«хвилинка кобзаря» на уроках української мови» (роздатковий матеріал) ПідготувалиСторінка2/5
Дата конвертації24.05.2018
Розмір0.74 Mb.
ТипУрок
1   2   3   4   5


«ХВИЛИНКА КОБЗАРЯ» №19
Все упованіє моє

На тебе, мій пресвітлий раю,

На милосердіє твоє,

Все упованіє моє

На тебе, мати, возлагаю,

Святая сило всіх святих.[19, 530]


РОЗДІЛ


ЗАВДАННЯ


ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ


Лексикологія

Знайдіть старослав’янізми. Назвіть їхні фонетичні особливості.

«Марія» – ліро-епічна поема, у якій на матеріалі біблійної образності осмислено найактуальніші проблеми людського буття.

Поема стала заключним акордом наскрізної для творчості поета теми материнства. По-своєму реконструювавши сюжет, український поет подав Марію продовжувачкою місії Христа.
«ХВИЛИНКА КОБЗАРЯ» №20Неначе птахи в чорнім гаї,

Козацтво сміливе літає. [19, 169]
РОЗДІЛ


ЗАВДАННЯ


ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ


Лексикологія

Доберіть до виділеного слова синоніми.

В основі сюжету поеми «Гамалія» Т. Г. Шевченка — морський похід отамана Гамалії з козаками в Стамбул для визволення з неволі своїх побратимів. Але в цьому творі увага автора зосереджена не тільки на лицарських рисах запорожців. Одночасно з оспівуванням мужності і сміливості козаків, їхньої великої відваги і глибокого почуття обов’язку, поет наголошує на почутті великої любові до рідного краю козаків — до України.«ХВИЛИНКА КОБЗАРЯ» №21Через тиждень молодиціКоровай місили

На хуторі. [19, 265]


РОЗДІЛ


ЗАВДАННЯ


ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ


Лексикологія

Поясніть значення виділених слів. Укажіть, однозначними чи багатозначними є ці іменники.

Поема «Наймичка», написана 1845 року, стала логічним продовженням теми материнства у творчості Шевченка. Психологічна драма Ганни увінчана щастям материнства, хай і схованого від людей.
«ХВИЛИНКА КОБЗАРЯ» №22

Занедужала небога.

Уже й причащали,

Й малосвятіє служили, —

Ні, не помагало.

Старий Трохим по подвір’ю,

Мов убитий, ходить.

Катерина ж з болящої

І очей не зводить. [19, 269]РОЗДІЛ


ЗАВДАННЯ


ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ


Лексикологія

Випишіть слова, розподіливши їх на загальновживані і стилістично забарвлені. Поясніть свій вибір.

Поема «Наймичка» написана 1845 року. Твір передає уявлення поета про звичайне, людське щастя. Тут опоетизовано патріархальний уклад родинного й побутового життя хутірської сім’ї.«ХВИЛИНКА КОБЗАРЯ» №23
Возлюбленику муз і грацій,

Ждучи тебе, я тихо плачу

І думу скорбную мою

Твоїй душі передаю. [19, 501]

РОЗДІЛ


ЗАВДАННЯ


ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ


Лексикологія

З’ясуйте значення невідомих вам слів. Яким словником ви скористувались? Визначте стилістично нейтральні слова.

Поема Шевченка «Неофіти» написана в грудні 1857 в Нижньому Новгороді. Один з автографів поеми автор подарував Маркові Вовчку. Зберігся його перший аркуш. На першій сторінці — назва поеми і дарчий напис: «Любій моїй єдиной доні Марусі Маркович на пам’ять. 3 апреля 1859. Т. Шевченко».«ХВИЛИНКА КОБЗАРЯ» №24Тяжко-важко в світі жити 
Сироті без роду: 
Нема куди прихилиться,— 
Хоч з гори та в воду! [19, 12]


РОЗДІЛ


ЗАВДАННЯ


ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ


Фразеологія

Знайдіть фразеологізм і поясніть його значення; доберіть фразеологізми-синоніми.

«Думка»  (24 березня 1838 року) — ліричний вірш елегійного змісту, характерний для творчості українських, російських та польських романтиків першої половиниXIX століття. Виник на основі народної пісні, сприйнявши такі її риси: узагальненість характеру, драматизований виклад змісту, іноді — поєднання ліричного зображення з епічним.


«ХВИЛИНКА КОБЗАРЯ» №25

О думи мої! О славо злая!

За тебе марно я в чужому краю

Караюсь, мучуся … але не каюсь!..[19, 348]


РОЗДІЛ


ЗАВДАННЯ


ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ


Фразеологія

Знайдіть фразеологізм і поясніть його значення.


«Караюсь, мучусь, але не каюсь» — слова із поезії «N. N.» (1847 рік). Стiйкiсть, мужнiсть, принциповiсть не дається людинi з народженням. Все це 
виховується i гартується протягом життя. Яскравим прикладом формування такого 
життєвого кредо є доля i життя Тараса Григоровича Шевченка. 


«ХВИЛИНКА КОБЗАРЯ» №26


Борітеся – поборете,

Вам бог помагає!

За вас правда, за вас слава

І воля святая![19, 273]


РОЗДІЛ


ЗАВДАННЯ


ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ


Фразеологія

Знайдіть фразеологізм і поясніть його значення.

Яку роль відіграють фразеологізми в нашому мовленні?Поема «Кавказ» написана під враженням від звістки про загибель на Кавказі поетового друга Якова де Бальмена від рук кавказців. Гнів автора спрямований не проти них, а проти загарбницької політики Російської імперії.«ХВИЛИНКА КОБЗАРЯ» №27

І забудеться срамотня

Давняя година,

І оживе добра слава,

Слава України,

І світ ясний, невечірній

Тихо засіяє…

Обніміться ж, брати мої,

Молю вас, благаю![19, 283]


РОЗДІЛ


ЗАВДАННЯ


ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ


Фразеологія

Що вивчає розділ фразеології? Знайдіть фразеологізми і поясніть їх значення.

«І мертвим, і живим, і ненародженим землякам моїм в Україні і не в Україні моє дружнєє посланіє» (14 грудня 1845 рік).

Саме в цей період Шевченко переосмислює своє ставлення до історії, минулого України, позбавляючись романтичного пафосу.

Послання – твір, написаний як звернення до певної особи чи багатьох осіб.«ХВИЛИНКА КОБЗАРЯ» №28Бо де нема святої волі,

Не буде там добра ніколи.[19, 384]РОЗДІЛ


ЗАВДАННЯ


ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ


Фразеологія

Як звучать крилаті слова на основі цих слів Т.Шевченка? Назвіть всі відомі вам джерела української фразеології.

У сатирі «Царі» («Старенька сестро Аполлона...») поет розвінчує «святих царів» — можновладних тиранів різних часів, показує їх ницість, деспотизм, свавілля, розбещеність. Сатиричне вістря твору спрямоване також проти релігії, яка канонізувала цих найжорстокіших тиранів як «святих», називала всіх царів «помазаниками божими», намагаючись переконати віруючих, що влада царям дана від самого бога.


«ХВИЛИНКА КОБЗАРЯ» №29
І каже: «Сонце пресвятеє

На землю радість принесло

І людям, і землі, моєї

Туги-нудьги не розвело.

Святий, огненний господине!

Спалив єси луги, степи,

Спалив і князя, і дружину,

Спали мене на самоті!

Або не грій і не світи…

Загинув ладо… Я загину!» [19, 557]

РОЗДІЛ


ЗАВДАННЯ


ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ


Морфологія

Іменник

Визначте іменники у кличній формі. Зверніть увагу на їх закінчення.

«Слово о полку Ігоревім» найвидатніша пам’ятка літератури Київської Русі. Інтерес до «Слова» Шевченко виявляв протягом усього життя. Поет довго виношував задум повністю перекласти «Слово» і реалізувати його прагнув 1854, ще на засланні. Здійснювати свій задум він почав тільки через шість років. Перевантажений роботою і тяжко хворий, Шевченко 1860 переклав два уривки «Слова» — «Зпередсвіта до вечора» і «Плач Ярославни». 


«ХВИЛИНКА КОБЗАРЯ» №30

В таку добу під горою,

Біля того гаю,

Що чорніє над водою,

Щось біле блукає.

Може, вийшла русалонька

Матері шукати,

А може, жде козаченька,

Щоб залоскотати. [19, 5]РОЗДІЛ


ЗАВДАННЯ


ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ


Морфологія

Іменник

Випишіть іменники, визначте відміни, до яких вони належать.

«Причинна» — балада Шевченка,

написана орієнтовно 1837 року у Петербурзі. Вперше твір опубліковано в альманаху «Ластівка». Сюжет у ній – незвичайний і загадковий, колоритно-похмурий.

На прикладі балади «Причинна» переконуємось, що Шевченко органічно ввібрав образне мислення свого народу.«ХВИЛИНКА КОБЗАРЯ» №31
Не слухала Катерина

Ні батька, ні неньки,

Полюбила москалика,

Як знало серденько.

Полюбила молодого,

В садочок ходила,

Поки себе, свою долю

Там занапастила. [19, 18]

РОЗДІЛ


ЗАВДАННЯ


ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ


Морфологія

Іменник

Випишіть іменники, розподіляючи їх на назви істот і неістот. Поясніть, за якою ознакою відбувається розмежування на ці дві групи.

Поема «Катерина» написана в Петербурзі в 1838 році, коли Т. Шевченко був уже на волі, навчався в Академії мистецтв. Поема має присвяту «Василию Андреевичу Жуковскому на память 22 апреля 1838 года».

За жанром – ліро-епічний твір.

«ХВИЛИНКА КОБЗАРЯ» №32

Чумак іде, подивиться

Та й голову схилить;

Чабан вранці з сопілкою

Сяде на могилі,

Подивиться – серце ниє:

Кругом ні билини!

Одна, одна, як сирота

На чужині, гине! [19, 45]РОЗДІЛ


ЗАВДАННЯ


ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ


Морфологія

Іменник

Випишіть іменники I відміни. Вкажіть граматичні категорії іменника «сирота».

Чорнобрива дівчина щиро і вірно покохала козака, але бути разом їм не судилося. Соціально-побутовий конфлікт, покладений в основу балади «Тополя» загострюється, коли мати спонукає дочку вийти заміж за багатого. Дівчина пішла до ворожки, яка пообіцяла їй за допомогою чарівного зілля повернути коханого. Та, випивши чарів, героїня перетворюється на тополю.
«ХВИЛИНКА КОБЗАРЯ» №33
Сини мої невеликі,

Нерозумні діти,

Хто вас щиро без матері

Привітає в світі?

Сини мої! орли мої!

Летіть в Україну,

Хоч і лихо зустрінеться,

Так не на чужині.

Там найдеться душа щира,

Не дасть погибати,

А тут… а тут… тяжко, діти! [19, 58]

РОЗДІЛ


ЗАВДАННЯ


ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ


Морфологія

Іменник

Випишіть іменники, розподіляючи їх за відмінами. Виконайте морфологічний розбір іменника III відміни.

«Гайдамаки» – романтична поема, національна епопея про Коліївщину – гайдамацьке повстання 1768 року проти шляхетського гноблення. Історичною основою поеми є події народного повстання, спричинені жахливими соціальними та національно-релігійними умовами.

Головним героєм поеми є повсталий народ, який, як і Ярема Галайда, відчув свободу.«ХВИЛИНКА КОБЗАРЯ» №34А я піду на край світа... 
На чужій сторонці 
Найду кращу або згину, 
Як той лист на сонці.[19, 13]


РОЗДІЛ


ЗАВДАННЯ


ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ


Морфологія

Прикметник

Розкажіть про ступені порівняння прикметників. Прокоментуйте виділені слова як приклади до вашого повідомлення. На що треба звернути увагу?

Думка («Тяжко-важко в світі жити...»). Автограф датований: «Гатчина, 2 ноября 1838 року».В основі сюжету твору — фольклорні мотиви сирітства та загибелі козака на чужині. В образі сироти-козака Шевченко уособлює й власні настрої і переживання. Серед джерел думки — одна з поетових улюблених пісень — «Ой не шуми, луже, дубровою дуже...» (куплет цієї пісні він включив до вірша 1848 р. «Ну що б, здавалося, слова...»).


«ХВИЛИНКА КОБЗАРЯ» №35

Там матір добрую мою

Ще молодую – у могилу

Нужда та праця положила. [19, 492]
РОЗДІЛ


ЗАВДАННЯ


ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ


Морфологія.

Прикметник

Випишіть прикметники нестягненої форми. Де найчастіше вживаються такі прикметники?

Вірш Шевченка «Якби ви знали, паничі» написаний у першій половині 1850 року в Оренбурзі. Автограф — у«Малій книжці» (за № 6 у захалявній книжечці 1850). Твір вперше надруковано 1876 року в «Кобзарі» (т. 2. Прага), того ж року — в журналі «Правда» (№ 4). Вірш спрямовано проти тих дворянських і ліберально-буржуазних письменників, які змальовували українське село за кріпацтва фальшиво, рожевими фарбами.«ХВИЛИНКА КОБЗАРЯ» №36
Зоре моя вечірняя,

Зійди над горою,

Поговорим тихесенько

В неволі з тобою.[19, 328]
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка