туга за Україною – основні мотиви віршів, написаних в казематі.
«ХВИЛИНКА КОБЗАРЯ» №43

За думою дума роєм вилітає;

Одна давить серце, друга роздирає,

А третя тихо, тихесенько плаче

У самому серці, може, й бог не бачить. [19, 242]РОЗДІЛ


ЗАВДАННЯ


ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ


Морфологія.

Числівник

Визначте розряд і синтаксичну функцію числівників, один із них провідміняйте за відмінками (за варіантами).

«Гоголю» — вірш Шевченка, написаний 30.XII 1844 у Петербурзі. За жанром і змістом цей вірш передує посланню «І мертвим, і живим...». Гоголя у вірші протиставлено тим представникам дворянської інтелігенції, які «оглухли — похилились в кайданах... байдуже...», і зображено як ідейного однодумця автора — свідомого ворога «престола-отечества». 
«ХВИЛИНКА КОБЗАРЯ» №44


Поховайте та вставайте,

Кайдани порвіте

І вражою злою кров’ю

Волю окропіте.[19, 297]

РОЗДІЛ


ЗАВДАННЯ


ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ


Морфологія. Дієслово

Випишіть дієслова, визначте їх спосіб і вид.

«Заповіт» Тарас Шевченко написав в час важкої хвороби у грудні 1845 року. Безсумнівно, що поет думав про можливу смерть. Але ймовірніше, що рядки «Заповіту» почали складати ще раніше.

«Заповіт» – останній твір періоду «трьох літ».


«ХВИЛИНКА КОБЗАРЯ» №45Сумує, воркує, білим світом нудить,


Літає, шукає, дума – заблудив.


Щаслива голубка: високо літає,


Полине до бога – милого питать. [19, 6]РОЗДІЛ


ЗАВДАННЯ


ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ


Морфологія. Дієслово

Вибірково-розподільна робота: випишіть дієслова, розподіливши їх за дієвідмінами

Балада – це невеликий лiро-епiчний твiр iз драматично напруженим сюже­том, у якому наявнi елементи фантастики. Для бiльшостi балад Шевченка характерний трагiчний кiнець. У 
творi «Причинна» зустрiчаємо й картини бурхливоï природи, й загадковi подiï, i смерть героя, й рiзкi контрасти.«ХВИЛИНКА КОБЗАРЯ» №46


Роботящим умам,

Роботящим рукам

Перелоги орать,

Думать, сіять, не ждать

І посіяне жать

Роботящим рукам. [19, 555]

РОЗДІЛ


ЗАВДАННЯ


ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ


Морфологія. Дієслово

Випишіть дієслова. На які запитання відповідає неозначена форма? У яких стилях зрідка допускається як варіант формотворчий суфікс –ть?

«Тим неситим очам» — вірш Шевченка, написаний у Петербурзі. За рукописом у «Більшій книжці» (рукою О. Лазаревського) твір датується 31.V.1860. Ця поезія — вільний переспів вірша В. Курочкіна «Для великих землі». В переспіві збережено розмір оригіналу, кількість строф, характер римування і навіть окремі рими.


«ХВИЛИНКА КОБЗАРЯ» №47

Не дуріте самі себе,

Учітесь, читайте,

І чужому научайтесь,

Й свого не цурайтесь. [19, 282]РОЗДІЛ


ЗАВДАННЯ


ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ


Морфологія.

Дієслово

Визначте спосіб дієслів. Як змінюються дієслова наказового способу?

«І мертвим, і живим…» – послання.

Послання – твір, написаний як звернення до певної особи чи багатьох осіб.


«ХВИЛИНКА КОБЗАРЯ» №48

І забудеться срамотня

Давняя година,

І оживе добра слава,

Слава України,

І світ ясний, невечірній

Тихо засіяє…

Обніміться ж, брати мої,

Молю вас, благаю! [19, 283]
РОЗДІЛ


ЗАВДАННЯ


ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ


Морфологія.

Дієслово

Випишіть дієслова. Виконайте їх морфологічний розбір.

Викриваючи фальш панської «любові» до «найменшого брата», Шевченко у посланні «І мертвим, і живим…» висловив новий на той час у суспільній думці України демократичний погляд на патріотизм: заслуговує на ім’я патріота лише той, хто обстоює народні права; шлях до національного відродження України лежить тільки через соціальне визволення.


«ХВИЛИНКА КОБЗАРЯ» №49


Мене там мати повивала

І, повиваючи, співала,

Свою нудьгу переливала

В свою дитину… [492]
Там батько, плачучи з дітьми

(А ми малі були і голі),

Не витерпів лихої долі,

Умер на панщині!.. [19, 492]


РОЗДІЛ


ЗАВДАННЯ


ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ


Морфологія.

Дієприслівник

Випишіть дієприслівник, виконайте його морфологічний розбір (за варіантами)

«Якби ви знали, паничі…» датовано 1850 роком.

Доля великого генія України була складна. Дитинство та юність Тараса Григоровича Шевченка пройшли в кріпацтві та наймах. Не обминула його й сирітська доля, тому що панщина рано загубила його батьків.


«ХВИЛИНКА КОБЗАРЯ» №50


Все б, здається; ні, на кару

Сироти остались.

В сльозах росли та й виросли;

Замучені руки

Розв’язались – і кров за кров,

І муки за муки. [19, 95]

РОЗДІЛ


ЗАВДАННЯ


ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ


Морфологія.

Дієприкметник

Випишіть дієприкметник, виконайте його морфологічний розбір.

«Гайдамаки» композиційно вибудований так, щоб читач зрозумів, що повстання було гнівною відповіддю українського селянства на нелюдські дії польських конфедератів.«ХВИЛИНКА КОБЗАРЯ» №51Тяжко-важко сиротині,

А ніхто не бачить…

Тільки ворог, що сміється…

Смійся, лютий враже! [19, 51]РОЗДІЛ


ЗАВДАННЯ


ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ


Морфологія.

Прислівник

Знайдіть прислівник і поясніть його правопис, виконайте морфологічний розбір.

У вірші «До Основ’яненка» Кобзар сумує за козацькою вольницею. Поет намагається пробудити в нащадків гідність, колишню звитягу, запорізьке лицарство, честь.«ХВИЛИНКА КОБЗАРЯ» №52

А тим часом сичі вночі

Недобре віщують

На коморі. Болящая

Щодень, щогодини

Ледве чути питається:

«Доню Катерино!

Чи ще Марко не приїхав?.. [19, 269]
РОЗДІЛ


ЗАВДАННЯ


ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ


Морфологія.

Прислівник

Знайдіть прислівники, поясніть правопис, виконайте морфологічний розбір.

Написана «Наймичка» у 1860 році. Цей твір присвячений трагічній долі жінки-покритки на Україні. Через кілька років після написання «Катерини» Тарас Григорович знову повертається до цієї теми, але висловлює її вже в іншому емоційному ключі. Крім «Наймички», написано поему «Марія» (1861), вірш «Сон» («На панщині пшеницю жала») (1858).«ХВИЛИНКА КОБЗАРЯ» №53


Не вернеться чорнобривий
Та й не привітає,
Не розплете довгу косу,
Хустку не зав'яже,
Не на ліжко – в домовину
Сиротою ляже! [19, 6]РОЗДІЛ


ЗАВДАННЯ


ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ


Морфологія.

Службові частини

мови

Назвати виділену частину мови, пояснити її правопис з іншими частинами мови.

«Причинна» балада Шевченка,

написана орієнтовно 1837 року у Петербурзі. Вперше твір опубліковано в альманаху «Ластівка». Сюжет у ній – незвичайний і загадковий, колоритно-похмурий.

На прикладі балади «Причинна» переконуємось, що Шевченко органічно ввібрав образне мислення свого народу.Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка