Гурткова робота один із видів позакласної роботи у навчально-виховному процесіСкачати 223.09 Kb.
Дата конвертації16.01.2018
Розмір223.09 Kb.
ТипПротокол засідання


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ, НАУКИ ТА МОЛОДІ МИКОЛАЇВСЬКОЇ

ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

МИКОЛАЇВСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ПРОМИСЛОВИЙ ЛІЦЕЙ

погоджено

Протокол засідання

методичної ради МППЛ

від 02.09.2014р. № 1

Голова методичної ради

Тулейбич Т.В.

Укладацька навчальна програма

фольклорного гуртка « Калинонька »

2 роки навчання

Укладач : керівник гуртка

Смалько А.О.

м. Миколаїв - 2014

пояснювальна записка
Початковий та основний рівень
Виховання у дітей патріотизму, поваги до народних традицій, звичаїв та обрядів, духовних цінностей українського народу є одним із головних завдань, які стоять перед закладами позашкільної освіти. Ефективним засобом, що має на меті втілити їх у життя, є робота фольклорних колективів, оскільки саме фольклорне виконавство допомагає глибше пізнати особливості внутрішнього світу народу, його психології, секрети народної творчості. Програма гуртка охоплює навчально-виховний процес в позаурочний час і спрямована на забезпечення потреб особистості у творчій самостійній діяльності за інтересами, стимулювання її творчого самовдосконалення та задоволення потреб молоді у самовизначенні відповідно до їх здібностей. Характерною особливістю роботи є те, що вона здійснюється на принципі добровільності. Така робота є багатогранною, різнобічною за своєю тематикою, але слід враховувати і таке: учні не можуть самотужки оцінити свої можливості, тому керівники гуртків дуже делікатно і тактовно можуть переконати конкретних учнів вибрати той чи інший вид, який допоможе їм найбільш повно розкрити естетичні та художні смаки учнів.

У процесі гурткової роботи педагог має змогу глибше пізнати особистість кожного вихованця , допомогти йому самовизначитись. Цінність полягає в тому, що вона, в деякій мірі, вирішує проблему організації вільного часу учнів, задовольняє їх різноманітні інтереси, активізує пізнавальну діяльність тощо.Программа гуртка побудована на основі програми дитячого фольклорного коллективу, рекомендованої Міністерством освіти і науки України

(листМОНУ від18.07.2007р.№1/11-5303 ). Автори: Ус Г.С., Мельник В.П., Василянська І.О.

Навчальний матеріал програми адаптований на 20% до занять з вихованцями МППЛ, що виявляють зацікавленість звичаями, обрядами, традиційно – побутовою культурою та фольклорною спадщиною українського народу. Вік вихованців від 15 до 25 років. Колектив складається з декількох груп. Заняття проходять позаурочний час, згідно графіку роботи гуртка. Термін навчання на початковому рівні становить 2 роки – 288 год. на рік. Заняття проходять 2 рази на тиждень . Термін навчання на основному рівні –2 роки – 432 год. на рік. Заняття проходять 3 рази на тиждень . Всього на рік – 720 год. Кількість відпрацьованих годин на тиждень залежить від кількості робочих днів, але не більш ніж 72 години на місяць. Програма початкового рівня доповнена такими розділами :« Чи тепер, чи в четвер, а осінь таки прийде», «Народні традиції і обрядові дійства взимку» та «Весняні свята і обряди українців». Це дає можливість керівнику більш повніше розкрити теми народних обрядів, календарних свят , ознайомити вихованців з календарно - обрядовою пісенною спадщиною українського народу. Також збільшено кількість годин за основними розділами програми, наявність змін передбачена в програмі на яку посилається керівник. Це дає змогу керівнику розвивати і удосконалювати творчі здібності вихованців, використовувати час для індивідуальної роботи з учнями, обдарованою молоддю. Необхідність збільшення годин обумовлена також тим,що учні потребують більше уваги тому,що в більшості ті ніколи не займалися у гуртках художньої самодіяльності і не мають необхідних навичок.

Цей час використовується для формування вокальних навичок , роботи над артикуляцією, дикцією та інше. Програма основного рівня навчання доповнена такими розділами : « Пісня – душа народу» , «Народна гра – школа виховання», «Народні свята за календарем». Це дає можливість керівнику зробити заняття цікавішими, змістовнішими. Ознайомити дітей з різними видами народної пісні, різнобарвністю жанрів українського фольклору, народними іграми та дитячим фольклором тощо. Кількість збільшених годин в основних розділах надає можливість удосконалити вокальну, виконавську, сценічну майстерність вихованців, працювати над постановкою народних обрядових свят, розвивати артистичність та творчі здібності учнів.

У програмі передбачено індивідуальну роботу з вихованцями згідно Положення про порядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних закладах, яке затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 11.08.2004р.№ 651. Час, відведений для цієї роботи , керівник може використати для додаткових занять із новоприбулими учасниками. Обдаровані та талановиті учні можуть бути прийняті одразу на основний рівень навчання.

Программа гуртка базується на основі спільних принципів навчання і виховання учнів. При організації роботи необхідно врахувати такі принципи, зокрема:

· добровільність у виборі учнями тих чи інших форм і конкретного змісту позакласної роботи з врахуванням їх особистих інтересів;

· масовість гурткової роботи;

· опора на самостійність, індивідуальність та ініціативу учнів у створенні різних гуртків і в проведенні масових позакласних заходів;

· суспільно-корисна спрямованість і творчий характер .

Основні завдання гурткової роботи: сприяти творчій спрямованості особистості, розвитку творчих рис характеру, творчій самосвідомості, розвитку творчих якостей інтелекту, постійному зростанню потенціалу вихованців, формуванню психічних якостей творчої особистості, вихованню у дітей здатності до творчого спілкування, тощо. Плануючи роботу з гуртківцями, керівник ставить перед собою такі цілі та завдання.Цілі фольклорного гуртка :

1. Ознайомити дітей з джерелами української пісенної культури, українським фольклором, з народними промислами, традиційно – побутовою спадщиною .

2. Розвинути стійкий інтерес до традицій, обрядових дійств українського народу, усної народної творчості та його історії.

3. Розвивати індивідуальні творчі здібності учнів.

4. Надати дітям необхідні навички і вміння сценарної, мовної, виконавської, вокальної майстерності.

Завдання фольклорного гуртка :

1.Ознайомити дітей з народними піснями, легендами, байками.

2.Забезпечити умови для розвитку творчих здібностей учасників гуртка, виявити індивідуальні здібності кожної дитини.

3.Створити емоційно-позитивне середовище в гуртку, а також умови для розвитку колективних навичок.

4.Виявити та спрямувати дітей на той чи інший вид діяльності та включати учнів в творчу роботу гуртка.

Робота фольклорного колективу має багато граней. Це , насамперед, вивчення

й збереження народно – пісенної творчості, танцювального мистецтва, обрядів і звичаїв, народно – прикладного мистецтва, а також відтворення ( виконання ) кращих зразків фольклору. Головною метою програми є формування компетентностей особистості засобами фольклорного колективу.

Основні завдання полягають у формуванні таких компетентностей:

1. Пізнавальної, що забезпечує ознайомлення з поняттями фольклорного жанру.

2. Практичної , що сприяє оволодінню вокального виконання в народній манері.

3.Творчої, що забезпечує формування творчих здібностей, музичного мислення, формування почуття ритму, розвиток виконавської майстерності.

4. Соціальної, що сприяє вихованню дбайливого та шанобливого ставлення до народних традицій, сценічної культури, національної свідомості , популяризації фольклорного жанру.

В основі роботи гуртка лежить особистісно - орієнтований підхід до учнів. Акцент робиться на розвиток у дитини творчих здібностей, виявлення їх талантів, направленні учня на той чи інший вид діяльності: прозовий, вокальний, сценічний…Індивідуальний підхід створює умови для самореалізації особистості.

Програма фольклорного колективу передбачає різноманітність засобів, форм

і методів. Форми роботи з гуртківцями різні : бесіди, заочна подорож,урок –

гра, урок – пошук, урок – спів, лекція – концерт, яка перетворюється у масовий захід: тематичну програму, календарно – обрядове дійство, вечір – зустріч, вечорниці тощо. Приділяється увага роботі з літературним, сценарним матеріалом, підбору репертуару тощо. На заняттях з народознавства проходить ознайомлення з обрядами, фольклором, національною спадщиною українців. Учні ліцею приймають участь не тільки в заходах МППЛ, а й беруть участь в обласних конкурсах-оглядах:КВК, вокальні конкурси, огляди гуртків…Учні неодноразово займали призові місця в таких конкурсах, як : «Червона троянда» , «Трембіта» , «Молодь обирає здоров `я», «КВК». Вплив гурткової роботи не обмежується самим навчанням,а охоплює все, що торкається виховання молодого покоління і втілення в нього високих людських ідеалів і думок: любові до традицій,культурної спадщини

свого народу.

Программа коллективу передбачає такі теми : навчально – виховна робота з народознавства, вокально – хорова робота, концертно – масова робота, пізнавально- виховні заходи, дитячий фольклор , народні свята за календарем, народний танець, пісня – душа народу, народна гра – школа виховання та інші.

Репертуар коллективу добирається відповідно до творчої працездатності та виконавських здібностей учасників. Передбачено навчити учасників поєднанню співу з рухом та грою, зберігаючи при цьому якість і силу звучання.Необхідно також формувати у дітей розуміння і «чуття» музики, що допоможе їм працювати самостійно.Обов` язкковою є робота над вокальними навичками учнів, поступовим, грамотним розширенням його голосового діапозону. Керівник має працювати над диханням виконавців, правильною артикуляцією, чіткою дикцією тощо.

В роботі з фольклорним коллективом керівнику необхідно реалізувати основні дидактичні принципи індивідуального підходу до дітей, активізації їхнього сприйняття, образного мислення і творчої ініціативи, комплексного і послідовного засвоєння фольклорного матеріалу.

тематичний план

Початковий рівень, перший - другий рік навчання


№ п/п


Розділ, темаКількість годин

усього

Теоретичні заняття

Практичні заняття

1.

Вступне заняття


(4)

4

-

2.

Заняття з народознавства


(30)

30

-

3.

3.1.


3.2.

3.3.


Вокально – хорова робота

Прослуховування творів ;

Формування вокальних навичок;

Робота над диханням, артикуляцією(88)

(10)


(58)

(20)


18

10

8-

70

-

5020

4.

« Чи тепер, чи в четвер, а осінь таки прийде»

22

6

16

5.

Народні традиції і обрядові дійства взимку

24

8

16

6.

Весняні свята і обряди українців.


24

8

16

7.

Дитячий фольклор


40

-

40

8.

Елементи хореографії


(20)

10

10

9.

Концертно – масова робота


(32)

10

22

10.

Підсумкове заняття


(4)

-

4

Разом


(288)

94

194

зміст програми

Початковий рівень, перший - другий рік навчання
1.Вступне заняття (4 год )

Ознайомлення з планом роботи гуртка.

Правила поведінки в колективі.

Організаційні питання.

Інструктаж з охорони безпеки.
2.Заняття з народознавства (30 год )

Походження і жанри українського фольклору.

Поняття про родовід , народну та національну символіку.

Народні промисли. Матеріальна культура українців.

Обрядове значення їжі. Народна кулінарія.
3.Вокально – хорова робота (88 год)

Ознайомлення учнів з вокально – хоровими навичками співу. Спів в народній манері. Робота над вокальними навичками . Поступове розширення діапазону. Робота над артикуляцією,дикцією.

Формування правильного, відкритого, легкого звуку.

Практична робота:


 • розучування пісень;

 • переказ – виконання пісні ;

 • аналіз музичної структури пісні;

 • загострення уваги на найбільш інтонаційно важливих моментах;

 • Спроби імпровізації.


4.Тематичні заняття: «Чи тепер, чи в четвер,

а осінь таки прийде» (22 год )

Осінні обрядові свята на Україні: Друга Пречиста – 21 вересня (закінчення польових робіт); Воздвиження – 27 вересня (відліт птахів, ховаються змії); Покрова – 14 жовтня (починається весільний сезон, закінчуються осінні роботи); Параскеви - П’ятниці – 10 листопада. Пилипівка – 28 листопада. Ознайомлення гуртківців з народними прикметами, народним календарем. День козацтва:козацькі забави, ігри.Практична робота:

 • прослуховування та розучування календарно – обрядових пісень;

 • постановка обряду «свято Покрови»;

 • мізансцени та сценічна культура.

5.Народні традиції і обрядові дійства взимку ( 24 год )

Новорічні обряди в Україні. «Василь і Маланка» – два хліба на столі. Прийшли до нас три празники в гості.

Щедрівки, колядки, їх види. Пісні та дійства. Ряжені. 12 ритуальних страв. Щедра кутя. Вечір на Андрія:Андріївські вечорниці. Свято Катерини ( дівочі гадання , закликання долі).

Водохреща , витоки свята, традиції.

Народні ігри, гуляння та розваги.

Практична робота:


 • вивчення колядок, щедрівок ;

 • зимові обрядові фольклорні дійства ;

 • робота над вокальною та сценічною майстерністю.


6.Весняні свята і обряди українців (24 год)

День Явдохи. Прихід весни. “Сорок Святих”, звичаї, пов’язані з цим днем. Хрестопоклінний тиждень. Великдень.

Вшанування хліба – паски. Святкові пасхальні гостини. Мальована писанка, орнаменти та їх види. Культ предків у слов’ян.

Веснянки, гаївки – замовлення на майбутній урожай. Зелені свята, Трійця. Ритуальні вірування та пісні.Практична робота:

 • розучування веснянок, гаївок ;

 • робота над виконавською майстерністю;

 • розпис писанок ; різні види орнаменту, їх значення.


7. Дитячий фольклор ( 40 год )

Пісні, ігри, скоромовки, лічилки,загадки тощо. Інсценізація ігор.Практична робота :

- вправи – ігри на розвиток уяви, ініціативи учасників ;

- вивчення з учнями простих народних пісень із невеличким діапазоном, які є в дитячих іграх ( « Іде дід», «Мак», «А ми просо сіяли», «Жучок») ;

- обрядові пісні (колядки, веснянки, шедрівки).8.Елементи хореографії (20 год)

Хоровод – найдавніша форма народного мистецтва.

Зв`язок хороводів з обрядодіями.

Пісні веснянки, які виконуються під час ведення хороводу «А вже весна скресла», «Розлилися води» тощо.

Уміння поєднувати рух зі співом. Пантоміма – ілюстрація у хороводі.

Практична робота:

- вправи на розвиток правильної постави;

- тренування м`язів, які утримують хребет, і м`язів черевного пресса;

- опанування легких рухів і поєднання їх з текстом пісні.9.Концертно – масова робота ( 32 год )

Участь в культурно – масових заходах .

Підготовка та проведення свят на протязі року:

День Вчителя, Новий рік, 8 Березня, День захисника Вітчизни, День Перемоги, Випускний бал, пізнавально – виховні заходи, тематичні лінійки тощо.Практична робота:

- розробка сценаріїв до свят;

- підбір прозового, віршового, музичного матеріалу.

- підготовка номерів за тематикою: пісні, сценки, обряди;

- організація репетиційного процессу.

- індивідуальні та сводні репетиції.

- підготовка виступів та участь в обласних конкурсах-оглядах серед

фольклорних, вокальних колективів;

- підбір музичного, обрядового матеріалу;

- підготовка костюмів, реквізит

- зв’язок музики з рухами: сценічна культура, мізансцени.
10. Підсумкове заняття ( 4 год )

Концерт коллективу. Аналіз роботи гуртка.

Відзначення кращих вихованців.

прогнозований результатВихованці повинні знати:

- значення термінів «фольклор», «традиції», «звичаї», «обряди»;

- походження і жанри українського фольклору;

- основні народні свята та обряди

- знати фольклорні особливості свого регіону.Вихованці повинні вміти:

- володіти навичками артикуляції й дикції під час співу;

- володіти виконавськими навичками та основними якостями співочого голосу;

- володіти елементами сценічного руху під час виконання пісень;

- передавати дійством сюжет пісенного твору або обряду;

- виконувати твори, вивченні протягом року.

тематичний план

Основний рівень, другий - третій рік навчання


№ п/п


Розділ, темаКількість годин

усього

Теоретичні заняття

Практичні заняття

1.

Вступне заняття


(4)

4

-

2.

Заняття з народознавства


(30)

30

-

3.

3.1.


3.2.

3.3.


Вокально – хорова робота

Прослуховування творів ;

Формування вокальних навичок;

Спів - імпровізація250

20

21020

42

20

22-

208

-

18820

4.

Народні свята за календарем


28

8

20

5.

Народний танець

10

-

10

6.

Пісня – душа народу


30

10

20

7.

Концертно - масова робота


(32)

10

22

8.

Пізнавально – виховні заходи, експеди-

ційна діяльність
24

2

22

9.

Народна гра – школа виховання


20

6

14

10.

Підсумкове заняття


(4)

-

4

Разом


(432)

112

320

зміст програми

Основний рівень, другий - третій рік навчання
1.Вступне заняття (4 год )
Ознайомлення з планом роботи гуртка.

Правила поведінки в колективі.

Організаційні питання.

Проведення ігр на знайомство.

Інструктаж з охорони безпеки.
2.Заняття з народознавства (30 год )
Матеріальна та духовна культура українців.

Рід, родина,родовід. Українська хата, предмети побуту.

Декоративно – ужиткове мистецтво.

Поняття єтнос, етнографія.


3.Вокально – хорова робота (250 год )
Удосконалення вокально – співочої манери виконання.

Ланцюгове та опорне дихання,ритмічний малюнок,звукоутворення.

Спів в народній манері. Робота над вокальними навичками .

Поступове розширення діапазону. Робота над артикуляцією,

дикцією. Формування правильного, відкритого, легкого звуку.

Чіткий унісонний спів,чисте інтонування.

Розкриття змісту твору.

Практична робота:


 • розучування пісень;

 • переказ – виконання пісні ;

 • аналіз музичної структури пісні;

 • загострення уваги на найбільш інтонаційно важливих моментах.

 • Спроби імпровізації;

 • варіації окремих мелодій;

 • виконання пісень з рухом ( хоровод, ігрові пісні );

 • робота з малими формами виконання (дуети, тріо );

 • імпровізація підголоскового співу.


4.Народні свята за календарем ( 28 год )
Осінні обрядові свята на Україні: Друга Пречиста – 21 вересня (закінчення польових робіт); Воздвиження – 27 вересня (відліт птахів, ховаються змії); Покрова – 14 жовтня (починається весільний сезон, закінчуються осінні роботи); Параскеви - П’ятниці – 10 листопада. Пилипівка – 28 листопада. Витоки релігіозних свят. Ознайомлення гуртківців з народними прикметами, народним календарем. День козацтва:козацькі забави, ігри.

Новорічні обряди в Україні. “Василь і Маланка” – два хліба на столі. Прийшли до нас три празники в гості.

Щедрівки, колядки, їх види. Пісні та дійства. Ряжені. 12 ритуальних страв. Щедра кутя. Вечір на Андрія:Андріївські вечорниці. Свято Катерини ( дівочі гадання , закликання долі).

Водохреща , витоки свята, традиції.

Народні ігри, гуляння та розваги.

День Явдохи. Прихід весни. “Сорок Святих”, звичаї, пов’язані з цим днем. Хрестопоклінний тиждень. Великдень.

Вшанування хліба – паски. Святкові пасхальні гостини. Мальована писанка, орнаменти та їх види. Культ предків у слов’ян.

Веснянки, гаївки – замовлення на майбутній урожай. Зелені свята, Трійця. Ритуальні вірування та пісні.Практична робота:

 • прослуховування та розучування календарно – обрядових пісень;

 • мізансцени та переміщення на сцені;

 • вивчення колядок, щедрівок ;

 • обрядові фольклорні дійства ;

 • робота над вокальною майстерністю, вправи на розширення діапазону;

 • розучування веснянок, гаївок ;

 • вправи на дикцію, артикуляцію;

 • розпис писанок ; різні види орнаменту, їх з5.Народний танець (10 год )

Народний танець – поєднання поезії, руху, театралізації.

Хоровод – найдавніша форма народного мистецтва.

Зв`язок хороводів з обрядодіями.

Пісні веснянки, які виконуються під час ведення хороводу «А вже весна скресла», «Розлилися води» тощо.

Уміння поєднувати рух зі співом. Пантоміма – ілюстрація у хороводі.Практична робота:

- вправи на розвиток правильної постави;

- тренування м`язів, які утримують хребет, і м`язів черевного

пресса;


- опанування легких рухів і поєднання їх з текстом пісні;

- вивчення кругового, ігрового хороводів, освоєння основних фігур

«корзинка», «вісімка», «змійка», колона тощо.

6. Пісня – душа народу (30 год )

Вся історія українського народу передано в народних думах, піснях, баладах. Колядки, щедрівки, гаївки, веснянки увібрали в себе казкову красу, що поєднує їх з природою, народними прикметами, традиційно – побутовою культурою українського народу. Родинно-побутові пісні сповнені любові до батьків, до рідної землі. Ліричні, жартівливі – передають настрій людей, дотепний гумор народу, вчать науці спілкування. Пісні про кохання відкривають усі відтінки хвилювань, страждань та радощів. Патриотичні пісні славлять минуле, його героїв, звеличують їх подвиги та прагнення до волі, змальовують мужність та силу нашого народу.Практична робота:

- історія та розвиток української пісні;

- різні жанри народної пісні;

-прослуховування та розучування пісень;

-удосконалення виконвської майстерності;

-аутентичний фольклор, різниця між стилізованим і аутентичним співом.

-пісня і засоби музичної виразності.

7.Концертно – масова робота ( 32 год )

Участь в культурно – масових заходах .

Підготовка та проведення свят на протязі року:

День Вчителя, Новий рік, 8 Березня, День української армії, День Перемоги, Випускний бал.Практична робота:

- розробка сценаріїв до свят;

- підбір прозового, віршового, музичного матеріалу.

- підготовка номерів за тематикою: пісні, сценки, обряди;

- організація репетиційного процессу.

- індивідуальні та сводні репетиції.

- підготовка виступів та участь в обласних конкурсах-оглядах

серед фольклорних, вокальних колективів;

- підбір музичного, обрядового матеріалу;

- підготовка костюмів, реквізиту;

- зв’язок музики з рухами: сценічна культура, мізансцени, переміщення на сцені.
8. Пізнавально – виховні заходи ( 24 год )

Бесіди на музичні, історичні, етнографічні теми, які розширюють

загальний світогляд вихованців.

Підготовка та проведення тематичних заходів та урочистих лінійок: пам’яті жертв голодомору 1932-1933 років, пам’яті героїв, загиблих під Крутами, День Соборності України, Чорнобильська трагедія, День української армії, уроки мужності тощо.Практична робота:

- підбір матеріалу, написання сценаріїв;

- робота над номерами;

- розучування пісень, віршів;

- індивідуальні репетиції, робота над вокальними навичками;

- прослуховування музичного матеріалу;

- підбір історичних фактів, відео – матеріалу;

- екскурсії, зустрічі зі співаками, народними умільцями.9.Народна гра – школа виховання ( 20 год )

Роль гри у вихованні молодого покоління.

Ігри, забавки,скоромовки,лічилки тощо.

Народна гра і народна пісня.

Ознайомлення та розбір основних ігор.

Ігри і обрядові фольклорні традиції.


10. Підсумкове заняття ( 4 год )

Концерт вихованців. Аналіз роботи гуртка. Відзначення учнів.


прогнозований результат

Вихованці повинні знати:

- значення термінів «фольклор», «традиції», «звичаї», «обряди»;

- поняття «рід», «родовід», «етнос»;

- походження і жанри українського фольклору;

- особливості матеріальної та духовної культури українців;

- основні обрядові фольклорні свята;

- види декоративно – прикладного мистецтва;

- народний календар і народні свята;

- фольклорні особливості регіону;
Вихованці повинні вміти:

- володіти навичками артикуляції й дикції під час співу;

- володіти виконавськими навичками та основними якостями співочого голосу;

- володіти елементами сценічного руху під час виконання пісень;

- передавати дійством сюжет пісенного твору або обряду;

- виконувати твори, вивченні протягом року;

- виконувати твори з репертуару колектива;

- виконувати українські та обрядові пісні в народній манері.


перелік обладнання

фольклорного колективу « Калинонька»Обладнання

Кількість, шт.

Інструменти

Фортепіано

1

Гітара шестиструнна

1

Бубон

2

Маракаси

2

Трикутник

1

Акустична аппаратура

Магнітофон

1

Мікрофон шнурковий

2

DVD - програвач

по необхідності

CD - диски

по необхідності(20)

Стійка для мікрофона

2

Підсилювач звуку

1

Колонки

2

БІБЛІОГРАФІЯ
 1. Великдень в Україні .-К.:Музична Україна,1993.

 2. Веснянки.-К.:Музична Україна,1989.

 3. Вістку радісну несемо.- Львів «Свічадо»,2000.

 4. Вертеп.-Рівне:1991.

 5. Дитячий фольклор.-К.:Народна думка,1984.

 6. Купальські пісні.-К.:Музична Україна,1989.

 7. Народ скаже, як зв`яже.-К.:Веселка,1985.

 8. Перлини української пісні.-К.:Музична Україна,1989.

 9. Подарунки Святого Миколая.-К.:Соняшник,1993.

10.Танцювальні пісні.-К.:Музична Україна,1994.

11.Ти малий, скажи малому.-К.:Веселка,1987.

12.Українські народні пісні.-К.:Музична Україна,1987.

13.Українські народні ігри та забави .- Луцьк:1994.

14.Українські прислів`я.-К.:Дніпро,1984.

15.Український фольклор.-К.:Освіта,1997.

16.Фольклорна веселка.-К.:Музична Україна,1989.

17.Червона калинонька.-К.:Музична Україна,1988.

18.Чубинський П.Календар народних звичаїв і обрядів.

-К.:Музична Україна,1993.

19.Щедрий вечір. – Вінниця,1992.

20.Ярешко Л.Весела абетка. - Чернігів,1992.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка