Художня література як засіб формування особистості дошкільникаСторінка1/3
Дата конвертації29.12.2017
Розмір0.49 Mb.
  1   2   3


Тернопільський дошкільний навчальний заклад № 25

Досвід роботиХудожня література як засіб формування особистості дошкільника
результат пошуку зображень за запитом

Підготувала

спеціаліст вищої категорії,

вихователь

Валах С.І.

Тернопіль 2016 р.Зміст


 1. Відомості про педагога

 2. Відгук

 3. Анотація на педагогічний досвід

 4. Опис досвіду роботи

 5. Додатки

Додаток №1 Заняття «Як з’явилася книга?» (бесіда-розповідь).

Додаток № 2 Заняття «Як стати справжнім читачем» (екскурсія до бібліотеки).

Додаток № 3 Тематичне заняття «Уклін тобі, Тарасе».

Додаток № 4 Розвага «Завітала в гості казка».

Додаток № 5 Драматизація казки «Курочка Ряба на сучасний лад».

Додаток № 6 Відеогра «Допоможи Колобкові».

6. Список використаної літератури.

Відомості про педагога

h:\валах\фото 2.jpeg

Прізвище: Валах Світлана Іванівна

Дата народження: 23.07.1967р.

Освіта: повна вища

Чернівецький державний університетМісце роботи: Тернопільський дошкільний навчальний заклад №25

Посада: вихователь

Загальний стаж: 27 років

Педагогічний стаж: 27 років

Кваліфікаційна категорія: «спеціаліст вищої категорії»

Державні нагороди: - грамота управління освіти і науки Тернопільської ОДА 2004р.

- грамота управління освіти і науки Тернопільської ОДА 2005 р.


- грамота управління освіти Тернопільської міської ради 2006 р.

- грамота управління освіти і науки Тернопільської міської ради 2007р.


Відгук

про педагогічну та методичну діяльність спеціаліста вищої категорії, вихователя Тернопільського дошкільного навчального закладу № 25 Валах Світлани Іванівни

Валах Світлана Іванівна проявляє високу професійну компетентність та педагогічну майстерність. Здійснює педагогічну діяльність, спрямовану на формування всебічно розвиненої особистості дитини. Сприяє розвитку здібностей, талантів, обдарувань вихованців. Готує дитину до свідомого життя в дусі взаєморозуміння, поваги і національної гідності. Освітньо-виховний процес будує на основі креативної педагогіки, використовує інтерактивні методи навчання і виховання, новітні освітні технології. Вихователь відкрита до інновацій, з високою професійною культурою, розвиненою педагогічною рефлексією.

Творчо впроваджує в практичну діяльність передовий педагогічний досвід. Узагальнила педагогічний досвід на тему «Художня література як засіб формування особистості дошкільника». Забезпечує художньо-естетичний розвиток дошкільників. Забезпечує творчий, розвивальний характер освітньо-виховного процесу. Реалізовує диференційований підхід до вихованців, виявляє, вивчає і враховує в педагогічній діяльності їх індивідуальні особливості, сприяє розвитку базових якостей особистості .

Постійно підвищує професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру. Активний учасник педрад, семінарів, методичних об’єднань. У березні 2012 року підготувала і провела музично-літературне свято «Уклін тобі, Тарасе» до методичного об’єднання музичних керівників. У жовтні 2014 року провела колективний перегляд заняття, до методичного об’єднання вихователів молодших груп дошкільних навчальних міста, на тему «Театралізована діяльність дошкільників» .

Власним педагогічним досвідом ділиться на засіданнях педагогічних рад. Підготувала виступи з досвіду роботи «Казка як засіб розвитку словесної творчості», «Театралізована діяльність за змістом художніх творів».

Впроваджує систему гуманістичних впливів, педагогіки співробітництва. Працює у тісній взаємодії з сім’єю. Дотримується педагогічної етики, моралі, поважає гідність дитини.

Завідувач ТДНЗ № 25 Н.В. НемировськаАнотація

на педагогічний досвід

«Художня література як засіб формування особистості дошкільника», спеціаліста вищої категорії,

вихователя Тернопільського дошкільного закладу № 25

Валах Світлана Іванівна

У досвіді висвітлюється питання використання дитячої літератури як засобу формування особистості дошкільника.

Тема, мета, завдання поставлені педагогом є актуальними оскільки зумовлені пріоритетами Національної доктрини розвитку освіти України у XXI столітті, положеннями Базового компонента дошкільної освіти. Нове покоління дітей, що підростає і готується до вступу у доросле життя потребує своєчасного і поступального формування духовних запитів, пробудження пізнавальних інтересів, збагачення емоційно-моральної сфери особистості. Досвід базується на наукових дослідженнях А.Богуш, Н.Гавриш, О.Кононоко, Ф.Сохіна, О.Ушакової про вплив художнього слова на розвиток особистості дошкільника і має репродуктивно-творчий характер. В ньому добре поєднані сучасні наукові підходи, інноваційні технології і власний досвід.

Акцентована увага на місці та значенні художньої літератури в освітньо – виховному процесі. Вона інтегрує в усі види життєдіяльності дошкільників. Прослідковуються напрямки ознайомлення дитини із художніми творами: ознайомлювально-когнітивний, емоційно-емпатійний і діяльнісно-творчий. Використано та удосконалено ефективні форми, методи та прийоми із застосуванням засобів інформаційно-комунікативних технологій. Досвід обґрунтований практичними матеріалами: зразками примірних конспектів занять, екскурсій, ігор, розваг, свят. В ньому практично застосована теорія і методика виховання дітей дошкільного віку засобами художньої літератури, яка, як засіб, забезпечує розвиток розумових, емоційних, діяльнісно-творчих задатків дитини, формує естетичні смаки й належні життєві стандарти. Матеріали досвіду вихователя Валах С.І. можуть бути використані у педагогічній практиці вихователями дошкільних навчальних закладів.

Вихователь – методист Михальська Л.М.

Опис досвіду

Актуальність досвіду зумовлена пріоритетними напрямами Національної доктрини розвитку освіти України у ХХІ столітті щодо гуманізації освіти, її спрямування на духовний розвиток особистості. Концептуальними положеннями Базового компонента дошкільної освіти передбачено її орієнтацію на формування в дитини свідомого, ціннісного ставлення до загальної культури суспільства, збагачення її духовного світу через зв'язок з національною і світовою культурою.

У формуванні особистості важливе місце посідає художня література, під час ознайомлення з якою дитина долучається до моральних цінностей, формуючи при цьому власну систему образів, оволодіває соціальними функціями, стосунками, мовою, збагачуючи емоційну, інтелектуальну і творчу сфери.

Проблема впливу творів художньої літератури на розвиток дитини дошкільного віку досліджувалася багатьма вченими. Визначено особливості осмислення дітьми дошкільного віку моралі художнього твору (Л. Гурович, Є. Лукіна, Л. Фесенко); схарактеризовано сприймання художніх творів як складний розумово-емоційний процес (А. Богуш, А. Бородич, Н. Ветлугіна, В. Гербова), з’ясовано культуру художнього сприймання і розуміння дітьми засобів художньої літературної творчості (З. Гриценко, Н. Добриніна, О. Кононко), емоційного ставлення дошкільників до персонажів художнього твору (Є. Алексеєнкова, В. Андреєва). Доведено вплив творів художньої літератури на розвиток інших видів діяльності дошкільників (О. Запорожець, Н. Морозова). Особливу увагу творам художньої літератури приділяється в контексті розвитку художньо-мовленнєвої діяльності дошкільників (А. Богуш, Л. Ворошніна, Н. Гавриш, О. Кабачек, О. Лещенко, Н. Пантіна, О. Трифонова), у побудові дітьми сюжетів ігор (Н. Короткова, М. Михайленко). Сучасні дослідження в галузі педагогіки доводять, що свідомість дитини здатна охопити всі види художньої діяльності у процесі розвитку (А. Богуш, Л. Григорьєва, Т. Казакова, І. Ликова та ін.).

Важко уявити собі дошкільне дитинство без книг, адже література невід’ємна від життя дитини. Вона відіграє важливу роль у формуванні підростаючої особистості: зокрема моральних цінностей, гуманних почуттів; розвиває її емпатійність та емоційність, вводить дитину у світ людських почуттів.

Враховуючи вище сказане, розуміючи значення та актуальність цього напрямку, вихователь обрала цю тему для поглибленого вивчення, розвитку і втілення у навчально-виховний процес. Впродовж між атестаційного періоду педагог працює над темою «Художня література як засіб формування особистості дошкільника».

Головна мета досвіду – прищеплення інтересу до художньої літератури, формування ціннісного ставлення до навколишнього світу, уміння гармонійно співіснувати із довкіллям, формування базових якостей особистості.

Для реалізації поставленої мети Світлана Іванівна визначила завдання:


 • ознайомити дітей дошкільного віку з художньою літературою, її жанрами;

 • вчити цілісно сприймати і розуміти зміст художнього твору, його жанр та відтворювати в активній художньо-мовленнєвій діяльності;

 • привчати розрізняти та виокремлювати основні засоби художньої виразності, послідовність повторення дій, виводити мораль та давати оцінку вчинкам героїв твору;

 • залучати до виразного читання віршів напам’ять, вчити передавати їх характер;

 • продовжувати вчити дітей інсценувати художні твори, спонукаючи їх до театралізованих ігор, самостійних ігор-драматизацій та сюжетних ігор за змістом знайомих художніх творів;

 • вчити культури мовлення;

 • розвивати у дітей пізнавальну активність, мислення, пам’ять, уяву, увагу, діалогічне та монологічне мовлення, креативність і творчі здібності;

 • виховувати у дитини любов до художнього слова, морально-етичні почуття, самостійність, самосвідомість та самоцінність.

Художня література супроводжує дитину впродовж усього освітньо – виховного процесу, впливає на розвиток і збагачення мовлення дитини. Знайомство з художньою літературою починається з усної народної творчості: потішок, мирилок, колискових, пізніше казок, віршів, оповідань і т.д. Література в освітньо-виховному процесі інтегрує у різні види дитячої діяльності, тому для успішного виконання завдань вихователь використовує художню літературу на спеціальних та інтегрованих заняттях, у спілкуванні з дітьми, у самостійній художній діяльності, під час трудової, ігрової діяльності, проведення свят та розваг.

Важливою формою роботи є спеціальне заняття з художньої літератури, на яких діти уважно слухають твір, відповідають на запитання за його змістом, розрізняють жанри художньої літератури, самостійно виділяють зачин та кінцівку казки. Вони знаходять повтори, розповідають добре знайомі казки, запам’ятовують послідовність дій, персонажів у творах, дають оцінку дійовим особам та висловлюють своє ставлення до них.

Світлана Іванівна використовує на заняттях різні методи роботи: наочні, практичні, словесні, репродуктивні, розвиток творчих здібностей. На занятті завжди присутній казковий герой, вихователь використовує фізкультхвилинки, різні види ігор. Крім того, створюється проблемна ситуація і вихователь дає дітям змогу її розв’язати. Дошкільники мислять, самостійно шукають вихід із різних ситуацій, а при потребі педагог надає дитині ту допомогу, якої вона потребує. Розвиваючи інтерес до книжки, вихователь привчає дітей використовувати її як засіб організації цікавого відпочинку, прищеплює бажання і вміння самостійно працювати з книжкою, дотримуватись правил гігієни при читанні та берегти її. Під час роботи з книгами Світлана Іванівна вчить дитину звертати увагу на зовнішній вигляд, на обкладинку автора і художника, ознайомлює з ілюстраціями.

Цікавим було заняття «Як з`явилась книга?» (Додаток 1), яке вихователь провела у формі бесіди-розповіді. Діти отримали знання про виникнення перших книг, ознайомились з історією друкарського приладдя, вивчили прислів’я та приказки про книгу, створили у групі куточок книги. Продовженням роботи була сюжетно-рольова гра «Книжкова лікарня». У процесі гри діти навчились правильно користуватись книжками та бережно відноситися до них.

Вихователь провела заняття-екскурсію до бібліотеки «Стань справжнім читачем» (Додаток 2). Діти познайомились з професією бібліотекаря, відвідали читальний та комп’ютерний зали, де ознайомилися з поняттям «електронна книга».

До дня народження Тараса Шевченка педагог провела цікавий захід присвячений Кобзареві. Ознайомила дітей з життям і творчістю великого українського поета, художника. Підсумком цієї роботи було проведення тематичного заняття «Уклін тобі, Тарасе» (Додаток 3). Вихователь організувала екскурсію до пам`ятника Т.Г.Шевченку. Там діти декламували вірші поета, та разом із наставником поклали квіти до підніжжя великого Кобзаря.

Важливу роль у вихованні дитини посідає ігрова діяльність, зокрема свята та розваги. Тому педагог активно залучає дошкільників до участі у цій діяльності. Вихованці активно беруть участь у драматизація казок, театралізованих дійствах. Світлана Іванівна провела колективний перегляд для батьків і вихователів розваги «Завітала в гості казка» та брейн-ринг за змістом казок між дітьми та дорослими (Додаток 4).

Для ознайомлення дошкільників із жанрами художньої літератури та усної художньої творчості використовує різні форми роботи: читання та розповідання, переказ з показом ілюстрацій, придумування казок та оповідань за допомогою іграшок, прослуховування творів за допомогою інноваційних комунікативних технологій (електронна книга, аудіозаписи), перегляд мультфільмів та фільмів за мотивами казок (відеозаписи). Художня література забезпечує живе спілкування героїв казок через вихователя. Слухаючи казку, дитина поринає у казковий світ, уявляє себе тим чи іншим героєм і живе у його світі. Тому малята із задоволенням перевтілюються у героїв і відтворюють події казок у драматизаціях та театралізаціях. Діти приймають активну участь у підготовці до свят, вільно почувають себе під час свят, не бояться імпровізувати та фантазувати. А це означає, що театралізована діяльність розвиває креативні та комунікативні здібності дитини, формує її як особистість.

Драматизуючи казку «Курочка Ряба на сучасний лад» (Додаток 5) діти навчилися цілісно передавати літературний твір, наслідувати мовленнєві інтонації літературних героїв, розвивати звукову культуру мови, діалогічне та монологічне мовлення. Юні актори активно співпрацюють з дорослими, вихователями та батьками, які виконують ролі казкових героїв.

Вихованці Світлани Іванівни брали активну участь у циклі побутових свят: «Новорічна феєрія», «В гостях у осені», «Весну красну вітаємо», «Прилинь, прилинь літечко» та ін. На заняттях та інших видах дитячої діяльності педагог використовує розроблені та створені нею відеоігри за сюжетами казок. На мій погляд цікавою була відеогра «Допоможи Колобкові» (Додаток 6). Діти із задоволенням допомагали Колобкові відгадувати загадки, для того, щоб головний герой не потрапив у пастку опираючись на багатий досвід знання фольклорних жанрів.

Підсумовуючи роботу педагога, роблю висновок, що дитяча художня література відіграє важливу роль у формуванні підростаючої особистості. Дитині, що пізнає оточуючий світ, дуже потрібні книги, які готують її до активного життя у суспільстві, забезпечують перехід гуманістично-ціннісних орієнтацій у внутрішній надбання особистості, розвивають її емпатійність, емоційність,забезпечують розуміння та прийняття моральних норм, як єдиних вірних варіантів поведінки.

Твори художньої літератури проходять крізь уяву і серце дитини, збуджують у неї почуття доброго і прекрасного, збагачують світогляд. Вчать людяності, працьовитості, відповідальності, чесності, наполегливості. Повернувшись до реального світу дитина почуває себе впевненіше, усвідомлює власну спроможність самоствердитися у житті.

Цей досвід забезпечує успішну педагогічну діяльність вихователя. Набуті знання, вміння, апробовані ідеї надихають педагогів-колег та батьків сприймати і виховувати дитину як особистість.
Вихователь – методист Михальська Л.М.

ДОДАТОК №1

Заняття «Як зявилася книга?»

(бесіда-розповідь)

c:\users\1\desktop\11.png

Пізнавальний розвиток: ознайомити дітей з першими надписами, книгами, з першими друкарськими станками. Розвинути уяву дітей про створення сучасної книги.

Фізичний розвиток: навчити правильно виконувати фізичні рухи та вправи. Формувати міцні рухові навички та забезпечувати якість їх виконання.

Соціально-моральний розвиток: продовжити ознайомлювати дітей із книгою, викликати в дитини цікавість, моральне задоволення від цієї роботи.

Емоційно- ціннісний розвиток: виховувати любов та бережливе ставлення до книги. Викликати бажання берегти і цінувати людське надбання.

Мовленнєвий розвиток: вчити складати послідовні розповіді про побачене та почуте. Розвивати чітке мовлення. Вчити правильно висловлювати свою думку. Збагачувати словник прислів’ями та приказками про книгу.

Художньо-естетичний розвиток: виховувати почуття прекрасного. Вчити проявляти ініціативу, власну пошукову зацікавленість.

Креативний розвиток: вчити дітей досліджувати книгу, розмірковувати з приводу нового, давнього, незрозумілого. Вчити дітей творити.

Попрацюємо старанно,

щоб почути у кінці,

що у нашій старшій групі

діти - просто молодці.

Вихователь: Дітки, давайте відгадаємо загадку: "Не дерево, а листки має". Звичайно, це книжка, молодці.

Сьогодні ми з вами поговоримо про книги, про їх першу появу. Я впевнена, що ви всі дуже любите, коли вам читають казки, оповідання, вірші, любите переглядати цікаві, яскраві малюнки. Але чи знаєте ви як створюється книга? Звідки вона бере свій початок?

У стародавні часи книг не було, бо люди не вміли їх робити. Але потрібно було записувати якісь відомості і люди почали писати на стінах печер, на камінні, на всьому, що потрапляло їм під руку. Оскільки букв вони не знали, тому замінювали їх малюнками.

Згодом, коли винайшли букви, з'явились перші "абетки". Вони були написані на глиняних табличках, а згодом на тонкій телячій чи козячій шкірі. Такий папір називали пергаментом. Він був дуже дорогий. А через багато років, у Африці, на берегах великих річок росли болотяні рослини, з яких виготовляли папірус. На них було дуже зручно писати, але через кілька років папірус ламався і розсипався. Отже, люди знову почали шукати, з чого робити книги, щоб вони були дешеві і зручні. Писали на пальмових листках, на березовій корі, але такі книжки довго не зберігались. Через багато років допитливий розум людини винайшов папір. Це було велике відкриття.

Спочатку книги писали вручну, вони називались рукописами. Першу сторінку книги прикрашали золотом, сріблом, коштовним камінням, дорогими тканинами.

Пізніше з'явився перший друкарський станок і перші друковані книжки, подібні до тих, які ми маємо зараз.

Дітки, ви вже напевно стомились? Давайте вийдемо на килимочок і відпочинемо:

ФізкультхвилинкаДіти: Вже стомилися ми трішки

Станемо усі на ніжки.

Ручками похлопаєм: раз, два, три.

Ніжками потопаєм: раз, два, три.

Ось голівонька стомилась:

В ліво - в право нахилилась.

Будем пальчики стискати,

І продовжим працювати.Вихователь: Діти, давайте підійдемо до нашої невеликої бібліотечки і розглянемо, які книжки виготовляють зараз у сучасних друкарнях: красиві, яскраві, з кольоровими ілюстраціями та на якісному папері. Кожна книжка, яку ви берете до рук, народжується після великої клопіткої праці багатьох людей. Найбільше над створенням книги працює автор. Спочатку він вивчає те, про що писатиме, пише, переробляє, виправляє, а коли переконається, що все вдалось, цей рукопис потрапляє до видавництва. Тут його уважно вивчає художник і починає працювати над малюнками. Потім перечитують редактор та коректор, виправляють помилки, неточності. Коли все зроблено, книга потрапляє до друкарні.

Друкарня - це книжкова фабрика. Тут багато цехів, де люди працюють і кожен виконує свою роботу. У кожному цеху стоять машини, на яких друкують книги. Про те як друкують книгу чудово розповідається у вірші С. Маршака "Як друкували книгу". Як бачите, діти, процес створення книги дуже складний, у ньому бере участь багато людей різних професій. Ось чому до книги треба ставитись дбайливо, берегти її. Пригадуєте як ми з вами «лікували» книжки?

Книга - це наше багатство, вона дає нам знання. Не дарма у народі є прислів'я: "Хто багато читає, той багато знає". Пригадайте, будь-ласка, які ще прислів'я про книгу ви знаєте.

Діти: "Книга вчить, як на світі жить";

"Книга - твій друг, без неї як без рук";

"Книга - джерело знань";

"Хто багато читає, той багато знає";

"Книга допоможе в труді - виручить у біді".

Вихователь: Малята, сьогодні ми з вами дізнались багато цікавого про книгу. Тому давайте подумаємо, чи варто нам з нею дружити?

Дитина: Дружба з книгою це свято,

Не було б його у нас,

Ми б не знали так багато

Про новий і давній час.Вихователь: І якщо ви будете любити книги, читати їх із захопленням, ви станете розумними і всі ваші мрії збудуться.

c:\users\1\desktop\фото валах\20160210_103740.jpg
c:\users\1\desktop\фото валах\20160210_103925.jpg
c:\users\1\desktop\фото валах\20160210_102534.jpg

c:\users\1\desktop\фото валах\20160210_104912.jpg

ДОДАТОК №2Заняття

«Як стати справжнім читачем»

(екскурсія до бібліотеки)
c:\users\1\desktop\11.png

Пізнавальний розвиток: ознайомити дітей з професією «бібліотекар». Розширити знання дітей про бібліотеку, вміння користуватися абонементом, читальним залом, комп’ютерним залом. Закріпити знання про книгу «паперову», «електронну».

Мовленнєвий розвиток: розвивати зв’язне мовлення, вчити правильно висловлювати свою думку, вести діалог, монолог. Збагачувати словник прислів’ями та загадками. Вчити виразно декламувати вірші. Збагатити активний словник словами: абонемент, читальний зал, комп’ютерний зал.

Соціально-моральний розвиток: вчити дотримуватися норм культури спілкування, виявляти чемність, толерантність. Формувати вміння зосереджуватись на слуханні іншої людини. Виховувати повагу до професії бібліотекаря, дбайливо ставитись до книги.

Емоційно-ціннісний розвиток: формувати спостережливість. Спонукати дітей до зацікавлення. Викликати позитивні емоції при спілкуванні з іншими та відчувати радість від спілкування.

Художньо-естетичний розвиток: учити зацікавлено ставитись до предметного середовища. Спонукати дитину до активної передачі своїх вражень від спілкування з цікавими людьми, від побаченого.

Фізичний розвиток: підтримувати бажання дітей активно рухатися. Ходити у повільному темпі на певну відстань.

Креативний розвиток: створювати умови для становлення креативності. Виховувати потребу у нових враженнях. Вчити обґрунтовувати власну думку, аналізувати, самостійно робити висновки.


Вихователь: Діти, сьогодні ми з вами завітали до бібліотеки, для того, щоб познайомитись з цікавими людьми які тут працюють, дізнатись багато нового та захоплюючого. А зараз я хочу познайомити вас з господинею дитячого відділу бібліотеки – Наталею Іванівною. Це людина, яка має велике багатство і володіє ним. А багатство її – це книги. Чи можете ви сказати що таке бібліотека і як називають господарів цього будинку, або як називається професія тих людей, які тут працюють?

Оленка: Бібліотека – це будинок книги, а працюють тут люди, професія яких - бібліотекар.

(Оленка та Яринка розповідають вірш С. Жупаніна « Я бібліотекар»)

За моїм вікном ростуть кедри і смереки.

Гарне місце влітку тут для бібліотеки.

Нам полиці змайстрували для книжок журналів,

Щоб читали їх усі діти в зелен залі.

І тепер у ранній час, чи в обідню спеку

Йдуть до мене читачі у бібліотеку.

Люблять загадки, вірші Василько і Таня.

Павлик просить лиш казки та оповідання.

Йдуть до мене читачі з близька і з далека.

Жду їх радісно завжди: я ж – бібліотекар!Вихователь: Малята, скажіть мені будь ласка, а чи любите ви слухати казки, оповідання, вірші, та що ви любите найбільше?

Ростик: Ми ще маленькі, читати не вміємо, але дуже любимо слухати коли нам читають. А найбільше я люблю книжки з яскравими малюночками.

Вихователь: Які твої улюблені казки?

Ростик: «Снігова Королева», «Морозко», «Червона Шапочка». Але мені подобаються усі казки, тому що у них відбуваються чудеса.

Алінка: А я дуже люблю вірші. Коли я виросту хочу писати вірші сама.

Вихователь: Молодці. Коли ви станете дорослими ваші мрії обов’язково здійсняться, але для цього потрібно багато працювати над собою, бути розумним, читати. А допоможе в цьому – бібліотека.

Чи знаєте ви загадки, прислів’я, приказки про книгу?Діти:___Загадка'>Діти:

 • Загадка:

Бачить – не бачить, чути – не чує,

мовчки говорить, дуже мудрує.

Часом захоче – правди навчає,

іноді бреше – всіх звеселяє.

Будемо, діти, з нею до віку жити-дружити.

Хто ж то така я, в світі щаслива,

Мудра, правдива і жартівлива?

(книга)


 • Прислівя:

Книга вчить як на світі жить.

Хто багато читає, той багато знає.

Книга твій друг, без неї як без рук.

Вихователь: Зараз ми попросимо Наталю Іванівну розповісти нам про бібліотеку і провести екскурсію.

Бібліотекар: Я дуже рада, що ви сьогодні завітали в гості до бібліотеки. Я вам хочу багато чого розповісти. Зараз ми з вами знаходимось у дитячому відділі, або дитячому абонементі. Подивіться, скільки тут книг. Всі ці книги для дітей. Це дитяча художня література.

Тут є казки, оповідання, вірші, журнали, відомості про письменників та інші речі. Тут дивом є те, що ви зможете відкрити чарівні таємниці планет і зірок, зможете розгадати складні загадки природи, якщо будете багато читати.

Тих книжок, що є у вас вдома, напевно не вистачить. Де можна взяти стільки цікавих і різноманітних книг? У дитячій бібліотеці.

На книжкових полицях ви бачите багато книжок та журналів. Але ж хто допоможе вам розібратись у цьому книжковому царстві?Діти: Бібліотекар.

Вихователь: Саме він знає літературу, розповідає дітям про книги, радить що читати, вчить вибирати і знаходити їх на книжкових полицях. А ще бібліотекар слідкує за тим, які нові видання з’явилися для дітей і замовляє їх до бібліотеки.

Бібліотекар: У дитячій бібліотеці, як правило, є два відділи: абонемент і читальний зал. Ми з вами знаходимося в абонементі. Це місце, де видають книжки додому на кілька днів. А ви знаєте, що таке читальний зал?

Діти: Це зал, де читачі читають книжки.

Вихователь: Перед тим як ми пройдемо туди давайте трішки відпочинемо .

Фізкультхвилинка:

Хто там, хто там вже стомився і наліво нахилився?

Треба всім швиденько встати, фізкультпаузу почати.

Щось не хочеться сидіти, треба трохи відпочити.

Руки вгору, руки вниз, на сусіда подивись.

Руки вгору, руки в боки і зроби чотири кроки.

Вище руки підніміть і спокійно опустіть.

Плесніть діти кілька раз, за роботу, все гаразд!


Бібліотекар: Зараз ми знаходимось у читальному залі. Це зал, де зберігаються рідкісні книжки, їх додому не видають. Тут можна не лише читати книжки, журнали, а й слухати виступи бібліотекарів. Іноді тут відбуваються зустрічі з письменниками, художниками.

Вихователь: Я тримаю у руках книжку. Це обкладинка, яка захищає книжку від пошкоджень і надає їй ошатного вигляду. Вона підкаже вам хто автор книжки, який у неї заголовок. А якщо на обкладинці є малюнок, то можна здогадатись про що ця книжка. Титульний лист – це перша сторінка книжки. На ньому написано те саме, що на обкладинці, але детальніше: прізвище художника, перекладача, місто та рік у якому книжка вийшла у світ, видавництво, яке над нею працювало. Обов’язково є передмова. Це вступне слово перед текстом. Ілюстрація – це малюнок, фотографія, креслення, щоб легше було уявити про що розповідає автор. Важливим є і зміст книги. Тут є перелік віршів, оповідань, казок і т.д. Зміст допомагає швидше знайти в книзі потрібний твір.

Для того щоб книги нам служили довго потрібно з ними правильно поводитись. Чи знаєте ви правила поведінки з книгами?Діти: Знаємо. Книгу треба берегти, брати тільки чистими руками, не загинати сторінок, не рвати її, не малювати на ній.

Бібліотекар: А зараз давайте пройдемо в комп’ютерний зал. Як бачите тут багато комп’ютерів, і кожен читач може знайти всю потрібну інформацію в Інтернеті. Також тут проходять перегляди мультфільмів і я з задоволенням запрошу вас на перегляди фільмів-казок, мультфільмів.

Вихователь: Малята, чи сподобалась вам екскурсія бібліотекою?

Діти: Так, дуже сподобалось. Ми дякуємо нашому бібліотекарю, Наталі Іванівній, за екскурсію.

Вихователь: Із задоволенням приймаємо ваше запрошення і з радістю відвідаємо бібліотеку ще не один раз.

Бібліотекар: Сьогодні ви стали читачами дитячого відділу нашої бібліотеки і ви можете вибрати собі одну книгу для читання у групі. З нетерпінням чекаю вас наступного разу.

f:\диск\додатки\заняття 6.1.jpg
f:\диск\додатки\заняття 6.2.jpg

f:\диск\додатки\заняття 7.1.jpg
f:\диск\додатки\заняття 8.7.jpgДОДАТОК №3

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка