«Хто ми на світі без рідного слова?»Скачати 82.08 Kb.
Дата конвертації05.01.2018
Розмір82.08 Kb.

Завдання

районної (міської) олімпіади з української мови та літератури

7 листопада 2010 року

8 КЛАС

МОВА


 1. Напишіть твір-роздум на тему «Хто ми на світі без рідного слова?».

12 б.

 1. Підберіть максимальну кількість епітетів до слів сміх, день, земля, людина.

5 б.

 1. Складіть три речення зі словом близький у таких значеннях:

а) який знаходиться або розташований на невеликій відстані від чогось;

б) який незабаром здійсниться або настане;

в) зв’язаний дружніми взаєминами, спільними інтересами, симпатіями, спільністю ідей.

5 б.


 1. Для кожного з наведених фразеологізмів доберіть слово-синонім.

Аж ребра світяться, перегнути палку, прикусити язик, стерти на порох, хоч в око стрельни, як піску морського.

5 б.


 1. З даного речення випишіть усі можливі словосполучення і схарактеризуйте їх за видами підрядного зв’язку. Зробіть синтаксичний розбір речення.

Ротний припав до гриви коня і круто злетів на гребінь темної хвилі (В.Близнець).

5 б.


Всього 32 бали


 1. КЛАС

ЛІТЕРАТУРА 1. Напишіть твір на одну з тем:

1.Жанрова своєрідність та морально-етична проблематика дум.

2. Ідея патріотизму в «Слові про похід Ігорів».

3. «А поки ми сміємось – будем жити…» (І.Драч).

12 б.


 1. Дайте відповідь на питання:

1.Історична пісня і народна дума. Жанрово-стилістичні особливості.

5 б.


2.Зробіть ідейно-художній аналіз поезії Т.Шевченка «Думи мої…».

5 б.


 1. Визначіть віршовий розмір поетичного уривка.

І на оновленій землі

Врага не буде, супостата.

А буде син, і буде мати,

І будуть люди на землі?

Т.Шевченко

5 б.


 1. Що ви знаєте про автора «Слова про похід Ігорів»?

3 б.

Всього 30 балів9 КЛАС

МОВА 1. Напишіть твір-роздум на тему «Цінності, які належать всім і кожному», використавши в структурі тексту речення, в якому ставиться тире між підметом і присудком, речення із порівняльним та дієприкметниковим зворотом, прикметник найвищого ступеня, складений дієслівний присудок.

12 б.

 1. Запишіть речення, розставляючи пропущені розділові знаки. Побудуйте його структурну схему. Зробіть синтаксичний розбір.

Тут біля розгородженого більярдного столу сукно якого пішло на інші потреби посміхались рожевими прожилками селянські міцноногі стільці а під важеленною лампою з омертвілим вогнем і занехаяними купідонами дихав переліжним сіном новенький ясеновий тапчан (М.Стельмах).

5 б.


 1. З поданими словами складіть речення, які б ілюстрували процес ад’єктивації та субстантивації дієприкметників. Прокоментуйте ці явища.

Вчений, плакучий, перекладний.

6 б.


 1. Виберіть варіант, у якому всі слова пишуться з не окремо. Вибір обґрунтуйте:

а) не/навидіти, не/здужати (хворіти), не/вилити, не/зірвані груші, не/вперше не/має цукру;

б) не/викопавши, не/политі вчора, не/схибити, не/покоїтися (не бути похованим), він не/має таланту;

в) не/доля, не/добачати, не/начебто, не/щастя, підлога не/вимита, не/до/вподоби.

5 б.


 1. З’ясуйте, які існують закономірності щодо вживання слів програмовий, програмний, програмований. Введіть їх у речення.

5 б.

Всього 33 бали
 1. КЛАС

ЛІТЕРАТУРА


 1. Напишіть твір на одну з тем:

 1. «Благословенні ви, сліди,

Незмиті вічності, дощами,

Мандрівника Сковороди…» (М.Рильський).

 1. Возний з «Наталки Полтавки» і Пістряк з «Конотопської відьми» - схожість і відмінність образів (порівняльний аналіз).

 2. «Хто зневажає рідний край, той серцем немощний каліка» (Т.Шевченко).

12 б.

 1. Із погляду теоретика літератури дайте відповіді на питання.

 1. «Ідея сродної праці – провідна у філософсько-поетичній творчості Г.Сковороди». Чи погоджуєтеся ви з цією тезою (ваші аргументи «за» чи «проти»)? Наведіть приклади.

6 б.

 1. Елементи композиції художнього твору. Проілюструйте їх на прикладі п’єси І.Котляревського «Наталка Полтавка».

5 б.

 1. Розкрийте питання.

 1. Час і місце побутування шкільної драми. Її роль у розвитку театрального мистецтва. Наведіть приклади.

5 б.

 1. Стиль бароко в давній українській літературі: художні риси, головні представники.

5 б.

Всього 33 бали
10 КЛАС

МОВА


 1. Напишіть листа до свого улюбленого українського письменника, дотримуючись епістолярного стилю. Висловіть власні міркування щодо стану й розвитку української мови сьогодні, її функціонування; щодо місця літератури в становленні молодої людини, її духовного зростання; щодо потреби людини в рідній мові та літературі як засобові пізнати світ і віднайти своє місце в ньому. У листі використайте такі компоненти: поширені звертання, окличні речення, риторичні фігури, складносурядні речення (протиставні), складнопідрядні речення з підрядними причини, безособові речення.

12 б.

 1. Запишіть речення, розставляючи пропущені розділові знаки. Побудуйте його структурну схему. Зробіть синтаксичний розбір.

Ніхто без подиву не міг глянути на ті волошкові очі що так незвично зоріли на смаглявім виду на ті вії що трепетно тримали вечорову таємничість на ті брови що дивовижно нерівно розлітались на скроні на ті ямки які так собі дихали що неодмінно викликали чийсь добрий осміх чи зітхання (М.Стельмах).

5 б.


 1. З’ясуйте, яку синтаксичну роль виконує інфінітив у наведених речення.

Брат навчив мене фотографувати.

Мистецтвом слухати володіють не всі.

Довго я не хотіла коритися весні (Леся Українка).

А дбати про загал народу – це політика (І.Франко).

5 б.


 1. Запишіть шість прислів’їв і приказок, які б починалися з частки не. Який розділ мовознавчої науки вивчає прислів’я і приказки? Чим вони відрізняються?

6 б.

 1. Що таке неологізми? Які неологізми називають авторськими? Яка їх роль у мовленні? Наведіть приклади авторських неологізмів з художньої літератури.

5 б.

Всього 33 бали
10 КЛАС

ЛІТЕРАТУРА


 1. Напишіть твір на одну з тем:

 1. Причина роз’єднаності членів сім’ї Кайдашів (за повістю І. Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я»).

 2. «Се любов моя плаче так гірко» (за інтимною лірикою І.Франка).

 3. «А час не зупиняється, а молодість біжить,

І миті жодної не можна повернути,

Щоб заново, по-іншому прожить» (В.Симоненко).

12 б.


 1. Що таке ідея твору? Доведіть, що образ Чіпки – основний носій ідеї роману Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?».

5 б.

 1. Із погляду теоретика літератури дайте відповідь на питання .

 1. Розвиток драматургії і театру кінця ХІХ ст. Розкрийте жанрову різноманітність драматичних творів І.Карпенка-Карого, М.Старицького, М.Кропивницького.

5 б.

 1. Український реалізм на європейському тлі: специфічні риси, особливості художнього методу, основні представники, їхні твори.

6 б.

 1. Розкрийте питання.

Текст і підтекст художнього твору (на прикладі творчості конкретного письменника).

5 б.


Всього 33 бали

11 КЛАС

МОВА


 1. Напишіть статтю на морально-етичну тему «Двомовність в Україні: за чи проти?», використавши мовні засоби публіцистичного стилю: суспільно-політичну лексику; риторичні запитання, вигуки, повтори; спонукальні й окличні речення; поширені речення.

12 б.

 1. Запишіть речення, розставляючи пропущені розділові знаки. Побудуйте його структурну схему. Зробіть синтаксичний розбір.

Досвідченіші вояки метнулись до багатших осель а він повернув у напівзабуту вуличку де під копитом сполоханим дзвоном розбивались і зітхали калюжки де взявшись за руки стояли в зелених спідничках верби-підлітки за вербами входила в марево чи сон хата-білянка а за нею в рахманну землю вгрузало сонце (М.Стельмах).

5 б.


 1. Кожен мовознавець у своїй бібліотечці тримає словник основних термінів і понять тієї царини мовознавства, в якій він працює. Спробуйте розподілити подані терміни за розділами мовознавчої науки (наприклад: підмет, синтагма – синтаксис).

Період, пароніми, архаїзм, склад, кличний відмінок, предикат, інфінітив, омофон, варваризм, відокремлення, прикладка, дифтонг, пауза, асиміляція, дієвідміна, пунктограма.

5 б.


 1. Запишіть не менше п’яти висловлювань про мову, культуру мовлення, зв’язок мови і мислення (зі слів видатних людей, поетичних рядків, афоризмів тощо).

5 б.

 1. Запишіть словниковий диктант, який ілюстрував би правила вживання апострофа, м’якого знака, написання складних слів (по 5-6 слів). Згрупуйте слова, записуючи їх відповідно до правописних правил.

6 б.

Всього 33 бали


11 КЛАС

ЛІТЕРАТУРА


 1. Напишіть твір на одну з тем:

 1. «А мені ти фата-моргана

на пісках емігрантських сахар» (образ України в поетичні творчості Є.Маланюка).

 1. Боротьба світоглядних принципів у романі Ю. Яновського «Вершники».

 2. Державна настанова Ярослава Мудрого «Раніш закон, а потім благодать» у контексті сьогодення.

12 б.

 1. Із погляду теоретика літератури покажіть гостроту конфлікту, комічні ситуації, динамічність сюжету, жвавість діалогу, дотепність реплік, - все, що робить п’єсу М.Куліша «Мина Мазайло» сценічною і читабельною.

6 б.

 1. Поясніть різницю між поняттями експресіонізм та імпресіонізм. Що їх об’єднує? Назвіть найвідоміших представників та їх твори (збірки) даних літературних напрямів в українській літературі.

5 б.

 1. Наведіть приклади поєднання трагічного і комічного як характерної риси драматургії Івана Кочерги.

5 б.

 1. Що таке гумореска, фейлетон, усмішка? Поясніть це на прикладі творів Остапа Вишні.

5 б.

Всього 33 бали

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка