Хvіі міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика 5 клас Напишіть твір довільного жанруСкачати 107.06 Kb.
Дата конвертації14.01.2018
Розмір107.06 Kb.
ТипКонкурс

Критерії оцінювання виконання завдань ІІ етапу

ХVІІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика
5 клас
1. Напишіть твір довільного жанру «Вчинок, яким я пишаюся» (1 сторінка).

24 бали


Максимальна оцінка – 24 бали, з яких 12 – за грамотність, 12 – за зміст висловлювання. Перевірка твору здійснюється відповідно діючих орієнтовних вимог оцінювання монологічного мовлення, але загальний бал ставиться не як середнє арифметичне, а способом додавання балів за зміст і за грамотність. Наприклад: грамотність – 6 + зміст – 8 = загальна оцінка –14 балів.

2. Доберіть до кожного слова синонім із префіксом. Префікси виділіть.

5 балів


Бесіда – розмова. Мандрівка – подорож. Хоробрий – безстрашний. Сумний – зажурений, безрадісний. Багато – безліч.

Правильно підібрані синоніми до кожного слова – 1 бал.3. Доберіть якнайбільше спільнокореневих слів до іменника подорожник (не менше 6 слів). Позначте корінь у словах.

6 балів


Подорожник – дорога, придорожний, роздоріжжя, подорожній, доріжка, бездоріжжя, подорож, подорожувати.

Кожне правильно підібране спільнокореневе слово, позначено корінь – 1 бал.


4. Випишіть слова, у яких ненаголошені голосні не перевіряються наголосом. Складіть загадку, щоб відгадкою було одне з виписаних слів.

10 балів


Стискати, пшениця, крилатий, електрика, тепло, театр, горизонт, медовий, фермер, кишеня.

Кожне правильно виписане слово – 1 бал, кожне помилково виписане – -1 бал; вдало складена загадка – 4 бали.5. Замініть сталі вирази словом або словосполученням і запишіть їх після тире. З одним із поданих виразів складіть і запишіть речення.

Зразок: Із року в рік – постійно, щороку.

9 балів

Піймати облизня – залишатися ні з чим, зазнавати невдачі.Ні пари з уст – мовчки.

Доки рак свисне – ніколи.

Жданики поїсти  – не дочекатися.

Передавати куті меду – перестаратися, вийти за межі допустимого.

Левова частка – більша частина чогось.

Кожне правильно підібране слово або словосполучення – 1 бал, вдало складене речення – 3 бали.


Загальна кількість балів – 54.

6 клас
1. Напишіть твір довільного жанру «Вчинок, яким я пишаюся» (1,5 сторінки).

24 бали


Максимальна оцінка – 24 бали, з яких 12 – за грамотність, 12 – за зміст висловлювання. Перевірка твору здійснюється відповідно діючих орієнтовних вимог оцінювання монологічного мовлення, але загальний бал ставиться не як середнє арифметичне, а способом додавання балів за зміст і за грамотність. Наприклад: грамотність – 6 + зміст – 8 = загальна оцінка –14 балів.

2. До поданих слів (назв почуттів) доберіть антоніми, слова запишіть парами. З двома парами антонімів утворіть два речення.

10 балів


Співчуття – байдужість, жорстокість. Повага – зневага, презирство. Розгубленість – холоднокровність, упевненість, самовладання, рішучість. Захоплення – розчарування.

До кожного слова правильно підібрані антоніми – 1 бал. За кожне складене речення – 3 бали.3. Запишіть подані словосполучення в орудному відмінку однини.

5 балів


Найвищою кручею, пізньою пшеницею, вужчою площею, лисячою хитрістю, лев’ячою міццю.

Кожне правильно записане словосполучення – 1 бал.4. Утворіть від поданих іменників прикметники.

5 балів


Криворізький; кременчуцький; чеський; журналістський; дрогобицький.

Кожен правильно утворений прикметник – 1 бал.5. Доберіть і запишіть якнайбільше фразеологізмів із власними назвами людей.

Зразок: за царя Панька (Гороха).

10 балів

За кожен правильно наведений фразеологізм – 1 бал, але загальна кількість балів – не більше 10.
Загальна кількість балів – 54.

7 клас
1. Напишіть твір довільного жанру «Вчинок, яким я пишаюся» (1,5 сторінки).

24 бали


Максимальна оцінка – 24 бали, з яких 12 – за грамотність, 12 – за зміст висловлювання. Перевірка твору здійснюється відповідно діючих орієнтовних вимог оцінювання монологічного мовлення, але загальний бал ставиться не як середнє арифметичне, а способом додавання балів за зміст і за грамотність. Наприклад: грамотність – 6 + зміст – 8 = загальна оцінка –14 балів.
2. Випишіть лише ті слова, лексичне значення яких залежить від наголосу. Запишіть такі слова парами, позначаючи наголос, поясніть значення кожного. Наведіть власні приклади таких слів.

Зразок: за´мок - замо´к.

За´мок – великий поміщицький будинок; палац;

замо´к – пристрій для замикання дверей.

10 балів


ПеренОсний. Алегоричний, не буквальний зміст, не пряме значення слова і т.ін.

ПереноснИй. Який можна переносити з місця на місце, пристосований для перенесення.

Музика. 1. Мистецтво, що відображає дійсність у звукових художніх образах. 2. Твори такого мистецтва, сукупність їх.

МузИка. Те саме, що музикант.

ПорА. 1. Час, період. 2. Частина доби, період року.

ПОра. Найдрібніший отвір у шкірі людини або тварини.

Кожне правильно виписане слово, пояснено його значення – 1 бал. Правильно наведено кілька власних прикладів – 2 бали.3. Згрупуйте слова парами, підбираючи до українських слів іншомовні відповідники.

5 балів


Законний - легітимний; словесний - вербальний; унікальний - винятковий; поступливий - ліберальний; хаотичний - безладний.

Кожна правильно утворена пара слів – 1 бал.4. Запишіть словосполучення, поставивши іменники у формі родового відмінка множини.

5 балів


Багато вишень, кілька облич, двадцять тонн, п’ять багать, чимало запитань.

Кожне правильно написане словосполучення – 1 бал.5. Перепишіть, знімаючи риски.

10 балів


По-козацьки, день у день, будь-коли, без кінця-краю, синьо-жовтий, пліч-о-пліч, до речі, жовтогарячий, будь-що-будь, на добраніч.

Кожне правильне написання – 1 бал.


Загальна кількість балів – 54.

8 клас
1. Напишіть твір довільного жанру «Вчинок, яким я пишаюся» (2 сторінки).

24 бали


Максимальна оцінка – 24 бали, з яких 12 – за грамотність, 12 – за зміст висловлювання. Перевірка твору здійснюється відповідно діючих орієнтовних вимог оцінювання монологічного мовлення, але загальний бал ставиться не як середнє арифметичне, а способом додавання балів за зміст і за грамотність. Наприклад: грамотність – 6 + зміст – 8 = загальна оцінка –14 балів.
2. Запишіть слова, вставивши, де потрібно, пропущені букви. Погрупуйте ці слова у 2 колонки:

1) зі вставленими буквами; 2) без вставлених букв.

З других букв слів прочитайте закінчення вислову італійського вченого Галілео Галілея «Говорити туманно може всякий…». Запишіть вислів цілком.

10 балів


Умисний, агентство, контрастний, заїзний, хвастливий, шотландський, улесливий, пропагандистський, випускний, чотиритижневий, студентський, виїжджаю, п’ятдесят, охнути, стиснути, освідчитися, анархістський, корисний, у поїздці.

«Говорити туманно може всякий, говорити ясно – мало хто».

Кожне правильно написане слово – 0,5 бала, правильно записано вислів – 0,5 бала.

3. Поясніть та проілюструйте прикладами речень різницю в значенні слів білет і квиток.

6 балів

Білет – картка з питаннями, цінні папери. Квиток – документ приналежності до певної організації, дає право на проїзд, відвідування культурних заходів тощо.Кожне правильно пояснене значення слова – 1,5 бала. Слова правильно вживаються в утворених реченнях – 1,5 бала.

4. Запишіть числівники словами.

4 бали


Сімома (сьома) тисячами чотирмастами дев’яноста двома

Сімом (семи) тисячам чотирьомстам дев’яноста двом.

Кожне правильне написання (з варіантами) – 2 бали.

5. Доберіть синоніми, українські відповідники до іншомовних слів.

10 балів


Інтелект – розум; гiпотеза – припущення (здогад); автономія – самоврядування (самостійність); генеза – походження (зародження, виникнення); прогрес – поступ (піднесення, покращення, удосконалення); оптимальний – найкращий (зразковий); генеральний – головний; дефект – недолік; симптом – ознака; ілюзія – омана.

Правильно підібрано відповідник до кожного слова – 1 бал.
Загальна кількість балів – 54.


9 клас
1. Напишіть твір довільного жанру «Вчинок, яким я пишаюся» (2 сторінки).

24 бали


Максимальна оцінка – 24 бали, з яких 12 – за грамотність, 12 – за зміст висловлювання. Перевірка твору здійснюється відповідно діючих орієнтовних вимог оцінювання монологічного мовлення, але загальний бал ставиться не як середнє арифметичне, а способом додавання балів за зміст і за грамотність. Наприклад: грамотність – 6 + зміст – 8 = загальна оцінка –14 балів.
2. Яку синтаксичну функцію виконує інфінітив у реченнях?

3 бали


А) обставина.

Б) додаток.

В) означення.

Кожна правильна відповідь – 1 бал.3. Утворіть словосполучення, поставивши подані в дужках прикметники в потрібній формі.

7 балів


Неблизька путь, відповідальна СБУ, ранкове Нагасакі, яскрава гуаш, смачне рагу, зубний біль, щирий жаль.

Кожне правильне написання – 1 бал.4. Перепишіть, знявши риски, вставивши на місці крапок, де потрібно, пропущені букви чи апостроф.

10 балів


Не сьогодні-завтра, довгожданий, беззахисний, швидкоплинний, позахмар’я, переді мною, під’яр’я, нескінчéнний, кількісний, деінде.

Кожне правильне написання – 1 бал.5. Запишіть речення, пряму мову замінивши непрямою.

10 балів


1. Зайцеві кричить, щоб (той) біг, хортові, щоб держав. 2. Думала риба, що сказала б що-небудь, та води повен рот (якби не води повен рот). 3. Сажа попіл відганяла, казала, щоб її не бруднив. 4. Не кажи криниці, що з неї не питимеш. 5. Вівця нахвалялася, що ніхто б її не наздогнав, якби їй хвіст не заважав.

Кожне правильно написане речення – 2 бали.Загальна кількість балів – 54.

10 клас
1. Напишіть твір довільного жанру «Вчинок, яким я пишаюся» (2,5 сторінки).

24 бали


Максимальна оцінка – 24 бали, з яких 12 – за грамотність, 12 – за зміст висловлювання. Перевірка твору здійснюється відповідно діючих орієнтовних вимог оцінювання монологічного мовлення, але загальний бал ставиться не як середнє арифметичне, а способом додавання балів за зміст і за грамотність. Наприклад: грамотність – 6 + зміст – 8 = загальна оцінка –14 балів.
2. Поясніть лексичне значення слів книжковий  книжний. Введіть слова до речень.

4 бали


Книжковий. Який стосується книжки; признач. для зберігання книжок або торгівлі ними.

Книжний. Характерний для писемного мовлення, не властивий живій мові.

Кожне правильно пояснене значення слова – 1 бал. Слово правильно введено до речення – 1 бал.


3. При переносі слів з рядка в рядок не можна: … Продовжіть, наводячи 6 позицій.

6 балів


Кожне правильне продовження – 1 бал, але загальний бал не більше 6.

4. Утворіть словосполучення, утворюючи з іменників, що в дужках, прикметники.

10 балів


Софійський собор, Софіївський парк, Ніццький кінофестиваль, Золотоніська школа, Свірзький замок, Лейпцизький університет, калуський завод, нью-йоркський хмарочос, криворізький проспект, дрогобицький ліс.

Кожне правильне написання – 1 бал.5. Доберіть синоніми, українські відповідники до іншомовних слів.

10 балів


Кардинальний – суттєвий (істотний, вирішальний); реєстр – список (перелік); аргумент – доказ; компроміс – поступка; концентрувати – зосереджувати; консерватизм – застій; менеджер – керівник; референт – помічник; директива – вказівка (постанова); легітимний – законний.

Правильно підібрано відповідник до кожного слова – 1 бал.


Загальна кількість балів – 54.

11 клас
1. Напишіть твір довільного жанру «Вчинок, яким я пишаюся» (2,5 сторінки).

24 бали


Максимальна оцінка – 24 бали, з яких 12 – за грамотність, 12 – за зміст висловлювання. Перевірка твору здійснюється відповідно діючих орієнтовних вимог оцінювання монологічного мовлення, але загальний бал ставиться не як середнє арифметичне, а способом додавання балів за зміст і за грамотність. Наприклад: грамотність – 6 + зміст – 8 = загальна оцінка –14 балів.

2. Замініть сполучення прикметника з іменником на поєднання іменника з іменником.

Зразок: Кримські гори – гори Криму.

Відмінкове закінчення, криворізькі студенти, піщана гора, давньоримська історія, телефонний номер.

5 балів


Закінчення у формі … відмінка; студенти з Кривого Рогу, гора з піску; історія Давнього Риму, номер телефону.

Кожне правильне написання – 1 бал.3. Від поданих прізвищ утворіть іменники на –ство, назви ремесл або занять. Стисло поясніть суть кожного ремесла.

Зразок. Стельмаство – виготовлення возів, коліс, саней.

Чумаченко, Бондарчук, Гутник, Мірошниченко, Бортник.

5 балів


Чумацтво – перевезення на великі відстані товарів (солі, риби та ін.). Бондарство – виготовлення  бочок, діжок, барил, відер, цебрів. Гутництво — виготовлення скла і виробів з нього. Мірошництво – заняття мірошника, праця в млині (розмелювання зерна). Бортництво – лісове бджільництво (збирання меду і воску диких бджіл).

Кожен правильно утворений і пояснений іменник – 1 бал. Кожна помилка – -0,5 бала.4. Перепишіть, знімаючи риски.

10 балів


Сніжно-білий, пів-України, чітко окреслений, як-небудь, червоногарячий, мати-й-мачуха, суперобкладинка, яхт-клуб, міні-фабрика, аеровокзал.

Кожне правильне написання – 1 бал.5. Поясніть різницю у значенні слів мимохідь – мимохіть. Введіть слова до речень.

4 бали


Мимохідь – проходячи повз когось, щось; не зосереджуючись на чомусь.

Мимохіть – мимоволі.

Кожне правильно пояснене значення слова – 1 бал. Слова правильно вживаються в утворених реченнях – 1 бала.

6. Назвіть функції, які виконує українська мова (не менше 6). Коротко охарактеризуйте кожну.

6 балів


Номінативна. Комунікативна. Гносеологічна, або пізнавальна. Мислетворча. Експресивна, або емоційна. Культуроносна. Ідентифікаційна, або ототожнювальна, розпізнавальна. Естетична. Акумулятивна. Магічно-містична. Фактична. Волюнтативна. Демонстративна.

Кожна правильно наведена функція з короткою характеристико – 1 бал.Загальна кількість балів – 54.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка