Гарбовська Л. Г., Рожок І. Л., Сукач Н. В., Степаницька С. С. 2015 рік АнотаціяСкачати 383.17 Kb.
Дата конвертації17.01.2018
Розмір383.17 Kb.


Гарбовська Л. Г., Рожок І. Л., Сукач Н. В., Степаницька С.С.

2015 рік

Анотація

У посібнику дається опис технології веб-квесту як різновиду інтерактивного навчання; наводяться зразки веб-квестів з української мови та літератури; перераховуються складові освітнього веб-квесту.

Автори пишуть, що широке й ефективне впровадження інноваційних методик, зокрема веб-квестів, сприяє підвищенню якості навчально-виховного процесу, зацікавленості учнів і вчителів.

Ця робота презентує одну із форм проведення міського семінару вчителів української мови та літератури.

Призначений для вчителів української мови, літератури та інших фахів, які впроваджують інноваційні методики на своїх уроках. Стане в нагоді керівникам творчих груп та шкіл ППД, які займаються проблемами розвитку творчої особистості.Зміст

Вступ


 1. Веб-квест як одна з найбільш ефективних моделей використання Інтернету в навчальному процесі.

 2. Короткострокові та довгострокові веб-квести.

 3. Різновиди завдань для веб-квестів.

 4. Структура веб-квестів, вимоги до їх окремих елементів.

 5. Детальна шкала критеріїв оцінювання.

 6. Рекомендації до проведення веб-квестів.

Висновки

Список використаних джерелДодатки

Вступ
Актуальність досвіду

Модернізація освіти, що базується на нових інформаційних технологіях, припускає формування нових моделей навчальної діяльності, під час яких використовують інформаційні і телекомунікаційні засоби навчання. І сучасна українська школа знаходиться в процесі пошуку оптимальних форм і методів навчання, що базується на використанні різних сервісів мережі Інтернет і розповсюдженні електронних освітніх ресурсів.

Як же сьогодні ми можемо використовувати в навчально-виховному процесі сучасні інформаційні технології, зокрема сервіси Інтернет? На жаль, найчастіше можна спостерігати пасивне сприйняття інформації, отриманої в Інтернеті, що приводить молодих людей до стереотипності мислення, викривленого світогляду, зниження навчальної мотивації. З таким ставленням Інтернет-ресурси не є базою для розвитку компетентності особистості, а стають універсальною шпаргалкою на всі випадки життя. Між тим інформаційні технології пропонують масу можливостей для спільної роботи учнів і вчителя.

Сучасна навчальна програма вимагає від учнів уміння працювати з інформацією, потік якої постійно зростає. Це вдається далеко не всім. Часто ми можемо бачити, що учні відчувають значні труднощі, невпевнені у своїх силах, незадоволені результатами своєї праці. Зрештою, це призводить до втрати інтересу при вивченні предметів гуманітарного циклу.

Тому проблема збереження і розвитку навчальної мотивації школярів завжди була і буде актуальною. І нам, учителям, треба підтримувати інтерес учнів, постійно створювати такі умови, коли кожен учень включений у творчу діяльність, що сприяє не тільки продуктивності навчання, але й гуманізації освіти.

Для зацікавлення новітніми технологіями можна використати інтерактивну навчальну діяльність, яка суттєво відрізняється від простого пошуку інформації в Інтернеті та надає учням можливість знайти нове для себе, – веб-квест.
Провідна педагогічна ідея досвіду

Сьогодні у всіх школах більшість учнів вільно користуються сучасними інформаційними технологіями, що, звичайно, спрощує для них процес пошуку інформації, її обробки та надання в різних формах. Тому використання в навчальній діяльності веб-квестів сприяє досягненню кількох цілей:

 • підвищення мотивації до самонавчання;

 • формування нових компетенцій;

 • реалізація креативного потенціалу;

 • підвищення особистісної самооцінки;

 • розвиток незатребуваних у навчальному процесі особистісних якостей (наприклад, поетичні, музичні, художні здібності);

 • підвищення зацікавленості учнів через модернізацію подання навчального матеріалу;

 • можливість формулювати творчі, дослідницькі завдання;

 • спрощення роботи з текстом завдяки автоматизації пошуку інформації в ньому.

Розвиток комп'ютерних технологій, особливо Інтернет-технологій, дає
потужний імпульс розвитку всього людства. Усвідомлюючи цей факт, ми, як учителі, прагнемо активно використовувати нові технічні досягнення в навчальних цілях.
Технологія досвіду

Навчанню та оволодінню інноваційними технологіями, зокрема веб-квестами, та впровадженню їх у навчально-виховний процес сприяють:

 • семінари-практикуми;

 • використання веб-квестів на уроках та в позакласній роботі;

 • розробка авторських методичних рекомендацій щодо впровадження цієї технології в навчально-виховний процес. 1. Веб-квест як одна з найбільш ефективних моделей використання Інтернету в навчальному процесі

Стрімкий розвиток сучасного інформаційного суспільства вносить значні зміни в системі освіти, яка в умовах модернізації та інформатизації вимагає всебічного і різнопланового використання інформаційних технологій. Широке й ефективне впровадження інноваційних методик у навчально-виховний процес сприяє підвищенню його якості, зацікавленості учнів і вчителів, є важливою стадією процесу реформування традиційної системи освіти. Однією з таких методик, яка вчить знаходити необхідну інформацію, піддавати її аналізу, систематизувати і вирішувати поставлені завдання є методика веб-квестів, що включає в себе різні форми.

Веб-квест - проблемне завдання, для виконання якого використовуються інформаційні ресурси Інтернету.

Веб-квест - це формат уроку, орієнтований на розвиток пізнавальної, пошукової діяльності учнів, на якому значна частина інформації здобувається через ресурси Інтернету.

Веб-квест – це дидактична структура, у рамках якої вчитель удосконалює пошукову діяльність учнів, задає їм параметри цієї діяльності і визначає її час.

Отже, веб-квест - одна із найбільш ефективних моделей використання Інтернету в навчальному процесі. Учитель перестає бути джерелом знань, але створює необхідні умови для пошуку і обробки інформації. Така діяльність перетворює учнів на активних суб'єктів навчальної діяльності, підвищуючи не лише мотивацію до процесу здобуття знань, але й відповідальність за результати цієї діяльності та їх презентацію. Ця методика є сучасною та перспективною, має ряд переваг, заслуговує на широке впровадження в навчально-виховний процес.


 1. Короткострокові та довгострокові веб-квести

Веб-квести можуть бути короткостроковими і довгостроковими.

Короткострокові веб-квести спрямовані на набуття нових знань і здійснення їх інтеграції з наявними знаннями дитини. Робота над ними може займати від одного до трьох сеансів.

Довгострокові веб-квести спрямовані на розширення і уточнення понять. По завершенні роботи над довгостроковим веб-квестом учень повинен уміти вести глибокий аналіз отриманих знань, трансформувати їх, володіти матеріалом настільки, щоб зуміти створити конкретні завдання для роботи над темою. Робота над довгостроковим веб-квестом може тривати від одного тижня до місяця (максимум двох).


 1. Різновиди завдань для веб-квестів

Визначено такі види завдань для веб-квестів.

Переказ - демонстрація розуміння теми на основі подання матеріалів з різних джерел у новому форматі: створення презентації, плаката, оповідання.

Планування та проектування - розробка плану або проекту на основі заданих умов.

Самопізнання - будь-які аспекти дослідження особистості.

Компіляція - трансформація формату інформації, отриманої з різних джерел: створення дидактичних матеріалів, віртуальної виставки, капсули часу, капсули культури.

Творче завдання - творча робота в певному жанрі: створення п'єси, вірша, пісні, відеоролика.

Аналітичне завдання - пошук і систематизація інформації.

Детектив, головоломка, таємнича історія - висновки на основі суперечливих фактів.

Досягнення консенсусу – знаходження розв’язків гострої проблеми.

Оцінка - обґрунтування певної точки зору.

Журналістське розслідування - об'єктивний виклад інформації (розподіл думок і фактів).

Переконання - схиляння на свій бік опонентів або нейтрально налаштованих осіб.

Наукові дослідження - вивчення різних явищ, відкриттів, фактів на основі унікальних он-лайн джерел.

Веб-квести найкраще підходять для роботи в міні-групах, однак існують і веб-квести, призначені для роботи окремих учнів.

Завдяки конструктивному підходу до навчання, учні не лише добирають і упорядковують інформацію, отриману з Інтернету, а також скеровують свою діяльність на поставлене перед ними завдання. Ця технологія дозволяє працювати в групах, розвиває навики командної гри та лідерські якості.


 1. Структура веб-квестів, вимоги до їх окремих елементів

Веб-квест містить такі основні елементи:

 • вступ, у якому обов’язково вказуються терміни проведення роботи і надається вихідна ситуація або завдання;

 • посилання на ресурси мережі, у яких міститься необхідний для веб-квесту матеріал: електронні адреси, тематичні форуми, книги або методичні посібники з бібліотечних фондів;

 • поетапний опис процесу виконання завдання з поясненням принципів обробки інформації, додатковими супровідними питаннями, причинно-наслідковими схемами, таблицями, діаграмами, графіками та ін.;

 • висновки, які мають містити приклад оформлення результатів виконання завдання або їх презентації, шляхи подальшої самостійної роботи із зазначеної теми і галузі практичного застосування отриманих результатів і навичок.

Етапи роботи над квестом

 • Початковий

Учні знайомляться із завданням та базовою інформацією з цієї теми. Розподіляються ролі в команді.

 • Ролевий

Учасники одночасно виконують завдання у відповідності з ролями:

- пошук інформації;

- розробка структури звіту;

- створення матеріалів для звіту;

- доопрацювання матеріалів для звіту.


 • Заключний

Команда працює разом під керівництвом учителя. Формулюються висновки. Проводиться конкурс робіт та їх оцінювання. Результати робіт можуть розміщуватися в Інтернеті.


 1. Детальна шкала критеріїв оцінювання

Детальна шкала критеріїв оцінки дозволяє учасникам проекту оцінювати самих себе, товаришів по команді. Цими ж критеріями користується й учитель. Веб-квест є комплексним завданням, тому оцінка його виконання повинна ґрунтуватися на декількох критеріях, орієнтованих на тип проблемного завдання і форму представлення результату.

10-12 балів

6-9 балів

1-5 балів

Розуміння завдання

Робота демонструє точне розуміння завдання.

Включено як релевантні, так і нерелевантні матеріали; обмежене коло джерел.

Включено нерелевантні матеріали, лише одне джерело, немає аналізу зібраної інформації.

Виконання завдання

Широкий спектр джерел, джерела достовірні, висновки аргументовані, слушне цитування.

Не всі джерела достовірні, частина інформації є неточною або не релевантною.

Випадкова підбірка інформації, яка часто неточна або нерелевантна, немає аналізу.

Результат роботи

Чітке, логічне, структуроване подання інформації. Критичний аналіз матеріалу.

Точність, структурованість подання, але недостатньо виражена власна оцінка.

Матеріал логічно не-структурований, поданий непривабливо, немає чітких відповідей на питання.

Творчий підхід

Подані різні підходи до проблеми. Робота має чітку індивідуальність.

Демонструється лише одна точка зору на проблему, або робляться порівняння без висновків.

Копіювання інформації з джерел без критичного переосмислення.

При підготовці та проведенні такого уроку чи заходу важливо чітко усвідомити роль кожного учасника навчально-виховного процесу та розподілити їх обов’язки для досягнення максимальної ефективності.Учень повинен:

 • сформулювати поставлені умови завдання;

 • визначити необхідну, але невідому інформацію; знайти її;

 • проаналізувати, обробити, узагальнити й обговорити виявлену інформацію; вирішити, наскільки з урахуванням знайдених відомостей завдання втратило (чи придбало) проблемний характер;

 • узагальнити відшукану інформацію;

 • оформити результати роботи.


Учитель:

 • надає декілька посилань на бажані Інтернет-ресурси, які зададуть інтонацію, акценти пошуку;

 • наводить декілька зразків, які служать орієнтиром для порівняння та можуть показувати спектр думок з проблеми;

 • розробляє бланки з чітким формулюванням критеріїв оцінювання;

 • контролює процес пошуку.
 1. Рекомендації до проведення веб-квестів:

 • визначити ключові слова для пошуку;

 • знайти необхідну інформацію в мережі Інтернет;

 • проаналізувати й обговорити знайдену інформацію;

 • при необхідності – відкоригувати ключові слова та повторити пошук;

 • сформулювати висновок і обговорити його (чи відповіли ви на всі підпитання? Якщо ні – повторіть ще один цикл пошуку й обробки інформації).

Висновки та перспективи
Застосування комп'ютерних технологій навчання дозволяє видозмінювати весь процес викладання, реалізовувати модель особистісно зорієнтованого навчання, інтенсифікувати заняття, а головне - удосконалювати систему самостійної підготовки учнів. Застосування проектної методики навчання сприяє розвиткові особистості, дозволяє створити цілісну дидактичну модель вивчення української мови та літератури, розвиває ініціативу, впевненість в собі, уміння творчо виконувати поставлені завдання, самостійно приймати відповідальні рішення, захищати власну точку зору, критично мислити. Методика використання веб-технологій, зокрема веб-квестів у навчальному процесі, розвиває пізнавальну активність учнів та навички самостійного одержання знань; активізує навчальний процес, сприяє підвищенню індивідуалізації навчання та його якості, тому має ширше впроваджуватися, зокрема, при викладанні гуманітарних предметів.

Як показує практика, робота над веб-квестом вимагає великих витрат часу, але це того варте!

Давня мудрість говорить: «Хто стоїть на місці, той відстає». А хто не хоче відставати, мусить рухатися вперед і не зупинятися, а досягнувши вершини, підійматися вище. У цьому й полягає основна місія сучасного учителя.

На нашу думку, найважливіша риса сучасного вчителя - уміння й бажання вчитись, не зупинятись на досягнутому, завжди шукати новизну. Адже людина, яка цікавиться всім, що її оточує, не подаватиме «суху теорію», а зробить кожний урок цікавим і пізнавальним. І це, мабуть, єдине, чим можна завоювати повагу та прихильність учнів та досягти головної мети своєї роботи – навчити.

Список використаних джерел
1. Быковский Я. С. Образовательные квест-проекты // Материалы международной конференции «Информационные технологи в образовании. ИТО – 99». – http: // ito.bitpro.ru / 1999.

2. Желізняк Л.Д. Технологія „Веб-квест” на уроках інформатики. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://osvita.ua/school/lessons_summary/edu_technology/30734/

3. Ільченко О. В. Використання web-квестів у навчально-виховному процесі. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://osvita.ua/school/lessons_summary/proftech/32834/

4. Интернет в гуманитарном образовании. Учеб. пособие для студ. высш. уч. завед. (под. ред. Полат Е. С.), А. Е. Петров, М. В. Моисеева, Е. С. Полат. М.: Гуманит. изд. Центр ВЛАДОС, 2001, – С. 272.

5. Кадемія М. Ю. Інформаційно-комунікаційні технології навчання: словник-глосарій / М. Ю. Кадемія, М. М. Козяр, Т. Є. Рак. – Львів. Видавництво «СПОЛОМ», 2011, – С. 425.

6. Кононец Н. В. Педагогічні інновації вищої школи: ресурсно-орієнтоване навчання / Наталія Кононец // Педагогічні науки: зб. наук. праць. – Полтава, 2012.– Вип. 54.– С. 76–80.

7. Николаева Н. В. Образовательные веб-квесты как метод и средство развития навыков информационной деятельности учащихся // Вопросы Интернет-образования. 2002, №7. – http: // vio.fio.ru_07.

8. Стреліна В.О., Яценко О.В. Технологія «Web-Quests» в навчально-виховному процесі  Методичний зошит із соціального проектування. 2011. –  57с.

9. Таратухина Т. А. Использование технологии веб-квест в учебном процессе. [Електронний ресурс]. - Режим доступу:  http://nsportal.ru//schola/snostrannye-yazyki/library/ispozovanie-tekhnologii-veb-kvest-v-uchebnom-protsesse

10. Трайнев В. А. Новые информационные коммуникационные технологии в образовании / В. А. Трайнев, В. И. Теплышев, И. В. Трайнев – М.: Изд. Дашков и К, 2008, – С. 320.11. spilnota-inf.edukit.mk.ua/Files/.../веб_квест.do

12. osvita.ua ›... › Профтехосвіта

Додаток 1

Міський семінар учителів української мови та літератури

2014-11-16У сучасній освіті дедалі більшої популярності набуває технологія веб-квест. Це одна з найбільш ефективних моделей використання Інтернету в навчально-виховному процесі.Квест – пригодницька гра, яка вимагає від гравця вирішення розумових завдань для проходження за її сюжетом; часто такі завдання пов’язані з пошуком інформації, предмета тощо.

Веб-квест – ігровий вид навчальної діяльності, пов'язаний із використанням веб-технології хоча б на одному з етапів: формулювання завдань, пошуку рішень, оформлення результатів.

Цей метод пошуку сприяє покращенню якості знань, підвищенню загальної освіченості учнів, формуванню їх інформаційної компетенції.

Багатий досвід проведення веб-квестів мають педагоги ЗОШ № 2. Школа-родина на чолі з її берегинею Л.Г. Гарбовською займається розробкою і впровадженням інноваційних методик викладання, дбає про розвиток творчих здібностей учнів, покращення якості знань школярів, підняття їх загальної освіченості.

Тому не дивно, що темою семінару-практикуму вчителів української мови та літератури, який (згідно з планом роботи ІМЦ) пройшов на базі ЗОШ № 2, було обрано «Веб-квест як засіб активізації навчальної діяльності учнів».

Директор школи підготувала квест-зустріч учасників семінару. Отримавши запрошення від Любові Георгіївни, учителі-філологи завітали туди, де зберігається найбільша кількість «джерел знань» (у бібліотеку), знайшли стелаж, номер якого співпадає з номером школи-господині, на ньому - полицю, порядковий номер якої співпадає з числом дати Всесвітнього дня вчителя, на полиці відшукали книгу, порядковий номер якої співпадає з числом дати народження Тараса Шевченка, у книзі знайшли сторінку, номер якої співпадає з числом дати народження найвідомішої письменниці нашого міста, на цій сторінці знайшли рядок, порядковий номер якого співпадає з числом дати Всеукраїнського дня бібліотек, у цьому рядку – слово, порядковий номер якого співпадає з кількістю дійових осіб у казці «Ріпка», перегорнули вперед стільки листків, скільки букв у цьому слові, знайшли рядок, номер якого співпадає з кількістю «миттєвостей весни», у цьому рядку знайшли антонім до слова «не квапиться» і вирушили в кабінет, номер якого на 5 більший від кількості звуків у цьому слові…


У комп’ютерному класі І.Л. Рожок презентувала технологію веб-квест, основні її цілі, переваги, форми завдань, структуру, етапи роботи, критерії оцінювання.


І.С. Степаницька разом із учнями 6-А класу запросила присутніх у веб-подорож у країну Лексикології та Фразеології. На станціях Географічній, Хімічній, Біологічній, Метеорологічній, Художній, Музичній, Рекламній, Літературній, Краєзнавчій, Фразеологічній говорили про воду як джерело життя, її цілющі властивості, пригадали фразеологізми, прислів’я, приказки, пісні про воду, розглянули картини із зображенням води, склали рекламні ролики, обговорили екологічні проблеми. Працюючи в парах, шестикласники збагачували свої знання з рідної мови, опрацьовуючи відомості з географії, біології, хімії, екології, образотворчого мистецтва, музики, літератури, краєзнавства, світової культури, літератури рідного краю.
Н.В. Сукач із 9-А класом представила увазі гостей веб-дослідження «Григорій Сковорода. Життя і творчість філософа, просвітителя, поета. Його ідеали». Юні науковці підготували пам’ятку, відеоролик, дослідники – збірку афоризмів, літературознавці – стіннівку про життя і творчість Григорія Сковороди.
Результатом веб-квесту стало створення спільного проекту та розміщення його на сайті школи.

І.Л. Рожок разом з 11-класниками підготувала відеопрезентацію «Літературними стежками», у ній йдеться про те, як цьогорічні випускники провели веб-квест для учнів 5 класу. Вирушивши зі школи, п’ятикласники виконували завдання біля пам’ятника Т.Г. Шевченку. Наступне завдання чекало школярів на вулиці автора гімну міста Новограда-Волинського – Ю. Ковальського, далі – на площі Лесі Українки, у музеї Родини Косачів і знову – у рідній школі. Стомлені і задоволені 5-класники із отриманих протягом квесту букв склали вислів про рідний край, чим досягли основного завдання. Найактивніші були нагороджені, та найбільшою нагородою для них став незабутній сонячний день, проведений не за нудними вправами, а на вулицях осіннього міста з улюбленою вчителькою та серйозними старшокласниками, які знімали всі пригоди на камеру… Педагогічним передзвоном «А як у вас?» було підведено підсумки надзвичайно цікавого, насиченого, до дрібниць продуманого семінару. Представники всіх ЗНЗ – В.Ф. Мальцева, О.В. Чумак (НВК), С.П. Классович (ЗОШ № 3), А.В. Калюжникова (СШ № 4), С.І. Іванова (ЗОШ № 5), К.В. Філіна (ЗОШ № 6), Н.О. Нестерчук (ЗОШ № 7), Л.В. Радзивіл (ЗОШ № 8), В.С. Яковенко (ЗОШ № 9), Ю.Ю. Новак (ЗОШ № 10), Т.М. Шлапак (колегіум) – обмінялися думками з приводу можливості проведення веб-квестів у своїх школах та вирішили активно впроваджувати цю інноваційну технологію.

У подарунок від гостинних господарів кожен учасник семінару-практикуму отримав матеріали про модель веб-квесту у вигляді електронної презентації, посібник від авторської групи вчителів-словесників ЗОШ № 2 та колективне фото на пам'ять.

Олена ОГОРОДНИК, методист ІМЦ
Додаток 2
Веб-квест «Літературними стежками»

Рожок Ірина Леонідівна, учитель української мови та літератури

Мета:

 • Викликати в учнів інтерес до вивчення життєвого і творчого шляху українських письменників;

 • поглибити знання дітей про письменників;

 • сприяти розвитку особистісних зацікавлень школярів;

 • формувати вміння дітей працювати в команді;

 • виховувати потяг до прекрасного, любов до рідного краю.

Цілі:

Учні знатимуть:

цікаві факти із біографії письменників, пов’язані з їх перебуванням у Новограді-Волинському;

алгоритм організації та проведення веб-квесту;

способи опрацювання дібраного матеріалу.

Учні вмітимуть:

використовувати інформаційний простір мережі Інтернет;

розподіляти доручення;

працювати спільно для реалізації мети веб-квесту;

спланувати свою роботу під час підготовки та проведення веб-квесту;

підбирати та систематизувати матеріали про письменників.

Хід квесту


 1. Організація роботи

Перший етап – підготовка

Мета першого етапу – спланувати роботу для реалізації веб-квесту • Обговорення маршруту, визначення часу, цілей подорожі

 • Збирання матеріалів про письменників

 • Оформлення плаката

 • Розподіл обов’язків:

 • екскурсоводи;

 • фотограф;

 • оператор;

 • художник.

 • Визначення способів представлення результатів: фоторепортаж, відеоролик, плакат із висловом.

 1. Другий етап – реалізація квесту

 • Зупинки біля визначних місць за спланованим маршрутом

 • Розповіді екскурсоводів про видатних земляків

 • Запитання – відповіді

 • Оформлення результатів

 1. Третій етап – представлення веб-квесту

Мета третього етапу – представити веб-квест, зацікавити ним учнів, учителів, батьків.

 • Презентація на уроці української літератури та на міському семінарі вчителів-філологів

 • Відеорепортаж (можете переглянути на блозі iraukrmova.blogspot.com)

 1. Четвертий етап – рефлексія та оцінювання

На цьому етапі учні порівнюють результати роботи із запланованим. Визначають складові успіху.

 • Обмін враженнями

 • Само- та взаємооцінювання роботи

 • Нагородження переможців


Завдання для веб-квесту

На кожній зупинці за правильну відповідь учасники отримуватимуть літери, які в кінці гри прикріплять на плакат. Із зароблених літер складуть вислів О. Довженка: «Людина повинна завжди пам’ятати, звідки вона пішла в життя».1 зупинка - пам’ятник Т. Шевченку

«Пазли-1»

Командам пропонується скласти розірвані строфи з відомих віршів Т. Шевченка та виразно прочитати.


«Так - Ні»

Учасник зачитує твердження і відповідає: «Так» чи «Ні». 1. Пам’ятник Т. Шевченку в Новограді-Волинському було споруджено 24 серпня 2001 року. (Так)

 2. Одинадцять разів у творчості Т. Шевченка згадується річка Случ. (Так)

 3. На тематику нашого краю, про наших людей написано два твори – повість «Варнак» та поему «Варнак». (Так)

 4. Два рази у творчості Т. Шевченка згадується Звягель. (Так)

 5. Два рази у творчості Т. Шевченка згадується Житомир. (Так)

 6. Перша збірка Т. Шевченка має назву «Заповіт». (Ні)

 7. У 1846 році Т. Шевченко побував у Новограді-Волинському під час виконання завдань Київської археологічної комісії. (Так)

 8. Т. Шевченко народився 9 березня 1914 року в с. Моринцях Київської губернії. (Ні)

 9. У 11 років Тарас став сиротою. (Так)

 10. У родині було 6 дітей. (Так)

 11. Певний час гімном України вважався твір Т. Шевченка «Заповіт». (Так)

 12. Букви «ф» немає в поемі «Сон». (Так)


2 зупинка на вулиці Ю. Ковальського


«Пазли-2»

Вірші Ю. Ковальського розрізають на строфи, строфи на рядки. Після того, як кожна команда розклала на столі свій набір слів, учасники команд намагаються відновити свій уривок тексту. Капітан команди читає виразно поезію. Перемагають найбільш влучні та швидкі.


3 зупинка біля пам’ятника Лесі Українці

Вікторина

 1. Назва міста, куди переїхала родина.(Луцьк)

 2. Справжнє прізвище Лесі Українки.(Косач)

 3. Що завадило Лесі Українці навчатися в школі.(Хвороба)

 4. Ім’я улюбленого брата Лесі.(Михайло)

 5. Місто, де поховано Лесю Українку. (Київ)

 6. Назва першого вірша надрукованого в журналі.(«Конвалія»)

 7. Псевдонім матері.(Пчілка)

 8. Назва вірша, який Леся присвятила своїй тітці Олені.(«Надія»)

 9. Де, коли і в якій сім’ї народилась майбутня поетеса? Ким були її батьки?

(25 лютого 1871 року в місті Новограді-Волинському (Звягелі). Батько Петро Антонович Косач виконував у Новограді-Волинському обов’язки голови з’їзду мирових посередників по “крестьянским делам”, а згодом став головою. Мати Лесі Українки Ольга Петрівна – письменниця і громадсько-культурний діяч. У Новограді-Волинському Ольга Петрівна зайнялася літературною, науково-етнографічною, педагогічною, громадською діяльністю).

 1. У якому журналі були опубліковані перші вірші Лесі Українки? (У журналі «Зоря»).

 2. Який вірш поетеса вперше підписала псевдонімом Українка? (Вірш «Конвалія»)

 3. Коли в Новограді-Волинському було споруджено пам’ятник Лесі Українці? (1987 рік)

4 зупинка біля Музею родини Косачів

На кульках запитання 1. У якому році родина Косачів оселилася у Звягелі? (1868 рік)

 2. Назвати імена дітей родини Косачів. (Михайло, Лариса, Ольга)

 3. Назвіть псевдонім Михайла Косача. (Михайло Обачний)

 4. Назвіть псевдонім Ольги Косач. (Олеся Зірка)

 5. Назвіть псевдонім Лариси Косач. (Леся Українка)

 6. Прізвище, ім’я та по батькові батька Лесі Українки. (Петро Антонович Косач)

 7. Скільки осель мала родина у Звягелі? (3)

 8. Скільки років Леся Українка прожила в садибі Косачів? (7 років)

 9. У якому році родина покидає місто? (1879 рік)

 10. Коли засновано Музей родини Косачів? (1999 рік)

 11. Дівоче прізвище матері Лесі Українки Ольги Петрівни (Драгоманова)

 12. Літературний псевдонім матері Лесі Українки Ольги Петрівни (Олена Пчілка)

П’ята зупинка на вулиці І. Франка, біля ЗОШ №2

«Два квадрати»

Прочитати, що зашифровано на малюнку, при цьому використавши другий квадрат.К

Л

И

Н

Ш

Б

О

Р

Е

Л

О

Т

Т

Р

И

С

Т

Ь

К

З

Н

А

К

І

Ч

Т

И

Т

С

Ь

В

Ж

И

Г

Т

Ь2

К

Н

А

Щ

Є

А

Н

О

Ю

Н

Н

Л

І

А

Д

У

Г

Ь

Й

В
Діти з отриманих за правильні відповіді букв відтворюють на плакаті вислів.
Нагородження переможцівДодаток 3

Веб-квест – дослідження

Сукач Наталія Володимирівна, учитель української мови та літератури

Тема: Григорій Сковорода як символ мудрості української землі. Огляд життя і творчості. Загальна характеристика поглядів і суть життєвого подвигу філософа.

Мета:

навчальна: вчити учнів аналізувати життєвий і творчий шлях письменника, усвідомлювати ідейно-тематичний зміст і проблематику творів Г. Сковороди; дати загальну характеристику його поглядів, розкрити співзвучність філософських думок Г. Сковороди з нашим часом;

розвивальна: розвивати вміння аргументувати власне розуміння проблемних питань «сродної» праці; вдосконалювати вміння користуватися комп’ютером та роботою в мережі Інтернет;

виховна: виховувати самокритичність, спроможність наводити доречні аналогії; формувати інформаційну компетентність.Результат: створення презентацій, пам’ятки, збірки афоризмів, стіннівки, проекту; розміщення всього матеріалу на сайті ЗОШ №2.

Методи і прийоми: наочні (ілюстрація, демонстрація); словесні (бесіда, розповідь-пояснення); перегляд та обговорення фотоматеріалів.

Обладнання: комп’ютер, програмне забезпечення для демонстрації відео та слайд-шоу, мультимедійний проектор, екран, портрет Г. Сковороди, твори, підручник.

Міжпредметні зв’язки: історія, мистецтвознавство, інформатика.

Тип уроку: комбінований.

Благословенні ви, сліди,

Не змиті вічності дощами

Мандрівника Сковороди…!

М. Рильський

Хід уроку

І. Організаційний момент. Емоційне налаштування до уроку

(Учні по черзі один одному кажуть комплімент)ІІ. Мотивація навчальної діяльності.

Вступне слово вчителя

Є постаті, що живуть поза часом. Є імена власні, що стали ототожнюватися з вершинними духовними прозріннями так само, як імена Гомера, Езопа, Сократа, Діогена, Платона (звертаємо увагу на епіграф). Його сліди – це байки, пісні, переклади, філософські трактати, у яких він хотів дати відповідь на вічне питання «Як треба будувати життя людині, щоб стати щасливою?»

(Учні називають ім’я письменника).


ІІІ. Повідомлення теми, мети, завдань уроку


 1. Шановні дев’ятикласники! Запрошую вас до проведення веб-квесту за темою… (Презентація учителя)

Сьогодні ми розглянемо життєвий і творчий шлях визначного митця Г. С. Сковороди.

Щоб краще зрозуміти епоху, середовище, у якому жив і творив поет, ми об’єдналися в групи: «Бібліографи», «Літературознавці», «Науковці», «Дослідники» та «Світова слава».

(Усі учні отримали випереджувальні завдання – попрацювати з Інтернет-джерелами та підготувати завдання).

І. «Бібліографи»

Завдання: підготувати матеріал про життєвий і творчий шлях письменника, цікаві факти з його біографії

Результат роботи: створення презентації

ІІ. «Літературознавці»

Завдання: зібрати матеріал про Сковороду-байкаря, прозаїка, поета, автора пісень.

Результат роботи: оформлення стіннівки.

ІІІ. «Науковці»

Завдання: дослідити філософські ідеї «сродної» праці Г. Сковороди.

Результат роботи: створення пам’ятки.ІV. «Дослідники»

Завдання: опрацьовуючи окремі твори Г. Сковороди та матеріал із Інтернету, «зібрати» афоризми та слова-символи.

Результат роботи: укладання збірки афоризмів.V. «Світова слава»

Завдання: підготувати матеріал про вшанування пам’яті Г. С. Сковороди.

Результат роботи: створення слайд-шоу.Учитель Іще над ієрогліфами світ

Схилявсь, як неук, над новим каноном.

Та вже з’явивсь в родині Шампольйонів

Отой, що вирве тайну з пірамід.

Ще не було Чорнух ані Полтави.

Батий ще не збирав свою орду, -

Та вже слов’янство здобулось на право:

Подарувати нам Сковороду.

Ніщо ніколи не минає марно

Ще тільки-но збиралося на світ.

Та вже давно дозрів шляхетний мармур,

В який ім’я його вкарбує світ.

Хай ляже на могилі незабутній

Простий вінок… ромашка і чебрець.

Але хіба він формою в майбутнім

Не нагадає кантівський вінець. • Пророчими словами Борис Олійник «провів у вічність» Григорія Сковороду.

Отож, приступимо до творчих звітів наших груп на основі пошукових завдань і веб-ресурсів.

 1. Бесіда

 • Чому за життя Г. Сковороду вважали святим?

 • Чому його портрети висіли в просторих українських домівках поряд з іконами?

 • Чому за життя не вийшло жодного твору Г. Сковороди, а останній його відзначали у 126 країнах світу?

 • Чим пояснити такий великий інтерес і попит на твори філософа нині?

Відповіді на ці запитання знайдемо в ході нашого уроку.

 1. Тож зараз творчі лабораторії представлять нам свої звіти.

 • Представлення кожної з груп.

 • Перегляд фрагмента з відеофільму «Григорій Сковорода».

ІV. Узагальнююча бесіда

 • Що вас найбільше….?

 • Про що б ви ще хотіли дізнатися?

 • Чому не згасає інтерес до творчості філософа?

 • Що Г. Сковорода вважав найголовнішим у житті?

(Насамперед це гармонія людини та всього живого світу, природи; праця, відповідно до природного нахилу; самопізнання, зміни в самому собі які важливіші від реформ; духовна свобода, потреба «спорідненої праці», що робить людину щасливою).

 • Як стати щасливим?

(Шлях до щастя – любов. «Любов виникає з любові, коли я хочу, щоб мене любили, я сам перший люблю. Бо все минає, а тільки любов залишається»).

 • Як облаштувати гідне життя, щоб воно тебе влаштовувало?

(Збери всередині себе думки і в самому собі шукай справжніх благ. Шляхи до щастя різні: прямий і кривий, справжній і оманливий. Ганяючись за щастям за морями, людина наче губить себе, забуваючи про власний розум і власне сумління. Шлях до щастя – споріднена з душею праця. Тільки така праця принесе щастя, і тоді потрібне буде неважливим, а важке непотрібним).

 • Як долати життєві труднощі?

(Що більше в житті перешкод, то більше воно вабить. «На зразок шляхетнішого і найтвердішого металу, який чим більше треться, тим прекрасніше виблискує».)

 • Що б ви хотіли донести нащадкам, які житимуть через 300 років?

(Народившись, як сліпець, людина має шукати свої стежини до знань, до прозріння духовного, інакше її чекає смуток, нудьга. Один зі шляхів до щастя – це самопізнання, розрізнення добра і зла в самому собі.)

 • А які перспективи в нашої держави?

( «Я ще 300 років тому писав, що ми створимо світ кращий. У Горній республіці (тобто в Україні) бачу все нове: нових людей, нове творіння і нову славу».)

Рефлексія • Закінчити нашу зустріч із письменником-філософом хочу рядками з поезії Ю. Клена «Сковорода»

Піти, піти без цілі і мети…

Іти у сніг і вітер, в дощ і хугу,

Вбирати в себе вітер і простори,

І мудрості вином розвести тугу

І ліс, і лан, і небо неозоре.

Бо, може, нам це вічний заповіт,

Душа лише співа: «Цвіти, цвіти!»

Оці мандрівки дальні і безкраї.

Але власний цвіт у ній почне рости,

І, може, іншого шляху немає,

В якому будуть теж і сонце, й зорі,

Щоб з хаосу душі створити світ.

І тихі води, чисті і прозорі,

Прекрасний шлях ясної самоти.V. Підбиття підсумків. Оцінювання учнів

Дякую всім за пророблену роботу. Усі зібрані матеріали оформимо у вигляді проекту, який скинемо на сайт ЗОШ №2.VІ. Домашнє завдання:

 1. Завдання для всіх: прочитати твори зі збірки «Сад божественних пісень» (на вибір)

 2. Читання байок за ролями ( «Убогий Жайворонок», «Бджола і Шершень»).

Додаток 4

Веб-квест-подорож

С.С. Степаницька, учитель української мови та літератури
Тема: Джерела українських фразеологізмів. Прислів’я, приказки, крилаті вислови, афоризми як різновиди фразеологізмів. Слово «вода» у фразеологізмах
Мета: сформувати в учнів поняття про фразеологізми, ознайомити із джерелами їх походження, розкрити фразеологічне багатство української мови, розвивати усне та писемне мовлення, творчі здібності, екологічну культуру, виховувати любов і повагу до води і всього живого

Тип уроку: комбінований

Хід уроку

I.Організаційний момент

Емоційне налаштування до уроку.

Уявімо дзюрчання струмка. Яке воно? Чисте, глибоке, переливчасте, дзвінке.

II.Установчо-мотиваційний етап

Психоформула (звуковий супровід)

Діти, заплющіть очі, які звуки почули? Як здогадались, що це вода? Що вона робить? (хлюпоче, тече, капає, співає, бринить)

Створення асоціативного куща до слова «вода»

III. Повідомлення теми, мети й завдань уроку

Оголошення епіграфа урокуЗбережімо річку і криницю.

Пізнаваймо глибше, до пуття. Відкриваймо кожну таємницю, зберігаймо воду і життя.

П. УсенкоМотивація навчальної діяльності: інтелектуальної, перспективної, спонукальної, соціальної.

IV. Актуалізація опорних знань, умінь і навичок шестикласників Всупне слово

Воду завжди вважали джерелом усього живого. Джерелом життя назвав воду Леонардо да Вінчі.

Усе живе черпає життя з водних джерел. Кожна її краплина є дорогоцінним даром природи. Вона напуває землю, а земля годує людину. Народ поважав воду як живу стихію, від якої залежало його щастя і добробут.

Ми сьогодні спробуємо дізнатися, з яких джерел народжується фразеологізми, де черпають сили і як живуть вони.

З-під ясена, з-під кореня

Джерела б’ють остуджені.

Іди сюди, наморений,

Спинись отут, натруджений.

Напийсь води криничної –

І знов де сила зродиться

І серце присолодиться,

Й душа захороводиться.

Люди силу черпають від землі, води. Скарби української народної фразеології живі, повні сили, як вода, пов’язані з гумором і жартом, є її національним обличчям, містять у собі велику силу емоційної наснаги. Адже справжня сила слова здійснюється тільки в мовленні, живому мовленні. Як в усній, так і в письмовій формі.

Наше завдання – розкрити фразеологічне багатство, збагатитися невичерпним і яскравим народним джерелом, розвивати усне і писемне мовлення, бо саме жива народна мова його поповнює.


Бесіда

Поновімо в пам’яті, що таке фразеологізм? (Стійкі сполучення слів, які за лексичним значенням дорівнюють одному слову).

Де можна дізнатися лексичне значення фразеологізмів? (У словниках).

Яка ж їх роль у художній літературі та розмовному мовленні? (Надає тексту емоційно-забарвленого відтінку).

Фразеологія української літературної мови за своїм походженням неоднорідна, але найбільше в ній фразеологічних одиниць народного походження.
V. Сприймання й усвідомлення учнями матеріалу

Заповнюємо таблицю, розміщену в підручнику на с. 42. (за завданнями веб-квесту).

Фразеологія – один із яскравих і дієвих засобів мови, невипадково її називають перлиною в мові.

Фізична хвилинка:

Раз! Два! Всі пірнають.

Три! Чотири! Виринають.

П’ять, шість! На воді.

Кріпнуть крильця молоді.

Сім! Вісім! Що є сили

Всі до берега поплили.

Дев’ять! Десять!

Розгорнулись, обтрусились

І за парти опустились!

Фразеологічний тренінг


  1. Пригадати фразеологічні сполучення зі словами,що виражають різні стани води

Вибірковий диктант


КРОКОДИЛЯЧІ СЛЬОЗИ (удавані, нещирі почуття

підступної людини)ГІРКІ СЛЬОЗИ

ПЕРЕГНАТИ ЧЕРЕЗ РОСУ (примусити когось переживати, плакати, дошкулити комусь)

ВРАНІШНЯ РОСА

СІЯТИ ДОЩЕМ (давати у великій кількості що-небудь)

РЯСНИЙ ДОЩ

ВИГЛЯДАТИ ЯК ТРАВНЕВИЙ ДОЩ (дуже хотіти побачити когось)

ДОЩ У ТРАВНІ

ЗАГНАТИ НА ЛІД (поставити кого-небудь у скрутне, безвихідне становище)

СЛИЗЬКИЙ ЛІД

НІ ПАРИ З ВУСТ (мовчати)

ВОДЯНА ПАРА

Слово вчителя

У води чудова пам’ять, і вона завжди буде намагатися повернутися до початкового стану. Японський художник фотографував сніжинки під різну музику. Виявилось, що вони були неоднакові.

Свята та обряди, у яких вшановується вода: Водохреща, Купайло.

Вода-мати життя, і вона заслуговує нашої подяки, поваги, любові.

Бажаю і вам здоров’я від води і багатства від землі.


2. Дібрати та записати фразеологізми, якими можна охарактеризувати людину, вказати на її риси характеру.

-За холодну воду не візьметься.

-Вийшов сухим із води.

-Серце наче лід.

-Каламутить воду.

-Пірнув із головою у воду.

-І в ложці води не спіймаєш.
Чому про воду говорять по-різному?

-Вода перебуває в трьох станах.Робота в парах

Чому про воду говорять по-різному? (Вода перебуває в трьох станах).


Досліди
Дослід № 1 Як довести, що в повітрі є вода? Дихніть на люстерко – скло спітніло.

Хоч з лиця воду пий.


Дослід № 2 Розглянь воду в склянці.

Опусти ложку в склянку з водою, поколоти. Буря в склянці води.

Дослід № 3 Носити воду решетом.

Дослід № 4 Налити воду в тарілку.

Як дві краплі води.

Дослід № 5 Провести виделкою по воді. Вилами по воді писано

Дослід № 6 Як кінці у воду.

Які речовини розчиняються: сіль, цукор, сік рослин, кров людей і тварин.

Кров людська не водиця

Пояснити значення фразеологізмів за малюнком.

Творчий диктант. Закінчити фразеологізм: щоб з криниці напитися (треба нахилитися); не плюй у криницю (знадобиться напитися); хто хоче чистої води (нехай іде до джерела пити).

VI. Підсумок уроку

У народі кажуть, що коли десь падає небесниця (зірка), то замулилось джерело. Дбаймо про те, щоб не замулювались наші духовні джерела.

Складання сенкану до слова «вода»

Вода

Солодка, смачна.Поїть, живить, омиває.

Я люблю цілющу воду.Життя.

VII. Домашнє завдання, інструктаж щодо його виконання.Проведення веб-квестуСкачати 383.17 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка