Головне управління юстиції у хмельницькій області новоушицьке районне управління юстиції методична рекомендація на темуСкачати 198.45 Kb.
Дата конвертації10.01.2018
Розмір198.45 Kb.
ТипКодекс

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ

НОВОУШИЦЬКЕ РАЙОННЕ УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ

МЕТОДИЧНА РЕКОМЕНДАЦІЯ

на тему:

Сумісництво та суміщення посад і професій у відповідях та запитаннях
смт. Нова Ушиця

2015 року
П Л А Н

ВСТУП
1.Поняття сумісництва та суміщення
2. Відпустки сумісників
3. Прийняття та звільнення сумісників
ВИСНОВОК
Додатки
Список використаних джерел


ВСТУП

З моменту проголошення незалежності української держави відбулися суттєві політичні та соціально-економічні зміни, що обумовили реформування національного законодавства. Відмова від примусової праці, розширення трудових прав працівників, розвиток різних форм власності, різноманітність організаційно-правових форм господарювання – це ті чинники, що вплинули на розвиток регулювання трудових правовідносин.


І. Поняття сумісництва та суміщення

imagesц


Якими нормативно-правовими актами регулюється сумісництво та суміщення посад в Україні?

Правове регулювання сумісництва та суміщення посад в Україні здійснюється: 1. Конституція України від 28 червня 1996 року

 2. Кодекс законів про працю України вiд 10.12.1971 № 322-VIII

 3. Закон України "Про відпустки вiд 15.11.1996 № 504/96-ВР

 4. Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" (далі - Закон)

 5. Постанова Кабінету Міністрів України вiд 03.04.1993 № 24 “Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій”

 6. Наказ Міністерства праці України Міністерства юстиції України, Міністерства фінансів України вiд 28.06.1993 №43 “Про затвердження Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій”.


Чим сумісництво відрізняється від суміщення посад?

Відповідно до пункту 1 Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій, затвердженого наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства фінансів України від 28.06.1993 № 43, сумісництвом вважається виконання працівником, крім своєї основної, іншої регулярної оплачуваної роботи на умовах трудового договору у вільний від основної роботи час на тому ж або іншому підприємстві, в установі, організації або у громадянина (підприємця, приватної особи) за наймом. Цією ознакою (виконання роботи під час, вільний від виконання обов'язків за основним трудовим договором) сумісництво відрізняється від суміщення професій (посад).

Пунктом 2 постанови Ради Міністрів СРСР від 04.12.1981 № 1145 "Про порядок і умови суміщення професій (посад)" передбачено, що суміщення професій (посад) передбачає виконання працівником водночас зі своєю основною роботою, передбаченою трудовим договором, додаткової роботи за іншою професією (посадою) і виконання обов'язків тимчасово відсутнього працівника без звільнення від своєї основної роботи допускається на одному й тому ж підприємстві, в установі, організації за згодою працівника протягом установленої законодавством тривалості робочого дня (робочої зміни), якщо це економічно доцільно та не веде до погіршення якості продукції, виконання робіт, обслуговування населення.

Суміщення - більш інтенсивна праця (за своєю посадою + за іншою) у свій робочий час. Сумісництво - виконання роботи за окремим трудовим договором у вільний від основної роботи час.


Яка робота не відноситься до сумісництва ?

Не є сумісництвом:

1. Літературна робота, в тому числі робота по редагуванню, перекладу та рецензуванню окремих творів, яка оплачується з фонду авторського гонорару.

2. Технічна, медична, бухгалтерська та інша експертиза з разовою оплатою праці.

3. Педагогічна робота з погодинною оплатою праці в обсязі не більш як 240 годин на рік.

4. Виконання обов'язків медичних консультантів установ охорони здоров'я в обсязі не більш як 12 годин на місяць з разовою оплатою праці.

5. Керівництво аспірантами в науково-дослідних установах і вищих навчальних закладах науковців та висококваліфікованих спеціалістів, які не перебувають у штаті цих установ та учбових закладів, з оплатою їх праці в розрахунку 50 годин на рік за керівництво кожним аспірантом; завідування кафедрою висококваліфікованими спеціалістами, у тому числі тими, що займають керівні посади в навчальних закладах і науково-дослідних установах з оплатою в розрахунку 100 годин за навчальний рік.

6. Проведення консультацій науковими працівниками науково-дослідних інститутів, викладачами вищих навчальних закладів та інститутів удосконалення лікарів, головними спеціалістами органів охорони здоров'я в лікувально-профілактичних установах в обсязі до 240 годин на рік з погодинною оплатою праці.

7. Робота за договорами провідних наукових, науково-педагогічних і практичних працівників по короткостроковому навчанню кадрів на підприємствах і в організаціях.

8. Робота без зайняття штатної посади на тому самому підприємстві, в установі, організації, виконання учителями середніх загальноосвітніх та викладачами професійних навчально-освітніх, а також вищих навчальних закладів обов'язків по завідуванню кабінетами, лабораторіями і відділеннями, педагогічна робота керівних та інших працівників учбових закладів, керівництво предметними та цикловими комісіями, керівництво виробничим навчанням та практикою учнів і студентів, чергування медичних працівників понад місячну норму робочого часу і т. інше.http://nmo-saratov.ru/assets/images/1329148453-main-103982-dbad942a46d21464e91053d9c329715f.jpg

Робота учителів і викладачів середніх загальноосвітніх, професійних та інших навчально-виховних закладів, а також вищих навчальних закладів, прирівнених до них по оплаті праці працівників, концертмейстерів і акомпаніаторів навчальних закладів по підготовці працівників мистецтв та музичних відділень (факультетів) інших вищих навчальних закладів, у тому самому навчальному закладі понад установлену норму учбового навантаження, педагогічна робота та керівництво гуртками в тому самому навчальному закладі, дошкільному виховному, позашкільному навчально-виховному закладі.

9. Переписування нот, яке виконується за завданнями підприємств.

10. Організація та проведення екскурсій на умовах погодинної або відрядної оплати праці, а також супроводження туристських груп у системі туристично-екскурсійних установ профспілок.

11. Інша робота, яка виконується в тому разі, коли на основній роботі працівник працює неповний робочий день і відповідно до цього отримує неповний оклад (ставку), якщо оплата його праці по основній та іншій роботі не перевищує повного окладу (ставки) за основним місцем роботи.

12. Виконання обов'язків, за які установлено доплата до окладу (ставки) в процентах або в українських карбованцях.

Виконання робіт, зазначених у пунктах 1, 9, 10, у робочий час не допускається.

Виконання робіт, зазначених у пункті 8, здійснюється залежно від характеру робіт як в основний робочий час, так і за його межами.

Виконання робіт, зазначених у пунктах 2-7, допускається в робочий час з дозволу керівника державного підприємства, установи, організації без утримання заробітної плати.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ

Чинним законодавством передбачено

Певні обмеження що до суміщення та сумісництва
Чи існують якісь обмеження щодо сумісництво та сумісництва?

Відповідно до Положення, керівники державних підприємств, установ, організацій, їхні заступники, керівники структурних підрозділів державних підприємств, установ, організацій (цехів, відділів, лабораторій тощо) та їхні заступники не мають права працювати за сумісництвом (за винятком наукової, викладацької, медичної і творчої діяльності).

Трудові договори, укладені з вищевказаними працівниками про роботу за сумісництвом до прийняття постанови Кабінету Міністрів України від 03.04.1993 № 245 “Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій”, припиняються відповідно до пункту 4 зазначеної постанови.

Обмеження на сумісництво можуть запроваджуватися керівниками державних підприємств, установ і організацій разом з профспілковими комітетами лише щодо працівників окремих професій та посад, зайнятих на важких роботах і на роботах із шкідливими або небезпечними умовами праці, додаткова робота яких може призвести до наслідків, що негативно позначаються на стані їхнього здоров'я та безпеці виробництва.
ЗВЕРНІТЬ УВАГУ

Загальна тривалість роботи за сумісництвом

протягом місяця не повинна перевищувати половини місячної норми робочого часу
Обмеження також поширюються на осіб, які не досягли 18 років, та вагітних жінок.тривалість роботи за сумісництвом не може перевищувати

чотирьох годин на день і повного робочого дня у вихідний день.

Крім того, стаття 7 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» забороняє особам, уповноваженим на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (перелік визначений у пункті 1 частини першої статті 4 Закону України “Про засади запобігання і протидії корупції”):

1) займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю, якщо інше не передбачено Конституцією або законами України;

2) входити до складу правління, інших виконавчих чи контрольних органів, чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку (крім випадків, коли особи здійснюють функції з управління акціями (частками, паями), що належать державі чи територіальній громаді, та представляють інтереси держави чи територіальної громади в раді (спостережній раді), ревізійній комісії господарської організації), якщо інше не передбачено Конституцією або законами України.
ІІ. Відпустки сумісників
Чи надається додаткова відпустка суміснику, якщо у колективному договорі ця умова не визначена. але його посада значиться в переліку професій, яким надається додаткова відпустка?

Чи зобов’язане підприємство надати додаткову відпустку у зв’язку з тим, що посада сумісника значиться як така, що з ненормованим робочим днем?укпуке

Сумісник - це повноправний працівник і має такі ж трудові права, що і основний працівник. Але сумісник працює в режимі неповного робочого дня. І тут - "неповний робочий день" - ключове словосполучення.

Принаданнісумісникамщорічнихдодатковихвідпустокзароботуізшкідливимиіважкимиумовамипраці (стаття7ЗаконуУкраїни“Провідпустки”), заособливийхарактерпраці (стаття 8 ЗаконуУкраїни“Провідпустки”) потрібновраховуватите, що ці відпустки надаються залежно від часу зайнятості працівника в цих умовах.

У розрахунок часу, що дає право працівнику на зазначені щорічні додаткові відпустки, зараховуються дні, коли він фактично був зайнятий на роботах у шкідливих і важких умовах праці або з особливим характером праці не менше половини тривалості робочого дня, встановленого для працівників цих виробництв, цехів, професій, посад.
Додаткова відпустка сумісникам за ненормований робочий день не надається,оскільки вони працюють

За нормованим робочим часом

Отже, якби він працював повний робочий час, то мав би право на щорічну додаткову відпустку за ненормований робочий час. А оскільки сумісник працює неповний робочий день, то права на зазначену відпустку він не має.


Чи необхідно при звільненні сумісника нараховувати йому компенсацію за невикористану відпустку?

Оскільки сумісник - це повноправний працівник і має такі ж трудові права, що і основний працівник, тому при звільненні останнього йому обов’язково слід нараховувати компенсацію за не використану відпустку.

Крім того, згідно Положення, ненормований робочий день не застосовується для працівників, зайнятих на роботі з неповним робочим днем.
За основним місцем роботи працівнику надана відпустка тривалістю 31 календарний день, якої тривалості має надаватися відпустка за місцем роботи за сумісництвом?

Відпустка суміснику (при сумісництві) надається тієї тривалості, яка належит за посадою, яку особа суміщає, незалежно від тривалості відпустки і виконуваної роботи за основним місцем роботи.Ш. Прийяття та звільнення сумісників
Чи потрібно суміснику попереджати за два тижні про звільнення?

Це залежить від підстави звільнення. У випадку якщо працівник приймався на роботу за сумісництвом на умовах безстрокового трудового договору він зобов’язаний за 2 тижні попередити власника.100720_main-job

Водночас якщо у наказі про прийняття сумісника було застереження, що останній приймається на умовах сумісництва до прийняття на роботу основного працівника,у разі прийняття основного працівника на посаду,яку обіймає сумісник , повідомляти сумісника про звільнення за 2 тижні не потрібно.
Фірма вирішила прийняти сумісника, який звільнився за основним роботи, на основне місце роботи на ту ж посаду. Яка процедура?Чи потрібно його спочатку звільнити, а потім прийняти, чи достатньо видати наказ про прийняття на роботу або переведення?

Поширеною є практика “переведення” сумісника на основне робоче місце. Але це не є правильним.Якщо ви приймаєте працівника на те саме місце, за яким він працює за сумісництвом, необхідно звільнити його (розірвати трудовий договір з працівником прийнятим, на умовах сумісництва) і прийняти на основне місце роботи(укласти новий трудовий договір).

Працівник має написати 2 заяви:про звільнення з посади на умовах сумісництва (оптимальний варіант у даному випадку за угодою сторін – оскільки не треба чекати 2 тижні,) та про прийняття на посаду (без вказівки на сумісництво). На підставі заяв власник видає накази про звільнення та про прийняття на посаду.

А якщо працівник працює за сумісництвом на посаді А, а хочете прийняти на посаду Б, то може бути видано лише наказ про прийняття на посаду Б.

Типовими помилками є прийняття за сумісництвом - осіб, що навчаються на денній формі навчання,вважаючи, що навчання на денній формі у вищих навчальних закладах – є основним місцем роботи працівника.

Навчання в університеті ніколи не може бути основним місцем роботи. Якщо така помилка вже допущена то для її виправлення слід: внести зміни до наказу про прийняття на роботу цього працівника, змінивши формулювання - виключивши вказівку про сумісництво.

Щодо трудової книжки такого працівника то тут можливі 2 варіанти:

1. Якщо запис про сумісництво за бажанням працівника вже внесено, визнати його недійсним та внести новий правильний запис відповідно до правил, встановлених інструкцією про порядок ведення трудових книжок

2. Якщо запис про прийняття на посаду на умовах сумісництва до трудової книжки працівника - сумісника не вносився, - слід внести до трудової книжки правильний запис про прийняття на роботу (без посилання “на умовах сумісництва”).
Чи може працівник працювати за сумісництво одночасно на 2 посадах. Якщо так то який порядок прийняття особи на роботу?

Відповідно до частини 2 статті 21 КЗпП працівник має право реалізувати свої здібності до продуктивної і творчої праці шляхом укладення трудового договору на одному або одночасно на декількох підприємствах, в установах, організаціях, якщо інше не передбачене законодавством, колективним договором або угодою сторін. Тому працівник має право працювати за сумісництвом одночасно на декількох посада. Головне в цьому випадку не перевищити встановлене чинним законодавством обмеження не більше 4 годин на день та 8годин у вихідний день у вільний від основної роботи час.
Поширеною помилкою формування у наказі проприйняття:“принятийнароботу на 0,25 (0,5) ставки”

Порядок прийняття на роботу за сумісництвом аналогічний загальному порядку укладення трудового договору. Волевиявлення працівника у виді заяви про прийняття на роботу за сумісництвом на умовах неповного робочого часу та видання наказу роботодавцем із вказівкою, що особа приймається на умовах неповного робочого часу та встановленням графіку роботи.


Однак в наказі треба зазначати, що працівника приймають на посаду на умовах неповного робочого часу (дня або тижня) з оплатою пропорційно відпрацьованому часу
Так писати не можна, це не правильно. У штатному розписі може бути передбачено 0,25 (0,5) штатних одиниці за посадою.

Приклад наказу наведено у Додатку 1.

Внесення запису до трудової книжки про роботу за сумісництвом робиться за бажанням працівника, і не є обов’язковим .

Працівники, які працюють на сезонних роботах, позаштатних, але за умови, якщо вони підлягають державному соціальному страхуванню. На сумісників трудові книжки не ведуться. Проте якщо працівник бажає зробити в трудовій книжці запис про роботу за сумісництвом, він повинен принести на основне місце роботи довідку про роботу за сумісництвом і відповідно до Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої спільним наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України та Міністерства соціального захисту населення України від 29.07.1993 № 58.

Зразок оформлення запису у трудовій книжці про прийняття на роботу за сумісництвом наведено у Додатку 2.
Якщо працівниця знаходиться у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а інший працівник крім своєї зміни виконує обов’язки цього працівника за цією ж посадою, то це буде замісництво (виконання обов’язків тимчасового працівника) чи сумісництво?

Все залежить від того чи, цей працівник виконує обов'язки відсутнього працівника в свій основний робочий час чи у вільний від основної роботи час.

У першому випадку оформлюють сумісництво, у другому заміщення.
Чи має право працівник працювати за сумісництвом, якщо він більше ніде не працює?

Оскільки робота за сумісництвом - це робота у вільний від основної роботи час, то без наявності основної роботи не може бути роботи за сумісництвом. Якщо можливий такий варіант, щоб працівник працював у вас на умовах неповного тижня, дня (стаття 56 КЗпП).


Троє працівників, що оформлені на підприємстві на основне місце роботи, тимчасово виконують по окремому проекту роботу, яка не передбачена їх посадовими інструкціями. Чи потрібно укладати з цими працівниками окремий цивільно-трудовий договір чи трудовий договір?

Важливо чи передбачені зазначені роботи трудовим договором чи ні.

Якщо працівники працюють над зазначеним проектом у вільний від основної роботи час, то звичайно, така робота має якось додатково оформлюватися (чи договір підряду, чи трудовий догоір на умовах сумісництва).

Якщо ж працівники виконують ці роботи у робочий час, то вони отримують за це заробітну плату.

Який порядок скасування суміщення ?

Працівникові за його заявою було доручено виконання додаткових обов’язків за вакантною посадою. У тексті наказу про суміщення посад не зазначалося, на який строк вводиться суміщення. Нещодавно було знайдено людину на вакантну посаду, однак працівник відмовляється написати заяву про скасування суміщення, мотивуючи це тим, що наказом воно встановлено безстроково, і він має намір працювати й надалі. Підкажіть, що робити в такій ситуації?

Суміщення — це виконання поряд з основною роботою додаткової роботи за іншою посадою (роботою) і виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника без звільнення від своєї основної роботи протягом установленої законодавством тривалості робочого часу. Угода про суміщення між працівником і роботодавцем (документально зафіксована у наказі) може укладатись як на визначений, так і на невизначений строк. Скасування суміщення професій (посад) є зміною в організації виробництва та праці та відповідно зміною істотних умов праці. Тому, роботодавець повинен видати наказ про проведення таких змін і попередити про це працівника за два місяці (ст. 32 КЗпП) до дати скасування встановленого для нього суміщення.ВИСНОВКИ

На практиці досить часто плутають такі поняття, як "сумісництво" і "суміщення”. Матеріал наведений нижче, допоможе Вам розібратися в цьому питанні. Сумісництво слід відрізняти від суміщення, оскільки це різні поняття, які регулюються різними нормами законодавства про працю.

Так, сумісництво передбачає виконання працівником, крім основної, іншої регулярної оплачуваної роботи на умовах трудового договору у вільний від основної роботи час на тому ж або іншому підприємстві, в установі, організації або у громадянина (підприємця, приватної особи) за наймом. Питання роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій регулюються постановою Кабінету Міністрів України № 245 від 3 квітня 1993 року та Положенням про умови роботи за сумісництвом, затвердженим наказом Мінпраці, Мін’юсту та Мінфіну № 43 від 28 червня 1993 року. З працівником, який працює за сумісництвом, укладаються окремі трудові договори: за основною роботою і за сумісництвом.

На відміну від сумісництва, додаткова робота у порядку суміщення професій (посад) провадиться працівниками за одним трудовим договором, на одному підприємстві, в установі, організації поряд з основною роботою і в межах установленої тривалості робочого дня.ДОДАТКИ

Додаток 1Приклад оформлення наказу про прийняття на роботу за сумісництвом

(НАЗВА ПІДПРИЄМСТВА)

НАКАЗ

10.12.2013 Нова Ушиця №1/6Про прийняття

на роботуІванову І.І.


ПРИЙНЯТИ:
1. Іванову Інну Іванівну 10.12.2013 за сумісництвом, на посаду медичної сестри, з окладом згідно штатного розпису, з оплатою праці за фактично відпрацьований час.

2. Режим роботи: понеділок, вівторок середа,– пятниця у вільний від основної роботи час, з 9-00 год до 13-00 год (по 4 години).Підстава: заява Івановой І.І. від 10.12.2013.
Директор _____________ _____________________

Підпис Розшифровка підписуЗ умовами праці та наказом ознайомлена:

(підписІванової І.І.)Дата

Додаток 2Зразок оформлення запису у трудовій книжці

про прийняття на роботу за сумісництвом

http://hrliga.com/uploads/zrazok_2.jpg
Словник основних понять

1

Колективний договір

Угода укладаються на основі чинного законодавства, прийнятих сторонами зобов'язань з метою регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин і узгодження інтересів працівників та роботодавців

2

Робочий час

Час, протягом якого працівник згідно із законодавством, колективним і трудовим договором, з підпорядкуванням правилам внутрішнього трудового розпорядку повинен виконувати свої трудові обов'язки на підприємстві, в установі, організації або у фізичної особи – роботодавця

3

Сумісництво

Виконання працівником, крім своєї основної, іншої регулярної оплачуваної роботи на умовах трудового договору у вільний від основної роботи час на тому ж або іншому підприємстві, в установі, організації або у громадянина (підприємця, приватної особи) за наймом

4

Суміщення професій (посад)

Виконання працівником водночас зі своєю основною роботою, передбаченою трудовим договором, додаткової роботи за іншою професією (посадою) і виконання обов'язків тимчасово відсутнього працівника без звільнення від своєї основної роботи

5

Трудовий договір

Угода між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом (далі власник), за якою працівник зобов'язується виконувати роботу, визначену цією угодою з підпорядкуванням внутрішньому трудовому розпорядку, а власник — виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором й угодою сторін

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


 1. Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР

 2. Кодекс законів про працю вiд 10.12.1971 № 322-VIII

 3. Закон України “Про засади запобігання і протидії корупції” від 07.04.2011 № 3206-VI

 4. Закон України “Про відпустки” вiд 15.11.1996 №504/96-ВР

 5. Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття"

 6. Постанова Кабінету Міністрів України від вiд 03.04.1993 № 24 “Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій”

 7. Постанова Ради Міністрів СРСР від 04.12.1981 № 1145 "Про порядок і умови суміщення професій (посад)"

 8. Наказ Міністерства праці України Міністерства юстиції України, Міністерства фінансів України вiд 28.06.1993 №43 “Про затвердження Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій”

 9. Рекомендації щодо порядку надання працівникам з ненормованим робочим днем щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці, затверджені наказом Мініпраці від 10.10.1997№7


Скачати 198.45 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка